Page 6

6 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Joi, 14 Noiembrie 2013

Vrem turism, oferim gunoaie

Î

n Valea Jiului, de ani buni, se tot vorbeºte despre o alternativã la industria minierã, aflatã pe cale de extincþie. Aceastã alternativã ar fi reprezentatã, în principal, de turism ºi, în secundar, de agro-turism. Problema este cã oferta turisticã, extrem de bogatã din punct de vedere natural, este „ofilitã” de resturile menajere care sunt întâlnite la tot pasul. Mircea NISTOR

Pet-uri, în special, existã din abundenþã chiar ºi în zonele slab populate. În acest timp, în loc sã se mobilizeze ºi sã facã singuri curãþenie,

ra. „Da, ºi noi suntem vinovaþi cã zona ºi pârâul ce o strabate sunt pline de gunoaie ºi sticle de plastic. Totuºi mai vinovaþi cred cã sunt cei ce locuiesc mai sus. De la

oamenii „locului” aºteaptã ajutorul alto-

ei vin cele mai multe resturi care se opresc

ºi în faþa gospodãriilor noastre”, a spus o femeie care locuieºte pe Slãtinioara. „Acuma ceva timp au trecut pe aici niºte copii care au strâns câteva zeci de saci cu gunoaie. Dacã ne-ar mobiliza cineva poate cã am participa ºi noi la curãþenie. Nu a venit însã nimeni iar noi nu mai suntem aºa de uniþi ca pe vremuri. ªi apoi, primii care ar trebui sã respecte curãþenia ºi natura sunt cei care aruncã gunoaiele. Eu le duc pânã jos la tomberoanele de la

Euro a scãzut cu aproape un ban ublicarea de cãtre INS a datelor privind evoluþia pozitivã a economiei româneºti în trimestrul al treilea la care s-a adãugat scãderea aversiunii faþã de risc, au permis leului sã se aprecieze în faþa principalelor valute.

primele nouã luni a fost de 2,7%, ordinele de vânzare de valutã s-au înmulþit, astfel cã la ora 14:00 cotaþiile din piaþã erau de 4,4490 – 4,4520 lei. Cursul dolarului american a scãzut de

Conform Eurostat, România a înregistrat în trimestrul al treilea cea mai puternicã creºtere economicã din Uniunea Europeanã, în timp ce economia zonei euro a cunoscut una de doar 0,1%, dupã ce a ieºit în trimestrul al doilea dintr-o recesiune prelungitã. Cursul euro a scãzut de la 4,4619 la 4,4536 lei, într-o ºedinþã care s-a deschvânis aproape de închiderea de miercuri, care a fost la

la 3,3264 la 3,3152 lei, iar cel al francului elveþian de la 3,6227 la 3,6123 lei. Monedele din

P

4,4620 – 4,4640 lei. Dupã publicarea datelor de cãtre INS, care indicau faptul cã avansul luat de PIB în

liceu”, a declarat un localnic al aceleiaºi zone. „Toþi leapãdã gunoaiele în pârâu gândind cã apele acestuia le duc la vale. Când zic gunoaie mã refer la resturi menajere, borhot de þuicã, legume stricate, dar, în principal, sticle din plastic. Despre astea am auzit cã rezistã câteva sute de ani. Dacã am avea coºuri de gunoi pe stradã atunci nu ar mai fi aºa mizerie”, a precizat o bãtrânicã. Dacã peisajul „natural” mai lasã de dorit, nu acelaºi lucru se poate spune ºi despre oferta de hranã cu care sunt aºteptaþi turiºtii care trec pragul pensiunilor din zonã. „Avem probleme cu gunoaiele, cu drumul, dar turiºtii tot mai vin pe aici. regiune aveau, la rândul lor, o evoluþie apreciativã faþã de euro. Cea polonezã se întãrea la 4,186 – 4,201 zloþi iar cea maghiarã la 297,6 – 298,9 forinþi. Perechea euro/dolar se tranzacþiona la 1,3417 – 1,387 dolari. Investitorii aºteptau audierea în faþa comisiei monetare a Senatului SUA, a dnei Janet Yellen, cea care este propusã pentru preluarea funcþiei de ºef al Rezervei Federale americane. În piaþa la termen de la Sibiu, euro se tranzacþiona pe decembrie la 1,3423 – 1,3474 dolari iar uncia de aur cu aceeaºi scadenþã la 1.282 – 1.286 dolari. Sunt folosite date ºi informaþii disponibile pânã la ora 14:00

Mãcar mâncarea cu care-i servim este una tradiþionalã ºi sãnãtoasã. În principal le oferim pitã la þest, slanã cu ceapã ºi

Slãtinioara. Pensiunea turisticã administratã de cãtre Lucreþia Mãlinesc a fost deschisã în urmã cu aproape 4 ani de

mãmãligã. Nu lipsesc cârnaþii, carnea ºi brânza de oaie, laptele de vacã ºi, nu în ultimul rând, pãlinca”, a spus Lucreþia Mãlinesc, administratorul unei pensiuni agro-turistice din zona

zile. De atunci ºi pânã în prezent, cei mai numeroºi turiºti care iau trecut pragul, în drum spre Masivul Parâng, au fost cei strãini. În principal, cehi, polonezi ºi germani.

2013 11 15  

2013 11 15

2013 11 15  

2013 11 15

Advertisement