Page 1

Natur- og miljøafdelingen

DÆK Virksomheder skal altid sortere bildæk fra det øvrige affald – uanset mængden. Dæk skal afleveres til genanvendelse. Kasserede dæk må ikke være forurenet med sand, grus eller mos, fordi det forhindrer genanvendelsen.

Hvad er dæk? • • • • • •

Dæk fra personbiler Dæk fra lastbiler Dæk fra ladvogne Dæk fra traktorer Dæk fra motorcykler Dæk fra registreringspligtige knallerter

Hvor skal affaldet afleveres? Dæk er omfattet af en gebyrordning, hvilket betyder, at du ved køb af nye dæk samtidig har betalt for behandling af dækket, når det kasseres. Dækbranchens Miljøfond har for at sikre genanvendelsen etableret en indsamlingsordning for dæk. Formålet er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motorkøretøjer.

Mindre mængder kan afleveres på genbrugspladserne i Køge, Roskilde og Torkilstrup, hvor der er betalingsanlæg. Her er adgang for erhverv fra alle KARA/NOVERENS’s ejerkommuner. Det benyttede køretøj skal kunne føres med normalt kørekort (kategori B). Det er forbeholdt pladspersonalet på genbrugspladsen at vurdere, hvornår der er tale om mindre mængder, ligesom de altid har ret til at afvise et læs.

Særligt for dette affald Autogummi udgør en vigtig ressource og bør derfor genanvendes. Nogle dæk kan genanvendes direkte igen i andre lande eller forsynes med et nyt lag gummi og sendes tilbage i handlen. De fleste dæk knuses dog til gummipulver, som benyttes til gummimåtter, i asfalt, til isolering af vejbroer, fliser til legepladser, bekæmpelse af forurening ved olieudslip etc.

Lovgivning De gældende regler fremgår af Regulativ for erhvervsaffald i Roskilde Kommune.

Virksomheden skal aflevere dæk direkte til godkendte dækindsamlere eller behandlingsanlæg. Se listen over godkendte indsamlere og behandling på www.dmf-tyres.dk eller i afffaldshåndbogen på www.karanoveren.dk. Virksomheden kan få afhentet større mængder (mere end 50 stk. eller 1 ton) dæk af en godkendt dækindsamler.

Roskilde Kommune Postboks 100, 4000 Roskilde Telefon: 46 31 36 21 E-mail: affaldoggenbrug@roskilde.dk www.roskilde.dk Version nr. 01.2008

Country Tackling  

Fat new smallness get tires believe two suspects. Of course sir people worthy horses add all suffer. How boring sheep tr winter avlt daring...