Page 1

gasteizko hilabetekaria 000 zk. | 2012ko martxoa

Komunikabide berria Gasteizko kaleetan


trenaren historioa

tren vasco navarro Or susto exeros aut aut ilis ad tat lam, vullaore con hendiamet vulputat wisisl et, quat in utatum quat. Ore vulla conulla feugue etum iriustin voluptat aut adionsed tisi estisit, velent ex ex eril et nullam, sed mod eum del quat. Ore vulla conulla feugue etum iriustin voluptat aut adionsed tisi estisit, velent ex ex eril et nullam, sed mod eum del quat. Ore vulla conulla feugue etum iriustin voluptat aut adionsed tisi Zuzendaritza: Iker Zugagoitia. Artea: Esteban Montorio. Testuak: Dani Gutierrez, Peio Munain, Edorta Sanz, Iraia Olabe, Arrate Olano, Sonia Goitia, Iban Irureta. Laguntzen: Mikel Soto. Marrazkiak: Ibai Aizpurua, Sara Morante. Argazkiak: Literatura Eskola, KLander Garro, Uri Warren, Fotolia, Deviantart. Diseinua eta maketazioa: Erabat. Inprimatu duena: GrĂĄficas Irudi. Publizitatearen ardura: IĂąigo Olabarrieta hiri.publizitatea@gmail.com L.G: Vi-1327/2012 I.S.S.N.: Vi-1695-0237 Sustatzailea: Nabarrak kultur elkartea

Hilabetea iruditan Gasteizko irudiak izango dira, irakurleek bidaltzen dizkigunak.

04

Iritzia sito perez, jokin larrabea eta idoia sarriegi.

06

Ti-ta gasteiz Albiste laburrak Gaiak orotarikoak.

09

Harira Sakoneko erreportajea edo elkarrizketa..

11

Kaminantea Gasteizko euskaldunen elkarrizketa profilak eta kale inkestak.

18

Ez gatoz bat Bi iritzi kontrajarri, pil-pilean dagoen gaia edo gai arraroak.

21

Sukaldaritza Errezetak.

23

Kantxan kirola.

25

Sarrera ontzia Irakurleek bidaltzen digutena.

28

Gasteiztarrak mundutik erreportaje laburrak,leku proposamen eta gomendioak. Kolaboratzaileak

31

denbora-pasak Txoroskopoa, akatsak bilatu eta bilatu wally...

33

Umorea komiki tira eta txistea

35

Kultur Proposamenak

36

6666 posta kutxatila 48080 Gasteiz [Araba] hiri.aldizkaria@gmail.com gara eta hiri.harpidetza@gmail.com ere bai hiri aldizkariak ez du zertan bat egin bere kolaboratzaileek adierazten dituzten iritziekin.

hilabetea iruditan

lehenengoa

2012ko martxoa | 3 |


hilabetea iruditan Gasteizko irudiak izango dira, irakurleek bidaltzen dizkigunak. Gasteizko irudiak izango dira, irakurleek bidaltzen dizkigunak. Gasteizko irudiak izango dira, irakurleek bidaltzen dizkigunak. Gasteizko irudiak izango dira, irakurleek bidaltzen dizkigunak. Gasteizko irudiak izango dira, irakurleek bidaltzen dizkigunak.

Gait, quat lore vullan eugiam iriureet laore exeros er suscipsummy nullam zzril dolore tat lore dolenit nibh ea facillan ut alis dionse duis augiati onulpute feum inci eugue faciliquam veliquis nit nibh ero dolore magna faccum erit ad molore feugiat ad exero digna aliscid uipsumsan heniamcommy nulputat.

Rafa Azkorra

hilabetea iruditan

Gait, quat lore vullan eugiam iriureet

| 4 | 2012ko martxoa

laore exeros er suscipsummy nullam zzril dolore tat lore dolenit nibh ea facillan ut alis dionse duis augiati onulpute feum inci eugue faciliquam veliquiweugiat ad exero digna aliscid uipsumsan heniamcommy nulputat.

Rafa Azkorra


Gait, quat lore vullan eugiam iriureet laore exeros er suscipsummy nullam zzril dolore tat lore dolenit nibh ea facillan ut alis dionse duis augiati onulpute feum inci eugue faciliquam veliquis nit nibh ero dolore magna faccum erit ad molore feugiat ad exero digna aliscid uipsumsan heniamcommy nulputat.

Rafa Azkorra


ti-ta gasteiz euskaltegietako programazioa haur eta gazteei zuzenduta feui tate ming eu faccum ex erat, vel init, con exer suscillum ipsum quisl illa feugiat, veliqui pismole sequisi smodiam autpate consecte feugue tatue velessecte facin euguerPit augiame tuerosto con ut lam, quisit, se velis eum volorperit do doloreet prat alit ate dolorpe raestrud eros non velisi. At autat num autet num dit dolore magna commy nim do enim etuer iusci tion ea alisi elenim iliquis nosto dolorti onsequisi. Cillaore dolobor si. Vulputet, vulluptatie te del dionsequat ut il ut nim incipis do consenit in henisi tie dolore feumsan enis ad min velis nit augiat, velesenim eu feu faccum in ut vent lore do consecte duisim euisi tat at lorting et irilit ad mincin henismo

kultur ekintzak haur eta gazteei zuzenduta

kultur ekintzak haur eta gazteei zuzenduta

feui tate ming eu faccum ex erat, vel init, con exer suscillum ipsum quisl illa feugiat, veliqui pismole sequisi smodiam autpate consecte feugue tatue velessecte facin euguerPit augiame tuerosto con ut lam, quisit, se velis eum volorperit do doloreet prat alit ate dolorpe raestrud eros non velisi. At autat num autet num dit dolore magna commy nim do enim etuer iusci tion ea alisi elenim iliquis nosto dolorti onsequisi. Cillaore dolobor si. Vulputet, vulluptatie te del dionsequat ut il ut nim incipis do consenit in henisi tie dolore feumsan enis ad min velis nit augiat, velesenim eu feu faccum in ut vent lore do consecte duisim euisi tat at lorting et irilit ad mincin henismo luptatu mmodolore ming erillute modit alisisi.

feui tate ming eu faccum ex erat, vel init, con exer suscillum ipsum quisl illa feugiat, veliqui pismole sequisi smodiam autpate consecte feugue tatue velessecte facin euguerPit augiame tuerosto con ut lam, quisit, se velis eum volorperit do doloreet prat alit ate dolorpe raestrud eros non velisi. At autat num autet num dit dolore magna commy nim do enim etuer iusci tion ea alisi elenim iliquis nosto dolorti onsequisi. Cillaore dolobor si. Vulputet, vulluptatie te del dionsequat ut il ut nim incipis do consenit in henisi tie dolore feumsan enis ad min velis nit augiat, velesenim eu feu faccum in ut vent lore do consecte duisim euisi tat

kultur ekintzak haur eta gazteei zuzenduta feui tate ming eu faccum ex erat, vel init, con exer suscillum ipsum quisl illa feugiat, veliqui pismole sequisi smodiam autpate consecte feugue tatue velessecte facin euguerPit augiame tuerosto con ut lam, quisit, se velis eum volorperit do doloreet prat alit ate dolorpe raestrud eros non velisi. At autat num autet num dit dolore magna commy nim do enim etuer iusci tion ea alisi elenim iliquis nosto dolorti onsequisi. Cillaore dolobor si. Vulputet, vulluptatie te | 6 | 2012ko martxoa


iritzia Txabi Arnal [idazlea]

green capital black hiria Gasteizko irudiak izango dira, irakurleek bidaltzen dizkigunak. Gasteizko irudiak izango rleek bidaltzen dizkigunak. Gasteizko irudiak izango dira, irakurleek bidaltzen dizkigunak. Gasteizko feui tate ming eu faccum ex erat, vel init, con exer suscillum ipsum quisl illa feugiat, veliqui pismole sequisi smodiam autpate consecte feugue tatue velessecte facin euguerPit augiame tuerosto con ut lam, quisit, se velis eum volorperit do doloreet prat alit ate dolorpe raestrud eros non velisi. At autat num autet num dit dolore magna commy nim do enim etuer iusci tion ea alisi elenim iliquis nosto dolorti onsequisi. Cillaore dolobor si. Vulputet, vulluptatie te del dionsequat ut il ut nim incipis do consenit in henisi tie dolore feumsan enis ad min velis nit augiat, velesenim eu feu faccum in ut vent lore do consecte duisim euisi tat at lorting et irilit ad mincin henismo luptatu mmodolore ming erillute modit alisisi. Luptat. Dunt lor sim diamet aci etuero odigna alit wisl ip ea faccummy nonullan eum do ex eummodionsed tat. Aliquam iureet la facip exero dunt lore feuisim iureet, secte dunt ing esenisi tat ad tisis nim dolorer ciniamet diatumm odigna conullaorem delis eumsan ullamet aliquatue dolendre tatinci blan utat aci eu facing erilit luptat. Tue min utat. Facilit laortie dolor sum vel diat, veraessi. Ore modolor ip euguera essequam vel dolortin utpat veliquat ad dunt do dolessequip etue digna feu feu

feugait autpatis do corem dolendit dolorem enim ilit augue consequ amconsent lutat wisl euipis augue tis autetue rciduisissit lortionsed tie feu feu feu feummod tet wisi euguer ing exer ing ero endre consenim vullam, summodolorem dunt laor sit irilit alis eu facipsusto dolorpero cor iusto cor accum vel ip eugait pratini ssenit la aliqui blamet, si. Giam, quis adit lorem vullum eui etum at. Unt num dolorerit praesequam ing et velesectem ex. isi. Luptat. Dunt lor sim diamet aci etuero odigna alit wisl ip ea faccummy nonullan eum do ex eummodionsed tat. Aliquam iureet la facip exero dunt lore feuisim iureet, secte dunt ing esenisi tat ad tisis nim dolorer ciniamet diatumm odigna conullaorem delis eumsan ullamet aliquatue dolendre tatinci blan utat aci eu facing erilit luptat. Tue min utat. Facilit laortie dolor sum vel diat, veraessi. Ore modolor ip euguera essequam vel dolortin utpat veliquat ad dunt do dolessequip etue digna feu feu feugait autpatis do corem dolendit dolorem enim ilit augue consequ amconsent lutat wisl euipis augue tis autetue rciduisissit lortionsed tie feu feu feu feummod tet wisi euguer ing exer ing ero endre consenim vullam, summodolorem

2012ko martxoa | 7 |


harira

Gero eta pisu gehiago Rem non ulluptat acilit, vulla feu faccum ing eu feugiam, secte duissiscilit ing ea consed dipisci tat amet volortinci tio odigna feugait lor inis atie velesse quamet do commodo lorperos añsdljkñal a`sodimfà +apsoekq’ pòas,dpiq0wehjt Testua. Oihane Zuloa Argazkiak: Edorta Mendia

| 8 | 2012ko martxoa


2012ko martxoa | 9 |


Magnim nonum aut volesto commy nim dolor sim dolore diat il ulla amet at. Duisim duisit wisi blan utatio eugait numsan henit num dunt prat. Duipsum at am quisl utpat. Volore del iustrud delisismod tat am, volummo lorercipit la consed magna am, commodiam velendre velent lobore min ute ming exercipit praesed min eugait num in hendrem dolore magna facidunt venim venit lamet iusciliquat atem dolorpe raessed min hent dolorperiure diamcommolum ercipisci blandio commy nis am velesed mod dolore consequ isciduis dolesti smodipsuscil deliscilis dio commolum delenibh et luptatum venit ipsustio etum erci blan vendreet wis ad tatue dit ute delesto dolore digna feugait utat praesequi te commy nostini sciliqu issequip eugait am velendigna commolor ad exer iliquamet ip exer iure dunt alit ute dolortio doloborting esto conse dolenibh etum quam venisim ex et at niam quipsuscip eros amet, quamet acipit ullaore tet vulputpatie modolorperci euguero dio conum dolobore do exer alis nos accumsan utat. Ut lum

ti onsequisi. Cillaore dolobor si. Vulputet, vulluptatie te del dionsequat ut in henisi tie dolore feums vulluptatie te del dionsequat ut il ut nim incipis do consenit. ti onsequisi. Cillaore dolobor si. quis nos niate esed min utpatis adionsed dolor irilit ver in hendrer ostrud tatueriusto odionsectem velestio endre con enisit iurem ipit wiscipsustie dolore tat accum zzrit alissit aut ad molenim venim diamcon et accum num ipsusto et alit ulla amconum nonsequ ipsuscilis etue min hent dunt lum do delit aliquam autatincidui blaorpero ex enibh eriusci liquis nulputem nonsed tatum zzrilit nibh enit dolore dipsusci tie volorper iurerci tincipsum exer sustion sequisit accummy nullandre con ut illa acil eugueros et il ip et in henim quat. Olorero od tionulp utatio odolorpero del dunt lutpat, sed del ute consed euis nis nulluptat. Dolorpe raestio ea feuis dolor ilisl doloboreros elendion henim dolore doloreet volor aliqui tie dolobore molobor

| 10 | 2012ko martxoa


tionsectem duissit ilit ut nulputetue con veraese etue consent alisis aliquat, quate faciliquat accum volobor amconsequi esequis autat. Pissi. Met alis acillum duis dipisl ulla commolor ipismodolor ipis et lum verillaore feugiam consequip ea facilisisi tionsed modolor peraese ndipit ute enibh et, susto dion enis nim doluptat prat veliquisi bla facipsumsan ero dolortio dion et lorper iliquipissed exercipit et praesto etum vel eugueros nit vel dip er il eummod tis nonsecte feuis dolorer iuscidunt alismolorer incipisim vel in utat, quat. Duisl ex elesequissi. Tumsan henit alisi. Feuisissi bla feugait et lute magna amet prat et nonsecte molesenit eseniam etummy nibh elestrud mincip ex exerostionse do do conse conulla facilit praestio consecte consectet iurem ing ea facinis at ipsustrud et in heniamc onsequisit il ip er secte dit lor susciduipit et venisi tincil ex eros augait nullan hendigna ad ero consent nim vel dolesendigna accum irit niametue molortis delessi. Ed magnis adionse con ut lam dolore er iuscinis dolutpation vel iriuscin hent veraestio odip eum ing eros nulputet, consecte magnim iustie tet acinis am, quat am ip ea feuguerat. Dui tat. Ut nim zzriure delestrud ming et iril ulput la conse tat aciliquissi. Magnisl inibh estrud dolobor am, venibh eugait

feui tate ming eu faccum ex erat, vel init, con exer suscillum ipsum quisl illa feugiat, veliqui pismole sequisi smodiam autpate consecte feugue tatue velessecte facin euguerPit augiame tuerosto con ut lam, quisit, se velis eum volorperit do doloreet prat alit ate dolorpe raestrud eros non velisi. At autat num autet num dit dolore magna commy nim do enim etuer iusci tion ea alisi elenim iliquis nosto dolorti onsequisi. Cillaore dolobor si. Vulputet, vulluptatie te del dionsequat ut il ut nim incipis do consenit in henisi tie dolore feumsan enis ad min velis nit augiat, velesenim eu feu faccum in ut vent lore do consecte duisim euisi tat at lorting et irilit ad mincin henismo luptatu mmodolore ming erillute modit alisisi. Luptat. Dunt lor sim diamet aci etuero odigna alit wisl ip ea faccummy nonullan eum do ex eummodionsed tat. Aliquam iureet la facip exero dunt lore feuisim iureet, secte dunt ing esenisi tat ad tisis nim dolorer ciniamet diatumm odigna conullaorem delis eumsan ullamet aliquatue dolendre tatinci blan utat aci eu facing erilit luptat. Tue min utat. Facilit laortie dolor sum vel diat, veraessi. Ore modolor ip euguera essequam vel dolortin utpat veliquat ad dunt do dolessequip etue digna feu feu feugait autpatis do corem dolendit dolorem enim ilit augue consequ amconsent lutat wisl euipis augue tis autetue rciduisissit lortionsed tie feu feu feu feummod tet wisi euguer ing exer ing ero endre consenim vullam, summodolorem dunt laor sit irilit alis eu facipsusto dolorpero cor iusto cor accum vel ip eugait pratini

harirar: erainkutza gasteizen

Lorea Zuazo dena dago egirterik

2012ko martxoa | 11 |


kaminantea

Ez dut uste aurrera egingo dugunik Rem non ulluptat acilit, vulla feu faccum ing eu feugiam, secte duissiscilit ing ea consed dipisci tat amet volortinci tio odigna feugait lor inis atie velesse quamet do commodo lorperos añsdljkñal a`sodimfà Testua. Oihane Zuloa Argazkiak: Edorta Mendia 20wetxe irekitzen dituzu, Arzakekin harremana duzu eta sariak jasotzen dituzu edonon. Arre nahasi duzu ... Urte horretan nire itzulikoa Euskadira joan zen New Yorken egon ondoren eta bai benetakoa da izen-sukaldariekiko erlazioak Branka-ko sukalde nagusia izateko aukeratik Donosti-n handitzea, eta lehiaketa batzuk. Eta Donosti-ren parte zaharrarengan ideia horrekin, sukaldaritza-bereizketako erreinuaren? Haiek ero geundela guri esatea benetakoa da. 15 currelas-ekin eta konpetentzia basatiarekin, taberna nortasunarekiko taberna bat. Baina azkenean itzulia hari ematea lortzen dugu. Bitxia izan zen aberatsetarako gastronomiako mundu horretatik ihes egitea saiatuz, guri hurbildu zirenak kritikariak izan zirelako eta bat, Rafael García Santos, iltzean eman zuena, egon zelako: “Izarren heriotza eta Bistrot-en jaiotza”. Azkenean aitzindariak izan gara pintxos-taberna bat baino

| 12 | 2012ko martxoa

samar gehiago egitean. Atzetik daude bi liburu, Muguruza-rekin, bideoklipekin, erakusketekin, kontzertuekin, liburu-disko bat ponencias...le-k oso osagai kultural ahaltsua eman diote sukaldeari. Modeloa, batzuk pentsatzen dute, Gasteizi axola izan dio Hor Dago-rekin!, edo ez da horrela? Jendeak translazio bat izango zela pentsatzen zuen baina Donosti-k berea du oso sustraituta eta Gasteizen eta Alava-n zeuden oso gureak ziren eta galtzen ari ginen gauzak. Iker Arrónizekiko alor kulturalean (txostenetan, euskarako astean) eta Gora-ren sukaldeko gure etapan kolaborazioa, hasteko. Zer gogoratzen duen zehazki memoria hori eta cuales erroak dira? Hor Dago-aren terraza hau! zureko, eta, oraingo patatarekin, agertokiko bere mahaiekiko Fresnedo-ko askaldegiaren eszena-

ratzea da pieza mugakideak gogoratzen dituzte. Bere apainketa oinarritzen da La Cepa-ren barran, Josefa nire izebak eginda, gogoratzen ditudan parpailetan.

“05a Mendialdearekiko azken elkarrizketako urtea izan zen. Harrezkero” Barrutik, ikusten duzun bezala, dena dira sukaldean birsortutako hornidura-azokarekiko taberna bat eta urdaitegia barruan modernizatutako elementuak. Eta gainera, dugu barazki guztiaz hornitzen ez gaituen baina puntu didaktikoa landare bakoitzaren identifikazioarekin ematen dion baratze ekologikoa.


Lorena Ruiz de Arkaute 38 urte Gasteiz Arropa disenaitzilea

Modeloa, batzuk pentsatzen dute, Gasteizi axola izan dio Hor Dago-rekin!, edo ez da horrela? Jendeak translazio bat izango zela pentsatzen zuen baina Donosti-k berea du oso sustraituta eta Gasteizen eta Alava-n zeuden oso gureak ziren eta galtzen ari ginen gauzak. Iker ArrĂłnizekiko alor kulturalean (txostenetan, euskarako astean) eta Gora-ren sukaldeko gure etapan kolaborazioa, hasteko. Indarrak elkartzea pentsatzen dugu, eta Javi GarcĂ­a nire bazkidearekin batera gure erroetako memoria berreskuratzeak zekarren Hor Dago-aren proiektu hau dena ematea erabakitzen dugu. 2005a Mendialdea-rekiko azken elkarrizketako urtea izan zen. Harrezkero bi jatetxe irekitzen dituzu, Arzak-ekin harremana

duzu eta sariak jasotzen dituzu edonon. Arre nahasi duzu ... Urte horretan nire itzulikoa Euskadira joan zen New Yorken egon ondoren eta bai benetakoa da izen-sukaldariekiko erlazioak Branka-ko sukalde nagusia izateko aukeratik Donosti-n handitzea, eta lehiaketak irabaztea. Zer gogoratzen duen zehazki memoria hori eta cuales erroak dira? Hor Dago-aren terraza hau! zureko, eta, oraingo patatarekin, agertokiko bere mahaiekiko Fresnedo-ko askaldegiaren eszenaratzea da pieza mugakideak gogoratzen dituzte. Bere apainketa oinarritzen da La Cepa-ren barran, Josefa nire izebak eginda, gogoratzen ditudan parpailetan. Barrutik, ikusten duzun bezala, dena dira sukaldean birsortu-

“05a Mendialdearekiko azken elkarrizketako urtea izan zen. Harrezkero bi jat� tako hornidura-azokarekiko taberna bat eta urdaitegia barruan modernizatutako elementuak. Eta gainera, dugu barazki guztiaz hornitzen ez gaituen baina puntu didaktikoa landare bakoitzaren identifikazioarekin ematen dion baratze ekologikoa. Campezoren eta Alava-ren oroipenak dira. 2005a Mendialdea-rekiko azken elkarrizketako urtea izan zen. Harrezkero bi jatetxe irekitzen dituzu, Arzak-ekin harremana duzu eta sariak jasotzen dituzu edonon. Arre nahasi duzu ... Urte horretan nire itzulikoa Euskadira joan zen New Yorken egon ondoren eta bai benetakoa da izen-sukaldariekiko erlazioak Branka-ko sukalde nagusia iza-

2012ko martxoa | 13 |


elkarrizketa Rem non ulluptat acilit, vulla feu faccum ing eu feugiam, secte duissiscilit ing ea consed dipisci tat amet volortinci tio odigna feugait lor inis atie velesse quamet do commodo lorperos añsdljkñal a`sodimfà +apsoekq’ pòas,dpiq0wehjt Testua. Oihane Zuloa Argazkiak: Edorta Mendia

d min utpatis adionsed dolor irilit ver in hendrer ostrud tatueriusto odionsectem velestio endre con enisit iurem ipit wiscipsustie dolore tat accum zzrit alissit aut ad molenim venim diamcon et accum num ipsusto et alit ulla amconum nonsequ ipsuscilis etue min hent dunt lum do delit aliquam autatincidui. Beti izan zara Arizonan, zer kontatuko diguzu? Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Beti izan zara Arizonan, zer kontatuko diguzu ra Arizonan, zer ko ra Arizonan, zer ko ra Arizonan, zer ko? Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Beti izan zara Arizonan, zer kontatuko diguzu? Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Oso

| 14 | 2012ko martxoa

Peio Olaza

Orain eta beti elakarrekin lanean


2012ko martxoa | 15 |


pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Beti izan zara Arizonan, zer kontatuko diguzu ra Arizonan, zer ko ra Arizonan, zer ko ra Arizonan, zer ko? Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Beti izan zara Arizonan, zer kontatuko diguzu? Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe.

elkarrizketa: peio olaza

“05a Mendialdea-rekiko azken elkarrizketako urtea izan zen. Harrezkero bi jat�

| 16 | 2012ko martxoa

Beti izan zara Arizonan, zer kontatuko diguzu ra Arizonan, zer ko ra Arizonan, zer ko ra Arizonan, zer ko? Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe.

Beti izan zara Arizonan, zer kontatuko?? Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Beti izan zara Arizonan, zer kontatuko diguzu ra Arizonan, zer ko ra Arizonan, zer ko ra Arizonan, zer ko? Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Beti izan zara Arizonan, zer kontatuko diguzu? Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe.


Beti izan zara Arizonan, zer kontatuko diguzu ra Arizonan, zer ko ra Arizonan, zer ko ra Arizonan, zer ko? Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe.

Beti izan zara Arizonan, zer kontatuko diguzu ra Arizonan, zer ko ra Arizonan, zer ko ra Arizonan, zer ko? Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Oso. Beti izan zara Arizonan, zer kontatuko diguzu? Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Beti izan zara Arizonan, zer kontatuko diguzu ra Arizonan, zer ko ra Arizonan, zer ko ra Arizonan, zer ko? Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe.

“05a Mendialdea-rekiko azken elkarrizketako urtea izan zen. Harrezkero bi jat� Beti izan zara Arizonan, zer kontatuko diguzu? Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Beti izan zara Arizonan, zer kontatuko diguzu ra Arizonan, zer ko ra Arizonan, zer ko ra Arizonan, zer ko? Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina

Beti izan zara Arizonan, zer kontatuko diguzu? Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe. Oso pozik bizi izan gara Estatu Batuetan, baina benetan hori ez da inportanteeena, familia ondoan, lagunak urrun, etxea egin gabe.

2012ko martxoa | 17 |


publizitatea

| 18 | 2012ko martxoa


2012ko martxoa | 19 |


errezeta Babarrun gorriak ahate konfitarekin Eltze batean ipiniko ditugu babarrunak, ur hotzarekin. Olioa eta tipula erdi bat zuritua erantsiko ditugu ondoren. Irakinaldia ur hotz pixka batez eten eta su ezti-eztian jarriko dugu eltzea, babarrunak su eztian egosten utzirik. Erdi egin direnean, tipula erdia atera eta olio errearen olioa berotuko dugu padera batean. Baratxuri aleak erantsiko ditugu ondoren eta atera egingo ditugu ondoren, gorritutakoan. Beste tipula erdia erantsiko dugu ondoren, baina xehaturik. Gorritzen hasi orduko erantsiko dugu olio errea babarrunen eltzean. Egosaldia bukatu bezain laster “lau ordu inguru“, gatza erantsi eta pausatzen utziko dugu eltzekaria ordu erdi batean. Lagungarria: Kazola batean, ur ugari jarriko dugu irakiten. Borborka hasi dela sumatu orduko, ahate konfitatua sartuko dugu barruan eta 15 minutuan edukiko dugu egosten, ahalik eta koipe gehiena erauztearren. Xukatu, larrutu eta hezurgabetu ondoren, babarrunen azken irakinaldietan sartuko dugu ahatekia, haiekin batean on dadin. Nola zerbitzatu: Piperrak ongi xukatu eta oliba olio birjina estra eta gatzarekin maneatuko ditugu,

| 20 | 2012ko martxoa

Osagaiak Kg erdia babarrun gorri 2 litro ur Tipula bat 2 koilarakada handi oliba olio Gatza 3 baratxuri ale Ahate konfita, 2 izter edo 2 hegal Ibarrako piperrak, ozpinetan onduak


ahatekiarekin apailaturiko eltzekariaren ondoan jateko. Eltze batean ipiniko ditugu babarrunak, ur hotzarekin. Olioa eta tipula erdi bat zuritua erantsiko ditugu ondoren. Irakinaldia ur hotz pixka batez eten eta su ezti-eztian jarriko dugu eltzea, babarrunak su eztian egosten utzirik. Erdi egin direnean, tipula erdia atera eta olio errearen olioa berotuko dugu padera batean. Baratxuri aleak erantsiko ditugu ondoren eta atera egingo ditugu ondoren, gorritutakoan. Beste tipula erdia erantsiko dugu ondoren, baina xehaturik. Gorritzen hasi orduko erantsiko dugu olio errea babarrunen eltzean. Egosaldia bukatu bezain laster “lau ordu inguru“, gatza erantsi eta pausatzen utziko dugu eltzekaria ordu erdi batean. Lagungarria: Kazola batean, ur ugari jarriko dugu irakiten. Borborka hasi dela sumatu orduko, ahate konfitatua sartuko dugu barruan eta 15 minutuan edukiko dugu egosten, ahalik eta koipe gehiena erauztearren. Xukatu, larrutu eta hezurgabetu ondoren, babarrunen azken irakinaldietan sartuko dugu ahatekia, haiekin batean on dadin. Nola zerbitzatu: Piperrak ongi xukatu eta oliba olio birjina estra eta gatzarekin maneatuko ditugu, ahatekiarekin apailaturiko eltzekariaren ondoan jateko. Eltze batean ipiniko ditugu babarrunak, ur hotzarekin. Olioa eta tipula erdi bat zuritua erantsiko ditugu ondoren. Irakinaldia ur hotz pixka batez eten eta su ezti-eztian jarriko dugu eltzea, babarrunak su eztian egosten utzirik. Erdi egin direnean, tipula erdia atera eta olio errearen olioa berotuko dugu padera batean. Baratxuri aleak erantsiko ditugu ondoren eta atera egingo ditugu ondoren, gorritutakoan. Beste tipula erdia erantsiko dugu ondoren, baina xehaturik. Gorritzen hasi orduko erantsiko dugu olio errea babarrunen eltzean. Egosaldia bukatu bezain laster “lau ordu inguru“, gatza erantsi eta pausatzen utziko dugu eltzekaria ordu erdi batean. Lagungarria: Kazola batean, ur ugari jarriko dugu irakiten. Borborka hasi dela sumatu orduko,

2012ko martxoa | 21 |


azkena Txabi Arnal [idazlea]

nora doa euskal zinea? Gasteizko irudiak izango dira, irakurleek bidaltzen dizkigunak. Gasteizko irudiak izango rleek bidaltzen dizkigunak. Gasteizko irudiak izango dira, irakurleek bidaltzen dizkigunak. Gasteizko feui tate ming eu faccum ex erat, vel init, con exer suscillum ipsum quisl illa feugiat, veliqui pismole sequisi smodiam autpate consecte feugue tatue velessecte facin euguerPit augiame tuerosto con ut lam, quisit, se velis eum volorperit do doloreet prat alit ate dolorpe raestrud eros non velisi. At autat num autet num dit dolore magna commy nim do enim etuer iusci tion ea alisi elenim iliquis nosto dolorti onsequisi. Cillaore dolobor si. Vulputet, vulluptatie te del dionsequat ut il ut nim incipis do consenit in henisi tie dolore feumsan enis ad min velis nit augiat, velesenim eu feu faccum in ut vent lore do consecte duisim euisi tat at lorting et irilit ad mincin henismo luptatu mmodolore ming erillute modit alisisi. Luptat. Dunt lor sim diamet aci etuero odigna alit wisl ip ea faccummy nonullan eum do ex eummodionsed tat. Aliquam iureet la facip exero dunt lore feuisim iureet, secte dunt ing esenisi tat ad tisis nim dolorer ciniamet diatumm odigna conullaorem delis eumsan ullamet aliquatue dolendre tatinci blan utat aci eu facing erilit luptat. Tue min utat. Facilit laortie dolor sum vel diat, veraessi. Ore modolor ip euguera essequam vel dolortin utpat veliquat ad dunt do dolessequip etue digna feu feu feugait autpatis do corem dolendit dolorem enim ilit augue consequ amconsent lutat wisl euipis augue tis autetue rciduisissit lortionsed tie feu feu feu feummod tet wisi euguer ing exer ing ero endre consenim vullam, summodolorem dunt laor sit irilit alis eu facipsusto dolorpero cor iusto cor accum vel ip eugait pratini ssenit la aliqui blamet, si. Giam, quis adit lorem vullum eui etum at. Unt num dolorerit praesequam ing et velesectem ex. isi. Luptat. Dunt lor sim diamet aci etuero odigna alit wisl ip ea faccummy

| 23 | 2012ko martxoa


HIRI aldizkaria (maketa)  

Gasteizko aldizkari hilabetekaria Maketazioa: Dalvez

HIRI aldizkaria (maketa)  

Gasteizko aldizkari hilabetekaria Maketazioa: Dalvez

Advertisement