Page 2

2 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Marti, 21 august 2012

Cu motorul, fãrã permis ºi acte n tânãr de 32 de ani din Mureº este cercetat de poliþia hunedoreanã, dupã ce a ieºit pe stradã cu motocicleta. Asta pentru cã oamenii legii au constatat cã motociclistul nu avea acte necesare.

U

Tânãrul, care este din comuna Band, judeþul Mureº a crezut, probabil, cã în Hunedoara nu i se poate întâmpla nimic. Aºa se face cã a ieºit pe o stradã din Orãºtie cu o motocicletã. Numai cã poliþiºtii l-au oprit în trafic ºi aºa s-a ales cu dosar de cercetare penalã. „Efectuându-se verificãri în bazele de date, sa stabilit faptul cã motocicleta nu figureazã înmatriculatã, iar bãrbatul care o conducea nu figureazã ca fiind deþinãtor de permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În cauzã s-a întocmit dosar penal pentru conducerea, pe drumurile publice, a unui autovehicul cu numãr fals de înmatriculare ºi fãrã a poseda permis de conducere”, spune Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. (Diana MITRACHE )

ANUNÞ DE LICITAÞIE Consiliul Local al municipiului Petroºani Serviciul Public Administrarea Domeniului Public ºi Privat cu sediul în Petroºani, str.1 Decembrie 1918, nr.93, telefon 0254/541220, 0254/541221, fax 0254/545903, cod fiscal RO16982459, adresa de email spadpp_petrosani@yahoo.com organizeazã: 1. Licitaþie publicã în vederea concesionãrii terenului, în suprafaþã de 6,00 mp, situat în municipiul Petroºani, str. Viitorului, în vederea suplimentãrii concesiunii terenului aferent garajului; 2. Licitaþie publicã în vederea concesionãrii terenului, în suprafaþã de 10,00 mp, situat în municipiul Petroºani, str. Aviatorilor, în vederea suplimentãrii concesiunii terenului aferent garajului; 3. Licitaþie publicã în vederea concesionãrii terenului, în suprafaþã de 10,00 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918(în spatele Poºtei), în vederea suplimentãrii concesiunii terenului aferent garajului. Ofertele se depun, într-un exemplar, pânã în ziua de 11.09.2012, ora 9 ºi se vor deschide în ºedinþa publicã din data de 11.09.2012, ora 11, pentru primul caz, ora 13, pentru al doilea caz, ora 15 pentru al 3-lea caz, în sala de ºedinþe, la sediul instituþiei din municipiul Petroºani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93.

1. Licitaþie publicã în vederea concesionãrii terenului, în suprafaþã de 9,00 mp, situat în municipiul Petroºani, al. Florilor, în vederea în scopul aprobãrii concesiunii terenului aferent garajului; 2. Licitaþie publicã în vederea concesionãrii terenului, în suprafaþã de 96,00 mp, situat în municipiul Petroºani, masivul Parâng, zona C, în vederea construirii unei anexe la casa de vacanþã; 3. Licitaþie publicã în vederea concesionãrii terenului, în suprafaþã de 20,00 mp, situat în str. Independenþei, aferent garajului nr. 276. Ofertele se depun, într-un exemplar, pânã în ziua de 13.09.2012, ora 9 ºi se vor deschide în ºedinþa publicã din data de 13.09.2012, ora 11, pentru primul caz, ora 13, pentru al doilea caz, ora 15 pentru al 3-lea caz, în sala de ºedinþe, la sediul instituþiei din municipiul Petroºani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93. Bunurile fac parte din domeniul privat al municipiului Petroºani. Ofertele se depun la sediul instituþiei, biroul de registraturã, camera 5 sau 7. Relaþii, detalii, clarificãri, cât ºi documentaþia de atribuire, se pot obþine, pânã la data de 9.09.2012 pentru procedurile din data de 11.09.2012 ºi pânã la data de 11.09.2012, pentru procedurile din data de 13.09.2012, de la Serviciul Public Administrarea Domeniului Public ºi Privat din cadrul Primãriei municipiului Petroºani, camera 41, telefon 0254-541220(1), int. 114.

Cronica Vãii Jiului  Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã?  Vrei sã te dezvolþi?  Vrei sã- þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri?  Vrei sã faci bani?

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi! ADRESA NOASTRÃ Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 tel. 0374 906 687 e-mail: cronicavj@gmail.com

VÂNZÃRI  Vând spaþiu comercial în zonã centralã str. 1 Decembrie 1818 la parterul blocului 124, suprafaþa 25mp. Relaþii la telefon 0722 448 428  Vând casã + teren, 5000 mp, în Vulcan (Valea Ungurului). Relaþii la telefon 0722 448 428

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com

Director: Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Redactor sef: Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator: Antena 1 8:00 DimiNeatza 10:00 În gura presei 10:50 Teleshopping 11:10 Vânãtoarea de comori 12:10 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Comedia de la 5 19:00 Observator

20:20 Diamantul blestemat 22:15 În puii mei 23:45 Observator 0:30 Diamantul blestemat (r)

National TV 9:00 Triunghiul iubirii 2 (r) 10:00 Suflete pereche (r) 11:00 Culoarea fericirii 12:00 Grupul Vouã (r) 12:15 Împãratul mãrii

13:45 16:00 16:30 17:30 18:30 19:15 20:15 21:15 23:15

Sã v-amintiþi Duminica... Baronii (r) Cuscrele Dragoste dulce-amarã ªtiri Naþional TV Triunghiul iubirii 2 Suflete pereche Moby Dick Împãratul mãrii (r)

PRO TV 7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Tânãr ºi neliniºtit (r) 11:00 Apropo TV (r) 12:00 România, te iubesc! (r) 13:00 ªtirile Pro TV 13:45 Povestea tragediei mele 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:15 Anna ºi regele 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Serviþi, vã rog!

22:30 ªtirile Pro TV 23:00 Chuck 0:00 Dexter

Prima TV 9:30 M-a fãcut mama artist (r) 11:30 Teleshopping 12:00 Orãºelul leneº 12:30 Nimeni nu-i perfect 13:00 Teleshopping 13:30 Camera de râs Popcorn 13:45 Teleshopping 14:15 Focus Monden (r) 15:00 Dincolo de ceruri (r) 17:00 Trãsniþii (r) 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Urmãrire la vitezã maximã

22:15 Trãsniþii 23:15 Focus Monden 0:00 Mondenii 0:30 Intrusa

TVR 1 9:45 Legendele palatului: concubina regelui 10:30 Vedeta familiei 11:30 Vedeta familiei 12:30 Avocaþii schimbãrii 12:40 Legendele palatului: Pictorul de la curte (r) 13:20 Legendele palatului: Pictorul de la curte (r) 14:00 Jurnalul TVR 14:45 Teleshopping 15:30 Rom european 16:00 Maghiara de pe unu 17:00 Leacurile naturii 17:35 Legendele palatului: Pictorul de la curte 18:15 Legendele palatului: Pictorul de la curte 18:53 Jurnalul TVR 20:00 Jurnal plus 21:00 Studio UEFA Champions League 21:40 Fotbal: F.C. Basel C.F.R. Cluj 23:50 Studio UEFA Champions League 0:15 Gol dupã gol 0:45 Rezumatele zilei UEFA Champions League

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie: Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Raul IRINOVICI, IRINOVICI Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS Ioan DAN BÃLAN, Gabriela RIZEA,

Fotoreporter: Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PETROªANI Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE

Cronica Vaii Jiului  

Cronica Vaii Jiului, 21 august 2012

Cronica Vaii Jiului  

Cronica Vaii Jiului, 21 august 2012

Advertisement