Page 1

Wethouder Erik Boog bezoekt Groot Goylant  
Wethouder Erik Boog bezoekt Groot Goylant  

Onderwijswethouder Erik Boog bezoekt gerenoveerde 'pleinen' op Groot Goylant.