Page 1

FESTES DE PRIMAVERA - 50è CARROUSSEL COSTA BRAVA CONCURS DE CARROSSES. NO INÈDITES APARTAT COMPARSES de carrosses NO INÈDITES MEMBRES DEL JURAT Núm

PARTICIPANT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

ORDRE

PUNTS

PREMIS

101 La nova era de l'Imperi Maya- Colla els Marxosos

50

45

30

78

50

40

74

0

0

367

102 Els Follets Trapelles de l'Empordà- Sense vàlvules

60

60

45

77

35

45

62

0

0

384

103 Made in Tosa - Colla ass. Carnavalesca Els Guapos

80

80

100

91

85

100

82

0

0

618

104

Això és Àfrica - Colla els Pimpons

60

47

50

81

78

65

82

0

0

463

105

Tots a la Bassa - Colla els Marrecs

90

75

50

86

82

80

75

0

0

538

106

Xino Xano - Colla Golfo's & Gracs

50

60

55

83

90

75

71

0

0

484

107

Pop a la Galera - Colla els Trempats

50

45

45

83

85

65

74

0

0

447

108 La Finestra Imaginària - Colla els Amics de Malta

96

80

65

92

90

90

76

0

0

589

109

Mamma Mia arriba a Palafrugell- Els Esperits

50

55

60

76

60

50

55

0

0

406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


FESTES DE PRIMAVERA - 50è CARROUSSEL COSTA BRAVA CONCURS DE CARROSSES. NO INÈDITES

MEMBRES DEL JURAT Núm

PARTICIPANT

1

2

3

4

5

7

8

TOTAL

ORDRE

CARROSSA

COMPARSA

PUNTS

PREMIS

0

0

1460

367

1827

7

102 Els Follets Trapelles de l'Empordà- Sense vàlvules 140 130 105 287 100 195 262

0

0

1219

384

1603

9

103 Made in Tosa - Colla ass. Carnavalesca Els 260 Guapos 295 220 335 175 250 326

0

0

1861

618

2479

3

104 Això és Àfrica - Colla els Pimpons

160 210

90 235 308

0

0

1397

463

1860

6

105 Tots a la Bassa - Colla els Marrecs

330 305 350 359 205 355 314

0

0

2218

538

2756

1

106 Xino Xano - Colla Golfo's & Gracs

280 255 320 339 290 285 306

0

0

2075

484

2559

2

107 Pop a la Galera - Colla els Trempats

220 260 260 342 340 315 278

0

0

2015

447

2462

4

108 La Finestra Imaginària - Colla els Amics de 230 Malta260 135 350 150 285 283

0

0

1693

589

2282

5

109 Mamma Mia arriba a Palafrugell- Els Esperits 190 200 170 300

0

0

1384

406

1790

8

75 215 234

9

TOTAL

101 La nova era de l'Imperi Maya- Colla els Marxosos 120 230 120 331 200 170 289

90 304

6

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


FESTES DE PRIMAVERA - 50è CARROUSSEL COSTA BRAVA CONCURS DE CARROSSES. NO INÈDITES Votació individual de Jurat Nom i cognoms

Nº jurat Signatura

1



CARROSSA (exclosa comparsa) PARTICIPANT Núm

Penalit- Espectazació.

Acabats

cularitat

Vestuari

global

0-100 punts

COMPARSA de carrossa

Impressió

0-100 punts 0-200 punts

TOTAL

comentaris

PUNTS

accèssits

Impressió

(Caracterit) 0-50 punts

global

PUNTS TOTAL

0-50 punts

CARROSSA

PUNTS COMPARSA

101 La nova era de l'Imperi Maya- Colla els Marxosos

30

30

60

120

20

30

50

170

102 Els Follets Trapelles de l'Empordà- Sense vàlvules

30

30

80

140

30

30

60

200

103 Made in Tosa - Colla ass. Carnavalesca Els Guapos

50

60

150

260

40

40

80

340

104 Això és Àfrica - Colla els Pimpons

40

40

80

160

30

30

60

220

105 Tots a la Bassa - Colla els Marrecs

80

80

170

330

45

45

90

420

106 Xino Xano - Colla Golfo's & Gracs

60

60

160

280

25

25

50

330

107 Pop a la Galera - Colla els Trempats

40

60

120

220

25

25

50

270

108 La Finestra Imaginària - Colla els Amics de Malta

50

50

130

230

48

48

96

326

109 Mamma Mia arriba a Palafrugell- Els Esperits

40

50

100

190

25

25

50

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


FESTES DE PRIMAVERA - 50è CARROUSSEL COSTA BRAVA CONCURS DE CARROSSES. NO INÈDITES Votació individual de Jurat Nom i cognoms

Nº jurat

2

Signatura 

CARROSSA (exclosa comparsa) PARTICIPANT Núm

Penalització.

Especta-

Acabats

COMPARSA de carrossa

Impressió

cularitat

global

0-100 punts 0-100 punts 0-200 punts

Vestuari TOTAL

comentaris

PUNTS

accèssits

Impressió

(Caracterit) 0-50 punts

PUNTS

global

TOTAL

CARROSSA

0-50 punts

PUNTS

COMPARSA

101 La nova era de l'Imperi Maya- Colla els Marxosos

60

60

110

230

25

20

45

275

102 Els Follets Trapelles de l'Empordà- Sense vàlvules

30

30

70

130

30

30

60

190

103 Made in Tosa - Colla ass. Carnavalesca Els Guapos

80

70

145

295

40

40

80

375

104 Això és Àfrica - Colla els Pimpons

40

50

120

210

20

27

47

257

105 Tots a la Bassa - Colla els Marrecs

70

75

160

305

40

35

75

380

106 Xino Xano - Colla Golfo's & Gracs

50

55

150

255

30

30

60

315

107 Pop a la Galera - Colla els Trempats

60

60

140

260

20

25

45

305

108 La Finestra Imaginària - Colla els Amics de Malta

65

55

140

260

40

40

80

340

109 Mamma Mia arriba a Palafrugell- Els Esperits

50

50

100

200

30

25

55

255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


FESTES DE PRIMAVERA - 50è CARROUSSEL COSTA BRAVA CONCURS DE CARROSSES. NO INÈDITES Votació individual de Jurat Nom i cognoms

Nº jurat

3

Signatura 

CARROSSA (exclosa comparsa) PARTICIPANT Núm

Penalització.

Especta-

Acabats

COMPARSA de carrossa

Impressió

cularitat

global

0-100 punts 0-100 punts 0-200 punts

Vestuari TOTAL

comentaris

PUNTS

accèssits

Impressió

(Caracterit) 0-50 punts

PUNTS

global

TOTAL

CARROSSA

0-50 punts

PUNTS

COMPARSA

101 La nova era de l'Imperi Maya- Colla els Marxosos

20

30

70

120

10

20

30

150

102 Els Follets Trapelles de l'Empordà- Sense vàlvules

20

20

65

105

15

30

45

150

103 Made in Tosa - Colla ass. Carnavalesca Els Guapos

50

60

110

220

50

50

100

320

104 Això és Àfrica - Colla els Pimpons

10

20

60

90

20

30

50

140

105 Tots a la Bassa - Colla els Marrecs

80

90

180

350

30

20

50

400

106 Xino Xano - Colla Golfo's & Gracs

70

90

160

320

30

25

55

375

107 Pop a la Galera - Colla els Trempats

60

80

120

260

20

25

45

305

108 La Finestra Imaginària - Colla els Amics de Malta

25

30

80

135

30

35

65

200

109 Mamma Mia arriba a Palafrugell- Els Esperits

40

30

100

170

30

30

60

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


FESTES DE PRIMAVERA - 50è CARROUSSEL COSTA BRAVA CONCURS DE CARROSSES. NO INÈDITES Votació individual de Jurat Nom i cognoms

Nº jurat

4

Signatura 

CARROSSA (exclosa comparsa) PARTICIPANT Núm

Penalització.

Especta-

Acabats

COMPARSA de carrossa

Impressió

cularitat

global

0-100 punts 0-100 punts 0-200 punts

Vestuari TOTAL

comentaris

PUNTS

accèssits

Impressió

(Caracterit) 0-50 punts

PUNTS

global

TOTAL

CARROSSA

0-50 punts

PUNTS

COMPARSA

101 La nova era de l'Imperi Maya- Colla els Marxosos

78

85

168

331

38

40

78

409

102 Els Follets Trapelles de l'Empordà- Sense vàlvules

62

70

155

287

42

35

77

364

103 Made in Tosa - Colla ass. Carnavalesca Els Guapos

85

80

170

335

46

45

91

426

104 Això és Àfrica - Colla els Pimpons

68

74

162

304

39

42

81

385

105 Tots a la Bassa - Colla els Marrecs

89

90

180

359

42

44

86

445

106 Xino Xano - Colla Golfo's & Gracs

77

87

175

339

41

42

83

422

107 Pop a la Galera - Colla els Trempats

79

85

178

342

43

40

83

425

108 La Finestra Imaginària - Colla els Amics de Malta

92

88

170

350

46

46

92

442

109 Mamma Mia arriba a Palafrugell- Els Esperits

69

72

159

300

37

39

76

376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


FESTES DE PRIMAVERA - 50è CARROUSSEL COSTA BRAVA CONCURS DE CARROSSES. NO INÈDITES Votació individual de Jurat Nom i cognoms

Nº jurat

5

Signatura 

CARROSSA (exclosa comparsa) PARTICIPANT Núm

Penalització.

Especta-

Acabats

COMPARSA de carrossa

Impressió

cularitat

global

0-100 punts 0-100 punts 0-200 punts

Vestuari TOTAL

comentaris

PUNTS

accèssits

Impressió

(Caracterit) 0-50 punts

PUNTS

global

TOTAL

CARROSSA

0-50 punts

PUNTS

COMPARSA

101 La nova era de l'Imperi Maya- Colla els Marxosos

50

50

100

200

25

25

50

250

102 Els Follets Trapelles de l'Empordà- Sense vàlvules

20

30

50

100

20

15

35

135

103 Made in Tosa - Colla ass. Carnavalesca Els Guapos

65

60

50

175

40

45

85

260

104 Això és Àfrica - Colla els Pimpons

30

30

30

90

38

40

78

168

105 Tots a la Bassa - Colla els Marrecs

70

65

70

205

40

42

82

287

106 Xino Xano - Colla Golfo's & Gracs

80

80

130

290

45

45

90

380

107 Pop a la Galera - Colla els Trempats

80

80

180

340

45

40

85

425

108 La Finestra Imaginària - Colla els Amics de Malta

45

45

60

150

45

45

90

240

109 Mamma Mia arriba a Palafrugell- Els Esperits

25

25

25

75

30

30

60

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


FESTES DE PRIMAVERA - 50è CARROUSSEL COSTA BRAVA CONCURS DE CARROSSES. NO INÈDITES Votació individual de Jurat Nom i cognoms

Nº jurat

6

Signatura 

CARROSSA (exclosa comparsa) PARTICIPANT Núm

Penalització.

Especta-

Acabats

COMPARSA de carrossa

Impressió

cularitat

global

0-100 punts 0-100 punts 0-200 punts

Vestuari TOTAL

comentaris

PUNTS

accèssits

Impressió

(Caracterit) 0-50 punts

PUNTS

global

TOTAL

CARROSSA

0-50 punts

PUNTS

COMPARSA

101 La nova era de l'Imperi Maya- Colla els Marxosos

30

40

100

170

20

20

40

210

102 Els Follets Trapelles de l'Empordà- Sense vàlvules

40

45

110

195

20

25

45

240

103 Made in Tosa - Colla ass. Carnavalesca Els Guapos

55

65

130

250

50

50

100

350

104 Això és Àfrica - Colla els Pimpons

55

60

120

235

30

35

65

300

105 Tots a la Bassa - Colla els Marrecs

80

90

185

355

40

40

80

435

106 Xino Xano - Colla Golfo's & Gracs

65

70

150

285

30

45

75

360

107 Pop a la Galera - Colla els Trempats

75

80

160

315

30

35

65

380

108 La Finestra Imaginària - Colla els Amics de Malta

75

60

150

285

45

45

90

375

109 Mamma Mia arriba a Palafrugell- Els Esperits

45

55

115

215

25

25

50

265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


FESTES DE PRIMAVERA - 50è CARROUSSEL COSTA BRAVA CONCURS DE CARROSSES. NO INÈDITES Votació individual de Jurat Nom i cognoms

Nº jurat

7

Signatura 

CARROSSA (exclosa comparsa) PARTICIPANT Núm

Penalit-

Especta-

zació.

cularitat

Acabats

COMPARSA de carrossa

Impressió global

0-100 punts 0-100 punts 0-200 punts

Vestuari TOTAL

comentaris

PUNTS

accèssits

Impressió

(Caracterit) 0-50 punts

PUNTS

global

TOTAL

CARROSSA

0-50 punts

PUNTS

COMPARSA

101 La nova era de l'Imperi Maya- Colla els Marxosos

69

70

150

289

35

39

74

363

102 Els Follets Trapelles de l'Empordà- Sense vàlvules

61

66

135

262

32

30

62

324

103 Made in Tosa - Colla ass. Carnavalesca Els Guapos

78

78

170

326

42

40

82

408

104 Això és Àfrica - Colla els Pimpons

73

70

165

308

42

40

82

390

105 Tots a la Bassa - Colla els Marrecs

75

74

165

314

40

35

75

389

106 Xino Xano - Colla Golfo's & Gracs

70

71

165

306

39

32

71

377

107 Pop a la Galera - Colla els Trempats

62

68

148

278

35

39

74

352

108 La Finestra Imaginària - Colla els Amics de Malta

65

70

148

283

37

39

76

359

109 Mamma Mia arriba a Palafrugell- Els Esperits

55

59

120

234

30

25

55

289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Graelles de Votacions CARROSSES NO INEDITES 2012  
Graelles de Votacions CARROSSES NO INEDITES 2012  

Graelles de Votacions CARROSSES NO INEDITES 2012