Page 4

4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 15 Noiembrie 2013

SUP: Ambulatoriul aproape gata

A

mbulatoriul Spitalului de Urgenþã din Petroºani e aproape gata. Lucrãrile sunt finalizate în proporþie de 90 % ºi acesta este un pas în pluspentru sistemul medical din Valea Jiului. Diana MITRACHE Proiectul de reabilitare al Ambulatoriului Integrat de Specialitate este ca ºi finalizat ºi mai sunt doar câteva mici lucãri de finalizat. Lucrãrile se încadreazã în grafic ºi managerul spitalului spune cãmai e puþin ºi totul va fi gata. „Lucrãrile se apropie de finalizare, mai existã doar mici retuºuri în câteva încãperi care mai trebuiesc finisate ºi o parte din mobilier care trebuie sã vinã.”, a spus dr. Alin VASILESCU, manager SUP. Asta recunoaºte ºi primarul din Petroºani,

Tiberiu Iacob Ridzi, care spune cã spitalul de aici este deja unul dintre cele mai moderne ºi mai bine dotate. Medicii vor avea aparaturã de ultimã generaþie, iar cabinetele sunt ºi ele foarte moderne. „La ambulatoriu s-au finalizat aproape toate lucrãrile, echipamentele medicale au fost aduse deja, mobilierul, în mare parte a ajuns ºi el ºi urmeazã ca sã finalizãm ºi sã facem recepþia lucrãrilor. Ambulatoriul este unul dintre cele mai moderne din România, atât în ce priveºte infrastructura, ca ºi clãdire, dar ºi din

punct de vedere al aparaturii care a fost adusã”, a adãugat ºi Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroºani. Alin Vasilescu spune cã avem aparate de ultimã generaþie ºi cã ele vor fi funcþionale toate în scurt timp. „Aparatura, în proporþie de 99 % este venitã. Din punctul

meu de vedere, avantajul cel mai mare al spitalului este tomograful pe care l-am primit, unul foarte performant ºi care

este unul funcþional, spre deosebire de cele vechi de care nu ne mai putem folosi. Singurul impediment este partea de autorizare a funcþionãrii, care dureazã câteva luni de obicei”, a mai

adãugat dr Alin Vasilescu. Peste 18 milioane de lei este valoarea investiþiei în ambulatoriul de specialitate al

Spitalului de Urgenþã din Petroºani pentru lucrãrile de reabilitare, care au început de la exterior spre interior. Avantajul este unul imens, dat fiind cã din 1977 nu sa mai investit niciun leu în acest spital. Proiectul a fost finanþat prin Programul Operaþional Rregional, Axa prioritarã 3 ºi are o valoare totalã de peste 18 milioane de lei, din care 12.milioane ºi jumãtate de lei este contribuþia nerambursabilã

a Uniunii Europene. În plus, existã ºi o contribuþie nerambursabilã din partea Guvernului României, în sumã totalã de aproape douã milioane de lei, astfel încât Consiliul local Petroºani are o contribuþie la acest proiect de numai 662.339 lei. Proiectul a viyat modernizarea întregii clãdiri a ambulatoriului Spitalului de Urgenþã Petroºani, precum ºi echiparea ºi dotarea corespunzãtoare a unui numãr de 20 de cabinete medicale, precum ºi realizarea unui lift pentru facilitarea accesului la etajul clãdirii.

creascã ºi mai mult în anii care vor urma. Cauzele sunt mai multe: alimentaþia nepotrivitã, preferinþa

pentru alimente ieftine ºi slabe calitativ sau pentru produse alimentare gustoase, dar care îngraºã.

În primele ºase luni ale anului,

Aproape 400 de cazuri noi de diabet

S

ute de cazuri noi de diabet. Doar în primele ºase luni ale acestui an au fost identificate 399 de noi cazuri de diabet. Anul trecut au fost identificaþi, în total, 1728 de persoane care prezintã aceastã afecþiunie. Monika BACIU La nivelul judeþului Hunedoara sunt înregistraþi 24286 de diabetici. Numãrul persoanelor care suferã de diabet creºte de la un an la altul, iar unul

din factorii care contribuie la apariþia acestei boli este stresul. Medicii recomandã eliminarea grãsimilor saturate din alimentaþia zilnicã (reducerea consumului de carne ºi înlocuirea cu peºte;

înlocuirea uleiului de floarea soarelui cu ulei de mãsline; evitarea alimentelor prãjite în ulei) ºi creºterea consumului de legume ºi fructe proaspete, precum ºi de cereale integrale (înlocuirea pâinii

albe cu pâine integralã sau de secarã; cereale integrale la masa de dimineaþã ºi searã; evitarea pastelor, produselor fãinoase din fainã albã ºi reducerea dulciurilor ºi prãjiturilor, precum ºi a bãuturilor rãcoritoare îndulcite cu zahãr). Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii se aºteaptã ca numãrul diabeticilor sã

2013 11 15  
2013 11 15  

2013 11 15

Advertisement