Page 1

Stรฅngmanรถvrerade ventilavledare


Stångmanövrerade ventilavledare SAVL / VAF ger ett enkelt montage och underlättar framtida felsökningar. Ventilavledare är ett säkert och intressant alternativ för att skydda kablar och transformatorer mot överspänning. Nackdelen är att det i vissa fall kan vara svårt att hitta felaktiga ventilavledare. SAVL / VAF monterade ventilavledare, kan lätt bytas med isolerstång för säkringsbyte. Vilket ger ett enkelt montage, men framför allt underlättar det vid sektionering och felsökning. Då demontering och montering även kan ske på spänningssatt linje. Detta betyder att en montör ensam, under drift, kan sektionera ut felaktiga ventilavledare. SAVL Ventilavledare kan levereras på Säkringsapparat L33, Säkringsfrånskiljare LKI och Trepolig säkringsapparat SKS/L33. VAF Är ett Separat fäste för ventilavledare, används när man inte har behov av säkring. De flesta förekommande ventilavledare kan användas. Behöver bara kompletteras med en övre kontaktdel och ett nedre manöverstångfäste, som garanterar säker infästning med hänsyn till vibrationer och uppkomna strömkrafter.


E-nummer

Artikel

Beskrivning

Vikt, kg

Enpolig Säkringsapparat L33G/SAVL 06 354 84

06 354 86

06 354 86

06 354 88

L33G-10/SAVL/HDA

L33G-20/SAVL/HDA 12

L33G-20/SAVL/HDA 21

12 kV Säkringsapparat med 12 kV ventilavledare HDA12

12

24 kV Säkringsapparat med 12 kV ventilavledare HDA12

12

24 kV Säkringsapparat med 24 kV ventilavledare HDA21

13

Trepolig Säkringsapparata L33/SKS/SAVL 06 356 85

06 356 84

06 356 84

06 356 83

L33G-10/SKS/SAVL/HDA12

L33G-20/SKS/SAVL/HDA 12

L33G-20/SKS/SAVL/HDA 21

12 kV Trepolig säkringsapparat med 12 kV ventilavledare HDA12

39

24 kV Trepolig säkringsapparat med 12 kV ventilavledare HDA12

39

24 kV Trepolig säkringsapparat med 24 kV ventilavledare HDA21

43

Säkringsfrånskiljare LKI/SAVL 06 355 77

06 355 78

06 355 78

06 355 79

L33G-10/LKIG/SAVL/HDA12

L33G-20/LKIG/SAVL/HDA12

L33G-20/LKIG/SAVL/HDA 21

12 kV Trepoliga säkringsfrånskiljare med 12 kV ventilavledare HDA12

70

24 kV Trepoliga säkringsfrånskiljare med 12 kV ventilavledare HDA12

70

24 kV Trepoliga säkringsfrånskiljare med 24 kV ventilavledare HDA21

74

Ventilavledarfäste VAF 06 344 10*

VAF-12

06 344 11*

VAF-24

3 st.12 kV Enpoligt fäste med 12 kV ventilavledare 3 st. 24 kV Enpoligt fäste med 24 kVventilavledare

15 20

Säkringspatroner 06 344 10

06 355 21 06 355 22 06 355 20

RP33-10 RP33-20 RP33-10/UF

06 355 23

RP33-20/UF

Patronrör 10kV Patronrör 20kV Patronrör 10kV med monterade utkastarfjädrar Patronrör 20kV med monterade utkastarfjädrar

0,3 0,4 0,5 0,7

* Levereras i sats om tre styck Använda ventilavledare är av typ HDA eller motsvarande. Andra typer levereras på begäran.

06 355 23

Samtliga säkringsapparater levereras utan säkringspatroner och säkringar, som beställes separat. Passande säkringar beskrivs i separat broschyr. Högspänningssäkringar och tillbehör.


AB GEVEA Box 12043 – 600 12 Norrköping Tel: 011-184800 Fax: 011-182350 www.gevea.se

2002 04 01

GEVEA utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för rationell eldistribution.

Broschyr Stångmanövrerade ventilavledare