Page 1

Exemplar nº 1

14/04/13

Director: Giacomo Di Paolo

HISTÒRIA 1.75€

Trancisió i democracia a Espanya


PÀGINA 1

ÍNDEX Pàgina 2: Carta al director (Introducció del treball) Pàgina 3: La transició

Pàgina 4: Delimitació del període Pàgina 5: La revolució dels Clavells

Pàgina 6: Altres esdeveniments Pàgina 7: El paper polític del rei Juan Carlos I Govern d’Arias Navarro Pàgina 9 - 13: Govern

d’Adolfo Suárez Pàgina 14: Homenatge Adolfo Suárez Pàgina 15: Govern de la UCD Pàgina 17 - 18 - 19: Govern del PSOE

Pàgina 20 - 21: La democràcia Pàgina 23: Opinió personal

Pàgina 24: Bibliografia


PÀGINA 2

CARTA DEL DIRECTOR (INTRODUCCIÓ) Benvolguts lectors, us presento Història. Aquesta és la nova revista en què parlarem, com el seu nom indica, de fets històrics que hagin succeït al llarg del temps. En aquest primer número de la revista Història, us parlarem del període que es dóna entre la transició i la democràcia a Espanya. En aquest, homenatjarem Adolfo Suárez, mort com tots ja sabeu, aquest any.


PÀGINA 3

La Transició

espanyola és el període històric durant el qual es va dur a terme el procés pel qual Espanya va deixar enrere el règim dictatorial del general Francisco Franco i va passar a regir-se per una constitució que consagrava un Estat social i democràtic de Dret. a Espanya i de la redacció d'una nova constitució. i ha una àmplia diversitat d'opinions respecte a les El 6 de desembre de 1978 es va aprovar en referèndum dates que marcarien el començament i la finalització del la Constitució Espanyola, entrant en vigor el 29 de període i, per tant, els límits del mateix. Centrant-se en desembre. el que sol considerar-se pels historiadors com el més A principis de 1981 va dimitir Adolfo Suárez a causa precís , s'iniciaria amb la mort del general Franco, el 20 del distanciament amb el Rei i a les pressions internes de novembre de 1975, després de la qual l'anomenat del seu partit . Durant la celebració de la votació al Consell de Regència va assumir, de forma transitòria, Congrés dels Diputats per elegir com a successor a Leoles funcions de la Direcció del estat fins al 22 de no- poldo Calvo - Sotelo es va produir el cop d'Estat dirigit vembre, data en què va ser proclamat rei davant les per Antonio Tejero, Alfonso Armada i Jaime Milans del Corts i el Consell del Regne Joan Carles i de Borbó. Bosch, entre d'altres. El cop, conegut com 23 - F, va El Rei va confirmar en el seu lloc al President del Go- fracassar. vern del règim franquista, Carlos Arias Navarro. Tan- Les tensions internes de la UCD provocarien la seva mateix, aviat es manifestaria la dificultat de dur a terme desintegració al llarg de 1981 i 1982 , arribant finalment reformes polítiques sota el seu Govern, el que produiria a dissoldre el 1983 . El segment democristià acabaria un distanciament cada vegada major entre Arias Navar- integrant-se amb Aliança Popular , passant així a ocupar ro i Joan Carles I. Finalment el President del Govern va la franja de centre - dreta . D'altra banda, els membres presentar la seva dimissió al rei el dia 1 de juliol de més propers a la socialdemocràcia s'unirien a les files 1976. Arias Navarro seria succeït en el càrrec per Adol- del Partit Socialista Obrer Espanyol ( PSOE ) . Mentresfo Suárez, qui s'encarregaria d'entaular les converses tant, l'ex- president Adolfo Suárez i un grup de dissiamb els principals líders dels diferents partits polítics i dents del seu anterior partit , la UCD , van iniciar un forces socials, més o menys legals o tolerades, de cara a nou projecte polític centrista que mantindria representainstaurar un règim democràtic a Espanya. ció parlamentària al Congrés fins a les eleccions geneEl camí utilitzat va ser l'elaboració d'una nova Llei Fo- rals de 1993 , el Centre Democràtic i Social ( CDS ) .ser namental, la vuitena, la Llei per a la Reforma Política directament responsable de bastant més de la meitat de les que, no sense tensions, va ser finalment aprovada per morts . les Corts i sotmesa a referèndum el dia 15 de desembre de 1976. Com a conseqüència de la seva aprovació pel poble espanyol, aquesta llei es va promulgar el 4 de gener de 197. Aquesta norma contenia la derogació tàcita del sistema polític franquista en només cinc articles i una convocatòria d'eleccions democràtiques. Aquestes eleccions es van celebrar finalment el dia 15 de juny de 1977. Eren les primeres eleccions democràtiques des de la Guerra Civil. La coalició Unió de Centre Democràtic va resultar la candidatura més votada encara que no va aconseguir la majoria absoluta i va ser l'encarregada de formar govern. A partir d'aquest moment va començar el procés de construcció de la Democràcia

H


PÀGINA 4

DELIMITACIÓ DEL PERÍODE No hi ha acord entre historiadors i periodistes respecte a quines serien les dates d'inici i final de la Transició , sent l'únic període sobre el qual hi ha consens el comprès entre la mort del dictador Francisco Franco el 20 de novembre de 1975 ( o la consegüent proclamació de Joan Carles I com a rei d'Espanya dos dies més tard ) i la celebració de les primeres eleccions democràtiques el 15 de juny de 1977. No obstant això, molts historiadors retarden el final del període fins a l'aprovació de la Constitució el desembre de 1978 , moment en què consideren culminat el procés de transició institucional des d'un règim dictatorial fins a un altre democràtic i constitucional . Altres perllonguen una mica més el període, fins a la celebració de les primeres eleccions celebrades d'acord amb la nova llei fonamental al març de 1979 . Més minoritària és la postura dels qui prolonguen el període fins l'intent fallit de cop d'Estat de febrer de 1981 , per entendre que fins llavors hauria estat vigent l'amenaça colpista per part d'un sector de l'Exèrcit. Un sector perllonga la durada de la Transició

fins a la celebració de les eleccions que , a l'octubre de 1982 , van donar el triomf al Partit Socialista Obrer Espanyol ( PSOE ) , moment en què deixa de governar la Unió de Centre Democràtic ( UCD ) , partit polític que va liderar el canvi de règim polític . Tampoc falten els que estableixen la fi d'aquest període el 1986, amb l'entrada del país a la Comunitat Econòmica Europea ( futura Unió Europea) . Finalment , hi ha un sector clarament minoritari que el perllonga fins a les eleccions de l'any 1996 en què va guanyar el Partit Popular , el que donaria al període una durada de més de vint anys . Respecte a la data d'inici , nombrosos autors l' avancen al 20 de desembre de 1973, data de l'assassinat del president Carrero Blanco , donada la importància que aquest tenia en l'estructura del règim i l'impacte que va tenir la seva desaparició , que va propiciar diversos intents de reforma per assegurar la seva subsistència després de la mort de Franco . Finalment , un sector més minoritari el retrotreu fins i tot a l'aprovació de la Llei Orgànica de l'Estat el 1966 .


PÀGINA 5

LA REVOLUCIÓ DELS CLAVELLS E

l 25 d'abril de 1974 a Portugal es va produir amb èxit un aixecament militar per provocar la caiguda de la dictadura de l'Estat Novo sorgida el 1933, per donar origen a una república presidencialista democràtica. La situació de Portugal i la veïna Espanya tenien moltes diferències, però també similituds en el moment d'iniciar la transició democràtica: Les dictadures de Portugal i Espanya eren les més longeves d'Europa, la portuguesa sorgida en 1933 i l'espanyola amb el cop d'estat de 1936 i la posterior Guerra Civil, comptant des del primer dia amb el suport de la dictadura portuguesa. Les forces democràtiques de dreta o conservadors eren pràcticament inexistents en la vigília dels canvis socials i polítics que s'acostaven , tot i ser gairebé inexistents, van aconseguir un 42,9% dels vots en les primeres eleccions democràtiques . En ambdós casos l'exèrcit era majoritàriament conservador. L'esquerra amb millor organització i aparentment amb més suport en ambdós països eren els comunistes , el portuguès PCP i l'espanyol PCE , tant en política com en els sindicats , mentre que els socialistes comencen a reorganitzar durant els anys 70 , encara que la seva activitat en el exili i a l'interior no havia desaparegut totalment des dels anys quaranta . Important presència de noves classes mitjanes que demanaven un canvi pacífic , entre altres coses per l'experiència de la Guerra Civil a Espanya o la Guerra Colonial de Portugal . El fracàs de la participació social d'ambdós sistemes de partit únic . La posició reformista , per intentar

continuar amb el règim de partit únic però assumint una sèrie de canvis , adoptada pels governs d'Arias Navarro (1974-1976) i Marcelo Caetano (1968-1974) , havien fracassat. Tant el PSOE i el seu sindicat UGT com el PCE i CCOO , van considerar en un primer moment com encertats el model rupturista del passat i la formació d'un govern provisional . A les forces armades sorgeixen organitzacions noves que recolzen els canvis , a Portugal el Moviment de les Forces Armades portuguès , i a Espanya la Unió Militar Democràtica o la Unió Democràtica de Soldats. Molts mitjans de comunicació d'ambdós països van ser censurats per la seva defensa dels nous canvis socials i polítics. La accelerada descolonització del Sàhara Espanyol va estar influïda per la ràpida descolonització portuguesa , que no obstant això havia patit molt més les conseqüències d'una llarga guerra colonial a Àfrica amb centenars de milers de desertors i amb la guerra pràcticament perduda enfront de les guerrilles . La caiguda del règim portuguès va provocar una tremenda inquietud a les forces que recolzaven el règim franquista , ja que es van produir manifestacions multitudinàries a favor de la revolució , la persecució per part de la policia política o l'entusiasme pels militars rebels , que eren situacions que provocaven fortes reaccions repressives . El Primer de Maig de 1974 , més d'un milió de persones va marxar pels carrers de Lisboa . Dos dies després , Franco i el príncep Joan Carles van veure les imatges d'aquests fets , manifestant bastant inquietud davant un un país que derivava cap a l'esquerra amb una aparent

gran presència dels comunistes. No obstant això, la deriva gairebé revolucionària de Portugal i la crítica situació espanyola van causar molta preocupació a Europa , ja que sota la pressió de la Guerra Freda dirigents de molts països pensaven que podien desestabilitzar l'equilibri de poders regional . Willy Brandt va manifestar que com més a l'esquerra se situés Portugal , més a la dreta es posicionaria Espanya . Henry Kissinger es va expressar en el mateix sentit i es va mostrar d'acord que no hauria de repetir-se aquesta situació al país veí , no havent permetre que abans de la mort de Franco no hagués ja una oposició moderada. Durant aquests anys quan la Plataforma Democràtica liderada pel PSOE a Espanya va començar a guanyar protagonisme juntament amb altres organitzacions opositores liderades pel PCE que van conformar (la Junta Democràtica) . Finalment ambdues organitzacions es van fusionar al març de 1976 creant Coordinació Democràtica més coneguda com la Platajunta.


PÀGINA 6

ALTRES ESDEVENIMENTS

Dins del període anterior a la transició democràtica també són destacables altres fets com: L'assassinat per part d'ETA de Carrero Blanco el 1973, potencial successor de Franco. La ferma aposta per la democràcia i la " ruptura democràtica " de nous dirigents socialistes de l'interior , les tesis renovadores es van imposar a les de l'exili al Congrés de la UGT de 1971 i en el del PSOE de 1972 . Així , Nicolás Redondo , Pablo Castellano , Felipe González (elegit primer secretari del PSOE al Congrés de Suresnes de 1974) , Alfonso Guerra , Luis Gómez Llorente , Francisco Bustelo o Enrique Múgica tindran un paper fonamental posteriormente.10 Els afusellaments en 1975 de dos membres d'ETA i de tres del FRAP. Gener de 1976, any que comença amb nombroses vagues. Una d'elles va ser la vaga general del 5 de gener, en vigílies del dia de reis, en què es paralitzen serveis tan imprescindibles com Renfe i correus , els quals , el dia 7, el govern decideix militaritzar i són custodiats per la guàrdia civil . Finalment la vaga acaba el dia 9 de gener. Aquesta vaga reivindicava revisions salarials i sindicats lliures i de classes , llibertats polítiques i per a tots els pobles de l'estat espanyol, també es demanava amnistia. En aquests moments s'estaven negociant uns 2000 convenis col · lectius . El govern també inicia en aquestes dates la seva

campanya a l'estranger, és una campanya d'imatge. Al desembre de l'any anterior, ja s'havia donat a conèixer les intencions de reforma política des de dalt en la seva declaració pragmàtica , l'autor va ser Manuel Fraga , en el qual es deia que s'anaven a considerar prioritàries les llibertats i els drets dels ciutadans. El 5 de febrer de 1976, el recital del cantant Raimon reuneix els principals dirigents dels partits, en aquest moment il·legals d'esquerres, però aquests no es trobaven units causa de les seves diferències ideològiques . Així i tot, tots dos bàndols comprenien que per aconseguir el seu propòsit , havien de romandre units malgrat les seves discrepàncies . "Llibertat , amnistia i estatut d'autonomia" és el lema de l'assemblea de Catalunya . Es convoca una vaga , la qual és recolzada per alts càrrecs del clergat i algunes organitzacions ciutadanes , la qual cosa fa que un gran nombre de persones assisteixi a la convocatòria . La policia, evidentment , intervé en la manifestació i , en el comunicat emès al dia següent es pot llegir: " pel nombre d'assistents i àmbit de la manifestació en les seves diverses i escalonades aparicions , es considera com la de major transcendència de quantes es s'han produït en aquests darrers anys . Mai abans l'oposició al règim va fer una ostentació de resistència tal com el desplegat en el dia d' ahir " . El dia 3 de març de 1976, al barri obrer de Zaramaga , estaven reunits , dins de la parròquia , milers de persones que havien assistit a la tercera vaga general convocada a Euskadi , quan la policia va entrar a la capella sense fer cas de la decisió del rector i va començar a desallotjar gairebé sense donar un interval de temps , uns segons després van començar a disparar gasos lacrimògens dins del lloc.

Els primers a sortir van ser apallissats i els del front disparats amb bales. Les conseqüències van ser 5 morts i més de 150 ferits . En aquest moment , Manuel Fraga es trobava a Alemanya participant en una campanya per donar a conèixer el propòsit del govern espanyol de construir una democràcia a Espanya. Quan va tornar al país va ser a Vitòria veure els ferits pels successos esdevinguts dies anteriors. El 28 de febrer de 1977 es va celebra al Escorial el funeral pels reis d'Espanya . Van assistir moltes autoritats de l'Estat i Suárez aprofita per informar de la seva entrevista amb Santiago Carrillo al rei Joan Carles perquè és evident que un pas d'aquest tipus podria tenir efectes polítics i també comprometre la corona. El PP fundat per José María de Areilza és la formació política del centre que compta amb la màxima acceptació popular i aquest serà el camp polític en què es va a situar Suárez. Deixa de ser obligatòria l'organització sindical franquista i queden reconegudes CCOO, UGT o la CNT entre d'altres. En aquells dies es produeix una reunió a la capitania general de Madrid convocada pel General Gómez de Salazar. El 22 maig 1977 comença la campanya electoral i el 15 de juny el centre guanya les eleccions , UCD amb el 34 % de vots i 165 escons és el partit amb més vots encara que no per això obté la majoria absoluta . Finalment el 22 de juliol se celebra la primera sessió del Congrés i el Senat recentment elegits en què Joan Carles fa una conferència en la seva primera intervenció com a rei davant les corts franquistes.


PÀGINA 7

EL PAPER POLÍTIC DEL REI JUAN CARLOS I

Article principal: Joan Carles I d'Espanya Davant l'agreujament de la malaltia del dictador , el 30 d'octubre de 1975, i per segona i última vegada , el príncep Joan Carles va assumir en funcions la Direcció de l'Estat . A la mort de Franco , el consell de regència va assumir , de forma igualment interina aquesta direcció . Joan Carles es va convertir dos dies després, el 22 de novembre , en rei , en virtut de la Llei

de la Successió a la Prefectura de l'Estat . Fins llavors , el príncep s'havia mantingut en un discret segon pla seguint les pautes marcades per Franco . Però la desaparició del general anava a permetre a Juan Carlos facilitar , com a rei d'Espanya, la implantació d'un sistema polític democràtic al país . Aquest projecte comptava amb amplis suports dins i fora d'Espanya: els països occidentals , un sector important del capitalisme espanyol i internacional, la gran majoria de l'oposició al franquisme i una part creixent del propi règim franquista. No obstant això , la transició va haver de superar les resistències generades pel propi règim , en un marc de tensions causades per grups radicals d'extrema esquerra i grups franquistes d'extrema dreta . Aquests últims, a més , comptaven amb un suport considerable dins de l'exèrcit. Aquests grups amenaçaven amb deteriorar la situació política en excés , iniciant un

procés d'involució. La realització d'aquest projecte exigia que l'oposició controlés als seus partidaris per evitar qualsevol provocació i que l'exèrcit no caigués en la temptació d'intervenir en el procés polític i intentés salvar les estructures franquistes . En aquesta doble direcció es va moure l'actuació política del rei Joan Carles i els seus col·laboradors. Joan Carles va iniciar el seu regnat sense sortir de les vies de la legalitat franquista . Així , va jurar fidelitat als Principis del Moviment , va prendre possessió de la corona davant les Corts franquistes i va respectar la Llei Orgànica de l'Estat de 1966 per al nomenament del seu primer Cap de Govern . No obstant això , ja en el seu discurs davant les Corts es va mostrar obert a una transformació del sistema polític espanyol.


PÀGINA 8

GOVERN D'ARIAS NAVARRO A

mitjans de novembre amb Franco hospitalitzat , Carlos Arias Navarro va presentar la seva dimissió al llavors príncep , el que el va situar en una posició difícil . A principis de desembre Joan Carles va confirmar a Arias Navarro per presidir el seu primer govern , cosa que aquest va ignorar , rebuig reflectit en la sorpresa del rei en veure que el dia 6 de desembre no surt a la premsa aquesta ratificació . No obstant això , el rei li va demanar ajuda , a la qual va accedir , per aconseguir el nomenament de Torcuato Fernández Miranda al capdavant de la presidència del Consell del Regne i de les Corts . Per a això es va ajustar a les pautes marcades per la Llei Orgànica de l'Estat , sota les quals el Consell del Regne va proposar una terna de candidats afins al franquisme : a més de Torcuato Fernández - Miranda, estaven Licinio de la Fuente i Emilio Lamo de Espinosa i Enríquez de Navarra . D'aquesta manera, el rei va aconseguir situar aquest fidel col·laborador seu al capdavant de la presidència del Consell del Regne i de les Corts . Fernández Miranda era un vell franquista que , no obstant això , compartia amb el monarca la necessitat que Espanya evolucionés a un sistema democràtic , i , per això , aportarà els seus sòlids coneixements jurídics a aquest proyecto. El nomenament d'Arias Navarro oferia un panorama clarament continuista i no augurava grans transformacions polítiques . No obstant això , per iniciativa real i del president del Consell del Regne , van entrar a formar part del nou govern ministres clarament reformistes com Manuel Fraga Iribarne ( Governació ) , José María de Areilza ( Afers Exteriors) i Antonio Garrigues ( Justícia) . Tots ells havien rebutjat en el seu moment l'Estatut d'Associacions del Moviment . També va comptar amb la presència del democristià Alfonso Osorio al Presidència i de dos experts en l'aparell del moviment : Rodolfo Martín Villa ( Sindicats ) i Adolfo Suárez (Moviment ) . Per mantenir l'equilibri, es va nomenar vicepresident per a assumptes de Defensa a un militar incondicionalment franquista : el general Fernando de Santiago. La tímida reforma política promoguda per aquest gabinet es va limitar a les lleis " de Reunió i Manifestació " i " d'Associacions Polítiques " . La Llei de Reunió i Manifestació ampliava la llibertat per reunir-se sense que fos necessària una autorització . La Llei d'Associacions Polítiques permetia la creació de grups polítics , encara que sense el caràcter legal de partits polítics , a més havien d'acceptar els principis del Moviment i les Lleis Fonamentals . Només es van inscriure set associacions . La situació que havia d'afrontar el nou govern era molt difícil . L'agitació de l'oposició anava en augment , les manifestacions en petició d'una amnistia eren freqüents i al País Basc la tensió creixia sense parar . ETA especialment i , en menor mesura , altres grups armats van prosseguir amb els seus atemptats i el suport popular amb què podien comptar es manifestava en múltiples actes de protesta .


PÀGINA 9

Govern d'Adolfo Suárez A

dolfo Suárez González, president del govern d'Espa-

nya durant la transició. Va ser Torcuato Fernández Miranda , com a president del Consell del Regne , qui va aconseguir que en la nova terna de candidats a la presidència del govern entrés Adolfo Suárez González i a ell li correspondria realitzar una operació política d'evident dificultat : convèncer els polítics del sistema franquista instal·lats a les Corts perquè desmantellessin aquest sistema . D'aquesta manera es respectava formalment la legalitat franquista i es vorejava , en el possible , el perill d'una intervenció de l'exèr-

cit en el procés de transició . Del nou govern es van autoexcloure Fraga i Areilza , mentre que la representació militar va romandre invariable . Diversos dels nous ministres pertanyien ja a associacions polítiques emparades per la nova llei . Adolfo Suárez va presentar el 6 de juliol per televisió un programa polític molt clar basat en dos punts : [ cita requerida ] Elaboració d'una Llei per a la Reforma Política que , un cop aprovada per les Corts i pels espanyols en referèndum , permetria obrir un procés constituent per implantar a Espanya un sistema de democràcia liberal . Convocatòria d'eleccions democràtiques abans del 30 de juny de 1977. Per aconseguir-ho, Suárez havia convèncer l'oposició perquè entrés en el seu joc i l'exèrcit perquè no interrompés el procés , a més , havia de controlar la situació al País Basc que s'estava fent insostenible per dies. Però , malgrat tot , el projecte de Suárez es va anar aplicant sense dilacions entre juliol de 1976 i juny del següent any.


PÀGINA 10

Programa polític de Suárez En aquest breu període Suárez va actuar en diversos fronts per realitzar el seu projecte reformista : La Llei per a la Reforma Política Article principal : Reforma política espanyola de 1977 El projecte que es va elaborar pel govern al setembre havia d'obrir la porta un sistema de democràcia parlamentària . No concretava com havia de ser el nou sistema polític , simplement eliminava els obstacles que oferia el règim franquista a la implantació d'un sistema democràtic . Venia a ser, en realitat , l'acta de liquidació del franquisme aprovada per les pròpies Corts franquistes . Al llarg del mes de novembre la llei va ser debatuda per les Corts que, sota la presidència de Fernández Miranda , la van aprovar per 425 vots a favor amb 59 vots en contra i 13 abstencions . El govern va voler legitimar aquesta operació sotmetent la nova llei a un referèndum . Va participar el 77,72% del cens electoral , i el 94,17% dels participants van donar la seva aprovació . A partir d'aquest moment es podia obrir ja el procés electoral , segon punt del programa de Suárez , per elegir els diputats de les Corts Constituents encarregades d'elaborar una nova Constitució. Tenia un problema important, que era garantir la participació de l'oposició clandestina en el procés que ja estava en marxa pel propi règim . Per a això es va enfrontar a un dels temes més delicats , la legalització de l'oposició. El 8 de febrer s'aprova un decret llei per a la Reforma Política i posteriorment , al març, es legalitzen gran part dels partits polítics amb un altre decret llei on s'estableixen els requisits

per a la seva legalització . En cas de dubtes , el Ministeri d'Interior remetria la documentació al Tribunal Suprem perquè dictaminés . També hi va haver de reformar el Codi Penal, que considerava sancionables qüestions bàsiques com la pertinença a partits polítics i prohibia associar-se a aquells que pretenguessin : La subversió de l'ordre públic o l'atac a la unitat de la pàtria . Aquí quedaven incloses totes les formacions de caràcter nacionalista perifèric, no espanyol. Estar sotmesos a una disciplina internacional , amb la intenció d'implantar un règim totalitari . Aquesta prohibició estava pensada especialment contra el PCE , dependent en certa forma de la Unió Soviètica , encara que es trobava ja en el corrent reformista de l'eurocomunisme , i que pretenia imposar a Espanya un Estat socialista (una democràcia proletària). Amb aquests canvis, es van legalitzar

els partits o organitzacions més importants : Considerats d'extrema dreta : els partits feixistes de Falange i Fuerza Nueva o el partit pro - nazi CEDADE . Considerats de dreta o conservadors : el principal va ser Aliança Popular (AP) de Manuel Fraga , que va agrupar a part de la dreta post - franquista. Considerats de centre o reformistes : la UCD , d'Adolfo Suárez , aglutinant un heterogeni conjunt de grups moderats de dretes i esquerres d'ideologia diversa: democristians , socialdemòcrates o liberals ) , i una part del propi règim que recolzaven les noves reformes . També es consideren centristes alguns partits nacionalistes perifèrics , com el Partit Nacionalista Basc ( PNB ) i el Pacte Democràtic per Catalunya ( PDC ) liderat per la Convergència Democràtica de Catalunya de Jordi Pujol i Miquel Roca .


PÀGINA 11

Considerats d'esquerra o progressistes , com el Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) , en aquell moment de discurs exaltat , però d'estratègia política pragmàtica . Per ser legalitzat , el PCE va recórrer al Tribunal Suprem , que va dictaminar que no contravenia la legalitat . Després que el seu líder Santiago Carrillo Solares acceptés abandonar la restauració d'una República , acceptant la monarquia, el Govern va aprofitar les vacances de Setmana Santa , durant les que l'Exèrcit estava àmpliament desmobilitzat , per legalitzar el 9 d'abril . Així mateix , va dissoldre el partit únic de la dictadura , el Moviment . Així i tot, el Ministre de la Marina va dimitir immediatament i Manuel Fraga va manifestar que la decisió del Govern era un veritable cop d'Estat. El 9 d'abril es va cridar , amb certa ironia , el Dissabte Sant Roig ( la festivitat és de caràcter catòlic i el comunisme propugna l'ateisme o l'agnosticisme ) . L'endemà passat es va legalitzar el Partit Socialista Unificat de Catalunya ( PSUC ) , homòleg català del PCE . Altres partits rellevants eren Esquerra Republicana de Catalunya ( ERC ) , d'ideologia també de cort nacionalista català i republicà , que ja havia governat a la deposada Generalitat de Catalunya durant la Segona República; Euskadiko Ezkerra ( EE ) , marxista i nacionalista basc , de l'abans grup terrorista d'ETA politicomilitar , que anys després s'integraria al PSOE. Finalment , hi havia altres partits situats a l'esquerra del PCE , alguns dels quals eren escissió d'aquest . Es tractava de partits d'extrema esquerra o revolucionaris . Alguns d'ells es van acollir a la legalització , mentre que altres es van abstenir de participar en el nou règim . Entre ells hi havia el bloc del Front Democràtic d'Esquerres ( FDI ) recolzat pel Partit del Treball d'Espanya ( PTE ) i organitzacions afins d'ideologia marxista leninista i influïts per la ideologia de Mao Zedong i el bloc Front per la Unitat dels Treballadors , que no aconseguirien representació parlamentària .


PÀGINA 12

El Govern i la Oposició Per donar credibilitat al seu projecte , adopta una sèrie de mesures polítiques . La primera d' elles és l'amnistia parcial del 30 juliol de 1976, ampliada al març de l'any següent i total al maig , la Llei d'Amnistia va ser promulgada finalment el 15 d'octubre de 1977. Al desembre de 1976 es dissol

el TOP . Al març de l'any següent es legalitza el dret bàsic de vaga ia l'abril es decreta la llibertat sindical . També es promulga una Llei Electoral amb les condicions necessàries per homologar-se amb les dels països amb un sistema de democràcia liberal i parlamentària . Amb totes aquestes mesures

, Suárez anava complint les condicions que exigien els grups de l'oposició des de 1974 . Aquestes forces s'havien reunit al novembre de 1976 per crear una plataforma d'organitzacions democràtiques . Suárez havia iniciat els seus contactes polítics amb l'oposició entrevistant-se amb Felipe González , secretari general del PSOE , a l'agost. L'actitud possibilista del líder socialista va donar ales a Suárez per portar endavant el seu projecte polític , però tothom percebia clarament que el gran problema per a la normalització política del país seria la legalització del PCE . Aquest constituïa , en aquell moment , el grup polític més organitzat i amb major nombre de militants de l'oposició, però en una entrevista amb els comandaments més destacats de l'exèrcit al setembre , ells li van manifestar clarament la seva oposició frontal a la legalització del PCE . El PCE cada vegada era més visible per denunciar la Llei per a la Reforma Política per antidemocràtica i sol · licitar les eleccions per a les Corts Constituents convocades per un Govern provisional compost també pels partits polítics a l'oposició . Atès que, a més , l'oposició no manifestava cap entusiasme per la Llei per a la Reforma Política,

Suárez es va arriscar encara més per implicar la majoria de les forces polítiques . Al desembre, el PSOE celebrava a Madrid el seu XXVII Congrés i començava a desmarcar-se de les exigències del PCE , afirmant que pensava participar en la pròxima convocatòria electoral per a les Corts Constituents . En començar l'any següent , l'any previst per convocar eleccions generals , Suárez es va decidir a abordar el problema del PCE . Al febrer es va entrevistar amb Santiago Carrillo , secretari general del PCE , que va recolzar sense exigències prèvies i disposat a oferir un pacte social per al període posterior a les eleccions . El 24 de gener de 1977 es va produeix la Matança d'Atocha , l'atemptat més significatiu de l'extrema dreta , que ataca un despatx de Dret Laboral vinculat al Partit Comunista d'Espanya del madrileny carrer d'Atocha . Allà assassinen a trets cinc advocats i fereixen de gravetat a quatre . Aquest fet va provocar la primera manifestació multitudinària de l'esquerra al país des de la Segona República i , després , desenes d'actes de caràcter pacífic de simpatia i solidaritat amb el partit comunista . Això i l'actitud mantinguda per Santiago Carrillo , van empènyer a Suárez a dur a terme la polèmica legalització del partit.


PÀGINA 13

El Govern i l'exèrcit Adolfo Suárez coneixia bé que l'anomenat búnquer , entre d'altres format per José Antonio Girón i Blas Piñar i que comptava com a mitjà afí al diari El Alcázar. Suárez tenia molt bons contactes amb oficials de l' exèrcit que exercien una evident influència sobre importants sectors militars. Aquestes forces podien constituir un obstacle insalvable i fins i tot un perill de cop d' estat per a la reinstauració d'un règim de govern militar . Per salvar aquesta dificultat , Suárez va intentar recolzar-se en militars liberals del cercle del general Díez Alegria , als que va intentar col·locar en llocs de responsabilitat , com el general Manuel Gutiérrez Mellado . Però , al juliol de 1976 , el vicepresident per a assumptes de defensa era encara el general Fernando de Santiago que pertanyia al nucli més immobilista . De Santiago , inquiet per la primera amnistia, es va oposar frontalment al setembre a la Llei de Llibertat Sindical . El 21 de setembre Suárez va destituir a De Santiago i va nomenar en el seu lloc al General Manuel Gutiérrez Mellado , el que li

va ocasionar nombrosos enemics i oposició que aguditzaria amb la legalització del PCE mesos més tard , amb la dimissió immediata del Ministre de Marina. Però mentrestant Gutiérrez Mellado actuava amb habilitat per promocionar als oficials partidaris de la reforma i per substituir els comandaments de les forces de seguretat (Policia Armada i Guàrdia Civil) més partidaris de conservar el règim. Suárez volia demostrar a l'exèrcit que la normalització política del país no implicava ni l'anarquia ni la revolució. Per aconseguir comptava amb la col· laboració de Santiago Carrillo , però es trobava amb violentes respostes de diferents grups terroristes. L'increment del terrorisme El País Basc es va mantenir , al llarg de tot aquest període , en plena ebullició política . Les reivindicacions d'amnistia política , especialment la setmana pro - amnistia del 8 al 15 de maig en què van morir set persones per la repressió, 14 van obligar a Adolfo Suárez a anar- concedint en diferents etapes fins a arribar a l'amnistia total d'octubre de 1977. Però els enfrontaments continus entre policia i manifestants no ajudaven precisament a asserenar els ànims. ETA, després d'una certa treva en l'estiu de 1976, va reprendre els seus atemptats a l'octubre. Però va ser sobretot entre desembre i gener quan es va desencadenar un conjunt de violentes accions que van deixar la situació social i política

en una posició molt inestable. El GRAPO actuo amb diverses bombes i el segrest de dos importants personalitats del règim : el president del Consell d'Estat , José María d'Oriol , i el General Villaescusa, president del Consell Superior de Justícia Militar. Mentre duraven aquests segrestos, es produeix l'esmentada Matança d'Atocha , un comando de la ultradreta mata cinc advocats del Partit Comunista d'Espanya a Madrid. Diversos dies abans havien mort a mans de policies antiavalots dos estudiants durant diferents manifestacions. Però , per primera vegada , bona part dels líders de l'oposició reunits amb el president del Govern van publicar un comunicat de denúncia del terrorisme i de suport a l'actuació de Suárez . No obstant això , les forces del búnquer es van aprofitar de la inquietud del moment per denunciar que el país s'estava precipitant en el caos.


PÀGINA 14 12

ADOLFO SUÁREZ, 1932 - 2014

a ser un polític i advocat espanyol , president del Govern d'Espanya entre 1976 i 1981. Suárez . Figura clau , més important i positiva en el període històric conegut com transició Espanyola , procés de metamorfosi política a Espanya , on es va deixar enrere el règim dictatorial del general Francisco Franco i es va passar a formar un sistema democràtic - va aconseguir , després de ser nomenat

president del Govern pel rei Joan Carles I el 1976 i tot i ser un desconegut per l'opinió pública del moment , que es duran a terme diverses mesures que van reformar el sistema previ com l'autoliquidació de les Corts Franquistes o la legalització dels partits polítics (inclosa la del Partit Comunista d'Espanya). Liderant la coalició Unió de Centre Democràtic (UCD) , va ser posteriorment escollit de nou president , per mitjà aquesta vegada de les urnes , en les eleccions generals de 1977 . El 1981 va abandonar el càrrec després de presentar la seva dimissió . Després d'aquesta , va crear al costat d'altres dirigents d'UCD el partit Centre Democràtic i Social i va ser triat diputat en Corts en diverses eleccions generals


PÀGINA 15

GOVERN DE LA UCD El partit guanyador, UCD, va formar govern durant dues legislatures, el juny de 1977 i març de 1979, però va haver de comptar amb el suport o el beneplàcit d'altres partits al no comptar amb la majoria absoluta d'escons al Parlament.

es van sumar a la preautonomia amb frontaments que van desgastar l'autols règims preautonomies: Cata- la creació de la Junta de Galícia, al ritat d'Adolfo Suárez i van posar en dubte el seu lideratge . La tensió va març de 1978. lunya, País Basc i Galícia. esclatar a partir de 1981 amb la diDesprés de les eleccions , amb els missió de Suárez com a president del resultats a Catalunya i País Basc , el Corts constituents: la constitució de Govern i la seva substitució per Leogovern va permetre la creació d'insti- 1978 poldo Calvo- Sotelo al capdavant d'utucions preautonòmiques . Va conce- El nou Parlament va formar una po- na reforma del govern . Suárez abandir autonomia provisional a les regi- nència que va començar a treballar en dona el partit per part dels socialdeons els diputats , constituïts en assem- la redacció d'una nova Constitució a mòcrates de Fernández Ordóñez i pel blees parlamentàries , així ho van sol l'estiu , amb el consens de les princi- nomenament de Calvo - Sotelo com a · licitar . Era la primera baula de l'es- pals forces polítiques en temes com nou president del partit . Això va actructura territorial que ja estava pacta- ara el paper de l'exèrcit, els drets his- centuar encara més les tensions interda en la nova Constitució. tòrics , la situació de Navarra . Al nes i empènyer a Calvo-Sotelo a disLa primera preautonomia concedida juliol de 1978 , el Congrés dels Dipu- soldre el Parlament i convocar elecciva ser la de Catalunya , el 29 de se- tats aprovava el text constitucional ons a l'octubre de 1982. tembre es va restablir la Generalitat per una àmplia majoria que incloïa Amb les històriques eleccions genede Catalunya i Josep Tarradellas , als conservadors d'Aliança Popular i rals de 1982 , UCD no només perd la històric polític nacionalista a l'exili , al PCE. Alguns partits d'extrems van majoria simple, sinó també pateix un es va convertir en el seu nou presi- votar en contra i altres com el PNB , espectacular ensorrament en nombre que havia estat exclòs de la ponència de vots , canviant tot l'equilibri polític dent el 23 d'octubre. constitucional malgrat ser majoritari anterior. Al País Basc , els ideals estaven divial País Basc , van demanar l'abstendits entre nacionalisme o espanyolisLa normalització democràtica no va ció. me . Així es demostra en un míting evitar les contínues accions violentes que va realitzar el partit socialista en La Constitució va ser aprovada en d'ETA i , en menor escala , del GRAaquestes terres , el qual van intentar sessió conjunta pel Parlament i el Se- PO . Paral·lelament es detectava una evitar partits de nacionalisme extrem. nat en el mes d'octubre. El 6 de situació de desassossec o intranquil · la situació política era dominada pel desembre es va sotmetre la Carta litat en una part de les Forces ArmaPNB , que reclamava incorporar a Magna a referèndum amb una apro- des que podia desembocar en un cop Navarra a l'autonomia formada per vació majoritària , excepte en algunes militar . El cop d'estat de 1981 , la Biscaia , Guipúscoa i Àlaba , amb la províncies i al País Basc on es va ob- tarda del 23 de febrer per un grup de distorsió d'ETA . L'assemblea de par- tenir una important abstenció . guàrdies civils dirigits pel tinent corolamentaris bascos , en la qual es van La tasca ordinària de govern que va nel Antonio Tejero , no va aconseguir negar a participar els navarresos , va haver de fer el partit des de 1979 va provocar un Govern militar , però va negociar amb el Govern la creació posar de manifest l'existència de ten- mostrar el perill real d'un sector de d'un Consell General Basc , aprovat dències o corrents polítics molt diver- l'exèrcit. el 6 de gener de 1978. ses dins de la coalició de partits A Galícia , amb majoria de la UCD, d'UCD. Això va ser provocant en-

E


PÀGINA 16


PÀGINA 17

GOVERN DEL PSOE L

es eleccions d'octubre de 1982 van donar la majoria absoluta per primera vegada al PSOE , que havia estat durant dues legislatures el principal partit de l'oposició en els governs de la UCD. En el XXVIII Congrés del PSOE ( maig de 1979 ) el seu secretari general , Felipe González , no va voler assumir les tendències revolucionàries que semblaven dominants en el partit , de manera que va presentar la dimissió . Però la convocatòria d'un congrés extraordinari mesos després li va permetre reconduir el partit cap a una línia més moderada i assumir de nou el càrrec . Al llarg de 1982 el PSOE va confirmar la seva línia moderada amb l'acostament al grup socialdemòcrata de Fernández Ordóñez , recentment escindit de la UCD . L'obtenció de la majoria absoluta en tres processos electorals consecutius ( 1982 , 1986 i 1989 ) va permetre al PSOE legislar i governar sense establir pactes amb altres forces polítiques. D'aquesta manera, va poder convertir en lleis molts dels punts del seu programa. La còmoda majoria política de la qual va gaudir va permetre al país un llarg respir de tranquil·litat i estabilitat política , després dels intensos i violents anys de la transició.

PSOE , va ocupar la Presidència del Govern , amb Alfonso Guerra com durant molt temps Vicepresident del Govern , fins a la seva dimissió per la seva implicació en un cas de corrupció política amb el seu germà com a principal acusat . Durant el govern del PSOE es produiria la integració a la Comunitat Econòmica Europea (CEE), les reformes laborals amb nous convenis normatius consensuats entre patronal i treballadors , les inversions socials (especialment en Educació i Sanitat) , el desenvolupament de l'organització territorial autonòmica i la modernització de les infraestructures . D'altra banda es va donar la reconversió industrial , propiciada per molts factors , entre els quals cal destacar una crisi econòmica que es va anar aguditzant durant les últimes legislatures , un enorme endeutament de l'Estat derivat de la despesa pública descontrolat o dues vagues generals dels dos principals sindicats la Unió General dels Treballadors i Comissions Obreres . També apareixerien els autodenominats Grups Antiterroristes d'Alliberament (GAL), organitzacions il·legals dedicades a la lluita contra el terrorisme i hereves del terrorisme d'Estat tardofranquista . Finalment van sortir a la llum diversos casos de corrupció de càrrecs públics adscrits al PSOE , que van contribuir a accentuar el desgast de la imatge pública del partit. D'entre tots ells, cal destacar els anomenats Cas Filesa i Cas Roldán.

El triomf electoral del PSOE el 1982 ( amb més de 10 milions de vots ) va inaugurar una etapa de govern , amb quatre legislatures totals , que va transformar profunda- Després d'uns últims anys de continu desgast social i poment Espanya . Felipe González , secretari general del lític , en les eleccions generals de 1996 el principal partit de l'oposició, el Partit Popular liderat per José María Az-


PÀGINA 18

Comunitat Econòmica Europea Un cop assegurada la democràcia, els principals països europeus van acceptar la seva integració a la CEE , després de vint anys de la primera petició . Les negociacions van ser ràpides i van aconseguir que Espanya fos membre de ple dret a la CEE , actualment denominada Unió Europea , des del 1 de gener de 1986. Des de llavors , aquest espai econòmic comú permet el lliure trànsit de persones , mercaderies , capitals i serveis entre els països membres . L'estructura política , amb parlament , Comissió i Tribunal Europeu persegueix a llarg termini construir una unió política , a l'estil dels Estats Units d'Amèrica del Nord . El 1992 , la CEE va signar el Tractat de Maastricht que transformava la Comunitat en Unió Europea i establia una futura moneda única , l'euro . OTAN En els últims moments del govern UCD , Calvo- Sotelo va aconseguir que el Parlament autoritzés l'ingrés d'Espanya a l'Organització del Tractat Atlàntic del Nord (OTAN) . El 10 de desembre de 1981 es va signava a Brussel·les el protocol d'adhesió , amb un 43% d'espanyols en contra segons algunes enquestes d'opinió . El PSOE , quan guanya les eleccions , paralitza l'ingrés i

promet un referèndum per treure Espanya de l'aliança militar . No obstant això , a mesura que passen els anys , canvia la seva posició en adonar que s'exigeix com a requisit per a una plena incorporació d'Espanya al bloc occidental i europeu . Al març de 1986 , celebra el referèndum amb un resultat favorable a l'adhesió . Educació L'aplicació del Dret constitucional a l'educació va guiar la tasca del govern . En l'ensenyament universitari, la Llei de reforma universitària de 1983 va concedir autonomia de gestió a les universitats , va facilitar la creació d'universitats privades i va ampliar el nombre de matriculats gràcies a la quasi- gratuïtat de matrícules i a una àmplia política de beques . En l'ensenyament secundari i primària , es va garantir l'escolarització obligatòria per a tota la població menor de 14 anys des de 1985 i de 16 anys des de l'entrada en vigor de la LOGSE el 1990 . El govern crea un sistema educatiu de tres vies : educació pública , educació privada , i col·legis concertats la gestió recau en una empresa o organització privada però la despesa dels alumnes ho paga l'Estat , per així intentar oferir la major taxa d'escolaritat possible .


PÀGINA 19

Economia La crisi econòmica , iniciada en part per factors interns i externs com la crisi del petroli de 1973 , reactivada el 1979 ,havia creat una situació de recessió industrial, amb fàbriques o maquinària obsoletes i sectors industrials deficitaris .Per al treballador suposava l'atur ( fins al 20 % el 1985 ) , la pujada contínua dels preus ( fins al 25 % anual d'inflació ). La reconversió industrial es va aplicar a la indústria naval, la siderúrgia i la indústria tèxtil, sectors desfasats en tecnologia , mal ubicats geogràficament i escassos de competitivitat enfront dels productes europeus i asiàtics . En els primers moments , l'ajust va incrementar el tancament de fàbriques i l'acomiadament de treballadors , creixent el descontentament social contra un govern socialista que actuava, en principi, contra els interessos de la classe obrera. La reforma fiscal va perseguir l'economia submergida o els diners negre , i es va crear l'Impost de Valor Afegit (IVA) comú a la resta de països europeus , va augmentar la pressió fiscal sobre les rendes del treball i del capital per tal d'aconseguir més recursos i sanejar l'Estat. Per controlar la inflació , el govern va restringir la circulació de capital , amb alts tipus d'interès bancari , i va moderar el creixement salarial. Això finalment va desembocar en una reeixida vaga general contra el govern del PSOE el 14 de desembre de 1988 amb els dos principals sindicats al cap, UGT i CCOO.

Infraestructures La necessitat de modernitzar les obsoletes infraestructures va llançar el govern a una despesa pública desaforat . Des de 1985 , la xarxa de carreteres va millorar en duplicar la longitud de carreteres (més de 7000 km ) , el ferrocarril va evolucionar cap a serveis més moderns i amb més rendibilitat i amb l'aposta de l'Alta Velocitat Espanyola (AVE) entre Sevilla i Madrid , amb projectes per a un futur estendre a Barcelona, València , Alacant o Múrcia


PÀGINA 20

La Democràcia

és un concepte que va néixer en el món clàssic, que venia a significar, com ja tots sabem, que en un Estat o en una comunitat, és el propi poble el que exerceix la seva sobirania, mitjançant el sistema de govern que ell mateix hagi triat. dre decisions importants . Les principals diferències eren de sexe : els hoL PODER DE L'ESTAT. mes es dediquen a la caça i dominen Totes les societats existents al llarg de les activitats públiques , i les dones a la història s'han organitzat política- la recol·lecció de llavors , a cuinar i a ment, donant lloc a l'Estat. El terme la criança dels fills. Estat es pot referir a la societat, en la A aquestes societats van succeir les mesura en què està organitzada seagrícoles i ramaderes , dedicades fogons unes lleis i unes institucions ennamentalment al cultiu en petits horts carregades del compliment d'aquestes ia la cria d'animals . La regularitat en lleis. Però es pot referir també únicala consecució d'aliments i l'assentament a les institucions. En aquest senment estable en un determinat territori tit, l'Estat és la instància encarregada possibilitar que els grups fossin més d'exercir el control sobre els componombrosos , podent arribar fins i tot a nents de la societat. Són molts els alguns milers de persones , i també problemes que suscita l'existència de l'acumulació d'excedents , així com l'Estat: l'origen i límits del seu poder, l'intercanvi comercial amb altres sociproblema que al seu torn implica el de etats . Tot això va fer aquestes sociela seva legitimitat, les funcions que ha tats més complexes , amb majors de complir... desigualtats socials , tant en la riquesa

E

Diferents formes d’organització social: tota societat , des de la més simple a la més complexa , està organitzada d'una determinada manera , a partir d'una sèrie de normes o regles que descriuen com han de ser les relacions entre els seus membres . Al llarg de la història s'han donat diferents formes d'organització social . Les primeres societats humanes van ser caçadores i recol·lectores . Encara que són societats que van existir en un passat remot , en l'actualitat encara hi ha alguns exemples . Es componien de petits grups dedicats a la caça , a la pesca, i a la recol·lecció d'aliments . En aquestes societats hi ha poques diferències respecte a la riquesa , ja que tenen pocs béns materials , i poques diferències respecte al poder polític , ja que no hi ha divisió entre governants i governats . Habitualment són societats participatives : tots els homes adults solen reunir-se per pren-

com en el poder polític . Així doncs són societats governades per un cap , que pot arribar a tenir un considerable poder personal . Al voltant de l' any 6000 a.J.C. aparèixer societats de grans dimensions i amb una estructura bastant complexa . Aquestes societats , anomenades estats o civilitzacions tradicionals , van existir fins al segle XIX , per donar pas ja a les societats modernes . Es parla , per exemple , de la civilització mesopotàmica , egípcia o xinesa. Els estats tradicionals eren societats basades principalment en l'agricultura , tot i que també hi havia activitat comercial . En elles hi ha un poder polític diferenciat , encapçalat per un rei o emperador . Existien importants desigualtats socials entre les diferents classes : una estricta divisió del treball per sexes ( les tasques de la dona es limitaven a la llar i al camp ) i entre els homes hi havia una especialit-

zació del treball per oficis . La classe predominant era una aristocràcia que gaudia d'una vida còmoda i luxosa , mentre que per a la resta de la població les condicions de vida eren una mica dures. La industrialització és l'esdeveniment que ha determinat el sorgiment de les societats modernes . Aquest procés s'inicia a Anglaterra al segle XVIII i va suposar un canvi radical tant en la manera de vida de les persones com en la forma de l'organització política . Respecte a la manera de vida , la immensa majoria de la població ha abandonat l'agricultura i treballa en la indústria , el comerç i l'administració . Pel que fa al poder polític , apareixen els estats nacionals , comunitats polítiques separades per fronteres clarament definides i amb unes institucions que regulen bastants aspectes de la vida dels ciutadans . Dos nous fenòmens caracteritzen les societats actuals , la globalització i el gran desenvolupament tecnològic . La globalització consisteix en la interdependència , tant econòmica com cultural , de tots els països del món . Per la seva banda, els avenços tecnològics han provocat canvis en la manera de concebre i realitzar l'activitat productiva , sobretot en la progressiva disminució del treball manual i en la reducció del temps dedicat a la feina.


PÀGINA 21

DEMOCRÀCIA L'Estat modern actual , en què vivim , està associat amb la democràcia . La paraula " democràcia " procedeix del grec democràtica , que es forma per demés (poble) i karates (govern o poder) . Per tant , en el seu sentit fonamental , democràcia és un sistema polític en el qual governa el poble . És clàssica la distinció de tres formes de govern: Autocràcia (govern d'un sol)

Aristocràcia (govern dels aristoi, els El sistema democràtic atenès es basava en l'Assemblea, formada per tots millors) els ciutadans nascuts a Atenes i maDemocràcia ( govern del poble ) . jors de trenta anys . No tenien la conGeneralment s'està d'acord que la dició de ciutadans ni les dones ni els millor forma d'organització política homes que no haguessin nascut a és la democràcia . Però el problema Atenes , ni els esclaus . Es tractava , és quin contingut concret se li dóna a per tant , d'una democràcia restringila democràcia . da . No obstant això , per primera Actualment , la democràcia no no- vegada en l'àmbit polític es va parlar més existeix com a sistema polític , d'igualtat de drets per a tots els ciutasinó que és predominant a Europa i dans . Tots els homes atenesos , senen la majoria dels països occidentals se cap excepció , posseïen el dret per , i progressivament es va imposant en a les tasques polítiques pel simple fet tots els altres països . No obstant ai- de ser ciutadans d'Atenes . xò , les modernes democràcies occidentals tenen poc a veure amb la democràcia grega . El primer model de democràcia va ser la d'Atenes , als segles V -IV aC


PÀGINA 22


PÀGINA 23


PÀGINA 24


PÀGINA 25

OPINIÓ PERSONAL Fer aquest treball m’ha agradat molt i m’ha emocionat molt des de el principi, ja que aquest nou format, el de revista, m’atreu molt. La informació m’ha estat fàcil de cercar, y segons la meva opinió és molt interessant i important saber història recent del nostre país per ajudar-nos a entendre millor el món on vivim ara. M’he divertit molt fent aquest treball i m’ha suposat haver d’aportar creativitat, cosa que m’agrada molt. Ha estat el meu treball preferit que hem fet fins ara tant de socials, com de informàtica.


PĂ€GINA 26

BIBLIOGRAFIA http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1195 https://pitbox.wordpress.com/2011/04/22/la-transicion-espanola-1975-1978-y-la-constitucion-de-1978/comment-page-1/ http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/actual/transicion_00.html http://www.infobae.com/2014/03/23/1551779-adolfo-suarez-el-presidente-la-transicion-democratica-espana http://www.slideshare.net/rurimar/la-transicin-espaola-4118345 http://marcaespana.es/es/instituciones-historia/historia/destacados/34/la-transicion-democratica http://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_Espa%C3%B1ola http://www.historiasiglo20.org/HE/16.htm http://www.sociedadytecnologia.org/file/download/213017 http://www.asmadrid.org/spanish/historia/sxx5.htm http://html.rincondelvago.com/democracia-en-espana.html http://catarata.org/libro/mostrar/id/850


1932 - 2014

ADOLFO SUÁREZ

Transició i democràcia a Espanya  

Treball per CS y INF - 4t de ESO.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you