Page 1

Kalendarju

Għaqda Mużikali San Ġużepp Kalkara A.D. 1987

2016

95 Sena Anniversarju tal-Istatwa ta’ Malta Rebbieħa


Kalkara Boatyard

MARINA Co. Ltd

Malta’s Leading Home Appliances Importer & Distributer

Bulebel -

Yacht Haulage • Repairs • Refits • Alterations

BLB 021, Bulebel Ind. Zone, Bulebel

Marsa -

1, Aldo Moro Street, Marsa

Paola -

153, Paola Square, Paola

Ħamrun -

Kalkara Wharf, Kalkara KKR 1501 Tel: 2166 1306 • Fax: 2169 0420 Mob: 7905 2471, 9942 5999 Email: info@kalkaraboatyard.com.mt

638, High Street, Ħamrun

T

(+356) 21894039, 21673847,

E

ventura@maltanet.net service@venturamalta.com

21677798 21225608

www.venturamalta.com

Matthew Fruit & Vegetables Ikun ix-Xatt talKalkara

Misra˙ Arçisqof Gonzi, Kalkara Xitwa: 6.00am – 11.00pm Sajf: 6.00am – 11.00pm Prop. Patrick Portelli Tel: 2701 0675 • Mob: 9989 2871 The original sphinx with party orders

Joseph Micallef (proprietor)

M&D

Discount Mini Market 27, Triq Giovanni Ricasoli, Kalkara

Mob: 9946 0269 Free Delivery

Għaqda Mużikali San Ġużepp

Jannar It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

Il-Ħadd

3 10 17 24 31

Frar It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29

Il-Ħadd

7 14 21 28

Ta’ Ħafifu

Store T, Bruno Stores, Marina Street, Kalkara • Mob: 9945 8743 • Tel: 27226633 Email: info@pqcarpentry.com www.pqcarpentry.com

Monday & Thursday : 4.30pm - 8.00pm  Saturday : 7.00am - 12.00pm

Tag˙lim tal-MuΩika

Standard Garage

G˙al aktar informazzjoni çempel fuq 99459179

Panel Beater – Spray Painter Towing Services Prop. Joseph Pace Triq il-Konvoj ta’ Sta. Marija, Kalkara Tel: 2167 7100 – Home: 2166 5873 Mob: 9947 1793

b’xejn fil-KaΩin tal-G˙aqda MuΩikali San ÌuΩepp

Email:

segretarju@sanguzeppkalkara.org

Free Delivery  Mob: 7769 0215


Lotto Office

at St. Joseph Band Club, Kalkara Tuesday: 7.00am – 12.00pm Wednesday: 6.00am – 12.15pm 4.00pm – 6.15pm Friday: 7.00am – 12.00pm Saturday: 6.00am – 12.30pm 4.00pm – 6.15pm Sunday 8.00am – 10.30am

Óolma Store 72, Triq il-Kappuççini, Kalkara Tel: 2180 7662, 7980 7662

Free Delivery! Prezzijiet ir˙as. Ma’ kull xirja tie˙u punti li jissarrfu f’E12 xirja.

Prop. Marthese, Manuel & David Coleiro

Jackie’s Imagination Unisex Salon Jaqueline Chircop Qualified Hairdresser

Triq Ìanni Raimondo, Kalkara Tel: 2180 1655 Mon: Closed • Wed: 08.30 – 13.00 Tue, Thu & Fri: 08.30 – 17.30 Sat: 08.30 – 17.30

Kalkara Pharmacy Alessio Erardi Street, Ûabbar. Tel: 2169 1527 • Mob: 7969 1527 e-mail: apeltd.info@gmail.com

8, Arch. Gonzi Square, Kalkara Tel: 2180 7740

Sea Front

Kalkara Boatyard

General Store & Household Goods

MARINA Co. Ltd

Malta’s Leading Home Appliances Importer & Distributer

46, Pjazza Arçisqof Gonzi, Kalkara Jing˙ataw punti (li jissarfu ma’ rigali) ma’ kull Lm1 li tonfoq!

Għaqda Mużikali San Ġużepp

Bulebel -

BLB 021, Bulebel Ind. Zone, Bulebel

Marsa -

1, Aldo Moro Street, Marsa

Paola -

153, Paola Square, Paola

Ħamrun -

638, High Street, Ħamrun

T

(+356) 21894039, 21673847,

E

ventura@maltanet.net service@venturamalta.com

www.venturamalta.com

Ritratt: LouiseAnne Delia

Marzu It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31

Il-Ħadd

6 13 20 27

April It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

21677798 21225608

Is-Sibt

1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

Il-Ħadd

3 10 17 24

Yacht Haulage • Repairs • Refits • Alterations Kalkara Wharf, Kalkara KKR 1501 Tel: 2166 1306 • Fax: 2169 0420 Mob: 7905 2471, 9942 5999 Email: info@kalkaraboatyard.com.mt

Electrical, Plumbing, Hardware & Household Goods Power Tools • Airconditioners Hall Porters • Reverse Osmosis Over 7500 Paint Colours


Standard Garage

Kalkara Boatyard

MARINA Co. Ltd Malta’s Leading Home Appliances Importer & Distributer

Yacht Haulage • Repairs • Refits • Alterations

Bulebel Marsa -

1, Aldo Moro Street, Marsa

Kalkara Wharf, Kalkara KKR 1501 Tel: 2166 1306 • Fax: 2169 0420 Mob: 7905 2471, 9942 5999 Email: info@kalkaraboatyard.com.mt

Paola -

153, Paola Square, Paola

Ħamrun -

638, High Street, Ħamrun

BLB 021, Bulebel Ind. Zone, Bulebel

T

(+356) 21894039, 21673847,

E

ventura@maltanet.net service@venturamalta.com

21677798 21225608

www.venturamalta.com

Panel Beater – Spray Painter Towing Services Prop. Joseph Pace Triq il-Konvoj ta’ Sta. Marija, Kalkara Tel: 2167 7100 – Home: 2166 5873 Mob: 9947 1793

M&D

Misra˙ Arçisqof Gonzi, Kalkara Xitwa: 6.00am – 11.00pm Sajf: 6.00am – 11.00pm Prop. Patrick Portelli Tel: 2701 0675 • Mob: 9989 2871 The original sphinx with party orders

Joseph Micallef (proprietor) Store T, Bruno Stores, Marina Street, Kalkara • Mob: 9945 8743 • Tel: 27226633 Email: info@pqcarpentry.com www.pqcarpentry.com

Matthew Fruit & Vegetables Ikun ix-Xatt talKalkara

Ta’ Ħafifu Free Delivery  Mob: 7769 0215 Monday & Thursday : 4.30pm - 8.00pm  Saturday : 7.00am - 12.00pm

Għaqda Mużikali San Ġużepp

Mejju It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

Il-Ħadd

30 31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 .

1 8 15 22 29

It-Tnejn

Il-Ħadd

Gunju

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30

5 12 19 26

Discount Mini Market 27, Triq Giovanni Ricasoli, Kalkara

Mob: 9946 0269 Free Delivery

Tag˙lim tal-MuΩika b’xejn fil-KaΩin tal-G˙aqda MuΩikali San ÌuΩepp

G˙al aktar informazzjoni çempel fuq 99459179 Email:

segretarju@sanguzeppkalkara.org


Kalkara Boatyard

MARINA Co. Ltd

George Attard Tel: 2180 7698 Pickless Butcher Mobile: 9949 3863 St Rokku Street, Kalkara E-mail: info@ddeattard.com

Yacht Haulage • Repairs • Refits • Alterations Kalkara Wharf, Kalkara KKR 1501 Tel: 2166 1306 • Fax: 2169 0420 Mob: 7905 2471, 9942 5999 Email: info@kalkaraboatyard.com.mt

Layton Lifter

Gilford’s Garage Affordable

Furniture, appliances, gypsum boards, etc…

Reliable Malta’s Leading Home Appliances Importer & Distributer

Bulebel -

Mob: 7979 7172 Up to 5 storeys Safe & Efficient

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

Il-Ħadd

3 10 17 24 31

Awwissu It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

1, Aldo Moro Street, Marsa

Paola -

153, Paola Square, Paola

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31

Il-Ħadd

7 14 21 28

and Safe

638, High Street, Ħamrun

T

(+356) 21894039, 21673847,

E

ventura@maltanet.net service@venturamalta.com

21677798 21225608

www.venturamalta.com

Lulju It-Tlieta

Marsa -

Ħamrun -

Għaqda Mużikali San Ġużepp

It-Tnejn

BLB 021, Bulebel Ind. Zone, Bulebel

Mob: 9982 4354, 7990 2305 Tel: 2180 5520


Tag˙lim tal-MuΩika b’xejn fil-KaΩin tal-G˙aqda MuΩikali San ÌuΩepp

Malta’s Leading Home Appliances Importer & Distributer

Bulebel -

BLB 021, Bulebel Ind. Zone, Bulebel

Marsa -

1, Aldo Moro Street, Marsa

Paola -

153, Paola Square, Paola

Ħamrun -

638, High Street, Ħamrun

T

(+356) 21894039, 21673847,

E

ventura@maltanet.net service@venturamalta.com

G˙al aktar informazzjoni çempel fuq 99459179 Email:

21677798 21225608

segretarju@sanguzeppkalkara.org

www.venturamalta.com

Kalkara Boatyard

MARINA Co. Ltd

Yacht Haulage • Repairs • Refits • Alterations Kalkara Wharf, Kalkara KKR 1501 Tel: 2166 1306 • Fax: 2169 0420 Mob: 7905 2471, 9942 5999 Email: info@kalkaraboatyard.com.mt

Għaqda Mużikali San Ġużepp

Ritratt: Capture Me Photography

Settembru It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30

Il-Ħadd

4 11 18 25

Ottubru It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

31 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

Il-Ħadd

2 9 16 23 30

1, Cappuchin’s Road, Kalkara Tel: 2180 7699

Free Delivery Opening Hours Mon to Fri : 7.00am - 12.00pm & 4.00pm- 7.00pm Saturday : 7.00am - 1.00pm


Kalkara Boatyard 1, Cappuchin’s Road, Kalkara Tel: 2180 7699

Free Delivery

Bulebel -

BLB 021, Bulebel Ind. Zone, Bulebel

Marsa -

1, Aldo Moro Street, Marsa

Paola -

153, Paola Square, Paola

Ħamrun -

(+356) 21894039, 21673847,

E

ventura@maltanet.net service@venturamalta.com

21677798 21225608

www.venturamalta.com

Għaqda Mużikali San Ġużepp

Novembru It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

Il-Ħadd

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 .

6 13 20 27

It-Tnejn

Il-Ħadd

Diċcembru

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Opening Hours Mon to Fri : 7.00am - 12.00pm & 4.00pm- 7.00pm Saturday : 7.00am - 1.00pm

Tag˙lim tal-MuΩika

Troy Stationery

G˙al aktar informazzjoni çempel fuq 99459179

638, High Street, Ħamrun

T

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31

4 11 18 25

Yacht Haulage • Repairs • Refits • Alterations Kalkara Wharf, Kalkara KKR 1501 Tel: 2166 1306 • Fax: 2169 0420 Mob: 7905 2471, 9942 5999 Email: info@kalkaraboatyard.com.mt

b’xejn fil-KaΩin tal-G˙aqda MuΩikali San ÌuΩepp

Malta’s Leading Home Appliances Importer & Distributer

MARINA Co. Ltd

for DVD rentals, Surrounds & Hi-Fi Equipment Sub Post Office (Pay your bills here)

Email:

Misra˙ Arçiqof Gonzi, Kalkara Tel: 2180 8057, Mob: 7979 8585

segretarju@sanguzeppkalkara.org

Opening from Monday to Sunday


Design & Printing Best Print Co. Ltd, Qrendi • Tel: 2168 0789

Kalkara San Guzepp Kalendarju 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you