Catalogul Ghidul Miresei - editia 9

Page 1

GHIDUL

Miresei

CATALOG

Ediţia 9 Preţ: 9.90 lei

www.ghidulmiresei.ro

VALENTINA PELINEL adevăr şi provocare

• TENDINŢE • ROCHII • COSTUME • VERIGHETE • SALOANE DE NUNTĂ • FOTO-VIDEO •


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.