Page 16

16 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 15 Noiembrie 2013

Turism în 4 din 500 de cabane în Parâng

D

oar 4 cabane din Parâng au autorizaþii sanitare, plãtesc taxe ºi proprietarii lor declarã cã fac turism. Restul, sunt la negru, neavizate ºi proprietarii lor riscã sã fie executaþi silit. Diana MITRACHE

Nici 1% dintre proprietarii de construcþii din Parâng nu declarã activitatea de turism. În plus, nici nu plãtesc taxe ºi sunt restanþieri la impozite ºi la taxa de salubritate. Situaþia este alarmantã, iar asta o recunosc ºi responsabilii Serviciului de Impozite ºi Taxe locale, care cautã soluþii sã recupereze debitele. „La ora actualã, avem 3 societãþi comerciale ºi o persoanã fizicã. Aceºtia îºi depun la noi declaraþia pentru taxa hotelierã ºi sunt cu banii achitaþi la zi. Probabil cã mai existã ºi

alþii, care nu au venit sã îºi declare la noi taxa hotelierã. Vom încerca sã luãm o evidenþã de la Corpul de Control Comercial sã vedem dacã au eliberat autorizaþii de funcþionare ºi pentru alte unitãþi din Parâng. Noi am fãcut un recensãmânt ºi avem 480 de clãdiri, deþinute de persoane fizice ºi juridice, cabane în Rusu ºi Parâng, iar debitul pentru plata impozitelor pe clãdiri se ridicã la peste 472.000 de lei”, spune Ioana Mãrgulescu, ºefa Birou Impozite ºi Taxe Petroºani. Cei de la Impozite ºi taxe locale cautã acum sã îi

identifice ºi sã le tragã din venituri, sumele neplãtite. Deja sunt fãcute o parte dintre dosare ºi asta pentru a-i aduce la zi. „Avem serviciul de urmãrire, care depune, în primul rând, poprire pe salariu, pensie, conturi, carduri ºi aºa mai departe. Sunt deja executaþi foarte mulþi, chiar ºi pentru restanþele din prima parte a acestui an”, a mai adãugat Ioana Mãrgulescu Taxa hotelierã reprezintã 1% din valoarea costului biletului pentru prima noapte de cazare ºi cei care declarã activitatea, trebuie sã o ºi plãteascã. Din

Inedit: Pârtie de snow tubing în Straja

I

nvestitorii în turism din Straja sunt cu pregãtirile pe ultima sutã de metri, aºa încât turiºtii care vor urca la munte sã aibã toate condiþiile pentru un sejur relaxant. În plus, în aceste zile în Straja se amenajeazã, în premireã, o pârtie de snow tubing. Carmen COSMAN

Partia de snow tubing are o lungime de 200 de metri ºi este situatã în apropiere de pârtia de schi Platoul Soarelui. Pârtia are o instalaþie specialã, care trage un colac - în care se aºeazã turistul - de la baza pârtiei pana în partea superioarã, unde colacul este desprins ºi coboarã cu vitezã la vale pe traseul de tubing. Pârtia de snow tubing a fost prevãzutã ºi cu denivelãr, aºa încât tot traseul sã fie mai palpitant.

Noua pârtie este prevãzutã sã deserveascã pânã la 500 de turiºti pe

orã, iar deocamdatã preþul pentru o singurã urcare este de 3 lei. Administratorii pârtiei se gândesc însã sã implementeze ºi un sistem pe cartelã, pentru mai multe urcãri, aºa cum se întâmplã la instalaþiile de teleski. Iar în cazul în care un turist va dori sa urce de mai

multe, preþul scade. Investiþia pentrzua menajarea acestei pârtii este de 40.000 de euro, iar traseul de snow tubing va putea fi folosita de turiºti în acest sezon. Snow tubing-ul este forate popular în alte þãri ºi de puþin timp a ajuns ºi în România.

pãcate, însã, mulþi nu-ºi declarã activitatea de turism, pentru cã spun cã nu vin turiºtii. În plus, nici parlamentarii nu încurajeazã turismul

ar fi modificat Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ºi care viza clãdirile ºi terenurile din zona montanã deþinute de persoanele juridice care presteazã ser-

la munte ºi dupã ce au fost oprite finanþãrile în Parâng, senatorii au respins un proiect de lege ce viza turismul montan. Impozitele pentru motelurile ºi pensiunile de la munte nu au fost reduse la jumãtate. Plenul Senatului a respins recent propunerea legislativã care

vicii turistice pentru o duratã de minimum ºase luni. În prezent, aceastã reducere se aplicã doar clãdirilor ºi terenurilor de pe litoralul Mãrii Negre, iar iniþiatorii ar fi vrut sã fie aplicabilã ºi la Rezervaþia din Delta Dunãrii.

2013 11 15  
2013 11 15  

2013 11 15

Advertisement