__MAIN_TEXT__

Page 1

Inbjudan till Mötesplats för drivkraftiga företagare

Utveckla din kreativitet för ökad lönsamhet i företaget 17 mars 18.00 – 20.30 Vi möts vi för att utveckla marknadsföring och försäljning med tanken att öka din inkomst i företaget.

Vi vänder oss till dig som driver företag, gärna kvinna, och behöver ta ditt företag ett steg till i utvecklingen. Målet med mötet är ökad lönsamhet i ditt företag. Annika Lundegårdh, företagare sedan 23 år, leder oss genom kvällen där vi lär oss att hur vi använder vår drivkraft för ökad lönsamhet i företaget med fokus på marknadsföring och försäljning. Annikas motto är ”Förena familj och företagande är en konst för det drivkraftiga företaget”. Kvällen består av att fokusera på varje företags svårigheter och vi hittar varje möjlighet. Vi tar fram planer för varje företag med målet ökad lönsamheten. Annika Lundegårdh är van att lita på sin egen energi och drivkraft för ökad lönsamhet och hon delar med sig av sina kunskaper. Priset är 350 kr exkl moms. Faktura erhålls i samband med anmälan. I priset ingår viss dokumentation och lättare förtäring.

Plats 17 mars är Gammel-Gränome, Alunda. Cirka 20 min resa från Uppsala centrum. Samåkning är möjlig om du meddelar det vid anmälan. http://kartor.eniro.se/m/nSDld Anmäl dig till Annika Lundegårdh, GF&K, genuin@gfok.se senast 13 mars. Anmälan är bindande. Frågor? Kontakta Annika Lundegårdh, 070 795 23 93, genuin@gfok.se

Arrangeras av Drivkraftiga företagare ekonomisk förening. Drivkraftiga företagare utvecklar företagandet och ökar sin lönsamhet. Vi skapar mötesplatser för att göra det möjligt.

Välkommen drivkraftiga företagare

Profile for Annika  Lundegårdh

Drivkraftiga företagare möts och utvecklar företagandet  

Inbjudan till mötesplats för drivkraftiga företagare - utveckla din kreativitet för ökad lönsamhet i företagandet 17 mars 18-20.30

Drivkraftiga företagare möts och utvecklar företagandet  

Inbjudan till mötesplats för drivkraftiga företagare - utveckla din kreativitet för ökad lönsamhet i företagandet 17 mars 18-20.30

Profile for gfok
Advertisement