Page 1

Afzender Hier schrijft je je naam, je adres, je postcode en je woonplaats. Plaats en datum Bijvoorbeeld: Amersfoort, 6 november 2001 Geadresseerde Dit is degene aan wie je de brief schrijft. Bij grotere bedrijven kun je de brief richten aan een bepaalde afdeling of een bepaalde persoon. Betreft/ onderwerp Bijvoorbeeld: Onderwerp: uw brief d.d. 5 november jl./ Betreft: klacht over herhaald verkeerd bezorgen Aanhef In de aanhef spreekt je de persoon of personen aan die voor wie de brief bestemd is. In zakelijke correspondentie gebruik je in de aanhef Geachte en niet Beste. Als je de brief aan een persoon richt, kunt u die aanspreken. Inleiding Hiermee bereid je de lezer voor op wat gaat komen. De inleiding bevat de aanleiding voor het schrijven. Kern Hierin werk je de inleiding uit. Als je meer belangrijke punten heeft, verdeel die dan over verschillende alinea’s. Werk met duidelijke signaalwoorden . Afhankelijk van het doel van de brief ben je of kort met uw informatie, of juist heel specifiek en duidelijk. Je moet zich in alle gevallen bij de hoofdzaken houden. Slot Hierin geef je het uiteindelijke doel van uw brief aan. Zeg nog een keer kort en bondig wat je wil. Afhankelijk van het doel van uw brief schrijft u hier : een vraag, een verzoek, een conclusie, een eis, een bedankje, of de hoop een snelle reactie.

Beleefde afsluiting U kunt niet na uw laatste vraag of mededeling een handtekening zetten. Dat is niet zo beleefd. Het is nodig om met een speciale slotzin te eindigen. Bijvoorbeeld: “Hoogachtend,” of “Met vriendelijke groet,” Ondertekening Ook als u de brief typt of print, moet u met de hand een handtekening zetten. Het is beleefder en het is een bewijs dat u echt de afzender bent. Die handtekening kunt u het best met blauwe pen schrijven: dan is het altijd duidelijk of de lezer de originele brief heeft of een kopie. Onder uw handtekening typt u nogmaals uw naam. Dit is omdat een handtekening vaak niet duidelijk te lezen is.


Voorbeelden geadresseerde

Als u schrijft naar:

Dan schrijft u bij geadresseerde:

Een prive-persoon

De heer A. Demir Morgenstraat 4 2345 HF Groningen

Naar een bedrijf

Firma Karelsen Postbus 167 4456 GF Amsterdam

Naar een afdeling in een bedrijf De Volkskrant Afd. Ledenadministratie Verslaggeverstraat 35 9988 DF Amsterdam Naar een persoon in een bedrijf Firma Jansen t.a.v. de heer F. de Graaf Singel 45 4023 ZG Eindhoven

Voorbeelden aanhef

Als dit de geadresseerde is:

Dan ziet de aanhef er zo uit:

Firma Karelsen t.a.v. de heer F. Metin Driekus Langeweg 67 6677 MM Amsterdam

Geachte heer Metin,

Bomen BV t.a.v. mevrouw H. de Jong Groenelaan 6 7686 HJ Heemskerk

Geachte mevrouw De Jong,

De Volkskrant t.a.v. afd. Ledenadministratie Verslaggeverstraat 35 6622 DF Leiden

Geachte heer/mevrouw,

Basisschoof Armhoefse Akkers t.a.v. het bestuur Pelgrimweg 55 5432 GF Tilburg

Geachte dames/heren,

Brief  

De eisen voor het schrijven van een zakelijke brief.

Brief  

De eisen voor het schrijven van een zakelijke brief.

Advertisement