Page 1

30/11/2016

ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­6­2013/

E­mail nyhedsbrev nr. 6 ­ 2013 fra Ghana Venskabsgrupperne. Redaktør: Poul Kattler. Har du problemer med at se billeder og tekst på mail, så klik hér og se indholdet.

Erhvervspris til School for Life En sammenslutning af offentlige og private aktører i Nordghana har hædret SfL's indsats indenfor supplerende grunduddannelse. SfL's betydning på uddannelsesområdet har stor betydning for udviklingen af det private erhvervsliv i regionen. Det er ikke kun én omstændighed, der værdsættes, men hele SfL's bestræbelser for at højne grunduddannelserne i Nordghana. GV­hjemmesiden fremhæver nu hver måned nyheder fra programmerne i Ghana.

Det er vigtigt at lægge mærke til, at der bag prisuddelingen både står private aktører som offentlige myndigheder. Dagen før var lederen af SfL S. O. Saaka inviteret til at tale ved en konference om og for unge iværksættere. Saaka's indlæg hed: Hvordan School for Life bidrager til at få ungdommen til at gro. >> Se artiklen (på engelsk)

Atter planer om at gøre Tamale lufthavn til international hub

http://ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­6­2013/

1/3


30/11/2016

ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­6­2013/ Der er i dag for internationale fly ingen vej udenom Kotoka Int. Airport i Accra. Men den er ved at nå smertegrænsen, og den kan ikke udbygges. Hvis Ghana fortsætter sin økonomiske fremgang, bliver der behov for mere kapacitet for international luftfart. I følge NDC­regeringens 7­årsplan er Tamale vigtigste brik i løsningen af trængslen. En udbygning skal omfatte ikke mindre end fem landingsbaner og der skal være plads til de allerstørste fly. Og der skal etableres motorvej fra Tamale til de andre vestafrikanske lande og jernbane sydpå. Som mange kender lufthavnen: God plads og solskin på asfalten.

Det er dog langt fra første gang, at der har været planer om at udbygge Tamale Airport. I 2008 fik den efter en udbygning faktisk status som international lufthavn, og med mellemrum er der gået fly ud af landet, fx i forbindelse med pilgrimsrejser til Mekka. Ideer til store byggeprojekter har i tidens løb givet mere luft under politikernes vinger end til den gode transport til Nordghana. >> Se hele omtalen (på engelsk)

Ghana nr. 4 på liste over etiske rejsemål Verden er ikke kun globaliseret på tv og på digitale medier. Den internationale turisme er i fremmarch. Og hvordan har man det så med at besøge 3. verdens lande? Det er ikke altid at smagen er helt rigtig i munden, når man har brugt tiden og smidt sine dollars.

Palmer og lav sol â�‚��€œ Bounty land findes som bekendt også i Ghana.

Ghana er nyt land på listen over etiske rejsemål i år. Listen er blevet til efter en sammenvejning af: Naturbeskyttelse, sociale forhold og menneskerettigheder. Der tages i overvejelserne ikke kun hensyn til hvor høj standarden er, men også tendenser i udviklingen. �€ � E thical Traveler�€ � er en nonprofit organisation, etableret for at � € �“styrke rejsende til at forandre verden�€ � . >> Se listen over de 10 mest etiske rejsemål i 3. verden (på engelsk)

Dårligt nyt for Vestafrika: ekstremt klima truer landenes udvikling IPCC har netop offentliggjort sin rapport om Verdens klima. Verden må ud af hængekøjen for at vende udviklingen. For et par måneder siden offentliggjorde Verdensbanken en regional rapport om klimaet i Vestafrika. Længere tørkeperioder og generelt mindre nedbør vil gøre det sværere at brødføde befolkningerne. Nomaderne i nord står voldsomt for skud for tørken, men også fiskeriet udfor kysten i syd vil blive ramt, fordi fiskebestanden har svært ved at klare det varmere vand. Den udbredte brug af bush fire i Nordghana er meget uheldig for klimaet. Foto fra Savelugo: Npong Balikawu Francis.

Regionen behøver ikke at sidde med hænderne i skødet. Landenes egne CO2­ udledninger er stigende, og regeringerne kan sagtens prioritere mere klimavenlige løsninger for energi og landbrug. >> Se hele omtalen hos u­landsnyt

Lærere forlader deres poster Der har for nylig været lærer­kongres i Kumasi, og lærernes forkvinde Irene Duncan­ Adanusa kunne berette, at mere end 33.000 lærere (eller 17% af samtlige) på få år har forladt deres lærergerning for at lave noget andet. Især udkantsområder er ramt af denne lærerflugt. Lærerne klager over dårlig løn, dårlig infrastruktur og manglende udviklingsmuligheder. Irene Duncan­Adanusa er næstformand i den internationale lærerorganisation og taler her i juli i Addis Ababa.

Forkvinden bemærkede at �€ � u ddannelsens mål og filosofi skal skræddersys til at give relevant viden, udruste eleverne med læring, de kan bruge til noget, og bygge et positivt syn�€ � . Ghana Venskabsgruppernes programmer slås også med denne lærermangel ude på skolerne. Vi kan bekræfte, at der er meget vanskelige forhold, men vi kan heldigvis også pege på løsninger, vi har bevis for virker. >> Læs omtalen af lærerkongressen (på engelsk)

Politisk arbejdsro i Ghana Ved valget d. 12. dec. 2012 blev resultatet af præsidentvalget meget tæt. Det kan næppe undre, at den tabende side NPP satte retssystemet i gang med at søge at ændre på valgkommissionens resultat. Men usikkerheden om resultatet har tæret på energien i det politiske liv i Ghana.

John Dramani Mahama kan nu trække i arbejdstøjet efter at tvivlen om valget i december 2012 er ryddet af vejen.

Ghanas højesteret har for en måned siden afsagt kendelse. De ni dommere har fastslået, at der ikke er tilstrækkelige beviser til at støtte oppositionspartiets anklager om uregelmæssigheder under valghandlingen. Præsident John Dramani Mahama fortsætter således ved magten.

http://ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­6­2013/

2/3


30/11/2016

ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­6­2013/ Situationen i Ghana følges nøje i dansk politisk sammenhæng. Både udenrigsminister Søvndal og udviklingsminister Friis Bach har udtalt lettelse ved højesteret. >> Læs hvad de danske ministre har udtalt om situationen i Ghana

Civilsamfundstræf 27.­28. oktober NGO FORUM inviterer alle til at deltage i årets store civilsamfundstræf �€ �€œ On Track For Change? Det løber af stabelen i København. Træffet vil arbejde hen imod en række inputs til den nye civilsamfundspolitik, som er under udvikling. >> Se invitationen

Næste e­mail nyhedsbrev nr. (7 ­ 2013) vil udkomme omkring 1. december 2013. Tips til nyheder er som sædvanlig velkomne!

GHANA VENSKABSGRUPPERNE ­ WWW.GHANAVENSKABSGRUPPERNE.DK ­ INFO@GHANAVENSKABSGRUPPERNE.DK

http://ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­6­2013/

3/3


6 2013  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you