Page 1

- your partner in researchmanagement


“From scientific brilliance to continuous fundraising� Wetenschappelijke output is sterk gecorreleerd aan de werving van onderzoeksfinanciering. Tegenwoordig zorgt niet alleen een briljant onderzoeksidee tot hogere slagingskansen, ook (internationale) samenwerkingsverbanden, innovatief ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid zijn factoren die bijdragen aan het binnenhalen van onderzoeksfinan-

ciering. De relatie tussen onderzoekers en private bedrijven is daarbij vaak doorslaggevend voor de continuĂŻteit van competitief wetenschappelijk onderzoek. Door de snelheid, kwaliteit en output van onderzoek voorop te stellen kunnen onderzoekers ondanks de globalisering langdurige samenwerkingsverbanden behouden met private bedrijven. 1


IUScompanies

Project start up management Onderzoekers kunnen door IUScompanies ondersteund worden bij het werven van onderzoeksfinanciering. Door de combinatie van ondernemerschap, academische achtergrond en subsidiemanagement ervaring begrijpt IUscompanies de doelstellingen van onderzoekers. Hierbij ligt de focus op de vertaling van wetenschap naar commerciële en maatschappelijke doeleinden.

Voorbeelden van ondersteuning van IUScompanies zijn: • Subsidie advisering / Subsidieaanvraag ondersteuning • Studie budgettering • Juridische contractbeoordeling / Bescherming van Intellectueel eigendom • Consortium start-up management

2


“Sophisticate your research infrastructure to stay competitive” Wetenschappelijk onderzoek bestaat uit veel meer dan enkel het inhoudelijk toetsen van onderzoekshypotheses en het schrijven van publicaties. Onderzoekers worden in toenemende mate verantwoordelijk gehouden voor het naleven van verschillende subsidievoorwaarden,

bescherming van intellectueel eigendom, financieel beheer, rapportagemomenten en/of competitieve output (bv. patiëntinclusies). Deze multidisciplinaire verantwoordelijkheden vereisen een professionele onderzoeksinfrastructuur en specialistische kennis en ervaring.

3


IUScompanies

Projectmanagement IIUScompanies biedt onderzoekers op-maat subsidie- en/of projectmanagement dienstverlening.

Door de uitgebreide kennis en ervaring in zowel publieke als private onderzoeksfinanciering heeft IUScompanies expertise verworven op de volgende gebieden: • Project administratie • Financieel beheer / project control / risk management • Juridisch contractmanagement / Legal advisory / Kennisvalorisatie • Human resources management • Consortium management

“Onderzoekers moeten blijven doen waar ze goed in zijn” 4


“Keeping track of your research performance� Het tijdig signaleren en monitoren van prestatie-indicatoren is cruciaal voor een professionele uitvoer van onderzoek. In het merendeel van de onderzoeksinstituten is een dergelijke inzage in speci-

fieke researchmanagement informatie matig of zelfs onmogelijk. Onderzoekers lopen hierdoor het gevaar om subsidiegelden onvoldoende te besteden of subsidievoorwaarden niet na te komen.

5


IUScompanies

Project applicaties IUScompanies heeft meerdere cloud-based systemen ontwikkeld ter bevordering van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. Door een accurate en toegankelijke inzage in researchmanagement informatie kunnen onderzoekers tijdig

problemen signaleren, toekomstige financiĂŤle omzet voorspellen en projectdoelstellingen aanpassen indien nodig. Afhankelijk van de subsidievoorwaarden van complexe subsidies kan een op-maat applicatie ontwikkeld worden.

6


IUScompanies – Researchmanagement support

Innovation and bUsiness Sophistication IUScompanies levert op-maat dienstverlening aan onderzoekers en onderzoeksinstituten op bedrijfsmatig vlak. Het vernieuwen en/of professionaliseren van de Research&Development infrastructuur staat hierin centraal.

De kernwaarden van IUScompanies zijn: • Creativiteit • Energie • Betrokkenheid

IUScompanies is in januari 2012 opgericht als spin-off van een grootste onderzoeksinstituten in Nederland. Gedeelde ambities hebben ertoe geleid een onderneming te starten waarin nieuwe ideeën en producten continue ontplooid worden.

7


IUScompanies B.V. Postbus 14906 1001 LK Amsterdam info@iuscompanies.com www.iuscompanies.com

IUS  

ius v3 gewoon media

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you