Page 1

Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 Anul I Nr. 192

Cronica Vãii Jiului Marti, 21 august 2012

www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com Telefon: 0374.906.687 12 pagini 1 LEU

”Sunt lucruri urâte, un fel de sclavie modernã”, cu agenþii de pazã de la minele CNH

Victima poliþiºtilor din Uricani

Cere implicarea ministrului de Interne ãrbatul de 31 de ani din localitatea Uricani ajuns cu maxilarul fracturat, dar ºi alte rãni dupã ce a fost bãtut de poliþiºtii din localitate, are nevoie de 35 pânã la 40 de zile de îngrijiri medicale.

B

>>> PAGINA A 5-A

Fantomele din Castelul Corvinilor plaseazã Hunedoara în topul atracþiilor turistice din România unicipiul Hunedoara este caracterizat de jurnaliºtii britanici de la Lonely Planet ca fiind un oraº în stil sovietic, dar cu cel mai plin de fantome castel din Transilvania.

M

>>> PAGINILE 6-7

Iarna se anunþã “rece” în Valea Jiului n iarna care vine este posibil ca acei cetãþeni care mai sunt branºati la sistemul centralizat de termoficare, sã nu aibã cãldurã.

Î

>>> PAGINILE 8-9

Zilele Recoltei la Petroºani dministraþia Pieþeilor ºi municipalitatea de la Petroºani vor ca anul acesta, ca ºi în 2011, sã organizeze Zilele Recoltei, o manifestare care sã se întindã pe parcursul unui întreg week-end.

A

PAGINA A 3-A

>>> PAGINA A 4-A


2 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Marti, 21 august 2012

Cu motorul, fãrã permis ºi acte n tânãr de 32 de ani din Mureº este cercetat de poliþia hunedoreanã, dupã ce a ieºit pe stradã cu motocicleta. Asta pentru cã oamenii legii au constatat cã motociclistul nu avea acte necesare.

U

Tânãrul, care este din comuna Band, judeþul Mureº a crezut, probabil, cã în Hunedoara nu i se poate întâmpla nimic. Aºa se face cã a ieºit pe o stradã din Orãºtie cu o motocicletã. Numai cã poliþiºtii l-au oprit în trafic ºi aºa s-a ales cu dosar de cercetare penalã. „Efectuându-se verificãri în bazele de date, sa stabilit faptul cã motocicleta nu figureazã înmatriculatã, iar bãrbatul care o conducea nu figureazã ca fiind deþinãtor de permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În cauzã s-a întocmit dosar penal pentru conducerea, pe drumurile publice, a unui autovehicul cu numãr fals de înmatriculare ºi fãrã a poseda permis de conducere”, spune Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. (Diana MITRACHE )

ANUNÞ DE LICITAÞIE Consiliul Local al municipiului Petroºani Serviciul Public Administrarea Domeniului Public ºi Privat cu sediul în Petroºani, str.1 Decembrie 1918, nr.93, telefon 0254/541220, 0254/541221, fax 0254/545903, cod fiscal RO16982459, adresa de email spadpp_petrosani@yahoo.com organizeazã: 1. Licitaþie publicã în vederea concesionãrii terenului, în suprafaþã de 6,00 mp, situat în municipiul Petroºani, str. Viitorului, în vederea suplimentãrii concesiunii terenului aferent garajului; 2. Licitaþie publicã în vederea concesionãrii terenului, în suprafaþã de 10,00 mp, situat în municipiul Petroºani, str. Aviatorilor, în vederea suplimentãrii concesiunii terenului aferent garajului; 3. Licitaþie publicã în vederea concesionãrii terenului, în suprafaþã de 10,00 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918(în spatele Poºtei), în vederea suplimentãrii concesiunii terenului aferent garajului. Ofertele se depun, într-un exemplar, pânã în ziua de 11.09.2012, ora 9 ºi se vor deschide în ºedinþa publicã din data de 11.09.2012, ora 11, pentru primul caz, ora 13, pentru al doilea caz, ora 15 pentru al 3-lea caz, în sala de ºedinþe, la sediul instituþiei din municipiul Petroºani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93.

1. Licitaþie publicã în vederea concesionãrii terenului, în suprafaþã de 9,00 mp, situat în municipiul Petroºani, al. Florilor, în vederea în scopul aprobãrii concesiunii terenului aferent garajului; 2. Licitaþie publicã în vederea concesionãrii terenului, în suprafaþã de 96,00 mp, situat în municipiul Petroºani, masivul Parâng, zona C, în vederea construirii unei anexe la casa de vacanþã; 3. Licitaþie publicã în vederea concesionãrii terenului, în suprafaþã de 20,00 mp, situat în str. Independenþei, aferent garajului nr. 276. Ofertele se depun, într-un exemplar, pânã în ziua de 13.09.2012, ora 9 ºi se vor deschide în ºedinþa publicã din data de 13.09.2012, ora 11, pentru primul caz, ora 13, pentru al doilea caz, ora 15 pentru al 3-lea caz, în sala de ºedinþe, la sediul instituþiei din municipiul Petroºani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93. Bunurile fac parte din domeniul privat al municipiului Petroºani. Ofertele se depun la sediul instituþiei, biroul de registraturã, camera 5 sau 7. Relaþii, detalii, clarificãri, cât ºi documentaþia de atribuire, se pot obþine, pânã la data de 9.09.2012 pentru procedurile din data de 11.09.2012 ºi pânã la data de 11.09.2012, pentru procedurile din data de 13.09.2012, de la Serviciul Public Administrarea Domeniului Public ºi Privat din cadrul Primãriei municipiului Petroºani, camera 41, telefon 0254-541220(1), int. 114.

Cronica Vãii Jiului Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã- þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani?

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi! ADRESA NOASTRÃ Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 tel. 0374 906 687 e-mail: cronicavj@gmail.com

VÂNZÃRI Vând spaþiu comercial în zonã centralã str. 1 Decembrie 1818 la parterul blocului 124, suprafaþa 25mp. Relaþii la telefon 0722 448 428 Vând casã + teren, 5000 mp, în Vulcan (Valea Ungurului). Relaþii la telefon 0722 448 428

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com

Director: Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Redactor sef: Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator: Antena 1 8:00 DimiNeatza 10:00 În gura presei 10:50 Teleshopping 11:10 Vânãtoarea de comori 12:10 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Comedia de la 5 19:00 Observator

20:20 Diamantul blestemat 22:15 În puii mei 23:45 Observator 0:30 Diamantul blestemat (r)

National TV 9:00 Triunghiul iubirii 2 (r) 10:00 Suflete pereche (r) 11:00 Culoarea fericirii 12:00 Grupul Vouã (r) 12:15 Împãratul mãrii

13:45 16:00 16:30 17:30 18:30 19:15 20:15 21:15 23:15

Sã v-amintiþi Duminica... Baronii (r) Cuscrele Dragoste dulce-amarã ªtiri Naþional TV Triunghiul iubirii 2 Suflete pereche Moby Dick Împãratul mãrii (r)

PRO TV 7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Tânãr ºi neliniºtit (r) 11:00 Apropo TV (r) 12:00 România, te iubesc! (r) 13:00 ªtirile Pro TV 13:45 Povestea tragediei mele 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:15 Anna ºi regele 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Serviþi, vã rog!

22:30 ªtirile Pro TV 23:00 Chuck 0:00 Dexter

Prima TV 9:30 M-a fãcut mama artist (r) 11:30 Teleshopping 12:00 Orãºelul leneº 12:30 Nimeni nu-i perfect 13:00 Teleshopping 13:30 Camera de râs Popcorn 13:45 Teleshopping 14:15 Focus Monden (r) 15:00 Dincolo de ceruri (r) 17:00 Trãsniþii (r) 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Urmãrire la vitezã maximã

22:15 Trãsniþii 23:15 Focus Monden 0:00 Mondenii 0:30 Intrusa

TVR 1 9:45 Legendele palatului: concubina regelui 10:30 Vedeta familiei 11:30 Vedeta familiei 12:30 Avocaþii schimbãrii 12:40 Legendele palatului: Pictorul de la curte (r) 13:20 Legendele palatului: Pictorul de la curte (r) 14:00 Jurnalul TVR 14:45 Teleshopping 15:30 Rom european 16:00 Maghiara de pe unu 17:00 Leacurile naturii 17:35 Legendele palatului: Pictorul de la curte 18:15 Legendele palatului: Pictorul de la curte 18:53 Jurnalul TVR 20:00 Jurnal plus 21:00 Studio UEFA Champions League 21:40 Fotbal: F.C. Basel C.F.R. Cluj 23:50 Studio UEFA Champions League 0:15 Gol dupã gol 0:45 Rezumatele zilei UEFA Champions League

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie: Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Raul IRINOVICI, IRINOVICI Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS Ioan DAN BÃLAN, Gabriela RIZEA,

Fotoreporter: Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PETROªANI Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Marti, 21 august 2012 nspectoratul Teritorial de Muncã Hunedoara este bãnuit cã nu a dat curs sesizãrilor fãcute de agenþii de pazã ºi protecþie ai SC Scorseze Security International, care are contract cu Compania Naþionalã a Huilei.

I

Inspectorii de la Bucureºti fac verificãri în teritoriu, iar secretarul general în cadrul Ministerului Muncii, Petru Pãun Jura, spune cã dacã se adeveresc reclamaþiile, vor fi ultimele ”cocoloºite” de ITM. Mai multe reclamaþii fãcute la ITM Hunedoara de cãtre lideri de sindicat ºi salariaþi ai firmei de pazã ºi protecþie care asigurã serviciile de

”Sunt lucruri urâte, un fel de sclavie modernã”, cu agenþii de pazã de la minele CNH

specialitate la unitãþile miniere din Valea Jiului au ajuns pe masa Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale. În emisiunea tv ”Hunedoara în 50 de minute”, secretarul general în Ministerul Muncii, Petru Pãun Jura (foto medalion), a declarat cã deºi mai mulþi

salariaþi au sesizat ITM-ul, nimeni nu a luat în seamã aceste reclamaþii, lucru inadmisibil în opinia sa. Scorseze Security International este acuzatã cã practicã slavagismul modern pentru cã foloseºte jumãtate din efectivul necesar pentru paza ºi protecþia unitãþilor miniere, dar cu munca unui efectiv întreg, cu încãlcarea gravã a legislaþiei privind relaþia dintre angajator ºi angajat. Mai mult, Jura a precizat cã citind contractul în cauzã a constatat cã minerii trebuie sã munceascã, nu glumã, pentru cele circa 300 de miliarde lei vechi plãtite anual acestei firme de cãtre Compania Naþionalã a Huilei. ”Sunt lucruri urâte, un fel de

sclavie modernã, ce face aceastã firmã. Tocmai mã întrebam, când m-am uitat în contractul ãsta, cât cãrbune trebuie sã scoatã minerii ca sã plãteascã paza acestor perimetre miniere? Sindicatul spunea cã firma foloseºte jumãtate din personalul pe care trebuia sã-l foloseascã ºi atunci îi foloseºte pe ceilalþi mult mai mult timp de cât ar trebui. Cel puþin liderul de sindicat ne spunea cã un paznic ajunge sã facã 250 de ore pe lunã, ceea ce este

inadmisibil” – a spus Petru Pãun Jura, secretar general în Ministerul Muncii. Ca urmare a acestor sesizãri nebãgate în seamã la nivel judeþean, de la Bucureºti s-au deplasat inspectori ai muncii pentru a verifica toate aceste nereguli, inclusiv faptul cã agenþii de pazã - care au adus în faþa ITM Hunedoara aceste probleme cu care se confruntã – au fost sancþionaþi de ºefii lor pentru cã au reclamat abuzurile.

Secretarul general al Ministerului Muncii este supãrat ºi pe Inspectoratul Teritorial de Muncã din judeþ, pentru cã nu a dat curs verificãrii acestor sesizãri. ”Dacã se adevereºte cã e aºa, cã au cocoloºit niºte sesizãri, o sã fie ultimele sesizãri pe care le cocoloºesc în aceste funcþii pentru cã o sã avem grijã sã fie ultimele, sã nu mai cocoleleaºcã ºi altele” – a precizat Petru Pãun Jura. Sãptãmâna trecutã, agenþii de pazã de la a doua firmã de profil, SC AXIS Corporate, firmã subcontractantã care asigurã paza la minele Petrila ºi Lonea, au pãrãsit posturile pentru aceleaºi probleme, respectiv neplata sporurilor de noapte, lucrul peste numãrul de ore stabilit de Codul Muncii neplãtite, întârzieri foarte mari la plata salariilor etc. Agenþii au formulat o listã de revendicãri ºi au luat hotãrârea de a forþa lucrurile pentru cã nimeni nu-i bagã în seamã. ªi aceastã firmã va face obiectul controlului ispectorilor Ministerului Muncii. Ileana FIRÞULESCU

Aninoasa – ca o reparaþie moralã Complexul Hunedoara, ninoasa, oraºul omorât A economic prin pe masa Guvernului închiderea minei, îºi joacã o iderii politici ºi cei care conduc Compania Huilei au notificat Guvernul cu privire la locaþia aleasã pentru Complexul Energetic Hunedoara.

L

Acesta va avea sediul în Valea Jiului, iar documentele au fost trimise luni la premier ºi la Ministerul Economiei. Decizia, sprijinitã politic, de la înfiinþa Complexul Energetic Hunedoara cu sediul în Vale ajunge în aceste zile la Guvern. Asta pentru cã în scurt timp, va ieºi o hotãrâre de Guvern ce va parafa fuziunea celor douã termocentrale Mintia ºi Paroºeni, iar liderii din judeþ vor ca sediul sã fie nicãieri altundeva decât în perimetrul de unde se scoate huila. „Chiar luni dimineaþã am fãcut ultimele retuºuri ale documentului pe care îl înaintãm primului ministrul Ponta, dar îl vom duce ºi la Ministerul Economiei. În scurt timp, actul va ajunge acolo unde trebuie astfel încât sã poatã fi

înfiinþat Complexul Energetic Hunedoara, cu sediul în Valea Jiului”, a declarat deputatul Cristian Resmeriþã. Vineri, sãptãmâna trecutã, atât primarii, cât ºi liderii de sindicat ºi cei politici din întreg judeþul Hunedoara au ajuns la decizia cã viitorul Complex Energetic Hunedoara, care va lua naºtere la data de 3 septembrie, trebuie sã fie localizat în Vale. Asta cu atât mai mult cu cât aici vor fi ºi minele viabile ºi deci perimetrul extractiv, iar una dintre termocentrale este tot în acest loc. Diana MITRACHE

carte importantã pentru ea, dar are nevoie de susþinere politicã puternicã – sediul viitorului Complex Energetic. O datã cu înfiinþarea celor douã societãþi, în urma reorganizãrii energetice din judeþul Hunedoara, respectiv societatea care se va ocupa de minele neviabile ce se vor desprinde de Compania Naþionalã a Huilei ºi Complexul Energetic Hunedoara, s-a dorit ca sediile noilor entitãþi economice sã fie stabilite în localitãþi ale Vãii Jiului. Dupã reuniunea primarilor cu directorii de la termocentralele Mintia ºi Paroºeni, de la CNH, cu sindi-

caliºti ºi deputaþi pentru acordul comun ca sediul viitorului Complex sã fie în Valea Jiului, s-a lansat ideea ca localitatea care sã-l gãzduiascã sã fie Aninoasa. Aninoasa este oraºul care a fost omorât economic datoritã închiderii minei ºi care se târãºte de pe o zi pe aâlta. A fost lãsat în beznã, precum un cãtun din vârf de munte, salariile funcþionarilor publici sunt plãtite când ºi când, iar mâna întinsã a edilor cãtre judeþ ºi Guvern pentru finanþãri a înþepenit umilitor. Nicolae Dunca, primarul oraºului Aninoasa, vede în aceastã hotãrâre ca o gurã de oxigen nesperatã ºi reparatorie privind veniturile la bugetul local. Primarul este dispus sã punã la dispoziþie chiar cãminul cultural, invocând cã amplasarea sediului viitorului Complex Energetic este binevenitã aici, Aninoasa fiind la

mijlocul Vãii Jiului, în propierea Defileului Jiului, deci o cale scurtã de acces a responsabililor bucuresteni. ”Ar fi într-adevãr ca o reparaþie moralã pentru Aninoasa, dar gândiþi-vã ºi la Uricani, care probabil nu dupã mult timp se va afla în aceeºi situaþie, deºi Uricaniul are alte oportunitãþi, altã deschidere. Poate cã la Uricani va putea avea sediul societatea care preia minele neviabile” – au spus edilii participanþi la reuniunea de la Vulcan. Pe de altã parte, sediul CNH, de la Petroºani, este unul care cadreazã cu unul al unei Companii de asemenea anvergurã. Aninoasa îºi joacã o carte importantã pentru ea, dar are nevoie de susþinerea celor din Vale, în primul rând, apoi pe linie ierarhicã pânã sus, la decidenþi. Ileana FIRÞULESCU


4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Marti, 21 august 2012

dministraþia Pieþeilor ºi municipalitatea de la Petroºani vor ca anul acesta, ca ºi în 2011, sã organizeze Zilele Recoltei, o manifestare care sã se întindã pe parcursul unui întreg week-end.

A

Zilele Recoltei la Petroºani

Conducerea Pieþei are însã de adunat bani, fie din sponsorizãri, fie din veniturile proprii, pentru ca acþiunea sã se poatã derula în bune condiþii. “ Este crizã, dar încercãm din rãsputeri sã facem eforturi sã chemãm comercianþii de produse tradiþionale. Ca ºi anul trecut, încercãm sã facem o mixturã între Zilele Recoltei ºi

osaºii, în special cei pricepuþi, sunt din ce în ce mai rari în zilele noastre. Administraþia localã de la Petroºani cautã oameni care sã coseascã iarba de pe domeniul public.

C

Primãria Petroºani are nevoie de oameni la coasã, pentru cã în unele zonele ale localitãþii, iarba a crescut destul de mult, iar personalul angajat este insuficient. “ Referitor la cositori, chiar am avea nevoie, pentru cã suprafaþa intravilanã a Municipiului Petroºani este foarte mare. Sunt foarte multe zone verzi ºi destul de întinse”, a declarat Lucian Dragomir, ºef SPADPP – Primãria Petroºani. Însã, administraþia publicã nu

rimãria Petroºani a reuºit sã vândã toate pavelele uzate, schimbate în cadrul programului de reabilitare a strãzilor, iar câºtigurile obþinute sunt consistente.

P

Nu mai puþin de 40.0000 de lei a reuºit sã scoatã municipalitatea din Petroºani prin vânzarea de pavele ºi borduri uzate. Suma ar fi fost ºi mai mare, dar pentru unitãþile de învãþãmânt ºi bisericile care au avut nevoie de astfel de materiale, edilii le-au pus la dispoziþie cu titlul gratuit. „Au cumpãrat atât persoane juridice, cât ºi persoane fizice, iar bisericile ºi ºcolile au primit gratuit. Circa 40.000 de lei am scos din vânzarea de

un festival de târguri de produse tradiþionale, pentru cã anul trecut a prins la populaþie. În cazul în care ne dom descurca cu adunarea de fonduri, vrem sã organizãm evenimentul undeva la sfârºitul luni septembrie, începutul luni octombrie”, ne-a declarat Ioan Pristavu, ºef Administraþia Pieþelor Petroºani. La Zilele Recoltei de anul trecut, care s-au organizat pe Bulevardul 1 Decembrie, au venit producãtori autohtoni din toatã þara cu produse care mai de care mai gustoase ºi ecologice. De asemenea, petroºenenii ºi nu numai, pentru cã tot a fost sãrbãtoritã recolta, ºi-au putut cumpãra fructe ºi legume pentru iarnã. Luiza ANDRONACHE

Primãria Petroºani cautã cosaºi

are bani cu ce sã plãteascã cosaºii, în schimb se poate înþelege cu ei altfel. “ Noi, din bugetul local nu putem sã-i plãtim, decât dacã anul viitor, în bugetul mare prindem bani special pentru chestiunea aceasta. În schimb, ei pot sã ia iarba ºi noi putem sã-i ajutãm cu

ceva materiale de construcþii. Unii din ei stau în casele de colonie, aflate la noi în social, ºi i-am mai ajutat cu nisip, piatrã ºi ce am mai avut noi pentru repararea caselor”, a mai spus Dragomir. Luiza ANDRONACHE

Bani suplimentari din pavele ºi borduri uzate

pavele”, a declarat Lucian Dragomir, director executiv în cadrul SPADPP Petroºani. ªi cum cererea a fost mare, pavele s-au epuizat de pe stoc, dar doritori încã mai sunt destui.

Odatã cu implementarea programului de reabilitare a strãzilor din municipiul Petroºani, pavelele de pe trotuare, dar ºi bordurile înlocuite au fost vândute. La mare cãutare au fost

pavelele, în timp ce bordurile încã mai aºteaptã clienþi. Un metru pãtrat de pavele s-a vândut cu 20 de lei, în timp ce metrul liniar de borduri costã aproximativ 2 lei. Carmen COSMAN


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Marti, 21 august 2012 ãrbatul de 31 de ani din localitatea Uricani ajuns cu maxilarul fracturat, dar ºi alte rãni dupã ce a fost bãtut de poliþiºtii din localitate, are nevoie de 35 pânã la 40 de zile de îngrijiri medicale. Legiºtii din Deva pun însã o condiþie: sã nu aparã complicaþii, altfel perioada de însãnãtoºire se prelungeºte.

B

Costel Stroe (31 de ani) a mers ieri-luni la Serviciul Judeþean de Medicinã Legalã Hunedoara pentru a-ºi scoate certificatul medico-legal care atestã cã fost victima unei agresiuni. Medicii legiºti de la Deva au concluzionat în urma examinãrii victimei cã rãnile au fost produse cu un corp dur, ceea ce ar susþine ºi afirmaþiile bãrbatului cum cã a fost dat de nenumãrate ori cu capul de o

Victima poliþiºtilor din Uricani

Cere implicarea ministrului de Interne masã aflatã într-o camerã de anchetã a Poliþiei Uricani. „Am fost pentru a scoate certificatul ºi sã-l pot depune la dosarul de cercetare al procurorilor din Alba. O copie legalizatã o voi trimite ºi Cropului de Control de la Interne pentru cã îmi este teamã cã adevãrul nu va ieºi la luminã ºi vinovaþii nu vor fi traºi la rãspundere”, a spus bãrbatul. Acesta susþine cã are suficiente indicii cã ancheta internã derulatã la nivel de IPJ îi va scãpa pe poliþiºtii bãtãuºi. „Ofiþerul care se ocupã de ancheta internã e de la Petroºani. A chemat-o pe mama ca sã-i reproºeze de ce a sunat la 112, sã o întrebe de ce am abandonat un TIR, alte lucruri decât cele legate de anchetã. Mama s-a dus cu pozele cu mine bãtut ºi plân-

Muzeul Mineritului, pãzit ca în Evul Mediu n câine rãu, cel puþin pe afiº, pãzeºte Muzeul Mineritului din Petroºani, pentru care nu s-a gãsit o camerã de supraveghere care sã-l apere de hoþii ce pãtrundeau frecvent în curte.

U

Ca în Evul Mediu. Aºa este pãzit Muzeul Mineritului din Petroºani, pentru care sistemele moderne de supraveghere sunt doar un vis frumos. Sãtui de hoþii care le-au pãtruns nu o datã în curte, dupã închiderea muzeului, ºi care au furat tot ce le-a cãzut la îndemânã, angajaþii de aici ºi-au luat un câine de pazã ºi au semnalat corespunzãtor acest lucru. Odatã cu finalizarea programului de vizitare, pe copacul din curte apare ºi afiºul cu „Atenþie, câine rãu!”. Deocamdatã pentru reprezentanþii Muzeului Mineritului este singura soluþie de protejare a materialelor din curte, în condiþiile în care nu au camere de supraveghere

ºi nici posibilitãþi reale de achiziþionare. Nu cã ar fi prea scumpe, dar legea nu permite edililor sã facã astfel de achiziþii din bugetul propriu. Iar sistemul de supraveghere video a municipiului Petroºani, implementat de edili cu fonduri europene, nu include ºi strada pe care se aflã Muzeul Mineritului. „Deocamdatã nu putem sã extindem acest program de supraveghere video, dar se are în vedere extinderea lui, pentru cã sunt mulþi oameni care au solicitat acest lucru. Trebuie sã aºteptãm, însã, o eventualã modificare a legii, pentru cã acum nu putem achiziþiona produse de biroticã, iar camerele de supraveghere intrã la acest capitol”, a declarat Marian Popescu, city manager al municipiului Petroºani. Muzeul Mineritului din Petroºani a fost înfiinþat în urmã cu mai bine de o jumãtate de secol, în anul 1961, prin decizie a Sfatului Popular al Regiunii Hunedoara. Carmen COSMAN

gerea, însã dânsul le-a aruncat pe un birou ºi a zis cã de ele se ocupã mai târziu”, susþine Stroe.

A

chitat de instanþã

Petru a justifica agresiunea asupra bãrbatului, surse din Poliþia Uricani ne-au transmis cã Stroe este vinovat de abandonarea unui TIR cu marfã la graniþa dintre douã state europene, bãrbatul fiind ºofer de meserie. Numai cã, în februarie a.c., Judecãtoria Petroºani a dat o soluþie definitivã, iar Stroe a fost amendat pentru neglijenþã în serviciu. Cum nu poate fi sancþionat de douã ori pentru aceeaºi faptã, interesul poliþiºtilor este nejustificat. „Tot de TIR-ul acela se interesa ºi ofiþerul de la Petroºani, nu de ce am fost bãtut. Eu nu mã las ºi voi merge pânã la ministru pentru a vedea ce am pãþit de la niºte poliþiºti din subordinea lui. Aceia nu sunt poliþiºti, nici miliþieni chiar dacã ameninþã ei cã în Uricani fac legea. Miliþienii bãteau mãcar fãrã sã

ariaþiile de temperaturã de la zi la noapte ºi de la soare în piscine au omorât oameni, de toate vârstele, pe capete. Infarcturile ºi comoþiile cerebrale au fost cauzele care au curmat vieþi în aceastã perioadã…

V

O femeie de 51 de ani din Petrila, a cãzut din picioare ºi a murit dupã ce întinsese rufele în faþa blocului. Familia ºtia cã nu este bolnavã, dar inima i-a cedat fãrã sã ºtie de ce. Un alt bãrbat de 42 de ani din Paroºeni a fãcut un accident vascular care i-a fost fatal. ªi o tânãrã de 27 de ani, din Petroºani, a avut aceeaºi soartã. Unui alt bãrbat, de 38 de ani, care a sãrit în piscina cu apã proaspãt schimbatã, dupã ce a stat mult la soare, i-a cedat inima… Medicii spun cã variaþiile de temperaturã din ultima vreme, când ziua este foarte cald, iar noaptea temperaturile scad ºi cu 15- 17 grade, pentru ca apoi dimineaþa sã creascã iar, brusc – în circa douã ore temperaturile cresc de la 17, la 26, apoi 30 de grade – organismul cedeazã pe

se vadã, ãºtia n-au nici o grijã”, spune victima.

-au nenorocit pe viaþã”

„M

Pentru cã a fost operat dupã ce bãtãuºii i-au rup maxilarul, bãrbatul este nevoit sã se hrãneascã doar cu alimente lichide. În plus, pentru a-ºi putea deschide gura mai are nevoie de tratamente costisitoare. „Am fost operat la Timiºoara, nu pot deschide de tot gura ºi ar trebui sã merg la Tg. Mureº pentru alte intervenþii chirurgicale. Nu am bani ºi nu ºtiu ce o sã fac. M-au nenorocit pe viaþã”, a precizat bãrbatul. În data de opt august, Costel

Stroe susþine cã a fost bãtut ore în ºir în sediul Poliþiei Uricani, pentru cã a vrut sã-ºi reclame un vecin. Ofiþerul de serviciu n-a vrut sã-i primeascã reclamaþia pe motiv cã ºeful de Poliþie este în concediu, bãrbatul a vociferat ºi câþiva poliþiºti au considerat cã este ultraj ºi i-au aplicat o corecþie sorã cu moartea. Maximilian GÂNJU

Capriciile verii nu iartã nici tinerii, nici bãtrânii

fondul alimentaþiei deficitare ºi a stresului. Vârsta nu mi conteazã. Fie tânãr sau mai uzat de vreme, omul trebuie sã ºtie cum sã se protejeze pentru a traversa aceste perioade. ”Ziua fiind cald, existã o vasodilataþie, o vitezã mai mare a circulaþiei sângelui ºi toate organele resimt acest lucru începând de la inimã, creier, ochi, muºchi, stomac, intestine. Noaptea, frigul contractã vasele, sângele este mai puþin circulat. Ca urmare organele sunt o datã agresate cu mai mult sânge, o datã cu mai puþin, ºi acestea suferã. Aceastã suferinþã se resimte sub formã de dureri osoase, dureri de cap, tulburãri de ritm cardiac. Zilele acestea am avut foarte mulþi pacienþi cu tensiunea foarte micã,

care în mod normal au tensiunea mare, datoritã variaþiilor de temperaturã, dar ºi de presiune atmosfericã. Pentru a se asigura o protecþie în acest sens, ziua sã se foloseascã o îmbrãcãminte uºoarã, iar seara, noaptea, sã se încerce sã se pãstreze cât mai aproape temperatura de peste zi, astfel ca circulaþia sângelui sã fie cât mai constantã” – a expli-

cat dr. Dumitra Udrea, specialist în medicina de familie, Petroºani. În urmãtoarele zile, meteorologii anunþã caniculã, ceea ce înseamnã cã se impune un consum suficient de lichide ºi fructe pentru a evita deshidratarea, evitarea statului în soare ºi o îmbrãcãminte cât mai uºoarã. Ileana FIRÞULESCU

Cazare în regim de cãmin: 50 de lei camera


Cronica Vãii Jiului | Marti, 21 august 2012

6 Actualitate u mai puþin de N de blocuri de Vo r r e î n f i i n þ a r e a locuinþe40 din municipi-

staþiei de autobuz

ocuitorii mai multor strãzi din nordul municipiului Petroºani, cer autoritãþilor locale sã înfiinþeze o staþie în care autobuzele sã poatã opri legal.

L

Sute de familii de la ieºirea din municipiul Petroºani vor ca autoritãþile locale sã reînfiinþeze staþiile de autobuz care erau în zona cartierului lor pentru a putea beneficia ºi ele de transportul în comun. Oamenii sunt nevoiþi sã meargã pe jos circa doi kilometri pânã în oraº, pentru cã ºoferii de maxitaxi nu opresc în zona cartierului lor de teama poliþiºtilor. „Nu este staþie ºi ºoferii de maxi –taxi care fac Petrila nu vor sã opreascã ºi la Praga. Le este fricã de poliþie cã sunt imediat amendaþi. Dacã nu este poliþia pe DN 66, mai opresc ºi te lasã sã sari iute

din maºinã. Când se începe ºcoala este mai rãu pentru cã avem copii ºi trebuie sã mergem pe jos cu ei. Maxi-taxi nu opreºte”, spun locuitorii cartierului. Oamenii au fãcut liste pentru înfiinþarea unei staþii ºi le vor depune la Primãria Petroºani. „Este foarte bine cã vor face aceste solicitãri pentru cã noi le vor prezenta Poliþiei Rutiere Petroºani, pentru a costata necesitatea înfiinþãrii unei staþii acolo. Noi putem face aceste staþii dar abia dupã ce primim ºi avizul poliþiºtilor. Acolo trebuie fãcute douã refugii pentru cã este DN66, se circulã cu viteze ºi autobuzul trebuie sã iasã în afara pãrþii carosabile pentru a îmbarca persoanele. Altfel existã riscul de accidente grave”, a declarat directorul Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Privat din Primãria Petroºani. Maximilian GÂNJU

ul Petroºani vor beneficia de un proiect în baza cãruia se vor construi acoperiºuri. Banii sunt alocaþi de la bugetul local dar ºi locatarii imobilelor vor trebui sã contribuie. Administraþia publicã localã de la Petroºani vrea ca de anul viitor sã înceapã lucrãrile de construire de acoperiºuri pentru 40 de blocuri de locuinþe din majoritatea cartierelor municipiului. Condiþia este ca imobilele în cauzã sã nu fi avut vreodatã „învelitoare” ºi sã aibã asociaþii de locatari. Sumele prevãzute pentru aceastã investiþie se ridicã la circa 400 de mii de lei, doar contribuþia municipalitãþii. Deja proiectul a început cu

upenenii au L ajuns pe internet. Existã tot felul de lucruri care atrag atenþia privitorilor. Cei care sunt surprinºi de anumite ipostaze imortalizeazã momentul ºi posteazã pozele pe internet pentru a le împãrtãºi cu ceilalþi utilizatori. Astfel, ºi o casã din municipiul Lupeni a ajuns sã fie privitã de zeci de utilizatori ai unei reþele de socializare. Este vorba de

Primãria a demarat operaþiunea „acoperiºul”

faza de proiectare, de care se ocupã o societate din Deva. „Pânã anul viitor trebuie sã termine proiectarea ºi noi o sã prindem banii necesari în bugetul pe 2013. Contribuþia

noastrã este de 70 la sutã ºi restul de 30 la sutã va reveni asociaþiilor de locatari. Lucrãrile vor demara de anul viitor ºi nu sunt blocuri doar din centrul municipiului ci din

toate cartierele”, a declarat, Lucian Dragomir, director executiv SPADPP –Primãria Petroºani. Maximilian GÂNJU

Aºa nu...

Un imobil din Lupeni, “vedetã” pe inter net casã de pe strada Tudor Vladimirescu. Nimic neobiºnuit pânã aici. Doar cã acea casã are incorporatã o maºinã care zace falnic pe unul din colþuri. Cineva a imortalizat casã ºi a ajuns pe o reþea de socializare. Aceastã imagine este încadratã la categoria “332 de poze pe care trebuie sã le vezi înainte sã te întorci în România”. Poza a atras atât like-ul cât ºi comentarii care mai de care mai diferite. Unii apreciazã poza ºi o vãd origi-

unicipiul Hunedoara este caracterizat de jurnaliºtii britanici de la Lonely Planet ca fiind un oraº în stil sovietic, dar cu cel mai plin de fantome castel din Transilvania. ªi tocmai aceste fantome aduc municipiul de pe Cerna în topul localitãþilor ce trebuie vizitate în România.

M

Chiar dacã mai spre coada listei, municipiul Hunedoara este cuprins într-un top fãpcut de jurnaliºtii britanici specializaþi în turism privind punctele de atarcþie turisticã din România. Cei de la Lonely Planet vorbesc despre cãlãtoria în România ca fiind ceva între un Halloween etern ºi coperta unuia dintre albumele Led Zeppelin, care prezintã un agricultor ce carã în spate o legãturã de crengi. Vorbim, de fapt, despre contrastele descoperite ºi descrise de

ata de 28 august este termenul de finalizare a proiectului de reabilitare ºi modernizare a Pieþei agroalimentare Dacia. Lucrãrile au demarat în data de 15 mai, anul curent, iar pânã acum s-a muncit aproape non-stop.

D

Primarul Petroºaniului, Tiberiu Iacob Ridzi, dupã o vizitã în teren, a afirmat ieri cã piaþa poate fi datã în folosinþã chiar mai repede cu câteva zile. “La sfârºitul acestei sãptãmâni lucrarea se încheie, dupã care vom amenaja cu mese, iar lumea se va putea muta în noua piaþã. Constructorul ºi-a luat acest angajament, el are termen sãptãmâna asta ºi va trebui sã finalizeze lucrarea”, ne-a declarat

Pe pagina respectivã se gãsesc multe astfel de imagini care descriu lucruri considerate ciudate. Raul IRINOVICI

Este vorba despre clãdirile care aparþin actualei staþii, existând intenþia de a se construi o nouã garã, în zona limitrofã celei în care se aflã cea veche. Asta, bineînþeles, dacã vor fi gãsite fondurile necesare... „Deocamdatã, pânã nu

Fantomele din Castelul Corvinilor plaseazã Hunedoara în topul atracþiilor turistice din România

Lonely Planet, respectiv maºini de lux care circulã pe aceleaºi ºosele cu cãruþele. În topul jurnaliºtilor britanici sunt 13 recomandãri cu locuri pe care turiºtii meritã sã le viziteze în România, iar pe prima poziþie se aflã Maramureºul, descris ca fiind “inima ºi sufletul rural al României”, cu biserici din

lemn, cimitire pictate ºi þuicã „ce te arde pe gât”. Clasamentul mai cuprinde oraºele Sighiºoara, Braºov, Timiºoara, dar ºi Bucureºtiul, însã cei de la Lonely Planet nu uitã de Transfãgãrãºan, caracterizat ca un drum în zig zag ameþitor printre stânci colþuroase ºi lacuri glaciare,

Piaþa Dacia mai are o sãptãmânã pânã la finalizare

Tiberiu Iacob Ridzi, primarul Municipiului Petroºani. Însã, dacã totuºi constructorul nu se poate þine de termenul stabilit de finalizare, primãria poate percepe penalitãþi de întârziere, conform contractului. Acest proiect de reabilitare a Pieþei Dacia este unul mai mult decât nece-

sar, pentru cã vânzãtorii de aici ºi-au desfãcut marfa în condiþii improprii pânã acum. Pe lângã asta, ei nu au avut nici mãcar o toaletã, fãrã sã mai vorbim de spaþii de depozitare. Lucrãrile sunt executate de o firmã din Petrila, iar valoarea este de peste 3 miliarde ºi jumãtate de lei vechi. Luiza ANDRONACHE

taþia CFR din O garã muzeu? S Petroºani, ajunsã la o vârstã venerabilã, s-ar putea transforma în viitor într-o Garã – muzeu.

nalã, „asta-mi place”, în timp ce alþii considerã cã România este þara tuturor posibilitãþilor „cã la noi la nimenea”.

Actualitate 7

unde turiºtii se pot bate cu zãpadã toatã vara. Din topul Lonely Planet nu lipseºte Hunedoara, despre care jurnaliºtii spun cã este un oraº industrial în stil sovietic, care are, probabil, castelul cel mai plin de fantome din Transilvania. Carmen COSMAN

se liniºtesc apele în politicã, nu putem vorbi despre niciun proiect de viitor. Cert, însã, este faptul cã se doreºte ca vechea staþie sã fie transformatã într-un muzeu. Cu atât mai mult cu cât este vorba despre un monument istoric care nu poate fi „ras” de pe suprafaþa pãmântului. Când, ºi dacã se va întâmpla acest lucru, rãmâne, însã, de vãzut”, a precizat Ioan Aonofriesei, instructor

Miºcare / Comercial Staþia CFR Petroºani. Gara din Petroºani a fost construitã în urmã cu peste 100 de ani, mai exact în anul 1870, atunci când a început exploatarea cãrbunelui din subteranele Vãii Jiului. În prezent, aceasta aratã cu mult mai rãu decât la momentul inaugurãrii, deºi este un monument istoric ºi „cineva” ar fi trebuit sã se ocupe de imaginea acesteia. Mircea NISTOR


Cronica Vãii Jiului | Marti, 21 august 2012

6 Actualitate u mai puþin de N de blocuri de Vo r r e î n f i i n þ a r e a locuinþe40 din municipi-

staþiei de autobuz

ocuitorii mai multor strãzi din nordul municipiului Petroºani, cer autoritãþilor locale sã înfiinþeze o staþie în care autobuzele sã poatã opri legal.

L

Sute de familii de la ieºirea din municipiul Petroºani vor ca autoritãþile locale sã reînfiinþeze staþiile de autobuz care erau în zona cartierului lor pentru a putea beneficia ºi ele de transportul în comun. Oamenii sunt nevoiþi sã meargã pe jos circa doi kilometri pânã în oraº, pentru cã ºoferii de maxitaxi nu opresc în zona cartierului lor de teama poliþiºtilor. „Nu este staþie ºi ºoferii de maxi –taxi care fac Petrila nu vor sã opreascã ºi la Praga. Le este fricã de poliþie cã sunt imediat amendaþi. Dacã nu este poliþia pe DN 66, mai opresc ºi te lasã sã sari iute

din maºinã. Când se începe ºcoala este mai rãu pentru cã avem copii ºi trebuie sã mergem pe jos cu ei. Maxi-taxi nu opreºte”, spun locuitorii cartierului. Oamenii au fãcut liste pentru înfiinþarea unei staþii ºi le vor depune la Primãria Petroºani. „Este foarte bine cã vor face aceste solicitãri pentru cã noi le vor prezenta Poliþiei Rutiere Petroºani, pentru a costata necesitatea înfiinþãrii unei staþii acolo. Noi putem face aceste staþii dar abia dupã ce primim ºi avizul poliþiºtilor. Acolo trebuie fãcute douã refugii pentru cã este DN66, se circulã cu viteze ºi autobuzul trebuie sã iasã în afara pãrþii carosabile pentru a îmbarca persoanele. Altfel existã riscul de accidente grave”, a declarat directorul Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Privat din Primãria Petroºani. Maximilian GÂNJU

ul Petroºani vor beneficia de un proiect în baza cãruia se vor construi acoperiºuri. Banii sunt alocaþi de la bugetul local dar ºi locatarii imobilelor vor trebui sã contribuie. Administraþia publicã localã de la Petroºani vrea ca de anul viitor sã înceapã lucrãrile de construire de acoperiºuri pentru 40 de blocuri de locuinþe din majoritatea cartierelor municipiului. Condiþia este ca imobilele în cauzã sã nu fi avut vreodatã „învelitoare” ºi sã aibã asociaþii de locatari. Sumele prevãzute pentru aceastã investiþie se ridicã la circa 400 de mii de lei, doar contribuþia municipalitãþii. Deja proiectul a început cu

upenenii au L ajuns pe internet. Existã tot felul de lucruri care atrag atenþia privitorilor. Cei care sunt surprinºi de anumite ipostaze imortalizeazã momentul ºi posteazã pozele pe internet pentru a le împãrtãºi cu ceilalþi utilizatori. Astfel, ºi o casã din municipiul Lupeni a ajuns sã fie privitã de zeci de utilizatori ai unei reþele de socializare. Este vorba de

Primãria a demarat operaþiunea „acoperiºul”

faza de proiectare, de care se ocupã o societate din Deva. „Pânã anul viitor trebuie sã termine proiectarea ºi noi o sã prindem banii necesari în bugetul pe 2013. Contribuþia

noastrã este de 70 la sutã ºi restul de 30 la sutã va reveni asociaþiilor de locatari. Lucrãrile vor demara de anul viitor ºi nu sunt blocuri doar din centrul municipiului ci din

toate cartierele”, a declarat, Lucian Dragomir, director executiv SPADPP –Primãria Petroºani. Maximilian GÂNJU

Aºa nu...

Un imobil din Lupeni, “vedetã” pe inter net casã de pe strada Tudor Vladimirescu. Nimic neobiºnuit pânã aici. Doar cã acea casã are incorporatã o maºinã care zace falnic pe unul din colþuri. Cineva a imortalizat casã ºi a ajuns pe o reþea de socializare. Aceastã imagine este încadratã la categoria “332 de poze pe care trebuie sã le vezi înainte sã te întorci în România”. Poza a atras atât like-ul cât ºi comentarii care mai de care mai diferite. Unii apreciazã poza ºi o vãd origi-

unicipiul Hunedoara este caracterizat de jurnaliºtii britanici de la Lonely Planet ca fiind un oraº în stil sovietic, dar cu cel mai plin de fantome castel din Transilvania. ªi tocmai aceste fantome aduc municipiul de pe Cerna în topul localitãþilor ce trebuie vizitate în România.

M

Chiar dacã mai spre coada listei, municipiul Hunedoara este cuprins într-un top fãpcut de jurnaliºtii britanici specializaþi în turism privind punctele de atarcþie turisticã din România. Cei de la Lonely Planet vorbesc despre cãlãtoria în România ca fiind ceva între un Halloween etern ºi coperta unuia dintre albumele Led Zeppelin, care prezintã un agricultor ce carã în spate o legãturã de crengi. Vorbim, de fapt, despre contrastele descoperite ºi descrise de

ata de 28 august este termenul de finalizare a proiectului de reabilitare ºi modernizare a Pieþei agroalimentare Dacia. Lucrãrile au demarat în data de 15 mai, anul curent, iar pânã acum s-a muncit aproape non-stop.

D

Primarul Petroºaniului, Tiberiu Iacob Ridzi, dupã o vizitã în teren, a afirmat ieri cã piaþa poate fi datã în folosinþã chiar mai repede cu câteva zile. “La sfârºitul acestei sãptãmâni lucrarea se încheie, dupã care vom amenaja cu mese, iar lumea se va putea muta în noua piaþã. Constructorul ºi-a luat acest angajament, el are termen sãptãmâna asta ºi va trebui sã finalizeze lucrarea”, ne-a declarat

Pe pagina respectivã se gãsesc multe astfel de imagini care descriu lucruri considerate ciudate. Raul IRINOVICI

Este vorba despre clãdirile care aparþin actualei staþii, existând intenþia de a se construi o nouã garã, în zona limitrofã celei în care se aflã cea veche. Asta, bineînþeles, dacã vor fi gãsite fondurile necesare... „Deocamdatã, pânã nu

Fantomele din Castelul Corvinilor plaseazã Hunedoara în topul atracþiilor turistice din România

Lonely Planet, respectiv maºini de lux care circulã pe aceleaºi ºosele cu cãruþele. În topul jurnaliºtilor britanici sunt 13 recomandãri cu locuri pe care turiºtii meritã sã le viziteze în România, iar pe prima poziþie se aflã Maramureºul, descris ca fiind “inima ºi sufletul rural al României”, cu biserici din

lemn, cimitire pictate ºi þuicã „ce te arde pe gât”. Clasamentul mai cuprinde oraºele Sighiºoara, Braºov, Timiºoara, dar ºi Bucureºtiul, însã cei de la Lonely Planet nu uitã de Transfãgãrãºan, caracterizat ca un drum în zig zag ameþitor printre stânci colþuroase ºi lacuri glaciare,

Piaþa Dacia mai are o sãptãmânã pânã la finalizare

Tiberiu Iacob Ridzi, primarul Municipiului Petroºani. Însã, dacã totuºi constructorul nu se poate þine de termenul stabilit de finalizare, primãria poate percepe penalitãþi de întârziere, conform contractului. Acest proiect de reabilitare a Pieþei Dacia este unul mai mult decât nece-

sar, pentru cã vânzãtorii de aici ºi-au desfãcut marfa în condiþii improprii pânã acum. Pe lângã asta, ei nu au avut nici mãcar o toaletã, fãrã sã mai vorbim de spaþii de depozitare. Lucrãrile sunt executate de o firmã din Petrila, iar valoarea este de peste 3 miliarde ºi jumãtate de lei vechi. Luiza ANDRONACHE

taþia CFR din O garã muzeu? S Petroºani, ajunsã la o vârstã venerabilã, s-ar putea transforma în viitor într-o Garã – muzeu.

nalã, „asta-mi place”, în timp ce alþii considerã cã România este þara tuturor posibilitãþilor „cã la noi la nimenea”.

Actualitate 7

unde turiºtii se pot bate cu zãpadã toatã vara. Din topul Lonely Planet nu lipseºte Hunedoara, despre care jurnaliºtii spun cã este un oraº industrial în stil sovietic, care are, probabil, castelul cel mai plin de fantome din Transilvania. Carmen COSMAN

se liniºtesc apele în politicã, nu putem vorbi despre niciun proiect de viitor. Cert, însã, este faptul cã se doreºte ca vechea staþie sã fie transformatã într-un muzeu. Cu atât mai mult cu cât este vorba despre un monument istoric care nu poate fi „ras” de pe suprafaþa pãmântului. Când, ºi dacã se va întâmpla acest lucru, rãmâne, însã, de vãzut”, a precizat Ioan Aonofriesei, instructor

Miºcare / Comercial Staþia CFR Petroºani. Gara din Petroºani a fost construitã în urmã cu peste 100 de ani, mai exact în anul 1870, atunci când a început exploatarea cãrbunelui din subteranele Vãii Jiului. În prezent, aceasta aratã cu mult mai rãu decât la momentul inaugurãrii, deºi este un monument istoric ºi „cineva” ar fi trebuit sã se ocupe de imaginea acesteia. Mircea NISTOR


Cronica Vãii Jiului | Marti, 21 august 2012

8 Actualitate

A început Bac-ul corigenþilor

ragostea nu are vârstã. Asta ne-o dovedesc doi locuitori ai judeþului Hunedoara care la o vârstã înaintatã vor sã îºi uneascã destinele.

D

proximativ 2.300 de tineri au trecut luni pragul ºcolilor pentru a susþine competenþele lingvistice. Aceºtia sunt corigenþii, care nu au luat parte la sesiunea din varã, însã, profesorii lor se plâng cã nu au venit deloc la pregãtire.

A

“Astãzi(nr ieri) la ora 9 a început proba de competenþe lingvistice în limba ºi literatura românã. Avem un numãr de 2330 de candidaþi înscriºi la sesiunea augustseptembrie a examnului de bacalaureat. ªi în aceastã sãptãmânã se deruleazã probele de competenâe lingvistice ºi digitale deci avem un numãr total de 204 elevi care se vor prezenta la limba românã. În Valea Jiului, 45 de elevi”, a declarat Marta Mate, purtãtor de cuvânt al ISJ Hunedoara. În Petroºani, spre exemplu, absolvenþii de toamnã au fost evaluaþi de comisii la

fiecare liceu în parte. „Noi am avut câþiva corigenþi, care luni de la ora 9,00 au susþinut ºi ei proba de competenþe la limba românã. Sperãm sã treacã cu bine ºi toatã aceastã sãptãmânã, cei

care au fost corigenþi vor fi evaluaþi ºi la englezã ºi informaticã, tot în cadrul probelor de competenþe. Urmeazã apoi sã avem mai mulþi tineri care vor susþine sesiunea a doua a bacalaureatului, pentru cã promovabilitatea a fost scãzutã în varã”, a declarat Atena Vlãduceanu, director Grupul Industrial Dimitrie Leonida. ªi la Informaticã au fost doi corigenþi, care au ajuns ºi ei sã fie evaluaþi luni dimineaþã. „Noi am avut doar doi corigenþi. Ei au fost ºi luni la probe ºi vor veni ºi la proba de evaluare a competenþelor de limbã strãinã ºi apoi joi la informaticã”, a declarat ºi Constantin Toroapã, director Colegiul de Informaticã Carmen Sylva.

Din pãcate, însã,profesorii spun cã au stat degeaba toatã vara sã aºtepte absolvenþii care nu au luat examenul de maturitate. „Degeaba am venit toatã vara aici. Nici un elev nu s-a prezentat la pregãtire. Acum, pe ultima sutã, mai adunãm doi-trei care încearcã sã se pregãteascã pentru examen”, a adãugat Constantin Toroapã, care este ºi profesor de matematicã. Potrivit reprezentanþilor Inspectoratului ªcolar Judeþean Hunedoara, pentru cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului s-au înscris peste 2.300 de absolvenþi de clasa a XII-a, seral sau cursuri cu frecvenþã redusã. Diana MITRACHE Raul IRINOVICI

Mobilier nou pentru clasa pregãtitoare oate ºcolile T sunt nevoite sã-ºi achiziþioneze mobilier nou pentru clasa pregãtitoare. Acesta este primul an în care copiii merg la ºcoalã ºi primul contact cu lumea în afara grãdiniþei se

face prin aºa numita grupã zero. Astfel cã pânã la 1 septembrie sunt ºcoli care s-au grupat ºi au comandat bãncile cãtre furnizori, ghidându-se dupã raþiuni economice. „Noi, pentru cã avem doar 18 copii ºi formãm o singurã

clasã,ne-am grupat la confecþionarea mobilierului, cu cei de la ªcoala Generalã I.G Duca. Asta ºi din raþiuni economice, pentru cã furnizorul nu asigura transport gratuit decât dacã aveam mai mult de 20 de bãncuþe ºi atunci, am decis sã facem comanda împre-

unã cu aceastã ºcoalã. Totul va fi gata la 1 septembrie, aºa încât pânã în data de 10 septembrie totul sã fie pregãtit în ºcoalã”, a declarat Atena Vlãduceanu, director ªcoala nr 2, Colegiul Dimitrie Leonida. În fiecare ºcoalã existã cel puþin o clasã

pregãtitoare, în fucnþie de numãrul cererilor depuse de pãrinþi. Totul a fost posibil, dupã ce la începutul anului, psihologii ºcolari care au discutat cu pãrinþii ºi copiii, au decis care este forma de învãþãmânt pe care cei mici o vor urma. Diana

“DA” la peste 60 de ani Conform publicaþiilor de pe site-ul Primãriei Petroºani, printre numeroase cereri de cãsãtorie se strecoarã ºi una mai puþin obiºnuitã. Dacã majoritatea care îºi unesc destinele o fac în

jurul vârstei de 30 de ani, existã ºi o excepþie. La Primãria Petroºani, mai exact la starea civilã a fost înregistratã o cerere de cãsãtorie venitã din partea unor persoane aflate în etate. Unul dintre

viitorii soþi este din Petroºani ºi unul din Orãºtie. Cei doi vor fi unitit în faþa ofiþerului de stare civilã din Petroºani. ªi cum dragostea nu þine cont de vârsta precizãm faptul cã cei doi sunt trecuþi de ceva ani buni de prima tinereþe. El are 72 de ani, iar ea 67. Cei doi viitori miri îºi vor jura credinþã în faþa ofiþerului stãrii civile sãptãmâna viitoare. Raul IRINOVICI

Iarna se anunþã “rece” în Valea Jiului n iarna care vine este posibil ca acei cetãþenii care mai sunt branºati la sistemul centralizat de termoficare, sã nu aibã cãldurã.

Î Absolvenþii de liceu au îngroºat numãrul ºomerilor bsolvenþii de liceu sau chiar de A facultate au îngroºat rândul ºomerilor în judeþul Hunedoara. Reprezentanþii Agenþiei Judeþene de Ocupare a Forþei de Muncã se aºteaptã ca pânã la finele acestei luni, când expirã termenul legal, sã fie vreo 2.000 de absolvenþi în evidenþele agenþiei.

S-a dublat numãrul absolvenþilor de liceu care au ajuns direct ºomeri, de pe bãncile ºcolii, dupã ce mulþi dintre ei nu au reuºit sã promoveze prima sesiune a examenului de bacalaureat ºi nu s-au putut înscrie la facultate. Conform datelor statistice, rata ºomajului în judeþul Hunedoara a crescut în luna iulie la 5,26 la sutã. Aceasta a fost influenþatã de numãrul mare al absolvenþilor de liceu sau de facultate care au depus dosare pentru ºomaj, dublu faþã de anii anteriori. La finele lunii iulie erau deja 1.100 de absolvenþi care ºi-au depus actele pentru ºomaj, dar termenul expirã abia la sfârºitul acestei luni, aºa cã reprezentanþii AJOFM Hunedoara se aºteaptã la vreo douã mii de absolvenþi în evidenþe. Situaþia este mai rea decât anul trecut, când 900 de absolvenþi au trecut în rândul ºomerilor ºi drasticã de-a dreptul faþã de anii anteriori, când erau 400, cel mult 500 de absolvenþi intraþi anual în evidenþe agenþiei. Car men COSMAN

La Lupeni, spre exemplu, datoriile populaþiei cãtre Universal Edil ºi apoi restanþele acestei firme cãtre SE Paroºeni în contul furnizãrii agentului termic, ating sume imense. Anunþul cã la iarnã este posibil sã nu se mai dea cãldurã, a fost fãcut chiar de cãtre primarul localitãþii, Cornel Resmeriþã. “Eu am promis cetãþenilor cã îi voi anunþa la începutul lunii august sau pânã în jurul datei de 15 dacã vor avea sau nu vor avea cãldurã. Am avut o discuþie, noi, primarii, cu domnul Viºan de la Paroºeni. Toate cele trei societãþi, de la Lupeni, Vulcan ºi Petroºani, sunt în insolvenþã ºi au datorii, pentru cã nu reuºesc sã recupereze banii pe agentul termic de la cetãþeni. Oamenii au datorii faþã de societãþii, datorii care s-au ridicat la sume destul de mari ºi sigur,

trebuie sã dãm acest anunþ, cã nu vom beneficia de agent termic”, ne-a declarat Cornel Resmeriþã, primarul Municipiului Lupeni Însã, tot edilul mai spune cã pânã la venirea sezonului rece încearcã sã obþinã niºte fonduri guvernamentale pentru stingerea, mãcar parþialã a acestor datorii. “Noi am fãcut adreesã spre Finanþele Deva, spre Ministerul Finanþelor, spre Ministerul Administraþiei ºi Internelor ºi spre domnul prim-ministru Victor Ponta pentru a primit bani, banii care trebuie sã ajungã cu destinaþie spre termoficare. Aceste sume ne vor asigura

termoficarea pe urmãtorii 4, 5 ani de acum încolo dacã noi reuºim sã plãtim contribuþia la stat a angajaþilor Universal Edil ºi tot ceea ce este nevoie. Dupã aceea, sigur, vom ºi încerca sã forþãm Universalul sã facã curãþenie în curtea proprie, iar ei sã-ºi încaseze veniturile anuale pentru a nu mai avea probleme cum au fost pânã acum”, a mai spus Resmeriþã. Ajungem ºi la Vulcan ºi constatãm cã ºi aici, situaþia este destul de complicatã. Pregotermul, firma de gospodãrie ºi termoficare a oraºului, înregistreazã datorii mari, tot din cauzã cã oamenii nu au

plãtit chiar ºi cu anii. Reprezentanþii municipalitãþii vor discuta problema termoficãrii cu toþi factorii implicaþi, apoi vor lua o decizie. “ Am dat ordin sã mi se prezinte o situaþie cu toate datoriile ºi cu toþi cetãþenii datori la cãldurã. Important de precizat este cã instituþiile nu au datorii, ci doar oamenii. Nu pot sã spun acum care va fi situaþia, dar eu ca ºi primãrie nu pot sã suport ºi cãldura unor cetãþeni care beneficiazã de termoficare”, a declarat Gheorghe Ile, primarul Municipiului Vulcan. Luiza ANDRONACHE

Medicii de familie preiau vaccinarea „ºcolarã” u începere din noul an ºcolar (2012 – 2013) vaccinurile prevãzute în Programul Naþional de Imunizare urmeazã a fi efectuate de cãtre medicii de familie, ºi nu în ºcoli, ca pânã în prezent.

C

Mãsura a fost adoptatã de cãtre reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii care au þinut cont de faptul cã rata de imunizare în ºcoli nu atinge 70%. În acest timp, medicii de familie considerã cã numãrul copiilor imunizaþi va înregistra o scãdere, fiind greu de crezut cã elevii de liceu, de

exemplu, se vor duce de bunãvoie la cabinete pentru a fi vaccinaþi. „În acest caz ar putea creºte considerabil riscul de îmbolnãvire ºi de apariþie a unor epidemii. De exemplu, copilele care nu sunt vaccinate anti-rubeolic ºi care vor contracta boala mai târziu, când vor fi însãrcinate, riscã sã dea naºtere la copii cu malformaþii”, a precizat un medic de familie din Petroºani. Vaccinurile obligatorii se fac la vârstele de 7, 9 ºi 14 ani. (Mir cea NISTOR) NISTOR)


Cronica Vãii Jiului | Marti, 21 august 2012

8 Actualitate

A început Bac-ul corigenþilor

ragostea nu are vârstã. Asta ne-o dovedesc doi locuitori ai judeþului Hunedoara care la o vârstã înaintatã vor sã îºi uneascã destinele.

D

proximativ 2.300 de tineri au trecut luni pragul ºcolilor pentru a susþine competenþele lingvistice. Aceºtia sunt corigenþii, care nu au luat parte la sesiunea din varã, însã, profesorii lor se plâng cã nu au venit deloc la pregãtire.

A

“Astãzi(nr ieri) la ora 9 a început proba de competenþe lingvistice în limba ºi literatura românã. Avem un numãr de 2330 de candidaþi înscriºi la sesiunea augustseptembrie a examnului de bacalaureat. ªi în aceastã sãptãmânã se deruleazã probele de competenâe lingvistice ºi digitale deci avem un numãr total de 204 elevi care se vor prezenta la limba românã. În Valea Jiului, 45 de elevi”, a declarat Marta Mate, purtãtor de cuvânt al ISJ Hunedoara. În Petroºani, spre exemplu, absolvenþii de toamnã au fost evaluaþi de comisii la

fiecare liceu în parte. „Noi am avut câþiva corigenþi, care luni de la ora 9,00 au susþinut ºi ei proba de competenþe la limba românã. Sperãm sã treacã cu bine ºi toatã aceastã sãptãmânã, cei

care au fost corigenþi vor fi evaluaþi ºi la englezã ºi informaticã, tot în cadrul probelor de competenþe. Urmeazã apoi sã avem mai mulþi tineri care vor susþine sesiunea a doua a bacalaureatului, pentru cã promovabilitatea a fost scãzutã în varã”, a declarat Atena Vlãduceanu, director Grupul Industrial Dimitrie Leonida. ªi la Informaticã au fost doi corigenþi, care au ajuns ºi ei sã fie evaluaþi luni dimineaþã. „Noi am avut doar doi corigenþi. Ei au fost ºi luni la probe ºi vor veni ºi la proba de evaluare a competenþelor de limbã strãinã ºi apoi joi la informaticã”, a declarat ºi Constantin Toroapã, director Colegiul de Informaticã Carmen Sylva.

Din pãcate, însã,profesorii spun cã au stat degeaba toatã vara sã aºtepte absolvenþii care nu au luat examenul de maturitate. „Degeaba am venit toatã vara aici. Nici un elev nu s-a prezentat la pregãtire. Acum, pe ultima sutã, mai adunãm doi-trei care încearcã sã se pregãteascã pentru examen”, a adãugat Constantin Toroapã, care este ºi profesor de matematicã. Potrivit reprezentanþilor Inspectoratului ªcolar Judeþean Hunedoara, pentru cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului s-au înscris peste 2.300 de absolvenþi de clasa a XII-a, seral sau cursuri cu frecvenþã redusã. Diana MITRACHE Raul IRINOVICI

Mobilier nou pentru clasa pregãtitoare oate ºcolile T sunt nevoite sã-ºi achiziþioneze mobilier nou pentru clasa pregãtitoare. Acesta este primul an în care copiii merg la ºcoalã ºi primul contact cu lumea în afara grãdiniþei se

face prin aºa numita grupã zero. Astfel cã pânã la 1 septembrie sunt ºcoli care s-au grupat ºi au comandat bãncile cãtre furnizori, ghidându-se dupã raþiuni economice. „Noi, pentru cã avem doar 18 copii ºi formãm o singurã

clasã,ne-am grupat la confecþionarea mobilierului, cu cei de la ªcoala Generalã I.G Duca. Asta ºi din raþiuni economice, pentru cã furnizorul nu asigura transport gratuit decât dacã aveam mai mult de 20 de bãncuþe ºi atunci, am decis sã facem comanda împre-

unã cu aceastã ºcoalã. Totul va fi gata la 1 septembrie, aºa încât pânã în data de 10 septembrie totul sã fie pregãtit în ºcoalã”, a declarat Atena Vlãduceanu, director ªcoala nr 2, Colegiul Dimitrie Leonida. În fiecare ºcoalã existã cel puþin o clasã

pregãtitoare, în fucnþie de numãrul cererilor depuse de pãrinþi. Totul a fost posibil, dupã ce la începutul anului, psihologii ºcolari care au discutat cu pãrinþii ºi copiii, au decis care este forma de învãþãmânt pe care cei mici o vor urma. Diana

“DA” la peste 60 de ani Conform publicaþiilor de pe site-ul Primãriei Petroºani, printre numeroase cereri de cãsãtorie se strecoarã ºi una mai puþin obiºnuitã. Dacã majoritatea care îºi unesc destinele o fac în

jurul vârstei de 30 de ani, existã ºi o excepþie. La Primãria Petroºani, mai exact la starea civilã a fost înregistratã o cerere de cãsãtorie venitã din partea unor persoane aflate în etate. Unul dintre

viitorii soþi este din Petroºani ºi unul din Orãºtie. Cei doi vor fi unitit în faþa ofiþerului de stare civilã din Petroºani. ªi cum dragostea nu þine cont de vârsta precizãm faptul cã cei doi sunt trecuþi de ceva ani buni de prima tinereþe. El are 72 de ani, iar ea 67. Cei doi viitori miri îºi vor jura credinþã în faþa ofiþerului stãrii civile sãptãmâna viitoare. Raul IRINOVICI

Iarna se anunþã “rece” în Valea Jiului n iarna care vine este posibil ca acei cetãþenii care mai sunt branºati la sistemul centralizat de termoficare, sã nu aibã cãldurã.

Î Absolvenþii de liceu au îngroºat numãrul ºomerilor bsolvenþii de liceu sau chiar de A facultate au îngroºat rândul ºomerilor în judeþul Hunedoara. Reprezentanþii Agenþiei Judeþene de Ocupare a Forþei de Muncã se aºteaptã ca pânã la finele acestei luni, când expirã termenul legal, sã fie vreo 2.000 de absolvenþi în evidenþele agenþiei.

S-a dublat numãrul absolvenþilor de liceu care au ajuns direct ºomeri, de pe bãncile ºcolii, dupã ce mulþi dintre ei nu au reuºit sã promoveze prima sesiune a examenului de bacalaureat ºi nu s-au putut înscrie la facultate. Conform datelor statistice, rata ºomajului în judeþul Hunedoara a crescut în luna iulie la 5,26 la sutã. Aceasta a fost influenþatã de numãrul mare al absolvenþilor de liceu sau de facultate care au depus dosare pentru ºomaj, dublu faþã de anii anteriori. La finele lunii iulie erau deja 1.100 de absolvenþi care ºi-au depus actele pentru ºomaj, dar termenul expirã abia la sfârºitul acestei luni, aºa cã reprezentanþii AJOFM Hunedoara se aºteaptã la vreo douã mii de absolvenþi în evidenþe. Situaþia este mai rea decât anul trecut, când 900 de absolvenþi au trecut în rândul ºomerilor ºi drasticã de-a dreptul faþã de anii anteriori, când erau 400, cel mult 500 de absolvenþi intraþi anual în evidenþe agenþiei. Car men COSMAN

La Lupeni, spre exemplu, datoriile populaþiei cãtre Universal Edil ºi apoi restanþele acestei firme cãtre SE Paroºeni în contul furnizãrii agentului termic, ating sume imense. Anunþul cã la iarnã este posibil sã nu se mai dea cãldurã, a fost fãcut chiar de cãtre primarul localitãþii, Cornel Resmeriþã. “Eu am promis cetãþenilor cã îi voi anunþa la începutul lunii august sau pânã în jurul datei de 15 dacã vor avea sau nu vor avea cãldurã. Am avut o discuþie, noi, primarii, cu domnul Viºan de la Paroºeni. Toate cele trei societãþi, de la Lupeni, Vulcan ºi Petroºani, sunt în insolvenþã ºi au datorii, pentru cã nu reuºesc sã recupereze banii pe agentul termic de la cetãþeni. Oamenii au datorii faþã de societãþii, datorii care s-au ridicat la sume destul de mari ºi sigur,

trebuie sã dãm acest anunþ, cã nu vom beneficia de agent termic”, ne-a declarat Cornel Resmeriþã, primarul Municipiului Lupeni Însã, tot edilul mai spune cã pânã la venirea sezonului rece încearcã sã obþinã niºte fonduri guvernamentale pentru stingerea, mãcar parþialã a acestor datorii. “Noi am fãcut adreesã spre Finanþele Deva, spre Ministerul Finanþelor, spre Ministerul Administraþiei ºi Internelor ºi spre domnul prim-ministru Victor Ponta pentru a primit bani, banii care trebuie sã ajungã cu destinaþie spre termoficare. Aceste sume ne vor asigura

termoficarea pe urmãtorii 4, 5 ani de acum încolo dacã noi reuºim sã plãtim contribuþia la stat a angajaþilor Universal Edil ºi tot ceea ce este nevoie. Dupã aceea, sigur, vom ºi încerca sã forþãm Universalul sã facã curãþenie în curtea proprie, iar ei sã-ºi încaseze veniturile anuale pentru a nu mai avea probleme cum au fost pânã acum”, a mai spus Resmeriþã. Ajungem ºi la Vulcan ºi constatãm cã ºi aici, situaþia este destul de complicatã. Pregotermul, firma de gospodãrie ºi termoficare a oraºului, înregistreazã datorii mari, tot din cauzã cã oamenii nu au

plãtit chiar ºi cu anii. Reprezentanþii municipalitãþii vor discuta problema termoficãrii cu toþi factorii implicaþi, apoi vor lua o decizie. “ Am dat ordin sã mi se prezinte o situaþie cu toate datoriile ºi cu toþi cetãþenii datori la cãldurã. Important de precizat este cã instituþiile nu au datorii, ci doar oamenii. Nu pot sã spun acum care va fi situaþia, dar eu ca ºi primãrie nu pot sã suport ºi cãldura unor cetãþeni care beneficiazã de termoficare”, a declarat Gheorghe Ile, primarul Municipiului Vulcan. Luiza ANDRONACHE

Medicii de familie preiau vaccinarea „ºcolarã” u începere din noul an ºcolar (2012 – 2013) vaccinurile prevãzute în Programul Naþional de Imunizare urmeazã a fi efectuate de cãtre medicii de familie, ºi nu în ºcoli, ca pânã în prezent.

C

Mãsura a fost adoptatã de cãtre reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii care au þinut cont de faptul cã rata de imunizare în ºcoli nu atinge 70%. În acest timp, medicii de familie considerã cã numãrul copiilor imunizaþi va înregistra o scãdere, fiind greu de crezut cã elevii de liceu, de

exemplu, se vor duce de bunãvoie la cabinete pentru a fi vaccinaþi. „În acest caz ar putea creºte considerabil riscul de îmbolnãvire ºi de apariþie a unor epidemii. De exemplu, copilele care nu sunt vaccinate anti-rubeolic ºi care vor contracta boala mai târziu, când vor fi însãrcinate, riscã sã dea naºtere la copii cu malformaþii”, a precizat un medic de familie din Petroºani. Vaccinurile obligatorii se fac la vârstele de 7, 9 ºi 14 ani. (Mir cea NISTOR) NISTOR)


10 Diverse

Cronica Vãii Jiului | Marti, 21 august 2012

Amplasarea aparatelor radar în judeþul Hunedoara - Marþi 21 august 2012 -

DN 7 Deva - Sântuhalm -Simeria DJ 687 Cristur - Hunedoara DJ 687 Hunedoara - Hãºdat DN 66 Cãlan Bãcia DN7 Mintia - Veþel DN7 Veþel - Leºnic DN7 Leºnic - Sãcãmaº DN7 Ilia - Gurasada DN7 Gurasada Burjuc DN7 Burjuc-Zam Deva, Calea Zarand; Sântuhalm; DN 76 Cãinelul de Jos - Bejan Petroºani pe DN 66 ºi B-dul 1 Decembrie

HOROSCOP

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter Tel: 0254-560 987 Email: contact@veritascom.ro

21 august 2012

De energie nu duci lipsã, dar eºti cam împrãºtiat ºi nu reuºeºti sã o foloseºti în mod eficient. Doreºti sã faci prea multe lucruri odatã ºi riscul este sã nu rezolvi mai nimic. O informaþie pe care o vei primi, folositã corespunzãtor.

Partenerul de suflet îþi va fi de un real folos în cazul în care vei dori sã rezolvi o problemã de naturã profesionalã. Nu te grãbi sã faci schimbãri în viaþa ta, deoarece s-ar putea dovedi în scurt timp cã ai fãcut o greºealã. Unul din planurile tale ar putea fi pus în practicã.

Eºti puþin cam obosit aºa cã, cel mai bine ar fi sã îþi faci un program care sã conþinã mai multe ore de odihnã. Tot ceea ce vei demara în aceastã zi se va finaliza cu o oarecare întârziere ºi va necesita rãbdare ºi perseverenþã.

Relaþia cu rudele mai îndepãrtate va reveni în atenþia ta. Cheltuielile vor fi destul de mari ºi în aceastã zi, dar mãcar poþi miza pe sprijinul celor din jur. Dacã vei ieºi la cumpãrãturi nu cumpãra decât strictul necesar.

În cazul în care ai în plan sã pleci într-o cãlãtorie vei reuºi sã depãºeºti obstacolele care nu vor întârzia sã aparã. Comunicarea cu cei din jur va fi în principiu bunã ºi ea îþi va permite sã intri în posesia unor informaþii ce îþi vor fi de un real folos.

Ai putea semna un contract ce îþi va aduce ºi o sumã de bani. Relaþia cu partenerul de viaþã se aflã într-un echilibru instabil. Faci eforturi pentru a o menþine pe linia de plutire. Vei avea ocazia sã îþi consolidezi relaþia cu fiinþa iubitã.

Conjunctura astralã te favorizeazã, aºa cã, ai putea sã pui în practicã proiecte mai deosebite. Sprijinul partenerului de viaþã îþi este asigurat pe tot parcursul zilei. Este posibil sã þi se propuna sã te implici într-o activitate la limita legalitãþii.

Din punct de vedere mental funcþionezi deosebit de eficient. Ai putea participa la o activitate intelectualã, ocazie cu care vei reuºi sã ieºi în evidenþã. Pentru a-þi rezolva problemele din cãmin sau cele familiale va fi nevoie de multã alergãturã.

Din punct de vedere financiar vei avea unele avantaje. Este posibil sã ai parte de un câºtig datoritã unei activitãþi intelectuale pe care ai finalizat-o sau a unei decizii inspirate pe care ai luat-o. Dorinþa ta de a face ceva mai deosebit se va putea concretiza.

Dispui de suficientã energie pentru a finaliza ceea ce þi-ai propus. Eºti optimist, încrezãtor, deºi din când în când ai un sentiment de nemulþumire. Lucrurile îþi vor ieºi destul de greu, dar dacã vei fi perseverent vei avea parte ºi de unele avantaje.

În continuare eºti tensionat ºi te agiþi foarte mult. Propunerile de distracþie nu se vor lãsa prea mult aºteptate aºa cã, vei avea de unde sã alegi. Sãnãtatea, fãrã a-þi creea probleme deosebite, nu va fi punctul forte pentru tine în aceastã zi.

Relaþia cu partenerul de viaþã este destul de tensionatã ºi dacã nu vei fi mai atent, vei avea neplãceri serioase. Ai tendinþa de a te implica în prea multe activitãþi ceea ce te-ar împiedica sã duci la bun sfârºit câte ceva.


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului | Marti, 21 august 2012 oliþiºtii huneP doreni l-au reþinut ieri pe un tânãr de 20 de ani din municipiul Hunedoara care era cãutat pentru tentativã de viol în formã continuatã (6 acte materiale), o tâlhãrie ºi mai multe infracþiuni de furt calificat. În urma cercetãrilor, poliþiºtii au stabilit cã suspectul, în perioada iulieaugust 2012, pe timp de noapte, se ascundea în apropierea blocurilor unde locuiau victimele (tinere cu vârsta cuprinsã între 16 ºi 32 ani) ºi acþiona prin surprindere, în momentul când victimele deschideau uºa scãrilor, le acosta din spate, le lovea ºi încerca sã le imobilizeze, dupã care încerca sã le dezbrace cu intenþia de a întreþine raporturi sexuale

Tânãr suspect de viol reþinut de poliþiºtii hunedoreni cu acestea. Din fericire, suspectul nu a reuºit sã îºi finalizeze intenþia infracþionalã, întrucât tinerele au opus rezistenþã, alarmând vecinii. În una dintre situaþii, suspectul, întrucât nu a reuºit sã întreþinã acte sexuale cu victima, a deposedat-o de suma de 70 de lei, întrebuinþând acte de violenþã. Poliþiºtii hunedoreni au

mai stabilit cã suspectul, în noaptea 19/20.07.2012, folosind chei potrivite, a sustras din parcarea amenajatã în faþa unui bloc situat pe strada Viorele din mun. Hunedoara, un autoturism marca Dacia 1310, dupã care l-a abandonat pe strada Alexandru Vlahuþã, de unde a fost recuperat de poliþiºti ºi restituit pãrþii vãtãmate.

“De asemenea, Nicolae N. împreunã cu I. L., de 17 ani, din municipiul Hunedoara, a mai comis urmãtoarele fapte: în perioada 26.07. – 30.07.2012, folosind chei potrivite, a sustras, dintr-o parcare amenajatã pe strada 22 Decembrie din Hunedoara, un

Ne topim din nou

eprezentanþii R Cãilor Ferate Cod galben de caniculă Române nu ºtiu ce sã mai facã pentru a atrage noi clienþi. Astfel, dupã mai vechiul VSD (Vineri, Sâmbãtã, Duminicã) de ieri (20 august) a intrat în vigoare ºi BW, adicã Biletul de Week-end.

udeþul Hunedoara J intrã din nou sub zodia caniculei, iar temperaturile – spun meteorologii – pot ajunge pânã la 39 de grade Celsius. De marþi ºi pânã joi, judeþul Hunedoara se va confrunta din nou cu vremea canicularã. Administraþia Naþionalã de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de caniculã ºi disconfort termic, valabilã în datele de 21, 22 ºi 23 august pentru 22 de judeþe din Criºana, Banat, Oltenia, Muntenia ºi sud-vestul Transilvaniei, printre care ºi Hunedoara. Meteorologii atrag atebþia cã se vor înregistra valori termice, în general, între 37 ºi 39 de grade, iar indicele temperaturã-umezealã va depãºi pragul critic de 80 de unitãþi al disconfortului termic.

Dar, spun reprezentanþii ANM; valul de cãldurã se va menþine pe tot parcursul sãptãmânii ºi, în funcþie de evoluþia ºi intensitatea sa, Administraþia Naþionalã de Meteorologie va actualiza mesajul prin atenþionãri sau avertizãri meteorologice ulterioare. Carmen COSMAN

autoturismul marca Dacia 1310, dupã care l-au ascuns ºi abandonat într-un garaj situat pe str. Alexandru Vlahuþã. Din autoturism, cei doi au sustras o trusã de scule. Autoturismul a fost gãsit de poliþiºti în data de 02.08.2012 ºi restituit pãrþii vãtãmate. În noaptea de 06/07.08.2012, cei doi suspecþi s-au deplasat într-o parcare de pe strada Viorele din Hunedoara unde, cu ajutorul unui dispozitiv confecþionat artizanal, au deschis portierele unui autoturism, au pãtruns în interior ºi au sustras o borsetã cu documente (certificat de înmatriculare, rovignetã, asigurare) ºi o legãturã de chei auto, dupã care s-au deplasat au pãtruns în interiorul unui alt autoturism parcat în apropiere, din care au sustras certificatul de înmatriculare,

dar, fiind observaþi de un martor aflat la fereastra unui apartament al blocului, au întrerupt activitatea infracþionalã ºi, pentru a-ºi ascunde faptele, s-au deplasat la adresa prevãzutã în documentele sustrase din autoturisme, unde au luat legãtura cu proprietarii spunându-le cã au gãsit actele auto aruncate pe spaþiul verde din apropierea parcãrii”, declarã Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt IPJ Hunedoara. Potrivit reprezentanþilor IPJ Hunedoara, în continuare se efectueazã cercetãri pentru documentarea întregii activitãþi infracþionale a celor doi suspecþi, care au fost conduºi la sediul Poliþiei Municipiului Hunedoara pentru audieri. Diana MITRACHE

ªi VSD, ºi BW, pe CFR

Ambele programe se referã la acordarea unor facilitãþi (mai exact reduceri de preþ) celor care circulã cu trenul la sfârºit de sãptãmânã. În cazul Biletului de Week-end, acesta este valabil pe orice tip de trenuri, respectiv regio, inter – regio ºi inter – city. „Valoarea biletelor este redusã cu 35%, pentru 4 cãlãtorii dus - întors, 25%, pentru 3 cãlãtorii dus întors, respectiv 15%, pentru 2 cãlãtorii dus - întors. Reducerile sunt valabile în perioada vineri (ora 0:00) – luni (ora 12:00) ºi sunt aplicate pe distanþe de pânã la 1.000 de kilometri”, a precizat Ioan Aonofriesei, instructor Miºcare / Comercial Staþia CFR Petroºani. Programul ce prevede acordarea unor reduceri la biletele pe CFR ºi care a intrat în vigoare cu începere din data de 20 august, este asemãnãtor cu un altul, mai vechi, care prevede ºi el acordarea de reduceri celor care utilizeazã trenul la sfârºit de sãptãmânã. Intitulat VSD, acesta acordã reduceri de 50% celor care îºi fac abonamente pentru 4 sau 5 week-end-uri consecutive.

„Deºi asemãnãtoare, cât de cât, între cele douã programe existã unele diferenþe. Este vorba despre valoarea reducerilor ºi despre modul de eliberare a tichetelor”, a mai spus Ioan Aonofriesei. În ceea ce priveºte trenurile care fac legãtura dintre localitãþile Vãii Jiului, pentru acestea, noul program intrat în vigoare ieri nu este funcþional. Nu de alta dar, pe ruta Petroºani – Vulcan – Lupeni ºi retur, transportul cãlãtorilor pe calea feratã este asiguratã de cãtre o firmã particularã ºi nu de cãtre CFR. Mircea NISTOR


12 Turism udeþul Hunedoara are o încãrcãturã istoricã de neimaginat. În Tara Hategului sunt locuri cu semnificaþii istorice care ne aratã câteva din originile noastre. Mergând spre poarta de intrare în Parcul Naþional Retezat descoperim o cetate pierdutã în negura timpurilor, poate uitatã ºi de istorie.

J

Este vorba de cetatea Mãlãieºti. Uºor accesibilã, ea are, pe lângã farmecul specific, dat ºi de ambianþa naturalã ºi farmecul micilor cetãþi construite de feudali în întreaga Europã. Ridicatã de cãtre familia Sãrãcin, aflatã în vecinãtatea geograficã ºi la concurenþã socialã cu Cândeºtii din Râu de Mori, ea conservã încã elemente demne de vizitat. Turnul-locuinþã central, este conservat integral. În jurul sãu este vizibilã o parte a curtinei, la care, în secolul al XVIlea, s-au adãugat patru turnuri exterioare, cu forme neregulate, vizibile acum doar aproape de suprafaþa solului. Credeþi cã aþi fi putut locui într-o cetate medievalã? Imaginaþi-vã cã într-un turn mic, cu ferestre prin care abia pãtrundea lumina, locuiau la începutul Evului Mediu cei mai înstãriþi oameni din zonã, ºi anume nobilii.

D

espre istoria Cetãþii

La început se ridica turnul fortificat pentru a avea o locuinþã feritã de pericole. Mai târziu, când au început sã aibã curþi nobiliare mai confortabile, cetatea era locul

Cronica Vãii Jiului | Marti, 21 august 2012

Istorie în locuri neºtiute de mulþi

Cetatea Mãlãieºti dintr-un sat hunedorean unde îºi pãstrau lucrurile de valoare ºi se retrãgeau în caz de nevoie.nu puteai intra oricum în cetate. Dumul înconjura practic cetatea ºi oricine s-ar fi apropiat rãmânea suficient de mult timp în bãtaia armelor. Poarta din interior era un obstacol în plus care proteja donjonul în cazul în care s-ar fi reuºit sã se pãtrundã în cetate. Apoi au fost construite bastioanele. Acestea erau turnuri umplute cu

pãmânt, ridicate pentru a întãri cetatea în caz de atac cu tunuri. Se pare cã însã nu erau prea rezistente ºi au fost distruse într-un rãzboi civil. Astãzi, mãrturie timpurilor de mult apuse au rãmas doar temeliile. De urcat în turn nu era uºor. Uºa era mai sus de nivelul solului ºi nu se putea urca decât cu ajutorul unei scãri de lemn care noaptea, sau în caz de pericol, era trasã sus. Astãzi încã se mai vãd spãrturile în

locurile unde mica platformã de lemn din faþa uºii era prinsã în zid. La sfârºitul secolului al XIV-lea Cetatea Mãlãieºti a fost ridicatã, de cãtre cnejii din Sãlaºu de Sus, donjonul ale cãrui ruine pot fi vãzute ºi astãzi. Cetatea Mãlãieºti se gãseºte intre valea omonimã ºi Valea Domneascã, la extremitatea sudicã a satului. Pe o culme micã ºi abruptã la vest a fost construit iniþial un turn-donjon cu baza rectangulara cu grosimea la baza de 1,90m aceasta restrângându-se treptat pânã la 1,30m. Înãlþimea turnului era de 11m separaþi în 3 nivele cu planºee de scândurã pe câte cinci bârne plantate la fiecare etaj în opoziþie cu cele de la etajul precent. Turnul avea rol de apãrare ºi de locuinþã în acelaºi timp. Pereþii groºi ºi ferestrele înguste permiteau arcaºilor sã tragã fãrã putea fi la rândul lor þintiþi. La nivelele I ºi II a existat câte o fereastrã, la

ultimul nivel fiind construite trei. În interior tencuielile pãstreazã amprentele unor scãri de lemn ºi a unei sobe. Zidãria e din piatrã de râu localã sparta neglijent

împreunã cu puþine calcare romane. Nu exista referinþe documentare desprea aceasta cetate din epoca, unica atestare provenind de la începutul secolului al XVII-lea. Se spune ca edificiul a fost înãlþat pe pãmânturile cnejilor ºi nobililor romani, familia Mara din Sãlaºul de Sus. Perioada de construcþie trebuie sã fi fost aceeaºi cu aceea a cetãþilor foarte asemãnãtoare de la Suseni ºi Rãchitova, cãtre sfârºitul secolului XIV.

um ajung C la Cetatea Mãlãieºti Din drumul naþional ce leagã Hategul de Petroºani, în localitatea Ohaba de sub Piatra exista un indicator spre satul Nucºoara. Se strãbat pe rând satele Sãlaºu de Jos, Sãlaºu de Sus, apoi urmeazã satul Mãlãieºti. Indicatoarele vã duc foarte aproape de ruinele cetãþii.

Cronica Vaii Jiului  

Cronica Vaii Jiului, 21 august 2012

Cronica Vaii Jiului  

Cronica Vaii Jiului, 21 august 2012

Advertisement