Page 1

22 - 23 november inbjuder Ångströmlaboratoriet till

Vår tids globala utmaning

HUR SKAPAR VI HÅLLBARA MATERIAL? En möjlig väg för att finna nya arbetstillfällen och en hållbar framtid både lokalt och globalt

Anmäl dig här! www.gfok.se

Vi vänder oss till

lärare i fysik, kemi, biologi, historia, ekonomi, teknik, samhällskunskap, matematik, naturkunskap och geografi på högstadiet, gymnasiet inom vuxenutbildningen, doktorander och forskare som har intresse av områdets utveckling. Vi vänder oss också till dig som arbetar med energi-, klimat- och miljöfrågor för ett hållbart samhälle. Spektrum Ångström lärardagar premierar arbetslag genom reducerat pris från samma arbetsplats.

Spektrum Ångström Lärardagar

är ett samarbete mellan Institutionen för fysik och astronomi, Institutionen för teknikvetenskaper, Institutionen för kemi, Institutionen för informationsteknologi samt Matematiska institutionen, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet tillsammans med GF&K sedan starten 1994. Kunskapshöjande seminarier sker en gång per termin på Ångströmlaboratoriet.

Debatten om jordens hållbarhet och dess framtid domineras av klimat- och energifrågan, medan många andra faktorer, viktiga för en hållbar framtid, kommer i skymundan. Under senare år har en kommande brist på fosfor lyfts fram som ett ytterligare hot mot vår framtid. Allt fler resursrelaterade problem lurar i vassen, alltmedan jordens skräpberg fortsätter att växa. En fråga som kommer att aktualiseras alltmer är hållbar materialanvändning. Det vill vi lyfta som en viktig fråga då människan är i behov av material men hur skapar vi material som ger nytta och minimal skada? Hur får vi våra livsnödvändiga material att återcirkulera i samhället på ett energieffektivt sätt? Kan vi möjligen skapa hållbarare material som inte förslits och slängs eller behöver återvinnas var och varannan minut? Det är inte enbart våra material som måste bli hållbarare i en framtida förändrad värld, utan även människan själv måste överleva både kroppsligt och mentalt. I höstens seminarium, som är det andra av Spektrum Ångströmsseminariet i serien om hållbarhet, kommer vi att belysa forskning inom materiallära, kemi, medicin och hållbar design, som ett steg mot en hållbar värld. Fokus kommer att ligga på människan och hennes förmåga att genom ökad kunskap designa vår framtid, mot bättre hållbarhet i både material och samhällsbyggnad, tillika hennes hållbarhet som människa på planeten jorden. Varmt välkommen till ännu ett kunskapshöjande seminarium i Uppsala!


Vår tids globala utmaning

HUR SKAPAR VI HÅLLBARA MATERIAL? ÅNGSTRÖMLABORATORIET, UPPSALA UNIVERSITET INBJUDER TILL SPEKTRUM ÅNGSTRÖM LÄRARDAGAR

Fredag 22 november 08.30 – 09.00 Registrering, kaffe och smörgås 09.00 – 09.05 Välkommen till Spektrum Ångströms dagar 09.05 – 09.45 Hjärnans hållbarhet – hur tänjbar och anpassningsbar är egentligen hjärnan? Fred Nyberg 09.50 – 10.30 Den flamsäkra och impregnerade hjärnan hur påverkar det beteende, inlärning och minne? Henrik Viberg 10.30 – 11.00 Förfriskningar och samtal 11.00 – 12.00 Nytt ljus leder till morgondagens material Nils Mårtensson 12.05 – 13.00 Övergång till ny hållbar teknik medför tuffa utmaningar inom friktion, smörjning och nötning Staffan Jacobson 13.00 – 14.30 Lunch och samtal 14.30 – 15.10 Reservdelsmänniskan kräver hållbara material. Maria Pettersson 15.15 – 16.00 Grön Kemi – hur skapar vi hållbara kemikalier utan farliga ämnen Joseph Samec 16.00 – 16.30 Förfriskningar och samtal 16.30 – 17.15 Design för hållbarhet, samhällen med hållbara material – är det möjligt? En internationell/nationell utblick och inblick för social hållbarhet Per G Berg 17.15 – 18.15 Spektrum Ångström Dialog: Tankar och funderingar kring dagens föredrag. Vad kan vi göra i klassrummet med dagens inhämtade kunskap? Alla deltagare i seminariet samt föredragshållare. Ordförande: Annika Lundegårdh 18.15 Middag under trivsamma samtal på Ångström

Lördag 23 november 09.15 – 09.45 Möjligheter och risker med nya nanomaterial - hur påverkar nanopartiklar levande celler? Ylva Rodhe 09 .50 – 10.35 Design av hållbara material för omvandling av solljus till elektricitet - om färgämnessolceller och hur nära kan vi nå den teoretiska gränsen för att nå kloka val av material? Olof Karis 10.35 – 10.50 Förfriskningar 10.50 – 11.35 Innovativ forskning liknar ett äventyr i en tät och s vårgenomtränglig djungel Anders Hagfeldt 11.35 – 12.50 Spektrum Ångström Äventyr – välj fördjupning av föredrag/samtal A) Grön kemi – passa på att prova B) 20 procent av periodiska systemet upptäcktes i Sverige C) Hållbar stadstrafik – trådbussar D) Modern verkstad – hur fungerar den? E) Läkemedel – överanvändning ger hälsokonsekvenser F) Hur skapar vi hållbar ekonomi? G) Fosforbrist H) FREIA lab I) Jordklotets resurser-varifrån kommer de? Kretslopp på galaktisk skala J) Kretslopp av metaller – hur kan det bli möjligt? K) Fjärde generationens kärnkraft, avfall lagras endast 1000 år, ny teknik, nya material. L) Möt några av Sveriges pensionerade Geologiprofessorer och deras syn på klimatet M) Visning av Ångström och Tandemlab 12.50 – 14.00 Lunch 14.00 – 14.30 Wood as a sustainable material – how can we use it? Ivon Hassel 14.30 – 14.40 Avslutande ord om framtidens lärardagar

Anmälan sänds till Genuin Fortbildning & Konferensservice senast 19 november Vid anmälan senast den 5 november är priset reducerat. Vid anmälan senast 5 november är priset 2 350 kronor per person för båda dagarna. Vid fler anmälningar från samma arbetsplats betalar person nummer två och tre 1 980 kronor för båda dagarna. Vid fler deltagare från samma arbetsplats, begär specialpris. Vid val av en dag är priset 1 980 kronor per person. Vid anmälan senare än 5 november höjs priset för två dagar till 2 600 kronor per person oavsett antal från samma arbetsplats. Vi rekommenderar därför anmälan senast 5 november. Samtliga priser är exkl. moms. L unch, kaffe och viss dokumentation ingår i avgiften. Faktura skickas i samband med bekräftelse.

o Jag deltar den 22-23 november o J ag önskar delta i fredagens middag under trivsamma former á 250 kr exkl moms o Jag deltar endast den 22 november o J ag deltar endast den 23 november Gör dina val tydligt, tack! Skriv önskat Spektrum Ångström Äventyr här: ____________________________________________________________________

Jag önskar bekräftelse via o Post o Fax o E-mail Vänligen markera önskat val. Namn:_______________________________________________________________ Kostnadsställe:_________________________________________________________ Arbetsplats:___________________________________________________________ Adress arbetet:________________________________________________________

Se mer om programmet samt de medverkande på Spektrum Ångström Lärardagar på www.gfok.se Vi ber dig förmedla programmet till ansvariga, kopiera gärna till kollegor. Anslå gärna som affisch. Med reservation för ev ändringar.

Tel och E-mail:_____________________________________________________________

Skicka anmälan till GF&K, Tistronv 5, 756 55 Uppsala eller via e-post på adress: genuin@gfok.se

Hållbara material vår tids globala utmaning  

Spektrum Ångström lärardagar, Lärardagar, Hållbarhet

Advertisement