Page 1

PORT F OL I O Mel i ndaGรกl


Des i gnofl i br ar yr ef ur bi s hmentand ex pans i on 2010.Augus t Des i gner s :

Mel i ndaGál GáborPél i Bar bar aT ót h

Compet i t i ons :

Nyer ges új f al u,Hungar y


Des i gnofmar ketpl aceandci t ycent r e 2009.S ept ember Des i gner s :

รgnesAugus z t i n Mel i ndaGรกl Kat al i nNรกr ay Bar bar aT รณt h

Compet i t i ons :

Budaf ok,Hungar y


Ur bandes i gnofs ubur banar ea 2009.J une 2ndpl ace Des i gner s :

Már i aBer ényi Beát aBor bál aKer t és z ÁgnesAugus z t i n Mel i ndaGál Kat al i nNár ay Bar bar aT ót h

Compet i t i ons :

Rákos ker es z t úr ,Hungar y


Des i gnofvi s i t or scent erf orvol cani chi l l s i de 2009. Mar ch 3r dpl ace Des i gner s :

ÁgnesAugus z t i n Mel i ndaGál Kat al i nNár ay Bar bar aT ót h

Compet i t i ons :

Cel l dömöl k,Hungar y


Ur bandes i gnoft heDanubebankatEs z t er gom 2008.J an. Honor aubl ement i on Des i gner s :ÁgnesAugus z t i n Mel i ndaGál Bar bar aT ót h

Compet i t i ons :

Es z t er gom,Hungar y


Backpacker s ’Budapes t :Yout hHos t el 2008.S pr i ng

ex per i ment s 3df or mul a

Di pl omades i gn

Budapes t ,Hungar y


S emes t erpr oj ect :out l i neand s chemedes i gnofamul t i uni thous i ng

Er as muss emes t er :

Hor s ens ,Denmar k


F r eehanddr awi ngs


Conver s i onoft heol dPos t Pal acei nt oa* * * *hot el , Out l i nepl ans ,Budapes t ,Hungar y Des i gner s :CZ ÉG Ar chi t ect s

3dvi s ual i s at i ons


Ref ur bi s hmentandr enovat i onofanol d i ndus t r i al bui l di ngatMór i czZ s i gmonds quar e,Budapes t Des i gner s :CZ ÉG Ar chi t ect s

3dvi s ual i s at i ons


Vi s ual t i s at i oonsofnumer ouss mal l erpr oj ect s

F ami l yhous ei nNagykovács i ,Hungar y Des i gner :At t i l aKós a

F ami l yhous ei nPi l i s cs aba, Hungar y Des i gner :At t i l aKós a

3dvi s ual i s at i ons

F ami l yhous ei n T at a, Hungar y Des i gner : CZ ÉG Ar chi t ect s


mel i nda. gal . bp@gmai l . com +36306502376

Portfolio  

Architectural portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you