Page 1

Quicktap Avgreningsstรถd


Allmänt För att underlätta anslutning och frånskiljning av olika typer av kablar i luft har Gevea utvecklat avgreningsstöd Quicktap. Quicktap erbjuder en stolpmonterad kopplingspunkt med frånskiljningsmöjlighet, som också har en ”parkeringsplats” för enkel arbetsjordning av frånskiljd kabel. Kan monteras vertikalt eller horisontellt. Quicktap är konstruerad med stora fasavstånd vilket gör att det är enkelt att ansluta och frånskilja även grova kablar. Möjligheten att på plats kunna ”parkera” och arbetsjorda frånskiljd kabel, gör arbetet enklare, men framför allt säkrare. Det innebär att man valfritt kan välja att mata en eller flera kablar. Vilket ger stor flexibilitet vid felsökning och arbete på luftkabelnätet. Quicktap kan även levereras med ventilavledare för olika utföranden. E-nummer Artikel

Beskrivning

06 356 00

Quicktap.

24 kV, 400 A avgreningsstöd med jordningsskena.

10

06 356 01

Quicktap HDA 12. 24 kV, 400 A avgreningsstöd med ventilavledare HDA 12 för 12 kV anläggning och jordningsskena.

12

06 356 02

Quicktap HDA 21. 24 kV, 400 A avgreningsstöd med ventilavledare HDA 21 för 24 kV anläggning och jordningsskena.

15

En fas frånskild och jordad

AB GEVEA Box 12043 • SE-600 12 Norrköping Tel: 011 184800 • Fax: 011 182350 info@gevea.se • www.gevea.com

Vertikalmonterad med ventilavledare

2008 01 TelloGruppen Söderköping

Faserna sammankopplade

Vikt kg

Broschyr Quicktap avgreningsstöd  
Broschyr Quicktap avgreningsstöd