Page 1

DE KLEINE BOND november 2013

 inschrijven Sinterklaasfeest : 1/11  tweedehandsbeurs voor speelgoed: 11/11

secretariaat: Hilde Raats, Mortselsesteenweg 35 03 455 10 99 – hilde.raats@skynet.be ♦ kinderoppasdienst: Katia De Backer/Astrid Heyse kinderoppas.hove@gmail.com 0475 67 11 52 ♦ www.gezinsbondhove.be


Evaluatie heraanleg centrum In De Kleine Bond van augustus/september 2012, in de aanloop naar de gemeentelijke verkiezingen in oktober, las je de uitslag van de enquête ‘Gezinsvriendelijke gemeente ‘. De enquête werd door 64 respondenten ingevuld. Totaal tevreden24 of 34,3%; totaal ontevreden 42 of 60%;

geen mening 4 of 5,7%. De commentaar luidde als volgt: De onvrede omtrent verkeersveiligheid en mobiliteit in Hove blijkt groot te zijn. Ook bij de analyse van de deelvragen is de ontevredenheid opvallend. Onderhoud van fiets- en wandelpaden, toezicht op naleving van de verkeersregels, maatregelen om plaatsen waar veel kinderen of ouderen lopen of fietsen veilig te maken, organisatie van de verkeerscirculatie, allemaal thema’s waar minder dan de helft van de respondenten met een mening tevreden zijn over het gevoerde beleid. Hier is duidelijk werk aan de winkel. Sensibiliseren en verkeerseducatie via scholen en verenigingen kan dan weer op bijna 70% tevredenheid van de respondenten met een mening rekenen. Ons uitgangspunt blijft dat als lokale overheden dingen doen die goed zijn voor kinderen, ze dat ook zijn voor volwassenen en gezinnen. Een kindnorm is een goede maatstaf bij het uitwerken van een gezinsvriendelijk beleid. Een gemeente die uitgebouwd wordt op een maat die ook kinderen past, is ook een goede gemeente voor andere zwakkere groepen en eigenlijk voor iedereen. De gezinsbond vraagt dat de dorpskern deel uitmaakt van een kindvriendelijke route die scholen en andere kinderbestemmingen o.a. bibliotheek, buitenschoolse opvang, sportpark en speeltuin verbindt. We hopen dat de dorpskern en zijn omgeving weer zal toelaten dat kinderen zich zelfstandig en zonder begeleiding in het verkeer kunnen bewegen. Ouders krijgen zo meer tijd voor zichzelf en zijn niet verplicht om van hier naar daar te rijden met de kinderen op de achterbank. Stappen en trappen behoren tot de peilers van een gezonde opvoeding en gratis is meegenomen. Wij zullen de ‘ kindnorm’ verdedigen in de algemene evaluatievergadering gepland voor alle geïnteresseerden en in de adviesraden.


Wens je speelgoed te kopen aan leuke prijzen?

Tweedehandsbeurs voor speelgoed

Dat kan op 11 november 2013 van 13.00 uur tot 16.00 uur in de Rodenbachschool Onderwijsstraat 8. Keuze uit 3500 stuks?

Gezinsbond – Hove verzorgt de verkoop Info: Petra De Smet-Verhoeven, Parklaan 4, tel. 03-234.93.43 of speelgoedbeurs.gezinsbond@gmail.be

De Gezinsbond en JAanimo maken van Hove een echte Sinterklaasgemeente.  AANKOMSTFEEST OP ZATERDAG 23 NOVEMBER OP HET KERKPLEIN, MET HET SINTERKLAASKOOR en SINTORKEST EN MET LEKKERS VOOR IEDEREEN. . Elk jaar organiseren we voor de Sint een echt Aankomstfeest. Sinterklaas contacteerde ons omdat hij dit jaar een ander feest wenst. Hij zou zo graag eens zelf een Aankomstfeest willen organiseren voor zijn beste vriend Zwarte Piet. Sinterklaas zal daarom samen met vriend Stefan Beeldens het feest mee voorbereiden.


De Sint stelt dit jaar een echt Sinterklaaskoor samen. In het koor zitten heel wat bekende Hovese koppen. Zo bevestigde de burgemeester reeds zijn deelname. Andere namen ontdek je op

www.sinterklaasgemeente.be Het koor zal muzikaal begeleid worden door het Sintharmonisch Jeugdorkest van de Hovese Harmonie. Ook het paard 'Slechtweervandaag' zal er bij zijn. 'De Aankomst van Zwarte Piet' is een gratis feest. Iedereen is welkom! . 17.00 uur : stipte start aankomstfeest voor zwarte Piet . 17.05 uur : aanwezigheid Sinterklaas . 17.30 uur : einde en aansluitend moment om handje te geven aan Sinterklaas ď §SPORTING SINT- BELEVENIS op ZONDAG 24 NOVEMBER IN SPORTHAL SPORTPARK De dag na het Aankomstfeest kan je opnieuw een unieke belevenis beleven. Sinterklaas heeft in samenwerking met de sportdienst de volledige Hovese Sporthal afgehuurd. Dat wordt lachen, springen, rennen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Laat je verrassen door dit uniek "Sporting Sint" gezinsavontuur. Je kan tickets voor deze familievoorstellingen reserveren vanaf 1 november op www.sinterklaasgemeente.be Boek je voorstelling op www.sinterklaasgemeente.be vanaf 1 november Korting voor leden van de Gezinsbond! Wij danken IMMO CASCO als Hofleverancier van Sinterklaas: www.immocasco.be !


Cultuurtjes Cultuurtjes cultuurtjes een initiatief van Gezinsbond Hove en KWB – Hove

Schafttijd Wij zetten ons nieuw cultuurseizoen in met een tragikomedie, opgevoerd in het theater Cartouche. Het stuk ‘Schafttijd’ van Paul Coppens brengt het verhaal van Gaston en Willy, twee onafscheidelijke vrienden die al meer dan twintig jaar samen pinten pakken, moppen tappen en vrouwen versieren. Twee makkers met een bijna identieke levensloop. Tot op de dag dat één van beide heren beslist te trouwen, terwijl de andere dat niet doet. De vrienden blijven wel samen werken: de ene als aannemer en de andere wordt zijn metserdiender. Alle dagen samen op de werf. Tussen beide hartsvrienden van weleer is vanaf dan zeker niet meer alles rozengeur en maneschijn. Op het eerste zicht gaat het stuk over alledaagse toestanden waar we zelden blijven bij stilstaan. Over een apart soort volkje: de metsers. Soms wat ruw en zelfs platvloers, maar af en toe ook eens fijnbesnaard. Een lach en een traan. Wanneer : Waar : Inkom : Reserveren :

zaterdag 14 december 2013 om 20.30 uur theater Cartouche, Strijdersstraat 67 , Edegem € 8,50 per persoon (groepstarief) te storten op rekening nr BE 02 4056 0242 9140 na bevestiging van reservatie bij het gezin Hoppenbrouwers – Slaets 03 455 63 80 of paul.hoppenbrouwers@telenet.be

Gratis advies bij de eni-adviseur. Sinds dit jaar heeft de Gezinsbond er een dienstverlening bij! De eniadviseur beantwoordt vragen van leden over wie de voordeligste energieleverancier is. Of het nu gaat om de vergelijking tussen twee eniproducten, of tussen een eni-product en een product van een andere energieleverancier of groepsaankoop, de vraag wordt altijd objectief bekeken vanuit het enige belangrijke uitgangspunt: wat is voor het lid de beste formule en leverancier? Info kan je vragen via mail eniadvies@gezinsbond.be of via 02-507 88 54.


Spaarkaart en lidkaart worden vanaf 2014 één kaart! ► Je moet dus voortaan werkelijk lid zijn van de Gezinsbond wil je genieten van de financiële voordelen als je koopt bij een spaarkaarthandelaar! Met het gespaarde geld kan je kopen bij alle spaarkaarthandelaars, dit in tegenstelling tot een klantenkaart.

► Belangrijk is dat je de huidige spaarkaart voor 1 februari gebruikt of aanbiedt bij een spaarkaarthandelaar of afdelingswinkel (Hilde Raats, Mortselsesteenweg 35 – 03 455 10 99). Je gespaarde saldo wordt dan overgezet naar een ’online portemonnee’. Je krijgt een overdrachtticket van de handelaar, een bewijs dat de overdracht goed verlopen is. Vanaf dan staat je saldo online en kan je het consulteren door je op www.gezinsbond.be/mijn gezinsbond te registreren. Zo weet je steeds hoeveel de gespaarde som bedraagt.

► Heb je thuis meerdere spaarkaarten? Bied dan al je kaarten aan. Het is voldoende dat de kaart in het toestel wordt gestopt om het saldo online te zetten. Het bedrag van de verschillende kaarten wordt opgeteld en het totaal komt in je online portemonnee. ► Ook belangrijk om weten is dat als je je lidgeld niet betaalt, de oude spaarkaart niet meer gebruikt kan worden vanaf 15 januari. Je stuurt je kaart op naar de Gezinsbond en vermeld je rekeningnummer. Het gespaarde saldo zal overgeschreven worden op je bankrekening. Ongeacht over welk bedrag het gaat. Daarvoor krijg je een jaar tijd. Daarna is het niet meer mogelijk om de som te recupereren. ►Vanaf je nieuwe sparen kan je per schijf van 10 euro een afname doen! ►Wie uitkijkt recupereert snel zijn 35 euro lidgeld. Als je de Gezinsbond louter financieel bekijkt, is iedere euro boven de 35 euro winst!


De Gezinsbond in Hove…. november 2013 Vr 8 Za 9 Ma 11 Vr 15 Za 16 Zo 17 Ma 18 Vr 22 Za 23

Zo 24 Di 26 Vr 29 Za 30

werelddansen JAanimo zwemclub Tweehandsbeurs voor speelgoed werelddansen JAanimo zwemclub knuffelturnen beleggingsclub werelddansen JAanimo Zwemclub Aankomstfeest voor zwarte Piet Sporting Sint Alg. vergadering werelddansen JAanimo zwemclub

20.30 uur 16.30 uur 13.00 uur 20.30 uur 16.30 uur 10.00 uur De Markgraaf 20.30 uur 16.30 uur 17.00 uur

20.00 uur 20.30 uur 16.30 uur

Urania JOC Kontich Rodenbachschool Urania JOC Kontich Sporthal 20.00 uur Urania JOC Kontich Kerkplein Sporthal De Markgraaf Urania JOC Kontich

Nu reeds noteren: Zaterdag 14 december : Cultuurtjes ‘Schafttijd’ Zondag 26 januari 2014 : Nieuwjaarsdronk Zaterdag 1 februari : Vivat Mozart Dinsdag 11 maart : veilig online i.s.m. oudercomité Ritmica ► Lidkaart meer waard! Kijk eens op de website naar acties waarvoor je korting krijgt met je lidkaart! Surf naar : http://gezinsbond.be/lidkaartmeerwaard o.a. : Assepoester, het tamelijk ware verhaal! De Tovenaar van OZ Houden van – Griffelrock 2014 Nekka-nacht 2014 ►Wie financiële problemen heeft om te kunnen deel te nemen aan één van onze activiteiten of om lid te worden van de Gezinsbond, kan zich steeds wenden tot de voorzitter – 03/455 53 16 of het O.C.M.W. (participatiecharter)

2013 11 De Kleine Bond  
2013 11 De Kleine Bond  
Advertisement