Page 1

1


2


3


design showcase / packaging

Ένωση Γραφιστών Ελλάδας Greek Graphic Designers Association

Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας ιδρύθηκε το 1983. Είναι ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τους Έλληνες Επαγγελματίες Γραφίστες. Είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Γραφιστικών Ενώσεων «Icograda». Δεν εκπροσωπεί εταιρείες, ομίλους, κέντρα κ.λ.π., αλλά μόνο άτομα με την συγκεκριμένη δραστηριότητα στο χώρο. Δεν είναι εργοδοτικός φορέας, αλλά ούτε και σωματείο εργαζομένων. Μέλη της μπορούν να είναι οι επαγγελματίες γραφίστες που έχουν αποκλειστική απασχόληση στη γραφιστική. Είναι πεδίο διαλόγου και διασταύρωσης πληροφοριών, χώρος ανάπτυξης της προβληματικής και των προτάσεων που αφορούν στην οπρική επικοινωνία. Παρέχει ενημέρωση για διάφορα θέματα (πχ. Σχεδιασμού, Αμοιβών, Δεοντολογίας, Πνευματικής Ιδιοκτησίας) και συμπαρίσταται στα μέλη της που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Ενημερώνει τα μέλη της και συντονίζει τις προσπάθειες όλων των γραφιστών σε ζητήματα που απασχολούν την γραφιστική κοινότητα. Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, αποτελεί την συνισταμένη φωνή των επαγγελματιών γραφιστών και τη διετία αυτή, οι Έλληνες γραφίστες μαζί με το νέο ΔΣ, επικεντρώνουν όλες τους τις δυνάμεις και προσπαθούν ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για: Την ανάδειξη της διακεκριμένης καλλιτεχνικής ταυτότητας του κλάδου Τη διασφάλιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Σήμερα, η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας ανανεώνεται, εκσυγχρονίζεται, και φιλοδοξεί με τη δραστηριότητα, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που σχεδιάζει, να αναδειχθεί σε φορέα εξελίξεων στο χώρο της οπτικής επικοινωνίας και του design. The Greek Graphic Designers’ Association (GGDA) was founded in 1983 and is the national association for professional graphic designers. The GGDA provides an advisory and arbitrating role for its member designers. We inform our members of developments in the field of Graphic Design and coordinate the efforts of all graphic designers in order to facilitate the advancement of the graphic design profession in Greece. We provide a forum for dialogue and exchange of ideas and information on issues relating to communication design. We offer advice and support in matters pertaining to fees, ethical practise, copyright etc. to our members. The principal vehicle of the association is the General Assembly, which decides on all matters pertaining to the advancement of the association’s goals, as well as every issue submitted to it. The GGDA is ruled by a nine-member Executive Board, which is elected every two years.

4


Εισαγωγικό Σημείωμα Preface

Με την έκδοση του πρώτου ψηφιακού τεύχους της νέας πρωτοβουλίας Design Showcase, ξεκινήσαμε την συστηματική παρουσίαση εργασιών μελών της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας. Το Packaging Design είναι το πρώτο μιας σειράς θεματικών τευχών, που θα ακολουθήσουν στο επόμενο διάστημα και που μέσα από τις εργασίες που παρουσιάζονται επιδιώκουμε: Να αναδείξουμε την σπουδαιότητα του design στην οικονομική ανάπτυξη και να ανοίξουμε έτσι τον διάλογο ανάμεσα στους σχεδιαστές τις επιχειρήσεις, την κοινωνία, για την ενσωμάτωση του στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Να προβάλουμε το graphic design ως αναγκαίο εργαλείο στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Τον επικοινωνιακό σχεδιασμό. Να προωθήσουμε το σύνολο των μελών μας μέσα από τις εργασίες τους στην ελληνική παραγωγική και επιχειρηματική κοινότητα, καλύπτοντας παράλληλα και την ανάγκη των επιχειρήσεων να έχουν στοιχεία για την επιλογή των επαγγελματιών που δυνητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Ευχαριστούμε τους σχεδιαστές -μέλη της Ένωσης- που μας εμπιστεύτηκαν και παρουσιάζουν μέρος των εργασιών τους στην έκδοση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας. On the event of the publication of the first online issue, of the new initative by Greek Graphic Designers Association, we launched the continuous project presentations by our members. Packaging design is the first of the issue series that will follow in the future and through the projects showcased here we want to achive: To highlight the importance of design for the financial growth and initiate the dialogue between the designers, the clients and the society, in order for it to be incoporated into the modern greek reality. To point out that graphic design is an essential tool to improve the competitiveness and enhance the brand awareness of products and services. The visual communication design. To promote all of our members through their projects for the greek business and production industries, and at the same time to meet the needs of businesses that are in search of working with design professionals. We would like to thank the desigers - members of the association - that trusted us with the presentation of their projects. The Greek Graphic Designers Associaton Board

5


design showcase / packaging

Design Showcase | Packaging Νοέμβριος 2012 © Ένωση Γραφιστών Ελλάδας για το τεύχος © Οι δημιουργοί για τα έργα τους Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, χωρίς την άδεια της ΕΓΕ για προωθητικούς σκοπούς του τεύχους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται το όνομα του/των δημιουργών που συνοδεύουν την δημοσίευση, σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. Design Showcase | Packaging November 2012 © Greek Graphic Designers Associasion, for the issue © The Designers for their works Reproduction is permitted, for promotion purposes only, without any prior permission by the GGDA. In every case, use of creative work must be credited to their respective designer/s, with their name clearly stated in any online or print presentation.

Contact: projects@gda.gr Project Management: Sofia Loukeri, Manolis Aggelakis, Dimitris Anapliotis, Dimitris Kanellopoulos Design: The Comeback studio | wearethe@comebackstudio.com Information: www.gda.gr 6


Συμμετέχουν Participants

Artware 8, 12 Σαββόπουλος Νίκος

Kommigraphics 58, 60 Κοσμάς Απατάγγελος

Τ: +30.2510.223.879 E: design@artware.gr W: www.artware.gr

Τ: +30.2130.417.816 E: studio@kommigraphics.com W: www.kommigraphics.com

Busy B 16, 22 Μελίνα Κωνσταντινίδη

Mousegraphics 62, 68, 72, 76 Γρηγόρης Τσακνάκης, Κώστας Βλαχάκης, Joshua Olsthoorn

Τ: +30.210.92.26.754 E: melina@busybdesign.gr W: www.busybdesign.gr

Sophia Georgopoulou | Design 26 Σοφία Γεωργοπούλου Τ: +30.6974.015.018 E: hello@sophiag.com W: www.sophiag.com

Τ: +30.210.211.6629 E: mouse@mousegraphics.gr W: www.mousegraphics.gr

Office Communication Consultants 78, 82 Μίνως Ζαριφόπουλος Τ: +30.210.92.14.600 E: mz@officecom.gr W: www.officecom.gr

Design Bond 30, 34, 40, 44 Γεράσιμος Τρίτσης, Παντελής Χατζηϊορδάνογλου

Π6 Επικοινωνιακός Σχεδιασμός 86, 88 Michael Ochs

Τ: +30.210.7480.665 E: info@designbond.gr W: www.designbond.gr

Τ: +30.210.3216050 E: contact@pi6.gr W: www.pi6.gr

Desing Kinks 48, 50 Παναγιώτης Βεργόπουλος

Red Creative 94, 98, 104, 108 Κώστας Καλογήρου, Σίμος Σαλτιέλ

Τ: +30.210.67.78.710 E: pver@designkinks.gr W: www.designkinks.gr http://pver.designkinks.gr

Τ: +30.2310.842.787 E: red@redcreative.gr W: www.redcreative.gr

Emvion Design 54, 56 Αντώνης Πουπουλίδης Τ: +30.25111.020.49 E: info@emvion.gr W: www.emvion.gr

Chris Trivizas | Design 112, 116 Χρήστος Τριβυζάς Τ: +30.210.93.10.803 E: contact@christrivizas.gr W: www.christrivizas.gr

7


design showcase / packaging

Ζαχαροπλαστείο Αλλοτινό Allotino Pastry Όνομα Σχεδιαστή Σαββόπουλος Νίκος Διακριτικός τίτλος Artware Πελάτης Θεόδωρος Χατζηχρήστος, ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου Αλλοτινό, Καβάλα. Φωτογραφία Σαββόπουλος Αχιλλέας Κείμενα Γιάννης Γκουζίδης Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.2510.223.879 E: design@artware.gr W: www.artware.gr

Designer Nick Savopoulos Company Artware Client Theodoros Xatzichristos, owner of Allotino Pastry Shop in Kavala. Photography Savopoulos Achilles Copywriter Yiannis Gouzidis

8

Ποιός: Το ζαχαροπλαστείο Αλλοτινό είναι ένα από τα πιο παραδοσιακά και επώνυμα ζαχαροπλαστεία στην Καβάλα. Η παραδοσιακή συνταγή του κουραμπιέ που παρασκευάζει η οικογένεια Χατζηχρήστου ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήθελε τι: Μας ανατέθηκε ο σχεδιασμός της νέας συσκευασίας, που θα έπρεπε να ακολουθεί τον παραδοσιακό δρόμο της συνταγής, να αποδίδει την πολυτέλεια που κρύβει αυτό το ‘’αρχοντικό’’ γλύκισμα αλλά και την αγάπη με την οποία το αγκάλιασε η οικογένεια Χατζηχρήστου στην διάρκεια των χρόνων. Το αποτέλεσμα: Ο Creative Director Nίκος Σαββόπουλος, κατανόησε πλήρως τον στόχο. Η δημιουργική του ιδέα στηρίχθηκε στην ποιότητα και την αρχοντιά που κουβαλούσαν μαζί τους οι πρόσφυγες παππούδες της οικογένειας. Προσπάθησε με την σύνθεση των χρωμάτων να αποδώσει την πολυτέλεια αλλά ταυτόχρονα την αγνότητα και την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αυτού του ξεχωριστού γλυκίσματος. Όλα αυτά συνδέθηκαν σε μια πρακτική συσκευασία που διακρίνεται για την απλότητα με την οποία ο καταναλωτής έχει πρόσβαση στο προϊόν, μέσα στην οποία τοποθετούνται οι κουραμπιέδες σε ξεχωριστές θέσεις για την προστασία τους. Η συσκευασία εδώ και έναν χρόνο ταξιδεύει στις παγκόσμιες αγορές. The Pastry Shop Allotino is one of the oldest traditional and famous pasty shops in Kavala. The secret recipe for the kourabie made by the Xatzichristos family travels all over the world. Brief: We were given the responsibility to design the new packaging that was to follow the secret recipe and to render the luxurious quality and love that the Xatzichristos family puts behind their product. The Project: The Creative Director Nikos Savopoulos was able to reach this goal completely. The creative idea was supported by the quality and love for tradition that was brought years ago by the great-grandparents Xatzichristo. The innuendo behind the colors yields the luxury and at the same time the purity of the ingredients in the recipe that are used in the preparation of this unique delicacy. All these ideas were combined in a practical packaging that is distinguished by its simplicity by which the consumer can enjoy the product. The kourabiedes are individually packaged in a box for safeguard against breaking. This packaging has been in use and has travelled around the world for more than a year now.


Αrtware / Allotino Pastry

9


design showcase / packaging

10


Αrtware / Allotino Pastry

11


design showcase / packaging

Οργανικό μέλι Γιαννίδη Organic Honey Giannidi Όνομα Σχεδιαστή Σαββόπουλος Νίκος Διακριτικός τίτλος Artware Πελάτης Οργανικό μέλι Γιαννίδη Φωτογραφία Σαββόπουλος Αχιλλέας Κείμενα Γιάννης Γκουζίδης Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.2510.223.879 E: design@artware.gr W: www.artware.gr

Designer Nick Savopoulos Company Artware Client Organic Honey Giannidi Photography Savopoulos Achilles Copywriter Yiannis Gouzidis

12

Ποιος: Ο κύριος Γιαννίδης ξεκίνησε από hobby να ασχολείται με φυτικά προϊόντα. Σύντομα κατάλαβε την αγάπη του για την παραγωγή μελιού και ξεκίνησε τη δική του παραγωγή. Η ποσότητα μελιού συνεχώς αυξανόταν και η δημιουργία μιας συσκευασίας για την προώθηση του στην αγορά ήταν πλέον επιτακτική ανάγκη. Ήθελε τι: Μας ανατέθηκε να σχεδιάσουμε μια ξεχωριστή συσκευασία που θα τραβούσε τα βλέμματα, η εντολή ήταν σαφέστατη, δεν θέλουμε να μοιάζει με καμία άλλη συσκευασία μελιού, είπε! Το αποτέλεσμα: Ο Creative Director Νίκος Σαββόπουλος δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να συλλάβει την ιδέα πάνω στην οποία θα κινηθεί. Μετά από μια εκτεταμένη έρευνα αγοράς σχετικά με τον ανταγωνισμό, ο Νίκος κατέληξε σε αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Minimal και προχωρημένο ύφος και μια κεντρική ιδέα που βασίζεται καθαρά στο προϊόν για να το προβάλει όσο το δυνατόν καλύτερα. Το μέλι είναι 100% οργανικό, η μέλισσα αντιπροσωπεύει την αγνότητα των οργανικών προϊόντων και την καθαρότητα του προϊόντος, ενώ επιλέχτηκε διαφανής ετικέτα με σκοπό το προϊόν να επικοινωνεί άμεσα με τον καταναλωτή. Client: Mr. Giannidis started his love for honey as a hobby because he liked working with natural products.It soon evolved into a love of making honey and so he started his own production. The quality of the honey continuously increases and so it was necessary to design a packaging in order to promote the product in the market. Brief: We were commissioned to design a special label that would capture the eye of the consumer. The order was precise; we don’t want the label to look like any other label on the market. The Project: The Creative Director, Nikos Savopoulos didn’t need much time to capture the idea. After an extensive research as to what is on the market, Nikos did what he knows how to do well. Minimal and ahead of its time, a general idea based clearly on the product in order to make it stand out the best it can. Honey is 100% organic that is why a clear label was chosen in order for the consumer to be able to see the product.


Αrtware / Organic Honey Giannidi

13


design showcase / packaging

14


15


design showcase / packaging

Verisfield φαρμακευτικά Verisfield pharmaceuticals Όνομα Σχεδιαστή Μελίνα Κωνσταντινίδη Διακριτικός τίτλος busy b Πελάτης Verisfield Uk Ltd Φωτογράφος Δημήτρης Καρτέρης Εκτύπωση Pangraph Βραβεία Finalist στα ΕΒΓΕ για το σχεδιασμό του λογοτύπου. 2011 Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.92.26.754 E: melina@busybdesign.gr W: www.busybdesign.gr Designer Melina Cosntantinides Company busy b Client Verisfield Uk Ltd Photography Dimitris Karteris Printing Label Press Awards Finalist at Greek Graphic Design and Illustration Awards-EVGE (for the logo design). 2011

16

Ο σχεδιασμός του λογοτύπου ακολουθεί τις αρχές του σύγχρονου design για λιτές και καθαρές γραμμές και προσθέτοντας το στοιχείο της ανθρώπινης επικοινωνίας με τον τονισμό του γράμματος “v” που παραπέμπει σε αγκαλιά. Η λογοτύπηση των ονομάτων των φαρμάκων που αναγράφονται σε κάθε συσκευασία ακολούθησε το γενικό σχεδιασμό του σήματος, με ένα κυρίαρχο γράμμα στην κάθε ονομασία. Για τον σχεδιασμό των συσκευασιών χρειάστηκε να γίνει μελέτη για τη χρωματική κατηγοριοποίηση των προϊόντων ανά ιατρική ειδικότητα. Ο συμβολισμός καθώς και οι θεραπευτικές ιδιότητες των διαφόρων χρωμάτων (πχ το μπλε δρα κατά των φλεγμονών, το κόκκινο κατά της αναιμίας κλπ) οδήγησαν στην επιλογή εκείνων ακριβώς των χρωμάτων που, πέρα από την ευκρινή διαφοροποίησή τους, εμπεριέχουν και μια επιπλέον αξία, σχετική με τις ιδιότητες κάθε συγκεκριμένης κατηγορίας. Όλες οι συσκευασίες είναι λιτές, λευκές στις 4 κύριες πλευρές τους με τα καπάκια να ακολουθούν τη χρωματική κωδικοποίηση ανα ιατρική ειδικότητα. Τονίζεται έτσι η εταιρική ομοιογένεια, ενώ ταυτόχρονα γίνεται εύκολη η χρωματική διαφοροποίηση, ανά κατηγορία. The design of new Verisfield logo follows the principles of contemporary design -which call for simple, clear lines, and adding the element of human communication with emphasis to the section of the letter “v” referring to an embrace. The logos on the drugs’ packages followed the general logo design, with one dominant letter in each naming. For the design of the packaging, it was necessary to conduct a study on the color classification of products, by medical specialty. The symbolism, as well as the therapeutic properties of the various colors (for example blue acts against inflammation, red against anemia etc.) resulted in the selection of those colors which, apart from their clear differentiation, include an additional relevant product value, for each category. All packages are uncomplicated and clear, with 4 white sides and caps that follow the color codes of each medical specialty. The corporate homogeneity is thus stressed, while at the same time the differentiation on the self becomes easy.


busy b / Verisfield pharmaceuticals

17


design showcase / packaging

Λογότυπος πριν & μετα Logo before & after

Σχεδιασμός γραμματοσειράς Font design process

Χρωματική κλίμακα Colour coding

Η ιδεά πίσω από το Verisfield Concept behind Verisfield

18


busy b / Verisfield pharmaceuticals

Συσκευασίες καρδιολογικών φαρμάκων Packaging for cardiological products

Συσκευασίες δερματολογικών φαρμάκων Packaging for dermatological products

19


design showcase / packaging

20


busy b / Verisfield pharmaceuticals

Συσκευάσιες ορθοπεδικών φαρμάκων Packaging for orthopaedic products

Συσκευασίες γυναικολογικών φαρμάκων Packaging for gynecological products

21


design showcase / packaging

Vinolio Creta Vinolio Creta

Όνομα Σχεδιαστή Μελίνα Κωνσταντινίδη Διακριτικός τίτλος busy b Πελάτης Vinolio Creta ΕΠΕ Επικοινωνιακή στρατηγική Κλαυδία Μουρούτη Φωτογράφος Δημήτρης Καρτέρης Εκτύπωση Label Press Βραβεία Έπαινος στα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης ΕΒΓΕ. 2009 Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.92.26.754 E: melina@busybdesign.gr W: www.busybdesign.gr Designer Melina Cosntantinides Company busy b Client Vinolio Creta Ltd Strategy Claudia Mourouti Photography Dimitris Karteris Printing Label Press Awards Merit at the Greek Graphic Design & Illustration Awards, EVGE. 2009

22

Τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα της Vinolio Creta χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: βιολογικά και παραδοσιακά. Οι συσκευασίες αποπνέουν τον premium χαρακτήρα όλων των προϊόντων και δίνουν έμφαση στις οι αξίες που συνδέονται με την εύφορη κρητική γη. Ο διαχωρισμός των προϊόντων γίνεται ανά καρπό και καλλιεργεια. Κοινό στοιχείο σε όλη τη γκάμα προϊόντων το τέλειο σχήμα του κύκλου, τα μεταλλικά χρώματα και μια σύγχρονη αισθητική που αποπνέει παράδοση. Vinolio Creta’s premium products are divided into two categories: organic and traditional farming products. busyb designed the packaging for both categories. Our aim was to cover the practical need of clearly separating the two product categories, by fruit and by cultivation, while at the same time retaining a cohesive brand image, which will reflect the premium character of the products and the values associated with the fertile Cretan soil. Common features for both product categories are the perfect shape of the circle, the metallic colours used and a modern artistic style that exudes tradition, something mostly obvious in the traditional range.


busy b / Vinolio Creta

23


design showcase / packaging

Λογότυπα για τα βιολογικά προϊόντα Logo for the organic products

24

Λογότυπα για τα παραδοσιακά προϊόντα Logo for the traditional products


busy b / Vinolio Creta

25


design showcase / packaging

Miterra - Mother Earth’s Finest Όνομα Σχεδιαστή Σοφία Γεωργοπούλου Διακριτικός τίτλος Sophia Georgopoulou | Design Πελάτης Miterra Natural Products Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.6974.015.018 E: hello@sophiag.com W: www.sophiag.com

Designer Sophia Georgopoulou Company Sophia Georgopoulou | Designer Client Miterra Natural Products

H Miterra Νatural Products είναι μια εταιρία που αναζητάει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να ανακαλύψει τα καλύτερα προϊόντα που έχει να προσφέρει η ελληνική γη και αποστολή της είναι να προσφέρει στους πελάτες της εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, σαν και αυτά που ο τοπικός παραγωγός θα προόριζε για το ίδιο του το σπίτι. H φιλοσοφία της, είναι ότι μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό για να φέρει την υπογραφή της. Το όνομα Miterra, από την ελληνική λέξη «μητέρα», είναι ένας φόρος τιμής στη Μητέρα Γη για όλα τα ωραία με τα οποία έχει προικίσει αυτόν τον τόπο και λειτουργεί ως συνώνυμο στο αρχέτυπο της μητέρας, που είναι κοινό σε όλον τον πλανήτη, ανεξάρτητα από πολιτισμό, εθνικότητα ή θρησκεία. Ο συμβολισμός του λογοτύπου εκφράζει τις αξίες, την ιστορία και την ελληνική κουλτούρα, μέσα από ευρέως γνωστά σύμβολα και είναι εμπνευσμένο από το Δίσκο της Φαιστού. Καθώς το ελαιόλαδο Miterra απευθύνεται κυρίως σε ξένο κοινό και ξένους πολιτισμούς, πρωταρχικό μας μέλημα στη σχεδίαση της συσκευασίας ήταν να εκφράσουμε την υπέρτατη αξία ενός πανάρχαιου προϊόντος της ελληνικής γης, μέσα από μια κομψή σχεδίαση. Σχεδίαστηκαν δύο ποικιλίες: η χρυσή “Περιορισμένης Καλλιέργειας – Limited Harvest” (Βιολογικό έξτρα παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο) και η λευκή “Επιλεγμένη Καλλιέργεια – Select Harvest” (Έξτρα παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο). Το μοναδικό σχήμα του μπουκαλιού (που προσομοιάζει σε καρπό ελιάς) ενισχύει την ανώτερη ταυτότητα αυτού του προϊόντος, καθώς και της εικόνας της ίδιας της εταιρείας Miterra Natural Products. Miterra Natural Products is a company that constantly searches every corner of Greece in order to locate the best products this land has to offer. Miterra’s mission is to bring to its costumers the quality of goods that local producers reserve for their own family table and the company’s pledge to her costumers is that only the very best are good enough to carry the Miterra brand. The name, Miterra, ‘mother’ in Greek, is a tribute to Mother Earth for all the wonderful gifts she has bestowed to this land and serves as a namesake to the mother archetype which is shared across the planet irrespective of culture, ethnicity or religion. The symbol of the logo expresses the values, the history and the Hellenic culture using well known symbolism and it was inspired by the Phaestos Disk and its signs. The logo is strong, sentimental, austere yet easily recognizable as Greek, without being cliché . As Miterra’ s main audience is foreign audience and cultures, the main concern designing the olive oil packaging, was to express the ultimate value of an age old product of the Greek land, with elegant and premium design. Two olive oil variants were designed: The gold “Limited Harvest” (Organic Extra Virgin Greek Olive oil) and the white “Select Harvest” (Extra Virgin Greek Olive Oil). The unique-shaped bottle (that looks like an olive fruit) reinforces both the premium identity of the product and the brand.

26


Sophia Georgopoulou / Miterra

27


design showcase / packaging

28


Sophia Georgopoulou / Miterra

29


design showcase / packaging

Μέλανας οίνος Melanas wine

Όνομα Σχεδιαστή Παντελής Χατζηϊορδάνογλου Διακριτικός τίτλος DesignBond Πελάτης Βιολογικοί Αμπελώνες Ξ. Κουτσογιάννης Creative Director Γεράσιμος Τρίτσης Φωτογραφία Σπύρος Αναστασάτος Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.7480.665 E: info@designbond.gr W: www.designbond.gr Designer Pandelis Chatziiordanoglou Company DesignBond Client Organic Vineyards X. Koutsoyiannis Creative Director Gerasimos Tritsis Photography Spyros Anastassatos

30

Βrief: Ζητήθηκε το κοστούµι ενός κλασικού σχήµατος γυάλινου µπουκαλιού για ένα εξαιρετικό κρασί µε λακωνική καταγωγή. Ο πελάτης: Ο Φώντας Κουτσογιάννης, µετά από µια επιτυχηµένη καριέρα γύρισε στον τόπο καταγωγής του και δηµιούργησε από το µηδέν (δηµιουργία αµπελώνα, καλλιέργεια, επεξεργασίες, εµφιάλωση) ένα κρασί µοναδικό, όχι ιδιαίτερα εµπορικό, λόγω της υψηλής τιµής του, που προοριζόταν για την ειδική αγορά των µυηµένων στον κόσµο της οινογνωσίας. Το έργο: Η συγκεκριµένη συσκευασία, εκτός από λιτή και ιδιαίτερης προσωπικότητας, θα έπρεπε να φέρει και το στοιχείο της µοναδικότητας, αδιαµφισβήτητα. Σχεδιάστηκε µια ετικέτα µονοσήµαντη, µε στοιχεία καθαρής τυπογραφίας και µόνο που ενισχύει την ονοµατολογία του προϊόντος (Μέλανας Οίνος, κατά τα οµηρικά χρόνια, στην αρχαία Ελλάδα) και ολοκληρώθηκε από το πήλινο, πατενταρισµένο, δοχείο, διατήρησης σταθερής θερµοκρασίας κατά την µεταφορά, δρόσισµα, παραµονή στο τραπέζι, για ένα πολύτιµο και µοναδικής «συσκευασίας» τελικά, κρασί. Βrief: We were asked for the packaging of a classical shape of a glass bottle for an exceptional wine from the area of Lakonia. The client: Fontas Koutsogiannis after a successful career returned to his place of origin and created from zero (vineyard, cultivation, processing, bottling) a unique wine, not highly commercial due to its steep price, which was destined for the special market of those initiated in the world of wine connoisseurs. Project: The specific package, apart from the austere and special personality, should undoubtedly also bring the element of uniqueness. A univocal label was designed with elements of pure typography, something that enhances the name of the product (Melanas Oinos, during the Homeric years in ancient Greece) and was completed with the ceramic, patent receptacle for maintaining a stable temperature during transportation, cooling when served, and finally for a precious wine with a unique “packaging”.


Design Bond / Melanas Wine

31


design showcase / packaging

32


Design Bond / Melanas Wine

33


design showcase / packaging

Ελαιόλαδο Βάτσικο Vatsiko Olive Oil

Όνομα Σχεδιαστή Παντελής Χατζηϊορδάνογλου Διακριτικός τίτλος DesignBond Πελάτης Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ελαιώνας» Creative Director Γεράσιμος Τρίτσης Φωτογραφία Σπύρος Αναστασάτος Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.7480.665 E: info@designbond.gr W: www.designbond.gr Designer Pandelis Chatziiordanoglou Company DesignBond Client Agricultural Cooperative “Eleonas” Creative Director Gerasimos Tritsis Photography Spyros Anastassatos

34

Βrief: Ζητήθηκε να επιλεχθεί ένα γυάλινο µπουκάλι και να σχεδιαστεί το κοστούµι για ελαιόλαδο µεσσηνιακής καταγωγής, παραγόµενο µε σύστηµα ορθής καλλιεργητικής πρακτικής και διαχείρισης. Ο πελάτης: Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός «Ελαιώνας», που τον δηµιούργησαν νέοι, ντόπιοι παραγωγοί και νέοι επιστήµονες της περιοχής, µε αποκλειστική ή βασική απασχόληση την παραγωγή ελαιολάδου, θέλησαν να δώσουν µορφή στη συσκευασία του ελαιολάδου τους, που µέχρι τότε διακινούνταν κυρίως στον κλασικό µεταλλικό 17κιλο δοχείο (ντενεκές). Το έργο: Η «σοφιστικέ», σύγχρονη, αλλά και παραδοσιακή τελική εµφάνιση ποικίλων συσκευασιών, ήταν το ζητούµενο (τετράγωνες συσκευασίες). Η εξαγωγική δραστηριότητα προς την Κίνα στη συνέχεια, και η παράκληση για χρήση του µαύρου χρώµατος, έβαλε ένα δεδοµένο, που ανέτρεπε ότι είχαµε «χτίσει» για την εικόνα του «βάτσικο», αλλά, έπρεπε να αντιµετωπιστεί. Η νέα εικόνα, µέσα από µια πολυµορφία, ανάλογα µε το είδος του ελαιολάδου που αφορά κάθε φορά, πρέπει να παραµείνει ενιαία. Βrief: We were asked to select a glass bottle and to design the packaging for olive oil from the area of Messinia, produced through a system of proper cultivation procedure and management. The client: The Agricultural Association “Elaionas”, which was established by young, local producers and young scientists from the area, dealing exclusively with the production of olive oil, wanted to create a different form for the packaging of their olive oil, which had been distributed mainly in the classical metallic vessel of 17 kilos. Project: What was required was the “sophisticated”, modern but also traditional final appearance of various packages (square packages). Then, their exports to China, and their request for the use of the black color introduced an element that changed radically what we have “created” so far, but we had to deal with it, The new image, through a variety of forms, depending on the type of olive oil we dealt its time, had to remain a uniform one.


Design Bond / Vatsiko Olive Oil

35


design showcase / packaging

36


Design Bond / Vatsiko Olive Oil

37


design showcase / packaging

38


Design Bond / Vatsiko Olive Oil

39


design showcase / packaging

Λικέρ Ψυχής Liqueur Psychis Όνομα Σχεδιαστή Γεράσιμος Τρίτσης Διακριτικός τίτλος DesignBond Πελάτης Κ. Ψυχής & Υιοί Ο.Ε. Creative Director Γεράσιμος Τρίτσης Φωτογραφία Σπύρος Αναστασάτος Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.7480.665 E: info@designbond.gr W: www.designbond.gr Designer Gerasimos Tritsis Company DesignBond Client K. Psychis & Sons Distillery Creative Director Gerasimos Tritsis Photography Spyros Anastassatos

40

Βrief: Ζητήθηκε να εκσυγχρονιστεί η (πολύ) παλιά συσκευασία του παραδοσιακού, λικέρ µαστίχας Χίου, που αποτελεί αυθεντικό προϊόν ιστορικά για το νησί, πολύ πριν το «σφηνάκι µαστίχα» γίνει µόδα στα bar. Στην πραγµατικότητα ήταν ένα στενόχωρο brief, όπου ο πελάτης έπρεπε να πάρει κουράγιο από την µελλοντική, πολλά υποσχόµενη εικόνα µιας νέας «µαστίχας Ψυχής, Χίου», προκειµένου να µπορέσει να αποχαιρετίσει την ετικέτα που τον έκανε διάσηµο και leader στο χώρο του. Η εξαγωγική πολιτική της εταιρίας, όµως, άλλα γύρευε από το παλιό αγαπηµένο µπουκάλι κι έγινε πολύτιµος βοηθός του γραφίστα... Ο πελάτης: Η εταιρία Ψυχής, µια παραδοσιακή, οικογενειακή επιχείρηση του νησιού της µαστίχας, έχει τοποθετήσει στην αγορά ούζο και λικέρ διαφόρων γεύσεων και αρωµάτων του νησιού, και στην κρίσιµη ερώτηση «θα τολµήσουµε να αλλάξουµε την ετικέτα του προϊόντος που µας καθιέρωσε και εξακολουθεί να πηγαίνει πολύ καλά;», απάντησε -λίγο δειλά στην αρχή», ΝΑΙ! Το έργο: Η µαστίχα είναι το παραδοσιακό προϊόν ενός νησιού στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, στην Ελλάδα. Η νέα συσκευασία, θα έπρεπε να έχει σαν εικόνα την καθαρότητα της φρέσκιας µαστίχας, όπως κυλάει στον κορµό του µαστιχόδεντρου, να φέρει το κύρος και τη φήµη της εταιρίας «Ψυχή», µε τη «µυρωδιά» από τον Αιγαιοπελαγίτικο ναυτικό πολιτισµό του τόπου µας. Βrief: We were asked to modernize the (extremely) old package of the traditional mastiha liqueur of Chios, which is an authentic historical product of the island, long before the “mastiha shots” became popular in bars. In reality it was a rather uncomfortable brief, where the client had to find courage in the future, promising image of a new “mastiha Psychis Chios”, in order to be able to say goodbye to the label that made him famous and a leader in his field. However, the company’s exportation policy required something different from the old beloved bottle and so became a valuable assistant of the graphic designer... The client: The company Psychis, a traditional family business in the island of the mastiha, has brought in the market ouzo and liqueur of various tastes and aromas from the island, and when asked the crucial question “do we dare to change the label of the product that established us and which continues to go well?” the answer was, albeit somewhat hesitantly, YES! Project: The mastiha is the traditional product of an island in north-eastern Aegean Sea, in Greece. The new package, should bring the image of the cleanness of fresh mastiha, as it flows from the trunk of the mastiha tree, to have the prestige and the name of the company “Psychis” together with the “aroma” from the Aegean sea culture of our country.


Design Bond / Liqueur Psychis

41


design showcase / packaging

42


Design Bond / Liqueur Psychis

43


design showcase / packaging

Λεμονοστυφτάκος Little Lemon Squeezer Όνομα Σχεδιαστή Γεράσιμος Τρίτσης Διακριτικός τίτλος DesignBond Πελάτης ΤΕΣΤ Α.Ε. Creative Director Γεράσιμος Τρίτσης Φωτογραφία Σπύρος Αναστασάτος Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.7480.665 E: info@designbond.gr W: www.designbond.gr Designer Gerasimos Tritsis Company DesignBond Client TEST S.A. Creative Director Gerasimos Tritsis Photography Spyros Anastassatos

Βrief: Ζητήθηκε να βελτιωθεί ο βιοµηχανικός σχεδιασµός του αντικειµένου, να αποκτήσει ετικέτα και µαζί υπόσταση στο ράφι του super market (ποιος θα έδινε σηµασία σ΄ένα τόσο µικρό, λεµονοστίφτη που θα φάνταζε άχρηστος;) και να δηµιουργηθεί συσκευασία που θα συγκρατούσε τα µέρη του προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα θα το άφηνε να φαίνεται εξ’ ολοκλήρου... Ο πελάτης: Η εταιρία TEST, Θ. ΣΦΗΚΑΣ & ΣΙΑ, διακρίνεται για την πρωτοτυπία απλών, καθηµερινών «utilities» για το σπίτι, µε έξυπνες και όµορφες συσκευασίες. ∆ιακρίνεται, όµως κυρίως γιατί αφήνει το πνεύµα των συνεργατών της ελεύθερο στο να ονειρευτεί και να πειραµατιστεί στην σκληρή αγορά, αυτού του πεδίου, µε αντικείµενα που ο κοινός νους δεν θα επέλεγε ποτέ να τοποθετήσει σε ράφι super market, έχοντάς το πρώτα χρησοπληρώσει (βιοµηχανικά design και καλούπια, µελέτη ονοµατολογίας και σχεδιασµού ετικέτας, µεταξοτυπικές εκτυπώσεις). Το έργο: «Κάνοντας πλάκα» µε νέους ανθρώπους που συναγωνίζονται σε δηµιουργικότητα και κέφι, προτείναµε την βελτίωση του βιοµηχανικού σχεδιασµού, δώσαµε ονοµατάκι στο µικρό, αλλά θαυµατουργό πραγµατάκι που όλοι έχουµε χρειαστεί όταν πια έχουµε κάτσει στο τραπέζι και δηµιουργήσαµε µια συσκευασία που αναδεικνύει τα κρυφά, πλην όµως αναντικατάστατα ταλέντα (αναγκαία χρηστικότητα που λύνει ένα θέµα) ενός µικρούτσικου πράγµατος που µοιάζει ασήµαντο. Επιλέχθηκε η µεταξοτυπική εκτύπωση σε ζελατίνα που αφήνει ακάλυπτο στη θέα του υποψήφιου αγοραστή, όλο το αντικείµενο. Οι πελάτες τα δέχτηκαν, όλα. (τα πάντα, όλα) Βrief: We were asked to improve the industrial design of the item, to create a label and at the same time a presence on the super market shelf (who would pay attention to such a small lemonsqueezer which seemed useless?) and to create a package that would contain the parts of the product, while at the same time allow the product to be seen as a whole... The client: The company SFIKAS TH., TEST S.A., distinguishes itself for the originality of simple, everyday “utilities” for the house, with smart and beautiful packages. However, another characteristic of the company is that it allows the mind of its associated free to dream and experiment in the hard market of this field, with items that the common mind would choose to place on a super market shelf, having first paid a generous amount of money (industrial design and models, onomatology study and label design, silk screen prints). Project: “Having fun” with young people, who compete in creativity and fun, we proposed the improvement of the industrial design, we named the small but miraculous little thing, we have all used when sitting down to eat, and we created a package that demonstrates the hidden yet irreplaceable talents (necessary usefulness that resolves an issue) of a tiny thing that seems insignificant. We chose silk screen print on gel that leaves the whole item exposed to the sight of the prospect customers. The client accepted everything.

44


Design Bond / Little Lemon Squeezer

45


design showcase / packaging

46


Design Bond / Little Lemon Squeezer

47


design showcase / packaging

AΝΝΑ Fress Όνομα Σχεδιαστή Παναγιώτης Βεργόπουλος Διακριτικός τίτλος Design Kinks Πελάτης Credin Hellas AE Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.67.78.710 E: pver@designkinks.gr W: www.designkinks.gr http://pver.designkinks.gr Designer Panagiotis Vergopoulos Company Design Kinks Client Credin Hellas SA

Το ζητούμενο ήταν ο εκσυγχρονισμός της συσκευασίας της φυτικής κρέμας ΑΝΝΑ, της εταιρίας Credin. Το προϊόν δεν ανήκει στην κατηγορία των “φρέσκων” προϊόντων αλλά του προστέθηκε το Fress αφενός για να παραπέμπει στη νέα “γενιά”-παρτίδα προϊόντος αλλά και αφετέρου ακριβώς για να μην γραφτεί Fresh καθώς το προϊόν ΔΕΝ ανήκει στην κατηγορία του “φρέσκου”. Έπρεπε να διατηρηθεί κάποιο στοιχείο της παλιάς συσκευασίας και τέλος η συσκευασία έπρεπε να είναι αποκλειστικά σχεδιασμένη με Pantone. Ως στοιχείο της παλιάς διατηρήθηκε και “ρετουσαρίστικέ” το κορνέ. Δόθηκε έμφαση στην τυπογραφία και δόθηκε μεγάλη σημασία στον ΚΕΝΟ χώρο (λευκό). Το λευκό παραπέμπει -χρωματικά- απευθείας στο χρώμα και την υφή του προϊόντος. Η κρέμα δεν είναι απολύτως λευκή αλλά ο συνειρμός που δημιουργείται στο άκουσμα “φυτική κρέμα για σαντιγί” είναι σαφώς αυτός. Χρωματικά, έχοντας των περιορισμό των Pantone αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν μόνο 4 (2 τα χρώματα της Credin) και 2 για το σχεδιασμό του υπόλοιπου εικαστικού. Το γαλάζιο χρησιμοποιήθηκε για να εντάξει ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ το προϊόν στα μάτια των επαγγελματιών του χώρου στην ίδια κατηγορία με το ανταγωνιστικό εισαγόμενο προϊόν (άλλης εταιρίας του εξωτερικού) η οποία χρησιμοποιεί ένα πιο σκούρο γαλάζιο και το πράσινο αφενός για να συμπληρώσει την εικόνα και αφετέρου για να ταιριάξει με το παιχνίδι που δημιουργείται από τη χρήση του “Fress”. H συσκευασία τυπώθηκε σε Tetra Pak, για λογαριασμό της Credin, στην Ισπανία. We were asked by Credin Hellas to re-design and modernize the packaging for ANNA, a creme fresh substitute for professionals (pastry chefs mainly). The product though it is not “fresh”, it was renamed ANNA Fress in order to signify the change of the container. The term “Fress” was used in order to avoid the use of FRESH which would signify a whole different product in terms of use, chemical synthesis etc. We were asked to try to maintain “something” from the old pack and were limited to the use of 4 to 6 Pantones for the design and printing. Emphasis was placed on typography and white space which relates directly to the color and overall feel of the actual product and though it is not 100% white it definitely brings up the image. The cream vector was maintained (retouched and reused) as a link to the old pack. The colors used for the final pack were 4, those of Credin (blue and red) and cyan and green for the rest of the pack. Cyan was used as a means to place the product optically in the same league and range with one of the competitor products (imported) which used darkened cyan as its main color. Green relates to Fress. The pack was printed on Tetra Pak, in Spain, for Credin Hellas.

48


Design Kinks / ANNA Fress

49


design showcase / packaging

Kάβα Διόνυσος Dionisos wine

Όνομα Σχεδιαστή Παναγιώτης Βεργόπουλος Διακριτικός τίτλος Design Kinks Πελάτης Αργύρης & Ελένη Βεργοπούλου Κάβα Διόνυσος Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.67.78.710 E: pver@designkinks.gr W: www.designkinks.gr http://pver.designkinks.gr Designer Panagiotis Vergopoulos Company Design Kinks Client Argiris & Helen Vergopoulou Kava Dionissos

50

Τα ζητούμενα ήταν 2... αφενός η εύρεση ονομάτων για τις 3 διαφορετικές ετικέτες και αφετέρου ο ο σχεδιασμός της σειράς των ετικετών για την Κάβα Διόνυσος. Κάβα Διόνυσος είναι το όνομα που έχει δοθεί σε μια μικρή οινοποιητική προσπάθεια της οικογένειας Βεργόπουλου, στο Κρυονέρι Αττικής. Από τα βασικά χαρακτηριστικά και των τριών κρασιών είναι ότι αποτελούν προϊόντα προσμίξεων και το κάθε ένα δεν είναι αποτέλεσμα μίας μόνο ποικιλίας σταφυλιών. Τη βάση τους αποτελεί το Μοσχάτο Αμβούργου και από εκεί και πέρα προστίθενται ποικιλίες που καθορίζουν τη γεύση, το χρώμα και τον τελικό χαρακτήρα του κρασιού. Κρίθηκε απαραίτητο να ξεφύγουμε από την λογική της χρήσης εικόνας ή εικονογράφησης που να παραπέμπει σε trivial θέματα όπως κλήματα, ο θεός Διόνυσος κλπ. Έτσι το βάρος έπεσε στην τυπογραφία για να αποδώσει τα ονόματα, τη σύνθεση αλλά και τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε ετικέτας/ποικιλίας. Η ετικέτα είχε παραγωγικό περιορισμό να είναι οικονομική και να μπορεί να τυπώνεται σε μικρά τιράζ. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε χωρίς “βαριά” φόντα για να μπορεί να τυπώνεται και ψηφιακά σε απλό λευκό χαρτί ή βινύλιο χωρίς να ανεβαίνει το κόστος. We were asked to design a series of labels for a very small family winery in the outskirts of Athens, in Krioneri. Kava Dionissos is the name given to the family’s wine production activity. The names for the wines were chosen based on the special characteristics of each variety. One of the main characteristics of all labels is that they all come from mixing 2 or more varieties of grapes, thus accumulating within each type unique elements from each variety. Color, flavor, sent and even density are affected thus the names: Oinomikton (roughly meaning: mixed), Meliritos (sweet) and Kristalinos (crystal). The idea was to avoid certain cliches (like an illustration of Dionissos - the ancient God, grapes etc.) so we focused on projecting the different elements via typography. On addition we were asked to make them cost effective due to limited production - mainly. This is why no heavy backgrounds were added in order to be able to print limited amounts via digital printing without affecting the end result much in cases of really limited printing.


Design Kinks / Dionisos Wine

51


design showcase / packaging

Λογότυπα για τις ετικέτες της Κάβα Διόνυσος Kava Dionissos wine imprints

52


Design Kinks / Dionisos Wine

53


design showcase / packaging

Ούζο Πετράκη Petrakis Ouzo

Όνομα Σχεδιαστή Πουπουλίδης Αντώνης Διακριτικός τίτλος Emvion Design Πελάτης Ποτοποιία Πετράκη Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.25111.020.49 E: info@emvion.gr W: www.emvion.gr Designer Poupoulidis Antonis Company Emvion Design Client Petrakis Distillery

54

Πρόκειται για σχεδιασμό ετικέτας για ούζο και τσίπουρο. Το concept είναι η μονάδα μέτρησης του ούζου, από τα παλιά χρόνια της τουρκοκρατίας, όπου εκεί μετρούσανε το ούζο με την οκά και η υποδιαίρεση της ήταν τα δράμια. Άρα η ετικέτα σχεδιάστηκε με γνώμονα τα 100 και τα 50 δράμια, οι κλασικές ποσότητες σερβιρίσματος του ούζου. Label Design for the Greek aperitif OUZO and TSIPOURO. They are two high alcohol related products and the concept of the design is the 50 and 100 dramia, a Turkish measuring unit, wich they were the classic way of measuring and serving the spirits in the Greek tavers.


Emvion Design / Petrakis Ouzo

55


design showcase / packaging

Θρούμπες Θάσου

Τhroumba Οlives, from Thassos island Όνομα Σχεδιαστή Πουπουλίδης Αντώνης Διακριτικός τίτλος Emvion Design Πελάτης Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.25111.020.49 E: info@emvion.gr W: www.emvion.gr Designer Poupoulidis Antonis Company Emvion Design Client Union of Agricultural Associations of Kavala

56

Πρόκειται για ετικέτα για συσκευασμένες ελιές, ποικιλίας «Θρούμπα». Ο σχεδιασμός είναι απλός, με ένα φόντο μαυροπίνακα και το «θ» το οποίο προέρχεται από την λέξη θρούμπα σχηματίζει μια ελιά και είναι τυπωμένο με χρυσό χρώμα τυπογραφείου. Label Design for pre packaged Greek olives of the famous “Throuba Variety” of Thassos Island. The design is simple, the background of the label is a photo from a blackboard, wich represents the black color of the olives and the Greek letter “θ” is the capital letter of the word “Θρούμπα”. So it can represent the classic shape of the olive. The lettering on the label is printed with a gold Pantone Color.


Emvion Design / Τhroumba olives

57


design showcase / packaging

Santameriana Όνομα Σχεδιαστή Aπατάγγελος Κοσμάς Διακριτικός τίτλος Kommigraphics Design Studio Πελάτης Sant’or Vineyards Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.2130.417.816 E: studio@kommigraphics.com W: www.kommigraphics.com Designer Apataggelos Kosmas Company Kommigraphics Design Studio Client Sant’or Vineyards

58

Κρασί 100% ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – και όπως το χαρακτηρίζουν στην αγορά (Γυναικείο Κρασί) Κινηθήκαμε σε ένα ελαφρώς λεπτό μπουκάλι με στενό λαιμό, για να αποδώσουμε αυτή τη φινέτσα και το”γυναικείο” στυλ, που ήθελε ο πελάτης. Πρόκειται για ένα κρασί που εξάγεται σε 3 χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Αμερική) και ο παραγωγός μας ζήτησε να εκφράζεται η Ελληνικότητα του προϊόντος. Το “Σ” της λέξεως Santameriana παρουσιάζεται στον Ελληνικό του χαρακτήρα με εικογραφικά στοιχεία και αποτελεί το σήμα κατατεθέν του κρασιού. Santameriana is the White dry wine, produced by the organic farming of the rare “Santameriana” variety. Its fruity aromas with the crispy acidity is what makes “Santameriana” a woman’s wine. The logo of Santameriana wine is actually the initial of the word Santameriana but it’s written in Greek typography in order to reveal its Greek origin. The shape of the Greek letter “S” is constituted by vineyard’s leafs and ornaments. Santameriana’s packaging has been featured at the wolrd’s Nr1 package design website The Dieline.


Kommigraphics Design Studio / Santameriana

59


design showcase / packaging

Sofia’s Drop Όνομα Σχεδιαστή Aπατάγγελος Κοσμάς Διακριτικός τίτλος Kommigraphics Design Studio Πελάτης Theakos Exports Βραβεία 2η Θέση στον Πρώτο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ετικέτας, στην κατηγορία “Λάδι”. Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.2130.417.816 E: studio@kommigraphics.com W: www.kommigraphics.com

Designer Apataggelos Kosmas Company Kommigraphics Design Studio Client Theakos Exports Awards Awarded the 2nd Prize by the National Package and Label Design Awards at the «Olive Oil: category.

Το λάδι Sofia’s Drop, αποτελεί μία μοναδική ποικιλία ελαιόλαδου προερχόμενο από τους πιο εκλεκτούς καρπούς της Μάνης. Tο brief ήταν ξεκάθαρο. “Πρόκειται για ένα gourmet λάδι, με κύριο προορισμό του το εξωτερικό” Αρχικά ξεκινήσαμε με το σχεδιασμό του λογοτύπου Sofia’s Drop και σχεδιάσαμε μία custom γραμματοσειρά συνδιάζοντας οξίες γωνίες που παραπέμπουν ελαφρώς σε αρχαιοελληνική γραμματοσειρά, καθώς και καμπύλες για να αποδόσουμε την minimal και ταυτόχρονα μοντέρνα αισθητική του. Συμπληρωματικά σχεδιάσαμε μία σταγόνα στο κέντρο της ετικέτας που θα κερδίζει το βλέμα του καταναλωτή σε 3 διαφορετικά χρώματα θερμοτυπίας. Χρυσό, Ασημένιο και Χάλκινο, υποδεικνύουν έτσι τις 3 ξεχωριστές ποιότητες του Sofia’s Drop (Βιολογικό, Έξτρα Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο) σαν 3 διαφορετικούς νικητές στον στίβο της γαστρονομίας. Σκοπός μας ήταν να οπτικοποιήσουμε τη δεύτερη λέξη της ονομασίας του προϊόντος (Drop) ώστε να δημιουργηθεί μία σύνδεση στο μυαλό του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν και την τελική μακέτα. Το ορθογώνιο σχήμα τις ετικέτας καλύπτει αρμονικά τις επιφάνειες του γυάλινου μπουκαλιού ακολουθώντας τις καμπύλες της φιάλης, ενώ το mat μαύρο ατύπωτο καψύλι λειτουργεί συμπληρωματικά στοχεύοντας στην εύκολη και άμεση ανάγνωση των κύριων τυπογραφικών στοιχείων της ετικέτας χωρίς να αποσπά την προσοχή του καταναλωτή. Τέλος το μάυρο χρώμα τις ετικέτας αναδικνύει την λευκή τυπογραφία, δημιουργώντας τις σωστές χρωματικές αντιθέσεις τόσο για την σωστή απόδοση της αναγνωσημότητας των αναγραφώμενων στοιχείων όσο και για την απόδοση του gourmet χαρακτήρα του προϊόντος. “Sofia’s drop” means a drop of wisdom and is an oil olive masterpiece, indeed. This unique product comes from the most pristine and wild lands of Peloponnese (Greece) and signifies a cultural and natural treasure. The design is based on a minimal yet strong idea of the olive’s oil drop. Three colors represent three olive oil varieties. With clean-cut typography style, a strong minimal logo and the foil printing techniques, Sofia’s Drop packaging combines the tradition of Greek culture and the gourmet gastronomy. Sofia’s Drop packaging has been featured at the wolrd’s Nr1 package design website The Dieline and has also won the second Prize at the National Package Design Awards (Greece).

60


Kommigraphics Design Studio / Sofia’s Drop

61


design showcase / packaging

Kουφέτα Χατζηγιαννάκη Dragees Hatziyiannakis Όνομα Σχεδιαστή Κώστας Βλαχάκης Διακριτικός τίτλος mousegraphics Πελάτης Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη Α.Ε. Creative Director Γρηγόρης Τσακνάκης Illustrator Ιωάννα Παπαϊωάννου Photographer Δημήτρης Πούπαλος & Γιώργος Τέλης Βραβεία Pentawards (Gold), Red Dot award: communication design (Winner), the Dieline award (1st place winner), European Design Awards (Silver), Ermis Awards (Gold) Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.211.6629 E: mouse@mousegraphics.gr W: www.mousegraphics.gr Designer Kostas Vlachakis Company mousegraphics Client Dragees Hatziyiannakis S.A. Creative Director Gregory Tsaknakis Illustrator Ioanna Papaioannou Photographer Dimitris Poupalos & George Telis Food Styling Tina Webb Awards Pentawards (Gold), Red Dot award: communication design (Winner), the Dieline award (1st place winner), European Design Awards (Silver), Ermis Awards (Gold)

62

H κατεύθυνση (εν συντομία): «Το προϊόν μας είναι παράξενο και μοναδικό. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό φανερό».  Το κοινό: Τολμηροί, γενναίοι καταναλωτές με λαχτάρα για γλυκά και προτίμηση στις εξερευνήσεις, διανοούμενοι της γεύσης.  Το ντιζάιν: Για να παραφράσουμε τον διάσημο Μarshall Μcluhan, «το μέσο είναι το περιεχόμενο» σε αυτήν την συσκευασίαextravaganza. Η συμβιωτική σχέση του μέσου και του μηνύματος (για την οποία μίλησε ο γκουρού των μίντια), μεταφράζεται εδώ στο εκκεντρικό ζευγάρωμα πακέτου-προϊόντος. Ένα ‘εσωτερικό-εξωτερικό’ παιχνίδι ψευδαισθήσεων διαδραματίζεται για τα μάτια του καταναλωτή. Tο παράδοξο ενός γλυκού, βρώσιμου, γευστικού ακόμη βότσαλου, η ομορφιά ενός ανοιχτού καρπού με την σοκαριστικά ρεαλιστική σάρκα του, ψεύτικα κεράσια που θα ξεγελούσαν πουλιά να τα τσιμπήσουν, όπως στις αρχαίες ζωγραφικές του Ζεύξη, βραχώδεις-νόστιμοι σχηματισμοί: όλα αυτά είναι νοητικά ‘φιλέματα’ που ετοιμάσαμε για τον καταναλωτή μέσα σε ένα περιβάλλον ‘αυξημένης πραγματικότητας’. The briefing: “Our product is strange and unique. We want to make this clear”. The target audience: Bold and brave consumers, with a sweet tooth and a flair for discoveries. Intellectuals of the gourmet type. The design: To paraphrase the famous Marshall McLuhan expression, “the medium is the content” in this packaging extravaganza. Τhe symbiotic relationship of medium and message, (of which the media guru preached), is here translated into the eccentric coupling of package-product. Αn ‘outer-inner’ game of illusions is played here, for the eyes of the consumer. Τhe paradox of a sweet, eddible, even appetizing pebble, the beauty of an open crop, with its shockingly realistic flesh, fake cherries which can fool birds into coming to nibble at them like in the ancient paintings of Zeuxis, rocky-tasty formations: all these are mind treats we prepared for the consumer within a ‘heightened reality’ design environment.


mousegraphics / Dragees Hatziyiannakis

63


design showcase / packaging

64


mousegraphics / Dragees Hatziyiannakis

65


design showcase / packaging

66


mousegraphics / Dragees Hatziyiannakis

67


design showcase / packaging

Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Kefalonia Fisheries Όνομα Σχεδιαστή Γρηγόρης Τσακνάκης Διακριτικός τίτλος mousegraphics Πελάτης Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Creative Director Γρηγόρης Τσακνάκης Illustrator Ιωάννα Παπαϊωάννου Photographer Δημήτρης Πούπαλος Food Styling Tina Webb Βραβεία Pentawards 2012 (Gold) Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.211.6629 E: mouse@mousegraphics.gr W: www.mousegraphics.gr

Designer Gregory Tsaknakis Company mousegraphics Client Kefalonia Fisheries Creative Director Gregory Tsaknakis Illustrator Ioanna Papaioannou Photographer Dimitris Poupalos Food Styling Tina Webb Awards Pentawards 2012 (Gold)

68

Η κατεύθυνση: “Θέλουμε να διαθέσουμε στον καταναλωτή το προϊόν μας, λαβράκι και τσιπούρα Κεφαλονιάς, φρέσκo, καθαρισμένο, έτοιμο για μαγείρεμα.” Το κοινό: Ευρύ και επιλεκτικό. Το ντιζάιν: Κάναμε εικόνα την επόμενη κίνηση του καταναλωτή σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο προϊόν: ένα φρέσκο, καθαρό και έτοιμο να καταναλωθεί ψάρι, δεν θέλει παρά την απλή κίνηση του μαγειρέματός του με τα μυρωδικά που θα αναδείξουν την στοιχειώδη θρεπτική ποιότητά του. Μια διαφοροποιητική λωρίδα στην διαυγή συσκευασία, είναι όχι απλά μια πρόταση σερβιρίσματος αλλά η ‘ακτινογράφηση’ ενός αγαθού προϊόντος της ελληνικής φύσης και η απεικόνηση μιας απολαυστικής γευστικής εμπειρίας, της στιγμής που απελευθερώνονται τα αρώματα και οι χυμοί του ανοιγμένου ψαριού, λίγο πριν την κατανάλωσή του. The briefing: “We want to offer to our clients our basic products, Kefalonia sea bass and sea bream, fresh, cleaned and ready to cook.” The target audience: A wide but eclectic clientele. The design: We actually designed the consumer’s next move as far as this product is concerned: a fresh, cleaned and ready to be consumed fish does not require but the simplest cooking, using only fine herbs which will bring out its unique qualities and taste. A differentiating band, on an otherwise transparent packaging, offers much more than the image of a serving suggestion. It works like an x-ray image of a pure product of Greek nature, as well as a preview of the particular culinary experience, the moment just before eating, when a fish is opened and all fine smells and juices are liberated.


mousegraphics / Kefalonia Fisheries

69


design showcase / packaging

70


mousegraphics / Kefalonia Fisheries

71


design showcase / packaging

Mighty Rice Όνομα Σχεδιαστή Joshua Olsthoorn Διακριτικός τίτλος mousegraphics Πελάτης Vita Rice Creative Director Γρηγόρης Τσακνάκης Illustrator Ιωάννα Παπαϊωάννου Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.211.6629 E: mouse@mousegraphics.gr W: www.mousegraphics.gr Designer Joshua Olsthoorn Company mousegraphics Client Vita Rice Creative Director Gregory Tsaknakis Illustrator Ioanna Papaioannou

72

Η κατεύθυνση (εν συντομία): «Θέλουμε μια συσκευασία που θα επικοινωνεί την ποιοτική διαφορά, τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα και την εξαιρετική καταγωγή του προϊόντος μας».  Το κοινό: Ένα επιλεκτικό αλλά ανεπιτήδευτο κοινό. Το ντιζαϊν: Αναλάβαμε με ενθουσιασμό την πρόκληση του να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες ενός πελάτη με βάση μια μακρινή χώρα του εξωτερικού. Οι άξονες της σχεδιαστικής μας προσέγγισης αναπτύχθηκαν μέσα από μια σειρά από mails & skype calls με τον εξωτικό Μαυρίκιο, και ενώ σταδιακά απορροφούσαμε τις πληροφορίες για ένα προϊόν «ηθικά» καλλιεργημένο και δυναμικά τοποθετημένο στην αγορά. Η εμπειρία της επικοινωνίας μας αυτής με τον πελάτη, έγινε μέρος του σχεδιαστικού πλαισίου. Ένας ισχυρός συνδυασμός ανάμεσα σε αυτό που μνημονεύτηκε, στο συμβολικό και το φαντασιακό. Η φύση και ουσία του νησιού και η βασική μονάδα κάθε παραγωγής, ο κόκκος του ρυζιού αποδόθηκαν με καθαρές, ισχυρές αλλά όχι κραυγαλέες, διαυγείς, διχρωματικές , μη-φολκλορίζουσες σχεδιαστικές επιλογές. The briefing (in brief): “We want a packaging design that will communicate the difference in quality, the refined character and the exceptional origin of our product”.  The target audience: An eclectic but low-key clientele. The design: To meet the expectations of an overseas based client was a challenge we accepted with enthusiasm. Our design approach developed through a series of emails and skype calls between Athens and the exotic Mauritius, whilst we gradually absorbed the information that described this food product as ethically cultivated and dynamically positioned in the contemporary market. This experience was incorporated into the design framework. Thus, a mighty combination between the stated, the symbolic and the imaginary emerged. The essence of the island and the grain -the basic unit of every rice production- are rendered visible through clear, dynamic albeit elegant, transparent, duo-chromatic (b&w), non-folkloric design choices.


mousegraphics / Mighty Rice

73


design showcase / packaging

74


mousegraphics / Mighty Rice

75


design showcase / packaging

St.olive Όνομα Σχεδιαστή Γρηγόρης Τσακνάκης Διακριτικός τίτλος mousegraphics Πελάτης Λιβαδάρος, Δάσκαλος, Γουλιώτης Ο.Ε. Creative Director Γρηγόρης Τσακνάκης Illustrator Γιώργος Κορδής Illustrator Ιωάννα Παπαϊωάννου Βραβεία Red Dot award: communication design (Winner)  Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.211.6629 E: mouse@mousegraphics.gr W: www.mousegraphics.gr Designer Gregory Tsaknakis Company mousegraphics Client Livadaros, Daskalos, Gouliotis Creative Director Gregory Tsaknakis Illustrator George Kordis Illustrator Ioanna Papaioannou Awards Red Dot award: communication design (Winner) 

76

Η κατεύθυνση: «Aπευθυνόμαστε σε ένα κοινό, επιλεκτικό και ενημερωμένο, στο εξωτερικό. Θέλουμε να τονίσουμε την ιδιαιτερότητα του προϊόντος μας». Το ντιζάιν: Tόσο στο όνομα όσο και στον σχεδιασμό που διαμόρφωσε την συγκεκριμένη ταυτότητα, επιλέξαμε έναν ιδιότυπο συνδυασμό μεταφυσικής και χιούμορ. Χρησιμοποιήσαμε τον όρο «Αγία Ελιά», για να αποδώσουμε, όχι φυσικά θρησκευτικά χαρακτηριστικά στο προϊόν, αλλά για να θυμίσουμε τον χθόνιο, πρωτογενή, ζωοδότη και με αυτή την έννοια ‘ιερό’ χαρακτήρα του καρπού που δίνει το λάδι. To ντιζάιν έκανε πιο συγκεκριμένη και αιχμηρή την πρόθεσή μας: έβαλε ένα χέρι, άρα την απτή απεικόνιση του ‘θείου’, στα πλαίσια του τελετουργικού, του ανθρώπινου και εφικτού. Παρέπεμψε έτσι με χιούμορ και στην διαδικασία, την φροντίδα που κάνει κάτι σπουδαίο. Το ότι καταφύγαμε σε έναν ειδικό της βυζαντινής αγιογραφίας για να αποδώσει όλα αυτά σύμφωνα με τους αντίστοιχους κώδικες, είναι ο τρόπος μας να πούμε ό,τι συνιστά την βάση κάθε επικοινωνίας: όλα, από τα πιο απλά, στα πιο πολύπλοκα, είναι ένα ‘άλμα πίστης’, το οποίο ωστόσο τίποτα δεν μας εμποδίζει να κάνουμε όντας καλά προετοιμασμένοι. The briefing: “We are targeting a selective and well informed clientele, abroad. We want to highlight the special qualities of our product”. The design: Since our client wanted to avoid having a ‘provenanceoriented’ identity, we turned to the area of basic human aspirations. Creating the product’s identity, we resorted to a singular combination of metaphysics and humor. We used the term “St. Olive”, not in a religious context, but as an attempt to bring forward the chthonic, primary, life-giving character of the oil fruit. Design helped us make this approach more concrete and acute: it placed a hand - the very representation of the spiritual and the divine- within the area of the ritual, the human and the feasible. In this way humor allowed for process to emerge as the care needed to make things great. We even collaborated with a painter specializing in byzantine iconography, in order to be faithful to the codes of the symbolic language we chose. It was our way to confirm once more what we believe is on the basis of every communication: everything, from the simple to the complicated, is “a leap of faith’ and one there is no reason to take without being well prepared..


mousegraphics / St.olive

77


design showcase / packaging

Trikalinos Αfrina Όνομα Σχεδιαστή Ζαριφόπουλος Μίνως Διακριτικός τίτλος Office Communication Consultants Πελάτης Trikalinos Παραδοσιακό Αυγοτάραχο - Αλίπαστα Creative Director Ζαριφόπουλος Μίνως Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.92.14.600 E: mz@officecom.gr W: www.officecom.gr Designer Zarifopoulos Minos Company Office Communication Consultants Client Trikalinos Grey Mullet Bottarga Creative Director Zarifopoulos Minos

78

Η αποφυγή τετριμμένων λύσεων συσκευασίας για ένα ιδιαίτερο προϊόν όπως οι κρύσταλλοι αλατιού ΑΦΡΙΝΑ Τrikalinos (Fleur de Sel) ήταν η βασικός περιορισμός του brief που μας οδήγησε στην λύση της επιλογής και του σχεδιασμού ενός μεταλλικού δοχείου. Εκτός από συσκευασία αποτελεί και πρόταση σερβιρίσματος μεταφέροντας τις αξίες του brand με άμεσο τρόπο. The brief was to avoid any cliche approach in designing the packaging for a unique product like Trikalinos Fleur de Sel. That lead to a metallic tin solution that also can be used as serving bowl that communicates brand values in a very vivid and effective way.


Office Communication Consultants / Trikalinos Afrina

79


design showcase / packaging

80


Office Communication Consultants / Trikalinos Afrina

81


design showcase / packaging

Trikalinos Golden Age Όνομα Σχεδιαστή Ζαριφόπουλος Μίνως Διακριτικός τίτλος Office Communication Consultants Πελάτης Trikalinos Παραδοσιακό Αυγοτάραχο - Αλίπαστα Creative Director Ζαριφόπουλος Μίνως Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.92.14.600 E: mz@officecom.gr W: www.officecom.gr Designer Zarifopoulos Minos Company Office Communication Consultants Client Trikalinos Grey Mullet Bottarga Creative Director Zarifopoulos Minos

82

Βασιζόμενοι στην επιτυχία του rebranding του παραδοσιακού αυγοτάραχου Trikalinos δημιουργήσαμε μια limited edition συσκευασία για το μελίχλωρο αυγοτάραχο Trikalinos περιορισμένης παραγωγής, με extra premium χαρακτήρα. Κρατήθηκε το υπάρχον κουτί το οποίο έγινε χρυσό και ανάγλυφο με μοτίβο από λέπια παραπέμποντας στη διαδικασία παραγωγής του μελίχλωρου αυγοτάραχου. Ο τίτλος «Golden Age» επιλέχθηκε ως ο καταλληλότερος για τον χαρακτηρισμό αυτού του ιδιέταιρου προϊόντος, υποδηλώνοντας την ελληνικότητα και την μοναδικότητά του σε ποιότητα και επεξεργασία. Για το εσωτερικό δισκάκι επιλέχθηκε ανεπίχριστο χαρτί με υφή για να αποδώσει την χειροποίητη διαλογή και επεξεργασία και να διευκολύνει στην αρίθμιση και υπογραφή του προϊόντος, σφραγίζοντας την περιορισμένη παραγωγή και τον μοναδικό χαρακτήρα του. Building on the success of the rebranding of the Trikalinos Grey Mullet Bottarga, we created a limited edition packaging for the Trikalinos “Golden Age” Grey Mullet Bottarga, which is of limited production, with extra premium character. The existing box remains the same and is now gold, embossed with a pattern of scales referring to the production process of “melichloro” bottarga. The title “Golden Age” was chosen as the most appropriate to describe how special this product is, suggesting Greekness and uniqueness in quality and as well as its production process. For the inner disk, textured uncoated paper was selected, that helps in hand sorting and processing. This also facilitates the numbering of the product and reinforces its signature status, thus sealing the limited production and unique character.


Office Communication Consultants / Trikalinos Golden Age

83


design showcase / packaging

84


Office Communication Consultants / Trikalinos Golden Age

85


design showcase / packaging

Αγρέματα Agremata

Όνομα Σχεδιαστή Michael Ochs Διακριτικός τίτλος π6 επικοινωνιακός σχεδιασμός Πελάτης Αργύρης Ρουμπής Creative Direction Michael Ochs Ρένα Χρυσικοπούλου Copywriting Δημήτρης Ρουμπής Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.3216050 E: contact@pi6.gr W: www.pi6.gr

Designer Michael Ochs Company pi6 communication design Client Argiris Roumpis Creative Direction Michael Ochs Rena Chrysikopoulou Copywriting Dimitris Roubis

86

Ο αμπελώνας «Αγρέμματα» του Αργύρη Ρουμπή είναι μια μικρή καλλιέργεια στην κεντρική Εύβοια. To Brief: Να σχεδιαστεί η συσκευασία για τα κρασιά (Αγιωργίτικο, Ροδίτης και Μοσχοφίλερο) του αμπελώνα «Αγρέμματα», επικοινωνώντας τον έντονα προσωπικό και ανιδιοτελή χαρακτήρα της παραγωγής To Project: Το βασικό εικαστικό, ο ρόμβος, κάνει αναφορά στο επώνυμο του αμπελουργού (Ρουμπής) και την τοπική παράδοση από την οποία αυτό προέρχεται. Οι τρεις ετικέτες που σχεδιάστηκαν, διαφοροποιούνται χρωματικά ανάλογα με την ποικιλία του σταφυλιού, από την οποία αντλείται η βασική απόχρωση. Η ετικέτα ξεφεύγει από τη συνηθισμένη επικόλληση, μεταμορφώνεται σε ρούχο που ντύνει ήπια το μπουκάλι, για να ενισχύσει την ιδιαιτερότητα του προϊόντος. Ο χειροποίητος τρόπος τοποθέτησης μίας-μίας ετικέτας σε κάθε μπουκάλι ξεχωριστά από τον ίδιο τον καλλιεργητή κάνει αναφορά στην προσωπική του ενασχόληση αλλά και στην παραγωγή μικρής κλίμακας, που πραγματοποιείται με απλά μέσα, μεράκι και φροντίδα. The vineyard «Agremmata» is a small production in Central Evia The Brief: Designing the packaging for the wine varieties of Agiorgitiko, Roditis and Moschofilero, produced by the vineyard «Agremmata». Communicating the intense personal and selfless character of the production. The Project: The key visual of rhombus refers to the producer’s name (Roumpis) and the local tradition, from which it derives. The colour schemes of the three labels refer to the correspondent grape variety. The label does not stick on the bottle as usual, but dresses like a clothe gently the package in order to reinforce the product’s uniqueness. The producer puts one by one the labels on the bottles with his own hands as he does with grapes production, to show his personal commitment to it, aiming just at offering pure and tasty wine.


Ď€6 / Agremmata

87


design showcase / packaging

Αγκρόζα Agroza

Όνομα Σχεδιαστή Michael Ochs Διακριτικός τίτλος π6 επικοινωνιακός σχεδιασμός Πελάτης Γεωτεχνική Εταιρία AGROZA E.Π.Ε Creative Direction Michael Ochs Ρένα Χρυσικοπούλου Graphic Design Μπετίνα Αντωνοπούλου Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.3216050 E: contact@pi6.gr W: www.pi6.gr

Designer Michael Ochs Company pi6 communication design Client Agroza Agrotechnical Ltd Creative Direction Michael Ochs Rena Chrysikopoulou Graphic Design Bettina Antonopoulou

Η Αγκρόζα Γεωτεχνική είναι εταιρεία παραγωγής αγροτικών προϊόντων για γεωργική και οικιακή χρήση. To Brief: Ανάγκη για ανανέωση της εταιρικής & προϊοντικής εικόνας μιας τυπικής μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης προκειμένου να διαφοροποιηθεί και να ανταγωνιστεί μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που κυριαρχούν στον κλάδο. To Project: Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανανέωση της εικόνας της Αγκρόζα, πραγματοποιήθηκε αρχικά μελέτη ανταγωνισμού και εντοπισμός των βασικών αδυναμιών της υπάρχουσας εικόνας της εταιρείας. Οι στόχοι που τέθηκαν στον επανασχεδιασμό των συσκευασιών ήταν η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της εταιρείας μέσα από μια ενιαία και σύγχρονη εικόνα, η οπτική κατηγοριοποίηση των προϊόντων και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών στα προϊόντα μέσω της αναγνώρισης του λογότυπου κάνοντας πιο συνειδητή την επιλογή τους. Για οικονομικούς λόγους ο επανασχεδιασμός των συσκευασιών στηρίχθηκε στη διατήρηση κάποιων βασικών χαρακτηριστικών, όπως το σχήμα, το μέγεθος, τα υλικά και τα χρώματα από προηγούμενες συσκευασίες. Υιοθετήθηκε μια σύγχρονη, απλή και καθαρή αισθητική, η οποία βασίστηκε σε ένα ευέλικτο πλέγμα. Με τη δημιουργία key visuals, συστηματοποιήθηκε και οργανώθηκε η εικόνα των προϊοντικών κατηγοριών ώστε η κάθε κατηγορία να αποκτήσει τη δική της οντότητα και αναγνωρισιμότητα. Όλες οι παραπάνω ενέργειες, είχαν σαν αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της Αγκρόζα από τον ανταγωνισμό, την προσέγγιση του αγοραστικού κοινού λιανικής πώλησης, την αύξηση των πωλήσεων και κατ’ επέκταση την αύξηση του μεριδίου αγοράς, που ήταν και το βασικό ζητούμενο του πελάτη. Agroza Αgrotechnical is a company, which produces agricultural products for farm and domestic use.  The Brief: Redesign the corporate identity and packaging of a typical small medium Greek company in order for it to differentiate its image and compete successfully To Project: By recognizing the need of rebranding Agroza, we initially made a competition analysis and an internal research to find out the weaknesses and the problems of the corporate image at that moment. Then we set the goals. We aimed at increasing the brand awareness through a consistent and modern «look and feel» of the brand, making more clear visually the categorisation of the products and also enhancing the clients’ trust to Agoza’s logo and making their choice more conscious towards the brand. For financial reasons, the package redesign was made by maintaining some fundamental features such as shape, size, materials and colours. We adopted a modern, simple and clean aesthetics approach, which was based on a flexible grid. By creating key visuals, we organized and systemised the product categorisation, so that each product family had its own entity and recognision. All the above, resulted in Agoza’s differentiation, the approach of a more retail clientele and finaly the increase of sales and market share, which was the core need of the client.  

88


π6 / Agroza

Εντομοκτόνο Insecticide

89


design showcase / packaging

Λογότυπος πριν & μετα Logo before & after

Εικονογραφήσεις Illustrations

Βασικά στοιχεία | Οικιακά φυτοφάρμακα Keyvisuals | Pesticides for domestic use

Βασικά στοιχεία | Επαγγελματικά φυτοφάρμακα Keyvisuals | Pesticides for professional use

Βασικά στοιχεία | Ποντικοκτόνα Keyvisuals | Rodenticide

90


π6 / Agroza

Σειρά ποντικοκτόνων «αρουτόξ» Rodenticide series «aroutox»

91


design showcase / packaging

Φυτοφάρμακα για οικιακή χρήση Pesticides for domestic use

92


π6 / Agroza

Φυτοφάρμακα για επαγγελματική χρήση Pesticides for domestic use

93


design showcase / packaging

Προϊόντα Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής American Farm School products Όνομα Σχεδιαστή Κώστας Καλογήρου Διακριτικός τίτλος Red Creative Πελάτης Αμερικανική Γεωργική Σχολή Σχεδιασμός Σίμος Σαλτιέλ, Κώστας Καλογηρου Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.2310.842.787 E: red@redcreative.gr W: www.redcreative.gr Designer Kostas Kalogirou Company Red Creative Client American Farm School Design Simos Saltiel, Kostas Kalogirou

94

Tα συγκεκριμένα προϊόντα παράγονται από σπουδαστές στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και τα έσοδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για υποτροφίες. Στόχοι της νέας οπτικής ταυτότητας ήταν η ενοποίηση των προϊόντων και η ανάδειξη του χαρακτήρα του ιδρύματος ως στοιχείο διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. Η Red Creative χρησιμοποίησε ως πηγή έμπνευσης τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της Σχολής και ενοποίησε τις συσκευασίες με μια φιλική, τυπογραφική οπτική ταυτότητα που παραπέμπει σε εκπαιδευτικό περιβάλλον (σχολικός πίνακας, χειροποίητα γράμματα), κεφαλαιοποιώντας ταυτόχρονα την υπάρχουσα φήμη της Σχολής ως παραγωγού ποιοτικών προϊόντων. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του αγροκτήματος η νέα εικόνα των συσκευασιών είχε αυξημένη αναγνωρισιμότητα στο ράφι και θετική ανταπόκριση από τους αγοραστές, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση πωλήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα. All products are produced by students at the American Farm School training farm, and the profits finance exclusively student scholarships. The design goal was to unify the products and promote the distinct personality of the institution as a differenciating feature. Red Creative was inspired by the educational nature of the institution and devised a friendly, typographic visual identity that reflects that and capitalises on the existing reputation of AFS as a quality producer. The new packaging identity –according to farm management– had positive impact on existing consumers and notable shelf recognition, which resulted in a sales raise in a relatively short period.The new packaging identity –according to farm management– had positive impact on existing consumers and notable shelf recognition, which resulted in a sales raise in a very short time.


Red Creative / American Farm School

95


design showcase / packaging

96


Red Creative / American Farm School

97


design showcase / packaging

Κτήμα Γεροβασιλείου Domaine Gerovassiliou Όνομα Σχεδιαστή Κώστας Καλογήρου Διακριτικός τίτλος Red Creative Πελάτης Κτήμα Γεροβασιλείου Art Direction Σίμος Σαλτιέλ Σχεδιασμός Ελίνα Στελετάρη Βραβεία Πρώτο Βραβείο, Gold Label Awards 2011, Κατηγορια Ετικέτες Οίνου Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.2310.842.787 E: red@redcreative.gr W: www.redcreative.gr Designer Kostas Kalogirou Company Red Creative Client Domaine Gerovassiliou Art Direction Simos Saltiel Design Elina Steletari Αwards First Prize, Gold Label Awards 2011, Wine Labels Category

98

Το AVATON και η MALAGOYZIA ανήκουν στην υψηλότερη ποιοτική και τιμολογιακή κατηγορία προϊόντων του Κτήματος Γεροβασιλείου, με πολλές διακρίσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Σχεδιαστικό ζητούμενο ήταν η ανάδειξη της κομψότητας - ως ταυτόσημη της ποιότητας- με πρωτότυπο αλλά διαχρονικό τρόπο ώστε να ταιριάζει στην εικόνα του Κτήματος Γεροβασιλείου και η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Η Red Creative σχεδίασε μια ετικέτα με κλασική τυπογραφική προσέγγγιση αλλά πρωτότυπο σχήμα που αγκαλιάζει το μπουκάλι και συμπληρώνεται από ένα ιδιαίτερο καψύλιο με καλή αναγνωρισιμότητα στο ράφι. Η ίδια οπτική ταυτότητα αναπτύχθηκε και στα χαρτοκιβώτια μεταφοράς, ενώ για τη διπλή συσκευασία δώρου των δύο φιαλών δημιουργήθηκε μια διαφορετική αισθητική, αντίστοιχης κομψότητας. Σύμφωνα με το Κτήμα Γεροβασιλείου, η νέα σχεδιαστική ταυτότητα είχε εξαιρετική απήχηση, τόσο στους καταναλωτές όσο και στους διανομείς, με αποτέλεσμα μια ικανή αύξηση μεριδίου αγοράς. Domaine Gerovassiliou AVATON and MALAGOYSIA are wines of highest quality with many national and international awards and distinctions. The brief was to capitalise on elegance as a visual synonym for quality and stay ahead of the competition with an innovative yet classic design solution that fits to the Gerovassiliou portfolio profile. Red Creative designed a wine label identity with classic typographic treatment, an uncoventional shaped label that hugs the bottle and complemented by a distinct cap that adds to shelf recognition. The same identity was extended to wholesale cardboard boxes, while a different look of equal quality was chosen for the twin gift box. Domaine Gerovassiliou received enthusiastic feedback for the new identity from consumers and traders alike, verified by a noticeable raise of sales in the market.


Red Creative / Domaine Gerovassiliou

99


design showcase / packaging

100


Red Creative / Domaine Gerovassiliou

101


design showcase / packaging

102


Red Creative / Domaine Gerovassiliou

103


design showcase / packaging

Κτήμα Βογιατζή Estate Voyatzi Όνομα Σχεδιαστή Σίμος Σαλτιέλ Διακριτικός τίτλος Red Creative Πελάτης Κτήμα Boγιατζή Art Direction Σίμος Σαλτιέλ Σχεδιασμός Ελίνα Στελετάρη Εικονογράφηση Ελίνα Στελετάρη Φωτογράφηση Σίμος Σαλτιέλ Βραβεία European Design Awards 2008, Έπαινος, Συσκευασία ΕΒΓΕ, 2008 Έπαινος, Συσκευασία Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.2310.842.787 E: red@redcreative.gr W: www.redcreative.gr Designer Simos Saltiel Company Red Creative Client Estate Voyatzi Art Direction Simos Saltiel Design Elina Steletari Illustration Elina Steletari Protographer Simos Saltiel Αwards European Design Awards 2008, Praize, Packaging ΕΒGΕ Awards, 2008 Praize, Packaging

104

Τα κρασιά του Κτήματος Βογιατζή χαρακτηρίζονται από ενιαία σχεδιαστική ταυτότητα η οποία δέχεται ποικίλες δημιουργικές προσεγγίσεις αλλά διατηρεί ικανή αναγνωρισιμότητα στο ράφι. Κτήμα Βογιατζή Το σκεπτικό της σειράς προέκυψε όταν μια σύτομη έρευνα έδειξε οτι η χρήση φωτογραφίας σε ετικέτες κρασιού στην ελληνική αγορά ήταν σπάνια. Η Red Creative επέλεξε αυτή ακριβώς τη προσέγγιση για το Κτήμα Βογιατζή ωστε να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό και σχεδίασε μια σειρά φωτογραφικών ετικετών με οπτικά ενδιαφέρουσες εικόνες. Οι ετικέτες έτυχαν θερμής υποδοχής από το αγοραστικό κοινό και –εκτός των διακρίσεων που κέρδισαν– ανέβασαν τις πωλήσεις στην ελληνική αγορά. Τσαπουρνάκος, Ξινόμαυρο Η ιδέα για την ετικέτα της ποικιλίας «Τσαπουρνάκος» ήταν οτι το κρασί αυτό είναι σαν μαγεμένος πρίγκιπας: αρκεί να τον αγγίξεις με τα χείλη και τότε αποκαλύπτεται ο πραγματικος του χαρακτήρας. Η ιδέα του βάτραχου/πρίγκιπα προέκυψε από τη τοποθεσία του Κτήματος Βογιατζή που βρίσκεται δίπλα στη Λίμνη Πολυφύτου και η εικονογράφιση επιλέχθηκε ως το ιδανικό μέσο για την οπτικοποίησή της. Ο «Τσαπουρνάκος» είχε επιτυχία στην αγορά και κέρδισε αρκετή αναγνωρισιμότητα, ανοίγοντας το δρόμο για το «Ξινόμαυρό» που ακολούθησε αμέσως μετά, με την ίδια τεχνική εικονογράφησης. Estate Voyatzi series of wines features a split label format that allows for creativity freedom, while maintaining shelf recognition. Estate Voyatzi The concept for the series originated when a quick research of the greek market showed that use of photography in wine label design was pretty scarce. Red Creative chose this path to stand out from the competition and came up with a series of photographic labels with visually arresting impact. The labels were well received, gained immediate recognition –and a few design awards– and boosted sales in the greek market. Tsapournakos, Xinomavro The idea Red Creative came up with for “Tsapournakos” was that this wine is an enchanted prince: you need to to touch it with your lips in order to release its full potential and transform it into a real prince of wines. The frog idea sprung from the location itself, as Estate Voyatzi lies near “Lake Polifitou” and the crown/prince idea came right after that. Illustration was chosen as the ideal medium to render this storytelling image and “Tsapournakos” proved pretty succesfull, gained considerable recognition and paved the road for “Xinomavro” that followed soon after, with the same illustration technique.


Red Creative / Estate Voyatzi

105


design showcase / packaging

106


Red Creative / Estate Voyatzi

107


design showcase / packaging

Κτήμα Λίγας - Πέλλα Ktima Ligas - Pella Όνομα Σχεδιαστή Σίμος Σαλτιέλ Διακριτικός τίτλος Red Creative Πελάτης Κτήμα Λίγας Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.2310.842.787 E: red@redcreative.gr W: www.redcreative.gr Designer Simos Saltiel Company Red Creative Client Ktima Ligas - Pella

108

Επιθυμία του Κτήματος Λίγα για την οικογένεια οίνων ΠΕΛΛΑ ήταν η οπτική ενοποίηση και η σύνδεσή τους με τον τόπο προέλευσης με μια σύγχρονη εμφάνιση που να παραπέμπει σε υψηλή ποιότητα οίνου μεσαίας κατηγορίας. H ταυτότητα που σχεδίασε η Red Creative βασίζεται σε ένα σύμβολο που προέρχεται από σχέδια ψηφιδωτών δαπέδων της αρχαίας Πέλλας. Επιπλέον, η χάραξη της γραφής ΠΕΛΛΑ αντανακλά τους χαρακτήρες αρχαίων μαρμάρινων επιγραφών της περιοχής. Η ταυτότητα της φιάλης ολοκληρώνεται με ένα διακριτικό καψύλιο που προσδίδει κομψότητα. Ktima Ligas, a small, family owned winery in northern Greece, desired a label update with a contemporary look and a reference to the area (Pella) for a series of mid-priced quality wines. The symbol selected by Red Creative as main decorative element comes from ancient mosaics excavated in Pella, while the letteforms echo marble sign characters. The identity is complemented with a subtle cap, for a touch of elegance.


Red Creative / Ktima Ligas - Pella

109


design showcase / packaging

110


Red Creative / Ktima Ligas - Pella

111


design showcase / packaging

Λεμονιές

Lemonies Estate Όνομα Σχεδιαστή Χρήστος Τριβυζάς Διακριτικός τίτλος Chris Trivizas | Design Πελάτης Κτήμα Λεμονιές Hand Lettering Νίκος Πάνος Βραβεία Χρυσό στα Ermis Awards 2012 στο σχεδιασμό λογοτύπου Hiiibrand International Design Awards 2011 Nomination Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.93.10.803 E: contact@christrivizas.gr W: www.christrivizas.gr

Designer Chris Trivizas Company Chris Trivizas design Client Lemonies Estate Hand Lettering Nikos Panos Awards Ermis Awards 2012, Golden on logo design Hiiibrand International Design Awards 2011 Nomination

112

Το κτήμα Λεμονιές βρίσκετε στην Άνδρο, στον παραδοσιακό οικισμό των Λαμύρων και λειτουργεί ως μονάδα αγροτουρισμού. Διαθέτει πλούσια βλάστηση με καρποφόρα δένδρα μεταξύ των οποίων βρίσκονται και 50+ λεμονιές, κάτω από τις οποίες μπορεί ο καλεσμένος να πάρει το πρωινό του. Πηγή έμπνευσης για το σχεδιασμό του λογοτύπου, το οποίο παραπέμπει σε λεμονόδρεντρο, αποτέλεσε η κάτοψη των σχεδίων του κτήματος. Το σχήμα του δέντρου εμπνεύστηκε από τα όρια του κτήματος, ενώ οι καρποί του, αντιστοιχούν στα οικήματα/ξενώνες και τις εγκαταστάσεις του κτήματος. Το σύμβολο ολοκληρώνεται με την προσθήκη ενός τεταρτημορίου από τη φέτα ενός λεμονιού σε κάθε καρπό. Ο χειρόγραφος τίτλος υποδηλώνει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου. Lemonies estate is an agrotourism unit which is located in the traditional village of Lamyra in Andros island. Its luscious gardens include more than 50 lemon trees, under the shade of which, guests may enjoy their breakfast. The source of inspiration for the design of the logo which resembles a lemon tree was the ground plan of the estate. The shape of the tree was inspired by the boundaries of the estate, while its fruits correspond to the buildings and facilities of the estate. The symbol is completed with the addition of a quadrant of the slice of a lemon in each fruit. The handwritten style of the title suggests the anthropocentic character of the project.


Chris Trivizas design / Lemonies Estate

113


design showcase / packaging

114


Chris Trivizas design / Lemonies Estate

115


design showcase / packaging

Philab

Philab Cosmetics Όνομα Σχεδιαστή Χρήστος Τριβυζάς Διακριτικός τίτλος Chris Trivizas | Design Πελάτης Philab Cosmetics Graphic Designer Γιώργος Στρούζας Βραβεία Έπαινος στα Hiiibrand International Design Awards 2011 Ασημένιο στα Ermis Awards 2012 Στοιχεία επικοινωνίας Τ: +30.210.93.10.803 E: contact@christrivizas.gr W: www.christrivizas.gr Designer Chris Trivizas Company Chris Trivizas design Client Lemonies Estate Graphic Designer George Strouzas Awards Hiiibrand International Design Awards 2011 Merit Ermis Awards 2012 Silver

116

Το αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι η παρασκευή καλλυντικών. Η φιλοσοφία της εταιρίας στηρίζεται στις αρχές της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της ασφάλειας. Με δεδομένο το εταιρικό όνομα, πηγή έμπνευσής του συμβόλου ήταν το κεφάλαιο γράμμα «Φ», ο χρυσός αριθμός 1,618, προς τιμήν του Φειδία. Η απόλυτα συμμετρική μορφολογία του κεφαλαίου «Φ» διαμορφώθηκε έτσι ώστε να παραπέμπει στο σχήμα της γυάλινης φιάλης χημικού εργαστηρίου. Το βαθύ ιώδες εναρμονίζει τη δύναμη του κόκκινου με τη δύναμη του μπλε. Ο αριθμός «Φ» εκφράζει την εσωτερική αρμονία ενός αντικειμένου. Οι πλευρές των συσκευασιών σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να ακολουθούν με ακρίβεια τον χρυσό αριθμό «Φ». Εάν ΑΓ>ΒΓ τότε ΑΒ/ΑΓ=ΑΓ/ ΒΓ. Το σημείο τομής Γ ισούται με τη χρυσή αναλογία «Φ»(=1,618), διότι ΑΒ/ΑΓ και ΑΓ/ΒΓ=1,618. Η συσκευασία των προϊόντων σχεδιάστηκε με βάση αυτή ακριβώς τη μαθηματική φόρμουλα. Έτσι, εάν τοποθετήσουμε τις δύο μικρότερες συσκευασίες τη μία επάνω στην άλλη, δημιουργούμε μια συσκευασία με τις ακριβείς διαστάσεις της τρίτης συσκευασίας. Στο ράφι, οι συσκευασίες αυτές δημιουργούν ένα τέλειο σχήμα, εκφράζοντας την φυσική αρμονία που αποτελεί τον πυρήνα του σχεδιασμού αυτών των προϊόντων. “Philab” is a Greek cosmetic production company. Its philosophy is based on the principles of efficacy, quality and safety. Given the company’s name, the source of inspiration for its logo was the Greek letter ‘Φ’ [Phi] which stands for the divine proportions, the ‘golden ratio’ 1.618, named after the sculptor Phidias. The absolutely symmetrical shape of the capital ‘Φ’ was moulded in such a manner so as to resemble the shape of a round bottom test tube of a chemical lab. The deep purple reconciles the power of red with the power of blue. The number ‘Φ’ shows the harmony within an object. The sides of the products’ packages that were created follow the golden ratio ‘Φ’, exactly. If AC>BC then AB/AC=AC/BC. The bisection C equals the golden ratio ‘Φ’ (=1,618), because AB/AC and AC/BC=1,618. The packaging of the products was designed according to this mathematical formula. Thus, if we put the two smaller packages together, we create a package with the exact dimensions of the third package. On the shelf, the packages create a perfect shape, enchanting the natural harmony which is the core of the products’ design.


Chris Trivizas design / Philab Cosmetics

117


design showcase / packaging

118


Chris Trivizas design / Philab Cosmetics

119


design showcase / packaging

120


Chris Trivizas design / Philab Cosmetics

121


design showcase / packaging

www.gda.gr 122

Design Showcase Packaging  

A project by the Greek Graphic Designers Association. A collection that promotes the best packaging projects by the GGDA members.