Page 1

i

itinerario medieval

Planta baja semienterrada; Portalón y seteiras simétricas

Planta con dous balcóns nas dúas fachadas á rúa con enormes ménsulas en granito de labra. Pilastras nas esquinas rematadas con cornixas a modo de capiteis. Planta con dos balcónes en las dos fachadas a la calle con enormes ménsulas en granito de labra. Pilastras en las esquinas rematadas con cornixas a modo de capiteless

Detalle cornisa que sostén á súa vez a un beirado de gran voo en madeira traballada Detalle cornisa que sosene a su vez un gran voladizo en madera trabajada

Detalle de balcón con ménsulas de granito con numerosas molduras ata alcanzar un beiril de 1 m sobre o que se pecha con varanda de forxa. Detalle de balcón con ménsulas de granito con numerosas molduras hasta alcanzar un voladizo de 1 m sobre el que se cierra con barandilla de forja.

torre de los barcia

torre dos barcia

Planta baixa semienterrada; Portalón e seteiras simétricas

Para máis información das caracteríscas da Torre dos Barcia, dos seus propietarios e historias populares ao redor da Torre, consultar a información enlazada co código QR ou www. .com Para más información de las caracteríscas de la Torre de loss Barcia, de sus propietarios e historias populares alrededor de la Torre, consultar la información enlazada co el código QR ou www. .com

Fachada traseira Fachada trasera

torre dos barcia  

ampliacion de la informacion del panel