Page 1

http://36dimotiko.blogspot.com

Παλαιολόγος Γρηγόριος Ο Γρηγόριος Παλαιολόγος ανέπτυξε συγγραφική δραστηριότητα με πρωτότυπα κείμενα και

μεταφράσεις φιλολογικού και, κυρίως, αγρονομικού περιεχομένου. Διετέλεσε διευθυντής του Πρότυπου Αγροκηπίου στην Τίρυνθα επί κυβερνήσεως Καποδίστρια, περίοδος κατά την οποία επιχείρησε να εκσυγχρονίσει τις μεθόδους γεωργικής καλλιέργειας στον ελλαδικό χώρο.

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη προς τα τέλη του 18ου αιώνα. Ο πατέρας του ήταν

επιτετραμμένος του οσποδάρου της Βλαχίας στην Πόλη. Σπούδασε αρχικά στην Πατριαρχική Σχολή και κατόπιν στο Παρίσι και το Λονδίνο.

Το 1824 βρίσκεται στην Αγγλία με σκοπό να εξασφαλίσει την μεσολάβηση της αγγλικής

κυβέρνησης, ώστε να του επιστραφούν τα κτήματά του στη Βλαχία. Έτσι, θα του δινόταν η δυνατότητα να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους προκειμένου να παρακολουθήσει μαθήματα πολιτικής επιστήμης και να τελειοποιήσει τις γνώσεις του της αγγλικής γλώσσας. Τις προθέσεις του αυτές ανακοινώνει με επιστολές του της 14ης και 26ης Νοεμβρίου 1824 προς τον γραμματέα του Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου John Bowring.

Μετά την ατυχή έκβαση των σχεδίων του αναχωρεί από την αγγλική πρωτεύουσα με προορισμό το

Cambrigde, όπου σκόπευε να καλύψει τα έξοδά του παραδίδοντας μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας σε φοιτητές. Η περιορισμένη, όμως, ζήτηση για εκμάθηση ελληνικών αυξάνει τα οικονομικά του προβλήματα και τον ωθεί να μεταφράσει στα αγγλικά την τραγωδία του Ν. Πίκολου Ο θάνατος του Δημοσθένους. Για την έκδοση του έργου συνέδραμαν -μεταξύ άλλων φιλελλήνων- ο πανεπιστημιακός T.S. Hyghes, ο καθηγητής της βοτανολογίας J.S. Henslow και ο καθηγητής της γεωλογίας A. Sedgwick. Αυτές του οι γνωριμίες ίσως να συνέβαλαν καθοριστικά στην μετέπειτα στροφή του Παλαιολόγου προς τις αγρονομικές σπουδές. Το παραπάνω θεατρικό κείμενο, που κυκλοφόρησε τελικά το 1824, περιλάμβανε συν τοις άλλοις και μια προσφώνηση προς τον φιλέλληνα αναγνώστη, καθώς και ένα θούριο στο τέλος της μετάφρασης ως δείγμα της νεοελληνικής ποίησης.

Το 1828 και έπειτα από πρόσκληση του Ι. Καποδίστρια αναλαμβάνει την διεύθυνση των 'Εθνικών

Κτημάτων' και του 'Πρότυπου Αγροκηπίου' στην Τίρυνθα. Κατά τη διάρκεια της εκεί παρουσίας του εισάγει για τη βελτίωση της αγροτικής καλλιέργειας άροτρα και άλλα γεωργικά εργαλεία νέου τύπου. Ο Γ. Παλαιολόγος, παράλληλα με τα γεωπονικά και φιλολογικά του ενδιαφέροντα, υπήρξε και αντεπιστέλλον μέλος της 'Γεωργικής και Φυτοκομικής Εταιρείας'.

Γνώστης της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας συνέγραψε πρωτότυπα κείμενα και μεταφράσεις.

Είναι ο συντάκτης του έργου Esquisses des moeurs tureques au 19ème siècle, που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1827 και δύο χρόνια αργότερα στο Άμστερνταμ. Από τα υπόλοιπα συγγράμματά του αναφέρουμε ενδεικτικά το Ερμηνεία της καλλιέργειας του γεωμήλου και των ωφελιμωτέρων αυτού χρήσεων, το Περί καλλιέργειας και παρασκευής της καννάβεως και το Ερμηνεία περί ανατροφής του μεταξοσκώληκος και καλλιεργείας της μορέας.


Εργογραφία • • • • • • • • • • • • • • • •

Τhe death of Demosthenes, Cambridge, 1824 Esquisses des moeurs tureques au 19ème siècle, Παρίσι, 1827 Ερμηνεία της καλλιεργείας του γεωμήλου, Παρίσι, 1828 Schetsen der Turkscke zeden in de XIX eeuw, Άμστερνταμ, 1829 Γεωργική και οικιακή οικονομία, Ναύπλιο, 1833 Περί καλλιεργείας και παρασκευής της καννάβεως, Αθήνα, 1836 Περί αμπελουργίας και οινοποιίας, Αθήνα, 1836 Ερμηνεία περί ανατροφής του μεταξοσκώληκος και καλλιεργείας της μωρέας, Αθήνα, 1838 Ο πολυπαθής, 1839 Ο ζωγράφος, Κωνσταντινούπολη, 1842 Επιστολάριον, Αθήνα, 1843 Περί γαλακτουργίας και τυροποιίας, Αθήνα, 1879 Περί καλλιεργείας της ονοβρυχίδος Περί καλλιεργείας της καστανέας Γεωργική Οικονομία Τριπτόλεμος

dfgdf sgdfgdfsg  

df dfg dfgdf gd gdfg dghdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you