Page 1

Kertas 3 Pengenalan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Peran Dunia Kedua. •

Gerakan nasionalisme merupakan usaha masyarakat tempatan menetang apa sahaja bentuk tekanan atau penjajahan terhadap mereka oleh kuasa luar.

Penentangan bertujuan untuk membebaskan negara mereka dari kuasa luar.

Di Malaysia, penentangan tehadap British dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan sejak abad e 19

Gerakan ini merupaan reaksi spontan masyarakat tempatan untuk menjaga kepentingan mereka daripada dicerobohi dan dikuasai orang luar.

Gerakan pemimpin tempatan berlaku pada awal kedatangan British ke Malaysia.

Sebab-sebab penentangan dasar penaklukan British.

Penentangan terhadap British oleh masyarakat tempatan adalah disebabkan oleh dasar penaklukan British di daerah mereka.

Seperti di Naning, Pahang, Kelantan, Terrenganu, Sarawak, dan Sabah.

Dasar penaklukan British terhadap Negeri- negeri Melayu bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya

Melalui dasar ini, penguatuasaan politik British menjadi luas

Esploitasi terhadap ekonomi tempatan.

Penentagan terhadap British berlaku kerana British ingin menguasai ekonomi tempatan bagi kepentingannya

Penguasaan ekonomi dilakukan melalui perjanjian yang dimeterai oleh British dengan pemimpin tempatan.

Ini menimbulkan kemarahan penduduk tempatan tehadap British.


Perlaksanaan pentadbiran barat terhadap masyarakat tempatan

British telah memaksa sistem pentadbiran Barat kepada penduduk tempatan

British memperkenalkan sistem cukai, undang-undang dan peraturan tanah untuk mendapatan hasil yang maksimum

Peraturan British bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat tempatan

Iatu tanah boleh dibuka mengikut keperluan mereka dan tidak perlu membayar cukai.

Campur tangan British dalam adat resam tempatan •

Campur tangan British dalam adat resam tempatan turut membawa kepada penentanan tempatan.

British telah memaksa penduduk tempatan menerima nilai Brittish yan bertentangan dengan budaya tempatan

Di Perak, J.W.W Birch telah campur tangan dalam adat resam masayarakat melayu, iatu amalan mengunakan orang suruhan

Pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh •

Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh pentadbiran ke atas kawasan dan anak buah mereka setelah Britsh menjajah kawasan mereka.

Sebelum penjajahan, kebanyakan pemimpin tempatan telah dilanti oleh sultan ataupun oleh masyarakatnya untuk mentadbir kawasan tersebut.

Perlantikan ini memberikan pemimpin tempatan kuasa untuk menjaga hal ehwal daerahnya.

Penjajahan British terhadap daerah mereka menyebabkan pemimpin tempatan kehilangan kuasa

Keadaan ini menyebabkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan pemimpin tempatan yan mendorong mereka menentang British.


Kesulitan penduduk tempatan

Penduduk tempatan yang tertekan dengan perlaksanaan undang-undang British

Menyulitan kehidupan mereka telah member sokongan kepada penentangan pemimpin tempatan

Kesetiaan kepada pembesar tempatan sebagai ketua turut mendorong penduduk tempatan memberikan kerjasama dalam menentan British.

Peristiwa penentangan pemimpin tempatan

Naning

Penentangan Penghulu Dol Said di naning antara tahun 1831 dan 1833 merupakan penentangan paling awal berlaku di Tanah Melayu.

Sebab penentangan Dol Said ialah beliau tidak bersetuju dengan tindakan British meletakan naning sebagai sebahagian daripadaa wilayah jajahan british

Tidak bersetuju dengan arahan supaya naming menghantar 1/10 hasilnya kepada Melaka sebagai ufti

Dol Said menentang pasukan British

Dol Said mendapat bantuan ketenteraan daripada Yam tuan Ali dari rembau

Dol Said Berjaya mengalahkan pasukan tentera berjumlah 150 oran di bawah pimpinan kapten wiley

Dol said dan pengiukutnya tidak mendapat bantuan dari mana mana pihak pada tahun 1832 dengan 1200 orang tentera

Pasukan British Berjaya mengalahkan tentera Dol Said

Dol Said menyerah diri dan dibawa ke Melaka

Beliau diberi pencen dan sebuah rumah


Kelantan •

Penentangan dilaukan oleh Tok Janggut

Penentangan terhadap penjajahan British berlaku di Pasir Puteh pada tahun 1910 apabila British memperkenalkan Sistem Penasihat British

British memaksa penduduk tempatan menerima sistm cukai yan diperkenalkan

Tok janggut membantah perlaksanaan sistem ini dan bertindak enngan membayar cukai

Bantahan Tok Janggut tidak dilayan pengawai Daerah Pasir Puteh yan telah mengarahkan pihak polis menangkap Tok Janggut tetapi gagal

Sebuah kerajaan telah dibentuk dengan Engku Besar Jeram , Tun Ahmad , Penghulu Adam dan Haji said menyerang Pasir Puteh dan Berjaya menawannya

Mereka menduduki Pasir Puteh selama tiga hari.

Bagaimanakah generasi muda hari ini dapat menjadi warganegara Malaysia yang mampu mengekalkan kedaulatan Malaysia.

Mempunyai semangat setia negara yan tinggi

Sanggup berkorban untuk bangsa

Mempunyai sifat bekerjasama

Menguasai pelbagai kemahiran

Mengekalkan perpaduan kaum

Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia

Menguasai kepakaran sains dan teknologi

Menjaga keamanan negara

Memajukan ekonomi di peringkat globalisasi

Bertanggungjawab menjaga maruah bangsa

Patuh pada ajaran agama

Hormat menghormati sesame individu


Kejayaan yang dicapai oleh Malaysia hasil daripada semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum •

Membina Menara Berkembar Petronas

KLIA

Program Angkasawan Negara

MSC

Sistem perbankan elektronik

Kemajuan sistem pengangkutan

Pembinaan jampatan Pulau Pinang

Menara KL

Cabaran yan Dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara •

Mengukuhkan perpaduan kaum

Pelbagai bahasa pelbaai budaya

Pelbagai kepercayaan/ agama

Polarisasi kaum

Bersaing di peringkat globalisasi

Mudah terpengaruh dnan anasir laur

Langkah- langkah untuk mengatasi cabaran di atas •

Menjayakan konsep 1malaysia

Pengamalan dasar kebudayaan kebangsaan kebangsaan

Pengamalan prinsip rukun negara

Bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaaan

Perlaksanaan Dasar pendidikan Kebangsaan

Penganjuran Sukan Malaysia


SEJARAH KERTAS 3  

BAB 1 SEJARAH

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you