Issuu on Google+

Digestaatverwaarding DO or DON’T? Als er nooit iemand beweegt staat binnen afzienbare tijd alles stil! Pagina 1


FermTech systems  Wie zijn wij en wat doen wij? ●

Wij zijn een jong bedrijf voortgekomen uit een samenwerking tussen een specialistisch apparaten bouwbedrijf en een bedrijf gespecialiseerd in ontsluitingstechnieken. Wij ontwikkelen bioraffinagesystemen voor de agrarische sector. Van Mourik groep Ede

Pagina 2


Filosofie achter de technieken • Uit onderzoek blijkt dat wil je mineralen verwijderen je ze eerst moet ontsluiten. • Biologische ontsluiting energetisch het meest aantrekkelijk is. • Meten is weten.

Pagina 3


Vergisting • Alleen in oplossing te krijgen door ontsluiting. • De meest praktische vorm van ontsluiting is vergisting, bijkomend voordeel biogas als bijproduct. • Na vergisting meerdere mogelijkheden staan open, raffinage van alleen de mineralen of het drogen en exporteren van het gehele product.

Pagina 8


Probleemstellingen • Door de mestwetgeving minder organische stof toegediend. • Moeilijk om alleen de mineralen uit de mest te verwijderen. • Werkzaamheid van de mineralen op het land verbeteren.

Pagina 4


Oplossingen • Mest vergisten voor betere werkzaamheid van de mineralen op het land. • De in oplossing gekomen mineralen, met name fosfaat, eruit halen en afvoeren. De organische bestanddelen ten goede laten komen van het land.

Pagina 5


Keuze FermTech systems • Struviet winnen uit mest. Techniek ● Door toediening van MgCl aan de digestaat vormen zich kristallen, dit is struviet. Voordeel ● Struviet is redelijk stabiel van kwaliteit in de verhouding. ● Zowel P als N verwijdering. Nadeel ● Aanvoer van MgCl. ● Investering en arbeid

Pagina 6


Vragen


Digestaatverwaarding, do or don't frans middag fermtech