Page 1

www.ciencies.org

1.

EXERCISIS DE FORMULACIÓ I NOMENCLATURA INORGÀNICA ÒXIDS BÀSICS Anomeneu els compostos següents: Nomenclatura sistemàtica

Nomenclatura de Stock

Nomenclatura tradicional

BeO Au2O3 CaO ZnO CrO Cr2O3 HgO Hg2O 2. Formuleu els compostos següents Òxid cròmic Triòxid de crom Òxid de crom (III) Òxid de plata Òxid de ferro (II) Òxid de coure (II) Òxid ce cadmi Òxid estannós ÒXIDS ÀCIDS 3. Anomeneu els compostos següents: Nomenclatura sistemàtica

N2O P2O SeO3 As2O3 SO2 SO Br2O Cl2O7 Br2O3 I2O CO N2O5 N2O3 I2O5 P2O3 P2O5 4. Formuleu els compostos següents Anhídrid carbònic Pentaòxid de dinitrogen Triòxid de difòsfor Heptaòxid de dibrom Monòxid de nitrogen Anhídrid sulfurós Òxid de sofre (IV) Òxid de fòsfor (V)

Nomenclatura de Stock

Nomenclatura tradicional

Òxid de nitrogen (V) Òxid de clor (I) Anhídrid bròmic Pentaòxid de diclor Òxid de seleni (VI) Anhídrid hiponitrós Anhídrid sulfúric Òxid de iode (III)

1


www.ciencies.org PERÒXIDS 5. Anomeneu els compostos següents: Nomenclatura sistemàtica

Nomenclatura de Stock

Nomenclatura tradicional

Li2O2 Cs2O2 Ag2O2 H2O2 MgO2 SrO2 ZnO2 CdO2 Cu2O2 CuO2 NiO2

HIDRURS METÀL·LICS 6. Anomeneu els compostos següents: Nomenclatura sistemàtica

LiH CuH CuH2 AuH3 NaH CrH3 CrH2 ZnH2 AlH3 MgH2 CoH3 CoH2 BeH2 CdH2 7. Formuleu els compostos següents Hidrur de potassi Hidrur de ferro (II) Hidrur d’alumini Hidrur de plata Hidrur de calci Hidrur de magnesi

Nomenclatura de Stock

Nomenclatura tradicional

Hidrur d’estany (IV) Hidrur de sodi Hidrur de bari Hidrur de platí (IV) Hidrur de plom (II) Hidrur de mercuri (I)

HALURS D’HIDROGEN 8. Formuleu els compostos següents Sulfur d’hidrogen Iodur d’hidrogen Bromur d’hidrogen Fluorur d’hidrogen Tel·lurur d’hidrogen Clorur d’hidrogen

2


www.ciencies.org SALS NEUTRES 9. Anomeneu els compostos següents: Nomenclatura sistemàtica

FeCl2 MnS Cu2Te AlF3 CuI 10. Formuleu els compostos següents Fluorur de coure (II) Sulfur de plom (IV) Sulfur de crom (III) Triclorur de ferro Dibromur de coure

Nomenclatura de Stock

Nomenclatura tradicional

Tetrafluorur de silici Clorur de ferro (II) Bromur sòdic Fluorur càlcic Clorur d’alumini

SALS VOLÀTILS 11. Anomeneu els compostos següents: Nomenclatura sistemàtica

B2S3 CS2 BP IF7 12. Formuleu els compostos següents Hexafluorur de sofre Triclorur de nitrogen Sulfur de carboni

Nomenclatura de Stock

Nomenclatura tradicional

Fluorur de brom (V) Bromur de iode (III) Fluorur de sofre (VI)

13. Formuleu i anomeneu els compostos que s’obtenen per combinació dels ions que s’indiquen en el quadre següent:

O2-

K1+ K2O Òxid de potassi

Al3+

Fe3+

Cl1S2Te2P3H1Br1-

3


www.ciencies.org 14. Formuleu i anomeneu, com en l’exemple, els òxids formats pels ions: 2+

Ca N3+ Al3+ Br5+ S4+ Fe2+ Cl7+ Br1+ Sn4+ S6+ Br3+ S2+

O2CaO

Nom de l’òxid Òxid de calci

ÀCIDS OXOÀCIDS 15. Anomeneu els compostos següents: Nomenclatura tradicional

Nomenclatura sistemàtica

HBrO HBrO2 HBrO3 HBrO4 HIO HIO2 HIO3 HIO4 H2N2O2 HNO2 HNO3 H2SeO2 H2SO3 H2SO4 H2TeO2 H2TeO3 H2TeO4 16. Formuleu els compostos següents Àcid hipoiodós Àcid trioxocarbònic (IV) Trioxosulfat (IV) d’hidrogen Àcid nítric Àcid perclòric Àcid selènic Oxoiodat (I) d’hidrogen Àcid iòdic Àcid seleniós Trioxoseleniat (IV) d’hidr. Àcid tel·lúric Àcid hipobromós

N. sistemàtica funcional

Àcid carbònic Trioxonitrat (V) d’hidrogen Àcid tetraoxobròmic (VII) Àcid oxoiòdic (I) Trioxobromat (V) d’hidrogen Tetraoxoseleniat (VI) d’hidr. Àcid sulfurós Trioxocarbonat (IV) d’hidrogen Àcid trioxosulfúric (IV) Trioxobromat (V) d’hidrogen Àcid nitrós Dioxonitrat (III) d’hidrogen 4


www.ciencies.org Dioxobromat (III) d’hidr. Tetraoxoclorat (VII) d’hidr. Àcid periòdic

Àcid trioxonítric (V) Àcid trioxoselènic (IV) Dioxoclorat (III) d’hidrogen

HIDRÒXIDS O BASES 17. Anomeneu els compostos següents: Nomenclatura tradicional

Nomenclatura sistemàtica

CuOH Pt(OH)2 LiOH Ra(OH)2 Mg(OH)2 NaOH Co(OH)2 Fe(OH)3 AgOH Al(OH)3 Cr(OH)3 Sn(OH)4 18. Formuleu els compostos següents Hidròxid de plom (IV) Hidròxid de beril·li Hidròxid de zinc Hidròxid de plom (II) Hidròxid de platí (IV)

Nomenclatura de Stock

Hidròxid de cadmi Hidròxid de platí (II) Hidròxid de coure (I) Hidròxid de cobalt (III) Hidròxid d’or (III)

5

exercisis inorganica  
exercisis inorganica  

exercisis inorganica