Page 1

phuong nguyen’s PORTFOLIO


ABOUT ME NAME Nguyen Minh Phuong 21 year old Hobby Travelling, Football Major Graphic And Media Ho Chi Minh City University of Technology and Education Mail

nodga96@gmail.com

Phone 01634569153


TABLE OF CONTENT


In

us

tr

o at

s e d

Ill

ign

s

s tio

Photo

cad

r

ar

h o p

design


r

r

Photo

sh

op

Logo

i es

gn

desi gn

I llu

st

o at

ar

olym IRE olym IRE

Kích thước: 9 x 4 ( cm ) C = 0 M = 100 Y = 100 K = 100

olym IRE

olym IRE

1:1.5

tio

s cad

In

d


5 4

1

olym IRE

0 0

1

3 2

2

3

4

5

6

7

8

9

olym IRE 10

11

12

olym IRE

olym IRE

olym IRE

olym IRE


name Card


voucher


envelope


bag

olym IRE


Ph

ot

oshop

Si g

na

io at St

n

strator

art

i os

Illu

c

a

d Indesi

gn


®

information

®

-

• •

Name: acnes box size: 172 x 165 mm material: ivory 300g/m2

8 935006 535084


information Name: p/s box size: 200x45x40 mm material: ivory 300g/m2


OPEN

Bánh Choco.Pie

Bánh Choco.Pie

. SỐ XÁC NHẬN CÔNG BỐ: 531/2014/YTBD XNCB

R

R

R

66g (33g x 2 gói)

PHONG DIST, BAC NINH PROVINCE VIET NAM.

VIET NAM, (Y) YEN PHONG INDUSTRIAL PARK, YEN TRUNG COMMUNE YEN

(M) MY PHUOCINDUSTRIAL PARK II, BEN CAT TOWN, BINH DUONG PROVINCE

. MANNUFACTURED BY ORION FOOD VINA CO, LTD

. KHỐI LƯỢNG TỊNH:

(NGÀY/THÁNG/NĂM) . NHÓM CHẤT BẢO QUẢN KHÔNG SỬ DỤNG

. NGÀY SẢN XUẤT VÀ HẠN SỬ DỤNG: ĐƯỢC IN TRÊN BAO BI

UNDER TRADEMARK LICENSE OF ORION CORR, KOREA . SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ORION VINA . (M) KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC II, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM, (Y) KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG, XÃ YÊN TRUNG, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM. KÝ HIỆU (M), (Y) XEM BÊN CẠNH NGÀY SẢN XUẤT

TEMPERATURE. EAT SOON AFTER OPENNING.

. KEEP IN COOL AND DRY PLACE, ADVOIDDIRECT SUNLIGHT AND HIGHT

THEO BẢN QUYỀN CỦA TẬP ĐOÀN HÀN QUỐC

. BẢO QUẢN NƠI KHÔ RÁO THOÁNG MÁT, TRÁNH ÁNH NẮNG TRỰC TIẾP VÀ NHIỆT ĐỘ CAO, VÀ DÙNG NGAY SAU KHI MỞ. MỌI THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ (24/7) KHU VỰC PHÍA NAM: 1234567890 KHU VỰC PHÍA BẮC: 0987654321

R

R

R

2 PACKS Nutrition Facts Serving size 1 pack (33 g) Servings Per container 2

Amount Per Serving Calories 140 Calories from Fat 50 % Dally Value * 5g 8% Total Fat 3.5g 1 9 % Saturated Fat Trans Fat 0g Cholesterol less than 5mg 1% 80mg 3 % Sodium Total carbohylrate 2 2 g 7 % Dietary Fiber lessthan1 g 3 % Sugars 11g 2g Protein Vitamin C 0% Vitamin A 0% iron 2% Calcium 2%

2,000

2.500 Less than 65g 80g Total Fat 25g Sat Fat Less than 20g Cholesterol Less than 300mg 300mg Sodium Less than 2.400mg 2.400mg 300g 375g Total Carbonhydrate Fiber 25g 30g Calories per gram Fat 9 . Carbonhydrate 4 . Protein 4

Calories

* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or ower depending on your calorie needs:

H BÁN

CHOCO.PIE

R

Name: p/s box size: 295 x 209 mm material: ivory 300g/m2 R

KHÔNG Chất tạo màu nhân tạo Chất bảo quản

KHÔNG Chất tạo màu nhân tạo Chất bảo quản

NET WT.:66g/2.33 oz Ingredients EG

INGREDIENTS: WHEAT FLOUR, SUGAR, GLUCOSE SYRUP, VEGETABLE SHORTENING, NON HYDROGENATED VEGETABLE FAT, ISOMALTO OLIGO SYRUP, COCOA POWDER, WHOLE MILK POWDER, EGGS, RAISING AGENT ISODIUM, HYDROGEN CARBONATE (E500ii), AMMONIUM HYDRIGEN CARBONATE (E503ii), DEXTROSE MONOHYDRATE, GELATIN, SALT, STABLUZER (MONOCALCIUM ORTHOPHOSPHATE (E341ii), HYDROXYPROPYL DISTARCH PHOSPHATE (E1442), XANTHAN GUM (E415), COCOA MASS, EMULSIFIER (SOY LECITHIN (E322), POLYGLYCEROL ESTERS OF INTERRESTERIFIED RICINOLEIC ACID (E476)), ARTIFICIAL VANILLIN FLAVOR, HYDROLYSED MILK PROTEIN, CONTAINS MILK, WHEAT EGG AND SOY NGREDIENTS. BEST BEFORE/PRODUCTION DATE: AS SHOWN ON THE PACKAGE (DATE/MONTH/YEAR) VN .TÊN: BÁNH CHOCOPIE THÀNH PHÂN: BỘT MÌ, ĐƯỜNG, GLUCOSE SIRUP, SHORTENNIG THỰC VẬT, CHẤT BÉO THỰC VẬT KHÔNG HYDRO HÓA, ISOMALTO OUGO SIRUP, BỘT CACAO, SỮA BỘT NGUYÊN KEM, TRỨNG, CHẤT TẠO XỐP (NATRI HYDRO CARBONAT (E500ii), AMONI HYDRO CARBONAT (E500ii)), ĐƯỜNG DEXTROSE, GELATIN, MUỐI, CHẤT ỔN ĐỊNH (MONOCALCI ORTHOPHOSPHAT (E341i), HỖN HỢP BỘT CACAO VÀ BƠ CACAO, CHẤT NHŨ HÓA (LEOTHIN ĐẬU NÀNH (E322), ESTE CỦA ACID RICINOLEIC VỚI POLYGLYCEROL (E467)), HƯƠNG VANI TỔNG HỢP, PROTEIN SỮA, SẢN PHẨM KHÔNG DÙNG CHO NGƯỜI DỊ ỨNG VỚI CÁC THÀNH HYDRO CARBONAT (E500ii), AMONI HYDRO CARBONAT (E500ii)), PHẦN SAU: SỮA, LÚA MÌ, TRỨNG, ĐẬU NÀNH.

information R

R


n

at o

r

o

s

d ca

otoshop

I nd

Ph

es

ig

I llustr

de

sig

n

ar

ti


panorama


old Effect


manipulation


Il

lu

str

ator

Ph o s to hop de

Indesign

si

g

n artios

ca d


magazine design


magazine cover design


In

de

sign

I ll

u

r st

or at

Pho

t i os cad

to

ar

s

h

op

desig

n


Portfolio_Nguyen MInh Phuong_14148CLC  

Phương lầy

Portfolio_Nguyen MInh Phuong_14148CLC  

Phương lầy

Advertisement