Issuu on Google+

Familieraad GGZ Friesland n Voor familie e enen naastbetrokk


IEDER MENS MAA GEBEURTENISSEN Als een partner, kind, broer, zus, ouder of andere naaste voor behandeling of opname naar GGZ Friesland gaat, is dat een ingrijpende gebeurtenis. In de eerste plaats natuurlijk voor diegene zelf, maar ook voor het gezin, de familie en anderen uit de naaste omgeving. Vaak hebben ze samen al een moeilijke periode doorgemaakt. Dan biedt de Familieraad een plek om vragen te stellen.

In behandeling: een ingrijpende gebeurtenis Wanneer de behandeling start, kunnen er veel vragen bovenkomen. Hoe ernstig is de situatie? Wat houdt de behandeling precies in en hoe lang gaat die duren? Welke rol spelen de ouders, de partner of de kinderen in de behandeling? Maar ook: hoe moet u als familie of naaste omgaan met reacties uit de omgeving, met mensen die u niet meer durven aanspreken of juist kwetsende opmerkingen maken? In principe kunt u alle vragen stellen aan uw contactpersoon bij GGZ Friesland.


AKT INGRIJPENDE N MEE Luisterend oor én wegwijzer

Advies en medezeggenschap

Wilt u daarnaast wel eens wat uitgebreider praten met iemand die uit eigen ervaring uw zorgen en vragen begrijpt? U kunt dan terecht bij de Familieraad. De Familieraad van GGZ Friesland bestaat uit mensen die uit ervaring weten hoe het is als een naaste met psychiatrische problemen in behandeling is.

De Familieraad is meer dan een luisterend oor. We zijn er ook om op te komen voor de collectieve belangen van familieleden van patiënten. We kennen GGZ Friesland van binnenuit, weten wat er speelt en hoe we invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de organisatie. De Familieraad heeft zes keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur van GGZ Friesland. Daar geven we gevraagd en ongevraagd advies. Bijvoorbeeld over het beleidsplan voor de komende jaren. Maar ook over een vergoeding van de zorgverzekering voor hulp aan familieleden van patiënten. De Familieraad heeft verder regelmatig contact met de Centrale Cliëntenraad van GGZ Friesland en met verschillende lotgenotenorganisaties.

Activiteiten GGZ Friesland organiseert samen met de Familieraad ieder jaar thema-avonden voor familieleden en andere naastbetrokkenen van patiënten. Zo’n avond kan gaan over een specifieke psychiatrische aandoening zoals een psychose of depressie. Ook rouwverwerking na suïcide is een mogelijk thema. Maar het kan ook gaan over een onderwerp als loslaten. De thema-avonden vinden plaats op verschillende locaties van GGZ Friesland. In het wachtkamermagazine ‘Breinpower’ en op de website van GGZ Friesland staat informatie over deze thema-avonden en andere activiteiten van de Familieraad.

‘UVOELTZICH BETROKKEN’


Wat kunt u doen bij de Familieraad?

Bereikbaarheid Familieraad GGZ Friesland

Weet u uit ervaring wat het betekent als een naaste in behandeling is bij GGZ Friesland? Dan kunt en wilt u deze ervaring mogelijk ook delen met andere familieleden en naastbetrokkenen van patiënten. U heeft wellicht zelf meegemaakt hoe plezierig het is om een gesprekspartner te hebben die begreep waar u mee zat. Zo’n gesprekspartner kunt u voor anderen zijn. De Familieraad is altijd op zoek naar mensen die willen meedenken in beleidszaken en een luisterend oor willen zijn voor familieleden van patiënten.

U kunt de Familieraad zowel telefonisch als per e-mail bereiken op het kantooradres:

In het wachtkamermagazine ‘Breinpower’ van GGZ Friesland houdt de Familieraad u op de hoogte van interessante ontwikkelingen voor u als naastbetrokkenen. Aanmelden voor een gratis abonnement kan door uw naam en adres per mail of telefonisch door te geven aan de Familieraad.

este ‘Haal het b n’ uit uw leve

A.fr.0311

U kunt lid worden van één van de werkgroepen die op lokaal niveau contacten onderhouden met GGZ Friesland. Niet iedereen kan of wil evenveel tijd aan de Familieraad besteden. Het zal gemiddeld niet meer tijd kosten dan een paar uur per week. Voor u misschien een kleine investering - voor anderen van groot belang.

Tadingastraat 5 8932 PJ Leeuwarden Tel. 058 284 98 31 (maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur) E-mail: familieraad@ggzfriesland.nl www.ggzfriesland.nl


Familieraad GGZ Friesland