Page 7

Actualitate 7

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 15 Noiembrie 2013

Lista proiectelor strategice din domeniul transportului a ajuns onsiliul Judeþean Hunedoara a pe masa ministerului de resort

C

transmis cãtre Ministerul Transporturilor lista proiectelor strategice în domeniul transporturilor din judeþul Hunedoara. Cele mai multe sunt proiecte despre care se vorbeºte de ani de zile ºi pe care CJ Hunedoara sperã sã le implementeze în cel mai scurt timp posibil. Carmen COSMAN Lista de proiecte cuprinde 15 puncte ºi a fost întocmitã în urma consultãrilor dintre preºedintele CJ Hunedoara, Mircea Moloþ, ºi cei doi vicepreºedinþi, respectiv Tiberiu Balint ºi Ioan Rus. „În urma discuþiilor pe care leam avut cu doamna ministru al Transporturilor, Ramona Mãnescu, în cursul zilei de ieri ne-a

venit o solicitare pentru proiectele strategice în domeniul transportului în judeþul Hunedoara. Prin urmare, azi dimineaþã am ºi comunicat Ministerului aceste proiecte pe care noi le considerãm strategice ºi pentru care solicitãm sprijinul pentru finanþare. Nu sunt doar proiecte judeþene, ci ºi proiecte care depind de finanþare guvernamentalã” a declarat vicepreºedintele CJ

Hunedoara. Lista proiectelor considerate strategice de oficialii CJ Hunedoara cuprinde Aeroportul Deva – Sãuleºti, legãtura la Autostrada A1 a municipiilor Deva ºi Hunedoara, modernizarea DJ 687 Sântuhalm – Hunedoara – Cãlan, continuarea lucrãrilor de modernizare a DN 66A Uricani – Herculane, continuarea lucrãrilor de modernizare a DN 7A

Petroºani – Voineasa – Rm Vâlcea, modernizarea DN 76 E79 ªoimuº – Brad – Oradea, construire linie troleibuz între Deva ºi Hunedpara, construire linie troleibuz între petroºani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani, construire linie troleibuz între petroºani ºi Petrila, construire pasaj traversare cale feratã Culoarul 4 paneuropean în zona Deva,

reabilitare Garã Deva, reabilitare Garã Petroºani, reabilitare Garã Simeria, reabilitare pod rutier traversare Râul Mureº la ªoimuº ºi reabilitare pod rutier traversare Râul Mureº la Simeria.

S

peranþa moarte ultima… Sunt proiecte despre care se vorbeºte de ani de

zile, dar pentru care pânã acum nu s-a gãsit finanþare, însã oficialii CJ Hunedoara sperã cã vor obþine sprijin pentru implementarea lor. „noi avem speranþe cã se ,aterializeazã aceste proiecte. La solicitarea doamnei ministru am ºi transmis aceastã listã de proiecte. Noi sperãm ca cel puþin o parte dintre ele, ºi asta înseamnã drumurile cãtre Voineasa ºi cãtre Herculane sã aibã finanþare anul viitor. Reabilitarea gãrilor la fel este posibil sã fie inclusã pe o listã de investiþii ºi mãcar sã înceapã finanþarea, chiar dacã se deruleazã pe parcursul mai multor ani. Pentru liniile de troleibuz vom vedea dacã este posibil sã ne sprijine cu ceva ministerul”, a explicat Tiberiu Balint.

Încurajeazã adopþia animalelor din adãposturi

Bulinã a intrat în familia vicepreºedintelui CJ Hunedoara, Tiberiu Balint

V

icepreºedintele CJ Hunedoara, Tiberiu Balint, vrea sã impulsioneze iubitorii de animale în adopta un câine fãrã stãpân de al adãposturile Asociaþiei pentru ocrotirea animalelor fãrã stãpân. ªi, ca sã dea ºi un exemplu, a venit împreunã cu fetiþa lui la adãpostul de la Petroºani sã adopte un cãþel. Carmen COSMAN Micuþa Ioana, de numai 4 ani, ºi-a convins tatãl sã adopte un cãþel. ªi-l dorea de mult, însã vicepreºedintele Consiliului Judeþean Hunedoara, Tiberiu Balint, spune cã a considerat cã pânã acum era prea micã. El recunoaºte cã îºi doreºte ca, împreunã cu presa, sã convingã iubitorii de animale sã ia acasã un cãþel ºi sã-i ofere un cãmin cald ºi iubitor. „M-am lãsat convins ºi o sã merg acum sã adopt un cãþel de la Petroºani. Sper sã fie un exemplu

pentru mulþi iubitori de animale ºi sã înceapã sã facã

ºi acest lucru, pentru cã le iubesc, dar le iubesc în

tãcere ºi de acasã. Aº vrea sã le iubeascã acasã, luând în adopþie câte un animal”,a declarat Tiberiu Balint. Dupã vizita la adãpost, Tiberiu Balint ºi fetiþa sa au plecat acasã cu un cãþel alb cu negru pe care de joi îl cheamã Bulinã. „Nu a fost foarte greu sã alegem un

cãþel, mai ales cã acolo, la adãpost, toþi sunt drãguþi ºi prietenoºi. Am luat unul alb cu negru pentru cã aºa ºi-a dorit fiica mea”, a explicat vicepreºedintele CJ Hunedoara, care a intrat deja în rândul celor care au adoptat un câine fãrã stãpân ºi i-au oferit o nouã ºansã.

2013 11 15  

2013 11 15

2013 11 15  

2013 11 15

Advertisement