Page 7

Sommige instellingen organiseren ondersteuningsgroepen of praatcafés voor de partner of andere familieleden. In deze groepen kunnen zij met lotgenoten praten. Dit biedt steun en hulp. Zeker als de dementie ernstiger wordt, is steun van professionele thuiszorg onont­ beerlijk om de verzorging thuis vol te houden. Ook opvang en verzorging voor een paar uur per dag in zogenaamde psychogeriatrische dagbehandeling, verbon­ den aan een rusthuis, rust- en verzorgingstehuis of woonzorgcentrum is mogelijk, evenals een tijdelijke opname in een verzorgingstehuis. In de laatste fase van de ziekte heeft de patiënt vaak zoveel zorg en aandacht nodig dat opname in een rust- en verzorgingstehuis onvermijdelijk is.

Andere nuttige organisaties zijn: • Vlaamse Alzheimer Liga vzw – Tel. 0800-15225 (enkel gratis met vast telefoon) – secretariaat@alzheimerliga.be en www.alzheimerliga.be • Expertisecentrum Dementie Vlaanderen – Tel. 070-22 47 77 (iedere werkdag tussen 8u30 en 17u00) -info@dementie.be en www.dementie.be • Vergeet dementie. Onthou mens, kadert in de uitvoering van Dementieplan Vlaanderen 2010-2014: Naar een dementievriendelijk Vlaanderen – www.onthoumens.be

Meer lezen • Wendy’s moeder. M. Vaarmeijer, 2012. Spectrum, Houten. € 13,99. ISBN 978-90-0030-268-0. Ook als e-book, € 10,99. ISBN 978-90-0030-629-9 • Help, het wordt me te veel. Hoe je als naastbetrokkene overeind blijft. E. van Meekeren, 2012. Boom, Amsterdam. € 15,95. ISBN 978-94-6105-733-4. Ook als e-book, € 9,66. ISBN 978-94-6127-154-9 • De beleving van dementie. Een gids voor dementerenden en hun verzorgers. H. Buijssen, 2011. Spectrum, Houten. € 14,99. ISBN 978-90-0031-285-6 • De magische wereld van Alzheimer. 25 tips voor meer begrip en tevredenheid. H. Buijssen, 2011. Spectrum, Houten. € 14,99. ISBN 978-90-0030-504-9 • Ondersteunend communiceren bij dementie. W. Scheres & C. de Rijdt, 2011.

R. Dirkse, e.a., 2011. Kosmos, Antwerpen. € 22,50. ISBN 978-90-2154-964-4 • Wegwijs in dementie bij jonge mensen. Een praktische gids voor personen

Dementie

Reed Business, Doetinchem. € 12,95. ISBN 978-90-3523-347-8 • (Op)nieuw geleerd, oud gedaan. over het lerend vermogen van mensen met dementie.

met jongdementie, familie en hulpverleners. A. Janssens, e.a., 2007. Lannoo, Tielt. € 29,99. ISBN 978-90-2097-404-1 Deze boeken zijn verkrijgbaar bij de VVGG.

7

Dementie.  

Als het geheugen vervaagt...

Dementie.  

Als het geheugen vervaagt...

Advertisement