Page 3

Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 15 Noiembrie 2013

Razie la haiducii huilei din Iscroni D ouã vagoane au fost încãrcate cu cãrbunele furat de cãtre hoþii din zona coloniei de la Iscroni Aninoasa, în doar câteva ore, în urma unei acþiuni de amploare a poliþiºtilor ºi jandarmilor.

Mai bine de 100 de tone de huilã au fost recuperate ieri, pânã la orele prânzului, de la hoþii care opereazã pe linia feratã din

staþia CFR Iscroni Aninoasa, iar poliþiºtii estimau cã încã pe atâta huilã va fi recuperatã la finalizarea

Hunedorean prins la furat de fier vechi tocmai în Moldova

U

n tânãr de 18 ani din judeþul Hunedoara s-a ales cu dosar penal dupã a fost prins la furat pe un ºantier din zona Moldovei. Hunedoreanul împreunã cu un alt tãnãr de 19 ani au fost prinºi în flagrant de angajaþii unei firme care construieºte ºoseaua de centurã a municipiului Suceava, cã furaserã douã poduri metalice ºi alte componente din zona lucrãrilor pentru a le vinde la centrele de colectare a fierului vechi. Muncitorii au anunþat furtul iar poliþiºtii i-au prins în flagrant pe cei doi. “Poliþia municipiului Suceava a fost sesizatã de 2 angajaþi ai unei societãþi comerciale din Iaºi, despre faptul cã în timp ce se

acþiunii. Cãrbunele aparþine Complexului Energetic Hunedoara ºi a fost înapoiat societãþii, însã furturile

deplasau prin satul Sf. Ilie, la ºantierul de construcþie a variantei ocolitoare a municipiului Suceava pentru verificarea stãrii lucrãrilor executate, s-au întâlnit cu C.Ioan, de 19 ani, localnic ºi T.Florin, de 18 ani, din judeþul Hunedoara, fãrã forme legale în comuna Bosanci, care se deplasau cu un atelaj hipo în coºul cãruia aveau douã panouri metalice de susþinere (podine) ºi doi suporþi confecþionaþi din profile metalice ºi tablã (console) sustrase din zona ºantierului. În urma verificãrilor efectuate, poliþiºtii au stabilit faptul cã la 13.11.2013, în jurul orei 09.00, suspecþii au cãrat cu atelajul hipo gunoi de grajd pe un teren agricol din zona, dupã care au sustras cele douã podine ºi cei doi suporþi de sub podul de traversare a DC 72 (Sf. Ilie — Trei Movile) cu intenþia de a le valorifica la un centru de colectare a fierului vechi” aratã anchetatorii. Cei doi tineri sunt cercetaþi acum pentru furt calificat. Oameni legii au reuºit sã recupereze prejudicul în întregime.

sunt abia la început cred poliþiºtii pentru cã vârful lor este înregistrat pe timp de iarnã. Razia de ieri a fost

solicitatã de conducerea Complexului Energetic Hunedoara care a cerut sprijin poliþiºtilor din Aninoasa, jandarmilor cât ºi poliþiºtilor TF pentru a-li recupera huila aruncatã de hoþii care jefuiesc vagoanele ce se îndreaptã spre Termocentrala Mintia. „Poliþia Oraºului Aninoasa a fost solicitatã de conducerea CEH ºi a EPCVJCoroieºti, sã-i sprijinim în recuperarea pierderilor de cãrbune de pe linia feratã ºi din zona adiacentã Staþiei CFR

R

ãsturnare de situaþie la PSD Petroºani. Fostul lider ar putea reveni la conducerea organizaþiei, de unde a fost înlãturat chiar de actualul preºedinte. Senatorul PP-DD este curtat intens de pesediºti spun surse din interiorul partidului. Tot mai multe voci susþin cã vicepreºedintele PP-DD este ca ºi preºedinte al PSD Petroºani, însã senatorul nici nu infirmã ºi nici nu confirmã acest lucru. Totuºi, acesta recunoaºte cã sunt discuþii cu privire la reîntoarcerea sa în partidul care l-a propulsat în politicã. “Încã se discutã, se discutã.... ªtiþi ce-i culmea în lumea asta, e paradoxal. Când îþi doreºti ceva cineva þi-l ia din mânã

D

atoriile Spitalului de Urgenþã din Petroºani au scãzut. Managerul unitãþii medicale din Petroºani spune cã dupã ce a fost aplicatã metoda de reducere a cheltuielilor au scãzut ºi datoriile, undeva la jumãtate. managerul SUP, medicul Alin Vasilescu. Medicul spune cã toate cheltuielile aferente medicamentelor sunt undeva la jumãtate faþã de normal. asta înseamnã medicamente

Maximilian GÂNJU

Doi senatori PSD în Valea Jiului?

ºi când nu-l mai vrei, cineva vrea sã þi-l dea. Nu-mi doresc asta, jur! O spun cu mâna pe suflet, nu-mi doresc asta”, s-a rezumat sã spunã acesta. Haralambie Vochiþoiu a fost exclus din PSD Petroºani în anul 2011, dupã un conflict cu mai mulþi membri de

Medicamente cumpãrate de pacienþi ºi cheltuieli reduse

„Faþã de momentul la care am fost obligaþi sã luãm acele mãsuri, în noiembrie anul trecut când aveam 110 miliarde datorie, la ora actualã datoria se cifreazã la 66 de miliarde”, a declarat

Iscroni. În acest sens sa organizat o acþiune în urma cãreia au fost recuperate peste 100 de tone de cãrbune, iar alte douã vagoane, în funcþie de cât va dura acþiunea, ar urma sã fie încãrcate cu huila recuperatã”, a declarat comisarul Nicolae Airinei, ºeful Poliþiei Aninoasa. Acesta mai spune cã raziile în colonia hoþilor de huilã de la Iscroni vor continua ºi în urmãtoarea perioadã.

mai ieftine pentru pacienþi. ”Am cheltuiala salarialã care la ora actualã, redusã fiind, se cifreazã la 22 de miliarde, veniturile într-o lunã sunt între 28-29,5 de miliarde într-o lunã. Dacã dis-

cutãm în cifre pur teoretice aº avea nevoie de 4 miliarde pentru medicamente, 2-2,5 miliarde pentru utilitãþi, material sanitar un miliard ºi ceva, reactivi 400 pânã la 800 de milioane. În mod cert nu încap în banii pe care îi avem ºi ca atare ne permitem cam la jumãtate ce înseamnã medicamentele, maxim douã miliarde în funcþie de lunã, materiale sanitare undeva la 600-700 de milioane, hrana pacienþilor nu o putem reduce sub o anumitã limitã pentru cã altfel nu se poate. Încercam sã

partid printre care ºi actualul preºedinte al organizaþiei, Ioan Rus. Motivul pentru care Vochiþoiu a fost exclus era cã “ar avea un comportament dictatorial”. Numai cã, odatã cu înlãturarea sa o parte însemnatã din PSD Petroºani l-a urmat, iar organizaþia a intrat în picaj. Maximilian GÂNJU

luãm acele medicamente care sunt de strictã necesitate, în special forma injectabila este mai utilizatã în perioada de spitalizare”, a mai spus sursa citatã. Managerul unitãþii medicale din Petroºani a recunoscut faptul cã pacienþii au fost nevoiþi sã îºi cumpere medicamentele necesare. Monika BACIU

2013 11 15  
2013 11 15  

2013 11 15

Advertisement