__MAIN_TEXT__

Page 1

19 - 20 april inbjuder Ångströmlaboratoriet till

JORDKLOTETS RESURSER Hur skapar vi människor förutsättningar för det hållbara samhället?

Seminarium om utveckling av arbetssätt, teknik, material och återvinning av jordens resurser

Anmäl dig här! 13 – 14 april 2012 Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet www.gfok.se

Vi vänder oss till

lärare i fysik, kemi, biologi, historia, ekonomi, teknik,samhällskunskap, matematik och geografi på högstadiet, gymnasiet inom vuxenutbildningen, doktorander och forskare som har intresse av områdets utveckling. Vi vänder oss också till dig som arbetar med energi-, klimat- och miljöfrågor för ett hållbart samhälle. Spektrum Ångström lärardagar premierar arbetslag genom reducerat pris från samma arbetsplats.

Spektrum Ångström Lärardagar

är ett samarbete mellan Institutionen för fysik och astronomi, Institutionen för teknikvetenskaper, Institutionen för kemi, Institutionen för informationsteknologi samt Matematiska institutionen, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet tillsammans med GF&K sedan starten 1994. Kunskapshöjande seminarier sker en gång per termin på Ångströmlaboratoriet.

Jordklotets resurser är begränsade. För att nå en framtid, där människan fortsättningsvis kan leva på vad vår planet kan ge av mat, vatten, energi och material, måste vi tänka i hållarbarhet. Men vad innebär hållbarhet? Hållbarhet kan förklaras med ett systems förmåga att motstå påfrestningar, utan att falla samman. I ett system som utgörs av jordklotet så finns det en mängd processer, naturliga liksom av människan skapade, som antingen förstärker eller försvagar jordens hållbarhet. Vårens seminarium är inledningen på en serie av seminarier där hållbarhet kommer att belysas.Vi får en insyn i vattnet och dess livskraft för global hållbarhet. För att därefter gå över till energifrågan. En fråga som ställs och som kommer belysas är om vi i framtiden har tillgång till den energi som behövs för att leva som vi gör idag, utan att hållbarheten försämras. Vi kommer också få en insyn i möjligheter och begränsningar i att använda solenergi och jordens inre kraft som energiresurs. Människans sökande efter och utnyttjande av lätttillgängliga energikällor som vatten, olja och kol har lett till global miljöpåverkan, sociala/politiska konflikter och snabb ekonomisk tillväxt. Detta påverkar hållbarhet och framtidstro. Hållbarhet handlar inte enbart om att skapa nya högvärdiga energikällor, utan även hur vi använder energi och råvaror, som metaller. Att återvinna metaller energieffektivt är en utmaning. En av de viktigaste faktorerna för att klara utmaningen om hållbarhet är människans förmåga till att samarbeta och ta kloka beslut utifrån fakta. Dagarna kommer att belysa hur olika det går att lösa dessa möjligheter till samarbete. Vi kommer också få belyst hur metaller påverkar vår hälsa. Vi får också del av hur naturens konstruktioner kan hjälpa oss att förstå hållbarhet. Biomatematikens värld är ett spännande område där insikten om organismers beteenden kan skapa nya tekniska lösningar. Det finns också en möjlighet att delta i olika äventyr utifrån intresse. Välkommen till ett kunskapshöjande seminarium i Uppsala!


JORDKLOTETS RESURSER

Hur skapar vi människor förutsättningar för det hållbara samhället? Seminarium om utveckling av arbetssätt, teknik, material och återvinning av jordens resurser ÅNGSTRÖMLABORATORIET, UPPSALA UNIVERSITET INBJUDER TILL SPEKTRUM ÅNGSTRÖM LÄRARDAGAR Se mer om de medverkande på www.gfok.se

Fredag 19 april

Lördag 20 april

08.30 – 09.00 Registrering, kaffe och smörgås 09.00 – 09.05 Välkommen till Spektrum Ångströms dagar 09.10 – 09.55 Vårt livsviktiga vatten - människans ansvar Eva Lindström 10.00 – 10.45 Hur mycket energi behöver vi i ett hållbart samhälle och vilka resurser finns? Lennart Bengtsson 10.45 – 11.15 Förfriskningar 11.15 – 12.00 Energin under våra fötter. Från jättejordbävningar till ljummet vatten , Björn Lund 12.05 – 12.55 How can we deal with conflicts? Social Conflicts when Building Dams for Producing Renewable Energy Ashok Swain 13.00 – 14.15 Lunch 14.15 – 15.15 Klimatmodellerna - kan det finnas fel i beräkningarna Är 20 år rimlig tid för statistisk signifikans? Om tidsserier, slutsatser och slump, Jesper Rydén 15.20 – 16.00 Bortom BNP. Nationalekonomi och företagsekonomi för hållbart samhälle, Peter Söderbaum 16.00 – 16.10 Förfriskningar 16.10 – 16.55 Små droppar i atmosfären ger upphov till nya klimat lösningar, Olle Björneholm 17.00 – 17.45 Återvinning av strategiska metaller, Fredrik Björefors 17.50 – 18.15 Hinder och möjligheter för egenproducerad solel i Sverige, Joakim Widén 18.15 – 18.45 Spektrum Ångström Dialog: Tankar och funderingar kring dagens föredrag. Vad kan vi göra i klassrummet med dagens inhämtade kunskap? Alla deltagare i seminariet samt föredragshållare. Ordförande: Annika Lundegårdh 19.00 Middag under trivsamma samtal på Ångström laboratoriet

09.00 – 09.45 Upptäckten av Higgsbosonen, teoretiker och experimentalister i ett 40-årigt samspel Richard Brenner 09 .50 – 10.35 Hur påverkar vår naturliga miljö vår hälsa? Medicinsk Geologi Olle Selinus 10.35 – 10.50 Förfriskningar 10.50 – 11.30 Svärmar av djur, varför krockar de inte? Biomatematik där vi lär av naturen David J.T. Sumpter 11.35 – 12.50 Spektrum Ångström Äventyr – välj fördjupning

Anmälan sänds till Genuin Fortbildning & Konferensservice senast den 16 april Vid anmälan senast den 29 mars är priset reducerat.

A) Hur uppstod jordklotets resurser? Kretslopp på galaktisk skala B) Utmaningar inom metalleråtervinning C) Kemins möjligheter och Bygg din egen solcell D) Fosforpeak om 20 år – hur kan vi förebygga? E) Forskning kräver professionella samspel F) Vi lever över våra energitillgångar med 150-200 gånger G) Biomatematik – övningar att ta med till elever H) Fjärde generationens kärnkraft. Avfall lagras endast 1000 år, ny teknik och nya material I) Studier i Kina gav jobb på Sandvik i Gimo J) Modiga politiker krävs för fossilfri kommun, nya arbetssätt K) Visning av Ångström och Tandemlab 12.50 – 14.00 Lunch 14.00 – 14.30 Varför gör dom som dom gör och inte som vi säger? Åke Pålshammar 14.30 – 14.40 Avslutande ord om framtidens lärardagar, alla deltagare och ordförande för dagen

Vid anmälan senast 29 mars är priset 2 350 kronor per person för båda dagarna. Vid fler anmälningar från samma arbetsplats betalar person nummer två och tre 1 980 kronor för båda dagarna. Vid fler deltagare från samma arbetsplats, begär specialpris. Vid val av en dag är priset 1 980 kronor per person. Vid anmälan senare än 29 mars höjs priset för två dagar till 2 600 kronor per person oavsett antal från samma arbetsplats. Vi rekommenderar därför anmälan senast 29 mars. Samtliga priser är exkl. moms. L unch, kaffe och viss dokumentation ingår i avgiften. Faktura skickas i samband med bekräftelse. o Jag deltar den 19-20 april 2013 o J ag önskar delta i fredagens middag under trivsamma former á 250 kr exkl moms o Jag deltar endast den 19 april o J ag deltar endast den 20 april Gör dina val tydligt, tack! Skriv önskat Spektrum Ångström Äventyr här: ____________________________________________________________________

Jag önskar bekräftelse via o Post o Fax o E-mail Vänligen markera önskat val. Namn:_______________________________________________________________ Kostnadsställe:_________________________________________________________ Arbetsplats:___________________________________________________________ Adress arbetet:________________________________________________________ Tel och E-mail:_________________________________________________________

Vi ber dig förmedla programmet till ansvariga, kopiera gärna till kollegor. Anslå gärna som affisch.

Eller anmäl dig på www.gfok.se

Profile for Annika  Lundegårdh

Jordklotets resurser. Hållbara samhället och dess utveckling  

Uppsala universitet, Ångströmlaboratoriet inbjuder till lärardagar om Jordklotets resurser. Hur skapar vi människor förutsättningar för det...

Jordklotets resurser. Hållbara samhället och dess utveckling  

Uppsala universitet, Ångströmlaboratoriet inbjuder till lärardagar om Jordklotets resurser. Hur skapar vi människor förutsättningar för det...

Profile for gfok
Advertisement