Page 1

6-9 грудня 2016

міжнародний проект

Л а б о рат о р і я

6-9

снежня 2016

міжнародны праект

Л а ба рат о р ы я

М е д і а Медыя менеджменту менеджменту вул. Хуторівка, 35а, Львів

вул. Хуторівка, 35а, Львоў


«Лабораторія медіаменеджменту» призначена поділитися з білоруськими колегами ідеологією проектного менеджменту, особливостями формування креативного мислення при створенні контенту та стратегіями його просування, які вже застосовували в Україні.

«Лабараторыя Медыяменеджменту» прызначана, каб падзяліцца з беларускімі калегамі ідэалогіяй праектнага менеджменту, асаблівасцямі фарміравання крэатыўнага мыслення пры стварэнні кантэнту і стратэгіямі яго прасоўвання, якія ўжо былі задзейнічаны ва Украіне.

Проект передбачає освітню (лекції та тренінги) й ознайомлювальну (зустрічі з представниками українського медіаринку) складові.

«Лабараторыя» будзе складацца з адукацыйнай (лекцыі ды трэнінгі) і азнаямленчай (сустрэчы з вядомымі гульцамі ўкраінскага медыярынку) частак.

Завдання проекту:  ознайомити редакторів і журналістів білоруських медій, а також представників неприбуткових організацій, які працюють з медійними проектами, зі специфікою української медіаіндустрії;

Сустрэча скіраваная на тое, каб:  пазнаёміць рэдактараў і журналістаў беларускіх СМІ, а таксама прадстаўнікоў НГА, якія маюць медыйныя праекты, са спецыфікай украінскай медыяіндустрыі;

 представити досвід побудови сучасних бізнес-моделей для різноманітних медіапроектів;

 прэзентаваць досвед пабудовы сучасных бізнэсмадэляў для разнастайных медыяпраектаў;

 розкрити секрети просування контенту і взаємодії з аудиторією.

 раскрыць сакрэты прасоўвання кантэнту і спосабы ўзаемадзеяння з аўдыторыяй.


Вікторія Романюк керівник Магістерської програми з медіакомунікацій УКУ

Процеси керування редакцією чи компанією визначають її успішний та тривалий розвиток. Про те, як ефективно працювати в медіабізнесі та розвивати власний медіапроект докладно йтиметься під час Міжнародної «Лабораторії медіаменеджменту». Однак для нас, як для організаторів проекту, насамперед цікаво порівняти два досвіди – білоруський та український, побачити спільні тенденції та унікальні особливості, які можливо перейняти та застосовувати в майбутньому. Працэсы кіравання рэдакцыяй альбо кампаніяй вызначаюць яе паспяховае ды ўстойлівае развіццё. Пра тое, як эфектыўна працаваць у медыябізнэсе і развіваць уласны медыяпраект, вы дакладна даведаецеся падчас Міжнароднай “Лабараторыі медыяменеджменту”. Аднак для нас, як арганізатараў праекта, найперш цікава параўнаць два досведы – беларускі ды ўкраінскі, убачыць агульныя тэндэнцыі і ўнікальныя асаблівасці, якія магчыма пераняць і ўжыць у будучыні. Лабораторія медіаменеджменту / Лабаротыя Медыяменеджменту

Олена Пономаренко координатор проектів від Deutsche Welle Akademie

Лабораторія медіаменеджменту – унікальна подія, скерована на обмін досвідом білоруських і українських колег у просуванні медіапроектів. Те, що ця подія відбувається у Львові – не випадковість. Саме це місто поєднує у собі традиції якісної української журналістики й інноваційних медіапроектів, а також ефективних громадських організацій. Сподіваюсь, у Лабораторії кожен зможе створити свій рецепт успішного розвитку проекту. Лабараторыя Медыяменеджменту – унікальная падзея, скіраваная на абмен беларускім і ўкраінскім досведам у прасоўванні медыяпраектаў. Тое, што гэтая падзея адбываецца ў Львове – зусім не выпадкова. Гэты горад сумяшчае ў сабе традыцыі якаснай украінскай журналістыкі ды інавацыйных медыяпраектаў, а таксама паспяховых грамадскіх арганізацый. Спадзяюся, што ў Лабараторыі кожны з вас зможа скласці свой рэцэпт паспяховага развіцця праекта. 3


Доповідачі та тренери / Дакладчыкі і трэнеры

Максим Саваневський

Ольга Захарова

Директор із стратегічного маркетингу «Медіа Група Україна» (телеканали «Україна», «Футбол 1 / Футбол 2», НЛО TV, Індиго TV)

Дырэктар па стратэгічным маркетынгу «Медіа Група Україна» (тэлеканалы «Україна», «Футбол 1 / Футбол 2», НЛО TV, Індиго TV)

Експерт із цифрових комунікацій, керівник-партнер комунікаційного агентства PlusOne, медіатренер. Засновник онлайн-видання Watcher

эксперт па анлайн-камунікацыях, партнэр-кіраўнік агенцыі лічбавых камунікацый PlusOne DA, медыятрэнер. Заснавальнік анлайн-выдання Watcher

«Побудова інтегрованого медіахолдингу в епоху змін. Медійні та крос-медійні бренди – у якому ми бізнесі? Зміна моделі споживання контенту»

«Пабудова інтэграванага медыяхолдынгу ў эпоху зменаў. Медыйныя і крос-медыйныя брэнды – у якім мы бізнэсе? Змена мадэлі спажывання кантэнту»

«Як цифрові технології змінюють культуру споживання новин і що з цим робити медіакомпаніям»

«Як лічбавыя тэхналогіі змяняюць культуру спажывання навінаў і што з гэтым рабіць медыякампаніям»

4

6–9 грудня 2016 / 6-9 снежня 2016


Доповідачі та тренери / Дакладчыкі і трэнеры

Юрій Марченко

Роман Заяць

Головний редактор онлайн-видання «Платформа»

Галоўны рэдактар анлайн-выдання «Платформа»

Експерт з радіомовлення, медіатренер, медіаменеджер

эксперт па радыёмаўленні, медыятрэнер, медыяменеджер

«Як запустити незалежний медіастартап на прикладі онлайн-видання «Платформа»»

«Як запусціць незалежны медыястартап на прыкладзе анлайн-выдання «Платформа»»

«Urban Space Radio та MJoy Multimedia: формати та можливості незалежного мультимедійного простору»

«UrbanSpace Radio і MJoy Multimedia: фарматы і мажлівасці незалежнай мультымедыйнай прасторы»

Лабораторія медіаменеджменту / Лабаротыя Медыяменеджменту

5


Доповідачі та тренери / Дакладчыкі і трэнеры

Сергій Трухімович

Орест Білоскурський

Консультант із реклами, медіатренер. Креативний самурай у CRESPO, автор посібника «Реклама: конспекти копірайтера»

Кансультант па рэкламе, медыятрэнер. Крэатыўны самурай у CRESPO, аўтар падручніка «Рэклама: канспекты копірайтэра»

Маркетинг-директор телегрупи України StarLightMedia

Маркетынг-дырэктар тэлегрупы Украіны StarLightMedia

«Інтернет-присутність та управління онлайнрепутацією»

«Інтэрнэт-прысутнасць і кіраванне анлайнрэпутацыяй»

«Телебачення України. Індустрія в цифрах. 2004–2016 роки»

«Тэлебачанне Украіны. Індустрыя ў лічбах. 2004–2016 гады»

6

6–9 грудня 2016 / 6-9 снежня 2016


Доповідачі та тренери / Дакладчыкі і трэнеры

Ірина Когут

Директор із розвитку PM Business Solution, бізнестренер, член Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ»

Тетяна Лебідь

Дырэктар па развіцці PM Business Solution, бізнэстрэнер, член Украінскай асацыяцыі кіравання праектамі «УКРНЕТ»

Директор PM Business Solution, бізнес-тренер, член Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ», член Української асоціації маркетингу

Дырэктар PM Business Solution, бізнэс-трэнер, член Украінскай асацыяцыі кіравання праектамі «УКРНЕТ», член Украінскай асацыяцыі маркетынгу

інтерактивний тренінг

«Стратегія співпраці із зацікавленими особами (stakeholders) та управління командою проекту» інтэрактыўны трэнінг

«Стратэгія супрацы з зацікаўленымі асобамі (stakeholders) і кіравання камандай праекта»

Лабораторія медіаменеджменту / Лабаротыя Медыяменеджменту

7


День 1 Дзень 1

Програма / Праграма

Реєстрація учасників. Відкриття Ольга Захарова «Побудова інтегрованого медіахолдингу в епоху змін. Медійні та крос-медійні бренди – у якому ми бізнесі? Зміна моделі споживання контенту»

Круглий стіл: «Медіа як ретранслятор суспільних ідей та думок: регіональний досвід». Світлана Жаб’юк «Твоє Місто», Юрій Шивало “Крим SOS”, Ярина Хомцій Представництво ВБФ «Запорука»

Трансфер до «Дзиґи» 

Рэгістрацыя ўдзельнікаў. Адкрыццё

11.00–13.00

Ольга Захарова «Пабудова інтэграванага медыяхолдынгу ў эпоху зменаў. Медыйныя і крос-медыйныя брэнды – у якім мы бізнэсе? Змена мадэлі спажывання кантэнту»

14.00–16.00

16.00–16.30

Кавова перерва

Вечірка-знайомство (представлення проектів учасників) (Дзиґа)

Патріарший дім, конференц-зал / Патрыяршы дом, канферэнц-зала

10.45–11.00

13.00–14.00

Обід

8

6 грудня / 6 снежня вівторок / аўторак

16.30–17.10

17.10

Абед Круглы стол: «Медыя як рэтранслятар грамадскіх ідэй і меркаванняў: рэгіянальны досвед». Світлана Жаб’юк «Твоє Місто», Юрій Шивало «Крим SOS», Ярина Хомцій Прадстаўніцтва ВБФ «Запорука» Кава-паўза

  Трансфер да галерэі «Дзиґа» Вечарына-знаёмства (прадстаўленне медыяпраектаў удзельнікаў) (Дзиґа)

6–9 грудня 2016 / 6-9 снежня 2016


філософськобогословський факультет, ауд. 202 / філасофскабагаслоўскі факультэт,ауд. 202

День 2

7 грудня / 7 снежня середа / серада

Дзень 2

Ірина Когут, Тетяна Лебідь інтерактивний тренінг «Стратегія співпраці із зацікавленими особами (stakeholders) та управління командою проекту» Кавова перерва Ірина Когут, Тетяна Лебідь інтерактивний тренінг «Стратегія співпраці із зацікавленими особами (stakeholders) та управління командою проекту» Обід Ірина Когут, Тетяна Лебідь інтерактивний тренінг «Стратегія співпраці із зацікавленими особами (stakeholders) та управління командою проекту» Кавова перерва Юрій Марченко «Як запустити незалежний медіастартап на прикладі онлайн-видання «Платформа» (Філософсько-Богословський Факультет, конференц-зал) Трансфер до Трапезної ідей  Вечеря Лабораторія медіаменеджменту / Лабаротыя Медыяменеджменту

9.30–11.00

11.00–11.30

11.30–13.00

13.00–13.40

13.40–15.10

15.10–15.30

15.30–17.30

17.30-18.00 18.00

Програма / Праграма

Ірина Когут, Тетяна Лебідь інтэрактыўны трэнінг «Стратэгія супрацы з зацікаўленымі асобамі (stakeholders) і кіравання камандай праекта» Кава-паўза Ірина Когут, Тетяна Лебідь інтэрактыўны трэнінг «Стратэгія супрацы з зацікаўленымі асобамі (stakeholders) і кіравання камандай праекта» Абед Ірина Когут, Тетяна Лебідь інтэрактыўны трэнінг «Стратэгія супрацы з зацікаўленымі асобамі (stakeholders) і кіравання камандай праекта» Кава-паўза Юрій Марченко «Як запусціць незалежны медыястартап на прыкладзе анлайн-выдання «Платформа»» (Філасофска-багаслоўскі факультэт, канферэнц-зала)

  Трансфер да Трапезної ідей Вячэра

9


День 3 Програма / Праграма

Максим Саваневський «Як цифрові технології змінюють культуру споживання новин і що з цим робити медіакомпаніям»

Кавова перерва

Максим Саваневський «Як цифрові технології змінюють культуру споживання новин і що з цим робити медіакомпаніям»

Обід

Роман Заяць «Urban Space Radio та MJoy Multimedia: формати та можливості незалежного мультимедійного простору» (конференц-зал) Трансфер до центру 

10

8 грудня / 8 снежня четвер / чацвер

Дзень 3

10.00–11.30

11.30–12.00

12.00–13.00

13.00–14.00

14.00–15.30

філософськобогословський факультет, конференц-зал / філасофска-багаслоўскі факультэт, канферэнц-зала

Максим Саваневський «Як лічбавыя тэхналогіі змяняюць культуру спажывання навінаў і што з гэтым рабіць медыякампаніям»

  Кава-паўза Максим Саваневський «Як лічбавыя тэхналогіі змяняюць культуру спажывання навінаў і што з гэтым рабіць медыякампаніям»

  Абед Роман Заяць «UrbanSpace Radio і MJoy Multimedia: фарматы і мажлівасці незалежнай мультымедыйнай прасторы» (канферэнц-зала)

  Трансфер да центру

6–9 грудня 2016 / 6-9 снежня 2016


День 4

9 грудня / 9 снежня п’ятниця / пятніца

Дзень 4

Патріарший дім, конференц-зал / Патрыяршы дом, канферэнц-зала

Сергій Трухімович «Інтернет-присутність та управління онлайн-репутацією»

Кавова перерва

Орест Білоскурський «Телебачення України. Індустрія в цифрах. 2004-2016 роки»

Обід

Підсумкова дискусія-обговорення: «Український досвід в медіауправлінні: що можливо запозичити і як застосувати для білоруських медій?»

Фуршет

Лабораторія медіаменеджменту / Лабаротыя Медыяменеджменту

10.00–11.30

11.30–12.00

12.00–13.30

13.30–14.30

14.30–16.00

17.00

Програма / Праграма

Сергій Трухімович «Інтэрнэт-прысутнасць і кіраванне анлайн-рэпутацыяй»

  Кава-паўза Орест Білоскурський «Тэлебачанне Украіны. Індустрыя ў лічбах. 2004–2016 гады»

  Абед Падсумаваўчая дыскусія-абмеркаванне: “Украінскі досвед у медыякіраванні: што можна запазычыць і як дастасаваць для беларускіх медыяў?”

  Фуршэт

11


нотатки / нататкі

12

6–9 грудня 2016 / 6-9 снежня 2016


нотатки / нататкі

Лабораторія медіаменеджменту / Лабаротыя Медыяменеджменту

13


DW Akademie – провідна організація Німеччини, яка створена для розвитку міжнародних засобів масової інформації. Вона підтримує вільні ЗМІ та якісну журналістику. DW Akademie допомагає країнам, що переживають кризи та конфлікти, відновлювати свій сектор засобів масової інформації та сприяє міжнародному рівню підготовки фахівців ЗМІ.

DW Akademie – вядучая арганізацыя Нямеччыны, якая створана для развіцця міжнародных сродкаў масавай інфармацыі. Яна падтрымлівае вольныя СМІ ды якасную журналістыку. DW Akademie дапамагае краінам, якія перажываюць крызісы і канфлікты, аднаўляць свой сектар сродкаў масавай інфармацыі і спрыяе міжнароднаму ўзроўню падрыхтоўкі спецыялістаў СМІ.

У своїх офісах у Бонні та Берліні DW Akademie пропонує стажування для майбутніх журналістів DW, а також проводить міжкультурні та професійні навчальні семінари. DW Akademie рекомендує навчання на магістерській програмі «Міжнародні дослідження ЗМІ», яка поєднує напрями розвитку засобів масової інформації, управління медіями, журналістикою та комунікаціями.

У сваіх офісах у Боне і Берліне DW Akademie прапаноўвае стажыроўкі для будучых журналістаў DW, а таксама праводзіць міжкультурныя і прафесійныя навучальныя семінары. DW Akademie рэкамендуе навучанне на магістарскай праграме “Міжнародныя даследванні СМІ”, якая аб’ядноўвае накірункі развіцця сродкаў масавай інфармацыі, кіравання медыямі, журналістыкай і камунікацыямі.

14

6–9 грудня 2016 / 6-9 снежня 2016


Магістерська програма з медіакомунікацій УКУ – це модерний напрям медійної освіти в рамках нещодавно запровадженої в Україні нової галузі знань із медіакомунікацій. Засадничі принципи навчання, якими ми керуємося на нашій програмі:

Магістарская праграма па медыякамунікацыях УКУ – гэта сучасны накірунак медыйнай адукацыі ў межах нядаўна ўведзенай ва Украіне новай галіны ведаў - медыякамунікацый. Галоўныя прынцыпы навучання, якімі мы кіруемся ў нашай праграме:

 мультидисциплінарний підхід;

 мультыдысцыплінарны падыход;

 збалансованість теорії із практикою;

 збалансаванасць тэорыі з практыкай;

 рейтингове оцінювання студентської успішності;

 рэйтынгавае ацэньванне студэнцкай паспяховасці;

 залучення відомих українських та зарубіжних фахівців;

 уключэнне вядомых украінскіх і замежных спецыялістаў;

 ексклюзивні курси, майстер-класи, тренінги, семінари;

 эксклюзіўныя курсы, майстар-класы, трэнінгі, семінары;

 реалізація студентських проектів під керівництвом медіаекспертів;

 рэалізацыя студэнцкіх праектаў пад кіраўніцтвам медыяэкспертаў;

 поглиблене вивчення іноземних мов за участі носіїв мови;

 паглыбленае вывучэнне замежных моваў з удзелам носьбітаў моваў;

 стажування у закордонних медіях та наукових інститутах.

 стажыроўкі ў замежных медыях ды навуковых інстытутах.

Викладацька команда: кафедра медіакомунікацій оптимально поєднує науковців, які мають багаторічний стаж і західне мислення, із молодими фахівцями, готовими впроваджувати нові формати в науку, педагогіку та медійну практику. Для викладання окремих курсів ми запрошуємо гостьових професорів та медійних практиків – всі вони відомі українські та закордонні медіадослідники, медіа­ експерти, медіатренери.

Выкладчыцкая каманда: кафедра медыякамунікацый аптымальна з’ядноўвае навукоўцаў, якія маюць шматгадовы стаж і заходняе мысленне, з маладымі спецыялістамі, гатовымі ўкараняць новыя фарматы ў навуку, педагогіку і медыйную практыку. Для выкладання асобных курсаў мы запрашаем гасцявых прафесараў і медыйных практыкаў — усе яны вядомыя ўкраінскія і замежныя медыядаследчыкі, медыяэксперты, медыятрэнеры.

Магістерська програма з медіакомунікацій УКУ Керівник проекту – Вікторія Романюк, romanuk@ucu.edu.ua Менеджер проекту – Вероніка Равська, veronika@ucu.edu.ua Редактор – Анна-Марія Волосацька вул. Хуторівка, 35а, м. Львів, 79070 / +38–032 240–99–40 / mediacom@ucu.edu.ua

Магістарская праграма па медыякамунікацыях УКУ Кіраўнік праекта – Вікторія Романюк, romanuk@ucu.edu.ua Менеджар праекта – Вероніка Равська, veronika@ucu.edu.ua Рэдактар – Анна-Марія Волосацька вул. Хуторівка, 35а, г. Львоў, 79070 / (+38–032) 240–99–40 / mediacom@ucu.edu.ua

Підтримка білоруських учасників Анна Бородіна, mediamanagementbelarus@gmail.com, +375297792883 Лабораторія медіаменеджменту / Лабаротыя Медыяменеджменту

Падтрымка беларускіх удзельнікаў Ганна Барадзіна, mediamanagementbelarus@gmail.com, +375297792883

15


16

6–9 грудня 2016 / 6-9 снежня 2016

Лабораторія медіаменеджменту: програма заходу  
Лабораторія медіаменеджменту: програма заходу  
Advertisement