Page 1

II. udgave GH forms produktprogram til bortledning af regnvand www.aquaform.dk


AQUAFORM

Aquaform er GH forms produktprogram til brug for bortledning af regnvand. Produktprogrammet inkluderer linjeafvanding med rist i støbejern, rustfast stål eller bronze, rende i polymerbeton og støbejern, åben linjeafvanding, hvor vandet ledes til en punktafvandingsrist med fast eller flydende karm. Alle produkter er fremstillet efter normangivelse DS/EN 1433 og udført i de bedste materialer. Aquaform produktprogram kan bruges sammen med flise- og stenbelægning i asfalt eller grus. Riste, karme, åben linjeafvanding og punktafvandinger i støbejern er fremstillet på vores eget jernstøberi i Borup, Danmark. Den underliggende rende i polymerbeton, der bruges til etablering af linjeafvanding, er ligeledes fremstillet lokalt i Danmark. De korte transportveje i processen fra råmaterialer til færdig leverance resulterer i en optimal miljøprofil på vores produkter. miljøprofilen er udarbejdet i samarbejde med Zero Carbon Network og beregnet af Planmiljø under Miljøministeriet. Miljøprofilen kan rekvireres ved henvendelse.

Foto : Jens Lindhe © SLA Arkitekter


Afvanding    Aquaform

indhold 5 om aquaform ®

linjeafvandingsriste linjeafvanding i PROJEKTer

6

linjeafvanding

CAMPUS linjeafvandingsrist CAMPUS linjeafvandingsrist og støbejersrende CAMPUS BELÆGNING WATER CELL Linjeafvanding CAMPUS STRAIGHT Linjeafvanding JUGEND Linjeafvandingsrist ORBIT Linjeafvandingsrist DOCK-LINE linjeafvandingsrist LINEAR linjeafvandingsrist DROPS linjeafvandingsrist OMEGA linje dræn

13 VANDRENDER I POLYMERBETON 15 VALG AF VANDRENDER

Rendeoversigt med vandrende i bredde 140 mm

om aquaform ® linjeafvandingsriste

LINJEAFVANDING I PROJEKTER

Aquaform® linjeafvandingsprogram omfatter såvel riste som et komplet rendesortiment i bredder, der matcher ristene. Programmet inkluderer lavprofilrender fra 100 mm i indbygningshøjde til dybe render med en total indbygningshøjde på 276 mm.

I forbindelse med projekter, hvor stedets særlige karakter ønskes fremhævet, er det muligt at skabe linjeafvandingsristen i egen udformning. En udformning, der eksempelvis tager udgangspunkt i de helt særlige forhold, der knytter sig til stedets topografi, fauna, historie eller andet.

Der er miljøprofil på ristene, der produceres på egen fabrik ved Køge og udelukkende fremstilles af overskudsmateriale fra anden produktion i stål, der hentes i omegnen af produktionsstedet. Jernet smeltes ved brug af el-ovne. 140-renderne kan leveres med indbygget fald på op til 20 meter på en strækning. Som standard anvender Aquaform® en rendedybde på 255 mm. Alle riste til polymerbetonrender er støbt med 'ører', der skjuler det underliggende kantprofil fra renderne. Dette muliggør at belægningen kan lægges helt op til risten. Der anvendes som standard et kantprofil i PP / COP som sikrer at der ikke kan ske galvanisk tæring imellem rist og karm, især ved brug af riste i forskellige materialer. Kantprofilerne ligger godt beskyttet i den samlede konstruktion for at sikre at de ikke bliver belastede.

Ristens format skal have længden 500 mm og kan være 140, 190, 240 eller 500 mm bred. Der kan tillige fremstilles belægningssten eller -plader i støbejern med samme mønstre og formater som ristene. Udvikling af riste og belægningssten til projekter sker i samarbejde med Aquaform®, der indestår for mærkning af risten i sammenhæng med renden.

Linjeafvandingsristen er fastgjort til renden enten med en fjeder i rustfast stål eller med bolt. Låsefjederen er ikke synlig når risten ligger i renden. Anvendes linjeafvandingen sammen med asfalt, skal der benyttes rustfaste kanter på renderne. En rende kan have en rustfast kant på én eller begge sider.

16 ELEMENTER TIL VANDRENDER sandfang gavle til render afløbsstudser

17 VALG AF KARME

Forslag til afvanding Aquaform® yder gerne rådgivning med udførelse af en komplet oversigt over render og riste ved fremsendelse af projekt. Afvandingspunkter afsættes i samråd med rådgiver eller entreprenør. Se kontaktinformationer på bagsiden eller på www.ghform.dk

17 BESTEM BELASTNINGSKLASSE 18 LÆGNINGSVEJLEDNING 19 PUNKTAFVANDING og åben linjeafvanding DOCK-LINE punktafvandingsrist dock-line ÅBEN linjeafVANDing PLAZA PUNKTAFVANDINGsrist SIKRIST

4    Aquaform

Aquaform    5


Afvanding    Aquaform

Afvanding    Aquaform

linjeafvanding CAMPUS LINJEAFVANDINGSRIST OG STØBEJERNSRENDE 330 MM

CAMPUS LINJEAFVANDINGSRIST 140, 190 OG 240 MM Campus linjeafvandingsrist er udført i kvaliteten SG-jern og kan modstå belastning fra tunge køretøjer.

SLA.11.5502

Ubehandlet støbejern SLA.11.5526

Risten i bredderne 140, 190 og 240 mm er fastgjort til renden med en fjeder i rustfast stål. Låsefjederen er ikke synlig, når risten er lagt i renden.

Campus Linjeafvandingsrist 190 x 500 mm

SLA.11.5506

SLA.11.5505

Vandrende 360 x 1000 x 320 mm Ubehandlet støbejern

Risten er boltet til renden og kan installeres efter I-klasse uden omstøbning med beton.

Campus Linjeafvandingsrist 140 x 500 mm Ubehandlet støbejern

Risten ligger i plan med overkanten på støbejernsrenden. Herved kan der udlægges asfalt helt op til overkant. Asfalten kan tromles uden at renden deformerer. På oversiden er risten forsynet med et skridhæmmende mønster.

Campus Belægningsplade til drænrende 190 x 500 mm Ubehandlet støbejern

SLA.11.5504

SLA Arkitekter

Campus Belægningsplade til drænrende 240 x 500 mm Ubehandlet støbejern

SLA.11.5527

Campus Linjeafvandingsrist for støbejernsrende 330 x 500 mm Ubehandlet støbejern

GH.360

Ubehandlet støbejern

SLA.11.5503

Risten i bredderne 140, 190 og 240 mm er udformet, så den skjuler kanterne af den underliggende vandrende, og belægningen kan ligge helt op til kanten. Den lille tolerance på risten gør, at den vil ligge tæt i længderetningen.

Campus linjeafvandingsrist og tilhørende støbejernsrende er udført i kvaliteten SG-jern og kan modstå belastning fra særdeles tunge køretøjer.

Campus Linjeafvandingsrist 240 x 500 mm

Campus Belægningsplade til drænrende 140 x 500 mm

500

330

Ubehandlet støbejern

Ved lægning i asfalt forsynes polymerbetonrenden med en kant i rustfast stål kant i én eller begge sider.

SLA Arkitekter

I målene 140, 190 og 240 mm kan ristene fremstilles til ønsket radius efter projekt, så ristene ligger tæt i længderetningen.

Tilsammen udgør risten med sine kraftige dimensioner og renden med sin materialeoptimerede, profilerede udformning en konstruktiv helhed af støbejern, der kan klare belastning 60 tons. Montering af Campus 330 mm linjeafvanding er forenklet meget i forhold til andre typer linjeafvanding, der for at opfylde de forskellige belastningsklasser, skal omstøbes med beton.

Ved indgangspartier og andre overgange kan risten fremstilles lukket som en belægningsplade.

Renden nivelleres i en stribe jordfugtig beton og skal derudover ikke omstøbes. Dette forhold gør, at Campus 330 mm Linjeafvanding adskiller sig fuldstændig fra alle andre linjeafvandinger, der består af en metalrist på en polymerbetonrende. SLA.11.5506 GH.360

SLA.11.5506

26 500

140

CAMPUS BELÆGNING 140, 190 og 240 mm 26 500

Det samme mønster, som indgår i Campus-serien, leveres tillige som flise og kan derved danne et bånd i belægningen.

SLA.12.4010

Campus Belægningsflise 240 x 500 x 70 mm Ubehandlet støbejern

190

SLA.12.4012 Campus Belægningsflise 190 x 500 x 70 mm Ubehandlet støbejern SLA.12.4011 Campus Belægningsflise 140 x 500 x 70 mm Ubehandlet støbejern

26

SLA Arkitekter

500

240

70

70

SLA.11.5505

6    Aquaform

SLA.11.5505

500

140

500

240

SLA.12.4010

SLA.12.4011

Aquaform    7


Afvanding    Aquaform

Afvanding    Aquaform

linjeafvanding JUGEND LINJEAFVANDINGSRIST 140 mm

WATER CELL linjeafvanding 140 mm Linjeafvandingsristen er fastgjort til renden med en fjeder i rustfast stål. Låsefjederen er ikke synlig når risten er lagt i renden. Der findes rustfrie kanter til render, der anvendes når risten lægges sammen med asfalt. Risten kan have en rustfast kant på én eller begge sider.

SLA.11.5511

Jugend Linjeafvandingsrist er udført i kvaliteten SG-jern og kan modstå belastning fra tunge køretøjer.

Water Cell Linjeafvanding 140x 500 mm Ubehandlet støbejern

SLA.12.4015

SLA.11.5515

Jugend Linieafvandingsrist 140 x 500 mm

Ubehandlet støbejern

Water Cell Belægningsflise 140 x 500 x 70 mm Ubehandlet støbejern SLA Arkitekter

SLA Arkitekter

Risten er fastgjort til renden med en fjeder i rustfast stål. Låsefjederen er ikke synlig når risten er lagt i renden. Risten er udformet, så den skjuler kanterne af den underliggende vandrende, og belægningen kan ligge helt op til kanten. Ved lægning i asfalt forsynes renden med en kant i rustfast stål kant i én eller begge sider. Jugend Linjeafvandingsrist er udviklet i samarbejde med Sønderborg Kommune.

140 70 500

500

140

30 500

140

SLA.11.5511

SLA.11.5511

SLA.11.5516

SLA.11.5516

SLA.11.5516

ORBIT LINJEAFVANDINGSRIST 140 mm

CAMPUS STRAIGHT LINJEAFVANDING 500 mm Campus Straight linjeafvandingsrist er udført i kvaliteten SG-jern. Risten kan modstå belastning fra lette køretøjer. Risten er fastgjort til renden med fjedre. Den er udformet, så den skjuler kanterne af den underliggende vandrende, så belægningen kan ligge helt op til kanten. Ved lægning i asfalt forsynes renden med en kant i rustfast stål kant i én eller begge sider.

SLA.11.5525

Orbit Linjeafvandingsrist er udført i kvaliteten SG-jern og kan modstå belastning fra tunge køretøjer.

Campus Straight Linjeafvandingsrist 500 x 1500 mm Ubehandlet støbejern

GH.A50

Rende 500 x1000 mm Polymerbeton SLA Arkitekter

Risten er fastgjort til renden med en fjeder i rustfast stål. Låsefjederen er ikke synlig når risten er lagt i renden.

KJ.11.5501

Orbit Linieafvandingsrist 140 x 500 mm Ubehandlet støbejern Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

Risten er udformet, så den skjuler kanterne af den underliggende vandrende, og belægningen kan ligge helt op til kanten. Ved lægning i asfalt forsynes renden med en kant i rustfast stål kant i én eller begge sider.

Risten indgår i campus-serien og passer i dimensioner og udformning til Campus træhulsriste. Se www.ghform.dk

Orbit Linjeafvandingsrist er udviklet i samarbejde med Kristine Jensens Tegnestue til Urban Mediaspace, Aarhus Havn.

500 140

1500 500

SLA.11.5525

8    Aquaform

KJ.11.5501

KJ.11.5501

Aquaform    9


Afvanding    Aquaform

Afvanding    Aquaform

linjeafvanding Dock-line linjeafvandingsrist 140, 190 og 240 mm Dock-Line Linjeafvandingsrist er udført i kvaliteten SG-jern og rustfast stål. Begge udgaver kan modstå belastning fra tunge køretøjer. Risten er fastgjort til renden med en fjeder i rustfast stå l. Låsefjederen er ikke synlig, når risten er lagt i renden. Risten er udformet ,så den skjuler kanterne af den underliggende vandrende, og belægningen kan ligge helt op til kanten. Ved lægning i asfalt forsynes renden med en kant i rustfast stål kant i én eller begge sider. Der kan leveres belægningsplade i rustfast stål-udgaven.

LINEAR LINJEAFVANDINGSRIST 140, 190 og 240 mm AT.11.6021

Dock-Line Linjeafvandingsrist 140 x 500 mm

Ubehandlet støbejern

AT.11.6022

Dock-Line Linjeafvandingsrist 140 x 500 mm

Rustfast stål

AT.11.5504

Dock-Line Belægningsplade til drænrende 140 x 500 mm

Rustfast stål

AT.11.6015

Dock-Line Linjeafvandingsrist 190 x 500 mm

Linear Linjeafvandingsristen er udført i kvaliteten SG jern og kan modstå belastning fra tunge køretøjer. Linjeafvandingsristen er fastgjort til renden med en fjeder i rustfast stål. Låsefjederen er ikke synlig, når risten er lagt i renden.

Linear Linjeafvandingsrist 140 x 500 mm Ubehandlet støbejern

HLA.11.5505

Linear Linjeafvandingsrist med afslutningskant 140 x 520 mm Ubehandlet støbejern

HLA.11.5507

Linear Linjeafvandingsrist 190 x 500 mm Ubehandlet støbejern

Risten er udformet, så den skjuler kanterne af den underliggende vandrende, og belægningen kan ligge helt op til kanten. Ved lægning i asfalt forsynes renden med en kant i rustfast stål kant i én eller begge sider.

Ubehandlet støbejern AT.11.6023

HLA.11.5503

Dock-Line Linjeafvandingsrist 240 x 500 mm Ubehandlet støbejern Arkitema

HLA.11.5508

Linear Linjeafvandingsrist med afslutningskant 190 x 520 mm Ubehandlet støbejern

HLA.11.5504

Linear Linjeafvandingsrist 240 x 500 mm Ubehandlet støbejern

HLA.11.5506

Risten uden afslutningskant har gennemgående ribber i længderetningen, så ribberne fortsætter ubrudt i hele linjeafvandingens længde. Forløbet afsluttes i begge ender af rist med afslutningskant.

Linear Linjeafvandingsrist med afslutningskant 240 x 520 mm Ubehandlet støbejern Henning Larsen Architects

30 500 140 140 AT.11.6022

500

AT.11.5504

30

190 500 30

190 500 30

240 500

HLA.11.5505 30

240

AT.11.6022 520

30

Dock-Line Linjeafvandingsrist til strejflys 240 mm Rist for strejflys kan leveres med LED dioder, som placeret i armaturet af støbejern og som kan klare en belastning fra tung trafik.

AT.11.6024

Dock-Line Linjeafvandingsrist til strejflys 240 x 500 mm Ubehandlet støbejern Arkitema

Som standard fremstilles strejflys med 12 eller 24 volt. Lyskilden er hermetisk lukket inde i et rustfast rør og reflektor som er indstøbt i epoxy. Produktet har en tæthedsklasse IP68. Der kan sløjfes 4 x 4 mm2 på produktet.

240 500 30

AT.11.6024

10    Aquaform

AT.11.6024

HLA.11.5504

HLA.11.5505

Aquaform    11


Afvanding    Aquaform

Vandrender    Aquaform

linjeafvanding

vandRender i polymerbeton

DROPS LINJEAFVANDINGSRIST

VANDRENDER 140 MM

Render uden fald

Vandrenderne er fremstillet i polymerbeton. Som standard anvendes renden GH.10.15.0 med målene :

GH.10.0.0

Drops Linjeafvandingsrist er udført i kvaliteten SG-jern og kan modstå belastning fra tunge køretøjer.

HJ.11.5505

Drops Linieafvandingsrist 240 x 500 mm Ubehandlet støbejern Henrik Jørgensen

Risten er fastgjort til renden med en fjeder i rustfast stål. Låsefjederen er ikke synlig, når risten er lagt i renden. Risten er udformet, så den skjuler kanterne af den underliggende vandrende, og belægningen kan ligge helt op til kanten. Ved lægning i asfalt forsynes renden med en kant i rustfast stål kant i én eller begge sider.

Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 126 mm GH.10.5.0

Udvendig bredde : Udvendig længde : Udvendig indbygningshøjde :

140 mm 1000 mm eller 500 mm 255 mm

GH Vandrende 1000 mm Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 176 mm

GH.10.10.0

GH Vandrende 1000 mm Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 226 mm

GH.10.15.0

Renden sættes 30 mm målt fra overkant på færdig belægning til anlægsflade på kantprofil. Herved ligger renden 4 mm under færdigt terræn. Ved anvendelse af rustfaste kanter til brug i asfaltbelægning sættes renden så kanten er 2 mm under færdigt terræn.

GH Vandrende 1000 mm

GH Vandrende 1000 mm Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 251 mm

GH.10.20.0

GH Vandrende 1000 mm Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 276 mm

GH.10.15.1

GH Vandrende 500 mm Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 251 mm

HJ.11.5505

Standardrenden har mulighed for bund-, side- eller gavludløb. For etablering af render med fald, se rendeoversigt side 15.

240

GH.200

GH Vandrende 1000 mm Polymerbeton, bredde 300, udvendig totalhøjde 251 mm

500

forseglede samlinger

HJ.11.5505

Hvor der er krav om forseglede samlinger, på eksempelvis etagedæk eller i særlige miljøer, benyttes det indbyggede fugespor i rendesamlingerne. Fugning udføres enkelt med en fugepistol i takt med at elementerne sættes sammen. Der skal anvendes en til formålet egnet klæbe- og fugemasse. Når arbejdet er udført, ligger fugen skjult og beskyttet mod mekanisk overlast.

HJ.11.5505

Omega linje dræn Omega Linje Dræn er udviklet af Københavns Universitet i samarbejde med GH form. Omega Linje Dræn er til brug for afvanding af grusbelagte arealer som Slotsgrus eller anden grusbelægning. Den unikke udformning af kanten på Omega Linje Dræn gør, at den omkringliggende højde på gruset kan variere over tid. Ved vedligeholdelse i form af afretning af grusarealet kan vedligeholdelsesredskaber nemt passere linjeafvandingsrenden.

KU.11.5501

Linjeafvandingen produceres til brug for flere belastningsklasser og det komplette produktprogram indeholder hjørneelementer, afslutningselementer og udløbselement, der kan kombineres med nedsivningsbeholder eller føres til afløb. Linjeafvandingen indbygges i lige linjer som en del af det samlede gruslag. Ved høje belastningsklasser sættes Omega Linje Dræn med fødder, der placeres efter projekt. Disse fødder gør, at funderingen af renden har samme funderingsdybde som det omkringliggende grus, samtidig med at de stabiliserer og derved holder Omega Linje Dræn på plads.

KU.11.5529

Omega Afslutningselement for linje dræn

Støbejern

KU.11.5530

Omega Udløbs- og Rensebrønd for linje dræn

Omega Linje Dræn 3000 mm Cortén stål

KU.11.5511

Omega Samledyvel for linje dræn Vandrende i polymerbeton

Stål KU.11.5512

Omega Afstandsstykke for linje dræn Støbejern

KU.11.5520

Omega 90� Bøjning Cortén stål

Linjeafvandingselementet er produceret i stål og leveres i længder á 3 meter. De tilskæres og sammenkobles på stedet. Sammenkoblingen sker enkeltvis med samledyvler og tætningskappe. Ved overkørsler og andre lokalt belastede områder afstives linjeafvandingsristen med et støbejernselement, der placeres inde i renden. Ved overgang fra asfalt til grusbelægning kan arealet kombineres med GH forms grusarmeringsrist i støbejern på 600 x 600 mm. For yderligere produktinformation og montagevejledning, kontakt venligst gh form.

12    Aquaform

Render med indbygget fald 10 ‰

Render med indbygget fald 5 ‰

GH.10.15.01

GH.10.15.11

GH Vandrende 1000 mm

Københavns Universitet

GH.10.15.02

GH Vandrende 1000 mm

GH.10.15.12

GH.10.15.03

r=12 r=15

GH Vandrende 1000 mm

GH.10.15.13

GH Vandrende 1000 mm

GH.10.15.14

GH.10.15.05

r=60,5 r=57,5

GH Vandrende 1000 mm

GH.10.15.15

GH Vandrende 1000 mm

GH.10.15.16

GH Vandrende 1000 mm

GH.10.15.17

GH.10.15.08

GH Vandrende 1000 mm

GH.10.15.18

GH Vandrende 1000 mm

GH.10.15.19

3 mm plade

KU.11.5501

GH Vandrende 1000 mm Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 216-226 mm

GH Vandrende 1000 mm Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 266-271 mm

Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 206-216 mm GH.10.15.10

GH Vandrende 1000 mm Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 261-266 mm

Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 196-206 mm GH.10.15.09

GH Vandrende 1000 mm Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 256-261 mm

Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 186-196 mm 3000

GH Vandrende 1000 mm Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 251-256 mm

Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 176-186 mm GH.10.15.07

GH Vandrende 1000 mm Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 246-251 mm

Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 166-176 mm GH.10.15.06

GH Vandrende 1000 mm Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 241-246 mm

Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 156-166 mm

153

GH Vandrende 1000 mm Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 236-241 mm

Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 146-156 mm GH.10.15.04

GH Vandrende 1000 mm Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 231-236 mm

Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 136-146 mm

16

GH Vandrende 1000 mm Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 226-231 mm

Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 126-136 mm

GH.10.15.20

GH Vandrende 1000 mm Polymerbeton, bredde 140, udvendig totalhøjde 271-276 mm

Aquaform    13


Vandrender    Aquaform

Vandrender    Aquaform

VANDRENDER I POLYMERBETON 190 MM

lave render

HJØRNE- OG T-SAMLINGER

For alle Aquaform riste i bredde 190 mm. Vandrenderne er fremstillet i polymerbeton. Som standard anvendes renden GH.A15 med målene :

Laveste rende med indbygget fald og bundudløb er renden GH.10.0.0. Aquaform® 's laveste standardrende uden fald er 126 mm i total indbygningshøjde. Denne rende fås udelukkende med bundudløb og kan ikke laves med gavludløb.

GH-rende 500 mm uden fald benyttes til etablering af hjørne- og T-samlinger.

Udvendig bredde : Udvendig længde : Udvendig indbygningshøjde :

190 mm 1000 mm eller 500 mm 290 mm

Laveste rende med gavludløb GH.10.5.0 er Aquaform®'s laveste rende med gavludløb. Den har en totalhøjde på 176 mm.

Renden sættes 30 mm målt fra overkant på færdig belægning til anlægsflade på kantprofil. Herved ligger renden 4 mm under færdigt terræn. Ved anvendelse af rustfaste kanter til brug i asfaltbelægning sættes renden, så kanten er 2 mm under færdigt terræn.

LAVPROFILRENDE Standardrenden har mulighed for bund- eller gavludløb.

Vandrende i bredde 190 mm

VANDRENDER I POLYMERBETON 240 MM

GH.10.LP Aquaform lavprofilrende bruges hvor andre muligheder er udelukket. Den laves med bundudløb. GH.10.LP Aquaform lavprofilrende er 100 mm i total indbygningshøjde inklusive rist. Denne model fås med bundudløb og kan ikke laves med gavludløb. Det er muligt at lave et projektorienteret sideudløb.

For alle Aquaformriste i bredde 240 mm. Vandrenderne er fremstillet i polymerbeton. Som standard anvendes renden GH.A20 med målene : Udvendig bredde : Udvendig længde : Udvendig indbygningshøjde :

240 mm 1000 mm eller 500 mm 293 mm

Renden sættes 30 mm målt fra overkant på færdig belægning til anlægsflade på kantprofil. Herved ligger renden 4 mm under færdigt terræn. Ved anvendelse af rustfaste kanter til brug i asfaltbelægning sættes renden, så kanten er 2 mm under færdigt terræn. Standardrenden har mulighed for bund- eller gavludløb.

rendeovesigt med vandrender i bredde 140 mm

Vandrende i bredde 240 mm

X

126 126 136 146 156 166 176 176 186 196 206 216 226 226 231 236 241 246 251 251 256 261 266 271 276 276

X = Højde mm

10‰

VANDRENDER I POLYMERBETON 500 MM For Campus Straight i bredde 500 mm. Vandrenderne er fremstillet i polymerbeton. Som standard anvendes renden GH.A50 med målene : Udvendig bredde : Udvendig længde : Udvendig indbygningshøjde :

.1

Render med fald GH.10.XX

Render 1000 mm GH.10.XX.X

500 mm 1000 mm eller 500 mm 290 mm

Render 500 mm GH. 10.XX.X

Renden sættes 30 mm målt fra overkant på færdig belægning til anlægsflade på kantprofil. Herved ligger renden 4 mm under færdigt terræn. Ved anvendelse af rustfaste kanter til brug i asfaltbelægning sættes renden, så kanten er 2 mm under færdigt terræn.

.0.0

.2

.3

10‰ .4

.5

.6

.7

.8

5‰ .9

.10

.11

.12

.13

5‰ .14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.5.0

.10.0

.15.0

.20.0

.5.1

.10.1

.15.1

.20.1

$ßÕEVVWXGVGH.21.10

Gavle GH.10.10 og GH.12.15

Standardrenden har mulighed for bund- eller gavludløb. Vandrende i bredde 500 mm

14    Aquaform

Sandfang GH.90.50

Aquaform    15


Elementer til vandrender    Aquaform

Karm og belastningsklasse    Aquaform

elementer til vandrender

valg af KARME

sandfang

Sandfang med slamspand

karm til vandrende

Sandfanget er forberedt for tilslutning af render i begge ender. Der er forberedt udløb i ø110 og ø160 mm. Ved tilslutning af render slås udsparingen ud indefra, efter at render er tilsluttet. Tilsluttes der kun render i den ene ende, lukkes den anden ende med en gavl. 

GH.90.50

Der vælges mellem følgende to karme :

GH.13.4001

· Plastkarm til brug ved lægning i fliser og belægningssten · Rustfast karm til brug ved lægning i asfalt

GH.13.4002

GH Sandfang med slamspand i plast til 140 mm rende

GH Karm til flise- og belægningssten

Polymerbeton, udvendig totalhøjde 716 mm

PP / COP

GH.90.51

GH Sandfang med slamspand i plast til 240 mm rende

Polymerbeton, udvendig totalhøjde 716 mm

Sandfang sættes som beskrevet under afsnittet Lægningsvejledning.

GH Karm til asfaltbelægning Rustfast stål

Stålkarmen er fremstillet af rustfast stål. Den har en ekstra kant som går op omkring risten, så asfalt kan lægges helt op til denne. Således ligger risten fri og kan tages op uden at asfaltbelægningen ødelægges.  Det er muligt at vælge en plastkarm på den ene side af renden og en rustfast karm på den anden, alt efter om der skal lægges asfalt op til risten på én eller begge sider, ligesom den samme karm kan vælges til begge sider.

Plastkarm Asfaltbelægning

Belægningssten Rist

Rustfast karm GH.90.50

Rustfast karm

gavle til render

Endegavle

Endegavle produceres i to udgaver, med og uden udløb.

GH.10.10

GH Gavl, 140 mm, lukket

GH.12.15

GH Gavl, 140 mm, med O-ring

Rende

GH.13.4002

Polymerbeton

BESTEM BELASTNINGSKLASSE

Polymerbeton

GH.10.10

GH.12.15

GH.15.10

GH Gavl, 190 mm, lukket

Polymerbeton

GH.15.11

GH Gavl, 190 mm, med O-ring

Polymerbeton

GH.20.20

GH Gavl, 240 mm, lukket

Polymerbeton

GH.20.15

GH Gavl, 240 mm, med O-ring

Polymerbeton

for riste med render i polymerbeton Tykkelsen (t), fig. 01, af den omgivende beton skal som minimum svare til det, som er anført her : Belastningsklasse

A / B         C 

Betonomstøbning, t = mm    100 Betonkvalitet

afløbsstudser ø110, ø160 og ø200 mm

Afløbsstudser

Som overgang mellem rende og udløb benyttes en afløbsstuds. Ved lodret udløb, direkte fra renden, skal udsparingen i elementets bund slås ud indefra. Afløbsstuds sættes i udløbshullet før vandrenden placeres. I forbindelse med bundudløbet, er der etableret et fugespor til en klæbe- og fugemasse.

GH.21.10

GH Afløbsstuds ø110 mm

GH.21.50

GH Afløbsstuds ø160 mm

GH.21.60

GH Afløbsstuds ø200 mm

B15

150

       

B25

200 / 250 B30

C KLASSE : A / B, C, E / F Asfalt

KLASSE : A / B, C, E / F

25 tons. Lukkede industriområder med begrænset truck- og lastbiltrafik, til- og frakørsler ved motorveje og langs kantsten.

Belægningssten

E/F Støbeskel Opbygning = sand

Beton

16    Aquaform

GH.21.50

10 tons.  Arealer, der trafikeres af fodgængere, cyklister og personbiler, for eksempel bolig- og parkområder, P-arealer og så videre.

E/F

Opbygning

GH.21.10

A/B

GH.21.60

t = mm

40 tons.  Områder med særligt høje trafikbelastninger. Der kan leveres riste og render med projektorienteret opbygning og kravspecifikationer.

Beton

fig. 01

Aquaform    17


Lægningsvejledning    Aquaform

Afvanding    Aquaform

LÆGNINGSVEJLEDNING

LÆGNINGSVEJLEDNING Punktafvanding og åben linjeafvanding

lægning af polymerbetonrender OG RISTE

dock-line Punktafvandingsrist

Aquaform® anbefaler at den færdige rende med rist ligger 3 til 4 mm under den omkringliggende belægning for at tilsikre at overfladevand får frit løb til linjeafvandingsristen. Renden skal sættes yderligere 6 mm under den omkringliggende belægning i kompensation for afdækningsørerne på risten.

Aquaform® rendeelementer er konstrueret sådan, at kræfterne fra trafikbelastningen overføres til den beton, som renden er sat i. Se fig. 04.

   

    fig. 02

Ved konstruktion med belægningssten helt ind til renden er det vigtigt, at der ikke lægges sand helt ind til renden. Dels fordi sand ikke kan optage de kræfter, der ved trafikbelastning overføres via rendevæggen, dels fordi et lodret tryk på belægningssten lagt i sand omsættes til et vandret tryk ind på rendevæggen, hvilket kan medføre overbelastning. Se fig. 05.

Dock-Line Punktafvandingsrist 300 x 300 mm med knopmønster

Ubehandlet støbejern Arkitema

AT.11.6002

300 135 16

Elementerne anbringes og rettes ind på en flade af beton. Der begyndes altid fra udløbet. Sæt det enkelte element lodret ned i falsen på det foregående. Eventuelt fremstående false på to elementer skæres bort med en vinkelsliber før de sættes. Når renderne er sat og rettet ind, støbes der op på begge sider.

360

70

AT.11.6001

ø277

Belægning Sand     fig. 05

Afdækningsplanke

Ubehandlet støbejern

AT.11.6002

Ved projekter med flisebelægninger leveres risten med en tynd vandig overfladebehandling.

GH forms afløbsrender omstøbes med beton efter belastningsklasse (fig. 01). Se oversigt i afsnittet Bestem belastningsklasse.

Riste eller afdækningsplanker, (22 x 128 mm, fig. 03), skal altid være placeret under tilstøbning og ved udførelse af belægningsarbejdet. Det anbefales generelt – og tilrådes især i forbindelse med klinker og kunststofbelægninger – at anvende afdækningsplanker. Derved sikres at kantprofilerne under komprimering af betonen ikke presses så hårdt mod ristene, at de kommer i spænd. Det sparer samtidig en ellers efterfølgende omstændelig rengøring af riste og render. Husk, at de tilgrænsende flader skal ligge 30 mm over anlægsfladen af renderne. Forudsætningerne for at opnå et vellykket og holdbart resultat er blandt andet : Velegnede materialer, optimal konstruktion og sidst men ikke mindst, omhu ved udførelsen.

Dock-Line Punktafvandingsrist 300 x 300 mm med fast karm

Punktafvandingsristen passer til standardbrønde på 315 mm. Anvendes punktafvandingsristen med Dock-Line Åben Linjeafvanding, sættes det åbne linjeafvandingselement i jordfugtig beton.

    fig. 04

Anlægsflade 30 mm under belægningsoverflade

AT.11.6001

Dock-Line Punktafvandingsrist med fast karm er udført i kvaliteten SG-jern i kraftig godstykkelse. Udformningen gør, at karmen synsmæssigt er en integreret del af risten. Punktafvandingsristen er børnesikret, cyklistvenlig og kørestærk.

Anlægsflade på renden sættes 30 mm lavere end den omkringliggende belægningsoverflade. Se fig. 02.

30

Dock-Line Punktafvandingsrist er udviklet som element i en samlet serie. Den kvadratiske rists yderkanter har en skrå affasning, der møder ribberne. Denne detalje er karakteristisk for samtlige riste i Dock-Line.

Beton

praktiske råd Det er vigtigt, at renden sættes og omstøbes i henhold til belastningsklasse, inden den omkringliggende belægning etableres. Anvendes der belægningssten helt ind til renden, skal rækken af sten langs renden sættes i den betonstol, der omgiver renden. Ved asfaltbelægning tæt ind til renden må asfalttykkelsen helt inde ved renden ikke overstige 30 mm. Asfalten skal udlægges med en overhøjde, der kompenserer for efterkomprimering ved den efterfølgende trafikbelastning. Ved indstøbning i en større betonflade skal der etableres dilatationsfuger, dels parallelt med og 1,5-2,0 meter fra renden, dels vinkelret på renden ud for en rendesamling pr. maximalt 8 meter.

Dock-line Åben linjeafvanding Dock-Line Åben Linjeafvanding er et belægningselement af støbejern med markerede langsgående profiler, beregnet til at sætte i jordfugtig beton.

AT.11.6025

Dock-Line Åben Linjeafvanding 300 x 500 mm Ubehandlet støbejern

AT.11.6026

Dock-Line Åben Linjeafvanding med taktil markering 300 x 500 mm Ubehandlet støbejern

Elementets åbne ender samles med fer og not, hvilket styrer elementerne sammen under lægningen. Ved denne form for linjeafvanding kan elementet klare meget store belastninger fra køretøjer, da det er fuldt understøbt med beton. Elementet er enkelt at sætte.

Arkitema

Ved projekter med flisebelægninger leveres risten med en tynd vandig overfladebehandling.

100     fig. 03

500

300 AT.11.6025

18    Aquaform

Aquaform    19


Afvanding    Aquaform

Plaza punktafvandingsrist Plaza Punktafvandingsrist med fast karm er udført i kvaliteten SG-jern i kraftig godstykkelse. Udformningen bevirker, at karmen synsmæssigt er en integreret del af risten. Punktafvandingsristen passer til standardbrønde på 315 mm sættes med pakning og 280 mm brønd sættes uden pakning.

HL.11.6001

Plaza Punktafvandingsrist, plan overflade Ubehandlet støbejern

HL.11.6002

Plaza Punktafvandingsrist, konkav overflade Ubehandlet støbejern

HL.11.6003 Plaza Punktafvandingsrist, V-form Ubehandlet støbejern

Det ubehandlede støbejern egner sig til alle slags omgivelser, selv til meget krævende miljøer, kystnære såvel som bymæssige. Belastningsklassen for disse riste er 40 tons.

Henning Larsen Architects

Plaza Punktafvanding leveres med børnesikring. Ved projekter med flisebelægninger leveres risten med en tynd vandig overfladebehandling.

298 135

HL.11.6001 16

ø277 360

70

Plaza Punktafvandingsrist med konkav overflade i profil Plaza Punktafvandingsrist med plan overflade i profil

Plaza Punktafvandingsrist med V-form i profil

HL.11.6002

sikrist Sikristen kan klare tung belastning. Rist og karm samles med stifter af rustfri automatstål. Den produceres med flydende karm og et skørt, der passer til et ø 280 mm stigerør.

GH.11.6002

Sikrist 48 tons, flydende karm med kort skørt ø280 x 100 mm

GH.11.6003

Sikrist 48 tons, flydende karm med langt skørt ø315 x 320 mm

Man kan på enkel vis eftermontere et større skørt, der passer til en 315 mm stigebrønd. Påmonteringen af det større skørt gøres på stedet efter behov.

GH.11.6005

Ubehandlet støbejern Ubehandlet støbejern Reces til Sikrist med kort skørt 100 mm, for ø315 mm opføringsrør Ubehandlet støbejern GH.11.6006

Skørt til Sikrist, for ø315 mm opføringsrør, længder i 100-500 mm

Ved projekter med flisebelægninger leveres risten med en tynd vandig overfladebehandling. 440 70 340

110

GH.11.6002 ø270 20    Aquaform

Jugend Åben Linjeafvanding, SLA   Udført til projekt, Sønderborg    21


22    Linear Linjeafvandingsrist   Rundetårn, Købmagergade

Aquaform    23


GH form  Bækgårdsvej 64  DK-4140 Borup  Tel.  +45 5944 0990  Fax  +45 5944 0440  www.ghform.dk

2014 aquaform dk web opslag  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you