Page 1

ԳՊ Հ-ի ուսանողական

ծրագրային

թիմ

  Ներկայացվում է Ջինիշյան Հիշատակի Հիմնադրամի ՙ Ք աղաքացիական երկխոսություն և գործնական քայլ եր՚ ծրագրին:

ՙ Երիտասարդները կարող են...՚


Ծրագրի նպատակն է -

Ծրագրի

Գորիսում ունենալ տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցող երիտասարդություն:

խնդիրը - Ակտիվացնել համագործակցությունը Գորիսի ՏԻՄ-ի երիտասարդության հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի հետ , որի միջոցով երիտասարդների առաջարկություններն ու նրանց հուզող հիմնախնդիրները կստանան իրենց վերջնական լուծումները:


Ակնկալվող արդյունքներ Բարձրացել է Ծրագրին մասնակցող երիտասարդների իրազեկության աստիճանը ՏԻ Մ սկզբունքների վերաբերյալ : Ակտիվացել է համագործակցությունը Գորիսի ՏԻՄ երիտասրադական հարցերով հանձնաժողովի և ուսանողների միջև: ՏԻՄ երիտասրադական հարցերով հանձնաժողովում երիտասարդները ունեն իրենց ներկայացուցիչները: Ծրագրին մասնակցող ուսանողները ձեռք են բերել բանավիճելու, բանակցություններ վարելու գործնական հմտություններ:


Տեղական ինքնակառավարումը և քաղաքացիների մասնակցության կարևորությունը


Շնորհակալություն բոլոր նրանց ովքեր մեզ հետ էին

ՙ Երիտասարդները կարող են...՚  
ՙ Երիտասարդները կարող են...՚  

ԳՊՀ-ի ուսանողական ծրագրային թիմ  Ներկայացվում է Ջինիշյան Հիշատակի հիմնադրամի ՙ Քաղաքացիական երկխոսություն և գործնական քայլեր...