Page 1

Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 Anul I Nr. 221

Cronica Vãii Jiului Luni, 1 octombrie 2012

www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com Telefon: 0374.906.687 12 pagini 1 LEU

Presa nu mai „bâzâie” la ºedinþele CL Uricani fãrã ºtirea primarului!

Mircia Muntean a trecut ºi pe la universitatea cu scandal

Numele ex-primarului, legat de cel al Universitãþii Bioterra ircia Muntean, fost primar al Devei, fost consilier local ºi actual candidat al PDL la un post de deputat este absolvent al unei universitãþi care trece din scandal în scandal.

M

>>> PAGINA A 3-A

Aleºii din Vulcan, în excursie la Dubai delegaþie a consiliului local Vulcan va pleca într-o excursie care va avea loc în Dubai. Scopul vizitei îl constituie acumularea unor cunoºtinþe despre implementarea unor proiecte administrative.

O

>>> PAGINILE 6-7

Primarul Pãducel îl pune la grea încercare pe senatorul Nicula enatorul Cosmin Nicula mi-a promis cã mâine (astãzi – n.n.), ne vom întâlni, el aflându-se la deschiderea anului universitar, la Petroºani, pentru a stabili detaliile întâlnirii cu premierul Victor Ponta.

”S

>>> PAGINILE 8-9

Clãdirile mortale de la Uricani ãtul, se pare, sã-i tot sufle presa neprietenoasã în spate, primarul oraºului Uricani, Dãnuþ Buhãescu, vrea sã limiteze accesul reprezentanþilor mass-media la ºedinþele de Consiliu Local. Buhãescu ºi-a propus sã-i lase pe ziariºti în sala de ºedinþe doar dacã au acreditare semnatã chiar de el, din trei în trei luni ºi nu îi pasã cã încalcã vreo trei legi!

S

>>> PAGINILE 8-9

rimãria Uricani a dat anunþ al ziar prin care îºi avertizeazã locuitorii de riscul producerii unor accidente dacã vor zãbovi în preajma mai multor clãdiri din oraº.

P

>>> PAGINA 11


2 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Luni, 1 octombrie 2012

CASA JUDEÞEANÃ DE PENSII HUNEDOARA

CASA LOCALÃ DE PENSII PETROªANI

ANUNÞ IMPORTANT Copiii care beneficiazã de pensie de urmaº, cu vârste cuprinse între 16-19 ani ºi care studiazã într-o formã de învãþãmânt organizatã potrivit legii, sunt rugaþi sã prezinte la sediul Casei Locale de Pensii Petroºani, adeverinþa ºcolarã pentru anul 2012-2013, împreunã cu un cupon de pensie, pânã la data de 02.10.2012. Studenþii care beneficiazã de pensie de urmaº având vârsta cuprinsã între 19 - 26 ani ºi studiazã într-o formã de învãþãmânt organizatã potrivit legii trebuie sã prezinte adeverinþa ºcolarã împreunã cu un cupon de pensie dupã începerea anului universitar 2012-2013 pânã la data de 31.10.2012

Amplasarea Radarelor în judeþul Hunedoara

Luni 1.10.2012

 DN7 Izvorul Rece - Halta Geoagiu DN7 Halta Geoagiu - Orãºtie DN7 Orãºtie - Spini DN 7 Spini - Simeria Veche - Simeria DN 7 Mintia Sãcãmaº DN 68 A Sãcãmaº Dobra DN7 Ilia - Gurasada DN7 Gurasada - Burjuc DN7 Burjuc-Zam Deva, Calea Zarand; Sântuhalm; DN 76 ªoimuº - Bejan 

Aninoasa DN 66 ºi DN 66 A

Cronica Vãii Jiului Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã- þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani?

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi! ADRESA NOASTRÃ Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 tel. 0374 906 687 e-mail: cronicavj@gmail.com

VÂNZÃRI Vând spaþiu comercial în zonã centralã str. 1 Decembrie 1818 la parterul blocului 124, suprafaþa 25mp. Relaþii la telefon 0722 448 428 Vând casã + teren, 5000 mp, în Vulcan (Valea Ungurului). Relaþii la telefon 0722 448 428

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com

Director: Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Redactor sef: Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator: Antena 1 8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:00 În gura presei 10:50 Vânãtoarea de comori 11:50 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator 17:00 Acces Direct 19:00 Observator 20:30 Fotbal: Dinamo Pandurii Tg. Jiu 22:30 Un Show Pãcãtos

National TV 9:00 Baronii 9:30 Baronii (r)

10:00 Suflete pereche (r) 11:00 Culoarea fericirii 12:00 Vouã (r) 12:15 Baronii (r) 13:00 Taxi Driver (r) 14:00 Dragoste interzisã (r) 17:30 Dragoste dulceamarã 18:30 ªtiri Naþional TV 19:15 Destine împlinite 20:15 Cãlãtorie periculoasã 22:15 Cât îmi dai ca sã te împuºc? 0:15 Cãlãtorie periculoasã

PRO TV 7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Tânãr ºi neliniºtit (r) 11:00 Învingãtoarea 13:00 ªtirile Pro TV 13:45 Rãzbunarea Dragonului Negru (r) 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Pariu cu viaþa 21:30 Pariu cu viaþa 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 The Mentalist - În mintea criminalului 0:00 Învingãtoarea (r)

Prima TV 9:30 La limita dintre jurisdicþii 11:30 Teleshopping 12:00 Cunoaºte, Viseazã, Iubeºte! (r) 13:00 Teleshopping 13:30 România lui Gaiþã 13:45 Teleshopping 14:15 Curat, murdar? 15:30 Totul despre mame 16:00 Cireaºa de pe tort (r) 17:00 Trãsniþii (r) 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Iubiri secrete

20:30 Naþiune, te cunosc! 21:45 Mondenii 22:15 Trãsniþii

TVR 1 9:45 Legendele palatului: concubina regelui 10:30 Ora Regelui (r) 11:30 Garantat 100% 12:30 Avocaþii schimbãrii 12:40 Legendele palatului: Prinþesa Ja Myung (r) 13:20 Legendele palatului: Prinþesa Ja Myung 14:00 Jurnalul TVR 14:45 Teleshopping 15:30 Maghiara de pe unu 17:00 Cãlãtor pe viaþã 17:35 Legendele palatului: Prinþesa Ja Myung 18:15 Legendele palatului: Prinþesa Ja Myung 18:53 Jurnalul TVR 20:00 Jurnal plus 21:10 Nu-þi fie teamã! 22:50 Nocturne 23:50 Psihiatrul celebritãþilor 1:40 Casa de nisip ºi ceaþã

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie: Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Raul IRINOVICI, IRINOVICI Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS Ioan DAN BÃLAN, Gabriela RIZEA,

Fotoreporter: Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PETROªANI Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului |Luni, 1 octombrie 2012 ircia Muntean, fost primar al Devei, fost consilier local ºi actual candidat al PDL la un post de deputat este absolvent al unei universitãþi care trece din scandal în scandal. Este vorba despre Universitatea Bioterra, unde vreo 40 de profesori ºi angajaþi sunt prinºi într-un colosal scandal de corupþie ºi fals.

M

În CV-ul oficial, Mircia Muntean, „Mircicã” cum îi spun prietenii, se laudã cu specializarea în Ingineria managerialã, pe care a obþinut-o în anul 1999 la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie ºi Managementul Agroturismului. Aceeaºi facultate prinsã acum într-un imens scandal de corupþie ºi bine ar fi dacã ar fi ºi primul de acest fel. Poliþiºtii ºi procurorii au descins joi în zeci de locaþii din judeþele Ilfov, Vâlcea ºi Olt, fiind vizate mai multe cadre didactice ºi salariaþi ai respectivei instituþii de învãþãmânt superior din Capitalã, cercetaþi pentru fapte de corupþie ºi fals. ªi nu mai puþin de 40 de persoane, profesori sau angajaþi, au fost duºi la audieri în urma acestei acþiuni de amploare. Ancheta este supervizatã de prim-procurorul Parchetului Tribunalului

Mircia Muntean a trecut ºi pe la universitatea cu scandal

Numele ex-primarului, legat de cel al Universitãþii Bioterra

mari cam aceasta este situaþia, la ora actualã, la Universitatea pe care Mircia Muntean se laudã cã a finalizat-o.

U

Vâlcea, unde ar fi fost înregistratã ºi o reclamaþie. Iatã ce spunea, joi, Ministerul Public despre aceste descinderi: “Procurori ai Parchetului de pe lângã Tribunalul Vâlcea împreunã cu ofiþeri de poliþie judiciarã din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Vâlcea, efectueazã în prezent un numãr de 22 percheziþii în locaþii din judeþele Bucureºti, Ilfov, Vâlcea ºi Olt. Acþiunea se înscrie în cadrul cercetãrilor care se desfãºoarã cu privire la sãvârºirea mai multor infracþiuni de corupþie ºi

fals faþã de mai multe cadre didactice ºi salariaþi ai unei instituþii de învãþãmânt superior din Bucureºti”. Iar Poliþia Românã a informat cã: „În cauzã se efectueazã cercetãri faþã de mai multe cadre didactice ºi salariaþi ai unei instituþii de învãþãmânt superior din municipiul Bucureºti, pentru fapte de corupþie ºi fals”. Conform unor informaþii, în acest caz ar fi vizate cadre didactice de la Universitatea Bioterra, care ar fi pretins bani de la studenþi pentru acordarea unor note mai mari la licenþã. În linii

n alt scandal de rãsunet

ªi, aºa cum spuneam, nu este singurul scandal de care se leagã numele instituþiei de învãþãmânt superior absolvite de fostul edil. Universitatea Bioterra a fost implicatã în anul 2000, adicã la numai un an dupã ce Mircia Muntean a absolvit-o cu succes, într-un scandal legat de emiterea de diplome ºi certificate imprimate de Ministerul Educaþiei, fãrã ca Bioterra sã aibã dreptul pentru asemenea tipizate. La acea vreme, CNEEA a hotãrât retragerea autorizaþiei, pânã la remedierea problemelor constatate. Practic, la sfârºitul anului 2000, Consiliul Naþional de Evaluare Academicã ºi

Medicii de familie, chemaþi sã-ºi depunã dosarele în programul de depistare a cancerului de col uterin rogramul de depistare precoce a cancerului de col P uterin a demarat, iar medicii de familie hunedoreni sunt invitaþi de oficialii Direcþiei de Sãnãtate Publicã Hunedoara sã-ºi depunã dosarele pentru validare, asta dacã nu au fãcut pânã acum acest lucru.

Dosarele pot fi depuse la Spitalul Judeþean de Urgenþã Deva, Spitalul Municipal „ Al.Simionescu” Hunedoara, ori la Spitalul de Urgenþã Petroºani. Dupã validarea dosarelor de cãtre reprezentanþii Unitãþii Regionale de

Management Vest-Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Timiºoara-Clinica Bega, formulare FS1 vor fi ridicate de la Direcþia de Sãnãtate Publicã Hunedoara – Deva, pe bazã de semnãturã ºi parafã. Potrivit DSP Hunedoara, subprogramul naþional de screening pentru depistarea precoce activã a cancerului de col uterin, reprezintã un ansamblu de acþiuni multianuale organizate pe o perioadã de 5 ani, în scopul prevenirii ºi combaterii acestei afecþiuni maligne ºi constã în testarea prin metoda frotiului cervical Babeº-Papanicolaou a populaþiei feminine.

Acreditare (CNEAA) de la acea vreme a hotãrât retragerea autorizaþiei ºi a dreptului de funcþionare pentru toate specializãrile Universitãþii Bioterra Bucureºti, din cauza încãlcãrii grave a Legii acreditãrii ºi a Legii învãþãmîntului. Neregulile descoperite vizau organizarea ilegalã a unor filiale aparþinînd departamentului de psihopedagogie, prin concesionare cãtre unele fundaþii, precum ºi emiterea de diplome ºi certificate imprimate de MEN, fãrã ca Universitatea sã aibã dreptul pentru asemenea tipizate. Conducerea CNEA preciza atunci cã o diplomã care apãrea la Universitatea Agronomicã cu menþiunea “anulat” a fost regãsitã la Universitatea Bioterra ca document autentic. În plus, UBB anulase 40 de

În acest program pot fi incluse persoanele de sex feminin în vârstã de peste 25 de ani, indiferent de calitatea de asigurat a acestora, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice sau fãrã antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col. Testarea se va opri la femeile care au împlinit vârsta de 64 de ani, numai dacã acestea au ultimele 3 frotiuri cervicale BabeºPapanicolau normale. Nu sunt eligibile femeile care prezintã absenþa congenitalã a colului uterin sau histerectomie totalã pentru afecþiuni benigne ºi femeile cãrora li s-a stabilit diagnosticul de cancer de col uterin sau alte forme de cancer genital. Obiectivele specifice ale subprogramului se referã la depistarea cancerului de col uterin în stadii precoce, îndrumarea pacientelor cu leziuni precursoare sau incipiente cãtre servicii medicale specializate de diagnostic ºi tratament, precum ºi creºterea gradului de informare a populaþiei, pentru utilizarea serviciilor de screen-

certificate emise ilegal doar printr-un anunþ în presã, ºi nu în Monitorul Oficial, iar documentele nu au fost recuperate de la absolvenþi ºi nu se regãseau în arhiva instituþiei. Aºa stând lucrurile, au apãrut, firesc, întrebãrile legate de cât de corect ºi-a luat Mircia Muntean – ºi alþi colegi de-ai lui, deopotrivã! – diplomele. Asta în condiþiile în care a absolvit facultatea la limita, cum s-ar spune, sau, altfel spus, cu numai un an înainte de emiterea diplomelor ilegale. Erau pânã la acel moment toate practicile interne „ortodoxe”? ªi, mai mult decât atât, a fost emisã diploma tot în anul 1999, ori a prins scandalul documentelor ilegale? Sunt doar câteva întrebãri absolut fireºti, nãscute tocmai în urma acestui nou scandal, la care rãspunsul îl pot da doar anchetatorii! Car men COSMAN

ing ca metodã de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice. În cadrul subprogramului vor fi realizate servicii medicale specifice screening-ului pentru depistarea precoce activã a cancerul de col uterin, dar se are în vedere ºi educaþia medicalã continuã a personalului implicat în screening-ul pentru depistarea precoce activã a cancerului de col în conformitate cu ghidurile europene, precum ºi verificarea îndeplinirii standardelor de calitate conform normelor europene. De asemenea, se urmãreºte asigurarea sistemului informaþional în cadrul subprogramului privind colectarea, centralizarea ºi raportarea datelor în condiþiile prezentelor norme metodologice; colectarea, înregistrarea ºi prelucrarea datelor privind persoanele depistate pozitiv la testarea Babeº-Papanicolau; monitorizarea, evaluarea ºi controlul modului de derulare a subprogramului. Car men COSMAN


4 Actualitate niversitatea din Petroºani îºi deschide, astãzi, porþile pentru un nou an universitar, cu campusul ocupat 100% ºi toate locurile cu taxã ocupate de studenþi.

U

Pentru prima datã în ultimii 10 ani, Campusul Universitãþii din Petroºani este ocupat la maxim. Instituþia superioarã de la Petroºani a prelungit sesiunea de înscrieri pânã în data de 23 septembrie, iar acum se numãrã bobocii. „Sesiunea de înscriere s-a încheiat ºi avem 24 de programe de studii de licenþã pentru care s-au înscris studenþii în acest nou an. Cinci locuri au fost destinate special studenþilor de etnie rromã ºi acestea s-au ocupat încã din sesiunea din varã. În total la studiile de licenþã am avut un numãr de 229 de locuri bugetate ºi 724 locuri cu taxã. În urma acestei sesiuni de admitere, care a durat din 18 pânã în 22 septembrie, s-au înscris un numãr de 382 de candidaþi. Prin urmare, locurile bugetate au fost acoperite în totalitate ºi mai avem 591 de locuri cu taxã neacoperite”, a declarat Codruþa Dura, prorector Universitatea din Petroºani. Nici cei care urmeazã învãþãmântul superior ºi se pregãtesc pentru minerit nu au fost lãsaþi deoparte. Cândva aceastã universitate era structuratã în special pe acest gen de învãþãmânt, iar aici veneau foarte mulþi studenþi strãini, pentru cã doar la Petroºani se calificau adevãraþii ingineri mineri. Acum, inginerii care intrã în minã sunt tot mai puþini ºi cei din Universitate spun cã absolvenþii acestei forme de învãþãmânt s-ar putea orienta spre alte domenii.

Cronica Vãii Jiului |Luni, 1 octombrie 2012

Universitatea Petroºani, ocupatã la capacitate maximã

„Mineritul rãmâne o meserie de viitor, chiar dacã absolvenþii nu-ºi vor gãsi un loc de muncã în subteran, pe profilul exploatarea cãrbunelui. Pregãtirea lor, însã, le dã posibilitatea sã facã faþã cu succes în ingineria de construcþii de drumuri, poduri,ori tuneluri ºi în acest domeniu sunt cereri pe piaþa muncii”, a spus prof. dr. ing. Marius Marcu, prorector al Universitãþii din Petroºani. Vestea cã Facultatea de Inginerie Mecanicã ºi Electricã a primit ok-ul pentru specializarea de Ingineria Transportului ºi Trafic, a venit de puþin timp, în acest an. “Am avut comisia pentru acreditare la specializarea Ingineria Transportului ºi Trafic. Lucrurile au decurs bine, iar la ora actualã suntem în situaþia în care s-a publicat ºi în Monitorul Oficial aceastã acreditare. În consecinþã, putem sã ne susþinem examenele de licenþã cu comisie proprie”, a declarat Aron Poanta, rector la Universitatea Petroºani. ªi campusul Universitãþii este ocupat sutã la sutã în acest an.

Acum locurile în cãmine sunt toate date studenþilor, iar contra unei sume de 130, pânã la 210 lei, studenþii care vin la Petroºani pot opta pentru camere tip garsonierã,ori cu alþi doi sau trei colegi în camerã. În plus, existã ºi masã oferitã la cantina studenþeascã, internet ºi televiziune prin cablu. “Taxa de cãmin este dintre cele mai mici, dotãrile ºi confortul sunt la nivel superior, iar serviciile de internet ºi de televiziune sunt gratuite, adicã incluse în taxa de cazare. În cãminele studenþeºti de la Universitatea Petroºani sunt mai multe tipuri de confort, începând de la 130 de lei pânã la 200 pe lunã”, a declarat Dacian Ciodaru, director administrativ la Universitatea Petroºani. Deschiderea noului an universitar va avea loc la Petroºani, luni,de la ora 10,00 în Aula Universitãþii, unde au fost invitate mai multe oficialitãþi ale judeþului, aceasta fiind singura instituþie de prestigiu din judeþul Hunedoara. Diana MITRACHE

C a s a d e c u l t u r ã a s t u d e n þ i l o r, t o t p u s t i e . . . oul an de învãþãmânt superior nu va începe (astãzi) în chiar toate clãdirile aflate în componenþa campusului universitar din Petroºani.

N

În timp ce sãlile de clasã, laboratoarele sau cãminele sunt gata sã-i primeascã pe studenþi, nu acelaºi lucru se poate spune ºi despre “noua” Casa de Culturã a Studenþilor. Pentru cã nu sunt bani pentru finalizarea acesteia, clãdirea va rãmâne pustie timp de, cel puþin, încã un an de zile. Construirea noii Case de Culturã a Studenþilor din Petroºani a demarat în urmã cu douã decenii, în toamna anului 1992. Potrivit planului de construcþie, la momentul dãrii în folosinþã, clãdirea urma sã dispunã printre altele, de o salã de spectacole cu 485 de locuri, o discotecã, un restaurant, 12 garsoniere pentru invitaþi, sãli de repetiþie pentru formaþiile artistice, precum ºi numeroase alte anexe. Cât timp au fost bani, lucrãrile au mers mai departe dar, o datã cu venirea anului 2006, Autoritatea Naþionalã

pentru Tineret a decis sã sisteze furnizarea fondurilor necesare pentru încheierea lucrãrilor, impbilul fiind trecut în conservare. Pânã în prezent, clãdirea care ar fi putut adãposti cea mai modernã casã studenþeascã din România, a înghiþit peste 30 de miliarde de lei vechi, la o valoare nereactualizatã. Pentru finalizarea lucrãrilor ºi darea în folosinþã ar fi necesare însã, alte aproximativ 100 de miliarde de lei, la fel de vechi… Mircea NISTOR

Mesaj pentru începerea anului universitar Învãþãmântul superior este cel prin care fiecare persoanã are oportunitatea de a-ºi aprofunda cunoºtinþele, este cel care formeazã oameni de carierã ºi care pregãteºte profesioniºtii de mâine. Fiecare an universitar reprezintã ºansa studenþilor de a obþine, prin multã muncã, noi cunoºtinþe ºi de face un pas înainte pe drumul cãtre îndeplinirea viselor. La început de an universitar, le urez studenþilor, care sunt la început de drum sau care se pregãtesc pentru viaþa profesionalã, sã aibã puterea de a-ºi urma idealurile ºi de a le transpune în viaþa realã, iar profesorilor, creatori de profesioniºti, putere de muncã, pentru a-i putea cãlãuzi, cu dãruire ºi pasiune, pe studenþii lor. Tuturor celor care sunt parte din viaþa academicã, le urez ca anul universitar ce începe sã le aducã numai succese!

Tiberiu Iacob-RIDZI Primar Petroºani


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului |Luni, 1 octombrie 2012

Copil de doi ani lovit de o locomotivã n bãieþel de numai doi ani ºi jumãtate a scãpat miraculos dupã ce a fost lovit de locomotiva unui tren care fãcea manevre în zona Depoului CFR Petroºani.

n atenþia DGASP Hunedoara

U

Accidentul a avut loc la finele sãptãmânii trecute iar minorul care a ajuns sã fie lovit de locomotivei trenului a fost internat la Spitalul de Urgenþã Petroºani cu rãni la cap ºi câteva julituri. Pãrinþii bãieþelului locuiesc la o casã din zona triajului CFR din Petroºani ºi l-au scãpat din vedere pe micuþ preþ de câteva minute, timp în care s-a petrecut accidentul. „A fost pur ºi simplu un accident. A fost în apropierea liniei ºi l-a suflat trenul, l-a împins ºi el s-a lovit de traverse ºi de pietrele de pe linie. Acum e bine, mulþumitã lui

Î

Dumnezeu, acum e bine. Mai mult a fost teama de ceea ce se putea întâmpla”, a spus mama micuþului. Bãieþelul de doi ani ºi jumãtate a fost gãsit de mama lui care l-a auzit pe mecanicul de locomotivã strigând sã vinã salvarea. Un angajat al unei staþii de transformare din zonã a sãrit în ajutorul micuþului ºi l-a dus la spital. „Mama lui l-a gãsit în faþa trenului, culcat pe partea dreapta ºi ea striga dupã salvare. Am ajutat-o cu maºina mea, copilul are douã copci la cap ºi în rest e bine. Eu lucrez acolo ºi când am ajuns la ei, bãieþelul era în braþe la mama lui ºi mecanicul de pe locomotivã a striga „veniþi cã e copilul mort”. Avea o lezi-

une micã la cap, era speriat dar nu era mort”, a spus Petre Þãranu, bãrbatul care a dus micuþul la spital. Medicii din cadrul UPU Petroºani l-au evaluat pe minor ºi spun cã starea lui nu era gravã însã fiind vorba de o loviturã la cap este suspus mai multor investigaþii. „Starea copilului este una postcontuzionarã prin accident de tren cu un traumatism cranio-cerebral mediu ºi o contuzie de genunchi drept. Este

Biciclist ucis în Hunedoara n bãrbat de 66 de ani din comuna Pui, judeþul Hunedoara a murit, dupã ce a fost lovit de o maºinã pe drumul naþional. Omul se afla pe bicicletã, dar a schimbat brusc direcþia de mers într-o curbã fãrã vizibilitate ºi a fost luat în plin de o maºinã ce circula regulamentar.

U

Un bãrbat de 37 de ani din Haþeg, venea spre Petroºani, iar în zona localitãþii Bãieºti l-a lovit cu maºina pe biciclistul de 66 de ani. Acesta din urmã mergea pe drumul naþional ºi a vrut sã vireze la stân-

ga, fãrã a se asigura. Pentru cã incidentul s-a petrecut într-o curbã deosebit de periculoasã, ºoferul nici nu l-a observat ºi l-a lovit în plin. „Bãrbatul de 34 de ani, din oraºul Haþeg, a condus un autoturism pe DN 66, în direcþia de mers HaþegPetroºani, iar la km 168 + 780 m, în localitatea Bãieºti, dupã o curbã deosebit de periculoasã la dreapta, la intersecþia DC 73 ºi un drum lãturalnic de intrare în satul Bãieºti, l-a surprins ºi accidentat pe biciclis-

conºtient, colaborant, stabil hemodinamic ºi a fost internat pe Chirurgie. O sã fie þinut sub observaþie fiind vorba de o loviturã la cap”, a declarat imediat dupã ce micuþul a ajuns la Urgenþa Petroºani, medicul Ion Ienea.

tul de 66 de ani, din comuna Pui, care circula pe DN 66 din direcþia Haþeg spre Petroºani ºi s-a angajat în efectuarea virajului la stânga pentru a intra pe drumul lãturalnic de intrare în satul Bãieºti, fãrã sã se asigure corespunzãtor ºi fãrã a semnaliza cu braþul intenþia de schimbare a direcþiei de mers. În urma accidentului a rezultat decesul biciclistului”, spune Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. ªoferul care a produs cumplitul accident s-a ales cu dosar penal. Diana MITRACHE

ªi-a tâlhãrit colegul de pahar u bãut împreunã, dar apoi s-a gândit sã-ºi tâlhãreascã puþin colegul de pahar, pe care l-a acuzat de furt. Este vorba despre un bãrbat din Criºcior, Hunedoara, care a ajuns pe mâna poliþiei. Incidentul s-a petrecut vineri, puþin dupã miezul nopþii, iar cei doi se aflau

A

într-un bar din localitatea hunedoreanã Criºcior. Bãrbatul de 37 de ani a ieºit din bar ºi ºi-a acuzat colegul de pahar de furt. El a susþinut cã-i lipseºte telefonul mobil ºi,

Cazul a intrat ºi în atenþia Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Hunedoara, care fac verificãrile în acest caz, când un minor a fost lãsat nesupravegheat. «În momentul de faþã se cunoaºte faptul cã bãieþelul se afla internat la spitalul din Petroºani. Din nefericire e o situaþie în care copilul a fost lãsat nesupravegheat ºi a pãrãsit singur curtea iar în urma incindentului aflându-se în apropierea gãrii fiind pe scãrile unui alt tren a fost o situaþie în care dat vântului provocat de un tren ce a s-a dezechilibrat ºi s-a lovit. Structura familiei ºi riscurile la care acesta e expus în familie rãmâne în continuare în evalare. În momentul de faþã din

evaluarea iniþialã rezultã faptul cã familia e constituitã din mamã ºi tatã, un frate de cinci ani ºi locuiesc cu bunicii ºi au condiþii modeste dar optime pentru a se ocupa de copii. În colaborare cu SPLAS Petroºani vom menþine legãtura încât sã stabilim dacã este necesarã scoaterea copilului din mediul familial sau a fost o neatenþie ºi ulterior pãrinþii sã ºi asume vina ºi sã fie vigiltenti », a declarat Ionela Lazãr, purtãtorul de cuvânt al DGASPC Hunedoara. Dacã în urma anchetei rezultã faptul cã pãrinþii nu poartã o vinã foarte mare, atunci ei vor fi doar traºi la rãspundere, nu vor rãmâne fãrã tutela copilului. Cazul va rãmâne în continuare în evaluarea celor de la Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului, Maximilian GÂNJU Raul IRINOVICI

Cazare în regim de cãmin: 50 de lei camera

pentru ca sã se convingã cã nu i l-a furat colegul de pahar, de 48 de ani, l-a percheziþionat. Acesta este momentul în care i-a sustras din portmoneu, prin forþã, trei bancnote. „Poliþiºtii au stabilit cã suspectul, dupã ce a pãrãsit incinta barului a acostat partea vãtãmatã spunându-i cã acesta i-ar fi luat telefonul mobil. Partea vãtãmatã i-a replicat cã nu i l-a luat ºi cã are asupra sa doar telefonul mobil proprietate personalã pe care l-a scos din buzunar ºi i l-a arãtat. La cererea prezumtivului autor, partea

vatamatã a scos ºi portmoneul din buzunarul pantalonului, moment în care suspectul l-a prins de mâini ºi i-a sustras 3 bancnote de 50 lei fiecare, fugind de la faþa locului”, a declarat Bogdan Niþu,purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. Tânãrul de 37 de ani a ajuns în arest pentru o perioadã de 24 de ore pentru comiterea infracþiunii de tâlhãrie. Suspectul a fost prezentat Judecãtoriei Brad, care a dispus sã îi fie interzisã pãrãsirea localitãþii pe o perioadã de 29 de zile. Diana MITRACHE


Cronica Vãii Jiului |Luni, 1 octombrie 2012

6 Actualitate ndrei este foarte emoþionat ºi fericit. Aceste mici bucurii pentru alþii, înseamnã mult pentru el. Andrei a luat cu melodiile lui Fuego tot ce se poate obþine în concursuri, pânã la marele premiu. Eu mã bucur mult pentru bucuria lui. Este un vis de copil împlinit” – a declarat Magda Popa, mama tânãrului artist al Vãii Jiului.

”A

Andrei Popa, din Petroºani, la cei 12 ani, a devenit un artist de valoare în categoria sa de vârstã: premii ca Grand Prix – Polonia, Marele Premiu – Festivalul Naþional Voci de Copii, Aninoasa, Marele Premiu – Festivalul Naþional Batca ºi Portativul Veseliei, Craiova, Mini Mister World 2007, vice Mini Mister World 2009 etc., roluri în opt filme muzicale alãturi de artiºti

Vis împlinit – întâlnirea cu Fuego, pe melodiile cãruia a obþinut toate premiile posibile

de renume, rol principal în videoclipul ”Dans Tribal” etc., etc. Cele peste 200 de concursuri la care a participat constituie pentru Andrei o experienþã bogatã la cei 12 ani: succes, dar ºi realitãþi dure, roade ale muncii, dar ºi nedreptãþi, teste, evaluãri ºi autoevaluãri. L-am între-

bat pe Andrei ce simte când este pe scenã ºi cum de îºi pãstreazã zâmbetul. ”Din toate astea am învãþat multe. Lumea artiºtilor e durã, pentru cã este concurenþã mare ºi mulþi sunt buni. Când mã urc pe scenã mã gândesc la Fuego, pentru cã îmi place atitudinea lui seninã ºi pentru cã el

Aleºii din Vulcan, în excursie la Dubai delegaþie a consiliului local Vulcan va pleca într-o excursie care va avea loc în Dubai. Scopul vizitei îl constituie acumularea unor cunoºtinþe despre implementarea unor proiecte administrative.

O

Consilierii locali de la Vulcan vor sã se plimbe la Dubai. Astãzi, legislativul vulcãnean a adoptat un acord de principiu prin care o delegaþie sã participe la o conferinþã internaþionalã care va avea loc în Emiratele Arabe Unite. “Este o conferinþã cred cã este foarte binevenitã pentru managementul economic din cadrul instituþiilor publice, strategii de practice europene ºi internaþional pentru dezvoltarea situaþiei economice din cadul unitãþilor administrativ teritoriale. Este o vizitã de specialitate ºi dacã consilierii considera este o sumã de 969 de euro pe persoana. Se organizeazã în Emiratele arabe Unite, în Dubai ºi este organizatã de cãtre Ministerul Afacerilor Externe”, declara Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan. Mai mult, consilierii sunt foarte entuziasmaþi de aceastã posibilã plecare în Dubai. « Revine aceastã ofertã ºi eu o consider de bãgat în seamã pentru cã existã o

serie întreagã de modalitãþi de a realiza o strategie economicã la nivel de colectivitate. E bine sã avem în vedere ºi sã cunoaºtem experienta altor comunitãþi locale ºi sã o aplicãm ºi la noi », a declarat Petru Hodor, consilier PSD Vulcan. « Eu sunt solidar cu astfel de ieºiri. Este foarte bine sã ieºim sã vedem », a declarat Pompiliu Barbu, – consilier local PDL. Excursia consilierilor va costa aproape 1000 de euro de persoanã. Din delegaþie vor face parte doi consilieri ºi primarul municipiului Vulcan.

u ani în urmã, excursie eºuatã, C parþial În urmã cu câþiva ani, pe vremea când primarul municipiului Vulcan era Petru Hodor, s-a întrunit o delegaþie care sã plece în Canada pentru a promova zona. La momentul respectiv a fost vorba de o delegaþie formatã din guvernatorul Vãii Jiului, Octavian Popescu, primarul (Petru Hodor), Angela Stoica ºi un ansamblu de copii din Dealu Babii. Toate forurile au aprobat plecarea delegaþiei, mai puþin ambasadã, care a respins viza copiilor din ansamblul respectiv. Astfel, la delegaþie au participat Hodor ºi fostul guvernator.

Angela Stoica ºi copiii au rãmas acasã. « Ca urmare a invitaþiei Asociaþiei Românilor Canadieni din Toronto, beneficiind atât de sprijinul autoritãþilor locale ºi judeþene, cât ºi de cel al sectorului economic local, a avut loc o acþiune de promovare cultural-economica în Canada. Întâlnirile cu reprezentaþii Camerei de Comerþ a Românilor din Toronto au avut ca rezultat concret ºi înfiinþarea reprezentantei în Toronto a unei firme cu sediul în Valea Jiului”, se aratã în documentele de la acea vreme. Raul IRINOVICI

cântã live, nu înºealã publicul. Dar cel mai mult mã gândesc cã trebuie sã fiu cel mai bun, de fiecare datã, ca sã ajung ceea cemi doresc, un artist renumit”- vorbeºte cu înþelepciunea unui om mare, Andrei Popa. Ieri, la Petroºani, unul din visurile lui Andrei s-a împlinit. Înainte de specta-

paServ Valea Jiului a demarat procedurile pentru obþinerea unei linii de credit.

A

Astfel cei de la societatea de apã vor contractarea unui credit în valoare de 1.600.000 lei pentru o perioadã de 5 ani necesar pentru achiziþionarea unor bunuri. Directorul Costel Avram spune cã suma nu e mare ºi cã creditul va ajunge sã recupereze bunurile ce pot fi folosite. „Apa Serv nu are nici un bun, având în vedere faptul

colul de la Petroºani, Andrei s-a întâlnit cu artistul ”cu atitudinea seninã”, Fuego. De precizat cã Andrei Popa s-a lansat ºi a avut succes, cu douã melodii ale lui Fuego, respectiv ”Muzica e viaþa mea” ºi ”Colinzi pentru pãrinþi”. Cu prima piesã a luat tot ce se poate lua ca premii,

respectiv premiul I, II, III ºi marele premiu, anul trecut la Voci de Copii – Aninoasa 2011. Mulþi apropiaþi ai tânãrului artist al Vãii Jiului sperau, ca dupã ce Fuego îl va cunoaºte, va dori sã câte alãturi pe scena de la Petroºani. ”Andrei este foarte emoþionat ºi fericit. Aceste mici bucurii pentru alþii, înseamnã mult pentru el mai ales cã i-a plãcut întotdeauna Fuego, mai ales cãldura pe care o emanã acesta pe scenã, seninãtatea chipului ºi atitudinea luminoasã, cum spune Andrei. A dovedit-o ºi în aceastã situaþie cã este aºa ºi ca om. Nici nu cunoaºte copilul ºi a stabilit aceastã întâlnire, care nu ºtim ce urmãri va avea. Vom vedea. Cert este cã Andrei a luat cu melodiile lui Fuego tot ce se poate obþine în concur-

suri, pânã la marele premiu. Eu mã bucur mult pentru bucuria lui, de acest vis de copil împlinit” – a declarat Magda Popa, mama tânãrului artist. Aceastã întâlnire se putea realiza pânã acum, dar pãrinþii lui Andrei Popa sunt oameni care cred cã valoarea trebuie sã recomande ºi mai cred cã „investiþia în copii este cea mai valorosã investiþie, pentru cã laºi cu adevãrat ceva în urma ta. ªi ce este mai de preþ, decât sã laºi un OM”… Ideea recomandãrii a aparþinut fostului lider de sindicat Costel Postolache, acum primvicepreºedinte de partid, care impresionat de vocea lui Andrei ºi de palmaresul acestuia, cunoscându-i visul, l-a sunat direct pe Fuego, care a stabilit întâlnirea. Cât de puþin le trebuie unor tineri, un gest minor pentru alþii, pentru a-i face cu adevãrat fericiþi!

ApaServ vrea un credit cã ele au plecat la Nova Serv ºi sunt sechestrate de cãtre Finanþele Publice, care au de încasat bani de la Fosta Regie Autonomã a Apei Valea Jiului. Avem de gând sã supunem spre aprobare Consiliului de Administraþie ºi AGA sã luãm un credit ºi, spun eu, suntem în stare sã îl achitãm. Este vorba de aproximativ 20 de miliarde de lei vechi”, a declarat Costel Avram, director general Apa Serv. Regia Autonomã a Apei Valea Jiului, firma care s-a aflat în subordinea Consiliului Judeþean Hunedoara, a creat un prejudiciu la bugetul statului de

peste 20 de milioane de lei. Totul a fost posibil prin divizarea furnizorului de apã în douã societãþi, SC Nova Serv Valea Jiului SRL ºi SC Apa Serv Valea Jiului SÃ. Asta a condus la o societate curatã, doar cu datorii curente, ºi alta, cãreia i s-au transferat obligaþiile restante faþã de bugetul general consolidat împreunã cu activele sechestrate ºi cu cre-

anþele de încasat. În fapt, totul a pornit în toamna anului 2009 când, din cauza datoriilor pe care SC Apa Serv Valea Jiului le înregistra an de an faþã de bugetul consolidat al statului, Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã pentru Contribuabili mijlocii a solicitat biroului juridic din cadrul DFP Hunedoara

Sezon prelungit pentru patronii teraselor

Ileana FIRÞULESCU deschiderea procedurii insolvenþei. La data solicitãrii deschiderii procedurii insolvenþei, obligaþiile restante faþã de bugetul general consolidat ajunsese la 19,945 milioane de lei (aproape 200 de miliarde de lei vechi). Pe de altã parte, însã, Apa Serv Valea Jiului este singura din þarã, care în acest moment are proiecte de milioane de euro ºi care nu participã cu nici un leu pentru implementarea lor. Bunurile au fost puse sub sechestru din cauza datoriilor pe care RAAVJ le-a acumulat la Fisc, atunci când societatea s-a desprins în douã pãrþi, una cu datorii ºi alta curatã. Raul IRINOVICI

Deºi sezonul de varã s-a încheiat de mult, în municipiul Petroºani, încã “troneazã” terasele care

Milioane de lumini pe stradã

Administraþia localã de la Petroºani va împodobi oraºul cu mii de lumini

igurinele de iarnã ne costã peste 300 de mii de lei. Reprezentanþii administraþiei publice din Petroºani, prin Serviciul Public pentru Administrarea Domeniului Public ºi Privat achiziþioneazã prin închiriere produse pentru iluminatul ornamental festiv din perioada sãrbãtorilor de iarnã 2012.

F

Furnizorul se obliga sã acorde asistenþã tehnicã la montajul produselor. pe toatã durata închirierii produselor, furnizorul se obliga sã presteze servicii pentru întreþinerea acestora. Demontarea produselor ºi transportul va fi asiguratã de furnizor gratuit. Iluminatul ornamental festiv pentru sãrbãtorile de iarnã 2012 din municipiul Petroºani, se va realiza cu produsele/materialele ofertantului, pe care acesta ºi le va recupera la sfârºitul perioadei de funcþionare respectiv 31 ianuarie 2013. Printre alte obiecte de iluminat public de sãrbãtoare se va achiziþiona ºi o figurinã tridimensionalã sub forma unui sfeºnic uriaº, cu 5 lumânãri sferice cu diametru de 120 cm fiecare, aºezate câte una pe fiecare braþ ºi una în vârful sfeºnicului, realizatã pe structura din aluminiu, carpeta de culoare albastrã ºi argintie, sir luminos cu leduri albe, furtun luminos cu leduri galbene. Închirierea obiectelor pentru iluminatul public va costa municipalitatea 335.850 de lei. În urmã cu câteva sãptãmâni, autoritatea contractantã urmãreºte prin prezentul acord-cadru sã atribuie servicii de întreþinere ºi reparaþii a sistemului de iluminat public ºi orna-

amintesc de anotimpul cald. Reprezentanþii administraþiei locale au decis ca sã prelungeascã termenul pentru cei care deþin terase, în special în zonele unde s-au executat lucrãri pe timpul verii, lucru care i-a afectat financiar pe patroni. “Nu le-am dat un anumit termen mai ales în condiþiile în care pentru cei de pe central civic varã a început târziu. Ei nu ºiau putut amplasa terasele de la începutul sezonului pentru cã acolo s-au efectuat lucrãri”, a declarat

mental festiv din municipiul Petroºani, judeþul Hunedoara. Iluminatul ornamental festiv constã în montarea unor figurine ornamentale, luminoase ºi anume glob decorativ, instalaþie pentru pomul de Crãciun ºi baghete luminoase. Totodatã firmã care va câºtiga licitaþia va avea responsabilitatea de monta ºi demonta bradul de Crãciun ºi sã monteze ghirlandele. Acordulcadru de servicii va fi încheiat pe durata unui an. În baza acorduluicadru de servicii se vor încheia 4 (patru) contracte subsecvenþe de prestãri servicii. Lunar se vor încheia procese verbale care cuprind punctele remediate ºi recepþionate care vor sta la baza întocmirii situaþiilor de prestãri servicii. Valoarea contractului de prestãri servicii este de peste 512 mii de lei. Ultimul contract de acest gen a fost adjudecat de ELCOMPET. Toate astea ca oraºul sã arate feeric de sãrbãtori. Rãmâne doar sã ningã pentru cã atmosfera sã fie completatã. Raul IRINOVICI

Lucian Dragomir, directorul executive al SPADPP Petroºani. Strângerea teraselor de pe domeniul public se va face în funcþie de vreme. Astfel, aceste spaþii în aer liber vor funcþiona atâta timp cât temperaturile se vor menþine ridicate. În principal, este vorba de acele terase care sunt amplasate pe central civic al municipiului Petroºani. Reprezentanþii

societãþilor comerciale au fost afectaþi de lucrãrile de aici pentru cã nu ºi-au putut scoate terasele chiar de la începutul sezonului de varã. Raul IRINOVICI


Cronica Vãii Jiului |Luni, 1 octombrie 2012

6 Actualitate ndrei este foarte emoþionat ºi fericit. Aceste mici bucurii pentru alþii, înseamnã mult pentru el. Andrei a luat cu melodiile lui Fuego tot ce se poate obþine în concursuri, pânã la marele premiu. Eu mã bucur mult pentru bucuria lui. Este un vis de copil împlinit” – a declarat Magda Popa, mama tânãrului artist al Vãii Jiului.

”A

Andrei Popa, din Petroºani, la cei 12 ani, a devenit un artist de valoare în categoria sa de vârstã: premii ca Grand Prix – Polonia, Marele Premiu – Festivalul Naþional Voci de Copii, Aninoasa, Marele Premiu – Festivalul Naþional Batca ºi Portativul Veseliei, Craiova, Mini Mister World 2007, vice Mini Mister World 2009 etc., roluri în opt filme muzicale alãturi de artiºti

Vis împlinit – întâlnirea cu Fuego, pe melodiile cãruia a obþinut toate premiile posibile

de renume, rol principal în videoclipul ”Dans Tribal” etc., etc. Cele peste 200 de concursuri la care a participat constituie pentru Andrei o experienþã bogatã la cei 12 ani: succes, dar ºi realitãþi dure, roade ale muncii, dar ºi nedreptãþi, teste, evaluãri ºi autoevaluãri. L-am între-

bat pe Andrei ce simte când este pe scenã ºi cum de îºi pãstreazã zâmbetul. ”Din toate astea am învãþat multe. Lumea artiºtilor e durã, pentru cã este concurenþã mare ºi mulþi sunt buni. Când mã urc pe scenã mã gândesc la Fuego, pentru cã îmi place atitudinea lui seninã ºi pentru cã el

Aleºii din Vulcan, în excursie la Dubai delegaþie a consiliului local Vulcan va pleca într-o excursie care va avea loc în Dubai. Scopul vizitei îl constituie acumularea unor cunoºtinþe despre implementarea unor proiecte administrative.

O

Consilierii locali de la Vulcan vor sã se plimbe la Dubai. Astãzi, legislativul vulcãnean a adoptat un acord de principiu prin care o delegaþie sã participe la o conferinþã internaþionalã care va avea loc în Emiratele Arabe Unite. “Este o conferinþã cred cã este foarte binevenitã pentru managementul economic din cadrul instituþiilor publice, strategii de practice europene ºi internaþional pentru dezvoltarea situaþiei economice din cadul unitãþilor administrativ teritoriale. Este o vizitã de specialitate ºi dacã consilierii considera este o sumã de 969 de euro pe persoana. Se organizeazã în Emiratele arabe Unite, în Dubai ºi este organizatã de cãtre Ministerul Afacerilor Externe”, declara Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan. Mai mult, consilierii sunt foarte entuziasmaþi de aceastã posibilã plecare în Dubai. « Revine aceastã ofertã ºi eu o consider de bãgat în seamã pentru cã existã o

serie întreagã de modalitãþi de a realiza o strategie economicã la nivel de colectivitate. E bine sã avem în vedere ºi sã cunoaºtem experienta altor comunitãþi locale ºi sã o aplicãm ºi la noi », a declarat Petru Hodor, consilier PSD Vulcan. « Eu sunt solidar cu astfel de ieºiri. Este foarte bine sã ieºim sã vedem », a declarat Pompiliu Barbu, – consilier local PDL. Excursia consilierilor va costa aproape 1000 de euro de persoanã. Din delegaþie vor face parte doi consilieri ºi primarul municipiului Vulcan.

u ani în urmã, excursie eºuatã, C parþial În urmã cu câþiva ani, pe vremea când primarul municipiului Vulcan era Petru Hodor, s-a întrunit o delegaþie care sã plece în Canada pentru a promova zona. La momentul respectiv a fost vorba de o delegaþie formatã din guvernatorul Vãii Jiului, Octavian Popescu, primarul (Petru Hodor), Angela Stoica ºi un ansamblu de copii din Dealu Babii. Toate forurile au aprobat plecarea delegaþiei, mai puþin ambasadã, care a respins viza copiilor din ansamblul respectiv. Astfel, la delegaþie au participat Hodor ºi fostul guvernator.

Angela Stoica ºi copiii au rãmas acasã. « Ca urmare a invitaþiei Asociaþiei Românilor Canadieni din Toronto, beneficiind atât de sprijinul autoritãþilor locale ºi judeþene, cât ºi de cel al sectorului economic local, a avut loc o acþiune de promovare cultural-economica în Canada. Întâlnirile cu reprezentaþii Camerei de Comerþ a Românilor din Toronto au avut ca rezultat concret ºi înfiinþarea reprezentantei în Toronto a unei firme cu sediul în Valea Jiului”, se aratã în documentele de la acea vreme. Raul IRINOVICI

cântã live, nu înºealã publicul. Dar cel mai mult mã gândesc cã trebuie sã fiu cel mai bun, de fiecare datã, ca sã ajung ceea cemi doresc, un artist renumit”- vorbeºte cu înþelepciunea unui om mare, Andrei Popa. Ieri, la Petroºani, unul din visurile lui Andrei s-a împlinit. Înainte de specta-

paServ Valea Jiului a demarat procedurile pentru obþinerea unei linii de credit.

A

Astfel cei de la societatea de apã vor contractarea unui credit în valoare de 1.600.000 lei pentru o perioadã de 5 ani necesar pentru achiziþionarea unor bunuri. Directorul Costel Avram spune cã suma nu e mare ºi cã creditul va ajunge sã recupereze bunurile ce pot fi folosite. „Apa Serv nu are nici un bun, având în vedere faptul

colul de la Petroºani, Andrei s-a întâlnit cu artistul ”cu atitudinea seninã”, Fuego. De precizat cã Andrei Popa s-a lansat ºi a avut succes, cu douã melodii ale lui Fuego, respectiv ”Muzica e viaþa mea” ºi ”Colinzi pentru pãrinþi”. Cu prima piesã a luat tot ce se poate lua ca premii,

respectiv premiul I, II, III ºi marele premiu, anul trecut la Voci de Copii – Aninoasa 2011. Mulþi apropiaþi ai tânãrului artist al Vãii Jiului sperau, ca dupã ce Fuego îl va cunoaºte, va dori sã câte alãturi pe scena de la Petroºani. ”Andrei este foarte emoþionat ºi fericit. Aceste mici bucurii pentru alþii, înseamnã mult pentru el mai ales cã i-a plãcut întotdeauna Fuego, mai ales cãldura pe care o emanã acesta pe scenã, seninãtatea chipului ºi atitudinea luminoasã, cum spune Andrei. A dovedit-o ºi în aceastã situaþie cã este aºa ºi ca om. Nici nu cunoaºte copilul ºi a stabilit aceastã întâlnire, care nu ºtim ce urmãri va avea. Vom vedea. Cert este cã Andrei a luat cu melodiile lui Fuego tot ce se poate obþine în concur-

suri, pânã la marele premiu. Eu mã bucur mult pentru bucuria lui, de acest vis de copil împlinit” – a declarat Magda Popa, mama tânãrului artist. Aceastã întâlnire se putea realiza pânã acum, dar pãrinþii lui Andrei Popa sunt oameni care cred cã valoarea trebuie sã recomande ºi mai cred cã „investiþia în copii este cea mai valorosã investiþie, pentru cã laºi cu adevãrat ceva în urma ta. ªi ce este mai de preþ, decât sã laºi un OM”… Ideea recomandãrii a aparþinut fostului lider de sindicat Costel Postolache, acum primvicepreºedinte de partid, care impresionat de vocea lui Andrei ºi de palmaresul acestuia, cunoscându-i visul, l-a sunat direct pe Fuego, care a stabilit întâlnirea. Cât de puþin le trebuie unor tineri, un gest minor pentru alþii, pentru a-i face cu adevãrat fericiþi!

ApaServ vrea un credit cã ele au plecat la Nova Serv ºi sunt sechestrate de cãtre Finanþele Publice, care au de încasat bani de la Fosta Regie Autonomã a Apei Valea Jiului. Avem de gând sã supunem spre aprobare Consiliului de Administraþie ºi AGA sã luãm un credit ºi, spun eu, suntem în stare sã îl achitãm. Este vorba de aproximativ 20 de miliarde de lei vechi”, a declarat Costel Avram, director general Apa Serv. Regia Autonomã a Apei Valea Jiului, firma care s-a aflat în subordinea Consiliului Judeþean Hunedoara, a creat un prejudiciu la bugetul statului de

peste 20 de milioane de lei. Totul a fost posibil prin divizarea furnizorului de apã în douã societãþi, SC Nova Serv Valea Jiului SRL ºi SC Apa Serv Valea Jiului SÃ. Asta a condus la o societate curatã, doar cu datorii curente, ºi alta, cãreia i s-au transferat obligaþiile restante faþã de bugetul general consolidat împreunã cu activele sechestrate ºi cu cre-

anþele de încasat. În fapt, totul a pornit în toamna anului 2009 când, din cauza datoriilor pe care SC Apa Serv Valea Jiului le înregistra an de an faþã de bugetul consolidat al statului, Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã pentru Contribuabili mijlocii a solicitat biroului juridic din cadrul DFP Hunedoara

Sezon prelungit pentru patronii teraselor

Ileana FIRÞULESCU deschiderea procedurii insolvenþei. La data solicitãrii deschiderii procedurii insolvenþei, obligaþiile restante faþã de bugetul general consolidat ajunsese la 19,945 milioane de lei (aproape 200 de miliarde de lei vechi). Pe de altã parte, însã, Apa Serv Valea Jiului este singura din þarã, care în acest moment are proiecte de milioane de euro ºi care nu participã cu nici un leu pentru implementarea lor. Bunurile au fost puse sub sechestru din cauza datoriilor pe care RAAVJ le-a acumulat la Fisc, atunci când societatea s-a desprins în douã pãrþi, una cu datorii ºi alta curatã. Raul IRINOVICI

Deºi sezonul de varã s-a încheiat de mult, în municipiul Petroºani, încã “troneazã” terasele care

Milioane de lumini pe stradã

Administraþia localã de la Petroºani va împodobi oraºul cu mii de lumini

igurinele de iarnã ne costã peste 300 de mii de lei. Reprezentanþii administraþiei publice din Petroºani, prin Serviciul Public pentru Administrarea Domeniului Public ºi Privat achiziþioneazã prin închiriere produse pentru iluminatul ornamental festiv din perioada sãrbãtorilor de iarnã 2012.

F

Furnizorul se obliga sã acorde asistenþã tehnicã la montajul produselor. pe toatã durata închirierii produselor, furnizorul se obliga sã presteze servicii pentru întreþinerea acestora. Demontarea produselor ºi transportul va fi asiguratã de furnizor gratuit. Iluminatul ornamental festiv pentru sãrbãtorile de iarnã 2012 din municipiul Petroºani, se va realiza cu produsele/materialele ofertantului, pe care acesta ºi le va recupera la sfârºitul perioadei de funcþionare respectiv 31 ianuarie 2013. Printre alte obiecte de iluminat public de sãrbãtoare se va achiziþiona ºi o figurinã tridimensionalã sub forma unui sfeºnic uriaº, cu 5 lumânãri sferice cu diametru de 120 cm fiecare, aºezate câte una pe fiecare braþ ºi una în vârful sfeºnicului, realizatã pe structura din aluminiu, carpeta de culoare albastrã ºi argintie, sir luminos cu leduri albe, furtun luminos cu leduri galbene. Închirierea obiectelor pentru iluminatul public va costa municipalitatea 335.850 de lei. În urmã cu câteva sãptãmâni, autoritatea contractantã urmãreºte prin prezentul acord-cadru sã atribuie servicii de întreþinere ºi reparaþii a sistemului de iluminat public ºi orna-

amintesc de anotimpul cald. Reprezentanþii administraþiei locale au decis ca sã prelungeascã termenul pentru cei care deþin terase, în special în zonele unde s-au executat lucrãri pe timpul verii, lucru care i-a afectat financiar pe patroni. “Nu le-am dat un anumit termen mai ales în condiþiile în care pentru cei de pe central civic varã a început târziu. Ei nu ºiau putut amplasa terasele de la începutul sezonului pentru cã acolo s-au efectuat lucrãri”, a declarat

mental festiv din municipiul Petroºani, judeþul Hunedoara. Iluminatul ornamental festiv constã în montarea unor figurine ornamentale, luminoase ºi anume glob decorativ, instalaþie pentru pomul de Crãciun ºi baghete luminoase. Totodatã firmã care va câºtiga licitaþia va avea responsabilitatea de monta ºi demonta bradul de Crãciun ºi sã monteze ghirlandele. Acordulcadru de servicii va fi încheiat pe durata unui an. În baza acorduluicadru de servicii se vor încheia 4 (patru) contracte subsecvenþe de prestãri servicii. Lunar se vor încheia procese verbale care cuprind punctele remediate ºi recepþionate care vor sta la baza întocmirii situaþiilor de prestãri servicii. Valoarea contractului de prestãri servicii este de peste 512 mii de lei. Ultimul contract de acest gen a fost adjudecat de ELCOMPET. Toate astea ca oraºul sã arate feeric de sãrbãtori. Rãmâne doar sã ningã pentru cã atmosfera sã fie completatã. Raul IRINOVICI

Lucian Dragomir, directorul executive al SPADPP Petroºani. Strângerea teraselor de pe domeniul public se va face în funcþie de vreme. Astfel, aceste spaþii în aer liber vor funcþiona atâta timp cât temperaturile se vor menþine ridicate. În principal, este vorba de acele terase care sunt amplasate pe central civic al municipiului Petroºani. Reprezentanþii

societãþilor comerciale au fost afectaþi de lucrãrile de aici pentru cã nu ºi-au putut scoate terasele chiar de la începutul sezonului de varã. Raul IRINOVICI


Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 octombrie 2012

8 Actualitate ãtul, se pare, sã-i tot sufle presa neprietenoasã în spate, primarul oraºului Uricani, Dãnuþ Buhãescu, vrea sã limiteze accesul reprezentanþilor mass-media la ºedinþele de Consiliu Local. Buhãescu ºi-a propus sã-i lase pe ziariºti în sala de ºedinþe doar dacã au acreditare semnatã chiar de el, din trei în trei luni ºi nu îi pasã cã încalcã vreo trei legi!

S

Nimeni nu mai intrã în primãrie fãrã ºtirea primarului ºi nici musca nu asistã la ºedinþele de consiliu dacã nu vrea edilul ºef. Cam aºa s-ar putea traduce articolul 36 din Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare a Consiliului Local Uricani, propus pentru modificare chiar de edilul – ºef Dãnuþ Buhãescu. Nu cã pânã acum acel articol din regulament ar fi fost mai legal, dar mãcar era cât de cât mai logic. Regulamentul de funcþionare a CL Uricani a fost aprobat prin

ncã din decembrie 2010, Consiliul EPSCO a declarat anul 2012, anul european al (Îmbãtrânirii active), înaintãrii active în vârstã ºi al solidaritãþii între generaþii, iar CES – Confederaþia Europeanã a Sindicatelor, din care fac parte ºi organizaþiile de pensionari FERPA – la care este afiliatã ºi Federaþia Naþionalã a Pensionarilor din România – au subscris acestei acþiuni, la care sunt de acord sã participe în totalitate.

Î

zvorel Cãlina, bãrbatul care a fost desfigurat de cãtre un urs în zona Dealului Maleii, nu este singurul care sa întâlnit, în ultimele zile, cu un astfel de mamifer, în sudul judeþului Hunedoara.

I

Probleme au mai avut ºi Doricã Sãlãjan (din Valea Muncelului, zona Baru Mare) sau Ferdinand Pãduraru (strada Prislop din Petrila). Primul dintre aceºtia ºi-a pierdut o oaie iar cel de-al doilea a rãmas fãrã câteva prune dupã ce o ursoaicã furnicar i-a atacat livada. Dupã cum au

Presa nu mai „bâzâie” la ºedinþele CL Uricani fãrã ºtirea primarului!

HCL 65/ 2012, iar la articolul 36 al. 3 se spunea cã „Reprezentanþii presei vor prezenta o acreditare scrisã din partea publicaþiei reprezentate pentru fiecare ºedinþã de consiliu la care doresc sã participe”. Aspect ilegal, întrucât legea prevede, cât se poate de clar, cã ºedinþele sunt publice! Acum

însã primarul în exerciþiu, Dãnuþ Buhãescu, este decis sã modifice acest articol printr-o încãlcare ºi mai grosolanã a legislaþiei în vigoare. Astfel, conform unui proiect de hotãrâre luat în discuþie la ultima ºedinþã, se doreºte ca acest articol din regulament sã aibã urmãtorul conþinut: „Reprezentanþii presei vor

avea o acreditare din partea Primãriei Oraºului Uricani, care se va elibera trimestrial, în baza unei cereri, conform art 18 din legea 544 privind liberul acces la informaþiile publice”. Vestea bunã este cã, cel puþin deocamdatã, nu s-a reuºit adoptarea acestei modificãri. A fost o încercare în cadrul unei ºedinþe de îndatã a CL Uricani, dar la aceasta au participat doar 8 consilieri care au votat „Pentru”. Proiectul de hotãrâre a mai fost introdus încã o datã pe ordinea de zi, de data aceasta la ºedinþa ordinarã desfãºuratã la finele sãptãmânii trecute, dar din nou nu s-a putut adopta, pentru cã unul dintre consilierii USL apropiaþi primarului a pãrãsit ºedinþa. Pentru cã în acest caz legea este cãlcatã în picioare, am încercat sã vedem care este poziþia primarului, dar am vorbit doar cu mesageria vocalã a telefonului sãu, care ne-a spus cã, dacã avem un mesaj important

sã-l lãsãm detaliat, pentru cã îl va analiza. Încã nu a sunat înapoi. Nici viceprimarul oraºului, Corneliu Braia, nu a putut sã-ºi spunã punctul de vedere, pentru cã, la scurt timp dupã ce i-am adresat întrebarea, a rãmas fãrã semnal al telefonul mobil! În schimb, consilierul local Daniel Moraru, atrage atenþia cã vorbim despre încãlcarea a trei legi ºi a sesizat acest lucru încã de la adoptarea regulamentului în forma iniþialã. „În primul rând se încalcã Legea 215, care spune cã ºedinþele de consiliu sunt publice. Apoi vorbim despre încãlcarea Legii 52/ 2003, privind transparenþa decizionalã, dar ºi Lgea 544 privind liberul acces la informaþiile publice. Rolul presei este acela de a informa opinia publicã, iar blocarea accesului presei duce la blocarea informaþiei cãtre cetãþeni”,a precizat Moraru. Nu sunt singurele capitole ilegale din acest regulament, care dovedeºte cã al Uricani legea este facultativã ºi perfect interpretabilã! Carmen COSMAN

fost bursã pentru ºomeri ºi ea s-a adresat, în principal, absolvenþilor. Totuºi, pe de o parte absolvenþii se plâng cã nu au calificãri, în timp ce angajatorii spun cã nu gãsesc tineri interesaþi ºi bine instruiþi.

A

Cei mai mulþi oameni care au venit la bursa de vineri dimineaþã, la Petroºani, au plecat nemulþumiþi. Ei spun cã nu sunt posturi ºi cele care sunt scoase la concurs cer calificãri. Asta în condiþiile în care la bursã au ajuns ºi absolvenþi de facultate ºi de liceu. „Nu am gãsit mai nimic. Am terminat un liceu economic ºi aº putea sã lucrez în domeniu ca ospãtar, bucãtar, dar nu am experienþã ºi nici nu au fost oferte”, spune un tânãr ºomer. Dacã unii au venit doar sã-ºi vizeze carnetul de ºomaj, alþii chiar au cãutat sã munceascã. „Am venit sã caut ceva ca bucãtãreasã, dar îmi cere califi-

2012, anul european al (Îmbãtrânirii active), înaintãrii active în vârstã ºi al solidaritãþii între generaþii Termenul de „unitate ºi solidaritate între generaþii”, vezi art. 4 din Constituþia României, înseamnã transferuri sociale ºi legale între generaþii, dar în primul rând finanþarea prin repartiþie a pensiilor pensionarilor de cãtre generaþia activã de tineri. În acest scop, Guvernul ºi oamenii politici, prin unitate, solidaritate ºi onestitate, au obligaþia legalã ºi imperativã de a se preocupa efectiv ºi continuu, pentru crearea de noi locuri de muncã calificate ºi bine plãtite pentru tineri, ºomeri ºi disponibilizaþi.

Acest concept european al înaintãrii active în vârstã se bazeazã pe trei componente principale ºi anume: sãnãtatea, participarea ºi securitatea din toate punctele de vedere. Înaintarea activã în vârstã nu se poate realiza dacã nu existã unitate ºi solidaritate între generaþiile actuale ºi viitoare. La mulþi ani cu sãnãtate ºi bunãstare tuturor pensionarilor ºi nu numai, cu ocazia Zilei de 1 Octombrie, Ziua Internaþionalã a persoanelor de vârsta a treia. Anul 2012, an dedicat acestui important deziderat, va tre-

Urºii au ieºit la „plimbare” precizat reprezentanþii Asociaþiei Vânãtorilor ºi Pescarilor Sportivi din Valea Jiului astfel de evenimente nedorite au loc an de an dar nu sunt intens mediatizate la fel cum s-a petrecut în aceastã toamnã. „Greºeala lui Cãlina, zic eu, a fost cã a pus câinii ºi a sãrit cu furca la ursul care venise în livada lui, la prune. Dacã îl lãsa în pace nu sar fi întâmplat aceastã nenorocire”, a spus Ioan Stoica, secretar AJVPS Petroºani. În ceea ce priveºte celelalte 2 cazuri acesta a precizat cã ele sunt unele obiºnuite pentru un final

Mulþi ºomeri, puþini calificaþi Localã de Ocupare a Forþei de Muncã din Petroºani spun cã vineri au avut angajatori care au cãutat absolvenþi de studii superioare, însã, pentru cã le lipsea calificarea, nu au prea gãsit. Pe viitor, însã, ar putea fi organizate mai multe cursuri de calificare. „Au venit 9 angajatori ºi au oferit posturi pentru meserii ce cereau calificare. Din pãcate au fost foarte mulþi tineri,semn cã ei vor sã lucreze, dar nu au

care ºi experienþã. Nu am decât acasã, la cratiþã ºi e slabã oferta”, spune o femeie. „Nu am calificarea necesarã. Am terminat facultatea, dar nu am gãsit de lucru, deºi aº face cam orice”, a spus un alt tânãr. Nici angajatorii nu au avut parte de tineri calificaþi. Ei au avut oferte tentante, dar nu prea au gãsit cu cine sã stea de vorbã. „Caut un psiholog ºi un asistent social. ªtiu cã la

Spectacol dedicat vârstnicilor din Lupeni

„Viaþa fãrã modele nu duce nicãieri” – Nicolae Iorga

Înaintarea activã în vârstã ºi solidaritatea între generaþii, termeni cu multiple dimensiuni, au fost ºi sunt prezentate adesea într-un mod minimal, insuficient explicaþi ºi implementaþi. Vorbind de „Înaintarea activã în vârstã” ne gândim în special la locul ºi rolul pe care îl au în societate persoanele în vârstã, la menþinerea lor pe „piaþa muncii”, dar mai ales la condiþiile lor de viaþã ºi la nevoia de a („îmbãtrâni frumos”) „înainta frumos în vârstã”, vezi art.47, al. 1 din Constituþia României.

Actualitate 9

bui sã creeze o importantã opinie ºi atitudine asupra acþiunilor ce necesitã a fi întreprinse între generaþii, pentru a realiza acest nobil ºi necesar scop, pentru a beneficia cu toþii de înþelegere ºi toleranþã, pentru ca seniorii sã înainteze frumos ºi sãnãtos în vârstã, alãturi de generaþia tânãrã, de copiii ºi nepoþii noºtri, pentru credinþã, pace, prosperitate, pe care le meritãm cu toþii deopotrivã.

de an. „Lui Sãlãjan ursul ia atacat 2 oi, una a scãpat iar cealaltã a fost devoratã. Nu este pentru prima datã când se întâmplã un astfel de lucru. Toamna, urºii care se pregãtesc de hibernare coboarã din munte la livezi sau la stâne, pentru a se hrãni. La Valea Muncelului a fost un urs brun carpatin iar la Petrila a intrat în livada de prune o ursoaicã furnicar însoþitã de un pui”, a precizat acesta. În principiu, atacurile urºilor se datoreazã perioadei de secetã (ei nemaigãsind fructe sus în munte) dar, în special, înmulþirii necontrolate a acestora. Vânãtorii români nu au voie sã-i împuºte, fiind vorba despre niºte animale protejate de lege,

Ing. Ion HORTOPAN Preºedinte LSPMVJ – Petroºani

la fel ca ºi lupii sau pisicile sãlbatice. „Ursul brun carpatin este protejat de lege ºi noi nu avem voie sã-l împuºcãm. Acesta este „þinut” special pentru vânãtorii care vin din strãinãtate ºi plãtesc bani buni pentru obþinerea unui trofeu de acest gen”, a declarat un vânãtor din Petroºani. În ceea ce-i priveºte pe urºii care au atacat unele gospodãrii din Valea Jiului, împotriva acestora nu vor fi luate mãsuri „radicale”. Nu de alta dar, aceºtia nu pot fi împuºcaþi, „birocraþia” fiind una deosebit de stufoasã, ºi, în plus, Europa are nevoie de urºi, chiar dacã aceºtia mai „rod” câte un român. Mircea NISTOR

Z Ziua

iua de 1 octombrie,

Internaþionalã a Persoanelor Vârstnice, a fost celebratã ºi în municipiul Lupeni. Astfel, duminicã, 30 septembrie, cu începere de la ora 17:00, s-a derulat un spectacol dedicat acestora. Manifestarea, organizatã de cãtre primãria municipiului, sa desfãºurat în Parcul Copiilor. “A fost o manifestare amplã, pe scenã urcând Stela

Popescu, Alexandru Arºinel, Angela Rusu, Fuego, Suzana Toader ºi formaþia Talisman”, a spus Gabriel Lungu, city – manager Primãria municipiului Lupeni. Dupã cum a precizat ºi primarul Cornel Resmeriþã: “Este important sã ne ocupãm mai mult de persoanele vârst-

nice ºi sã nu uitãm cã acestea constituie categoria cea mai disciplinatã dintr-o comunitate. Sunt oamenii care-ºi plãtesc la timp obligaþiile financiare dar, mai ales din punct de vedere moral, reprezintã un exemplu pentru comunitate”. Mircea NISTOR

calificãri, chiar dacã sunt absolvenþi. Acum ne gândim serios sã organizãm cursuri de calificare în meseriile care se cer”, a declarat Iudith Babþan, ºefa ALOFM Petroºani. Mii de oameni sunt ºomeri în judeþul Hunedoara, iar statisticile aratã cã rata ºomajului a ajuns la 5,32 %, cu 0,06 mai mult ca în luna iulie. În total, aproximativ 10.400 de oameni sunt înregistraþi la agenþiile din judeþ ca ºomeri, iar alte câteva mii au pierdut ºi posibilitatea de a avea ºomaj. Diana MITRACHE

Universitatea din Petroºani existã o astfel de specializare, dar nu a venit nimeni sã întrebe, doar necalificaþi”, spune un angajator, reprezentant al unei organizaþii caritabile. „Caut ingineri, electricieni ºi specialiºti calificaþi, dar nu prea am de unde sã aleg. Sunt câþiva care au venit, dar nu prea vin cei cu calificare”, susþine un alt angajator. Responsabilii de la Agenþia

enatorul Cosmin Nicula mi-a promis cã mâine (astãzi – n.n.), ne vom întâlni, el aflându-se la deschiderea anului universitar, la Petroºani, pentru a stabili detaliile întâlnirii cu premierul Victor Ponta. Sã vãd dacã se þine de cuvânt. Dacã nu, voi ieºi în faþa cetãþenilor, a presei ºi voi spune” – a declarat primarul Petrilei, Ilie Pãducel, PDL.

”S

Primarul oraºului Petrila, Ilie Pãducel, a folosit o metodã atipicã cerând ajutorul senatorului PSD de Valea Jiului, Cosmin Nicula, ca reprezentat al acestei zone la nivel înalt ºi ca politician ce face parte din partidul care are premierul. Primarul a intrat în direct la o emisiune televizatã ºi a cerut public senatorului sã-l susþinã în faþa actualei puteri, respectiv Guvernului Ponta, pentru a continua proiectele începute ºi care au stagnat din lipsa finanþãrilor. ”Senatorul Cosmin Nicula mi-a promis cã mâine (astãzi – n.n.), ne vom întâlni, el aflânduse la deschiderea anului universitar, la Petroºani, pentru a stabili detaliile întâlnirii cu premierul Victor Ponta. Sã vãd dacã se þine de cuvânt. Dacã nu, voi ieºi în faþa cetãþenilor ºi voi spune” – a declarat primarul

Primarul Pãducel îl pune la grea încercare pe senatorul Nicula

Petrilei, Ilie Pãducel, PDL. ”Da, aºa este, mâine mã voi întâlni cu Ilie Pãducel, la Petroºani, sã stabilim ce vom face, apoi vom merge împreunã la Bucureºti. În rest speculaþiile cu teste date mie ºi ceea ce se mai spune, nu mã intereseazã” – a declarat Cosmin Nicula, senator PSD de Valea Jiului. Intervenþia primarului PDL, Ilie Pãducel, pe lângã parlamentarul PSD, a fost rapid speculatã ºi în altã direcþie, respectiv cã dacã îi vor fi ascultate ºi împlinite dorinþele pentru oraºul sãu, Pãducel s-ar putea sã accepte sã fie social

democrat - de data aceasta fãrã carnet pentru cã nu permite legea - cum a mai fãcut-o cu ani în urmã. Primarul Petrilei a fost de multe ori acuzat cã trece dintr-un partid în altul aºa cum îi dicteazã interesele. Nu a negat acest lucru nici de aceastã datã, cã a fãcut ceea ce aducea bani Petrilei. ”Pe mine m-a interesat întotdeauna sã rezolv problemele oraºului ºi mi-am asumat riscurile” – a repetat Ilie Pãducel ceea ce declara cu ani în urmã când a trecut de la PD la PSD ºi apoi înapoi la PD, ulterior PDL. Ileana FIRÞULESCU


Cronica Vãii Jiului | Luni, 1 octombrie 2012

8 Actualitate ãtul, se pare, sã-i tot sufle presa neprietenoasã în spate, primarul oraºului Uricani, Dãnuþ Buhãescu, vrea sã limiteze accesul reprezentanþilor mass-media la ºedinþele de Consiliu Local. Buhãescu ºi-a propus sã-i lase pe ziariºti în sala de ºedinþe doar dacã au acreditare semnatã chiar de el, din trei în trei luni ºi nu îi pasã cã încalcã vreo trei legi!

S

Nimeni nu mai intrã în primãrie fãrã ºtirea primarului ºi nici musca nu asistã la ºedinþele de consiliu dacã nu vrea edilul ºef. Cam aºa s-ar putea traduce articolul 36 din Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare a Consiliului Local Uricani, propus pentru modificare chiar de edilul – ºef Dãnuþ Buhãescu. Nu cã pânã acum acel articol din regulament ar fi fost mai legal, dar mãcar era cât de cât mai logic. Regulamentul de funcþionare a CL Uricani a fost aprobat prin

ncã din decembrie 2010, Consiliul EPSCO a declarat anul 2012, anul european al (Îmbãtrânirii active), înaintãrii active în vârstã ºi al solidaritãþii între generaþii, iar CES – Confederaþia Europeanã a Sindicatelor, din care fac parte ºi organizaþiile de pensionari FERPA – la care este afiliatã ºi Federaþia Naþionalã a Pensionarilor din România – au subscris acestei acþiuni, la care sunt de acord sã participe în totalitate.

Î

zvorel Cãlina, bãrbatul care a fost desfigurat de cãtre un urs în zona Dealului Maleii, nu este singurul care sa întâlnit, în ultimele zile, cu un astfel de mamifer, în sudul judeþului Hunedoara.

I

Probleme au mai avut ºi Doricã Sãlãjan (din Valea Muncelului, zona Baru Mare) sau Ferdinand Pãduraru (strada Prislop din Petrila). Primul dintre aceºtia ºi-a pierdut o oaie iar cel de-al doilea a rãmas fãrã câteva prune dupã ce o ursoaicã furnicar i-a atacat livada. Dupã cum au

Presa nu mai „bâzâie” la ºedinþele CL Uricani fãrã ºtirea primarului!

HCL 65/ 2012, iar la articolul 36 al. 3 se spunea cã „Reprezentanþii presei vor prezenta o acreditare scrisã din partea publicaþiei reprezentate pentru fiecare ºedinþã de consiliu la care doresc sã participe”. Aspect ilegal, întrucât legea prevede, cât se poate de clar, cã ºedinþele sunt publice! Acum

însã primarul în exerciþiu, Dãnuþ Buhãescu, este decis sã modifice acest articol printr-o încãlcare ºi mai grosolanã a legislaþiei în vigoare. Astfel, conform unui proiect de hotãrâre luat în discuþie la ultima ºedinþã, se doreºte ca acest articol din regulament sã aibã urmãtorul conþinut: „Reprezentanþii presei vor

avea o acreditare din partea Primãriei Oraºului Uricani, care se va elibera trimestrial, în baza unei cereri, conform art 18 din legea 544 privind liberul acces la informaþiile publice”. Vestea bunã este cã, cel puþin deocamdatã, nu s-a reuºit adoptarea acestei modificãri. A fost o încercare în cadrul unei ºedinþe de îndatã a CL Uricani, dar la aceasta au participat doar 8 consilieri care au votat „Pentru”. Proiectul de hotãrâre a mai fost introdus încã o datã pe ordinea de zi, de data aceasta la ºedinþa ordinarã desfãºuratã la finele sãptãmânii trecute, dar din nou nu s-a putut adopta, pentru cã unul dintre consilierii USL apropiaþi primarului a pãrãsit ºedinþa. Pentru cã în acest caz legea este cãlcatã în picioare, am încercat sã vedem care este poziþia primarului, dar am vorbit doar cu mesageria vocalã a telefonului sãu, care ne-a spus cã, dacã avem un mesaj important

sã-l lãsãm detaliat, pentru cã îl va analiza. Încã nu a sunat înapoi. Nici viceprimarul oraºului, Corneliu Braia, nu a putut sã-ºi spunã punctul de vedere, pentru cã, la scurt timp dupã ce i-am adresat întrebarea, a rãmas fãrã semnal al telefonul mobil! În schimb, consilierul local Daniel Moraru, atrage atenþia cã vorbim despre încãlcarea a trei legi ºi a sesizat acest lucru încã de la adoptarea regulamentului în forma iniþialã. „În primul rând se încalcã Legea 215, care spune cã ºedinþele de consiliu sunt publice. Apoi vorbim despre încãlcarea Legii 52/ 2003, privind transparenþa decizionalã, dar ºi Lgea 544 privind liberul acces la informaþiile publice. Rolul presei este acela de a informa opinia publicã, iar blocarea accesului presei duce la blocarea informaþiei cãtre cetãþeni”,a precizat Moraru. Nu sunt singurele capitole ilegale din acest regulament, care dovedeºte cã al Uricani legea este facultativã ºi perfect interpretabilã! Carmen COSMAN

fost bursã pentru ºomeri ºi ea s-a adresat, în principal, absolvenþilor. Totuºi, pe de o parte absolvenþii se plâng cã nu au calificãri, în timp ce angajatorii spun cã nu gãsesc tineri interesaþi ºi bine instruiþi.

A

Cei mai mulþi oameni care au venit la bursa de vineri dimineaþã, la Petroºani, au plecat nemulþumiþi. Ei spun cã nu sunt posturi ºi cele care sunt scoase la concurs cer calificãri. Asta în condiþiile în care la bursã au ajuns ºi absolvenþi de facultate ºi de liceu. „Nu am gãsit mai nimic. Am terminat un liceu economic ºi aº putea sã lucrez în domeniu ca ospãtar, bucãtar, dar nu am experienþã ºi nici nu au fost oferte”, spune un tânãr ºomer. Dacã unii au venit doar sã-ºi vizeze carnetul de ºomaj, alþii chiar au cãutat sã munceascã. „Am venit sã caut ceva ca bucãtãreasã, dar îmi cere califi-

2012, anul european al (Îmbãtrânirii active), înaintãrii active în vârstã ºi al solidaritãþii între generaþii Termenul de „unitate ºi solidaritate între generaþii”, vezi art. 4 din Constituþia României, înseamnã transferuri sociale ºi legale între generaþii, dar în primul rând finanþarea prin repartiþie a pensiilor pensionarilor de cãtre generaþia activã de tineri. În acest scop, Guvernul ºi oamenii politici, prin unitate, solidaritate ºi onestitate, au obligaþia legalã ºi imperativã de a se preocupa efectiv ºi continuu, pentru crearea de noi locuri de muncã calificate ºi bine plãtite pentru tineri, ºomeri ºi disponibilizaþi.

Acest concept european al înaintãrii active în vârstã se bazeazã pe trei componente principale ºi anume: sãnãtatea, participarea ºi securitatea din toate punctele de vedere. Înaintarea activã în vârstã nu se poate realiza dacã nu existã unitate ºi solidaritate între generaþiile actuale ºi viitoare. La mulþi ani cu sãnãtate ºi bunãstare tuturor pensionarilor ºi nu numai, cu ocazia Zilei de 1 Octombrie, Ziua Internaþionalã a persoanelor de vârsta a treia. Anul 2012, an dedicat acestui important deziderat, va tre-

Urºii au ieºit la „plimbare” precizat reprezentanþii Asociaþiei Vânãtorilor ºi Pescarilor Sportivi din Valea Jiului astfel de evenimente nedorite au loc an de an dar nu sunt intens mediatizate la fel cum s-a petrecut în aceastã toamnã. „Greºeala lui Cãlina, zic eu, a fost cã a pus câinii ºi a sãrit cu furca la ursul care venise în livada lui, la prune. Dacã îl lãsa în pace nu sar fi întâmplat aceastã nenorocire”, a spus Ioan Stoica, secretar AJVPS Petroºani. În ceea ce priveºte celelalte 2 cazuri acesta a precizat cã ele sunt unele obiºnuite pentru un final

Mulþi ºomeri, puþini calificaþi Localã de Ocupare a Forþei de Muncã din Petroºani spun cã vineri au avut angajatori care au cãutat absolvenþi de studii superioare, însã, pentru cã le lipsea calificarea, nu au prea gãsit. Pe viitor, însã, ar putea fi organizate mai multe cursuri de calificare. „Au venit 9 angajatori ºi au oferit posturi pentru meserii ce cereau calificare. Din pãcate au fost foarte mulþi tineri,semn cã ei vor sã lucreze, dar nu au

care ºi experienþã. Nu am decât acasã, la cratiþã ºi e slabã oferta”, spune o femeie. „Nu am calificarea necesarã. Am terminat facultatea, dar nu am gãsit de lucru, deºi aº face cam orice”, a spus un alt tânãr. Nici angajatorii nu au avut parte de tineri calificaþi. Ei au avut oferte tentante, dar nu prea au gãsit cu cine sã stea de vorbã. „Caut un psiholog ºi un asistent social. ªtiu cã la

Spectacol dedicat vârstnicilor din Lupeni

„Viaþa fãrã modele nu duce nicãieri” – Nicolae Iorga

Înaintarea activã în vârstã ºi solidaritatea între generaþii, termeni cu multiple dimensiuni, au fost ºi sunt prezentate adesea într-un mod minimal, insuficient explicaþi ºi implementaþi. Vorbind de „Înaintarea activã în vârstã” ne gândim în special la locul ºi rolul pe care îl au în societate persoanele în vârstã, la menþinerea lor pe „piaþa muncii”, dar mai ales la condiþiile lor de viaþã ºi la nevoia de a („îmbãtrâni frumos”) „înainta frumos în vârstã”, vezi art.47, al. 1 din Constituþia României.

Actualitate 9

bui sã creeze o importantã opinie ºi atitudine asupra acþiunilor ce necesitã a fi întreprinse între generaþii, pentru a realiza acest nobil ºi necesar scop, pentru a beneficia cu toþii de înþelegere ºi toleranþã, pentru ca seniorii sã înainteze frumos ºi sãnãtos în vârstã, alãturi de generaþia tânãrã, de copiii ºi nepoþii noºtri, pentru credinþã, pace, prosperitate, pe care le meritãm cu toþii deopotrivã.

de an. „Lui Sãlãjan ursul ia atacat 2 oi, una a scãpat iar cealaltã a fost devoratã. Nu este pentru prima datã când se întâmplã un astfel de lucru. Toamna, urºii care se pregãtesc de hibernare coboarã din munte la livezi sau la stâne, pentru a se hrãni. La Valea Muncelului a fost un urs brun carpatin iar la Petrila a intrat în livada de prune o ursoaicã furnicar însoþitã de un pui”, a precizat acesta. În principiu, atacurile urºilor se datoreazã perioadei de secetã (ei nemaigãsind fructe sus în munte) dar, în special, înmulþirii necontrolate a acestora. Vânãtorii români nu au voie sã-i împuºte, fiind vorba despre niºte animale protejate de lege,

Ing. Ion HORTOPAN Preºedinte LSPMVJ – Petroºani

la fel ca ºi lupii sau pisicile sãlbatice. „Ursul brun carpatin este protejat de lege ºi noi nu avem voie sã-l împuºcãm. Acesta este „þinut” special pentru vânãtorii care vin din strãinãtate ºi plãtesc bani buni pentru obþinerea unui trofeu de acest gen”, a declarat un vânãtor din Petroºani. În ceea ce-i priveºte pe urºii care au atacat unele gospodãrii din Valea Jiului, împotriva acestora nu vor fi luate mãsuri „radicale”. Nu de alta dar, aceºtia nu pot fi împuºcaþi, „birocraþia” fiind una deosebit de stufoasã, ºi, în plus, Europa are nevoie de urºi, chiar dacã aceºtia mai „rod” câte un român. Mircea NISTOR

Z Ziua

iua de 1 octombrie,

Internaþionalã a Persoanelor Vârstnice, a fost celebratã ºi în municipiul Lupeni. Astfel, duminicã, 30 septembrie, cu începere de la ora 17:00, s-a derulat un spectacol dedicat acestora. Manifestarea, organizatã de cãtre primãria municipiului, sa desfãºurat în Parcul Copiilor. “A fost o manifestare amplã, pe scenã urcând Stela

Popescu, Alexandru Arºinel, Angela Rusu, Fuego, Suzana Toader ºi formaþia Talisman”, a spus Gabriel Lungu, city – manager Primãria municipiului Lupeni. Dupã cum a precizat ºi primarul Cornel Resmeriþã: “Este important sã ne ocupãm mai mult de persoanele vârst-

nice ºi sã nu uitãm cã acestea constituie categoria cea mai disciplinatã dintr-o comunitate. Sunt oamenii care-ºi plãtesc la timp obligaþiile financiare dar, mai ales din punct de vedere moral, reprezintã un exemplu pentru comunitate”. Mircea NISTOR

calificãri, chiar dacã sunt absolvenþi. Acum ne gândim serios sã organizãm cursuri de calificare în meseriile care se cer”, a declarat Iudith Babþan, ºefa ALOFM Petroºani. Mii de oameni sunt ºomeri în judeþul Hunedoara, iar statisticile aratã cã rata ºomajului a ajuns la 5,32 %, cu 0,06 mai mult ca în luna iulie. În total, aproximativ 10.400 de oameni sunt înregistraþi la agenþiile din judeþ ca ºomeri, iar alte câteva mii au pierdut ºi posibilitatea de a avea ºomaj. Diana MITRACHE

Universitatea din Petroºani existã o astfel de specializare, dar nu a venit nimeni sã întrebe, doar necalificaþi”, spune un angajator, reprezentant al unei organizaþii caritabile. „Caut ingineri, electricieni ºi specialiºti calificaþi, dar nu prea am de unde sã aleg. Sunt câþiva care au venit, dar nu prea vin cei cu calificare”, susþine un alt angajator. Responsabilii de la Agenþia

enatorul Cosmin Nicula mi-a promis cã mâine (astãzi – n.n.), ne vom întâlni, el aflându-se la deschiderea anului universitar, la Petroºani, pentru a stabili detaliile întâlnirii cu premierul Victor Ponta. Sã vãd dacã se þine de cuvânt. Dacã nu, voi ieºi în faþa cetãþenilor, a presei ºi voi spune” – a declarat primarul Petrilei, Ilie Pãducel, PDL.

”S

Primarul oraºului Petrila, Ilie Pãducel, a folosit o metodã atipicã cerând ajutorul senatorului PSD de Valea Jiului, Cosmin Nicula, ca reprezentat al acestei zone la nivel înalt ºi ca politician ce face parte din partidul care are premierul. Primarul a intrat în direct la o emisiune televizatã ºi a cerut public senatorului sã-l susþinã în faþa actualei puteri, respectiv Guvernului Ponta, pentru a continua proiectele începute ºi care au stagnat din lipsa finanþãrilor. ”Senatorul Cosmin Nicula mi-a promis cã mâine (astãzi – n.n.), ne vom întâlni, el aflânduse la deschiderea anului universitar, la Petroºani, pentru a stabili detaliile întâlnirii cu premierul Victor Ponta. Sã vãd dacã se þine de cuvânt. Dacã nu, voi ieºi în faþa cetãþenilor ºi voi spune” – a declarat primarul

Primarul Pãducel îl pune la grea încercare pe senatorul Nicula

Petrilei, Ilie Pãducel, PDL. ”Da, aºa este, mâine mã voi întâlni cu Ilie Pãducel, la Petroºani, sã stabilim ce vom face, apoi vom merge împreunã la Bucureºti. În rest speculaþiile cu teste date mie ºi ceea ce se mai spune, nu mã intereseazã” – a declarat Cosmin Nicula, senator PSD de Valea Jiului. Intervenþia primarului PDL, Ilie Pãducel, pe lângã parlamentarul PSD, a fost rapid speculatã ºi în altã direcþie, respectiv cã dacã îi vor fi ascultate ºi împlinite dorinþele pentru oraºul sãu, Pãducel s-ar putea sã accepte sã fie social

democrat - de data aceasta fãrã carnet pentru cã nu permite legea - cum a mai fãcut-o cu ani în urmã. Primarul Petrilei a fost de multe ori acuzat cã trece dintr-un partid în altul aºa cum îi dicteazã interesele. Nu a negat acest lucru nici de aceastã datã, cã a fãcut ceea ce aducea bani Petrilei. ”Pe mine m-a interesat întotdeauna sã rezolv problemele oraºului ºi mi-am asumat riscurile” – a repetat Ilie Pãducel ceea ce declara cu ani în urmã când a trecut de la PD la PSD ºi apoi înapoi la PD, ulterior PDL. Ileana FIRÞULESCU


10 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Luni, 1 octombrie 2012

Mesaj Ziua Internaþionalã a Persoanelor Vârstnice Ziua Internaþionalã a Persoanelor Vârstnice este un frumos prilej de a ne îndrepta gândurile, pline de dragoste ºi recunoºtinþã faþã de fiecare persoanã de vârsta a III-a din viaþa noastrã, ºi de a le mulþumi pentru sfaturile bine intenþionate, pe care le urmãm ºi azi. Cu aceastã frumoasã ocazie, doresc sã le urez tuturor cetãþenilor din generaþia a III-a, din municipiul Petroºani, un sincer La Mulþi Ani! ºi sã le mulþumesc pentru tot ceea ce au realizat de-a lungul anilor, pentru comunitatea noastrã. Tiberiu Iacob-RIDZI Primar Petroºani

Mesajul Primarului Municipiului Lupeni cu ocazia sãrbãtoririi Zilei Internaþionale a Vârstnicilor Sãrbãtorim la data de 1 octombrie 2012, Ziua Internaþionalã a Persoanelor Vârstnice. Organizaþia Naþiunilor Unite, prin Rezoluþia 45/106 din 1991 a instituit Ziua Internaþionalã a Vârstnicilor, care se sãrbãtoreºte în fiecare an la 1 octombrie de toate þãrile membre. Lumea internaþionalã omagiazã contribuþia pe care persoanele vârstnice au adus-o în societãþile din care provin, rolul pe care vârstnicii îl joacã în familiile ºi comunitãþile în care trãiesc. Experienþa, abilitãþile, cunoºtinþele ºi înþelepciunea vârstnicilor

trebuie valorificate, iar persoanele vârstnice trebuie privite ca un lucru de preþ ºi nu ca o povarã, iar guvernele ºi societatea civilã trebuie nu doar sã recunoascã acest fapt, ci sã întreprindã mãsuri efective care sã se adreseze, prin prisma potenþialului de dezvoltare, acestei categorii sociale importante. Este important sã ne ocupãm mai mult de persoanele vârstnice ºi sã nu uitãm cã persoanele vârstnice constituie categoria cea mai disciplinatã dintr-o comunitate. Sunt oamenii care-ºi plãtesc la timp obligaþiile financiare, dar, mai ales din punct de vedere moral, reprezintã un exemplu pentru comunitate. În aceastã zi, dedicatã cinstirii persoanelor vârstnice, doresc sã reafirm sentimentele mele de respect faþã de toþi cei care fac parte din familia pãrinþilor ºi bunicilor noºtri. Sãnãtate ºi La Mulþi Ani!

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter Tel: 0254-560 987 Email: contact@veritascom.ro

Primar, Cornel RESMERIÞÃ

HOROSCOP

1 octombrie 2012

S-ar putea sã fi pus în situaþia de a lua o decizie, pe care o amâni de multã vreme. Eºti cam nemulþumit de faptul cã apar tot felul de situaþii complicate, cãrora simþi cã îþi este din ce în ce mai greu sã le faci faþã.

Te aºteaptã o zi ceva mai calmã, fãrã surprize deosebite. Eºti puþin cam neatent ºi de aceea ai face bine sã nu te implici în activitãþi care necesitã un mare efort de concentrare. Persoana iubitã îþi va face o surprizã deosebit de plãcutã legatã.

Eºti plin de energie ºi tocmai de aceea ar fi de dorit sã te implici în chestiuni pe care le-ai tot amânat pânã acum. Este posibil sã primeºti o veste care te va lua prin surprindere. Un prieten este aproape de tine ºi îþi promite tot ajutorul de care ai nevoie.

Nu ai stare sã faci mai nimic din ceea ce þi-ai propus. Eºti mai agitat decât de obicei ºi acest lucru þi-ar putea crea unele neplãceri în ceea ce priveºte sãnãtatea. Dacã vei aloca ceva mai mult timp odihnei, te vei simþi mult mai bine.

În anturajul tãu apropiat se va dezbate un proiect care te-ar putea interesa mai mult decât îþi imaginezi. Ai în plan diverse activitãþi recreative, care îþi vor da posibilitatea sã te relaxezi dupã agitaþia zilelor trecute. Nu grãbi mersul evenimentelor.

ªansa este de partea ta, aºa cã nu va trebui sã faci un efort deosebit, pentru a realiza ce þi-ai propus. Toate îþi vor ieºi mai repede decât pânã acum, ceea ce îþi va îmbunãtãþi atât starea de spirit cât ºi încrederea în propriile capacitãþi.

Spiritul practic îþi va permite sã finalizezi o activitate începutã de mai mult timp. Nu te pierde în amãnunte, deoarece acestea te impiedicã sã te distrezi aºa cum þi-ai dori. Dialogul cu cei din jur este fructuos, cãci vei reuºi sã convingi multã lume.

Nu funcþionezi la parametrii obiºnuiþi, mai ales cã ai avut parte de o perioadã destul de agitatã la serviciu. Trãdezi o uºoarã indispoziþie, care ar putea fi determinatã de faptul cã a trebuit sã rezolvi de unul singur o mulþime de situaþii.

Vei avea parte de o zi destul de liniºtitã ºi poate tocmai de accea o vei considera cam plictisitoare. O întâlnire cu o cunoºtinþã mai veche îþi va permite sã depeni amintiri plãcute. Este posibil sã-þi facã o promisiune pentru viitorul apropiat.

Dacã ai în plan o ieºire la cumpãrãturi, mare atenþie, deoarece este posibil sã fi victima unui furt sau a unei înºelãciuni. Evenimentele se precipitã ºi aproape ca nu mai poþi þine pasul cu ele. Ar fi bine sã te ocupi mai mult de tine.

Vei avea parte de o zi liniºtitã, în care vei putea sã te odihneºti, dar ºi sã te distrezi în compania prietenilor. Îþi poþi face planuri pentru zilele care urmeazã sau poþi decide, împreunã cu ceilalþi membri ai familiei, modul de rezolvare a unor probleme.

Pe acasã vor fi multe de fãcut, dar vei gãsi soluþii pentru a-þi mai pãstra ceva timp ºi pentru divertisment. Curiozitatea te va împinge sã intri în vorbã cu o persoanã care þi-ar putea furniza informaþii importante. Fii precaut ºi nu spune tot ce ºtii.


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului |Luni, 1 octombrie 2012

Clãdirile mortale de la Uricani P rimãria Uricani a dat anunþ al ziar prin care îºi avertizeazã locuitorii de riscul producerii unor accidente dacã vor zãbovi în prejma mai multor clãdiri din oraº. Imobilele ºubrezite riscã sã se prãbuºeascã în orice clipã, iar administraþia se mulþumeºte cu

avertismentele în loc sã caute soluþii. Mai multe clãdiri din localitatea Uricani stau sã cadã din clipã în clipã, fie ºubrezite de hoþii de fier vechi ori de vechime. Unele sunt proprietate privatã ori au statut neclar, iar altele sunt chiar ale primãriei. Administraþia în loc sã uzeze de toate pârghiile pentru a-i constrânge pe proprietari

Proiect dupã gratii

sã le demoleze ori reabiliteze, a considerat suficient sã publice în presa Vãii Jiului un avertisment cu privire la pericol. Astfel, clãdirile fostei EM Valea de Brazi, EM Câmpu lui Neag ori de la fosta Casã de Copii au risc ridicat de prãbuºire. În aceeaºi situaþie este ºi Cinematograful Uricani ori construcþii de la stadionul localitãþii. Primãria a

Preºedintele CJ Hunedoara, Ioan Mircea Moloþ, la Bruxelles, la ºedinþa NAT reºedintele Consiliului Judeþean Hunedoara, Mircea Ioan Moloþ, participã începând de luni, 1 octombrie 2012, la Bruxelles, la ºedinþa Comisiei NAT (Comisia pentru Resurse Naturale) din cadrul Comitetului Regiunilor.

P

În cadrul reuniunii de lucru vor fi dezbãtute ºi aprobate o serie de proiecte de avize, rapoarte sau rezoluþii din domeniile acoperite de aceastã comisie: politica agricolã comunã, pescuitul, sãnãtatea publicã, protecþia civilã ºi turismul. De asemenea, în data de 2 octombrie 2012, preºedintele Mircea Ioan Moloþ va lua parte la Parlamentul European la lucrãrile conferinþei „Viitorul traseului VIA CARPATHIA - cea mai importantã rutã de trans-

ecid informat. Centrul de Prevenire Evaluare ºi Consiliere Antidrog Hunedoara a desfãºurat împreunã cu Penitenciarul Bârcea Mare în perioada februarie – septembrie 2012 proiectul „Decid Informat!”, proiect ce a fãcut parte din Programul specific de asistenþã buit sã limiteze accesul psihosocialã destinat persoanelor cu în jurul imobilului per- antecedente în toxicomanie iculos. N-a fãcut acest implementat de Penitenciarul lucru iar un copil a Bârcea Mare.

D

port pentru regiunile Europei de Est” fiind invitat alãturi de alþi reprezentanþi ai unor autoritãþi

centrale ºi locale din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Lituania, Grecia ºi România. În cadrul conferinþei, preºedintele Consiliului Judeþean Hunedoara va susþine un discurs în faþa asistenþei. Comitetul Regiunilor (CoR) este Adunarea reprezentanþilor locali ºi regionali din Uniunea Europeanã. Este o adunare politicã formatã din 344 de membri din toate cele 27 de state membre, toþi fiind aleºi regionali sau locali. Are misiunea de a implica

interzis accesul localnicilor în zonele respective, însã în lipsa pazei este greu de crezut cã hoþii de fier vechi vor sta la distanþã de zonele periculoase. În urmã cu circa patru ani un bãieþel de opt ani a murit strivit de tavanul unui bloc de locuinþe care s-a prãbuºit peste el în timp ce se juca. Atunci s-a descoperit cã blocul are un proprietar care ar fi tre-

autoritãþile regionale ºi locale în procesul decizional european. „Via Carpathia” este o rutã de transport care strãbate Europa de la nord la sud, având punctul iniþial în oraºul Klaipeda din Lituania ºi punctul final în oraºul Salonic din Grecia. Traseul acestei rute strãbate statele Polonia, Slovacia, Ungaria, România ºi Bulgaria. Pe teritoriul României, traseul „Via Carpathia” se suprapune peste coridorul 4 pan-european: Arad-Timiºoara-LugojDeva-Sibiu-PiteºtiBucureºti-Constanþa.

murit. Proprietarii au scãpat nepedepsiþi. Tot la Uricani un balcon aflat la ultimul etaj al unui bloc cãzut din cauza infiltraþiilor ºi a stãrii avansate de degradare. Din fericire, atunci nu au fost înregistrate victime. Maximilian GÂNJU

Dezinteresaþi de oferta UE e la începutul anului ºi pânã în prezent, nici mãcar o singurã persoanã din Petroºani nu a plecat la muncã în strãinãtate prin Agenþia Localã de Ocupare a Forþei de Muncã.

D

Mai exact, nimeni nu s-a arãtat interesat de oferta de „joburi” venitã din þãrile membre ale Uniunii Europene. „Noi doar afiºãm oferta de locuri de muncã din þãrile componente ale

Scopul proiectului a fost promovarea unui stil de viaþã sãnãtos fãrã alcool ºi droguri în rândul populaþiei aflate în penitenciar. Obiectivele propuse au fost informarea persoanelor private de libertate cu privire la efectele ºi riscurile consumului de droguri ºi legislaþia din domeniu , creºterea gradului de conºtientizare a populaþiei custodiate cu privire la riscurile pe care le implicã consumul de droguri. Beneficiarii direcþi ai proiectului au fost 52 de persoane private de libertate care au declarat cã au consumat substanþe psihoactive anterior privãrii de libertate, iar beneficiarii indirecþi, toate persoanele private de libertate aflate în custodia Penitenciarului Bârcea Mare. Au fost desfãºurate mai multe activitãþi de grup în scopul informãrii cu privire la riscurile consumului de alcool ºi droguri, programul schimbul de seringi, dar ºi la organizaþiile ºi instituþiile din România care vin în ajutorul consumatorilor de droguri. Întâlnirile au avut un caracter predominant interactiv, s-au folosit materiale audio-video. Bunã colaborare cu Serviciul de Asistenþã Psihosocialã din Penitenciarul Bârcea Mare va continua ºi în perioada urmãtoare prin derularea de cãtre psihologii celor douã instituþii, a unui modul psihoterapeutic pentru persoanele private de libertate cu antecedente în consumul de droguri. Raul IRINOVICI Uniunii Europene. Pânã acum, însã, nu am avut nicio persoanã care sã fi depus un CV pentru accesarea unuia dintre aceste locuri de muncã ºi nici care sã fi plecat, afarã, la muncã”, a precizat Judith Babþan, ºef ALOFM Petroºani. De 9 luni de zile oferta de locuri de muncã în statele componente ale UE a rãmas aceeaºi. Þãrile care doresc sã angajeze români sunt Germania, Suedia, Spania, Slovenia ºi Norvegia, unde sunt doriþi ingineri electricieni, instalatori, strungari, proiectanþi, lucrãtori în fermele de creºtere ale animalelor, grãdinari sau ingineri mecanici. Mir cea NISTOR


12 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Luni, 1 octombrie 2012

La plimbare prin centru civic al Petroºaniului ute de localnici din municipiul Petroºani, profitând de vremea nefiresc de caldã, au ieºit sã admire noul centru al localitãþii. Lucrãrile sunt aproape de final ºi investiþia realizatã din fonduri europene va fi inauguratã în aceastã lunã.

S

Muncitorii ºi-au strâns utilajele, instalaþiile de iluminat ornamental au fost puse în funcþie, chiar dacã doar pentru probe,

alea rutierã din Defileul Jiului aproape s-a prãbuºit ºi bucãþi din terasament sunt acum cãzute în apã. Asta din cauzã cã de ani de zile nimeni nu a mai consolidat în nici un fel artera rutierã, iar lucrãrile de reabilitare încã nu au început.

C

noi grijã de ceea ce s-a fãcut”, a spus Maria Besedea, o localnicã ieºitã la plimbarea de duminicã. Aproape toþi cei care au ieºit la plimbare prin centrul civic sau arãtat încântaþi de ceea ce s-a realizat. Poate mai multe zone

iar localnicii au dat nãvalã sã vadã ce a ieºit. Sute de localnici au ieºit în weekend-ul trecut la plimbare ori pentru o cafea la terasele din centrul municipiului Petroºani, profitând ºi de vremea bunã. Cei mai mulþi au zãbovit minute bune în fiecare colþiºor al centrului pentru a vedea ce s-a realizat în urma proiectului de reabilitare a zonei. „N-a avut Petroºaniului aºa ceva ºi nu ºtiu dacã o sã mai aibã. Totul este foarte frumos ºi acum se poate vedea bine pentru cã nu mai sunt muncitori ºi utilaje. Granitul de pe jos, iluminatul, toate dau un farmec aparte zonei. Mai trebuie doar sã avem ºi

verzi ar fi fost indicate ºi bun simþ al unor dintre localnici. „Este foarte multã mizerie, hârtii ºi ambalaje aruncate pe jos. E semn de proastã creºtere ºi stricã peisajul”, a spus un alt trecãtor. Maximilian GÂNJU

Defileul Jiului aproape prãbuºit în aºteptarea lucrãrilor Ani la rând, nimeni nu a consolidat în nici un fel artera din Defileul Jiului, iar acum, în pragul anotimpului ploios stã sã se prãbuºeascã. ªi asta în aºteptarea lucrãrilor. Parlamentarii din Valea Jiului susþin cã licitaþia a fost, însã, þinutã, iar în scurt timp vor începe ºi lucrãrile. „Ceea ce este cert e cã lucrãrile au fost licitate ºi va fi una dintre cele mai mari lucrãri din România de la aceastã datã, ce se va realiza de Compania Naþionalã a Drumurilor, mai precis, a doua lucrare ca valoare. În perioada imediat urmãtoare vor începe aceste lucrãri efectiv în teren. Ea se va desfãºura pe o perioadã mai lungã de timp, pentru

cã e una foarte complexã ºi nu voi permite ca în aceastã zonã sã se facã lucrãri de mântuialã. Trebuie sã facem o lucrare care sã þinã 10, 20, sau chiar30 de ani”, a precizat Cristian Resmeriþã, deputat PSD în colegiul de Vest Valea Jiului. Artera rutierã din Defileul Jiului a cedat în cel puþin douã locuri, din vina traficului greu ºi, în ultima perioadã, bucãþi întregi de terasament au cãzut în apã. Lucrãrile de consolidare sunt absolut necesare ºi,

dacã nu se vor face în cel mai scurt timp, traficul ar putea fi întrerupt. Pentru acest sector de drum, lucrãrile de reabilitare

constau în principal din: ranfonsarea sistemelor rutiere existente cu îmbrãcãminte asfalticã, prin straturi ºi îmbrãcãminþi bituminoase Totodatã, în cadrul proiectului

vor fi amenajate podeþe, se vor executa noi poduri ºi vor fi reabilitare podurile existente. Valoarea estimatã, fãrã TVA, a proiectului este între 215.243. 035 lei ºi 258. 291. 642 lei. Asta pentru cã valoarea estimatã este de 215.243.035 lei, dar contractul dã posibilitatea achiziþionãrii ulterioare de lucrãri similare în valoare de maxim 43.048.607 lei. Lucrãrile de reabilitare a DN 66, între Petroºani ºi Bumbeºti Jiu, trebuie finalizate în 48 de luni de la data atribuirii contractului. Adicã timp de patru ani, Defileul Jiului va deveni astfel un ºantier, pe o porþiune de 33 de kilometri. Diana MITRACHE

cvj nr. 221, 1 octombrie 2012  

cvj nr. 221, 1 octombrie 2012

cvj nr. 221, 1 octombrie 2012  

cvj nr. 221, 1 octombrie 2012