Page 1

30/11/2016

ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­2­2016/

Dette er 2. nyhedsbrev fra GV i 2016. Velkommen til mange nye læsere! E­mail nyhedsbrevet sendes til alle, der har ønsket at modtage det. Det betyder IKKE nødvendigvis, at du er medlem af Ghana Venskabsgrupperne, eller støtter GV's arbejde økonomisk. Det gør du hér. Du administrerer selv dit abonnement med at klikke på linket nederst til højre (lodret stillet). Har du problemer med at se billeder eller tekst på mail, så klik hér og se indholdet.

Danida ved vejs ende med støtte til Ghanas sundhedssektor Dansk land­til­land støtte i Ghana har sat sig spor i det ghanesiske sundhedssystem. Ikke mindst i Upper West Region, der har været "adopteret" af Danida.

Spædbørnsdødeligheden er mindre med dansk støttet indsats i klinikker på landet. Foto: Danida.

Mere end 20 års indsats bliver nu faset ud, og Danida skønner at Ghana kan stå på egne ben på dette område. "Ghana er heldigvis nået langt i løbet af de 22 år, Danmark har støttet vores sundhedssektor," siger Ghanas sundhedsminister Alex Segbefia. "Vi skal nu i langt højere grad til selv at finansiere de sundhedsydelser, som Danmark har været med til at betale for. Vi skal vænne borgerne til, at de skal til at betale mere i skat, og det skal vi gøre ved at overbevise dem om, at de får noget for den skat, de betaler." >> Se dejlige film bl.a. fra sundhedsklinik i Upper West Region >> Læs hele omtalen af udfasningen

Der er kommet flere klumper i strømmen i Ghana Ghana har i afrikansk målestok været heldige med elektricitet. Den store Akosombo dæmning har udvundet en masse strøm fra Volta flodens vandmasser siden dens åbning i 1965. Siden er to mindre vandkraftværker kommet til og Akosombo blev

http://ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­2­2016/

1/3


30/11/2016

ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­2­2016/ renoveret i 2006. Volta River Authority drev med succes både kraftværker ­ inkl. flere nye fossilt drevne ­ og distribution. Trods den gode drift med VRA har den Internationale Valutafond tvunget Ghana til at splitte produktion, transmission og distribution af elektricitet, nøjagtig som man gør i Danmark. Resultatet er foreløbig et meget ringere system og mange flere powercuts. Kun 36% af husholdningerne i det nordlige Ghana har strøm, og Ghanas samlede el­ produktion er faldet til det halve af, hvad det har været. >> Er IMF indstillet på at ruinere Ghana? Craig Murray skriver. Dæmningen har skabt verdens måske største menneskeskabte sø: Volta Søen.

>> Oversigtsartikel om elektricitetsforsyningen.

Kumasi­Tamale bus frontalt ind i lastbil med tomater nordfra 85% af trafikuheld i Afrika generelt skyldes dårlig kørsel og menneskelige fejl. Ringe køretøjer bidrager altså i mindre mindre grad til ulykkerne. Mængden af dødsulykker er stigende i takt med den øgede trafik. Og det går ofte ud over sagesløse, svage trafikanter langs vejsiden. Vragdele fra den frygtelige ulykke i et let vejsving nord for Kintampo. Foto: Ghana Crusader.

Ghana ligger under gennemsnittet, hvor Nigeria og Sydafrika topper i Afrika. Den tragiske busulykke fandt sted d. 18.2. kl. 20 lige nord for Kintampo tæt ved afkørslen til vandfaldet og 71 omkom. Bussen kom fra firmaet Metro Mass Transit og alt tyder på at buschaufføren var skyld i ulykken. Han omkom. >> Oversigt over trafikuheld i Afrika >> Reuters notits om ulykken ved Kintampo

Mundkurv i u­lands debatten? En del af u­lands organisationernes penge til udviklingsbistand kommer som bekendt fra den danske stat. I u­landsmiljøet er der tradition for at hæve en kritisk røst overfor den danske stats politik ­ når det er nødvendigt. Vi har en masse viden at bygge på, og repræsenterer en folkelig forankring, der bør tages alvorligt i den politiske debat.

Flygtninge får ikke megen hjælp hos Naser Khader. Tegning: Per Marquard Otzen.

Det er faldet den konservative politiker Naser Khader for brystet at organisationer, der spiser af hånden også kan sige noget kritisk om den, der fodrer. Det var Mellemfolkeligt Samvirke, der stod for skud for politikeren, og emnet var (naturligvis) dansk asylpolitik. Ghana Venskabsgrupperne har været med til at protestere overfor denne farlige tendens til at efterspørge politisk følgagtighed. >> Se fælles kommentar fra Globalt Fokus 

Fem nye navne til GV kommer til afstemning på generalforsamlingen Det har ikke været let. Der har været budt ind med hele 30 forslag til nyt navn for Ghana Venskabsgrupperne. For at indskrænke antallet af forslag stemte 60 på nettet. De fem mest populære forslag kommer således til afstemning på årets generalforsamling d. 29. maj i Odense. Der skal 2/3 flertal for et nyt navn. De fem forslag er:

GV's forkvinde Katrine Skamris skal forklare ekstra grundigt, hvem vi er, fordi navnet måske er lidt svært at forstå. Foto fra Københavns Rådhus d. 18.3.

Ghana Venskab: 19 stemmer Focus Ghana: 13 stemmer Ghana Fokus: 10 stemmer GhanAct: 8 stemmer Ghana Vision: 7 stemmer

Historie­fortællere om Ghana Den direkte kontakt mellem en fortæller og et veloplagt publikum formidler bedre end noget andet indtryk og viden fra Nordghana. Det er ikke gammeldags at mødes i samme rum og se og lytte til personlige indtryk fra ophold i Ghana ­ og gå i dialog om kultur, natur og udviklingsbistand fra Ghana Venskabsgruppernes facetterede arbejde. Nu er det blevet lettere og mere effektivt at rekvirere en historie­fortæller på GV's hjemmeside, hvor fortællere og arrangører mødes virtuelt før det fysiske møde. Det personlige møde med publikum er vigtigt.

>> Bestil en historie­fortæller og støt også på den måde GV's arbejde

Afrikas stjerne ­ Monumentale værker af El Anatsui

http://ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­2­2016/

2/3


30/11/2016

ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­2­2016/ Den europæiske kolonisering af Afrika er en af de mange globale fortællinger, som optager den ghanesiske kunstner El Anatsui, der er helt aktuel med en udstilling på Trapholt i Kolding. >> Læs mere om udstillingen     Kæmpe gobelin fra Ghana i Kolding. Foto: Susan Vogel

Vil du være udvekslingslærer, eller kender du en, der vil? Nu har fire danske lærere chancen for at deltage i lærerudveksling med ghanesiske lærere eller skolemedarbejdere. Det er ikke første gang, men del af et langvarigt og vellykket tværkulturelt program. Det gælder om at være vært for en ghanesisk kollega og bagefter selv at rejse til Nordghana og deltage i hverdagen dernede. Samarbejdspartneren er School for Life. >> Læs meget mere og ansøg om at deltage

Dansk lærer Katja Nordbo i klasseværelset i 2015.

Næste e­mail nyhedsbrev nr. (3 ­ 2016) vil udkomme omkring 1. juni 2016. Tips til nyheder er som sædvanlig velkomne!

GHANA VENSKABSGRUPPERNE ­ WWW.GHANAVENSKABSGRUPPERNE.DK ­ INFO@GHANAVENSKABSGRUPPERNE.DK

http://ghanavenskabsgrupperne.dk/gv­nyhedsbreve/nyhedsbrev­fra­ghana­venskabsgrupperne­2­2016/

3/3

2 2016