Page 1

i

itinerario medieval

Planta baja semienterrada; Portalón y seteiras simétricas

Planta con dous balcóns nas dúas fachadas á rúa con enormes ménsulas en granito de labra. Pilastras nas esquinas rematadas con cornixas a modo de capiteis. Planta con dos balcónes en las dos fachadas a la calle con enormes ménsulas en granito de labra. Pilastras en las esquinas rematadas con cornixas a modo de capiteless

Detalle cornisa que sostén á súa vez a un beirado de gran voo en madeira traballada Detalle cornisa que sosene a su vez un gran voladizo en madera trabajada

Detalle de balcón con ménsulas de granito con numerosas molduras ata alcanzar un beiril de 1 m sobre o que se pecha con varanda de forxa. Detalle de balcón con ménsulas de granito con numerosas molduras hasta alcanzar un voladizo de 1 m sobre el que se cierra con barandilla de forja.

torre de los barcia

torre dos barcia

Planta baixa semienterrada; Portalón e seteiras simétricas

Para máis información das caracteríscas da Torre dos Barcia, dos seus propietarios e historias populares ao redor da Torre, consultar a información enlazada co código QR ou www. .com Para más información de las caracteríscas de la Torre de loss Barcia, de sus propietarios e historias populares alrededor de la Torre, consultar la información enlazada co el código QR ou www. .com

Fachada traseira Fachada trasera

torre dos barcia  
torre dos barcia  

ampliacion de la informacion del panel

Advertisement