Page 5

Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 15 Noiembrie 2013

Taxe ºi impozite mai mari la Petroºani

20

14, taxe mai mari la Petroºani. primarul municipiului Petroºani Tiberiu Iacob Ridzi afirmã cã începând cu anul 2014, petroºãnenii vor plãti taxe ºi impozite mai mari. Este vorba de o majorare de 16 procente, dat fiind faptul cã anul acesta aceastã majorare nu a fost aplicatã. Edilul spune cã nu va mãri taxele cu 20 de procente aºa cum Guvernul a lãsat la latitudinea administraþiilor locale. Monika BACIU ”Cu siguranþã nu vom mãri taxele locale pe aceastã ordonanþã dacã va apãrea ea în formã în care a fost prezentatã în presã,

dar din pãcate va trebui sã mãrim la Petroºani taxele cu 16% pentru cã ne obligã legea pentru cã anul trecut nu am mãrit taxele, am avut aceastã dispensa pentru cã Petroºaniul nu a avut arierate ºi atunci am putut menþine taxele la nivelul anilor trecuþi”, a declarat primarul municipiului Petroºani, Tiberiu Iacob Ridzi. Majorarea taxelor ar putea fi ºi un lucru benefic. Asta înseam-

nã continuarea unor proiecte, însã edilul precizeazã cã totul trebuie sã fie în raport cu veniturile cetãþenilor. ”Este un ajutor pentru bugetul local dar trebuie sã avem foarte mare grijã astfel încât colectarea taxelor sã

S-au reluat lucrãrile la bazinul ºcolar din Petroºani

D

upã ce luni în ºir au stagnat, lucrãrile la bazinul de înot ºcolar din Petroºani s-au reluat, chiar dacã deocamdatã cu paºi timizi. Piscina ºcolarã se realizeazã prin Compania Naþionalã de Investiþii, care a aprobat proiectul al finanþare, ºi prima de acest fel din Valea Jiului. Carmen COSMAN Constructorul care executã proiectul de

realizare a bazinului ºcolar, situat în imediata vecinãtate a ªcolii generale Spiru Haret din Petroºani, a reluat

Nu plãtesc gunoiul

D

oar jumãtate dintre locuitorii din municipiul Petroºani plãtesc pentru gunoiul pe care îl fac. Asta deºi, maºinile de la salubritate golesc de douã ori pe zi tomberoanele din fiecare cartier. Diana MITRACHE

Potrivit reprezentanþilor locali, oamenii s-au învãþat sã nu îºi achite la timp taxele locale ºi doar jumãtate dintre contribuabili sunt la zi. Asta nu face decât sãle aducã sancþiuni ºi penalitãþi ºi cei de la Servciciul de Impozite ºi Taxe sunt gata sã ia mãsuri. „Anul trecut am avut o încasare de 55 %.

Anul acesta este undevala 47 – 50% încasarea pânã la aceastã datã. Eforturile depuse de primãrie sunt

foarte mari ºi vreau sã vã spun cã ºi noi facem eforturi, în senusul cã le dãm voie sã îºi achite taxa de salubritate lunar, trimestrial, fãrã ca anul acesta sã aibã majorãri de întârziere. Pentru cei care nu ºiau achitat taxa, din 1 ianuarie 2014, vor avea majorãri de întârziere de 2 % pentru fracþi-

une de lunã, sau fiecare lunã, aºa cum sunt ºi la alte taxe”, a declarat Ioana Mãrgulescu, sºefa Serviciului de Impozite ºi Taxe Locale Petroºani. Fiecare cetãþean al municipiului Petroºani plãteºte o taxã de 4,2 lei, iar o persoanã juridicã plãteºte pentru fiecare angajat cu carte de muncã suma de 5 lei.

lucrãrile de execuþie. „Lucrãrile au fost reluate. Constructorul vrea sã aducã ventilatoarele ºi instalaþia de pompare ºi sã închidã bazinul, aºa încât sã vadã dacã peste iarnã poate lucra ºi la partea interioarã”, a declarat primarul municipiului Petroºani, Tiberiu Iacob – Ridzi. Edilul mai spune cã,

fie unul rezonabil în raport cu veniturile cetãþenilor, de aceea nici nu am crescut taxele la Petroºani”, a mai precizat edilul. La Petroºani colectarea taxelor ºi a impozitelor este de peste 90%. deocamdatã nu existã garanþia unei finanþãri, iar lucrãrile au fost reluate pe baza promisiunilor primite. Lucrãrile au început în luna decembrie 2011 ºi, o perioadã, s-a lucrat chiar în avans, numai cã lipsa finanþãrii a blocat proiectul. Valoarea lucrãrilor este de aproximativ 4,5 milioane de lei, iar fondurile sunt asigurate de la bugetul de stat. Clãdirea în care va fi construit bazinul de înot va avea o suprafaþã de 840 de metri pãtraþi ºi va avea douã niveluri, parter ºi un etaj. Bazinul se va afla la primul etaj ºi va avea o lungime de 25 de metri, o lãþime de 12,5 metri, iar adâncimea va fi variabilã, de la 1,20 la 1,80 metri. Bazinul va fi prevãzut cu cinci culoare de înot.

2013 11 15  

2013 11 15

2013 11 15  

2013 11 15

Advertisement