Issuu on Google+

TKI Gas: vandaag werken aan een wereld van mogelijkheden Ulco Vermeulen, voorzitter TKI Gas Symposium Groen Gas 2012 ‘Innovatieve technieken voor biogas en groen gas’ Groenekan, 14 december 2012 ,


Topsectorenbeleid • Versterken van 9 kansrijke sectoren • Privaat-publiek: gebalanceerd beleid: ‘gouden driehoek’ • Ondernemers en wetenschappers samen in consortia (TKI’s) • Innovatief • Innovatiecontracten: onderzoeken en verzilveren • Energie: topsector

Markt (maken; verzilveren)

Kennis (fundamenteel en toegepast)

Overheid (stimuleren; ondersteunen)

2


Gas: kansen voor Nederlandse topsector – in een wereld in beweging • • • • • • • •

Gas makkelijk en goedkoop in transport en opslag Geknipt voor systeemrol (power to gas en v.v.) Grote beschikbaarheid Handelsfunctie NL ijzersterk ontwikkeld (TTF) Vergroening Opkomst in mobiliteit (LNG, bio-LNG, CNG) Enabler voor renewables Decentrale toepassingen

…en ook uitdagingen: • all-electric • gasprijs vs kolenprijs • beeldvorming fossiel • imago schaliegas

3


Context TKI Gas: ‘hoofdlijnen’ Markt (maken; verzilveren)

Kennis

(Upstream)

(fundamenteel en toegepast)

Power to gas / gas to power LNG

Overheid (stimuleren; ondersteunen)

Groen Gas (Maatschappelijk draagvlak)

4


TKI Gas: hoofdlijn Power to Gas • Gas is een partner voor renewables door zijn flexibiliteit en robuuste infra • Systeemstudie loopt • Pril. Beleving urgentie mede afhankelijk van aandeel duurzaam • Ontwikkelen: technologisch/economische efficiency • Uitdagingen: demo onder TKI; animo marktpartijen; voorhoede (topsector!) 5


TKI Gas: hoofdlijn Small Scale LNG – nieuwe productmarktcombinaties markt (maken; verzilveren)

Kennis (fundamenteel en toegepast) Gate Terminal

Overheid (stimuleren; Break Bulk LNG Rotterdam ondersteunen

• • • • • • •

Platform LNG Launching Customer 2015 (milieuregelgeving) Startpunt: Wadden en Rijn; Noordzee en Oostzee Green Deal: 50-50-500 Opent wegen voor bio-LNG Uitdaging: onbekendheid met nieuwe brandstof Toekomst: veelbelovende business case 6


Bio-LNG • (small-scale) LNG-ontwikkelingen in NL creëren ook potentiële kanalen voor afzet Bio-LNG • Onderzoek economics: is liquefaction haalbaar alternatief vs invoeding in net? • 2012: 4 partners. Testlocatie. Doel: data verzamelen. • Najaar 2013: rapportage 7


Groen Gas mobiliteit Stand van zaken • Opmars – mooi resultaat • Landelijk dekkend netwerk • Issue: onrealistische beeldvorming electric • Issue: accijnsbeleid • Uitdaging: onbekendheid met nieuwe brandstof 8


Innovatiecontract Groen Gas

Beter verdienmodel door innovatie Boerderij • Driver: mestverwerking, afval vanaf 2013 • kleinschalig: kosten > opbrengst • co-vergisting: 50% kosten aan in– en output Industrie • vergisting van afval is rendabel te maken

Vergassing • aardgasvervanging (syngas / groen gas) • time–to-market 3-5 jaar • zwaartepunt volgens aanwijzing Topteam Energie Infra • Biogasverzamelleidingen (hubs), kostenreductie onvoldoende Markt • mobiliteit (bio – CNG / LNG) als economisch aantrekkelijke optie 9


Innovatiecontract Groen Gas – stand van zaken • TKI support en ‘specials’ • Programmaraad voor borging kwaliteit • Besluitvorming door bestuur TKI Gas

10


Groen Gas: aandachtspunten en issues Biomassa • (in)stabiele prijs: grote impact. LTcontracten? Onafhankelijke projecten? • Beschikbaarheid (mestwetgeving; schaarste) • Herkomstissues

Aansluiting op het net • Wie neemt welk risico voor zijn rekening? • Netbeheerders stellen eisen • Doorbraak – via koepels?

Organisatie • Complexe hubs (vele partijen) in proeftuinomgeving? • ‘Simpele’ productie cruciaal voor ontwikkelen volumes op kortere termijn

Financiering • Prijs biomassa nadelig voor investeerdersanimo • Wanneer zeggen banken ja?

11


Volumedoelstellingen 2020 zijn haalbaar – maar werk aan de winkel • Stabiele biomassaprijs: kunnen LT-contracten voor biomassa soelaas bieden? • Aansluiting op netten: wat zijn de opties om drempels voor invoeding te verlagen? • Hoe kan financieringsklimaat zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden? • Herkomstissues: wat is een effectieve opstelling vanuit ‘groen gas’? 12


Groen Gas: vandaag werken aan een wereld van mogelijkheden! • Markt is aan zet • Er is al veel tot stand gebracht: voorbeelden en inspiratie • Er is ruimte voor nieuwe projecten • Workshops: waarderen – leren – nieuwe projecten • Een groene sprong voorwaarts

13


Presentatie Ulco Vermeulen Groen Gas Symposium 14122012