Page 14

14 Program & Horoscop

10:30 37° C (r) 11:20 ANDOnevralgicul de sâmbãtã 11:25 37° C (r) 12:00 România deºteaptã 12:30 Tribuna partidelor parlamentare 13:00 Legenda viºinie (r) 13:30 M.A.I. aproape de tine 14:00 Telejurnal 14:55 Clubul celor care muncesc în România 15:00 Teleshopping 15:30 Oameni ca noi 16:00 Parlamentul României 16:50 Finanþe ºi afaceri 17:25 Legendele palatului: Regele Geunchogo 18:05 Legendele palatului 18:45 Clubul celor care muncesc în România

10:30 Cireaºa de pe tort (r) 11:30 Teleshopping 12:00 Sport, dietã ºi o vedetã 12:30 Teleshopping 13:00 Dragostea trece prin stomac 13:30 Teleshopping 14:00 Vacanþã ºi terapie (r) 15:00 Focus 15:30 Focus Monden (r) 16:00 Regina cumpãrãturilor 17:00 Fii pe fazã! 18:00 Focus 18 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Soacra mea e o scorpie

7:00 ªtirile dimineþii 11:00 Evenimentul Zilei 12:00 ªtirile B1 13:00 Talk B1 14:00 România, acum 15:00 ªtirile B1 16:00 România acum 17:00 Butonul de panicã 18:00 ªtirile B1 19:00 Aktualitatea B1 20:00 ªtirile B1 21:00 Talk B1

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 15 Noiembrie 2013

8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:50 În gura presei 11:40 Teleshopping 12:00 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator 20:00 Observator special 20:30 Icomedy 22:30 X Factor (r

10:45 11:00 12:00 13:15 13:30 14:30 15:30 17:00 17:30 18:30 19:15 20:15 21:15

Teleshopping Triunghiul iubirii 2 Profetul Pastila Vouã (r) Mica mireasã (r) Viaþa fermierului (r) Copii contra pãrinþi (r) Specialiºti în sãnãtate Dragoste dulce-amarã ªtiri Naþional TV Mica mireasã Suflete pereche Conspiraþia iataganelor

10:15 Teleshopping 10:45 Maricruz (r) 11:45 Teleshopping 12:00 Iubiri vinovate (r) 13:00 Teleshopping 13:30 Îngeri pierduþi (r) 14:30 Triumful dragostei 15:30 Suflet de gheaþã 16:30 Poveºtiri adevãrate 17:30 Diamantul nopþii 18:30 Maricruz 19:30 Iubiri vinovate 20:30 Iubiri vinovate - În culisele succesului 21:30 Furtuna din adâncuri 22:30 Îþi ordon sã mã iubeºti!

7:00 ªtirile Pro TV 10:05 Tânãr ºi neliniºtit (r) 11:00 Daltry Calhoun: tatã fãrã voie (r) 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 Tânãr ºi neliniºtit 15:00 Benjamin, recrut fãrã voie 17:00 ªtirile Pro TV 17:30 La Mãruþã 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Dansez pentru tine

10:00 12:30 13:15 14:45 15:30 uli 16:45 18:45 19:00 20:00 22:15 23:45

Draga mea prietenã ªtirile Kanal D Te vreau lângã mine Teleshopping Inima nu respectã regTeo Show ªtirea zilei ªtirile Kanal D Roata norocului Pe banii pãrinþilor Faci faþã, faci bani

9:45 Gimnastica de dimineaþã 10:00 ªtirile Digi Sport 10:15 Digi Sport Special 11:00 ªtirile Digi Sport 11:15 Digi Sport Special 12:00 ªtirile Digi Sport 12:15 Fotbal Club 13:00 ªtirile Digi Sport 13:15 Fotbal Club 14:00 ªtirile Digi Sport 14:15 Fotbal European 16:00 Fotbal European 17:30 ªtirile Digi Sport 18:00 Fotbal Club 19:30 ªtirile Digi Sport 20:00 Digi Sport Special 21:45 Fotbal: Ucraina Franþa 22:30 Digi Sport Special 22:45 Fotbal: Ucraina Franþa 23:30 Digi Sport Special

Cronica Vãii Jiului nu îºi asumã rãspunderea pentru modificãrile operate ulterior în programe de posturile de televiziune

21 martie *** 20 aprilie Aveþi reuºite pe plan profesional, dar cu preþul unor ore de muncã suplimentare. Atenþie la un coleg de serviciu! Invidios pe succesul dumneavoastrã, încearcã sã vã atragã într-o ceartã. Partenerul de viaþã este nemulþumit cã trebuie sã lucraþi.

21 aprile *** 21 mai S-ar putea sã aveþi discuþii dure cu o femeie, din cauza unor probleme de naturã financiarã. Se pare cã persoana respectivã întârzie sã-ºi achite o datorie. În partea a doua a zilei sunteþi predispus la probleme de sãnãtate sau chiar la accidente.

22

22

mai

iunie

*** 22 iunie

*** 22 iulie

Dacã plecaþi într-o cãlãtorie, fiþi prudent ºi nu vã grãbiþi! Existã riscul sã fiþi implicat într-un accident de circulaþie. Ar fi bine sã evitaþi întâlnirile de afaceri, pentru cã nu dispuneþi de putere de convingere ºi riscaþi sã încheiaþi tranzacþii dezavantajoase.

Dimineaþa, un grup de prieteni vã invitã într-o excursie. Dacã acceptaþi invitaþia, s-ar putea ca relaþiile parteneriale sã se tensioneze ºi chiar sã aveþi o discuþie aprinsã.

23 iulie *** 22 august

23 august *** 22 septembrie

Dimineaþa aveþi ºansa sã câºtigaþi o sumã mare bani, probabil dintro moºtenire. Amânaþi întâlnirile de afaceri, pentru cã astãzi sunteþi uºor instabil din punct de vedere emoþional. S-ar putea sã aveþi dificultãþi de concentrare.

Aveþi ocazia sã faceþi schimbãri importante în viaþa dumneavoastrã, mai ales pe plan sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane importante, relaþiile de prietenie ºi de parteneriat. Þineþi cont de intuiþie, dar ºi de ideile partenerului de viaþã!

23 septembrie *** 22 octombrie

23 octombrie *** 22 noiembrie

Parcurgeþi o perioadã favorabilã pe toate planurile. Aveþi ºanse de reuºitã atât pe plan financiar, cât ºi social. Relaþiile cu partenerul de viaþã sunt armonioase ºi vã bucuraþi de înþelegere în familie.

Dimineaþa, un fost coleg, cu care vã întâlniþi întâmplãtor, vã propune un nou loc de muncã. Nu vã gândiþi doar la câºtiguri, ci ºi la obligaþii. Consultaþi-vã cu partenerul de viaþã ºi nu luaþi decizii în grabã!

23 noiembrie *** 20 decembrie

*** 20 ianuarie

Intenþionaþi sã terminaþi o lucrare începutã mai demult în casã. O rudã apropiatã vã ajutã cu bani, dar încearcã sã-ºi impunã punctul de vedere. Fiþi diplomat ºi evitaþi o ceartã!

Dimineaþa aveþi ocazia sã cumpãraþi o casã sau sã faceþi un schimb de locuinþã. Întreaga familie este de acord cu iniþiativa dumneavoastrã, mai puþin o persoanã în vârstã.

21 ianuarie *** 20 februarie

S-ar putea sã fiþi puþin descurajat de câte probleme aveþi de rezolvat. Dacã reuºiþi sã vã mobilizaþi, puteþi face schimbãri interesante în casã, pe care partenerul de viaþã le va aprecia. Fiþi atent la cheltuieli!

21 decembrie

21 februarie *** 20 martie Aveþi succes în toate activitãþile legate de cãmin. S-ar putea sã câºtigaþi o importantã sumã de bani, dintr-o afacere. Dupã-amiazã puteþi sã vã faceþi planuri de viitor.

2013 11 15  

2013 11 15

2013 11 15  

2013 11 15

Advertisement