Page 1

30/11/2016

ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskab­4­2016/

Dette er 4. nyhedsbrev fra GV i 2016. E­mail nyhedsbrevet sendes til alle, der har ønsket at modtage det. Det betyder IKKE nødvendigvis, at du er medlem af Ghana Venskab, eller støtter GV's arbejde økonomisk. Det gør du hér. Du administrerer selv dit abonnement med at klikke på linket nederst til højre (lodret stillet). Har du problemer med at se billeder eller tekst på mail, så klik hér og se indholdet.

Karrierevejledning med blik for kvinder Der er brug for flere kvinder som frivillige undervisere i de forskellige SfL­agtige undervisningsprogrammer i Nordghana. Det har aldrig været let at få bare nogenlunde lige mange kvinder og mænd til at undervise. Det er stadig sådan. School for Life organiserede inden sommeren en køn­ og karriererådgivnings workshop for nuværende facilitatorer i Saboba i den østlige del af Nordghana. Workshoppen blev afviklet i Saboba under skyggen af et stort træ.

Der var også mænd til stede, men workshoppen sluttede med en ekskursion kun for kvinderne til Tamale, med vægt på at kvinderne aldrig skal holde op med at drømme om noget andet end de roller, traditionerne peger på. >> Læs hele nyheden

The Kaya­Girl Når litteraturen "opdager" og inddrager resultaterne af godt udviklingsarbejde, så er det en væsentlig anerkendelse. Den ghanesiske forfatter Mamle Wolo skrev i 2012 en ungdomsbog om to kvinder og deres opvækst. De mødte først hinanden mens Faiza var løsarbejder (kayao) i Accra og Abena er lægedatter. Faiza får for alvor smag for uddannelse via et 9­måneders School for Life kursus tilbage i Northern Region, og med et stipendium fra distriktet uddanner hun sig som læge. Som voksne får Abena brug for lægehjælp, og hvem dukker op? Såmænd Faiza. Bogen er svær at købe herhjemme, men kan bestilles på nettet. Eller find nogen, der vil købe den med hjem. >> Anmeldelse af bogen på nettet Udsnit af forsiden på ungdomsbogen, hvor Faiza ernærer sig som sælger og bærer i Accra.

>> Se 15 min på YouTube med forfatteren Mamle Wolo

http://ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskab­4­2016/

1/3


30/11/2016

ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskab­4­2016/ Godt og billigt lejebyggeri vinder frem i Ghana Vi kender udlejningsbyggerier i Ghana som nogle meget forfaldne, sortsvedne betonblokke i kanten af de store byer. Med tilflytning til byerne og en voksende middelklasse øges behovet for boliger især i den sydlige del af Ghana. Boliger, folk har råd til, men som også er attraktive. Tendensen er at nye, også tæt­lav udlejnings boligkvarterer skyder op længere ude, så der pendles ind til arbejdspladserne. Boligblok skyder op i Accra med altaner og krydsventilation. Foto: Danmarks Ambassade.

Dansk arkitektur og boligforeningstradition er blevet interessante for bygherrerne, og sådan noget som isolering og naturlig ventilation er vigtige i et Ghana, hvor strømmen er upålidelig, og aircondition ikke er vejen frem. Indtil videre har den danske ambassade dog ikke kendskab til byggerier, der kommer længere nordpå i Ghana end til Kumasi. Som Jacob Jepsen fra ambassaden siger: Der snakkes meget om byudvikling i Tamale, men der sker ikke så meget. >> Læs hele artiklen

Der er fortsat brug for at løfte Ghana ­ Høringssvar fra GV om regeringens ny udviklings strategi Ghana Venskab har haft mulighed for at give høringssvar om regeringens udkast til ny udviklingspolitisk­ og humanitær strategi. Kort sammenfattet står disse tre stikord fra GV's høringssvar:

Ulighed mellem nord og syd i Ghana skjules i gennemsnitstallene. Nordghana er et u­land i u­landet. Foto: Michael Sørensen.

Forholdene i Nordghana ligner mere forholdene i Sahel end i Sydghana Vi kunne ønske os at fokus på unge også gav et stærkere fokus på uddannelse Vi har brug for arbejdsro og kontinuitet. På vegne af bla GV har fællesforeningen Globalt Fokus gjort indsigelser: for hverken fattigdomsorientering eller rettighedsbasering står klart i udkastet bekæmpelse af ulighed bør også være et fokus for dansk udviklingspolitik at Danmark de facto skal bruge 0,7% af BNI på bistand >> Læs hele svaret fra GV >> Se alle høringssvar

Organiserede bønder presser beslutningstagerne I Libga­dalen i Savelugu distriktet nord for Tamale er der for år tilbage bygget et kunstvandingsanlæg. Det betyder, at de lokale bønder har kunnet høste flere og bedre afgrøder end i andre omkringliggende områder. Anlægget er dog begyndt at forfalde, da myndighederne ikke vedligeholder det. En af de grupper af bønder, som GV's program E4L samarbejder med har sat alle sejl til for at få løst problemet. I samarbejde med det lokale distriktspersonale skaber de opmærksomhed om problemet både i lokalsamfundet og i den lokale radio. De har nu fået lovning på ressourcer til at renovere vandingsanlægget fra de lokale myndigheder. >> Læs mere om årets gang for GV i årsberetningen fra 2015 Salg af stærk peber på markedet. Foto: Birgitte Dahl.

Folk i bevægelse på årets Ghana Seminar I weekenden 24.­25. september er Ghana igen centrum. Seminaret vil tage afsæt i nutidige "folkevandringer", dels internt i Ghana, men også fra Vestafrika til bla Europa. Den formelle tilmelding åbner snarest, men sæt kryds i kalenderen, og tjek på mail, hjemmeside og facebook.

Seminaret er et rigtig godt sted at snuse hvad Ghana Venskab er for noget, og hvordan man måske kan komme til at engagere sig mere i det frivillige arbejde. >> Se indbydelsen med det foreløbige program i sidste nummer af Ghana Håndslag

Issah Sulemana ­ SfL historie fra det virkelige liv Issah er født i 1976 i en lille landsby i Northern Region. De er 7 søskende, og Issah er den eneste, der kommer i skole. Der er en ældre mand i hans landsby, som påvirker ham meget med hensyn til skole/uddannelse, og hans mor støtter ham i dette. Issah fuldender gymnasiet og kommer også på Senior High School. Hans far dør og moderen er kone nr. 2 og må forlade landsbyen. Issah flytter ind hos sin onkel i Nwodua og må stoppe sin uddannelse. I stedet bliver han landmand og må arbejde på

http://ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskab­4­2016/

2/3


30/11/2016

ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskab­4­2016/ sin onkels mark, og når han er færdig dér, kan han fortsætte på sin egen jord. Issah har været facilitator i School for Life i 7 år. To år i landsbyen Tigi Nyoring og 2 år i Nwodua. Der er en skole i Nwodua, og når de mangler lærere, så hjælper Issah til. Han ansøger om at komme til Danmark i det årlige lærerudvekslingsprogram, og det kommer helt bag på ham, at han bliver udvalgt. School for Life har været helt fantastisk for Issahs udvikling. Hans mange år som facilitator har givet ham en mening og identitet og sidst men ikke mindst anseelse. SfL har ændret hans liv og givet ham en vej i livet. Issah har ingen i familien, der kan hjælpe ham rent økonomisk, så i særlig vanskelige situationer i hans uddannelse, har det været godt/nødvendigt med en dansk mentor, og sådan en blev hans danske udvekslingslærer.

Forhåbentlig bliver det endnu mere en succeshistorie, når Issah får job som lærer og kan tjene lidt flere penge. Han er selv meget fortrøstningsfuld og giver ikke så nemt op.

Issah starter Untrained Teachers Diploma in Basic Education (UTDBE) og bliver færdig som lærer. Men der er intet lærerjob at få lige nu, så han er stadigvæk i marken og har ikke råd til ny såsæd. 

Næste e­mail nyhedsbrev nr. (5 ­ 2016) vil udkomme omkring 1. oktober 2016. Tips til nyheder er som sædvanlig velkomne!

GHANA VENSKABSGRUPPERNE ­ WWW.GHANAVENSKABSGRUPPERNE.DK ­ INFO@GHANAVENSKABSGRUPPERNE.DK

http://ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskab­4­2016/

3/3

4 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you