Carreg Hir Standing Stone Display Panel

Page 1

Carreg Hir standing stone

This standing stone dates from the Bronze Age, between four and three thousand years ago. It may have marked a territorial boundary, a religious site or been a place where ceremonies were enacted. Standing stones were permanent monuments within the landscape and may have helped the people feel a sense of place or belonging.

Byddai Cwm Nedd wedi edrych yn wahanol iawn yn ystod yr Oes Efydd, gyda'r goedwig hynafol yn cael ei chlirio'n raddol i wneud lle ar gyfer ffermydd bach a'u caeau a'u tir pori. Dychmygwch eich bod yn byw mewn anheddiad bach fel hwn, yn pysgota yn yr aber, yn hela yn y goedwig, yn bugeilio'r defaid a'r buchod ac yn gweithio yn y caeau. Byddai'r tir a'r maen hir wedi bod yn bwysig iawn i chi a'ch teulu.

The Neath valley would have looked very different during the Bronze Age, the ancient forest slowly being cleared to provide space for small farms and their fields and pasture. Imagine living in a small settlement like this, fishing in the estuary, hunting in the forest, herding the sheep and cows and working in the fields. The land and the standing stone would have been very important to you and your family.

Design copyright 2007 The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd/Cadw

Mae'r maen hir hwn yn dyddio o'r Oes Efydd, rhwng pedair a thair mil o flynyddoedd yn ôl. Efallai mai nodi ffin diriogaethol neu safle crefyddol a wnâi neu efallai y câi seremonïau eu cynnal yno. Roedd meini hirion yn henebion sefydlog o fewn y dirwedd ac efallai eu bod wedi helpu i roi ymdeimlad o le neu berthyn i bobl.

Mae'r cleddyf hwn o'r Oes Efydd yn symbol o gyfnod a nodweddir gan henebion trawiadol a chrefftwaith ardderchog This Bronze Age sword is symbolic of a time of spectacular monuments and great craftsmanship

GLAMORGAN GWENT ARCHAEOLOGICAL TRUST LTD

㤵 㜵

䄲⁐慮敬⁤敳楧渠㈠晩湡氠晩杵牥 ㄴ⁊慮畡特′〰㠠ㄲ㨲㐺ㄸ


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.