Page 1

30/11/2016

ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­4­2011/

E­mail nyhedsbrev nr. 4 ­ 2011 fra Ghana Venskabsgrupperne. Redaktør: Poul Kattler. Har du problemer med at se billeder og tekst på mail, så klik hér og se indholdet.

Succes for ghanesisk socialhjælp Fattigdommen er på vej retur i Ghana. Men fattigdom rammer stadig bredt i det nordlige Ghana og blandt udsatte socialgrupper i hele landet. Andelen af fattige var i 91­92 på hele 51,7%, og var reduceret til 28,5% i 05­06 iflg. Verdensbankens tal, som netop er offentliggjort.

Det er ikke alle gamle i Ghana, der har en familie, der kan forsørge dem i alderdommen. Foto: Inge­Lis Holst.

Traditionelt er offentlige arbejder, gratis skoleuniformer og skolemad et billede på afrikansk fattigdomsbekæmpelse. Med inspiration fra andre kontinenter har Ghana igangsat en egentlig socialhjælp, som er penge og sundhedsforsikring til enlige forsørgere, handicappede og fattige ældre. Pengene kommer fra statsbudgettet. Udvælgelse af de værdigt trængende foregår i lokale komiteer og omfatter over 35.000 husholdninger. Verdensbanken skønner at dette program er langt det mest lovende blandt en lang række programmer i Ghana, de har studeret. Se omtale af Livelihood Empowerment Against Poverty programme "LEAP" Se Verdensbankens rapport �€ �“Improving the Targeting of Social Programs�€ � , juni 2011

Kampen mod fattigdom bærer frugt For andet år i træk sætter �€ � Verdens Bedste Nyheder�€ � fokus på, at indsatsen i 3. Verden faktisk har ført til mange langsigtede forbedringer: Det går væsentlig bedre med at nå FNs 2015 mål og bekæmpe global fattigdom end de fleste tror. Fremskridtene skyldes at regeringer, hjælpeorganisationer, virksomheder og især u­ landene selv bakker op. Derfor har vores generation en historisk mulighed, siger VBN: Vi kan faktisk tage de sidste, store skridt ud af ekstrem fattigdom. I år skal der deles frugt ud sammen med det glade budskab fredag morgen d. 9.9. Foto: Jeppe Gudmundsen­Holmgreen.

Der er landsdækkende aktionsdag fredag d. 9. september og netop i dag har VBN opdateret sin hjemmeside bl.a. med historien om Abubakari Alhasan, der bor i Mandari i den nordvestlige del af Ghana, nogle få kilometer fra grænsen til Elfenbenskysten. IBIS støtter hiv/aids arbejdet via en lokal ngo, der ikke mener, de kan tale om forebyggelse af hiv uden også at tale om sex. Se alt om kampagnen og meld dig til uddelingen. Læs artiklen om hvi/aids­bekæmpelsen med den lille ngo DOSI.

Ghana Seminar 2011: Decentralisering �€ �€œ en vej til udvikling Nu foreligger det endelige program for Ghana Seminaret d. 24. ­ 25. september i �˜m. Karen Binger Holm, Søren Villadsen og Nyadia Sulemana Nelson giver oplæg i år.

Seminaret har som tidligere år ghanesiske deltagere, som har særlig viden om og interesse i årets tema.

http://ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­4­2011/

1/3


30/11/2016

ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­4­2011/ Seminaret er et oplagt sted at komme for folk, der ikke kender Ghana­arbejdet så godt endnu, men som måske gerne vil engagere sig lidt mere, eller som bare vil snuse til u­ landsarbejdet i et rart u­landsmiljø i dejlige omgivelser vest for Ry. Se programmet og se hvordan du tilmelder sig!

Anerkendt behandling på hospitaler kan skade afrikanske børn Det er vist ikke en nyhed at medicinsk forskning og lægemiddeludvikling er centreret i Vesten. Det har givet en skæv prioritering af ny viden og udvikling, så 3. Verdens sygdomsbehandling generelt er bagefter resten af verden.

Kurser som læger følger i Vesten giver ikke nødvendigvis de rigtige råd til behandling af børn i tropisk Afrika.

Nu viser det sig at syge børn nogle gange skal behandles anderledes i Afrika end andre steder i verden. Dvs. at forsøg og viden skaffet andre steder i verden ikke altid fører til de bedste behandlinger i tropisk Afrika. Det er en norsk case med behandling mod malaria og blodforgiftning, som har rejst ny omtale af denne famøse skævhed i verden. Studiet peger på behovet for mere lokal afrikansk forskning og giver også anledning til ny refleksion over, om behandlinger udviklet i Vesten nu også er de bedste ­ også for Vesten selv. Læs om den norske undersøgelse med 3.170 kritisk syge børn i Kenya, Uganda og Tanzania.

Danske gymnasieelever i globaliserings­praktik på savannen I februar 2011 var 2.E fra Viborg Amtsgymnasium på godt to ugers tur til Ghana. I centrum var et ophold i Nordghana godt hjulpet på vej af Ghana Venskabsgrupperne. Gymnasieeleverne har valgt denne specielle klasse, fordi undervisningen ville rumme en international dimension. Efter besøget i Ghana har de skrevet deres store, tværfaglige opgave med udgangspunkt i erfaringer fra turen. Freja Justesen fra 2.E fortæller i TV bl.a. at hun med sin vært kom rundt alle vegne i Tamale.

Freja Justesen fra klassen medvirker i et langt interview i TV Midvest sammen med lærer Erik Lauridsen. Freja siger bl.a. at det vigtigste for gymnasieelever i Tamale er at få en god uddannelse, så må venskaberne komme i anden række. Lærer Erik havde forberedt de unge danske på, at autoriteter i Ghana var noget anden end i Danmark. Så derfor kom det bag på Freja, at hendes vært Muhammed fra skolen NABISCO i Tamale også havde et afslappet forhold til sine lærere. I disse dage starter en ny 1. g i Viborg, som efter succesen med første hold også skal forberede sig på en tur til Ghana. Se de 25 minutters indslag i TV Midtvest sendt 5. august. Følg klassens dagbog på gymnasiets hjemmeside.

Korruption på partnerens dagsorden Det er meget nemmere at tale om korruption på et generelt plan. Det er meget sværere, når talen falder på den konkrete hverdag i programmerne. Projektrådgivningen har lavet en stort anlagt hjemmeside på engelsk med � € � Corrupt!on on the agenda�€ � , som giver eksempler på sager, der er taget op, og råd til hvordan man kan komme i gang med at tale om det i egne rækker. En ud af fire U­landsorganisationer har konkrete erfaringer med korruption hos partnere i Syd. Foto: Pernille Bærendtsen.

Der holdes også kurser for danske ngo�€™ere, hvor bl.a. erfaringer fra Ghana Venskabsgruppernes arbejde bredes ud. GV har i juni haft en antikorruptionsworkshop i Ghana med partnerne, der netop tog udgangspunkt i materialet fra hjemmesiden. Tag selv pulsen på korruption ved at besøge hjemmesiden. Kurser (�…rhus 6.9. og København 7.9.) �€ �€œ beskrivelse og tilmelding.

Hold din labtop kølig Det har næppe været så galt denne sommer hjemme i Danmark. Men det er altid galt under tropiske forhold. Labtop'en bliver for varm! Det skyldes, at der er så dårlig plads til ventillation i det kompakte apparat. Og selvom den ikke afgiver så meget varme, så skal varmen trods alt væk. Og elektronik har det ikke godt med for meget varme, og sætter ud.

Den lille ventillator­enhed forsynes

Det kan løses på forskellige måder. Mest simpelt er at sætte en bog under bagkanten, når den står på bordet. Så får den indbyggede ventillator lettere vilkår. Det er også blevet brugt at have et spækkebræt i fryseren, som lægges under labtop'en. Nu kan

http://ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­4­2011/

2/3


30/11/2016

ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­4­2011/ med strøm via et usb­stik fra din labtop. Foto: Poul Kattler

man købe et apparat til 200 kr, der rummer to ventillatorer, og tipper pc'en lidt. Dermed er den også velegnet på skødet. Se nærmere!

Danske frivillige inviteres til idrætsprojekt i Dalun Du får nu muligheden for at blive frivillig i forbindelse med DGI Midtjyllands projekt i det nordlige Ghana, Sport as a tool for Development (ST4D). Eneste krav er at du er over 18 år og har lyst til at deltage som frivillig i et idrætsprojekt. Læs mere om programmet og om hvordan man kan blive frivillig her.          

Næste e­mail nyhedsbrev nr. (5 ­ 2011) vil udkomme omkring 6. oktober 2011. Tips til nyheder er som sædvanlig velkomne!

GHANA VENSKABSGRUPPERNE ­ WWW.GHANAVENSKABSGRUPPERNE.DK ­ INFO@GHANAVENSKABSGRUPPERNE.DK

http://ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­4­2011/

3/3

4 2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you