Page 1

KALENDARJU

Għaqda Mużikali San Ġużepp Kalkara A.D. 1987

2017

30 Sena Banda 1987-2017


MATTHEW

Tag˙lim tal-MuΩika b’xejn fil-KaΩin tal-G˙aqda MuΩikali San ÌuΩepp

Malta’s Leading Home Appliances Importer & Distributer

Bulebel -

BLB 021, Bulebel Ind. Zone, Bulebel

Marsa -

1, Aldo Moro Street, Marsa

Paola -

153, Paola Square, Paola

Ħamrun -

(+356) 21894039, 21673847,

E

ventura@maltanet.net service@venturamalta.com

IKUN IX-XATT TALKALKARA

G˙al aktar informazzjoni çempel fuq 99459179

638, High Street, Ħamrun

T

FRUIT & VEGETABLES

Ta’ Ħafifu

Email:

21677798 21225608

Free Delivery  Mob: 7769 0215

segretarju@sanguzeppkalkara.org

www.venturamalta.com

Monday & Thursday : 4.30pm - 8.00pm  Saturday : 7.00am - 12.00pm

GILFORD’S GARAGE

KALKARA BOATYARD

Opening Hours Mon to Fri : 7.00am - 12.00pm & 4.00pm- 7.00pm Saturday : 7.00am - 1.00pm

Kalkara Wharf, Kalkara KKR 1501 Tel: 2166 1306 • Fax: 2169 0420 Mob: 7905 2471, 9942 5999 Email: info@kalkaraboatyard.com.mt

Dolceria Bontà Xg˙ajra Road, Ûabbar Tel: 21 677 949 E-mail: info@dolceriabonta.com

Għaqda Mużikali San Ġużepp

Nar tal-Ajru Lejliet il-Festa Andy Camilleri

JANNAR L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

30 31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28

Il-Ħadd

1 8 15 22 29

FRAR It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

and Safe

Yacht Haulage • Repairs • Refits • Alterations

Free Delivery

It-Tlieta

Reliable

MARINA Co. Ltd

1, Cappuchin’s Road, Kalkara Tel: 2180 7699

It-Tnejn

Affordable

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28

Il-Ħadd

5 12 19 26

Mob: 9982 4354, 7990 2305 Tel: 2180 5520

Alessio Erardi Street, Ûabbar. Tel: 2169 1527 • Mob: 7969 1527 e-mail: apeltd.info@gmail.com Electrical, Plumbing, Hardware & Household Goods Power Tools • Airconditioners Hall Porters • Reverse Osmosis Over 7500 Paint Colours

George Attard Tel: 2180 7698 Pickless Butcher Mobile: 9949 3863 St Rokku Street, Kalkara E-mail: info@ddeattard.com


1, Cappuchin’s Road, Kalkara Tel: 2180 7699

Free Delivery Opening Hours Mon to Fri : 7.00am - 12.00pm & 4.00pm- 7.00pm Saturday : 7.00am - 1.00pm

GILFORD’S GARAGE Affordable

MATTHEW FRUIT & VEGETABLES

Reliable

IKUN IX-XATT TALKALKARA

and Safe

Ta’ Ħafifu

Mob: 9982 4354, 7990 2305 Tel: 2180 5520

Free Delivery  Mob: 7769 0215 Monday & Thursday : 4.30pm - 8.00pm  Saturday : 7.00am - 12.00pm

Dolceria Bontà Xg˙ajra Road, Ûabbar Tel: 21 677 949 E-mail: info@dolceriabonta.com

George Attard Tel: 2180 7698 Pickless Butcher Mobile: 9949 3863 St Rokku Street, Kalkara E-mail: info@ddeattard.com

Tag˙lim tal-MuΩika b’xejn fil-KaΩin tal-G˙aqda MuΩikali San ÌuΩepp

G˙al aktar informazzjoni çempel fuq 99459179 Email:

segretarju@sanguzeppkalkara.org

KALKARA BOATYARD

MARINA Co. Ltd Malta’s Leading Home Appliances Importer & Distributer

Għaqda Mużikali San Ġużepp

Statwa Titulari San Ġużepp Richard Vella

MARZU It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

Il-Ħadd

5 12 19 26

APRIL It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

Il-Ħadd

2 9 16 23 30

Yacht Haulage • Repairs • Refits • Alterations

Bulebel Marsa -

1, Aldo Moro Street, Marsa

Kalkara Wharf, Kalkara KKR 1501 Tel: 2166 1306 • Fax: 2169 0420 Mob: 7905 2471, 9942 5999 Email: info@kalkaraboatyard.com.mt

Paola -

153, Paola Square, Paola

Ħamrun -

BLB 021, Bulebel Ind. Zone, Bulebel

638, High Street, Ħamrun

T

(+356) 21894039, 21673847,

E

ventura@maltanet.net service@venturamalta.com

21677798 21225608

www.venturamalta.com


KALKARA BOATYARD

MARINA Co. Ltd Malta’s Leading Home Appliances Importer & Distributer

Yacht Haulage • Repairs • Refits • Alterations

Bulebel -

BLB 021, Bulebel Ind. Zone, Bulebel

Marsa -

1, Aldo Moro Street, Marsa

Kalkara Wharf, Kalkara KKR 1501 Tel: 2166 1306 • Fax: 2169 0420 Mob: 7905 2471, 9942 5999 Email: info@kalkaraboatyard.com.mt

Paola -

153, Paola Square, Paola

Ħamrun -

638, High Street, Ħamrun

T

(+356) 21894039, 21673847,

E

ventura@maltanet.net service@venturamalta.com

21677798 21225608

www.venturamalta.com

SEA FRONT

Misra˙ Arçisqof Gonzi, Kalkara Xitwa: 6.00am – 11.00pm Sajf: 6.00am – 11.00pm Prop. Patrick Portelli Tel: 2701 0675 • Mob: 9989 2871 The original sphinx with party orders

STANDARD GARAGE

General Store & Household Goods

46, Pjazza Arçisqof Gonzi, Kalkara

Panel Beater – Spray Painter Towing Services Prop. Joseph Pace Triq il-Konvoj ta’ Sta. Marija, Kalkara Tel: 2167 7100 – Home: 2166 5873 Mob: 9947 1793

Jing˙ataw punti (li jissarfu ma’ rigali) ma’ kull Lm1 li tonfoq!

Tag˙lim tal-MuΩika b’xejn fil-KaΩin tal-G˙aqda MuΩikali San ÌuΩepp

G˙al aktar informazzjoni çempel fuq 99459179 Email:

segretarju@sanguzeppkalkara.org

Għaqda Mużikali San Ġużepp

Joanne’s

Hairdressing Services

Affordable

Joanne Micallef

and Safe

12, Luqqata Street Kalkara Mob: 79957442

Nar tal-Ajru Lejliet il-Festa CapturMe Photography

MEJJU It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

Il-Ħadd

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 .

7 14 21 28

It-Tnejn

Il-Ħadd

GUNJU

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

GILFORD’S GARAGE

Is-Sibt

1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30

4 11 18 25

Reliable

Mob: 9982 4354, 7990 2305 Tel: 2180 5520

RAY GATT Sales Associate 368, Żabbar Road, Fgura FGR 1015 Office: 2391 0000 Mob: 9946 7721 Email: raymondg@remax.com.mt F: /maltarealestateremax W: www.remax-malta.com


M&D

Mob: 9946 0269 Free Delivery

KALKARA BOATYARD

b’xejn fil-KaΩin tal-G˙aqda MuΩikali San ÌuΩepp

MARINA Co. Ltd

Email:

Yacht Haulage • Repairs • Refits • Alterations Kalkara Wharf, Kalkara KKR 1501 Tel: 2166 1306 • Fax: 2169 0420 Mob: 7905 2471, 9942 5999 Email: info@kalkaraboatyard.com.mt

Misra˙ Arçisqof Gonzi, Kalkara Xitwa: 6.00am – 11.00pm Sajf: 6.00am – 11.00pm Prop. Patrick Portelli Tel: 2701 0675 • Mob: 9989 2871 The original sphinx with party orders

Għaqda Mużikali San Ġużepp

Marċ tal-Ħamis Kurt Chetcuti

LULJU It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

31 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

Il-Ħadd

2 9 16 23 30

AWWISSU It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Reliable

27, Triq Giovanni Ricasoli, Kalkara

Tag˙lim tal-MuΩika

segretarju@sanguzeppkalkara.org

Affordable

Discount Mini Market

RAY GATT Sales Associate 368, Żabbar Road, Fgura FGR 1015 Office: 2391 0000 Mob: 9946 7721 Email: raymondg@remax.com.mt F: /maltarealestateremax W: www.remax-malta.com

G˙al aktar informazzjoni çempel fuq 99459179

GILFORD’S GARAGE

Is-Sibt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31

Il-Ħadd

6 13 20 27

and Safe

Mob: 9982 4354, 7990 2305 Tel: 2180 5520

TROY STATIONERY Joanne’s for DVD rentals, Surrounds & Hi-Fi Equipment Sub Post Office (Pay your bills here) Misraħ Arċisqof Gonzi, Kalkara Tel: 2180 8057 • Mob: 7979 8585 Opening from Monday to Sunday E: hibs17@hotmail.com  T: 21806632 Melvin Balloon Service

Malta’s Leading Home Appliances Importer & Distributer

Bulebel -

BLB 021, Bulebel Ind. Zone, Bulebel

Marsa -

1, Aldo Moro Street, Marsa

Paola -

153, Paola Square, Paola

Ħamrun -

638, High Street, Ħamrun

T

(+356) 21894039, 21673847,

E

ventura@maltanet.net service@venturamalta.com

21677798 21225608

www.venturamalta.com

Hairdressing Services Joanne Micallef 12, Luqqata Street Kalkara Mob: 79957442


Tag˙lim tal-MuΩika

KALKARA BOATYARD

b’xejn fil-KaΩin tal-G˙aqda MuΩikali San ÌuΩepp

MARINA Co. Ltd

Yacht Haulage • Repairs • Refits • Alterations

G˙al aktar informazzjoni çempel fuq 99459179 Email:

segretarju@sanguzeppkalkara.org

Kalkara Wharf, Kalkara KKR 1501 Tel: 2166 1306 • Fax: 2169 0420 Mob: 7905 2471, 9942 5999 Email: info@kalkaraboatyard.com.mt

Joseph Micallef (proprietor) Store T, Bruno Stores, Marina Street, Kalkara • Mob: 9945 8743 • Tel: 27226633 Email: info@pqcarpentry.com www.pqcarpentry.com

G˙ad-Dilettanti tal-Festi Xog˙ol mill-isba˙ ta’ arbli tal-festa, bi prezzijiet kompetittivi ˙afna. Na˙dmu wkoll festuni u aççessorji o˙ra skond il-qies. Nipprovdu servizz ta’ tlug˙ u nΩul ta’ arbli. G˙al aktar informazzjoni çemplu 7921 1975

RAY GATT Sales Associate 368, Żabbar Road, Fgura FGR 1015 Office: 2391 0000 Mob: 9946 7721 Email: raymondg@remax.com.mt F: /maltarealestateremax W: www.remax-malta.com

M&D

Mob: 9946 0269 Free Delivery

(corner with Bahrija Street)

Mob: 9947 6212

Knisja Armata għall-Festa Carl Mifsud

SETTEMBRU L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

Il-Ħadd

3 10 17 24

OTTUBRU It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

30 31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28

Il-Ħadd

1 8 15 22 29

1, Aldo Moro Street, Marsa

Paola -

153, Paola Square, Paola 638, High Street, Ħamrun

T

(+356) 21894039, 21673847,

E

ventura@maltanet.net service@venturamalta.com

21677798 21225608

www.venturamalta.com

Alessio Erardi Street, Żabbar

Għaqda Mużikali San Ġużepp

BLB 021, Bulebel Ind. Zone, Bulebel

Marsa -

Ħamrun -

Affarijiet tas-sajd, ħniex u gambli. Aċċessorji agrikoli, għall-ġnien u annimali domestiċi.

27, Triq Giovanni Ricasoli, Kalkara

It-Tlieta

Bulebel -

PET SHOP

Discount Mini Market

It-Tnejn

Malta’s Leading Home Appliances Importer & Distributer


Tag˙lim tal-MuΩika b’xejn fil-KaΩin tal-G˙aqda MuΩikali San ÌuΩepp

G˙al aktar informazzjoni çempel fuq 99459179 Email:

segretarju@sanguzeppkalkara.org

Lotto Office

Jackie’s Imagination

Tuesday: 7:30 – 13:30

Jaqueline Chircop

at St. Joseph Band Club, Kalkara

UNISEX SALON Qualified Hairdresser

Wednesday: 7:00 – 13:00, 15:30 – 19:00

Triq Ìanni Raimondo, Kalkara Tel: 2180 1655 Mon: Closed • Wed: 08.30 – 13.00 Tue, Thu & Fri: 08.30 – 17.30 Sat: 08.30 – 17.30

Friday: 7:30 – 13:30 Saturday: 7:00 – 13:00, 15:30 – 19:00 Sunday: 8:00 – 10:30

KALKARA BOATYARD

MARINA Co. Ltd

Malta’s Leading Home Appliances Importer & Distributer

Bulebel -

BLB 021, Bulebel Ind. Zone, Bulebel

Marsa -

1, Aldo Moro Street, Marsa

Paola -

153, Paola Square, Paola

Ħamrun -

638, High Street, Ħamrun

T

(+356) 21894039, 21673847,

E

ventura@maltanet.net service@venturamalta.com

Yacht Haulage • Repairs • Refits • Alterations Kalkara Wharf, Kalkara KKR 1501 Tel: 2166 1306 • Fax: 2169 0420 Mob: 7905 2471, 9942 5999 Email: info@kalkaraboatyard.com.mt

21677798 21225608

www.venturamalta.com

Għaqda Mużikali San Ġużepp

Programm Mużikali tal-Festa Kurt Chetcuti

NOVEMBRU It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

Il-Ħadd

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 .

5 12 19 26

It-Tnejn

Il-Ħadd

DIĊCEMBRU

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

3 10 17 24 31

Joseph Micallef (proprietor) Store T, Bruno Stores, Marina Street, Kalkara • Mob: 9945 8743 • Tel: 27226633 Email: info@pqcarpentry.com www.pqcarpentry.com

Ħlas talMembership għal prezz ta'€5


30 SENA BANDA

L-EWWEL BANDA KALKARIŻA 1987-2017 Design & Printing: Best Print Co. Ltd, Qrendi • Tel: 2168 0789

Kalkara San Guzepp Kalendarju 2017  

Kalendarju Annwali tal-Ghaqda Muzikali San Guzepp Kalkara

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you