Page 1

GETXOARTE2017 Praktika garaikideen ARETOA SALร“N de prรกcticas contemporรกneas


edukiak contenidos

04 EZ DISKURTSOA | NO DISCURSO Eduardo Hurtado

2

10 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

PROGRAMA OROKORRA | PROGRAMA GENERAL Raquel Algaba Raquel Asensi Wakizashi Manu Blázquez Adrián Castañeda Paloma De la Cruz Ana Ciscar Clàudia Del & Jaume Clotet Jennifer Custodio Alejandro Francisco Castillo Martín Del Busto Art al Quadrat Arantza Elejabeitia Cristina Fernández Paco Chanivet Rafael Jiménez Gala Knörr Eztizen La Cruz Rebeca Lar Victoria Maldonado Gabriele Muguruza Goenaga María Muriedas Diez Kontrapuntua Saskia Rodríguez Solanas-Díaz Irati Urrestarazu José Luis Valverde Jean Pierre Vargas Irantzu eta Natalia Justyna Dziabaszewska Xabi Hernando


136 138 140 144 146 148 150

PROGRAMA hedatua | PROGRAMA Expandido BIdeOtik + Cuello Vuelto Erredakzioa #Extraescolar IES Artaza-Romo BHI La Cosmos Narata Salón

152 154 156

PROGRAMA Eszenikoa | PROGRAMA Escénico Fito Conesa Isaac Torres

158 ARTISTA GONBIDATUA | ARTISTA INVITADO Ibon Garagarza 172 Laborategi Programa | PROGRAMA laboratorio Another Press 176 178 180 181 182 184

Bitartekaritza Programa | PROGRAMA mediación Antonio Ruiz Montesinos Laura Ruiz Teo Arkibiriak Roda TIPI

3


4


ez diskurtsoa no discurso Eduardo Hurtado

5


ez diskurtsoa

6


Getxoko Praktika Garaikideen Aretoko edizio honetan, ahalegina egin da gauzak egiteko modu bat doitzeko, hain zuzen, abiadura moteltzeko. Garai hauetan zinez konplexua da hori. Espazio hau egoteko arrazoia da oso izaera ezberdineko pertsonak, proiektuak eta sinergiak heterogeneotasun-maila handi batekin harremanetan jartzeko duen gaitasuna. Gauza bera gertatzen zaigu aurrean ditugun ikusleekin, eta gure eginahalaren hartzaile den masa sozialarekin. Praktika Garaikideen Aretoak, esku artean dugun zereginak aukera ematen du hasi berri diren artista batzuen lanak ikusteko, eta, aldi berean, ibilbide kontsolidatua duten artistek irakaspenak eman ditzaten maila berean, sabai beraren azpian eta denbora berean. Hori aberastasuna da. Halaber, aberastasuna da horren ezberdinak diren lengoaiak eta testuinguruak elkar gurutzatzea, elkar ukitzea eta, afektua oinarritzat hartuta, eztabaidarako dinamikak sorraraztea. Gertakari artistikora hurbiltzeko lengoaien, begiraden eta moduen aniztasun hori da gure borrokaren xedea, patroi edo sintesi egiteko asmo guztien aurka, Ez da kontu erraza, neurri estandarra eta digestio azkarra saritzen den garai batean. Edizio honetan, programa orokorreko artistek formatuetan eta tekniketan egin duten erresistentzia-lanerako ahalegina nabarmentzen dugu. Hori kuradoreen presentziarekin osatu nahi izan dugu, lanketa horien euskarri izan daitezen eta, ahal den heinean, hurrengo urratsak argizta ditzaten. Aurtengoan garrantzitsua izan da, Hedatutako Programaren -barka errepikapenahedapena... Artearen ekoizpenaren mugak luzatu, moteldu eta elkarlotzen dituzten 6 proiektu hartuko ditu, Estatuko espazioen, ez/galerien eta bitartekaritza-proiektuen lankidetzari esker. Halaber, FORMATU BERRIKO lanek aukera emango digute teknika grafikoaren eta inprimaketaren mundua ezagutzeko. Aretoaren edizio honetako apustua BITARTEKARITZA programa da, zalantzarik gabe. Programa honek aurreko heziketaprograma ordezten du, eta sekula susmorik izan ez dutenen susmoa erakartzera eta praktikekiko komunikazio-bideetan lan

egitera zuzendutako jarduera ezberdinak hedatzen ditu, hondoari eta formari dagokionez. Programa honetan bereziki erreparatu diogu era askotako publikoekin loturak finkatzeko premiari, jarduera birakorrak eta irekiak, joan-etorrikoak, proposatuz. Lanketa ereite-lana izatea proposatzen dugu, lan partekatua eta partaidetza aktibo batekin. Modu horretan, bisita gidatuak elkarrizketa bilakatzen dira, eta tailerrak lan-eremu. Ahaleginik handienak irakaskuntza ertainetara zuzentzen dira, bilatu beharreko ikusle horietara, eta planteamendu jakin batzuk garatu nahi dira, erretiroa hartutako adineko pertsonek, irakasteaz gain, beren esperientzia eskaintzeko aukera izan dezaten. Ez dut ahaztu nahi Ibon Garagarzari esker ona emateko aukera, artista gonbidatua baita. Zinez atsegina izan da harekin lan egitea, haren lanaren aurkezten eta testuingurua jartzen. Halaber, eskerrak eman nahi dizkiegu Isaac Torresi eta Fito Conesari, oso leku konplexu batera ekarri baitituzte beren eginahal eszenikoak, hots, Areetako karpara. Halaber, eskerrak eman nahi dizkiegu gure kolaboratzaileei, instituzio lagunei, eta arreta berezia eskaini nahi diegu Bizkaiko Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari, bai eta Artatza Erromo Institutuko lagunei (haiekin lan-dinamika dagoeneko jorratutako bidea baita) eta Getxoko Musika Eskolari ere. Eta, jakina, ESKERRIK ASKO, GETXOARTE hazteko, eta GETXO KULTURA proiektu berrian sustraitu eta hazteko -gure udalerrian PROSZENIA edo EXTRAESCOLAR bezalako gauza ederrak garatuz- bide eman duten lagun guztiei.

7


no discurso

8


El Salón de Prácticas Contemporáneas de Getxo recoge en esta edición un esfuerzo por apuntalar una manera de hacer las cosas que consiste en bajar la velocidad. Algo que, en estos tiempos, es bastante complicado. La razón de ser de este espacio es su capacidad de poner en contacto a personas, proyectos y sinergias de muy diversa naturaleza y con alto grado de heterogeneidad. Nos pasa lo mismo con los públicos a los que atendemos y con la masa social a la que nos dirigimos. El Salón de Prácticas Contemporáneas, tarea que tenemos entre manos, permite ver el trabajo de una serie de artistas que empiezan y también permite que artistas de consolidada carrera enseñen lo que hacen al mismo nivel, bajo el mismo techo y al mismo tiempo. Esto es riqueza. Igual que es riqueza el hecho de que lenguajes y contextos tan distintos se crucen, se rocen y generen, desde el afecto, dinámicas de diálogo. Esa pluralidad de lenguajes, de miradas y de acercamientos al hecho artístico, contra cualquier ánimo de síntesis o patrón, es por lo que estamos luchando. No es fácil es un tiempo en el que lo que se premia es la medida estándar y rápida digestión. Destacamos en esta edición el esfuerzo de los artistas del programa general por la labor resistente en los formatos y las técnicas. Algo que hemos querido nutrir con la presencia de curadoras y curadores que puedan dar sostén a esos trabajos y alumbrar, si fuese posible, los siguientes pasos. Importante este año la expansión, valga la redundancia, del Programa Expandido...que dará cabida a 6 proyectos que estiran, amortiguan y enlazan los límites de la producción del arte gracias a la colaboración con espacios, no/galerías y proyectos de mediación del entorno estatal. Así como los trabajos que LABORATORIO nos va a permitir descubrir el mundo de las técnicas gráficas y la impresión. La apuesta de esta edición en el Salón, sin duda, es el Programa de MEDIACIÓN, sustituye al anterior programa

educativo y amplía en fondo y forma las diferentes actividades dirigidas a atraer la sospecha de aquellos que nunca sospecharon y a trabajar en canales de comunicación con respecto a las prácticas. En este programa atendemos a la necesidad de establecer nexos con públicos diversos, proponiendo actividades giratorias, abiertas y de ida y vuelta. Proponemos que el trabajo sea de siembra, compartido y con una participación activa. De esta manera las visitas guiadas se convierten en conversaciones y los talleres en espacios de trabajo. Los mayores esfuerzos van orientados a las enseñanzas medias, a esos públicos que hay que ir a buscar y desarrollar planteamientos en los que las personas adultas jubiladas tengan actividades donde además de aprender aporten su experiencia. No me quiero dejar por el camino un agradecimiento a Ibon Garagarza, artista invitado, con el que ha sido un verdadero gusto trabajar en la presentación y contextualización de su trabajo y a Isaac Torres y Fito Conesa, que han sido capaces de traer sus esfuerzos escénicos a un lugar tan complejo como la carpa de las Arenas. Agradecer también a nuestros colaboradores, a las instituciones amigas, con especial atención a la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco, pero también a los amigos y amigas del Instituto Artaza Romo (con los que la dinámica de trabajo es ya camino andado) y la Musika Eskola de Getxo. Y por supuesto GRACIAS a todas las personas que hacen posible que GETXOARTE, siga creciendo y enrraizando en el nuevo proyecto de GETXO KULTURA desarrollando cosas tan preciosas como PROSZENIA, o EXTRAESCOLAR en nuestro municipio.

9


Programa honen inguruan egituratzen dira Aretoko gainerako programak, eta ibilbidearen hastapenean diren artisten 31 proiektu erakutsi nahi ditu, epaimahai profesional batek hautatuak. Ekoitzi berriak diren proiektuak dira, eta jardun artistiko garaikideen heterogeneotasuna agertzen dute, instalazioa, bideoa, marrazkia, zinema edota performancea barne hartuz. Programa honetan, era berean, tokiko hainbat artistak parte hartzen dute, bai eta Estatuko eta nazioarteko beste batzuek ere.

10

Este programa, en torno al cual se articulan el resto de programas del Salón, plantea mostrar 31 proyectos de artistas en inicio de carrera seleccionados por un jurado profesional. Se trata de proyectos de nueva producción que plantean la heterogeneidad de las prácticas artísticas contemporáneas... que van desde la instalación, el video o el dibujo hasta el cine o la performance. En este programa participan un buen número de artistas locales y también de ámbito estatal e internacional.


programa orokorra programa general Raquel Algaba Raquel Asensi Wakizashi Manu Blázquez Adrián Castañeda Paloma De la Cruz Ana Ciscar Clàudia Del & Jaume Clotet Jennifer Custodio Alejandro Francisco Castillo Martín Del Busto Art al Quadrat Arantza Elejabeitia Cristina Fernández 11 Paco Chanivet Rafael Jiménez Gala Knörr Eztizen La Cruz Rebeca Lar Victoria Maldonado Gabriele Muguruza Goenaga María Muriedas Diez Kontrapuntua Saskia Rodríguez Solanas-Díaz Irati Urrestarazu José Luis Valverde Jean Pierre Vargas Irantzu eta Natalia Justyna Dziabaszewska Xabi Hernando


Raquel Algaba Madrid, 1992

Zaragoza) eta FRESH LEGS’17 (Heike Arndt Galeria, Berlin). 2017an artista egoiliarra izango da AlfaraStudio eta Shiro Oni-n (Onishi, Japonia).

12

BIOA I BIO Arte-zuzendaritzan diplomatua TAI eskolan, Arte Ederretako gradua Madrilgo UCMn, eta Arteko masterra Sevillako Arte Ederretako Fakultatean. Erasmus beka bat lortu zuen, eta pinturan (ABK Stuttgart) eta eszenografian (ADK Ludwigsburg) espezializatu zen. Proiektu zinematografikoetan hartu du parte, Espainian, Alemanian, Erresuma Batuan edo Norvegian. Taldeko erakusketak jarri ditu Espainian, Italian eta Alemanian; artista egoiliarra izan da Madrilgo C.A.V Neomudéjar-en, bekaduna ARTSevilla’16 topaketan eta aukeratua El pliego/Le Pli/ The Fold proiekturako. 2017an honakoetan hautatu zuten: Projectarte II (Fernando Villalón Fundazioa, Morón de la Frontera), Art Batallion summer edition (WhiteLab, Madril), CALL_17 (A del Arte Galeria,

Diplomada en Dirección de arte por la Escuela T.A.I, grado en Bellas Artes por la UCM de Madrid y Master en Arte por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Obtiene una beca Erasmus especializándose en pintura (ABK Stuttgart), y escenografía (ADK Ludwigsburg). Participa en proyectos cinematográficos en España, Alemania, Reino Unido o Noruega. Exposiciones grupales en España, Italia o Alemania, ha sido artista residente en el C.A.V Neomudéjar de Madrid, becaria en el encuentro ARTSevilla’16, y seleccionada para el proyecto El pliego/ Le Pli/ The Fold. Durante este año 2017 ha sido seleccionada en Projectarte II (Fundación Fernando Villalón, Morón de la frontera), en el Art Batallion summer edition (WhiteLab, Madrid), en el CALL_17 (Galería A del Arte, Zaragoza) y en el FRESH LEGS’17 (Galería Heike Arndt, Berlín). En 2017 será artista residente en AlfaraStudio y Shiro Oni (Onishi, Japón).

STATEMENT-A I STATEMENT Ederraren eta makurraren arteko muga horretan dago nire obra, begiratzen ausartzen garenaren eta ez garenaren artean. Rainer


María Rilke olerkariak esango lukeen bezala, “edertasuna ez da oraindik jasan dezakegun izugarrikeriaren hasiera besterik”. Eratzen ditudan eszenografiak inbaditzen dugun espazio propioa dira, hor bizi diren irudiek distantziatik begiratzen digute, maskararen edo mozorroaren atzean kamuflatuta. Nire ikerketa plastikoaren lerroaren interesgunea hauskortasuna dela uste dut, dela gorputzarena -pelelearen bidez adierazia-, dela gure kontroletik ihes egiten duen buruko espazio konplexu gisa eratutako espazioarena. Site-specific instalazioaren bidez agertoki txikiak planteatzen ditut espazioan, eta eskultura eta marrazkia dira esan ezin dena esperientziatzeko bitartekoak.

— Mi obra se encuentra en ese linde limítrofe entre lo bello y lo siniestro, entre lo que nos atrevemos a mirar, y lo que no. Como diría el poeta Rainer María Rilke, “lo hermoso no es más que el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar”. Las escenografías que recreo constituyen un espacio propio que invadimos, donde las figuras que lo habitan nos miran desde la distancia, camufladas a través de la máscara o el disfraz. Después de todo, creo que mi línea de investigación plástica centra su interés en la fragilidad, ya sea del cuerpo -ese que se ve representado por medio del pelele- o de un espacio constituido más bien como un complejo espacio mental que se escapa a nuestro control. A través de la instalación site-specific planteo en el espacio pequeños escenarios, donde la escultura y el dibujo son el medio para experienciar lo indecible.

13


14


15


Raquel Asensi Ezcaray, 1983

Baganekin batera, poesia eszeniko ez konbentzionalari buruzko ekitaldia, 2015eko apirilean hasitakoa. 2015 | Praktikak Sargadellos O’Castro lantegian, Galizia.

— 16

BIOA I BIO Zeramika artistikoan aditua naiz, zeramikari buruzko masterra egin dut UPV/EHUn, eta Sargadelos galiziar lantegi ospetsuan egin ditut praktikak, diseinuak portzelanan egiten. Arte Ederretan lizentziatu nintzen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta azkenengo urtea Bartzelonakoan egin nuen. Gaur egun doktoretza-programan izena emanda nago, eta sorkuntza- eta ikerketa-lan bat hasi dut zeramikan egindako praktika artistikoetan, 70eko eta 80ko hamarkadatik ikuspegi feministek izan duten eraginari buruz. Nire ekoizpen artistikoa diziplinartekoa da, zeramika, marrazkia, argazkigintza eta gorputz-ekintza batzen ditu. Hainbat sari irabazi ditut, adibidez, ERTIBIL lehiaketarako aukeratu ninduten eta Arteshop 2015ean hirugarren saria lortu nuen. Nire azkenetako lan bat, KISS ME pieza, Bizkaiko Batzar Nagusietako bilduman dago. Gaur egun PSICOCLAVO izeneko fanzine bat argitaratzen dut Spoken Word Bilbao-rekin lankidetzan. SPOKEN WORD BILBAO antolatzen dut, Laura Sam, Gaizka U. Loroño, Luis Menéndez eta Alain

Soy especialista en cerámica artística, habiendo estudiado el máster de cerámica, en la UPV-EHU y realizado prácticas en la conocida fábrica gallega de diseño en porcelana Sargadelos. Me licencié en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, cursando el último año en la Universidad de Barcelona. Actualmente estoy inscrita en el programa de doctorado y he comenzado un trabajo de creación e investigación, sobre la influencia de las perspectivas feministas desde los años ‘70 y ‘80 en las prácticas artísticas en cerámica. Mi producción artística es interdisciplinar, aúna la escultura en cerámica, el dibujo, la fotografía y la acción corporal. He ganado diversos premios como ser seleccionada en el certamen ERTIBIL y el tercer premio en Arteshop 2015. Uno de mis últimos trabajos, la pieza KISS ME, forma parte de la colección de Juntas Generales de Bizkaia. Actualmente edito en colaboración con Spoken Word Bilbao un fanzine llamado PSICOCLAVO. Soy una de las organizadoras junto con Laura Sam, Gaizka U. Loroño, Luis Menéndez, y Alain Bagan, del SPOKEN WORD BILBAO, evento de poesía escénica no convencional, que comenzó en Abril de 2015.


2015 | Prácticas en la fábrica Sargadellos O’Castro, Galicia.

STATEMENT-A I STATEMENT Zeramikan egiten dudan diziplinarteko praktika artistikoak artefaktu deitzea erabaki dudan pieza artistikoak ditu, gizarte- eta kultura-arloko beharren sistemen ondorio zuzenak diren produktuak. Gorputzaren muga materialak hedatzeko modu bezala erabiltzen ditut.

También planteo cuestiones de género y se hibridan conceptos como humanomáquina, natural-artificial. Las extensiones corporales resultantes de esta práctica suelen ser fotografiadas en espacios naturales. Se genera un contraste entre una práctica relacionada con el cuerpo, lo tecnológico y la noción aprendida “naturaleza”, la cual se refleja como socialmente construida.

Nire lanetako batzuen ardatza piezen sormen plastikoa egitea da; gorputzeko irudien bidez identitatea eraikitzeko arazoak planteatzen dituzte. Aurkako nozioak josten ditut, hala nola hauskortasuna-oldarkortasuna, femeninoa-maskulinoa, industrialaeskulana, errepikapena-adierazkortasuna, betierekoa-igarokorra. Genero-gaiak ere planteatzen ditut, eta gizakia-makina, naturala-artifiziala bezalako kontzeptuak hibridatzen dira nire lanean. Praktika honen ondoriozko gorputz-hedapenak espazio naturaletan ateratako argazkiak izaten dira. Kontrastea sortzen da gorputzarekin eta teknologikoarekin erlazionatutako praktikaren eta ikasitako “natura” nozioarekin artean, eta hori sozialki eraikia balitz bezala agertzen da.

— Mi práctica artística interdisciplinar en cerámica aúna piezas artísticas que he decidido llamar artefactos, productos que son consecuencia directa de sistemas de necesidades sociales y culturales. Los empleo como maneras de extender los límites materiales del cuerpo. Algunos de mis trabajos se centran en la creación plástica de piezas, que plantean los problemas de la construcción de la identidad por medio de imágenes corporales. Entretejo nociones opuestas como fragilidad-agresividad, femeninomasculino, industrial-manual, repetición-expresividad, eterno-efímero.

17


18


Argazkia // foto: Alfonso Ă lvarez

19


Wakizashi Bilbao, 1966

Título de Bachillerato y C.O.U. en el Instituto Getxo y licenciatura en Filología Inglesa por la Facultad de Filollogía, Geografía e Historia por la Universidad del Pais Vasco. Ha realizado diversas formaciones entre las que descatan las técnicas de autocad, diseño gráfico, carpintero ebanista y el trabajo de recepcionista nocturno del hotel Las Chapas de Marbella. Desde 2010 se dedica a la creación artística personal utilizando cerámica, ilustración y pintura, y también a la compra y venta de obras de arte.

20

STATEMENT-A I STATEMENT JASOTAKO OINORDETZA

BIOA I BIO Batxilergoa eta UBI Getxoko Institutuan egin ondoren, Ingeles Filologian lizentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitateko Filologia, Geografia eta Historia Fakultatean. Hainbat prestakuntza egin ditu, besteak beste, autocad teknikak, diseinu grafikoa, arotz ebanista eta Marbellako Las Chapas hoteleko gaueko harreragile. 2010az geroztik, sormen artistiko pertsonalean aritzen da, eta zeramika, ilustrazioa eta pintura erabiltzen ditu horretarako; era berean, artelanen salmentan ere ibiltzen da.

Ez dago artista akroniko edo atopikorik, ezta apolitikorik ere. Izan ere, artelan edo ekoizpen artistiko oro denbora eta espazio batean kokatzen da. Artista orok oinordetza saihestezina jasotzen du, saihesten saiatu arren. Eta oinordetza horretan aurreko tradizio artistikoa eta mugitzen garen mundu eta gizarte honetakoa egoten dira. Horregatik, grabatuen suite honi “Jasotako oinordetza” izenburua jarri diot; izan ere, multzo honek jaso duen oinordetza artistikoa Errenazimenduan hasi eta graffitian amaitzen da, gure mundua bezala. Gure klase politikoak hainbestetan erabiltzen eta zikintzen duen terminologia erabili eta parafraseatu nahi izan dut, irudimenik eta kulturarik gabeko klase horrena.


LA HERENCIA RECIBIDA No existe ningún artista acrónico o atópico, igual que no hay artista apolítico. Porque incluso por defecto, toda obra de arte, o producción artística se enmarca en un tiempo y un espacio. Todo artista recibe una herencia ineludible, por mucho que se empeñe en evitarla. Y está herencia, se compone de la tradición artística anterior y del mundo y sociedad en la que nos movemos. Por este motivo he titulado a esta suite de grabados “La Herencia Recibida”, porque dicho conjunto retoma tanto la herencia artística desde el Renacimiento hasta el grafitti, como nuestro mundo. Titulo que parafrasea con sorna la tan usada y ensuciada terminología política de nuestra clase política, tan huérfana de imaginación, y cultura.

21


22


23


Manuel Blázquez Valencia, 1978

sakontzen ari da. Hona hemen Blázquezen laneko maisu eta inspiratzaile nagusiak: Morandi, Calderara, Lewitt, André, Judd, Martin A., Sempere, Asins eta Darvoben.

24

BIOA I BIO Institutuan areagotu zitzaion marrazki teknikoari eta graffitiari buruzko interesa, eta Castellóko Jaume Primer Unibertsitatean gehiago garatu zuen, batez ere, Romualdo Gil irakaslearen Adierazpen Plastikoaren ikastaroan. Publizitateko lehenengo zikloa egin, eta diseinatzaile grafiko bezala esperientzia izan ondoren, Italiara joan zen, eta Grafika Artistikoa ikasten hasi zen Lecce-ko Arte Ederren Akademian Glauco Lendaro eta Donatella Stamer gidari zituela. Paperarekiko grina igorri, eta “segnoa” grabatuaren funtsezko elementua zela erakutsi zioten. Ondoren, esperientzia luzea izan zuen Boloniako Arte Ederren Akademian, eta “Comunicazione e riproducibilità” izeneko tesi batekin diplomatu zen. Bi urtez Cataldo Serafini irakaslearen laguntzailea izan zen. 2011. urtearen amaieran, etapa berri bat hasi zuen Grezian, Xenis Sachinis Grabatuko irakaslearen ondoan, Tesalonikako Aristoteles Unibertsitatean. Gaur egun Valentzian bizi da, eta kode numerikoei eta horien aukera plastikoei buruzko ikerketan

Durante el instituto madura un fuerte interés por el dibujo técnico y el graffiti que desarrolla en los estudios universitarios de la Jaume Primer de Castellón, especialmente en el curso de Expresión Plástica del profesor Romualdo Gil. Tras el primer ciclo en publicidad y un período de experiencia como diseñador gráfico, se traslada a Italia donde comienza el estudio de la Gráfica Artística en la Academia de Bellas Artes de Lecce bajo la guía de Glauco Lendaro y Donatella Stamer, que le transmiten la pasión por el papel y el sentido del “segno” como elemento fundamental del grabado. Le sigue una larga experiencia en la Academia de Bellas Artes de Bolonia, donde se diploma con una tesis titulada “Comunicazione e riproducibilità” y trabaja dos años como asistente del profesor Cataldo Serafini. A finales del 2011 inicia una nueva etapa en Grecia junto al profesor de Grabado Xenis Sachinis de la Universidad Aristóteles de Tesalónica. Actualmente reside en Valencia donde profundiza su investigación entorno a los códigos numéricos y sus posibilidades plásticas. Principales maestros e inspiradores del trabajo de Blázquez son Morandi, Calderara, Lewitt, André, Judd, Martín A., Sempere, Asins y Darvoben.


STATEMENT-A I STATEMENT Nire ikerketa artistikoaren ardatza gizakiaren funtsezko bi aldagairen azterketa da, espazioaren eta denborarena. Nekez sailkatu daitekeen lan plastikoaren bidez egiten dut hori, diziplina artistiko baten baino gehiagoaren artean ibiliz: grabatua, idazkera eta arkitektura. Ikerketa hori garatzeko, aritmetikaren eta geometriaren artean balizko harremanak aurkitu eta ezartzen ditut. Batzuetan, erabilitako paper-formatu desberdinen muga fisikoetara egokitzen ditut zenbakizko jarraipenak. Beste batzuetan, muga horiek hartzen ditut “lerro gidari” bezala, serie desberdinen garapenean.

Mi investigación artística se concentra en el estudio de dos variables esenciales del ser humano, el espacio y el tiempo, a partir de un trabajo plástico de difícil catalogación, a caballo entre diferentes disciplinas artísticas como el grabado, la escritura y la arquitectura. El desarrollo de dicha investigación viene dado a partir de la búsqueda y el establecimiento de posibles relaciones entre la aritmética y la geometría. Unas veces, mediante la adaptación de determinadas sucesiones numéricas a los límites físicos de los diferentes formatos de papel utilizados. Otras, tomando los divisores de dichos límites como “líneas guía” en el desarrollo de las distintas series.

“Programatuta” aritzeko modu hau ez dago artisau-prozesu orok duen bibrazioarekin eta intuizioarekin kontrajarrita. “Desberdintasuna bereizten den espazio batean errepikapen guztiak elkarrekin bizi daitezen lortzea da zeregina”, Deleuzek Desberdintasuna eta errepikapena obraren hitzaurrean azaldu bezala, desberdintasun hori gutxiengoan eta pixkanaka banatu behar da obra guztietan, formari eta edukiari dagokionez.

Este modo de operar “programado” no es contrario a la intuición ni a la vibración que todo proceso artesanal implica. “La tarea consiste en hacer coexistir todas las repeticiones en un espacio donde se distribuye la diferencia”, como expone Deleuze en el prólogo de su obra Diferencia y Repetición, una diferencia distribuida mínima y progresivamente a lo largo de todas las obras en forma y contenido.

Ikuspegi bisualetik, ikerketa hori eta aurreko esperientziak lotu nahi nituzke, geometriako eta lengoaia grafikoko elementurik oinarrizkoenen eta funtsezkoenen arteko erlazio estu, argi eta xumea bilatzen duten esperientziak. Zentzu horretan, Agnes Martin, Antonio Calderara edo Giorgio Griffa egileak adibide garbiak eta erreferente bikainak dira.

Desde el punto de vista visual, me gustaría emparentar dicha investigación con experiencias anteriores que buscan una relación íntima, clara y sencilla entre los elementos más básicos y esenciales de la geometría y el lenguaje gráfico. Autores como Agnes Martín, Antonio Calderara o Giorgio Griffa son claros ejemplos y excepcionales referentes en este sentido.

Amaitzeko, maila kontzeptualean, kanon matematikoak edo zenbakizkoak erabili dituzten artistekin lotu daiteke nire lana, hain zuzen, beren proposamen bisualak garatzeko, eta giza programazioarekin (Sol Lewitt, Hanne Darboven, Irma Blank, etab.) eta, orobat, programazio konputazionalarekin (Elena Asins) zerikusia duten alderdi prozesualetan sakontzeko erabili badituztenekin.

Por último, a nivel conceptual, mi trabajo puede relacionarse a artistas que se han servido de cánones matemáticos o numéricos para desarrollar sus propuestas visuales y profundizar en aspectos procesuales ligados a la programación humana (Sol Lewitt, Hanne Darboven, Irma Blank, etc.) pero también computacional (Elena Asins).

25


26


27


Adrián Castañeda Salamanca, 1990

STATEMENT-A I STATEMENT

28

BIOA I BIO Arte Ederretan graduduna Salamancako Unibertsitatean eta Ekoizpen Artistikoko masterra Valentziako UPVn. Toki hauetan erakutsi da bere obra: Las Naves Espai d’Innovació i Creació, Valentzia; Palacio de Quintanar, Segovia; ABM Confecciones, Vallecas; Injuveren Amadís Aretoa, Madril eta Piraeus, Grezia, besteak beste. VI. Encontro de Artistas Novos-erako hautatu zuten 2016an, eta gaur egun BilbaoArte Fundazioko egoiliarra da Bilbon.

— Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y Máster de Producción Artística en la UPV de Valencia. Su obra ha sido expuesta en Las Naves Espai d’Innovació i Creació de Valencia, Palacio de Quintanar en Segovia, ABM Confecciones de Vallecas, Sala Amadís de Injuve en Madrid ó en Piraeus, Grecia, entre otras. Seleccionado para el VI Encontro de Artistas Novos en 2016 y actualmente residente en la Fundación BilbaoArte de Bilbao.

Bere praktika artistikoa pentsamendu kritikoa sortzeko makineriatzat hartzen du. Kokapen horretatik abiatu, eta boterearekin eta haren hegemoniako mekanismoekin lotutako hainbat alderdiri heltzen die. Gonbit egiten du egungo egoera sozial, politiko eta demokratikoaren inguruan hausnartzera eta geratzera, botere sinbolikoaren ekintzatik abiatuta. Estrategia gisa, elementu alusiboez bereganatu, hitzen erabileraz baliatu eta testuingurutik ateratzen ditu objektuak, eztabaidarekin, ironiarekin eta satirarekin jolastuz.

— Considera su práctica artística como maquinaria de creación de pensamiento crítico. Partiendo de ese posicionamiento aborda diferentes aspectos relacionados con el poder y sus diversos mecanismos de hegemonía, invitando a parar y reflexionar en torno al panorama social, político y democrático actual a partir de la acción del poder simbólico. Como estrategia, una constante apropiación de elementos alusivos, el uso de las palabras y la descontextualización de objetos, jugando con la controversia, la ironía o la sátira.


29


30


31


Paloma De la Cruz Málaga, 1991

32

BIOA I BIO Arte Ederretan graduatua (2014) eta diziplinarteko ekoizpen artistikoan masterduna da (2016), bi tituluak bere hiriko unibertsitatean eskuratuak. Gaur egun artista egoiliarraren beka dauka bere Fakultatean. Bere proiektuarekin, Erótica inversa, parte hartzeko aukeratu dute AHORA III deialdian (Casa Sostoa, 2016) eta zenbait lehiaketa eta erakusketatan, esaterako, INT16 (CCP María Victoria Atencia, Málaga, 2016), MálagaCrea 2017 (Arte Garaikidearen Zentroa, Málaga, 2017) bertako finalista gisa, 8 Grados Sur (Salas Rectorado UMA, Málaga, 2015), Mulier Mulieris (Alacanteko Unibertsitateko Museoa, 2015), edo Songs from Space (Salas Rectorado UMA, Málaga, 2013), besteak beste. Gaur egun bere lehenengo banako erakusketarekin ari da, Erótica inversa (Málagako Arte Ederren Fakultateko Erakusketa Aretoa).

Graduada en Bellas Artes (2014) y Máster en Producción Artística Interdisciplinar (2016), ambas titulaciones por la Universidad de su ciudad. En la actualidad disfruta de una Beca de Artista Residente en su Facultad. Ha sido seleccionada para participar con su proyecto Erótica inversa en la convocarira AHORA III (Casa Sostoa, 2016), y en diferentes certámenes y exposiciones, como INT16 (CCP María Victoria Atencia, Málaga, 2016), MálagaCrea 2017 (Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, 2017) como finalista del mismo, 8 Grados Sur (Salas Rectorado UMA, Málaga, 2015), Mulier Mulieris (Museo de la Universidad de Alicante, 2015), o Songs from Space (Salas Rectorado UMA, Málaga, 2013), entre otras. En la actualidad, se encuentra exponiendo su primera individual Erótica inversa (Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Málaga).

STATEMENT-A I STATEMENT Eskultura bitarteko eta xede gisa ulertzen dut, nortasuna adierazteko moduen eremura eraman eta eragiteko moduak muturrera eramanaz. Gorputz femeninoaren politikekiko posizionamendu batetik abiatuta (bilatutako anbiguotasun enuntziatiboarekin hasi eta emakume gisa neure entitate fisikoaren muturreko onarpen produktibora arte), ikur materialen alderantzikatutako mundu batean sartzen dut ikuslea, nire izate femeninoaren objektualizazio prozesuen arkitektura egiten duen munduan.


Etxea bezalako identitatearen metaforak edo lentzeria azal arkitektoniko gisa erabiltzea, baliagarriak zaizkit zenbait estrategia diskurtsibo hedatzeko. Zoruko eta hormako alikatatuekin, higiene intimoko objektuekin (bidetekin) neure baginaren barneko moldeekin eta beiraztatutako esmaltezko geruzekin esanahien zirkuitulabur sotil bat sortzen dute, edertasun bisualaren erretorika baitago batetik, eta eskulturako eta instalazioetarako prozesu heterodoxoetara baikaramatzate bestetik. Horren bidez, bisualitatearen politika bitxia eta harrigarria ezartzen dut, hau da, gure gaur egungo munduko feminitatearen politika sofistikatua; nire proposamena erronka interpretatiboa da, gaitasun atxikigarria du, eta, aldi berean, emakume subjektuaren ekoizpen erotikoaren taktiken dekonstrukzio anbibalentea egiten du.

femineidad en nuestro mundo actual, articulando mi propuesta como desafío interpretativo que subyuga por una capacidad pregnante, al tiempo que por una ambivalente deconstrucción de las tácticas de producción erótica del sujeto mujer.

— Entiendo la escultura a la vez como medio y fin en sí mismo, para llevarla a un ámbito de representación de los modos de la identidad radicalizando los modos de operación. Partiendo de un posicionamiento respecto a las políticas del cuerpo femenino que se mueve entre una muy buscada ambigüedad enunciativa y una extrema asunción productiva de mi propia entidad física como mujer, sumerjo al espectador en un mundo invertido de signos materiales, que hace arquitectura de los procesos de objetualización de mi propia condición femenina. Las metáforas de la identidad como casa, o de la lencería como piel arquitectónica, me sirven, así, para desplegar una serie de estrategias discursivas que, mediante alicatados de suelo, pared y de objetos de higiene íntima (bidés), moldes del interior de mi propia vagina y revestimientos de esmalte vidriado, producen un sutil cortocircuito de significaciones, dado por la confrontación entre una retórica de la belleza visual y la remisión a unos procesos de producción escultórica e instalativa heterodoxos. Con ello, establezco una curiosa y extrañante política de la visualidad que no es sino una sofisticada política de la

33


34


35


Ana Ciscar Málaga, 1991

Graduada en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y recién cursado el Máster de Producción Artística de la misma, Ana Císcar (1993 – Valencia), ha centrado su formación dentro del ámbito de la pintura y la fotografía. En 2014 comienza a participar en numerosas exposiciones colectivas, así como presentarse a diferentes concursos y convocatorias en las que destacaría la reciente muestra PAM17 en el Instituto Valenciano de Arte Modernos (IVAM), o la selección en el XVIII Premio Nacional de Pintura Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

36

BIOA I BIO Arte Ederretan graduatua Valentziako San Carlos Arte Ederren Fakultatean, eta ekoizpen artistikoaren masterra egin berria han. Ana Císcar (1993 - Valentzia) pinturaren eta argazkigintzaren esparruan trebatu da. 2014an taldeko hainbat erakusketatan parte hartzen hasi zen, baita lehiaketa eta deialdietara aurkezten ere; horien artean bereziki nabarmentzen da PAM17 erakusketa, Arte Modernoen Valentziar Institutuan (IVAM), eta San Carlos Arte Ederretako Errege Akademiako Pinturako XVIII. Sari Nazionalerako hautatu izana.

STATEMENT-A I STATEMENT Azken urteetan garatu dudan obraren ardatza irudiaren balioa eta narraziorako potentziala izan da. Artxiboko eta prentsako antzinako argazkiak hartu, eta tentsio bat sortzen saiatzen naiz, argazki horri errealitatearen errepresentazio leial izateko kualitatea emanda, eta arteetan ematen zaion izaera interpretatiboari, eraikitako narrazioarenari kontrajarrita. Horren emaitza pintura hibridoak dira, dokumentuaren itxura izan arren, anbiguo bihurtu direnak.


La obra que he estado produciendo estos últimos años se ha centrado en el valor de la imagen y su potencial narrativo. Mediante la apropiación de fotografías antiguas, de archivo y prensa, se intenta generar una tensión que proviene de atribuir a la fotografía documental la cualidad de representación fiel de la realidad y contraponerla al carácter interpreta¬tivo, de narración construida, que se otorga a las artes. El resultado son pinturas híbridas que, si bien conservan el aspecto de documento, se han vuelto ambiguas.

37


38


39


Clàudia Del & Jaume Clotet Girona, 1994 // Barcelona, 1994

de Creació Fabra i Coats en Barcelona con el colectivo Didógenes.

40

BIOA I BIO Clàudia Del (Girona, 1994) Arte Ederretan lizentziaduna Bartzelonako Unibertsitatean. Sala d’Art Jove 2017 (Bartzelona) ekoizpensaria lortu du, eta Bartzelonako Fàbrica de Creació Fabra i Coats-en egoiliarra izan da Didógenes kolektiboarekin. Jaume Clotet (Bartzelona, 1994) Arte Ederretan graduduna Bartzelonako Unibertsitatean. Taldeko zenbait erakusketatan hartu du parte: Sistemas de (auto)referencia (etHALL, 2017), Enésima Intempestiva (espai 2 Galeria àngels barcelona, 2016), La Gran Il·lusió (Sala d’Art Jove, 2015), Biennal de Valls (Museu de Valls, 2015), besteak beste.

— Clàudia Del (Girona, 1994) es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Ha obtenido el premio de producción Sala d’Art Jove 2017 (Barcelona) y ha sido residente en Fàbrica

Jaume Clotet (Barcelona, 1994) es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Ha participado en varias exposiciones colectivas como: Sistemas de (auto)referencia (etHALL, 2017), Enésima Intempestiva (espai 2 Galeria àngels barcelona, 2016), La Gran Il·lusió (Sala d’Art Jove, 2015), Biennal de Valls (Museu de Valls, 2015), entre otras.

STATEMENT-A I STATEMENT Millennialen belaunaldikook (90eko hamarkadan jaiotakoek) mass media izenekoen dinamikak barneratu ditugu: subjektu gisa dugun identitatea datubase eta informazio gisa irakur daiteke, entretenimenduaren logika mediatikoari jarraituz komunikatzen gara (bizkortasuna, azalekotasuna eta eragin bisuala), eta gure bizitza kontatzen dugu auto-propagandan oinarrituz. Irratiarekin eta telebistarekin igorle/komunikatzaile bakarra zegoen, eta hartzaile anitza: ikus-entzuleak. Internetekin rol horiek bat egiten hasi dira: ikus-entzuleak erabiltzaile bihurtu dira, eta edukia kontsumitzen eta ekoizten dute aldi berean. Gure praktika artistikoa honi buruzkoa da: Internet eta gailu teknologikoak nola bizi diren elkarrekin, eta nola eragiten duten gure egunerokotasunean. Planteamendu


ironiko eta ludiko batekin, kontakizun bisualak eraikitzen ditugu, eta horrek erreala digitalarekin nola urtu den aztertzera eramaten gaitu, ingurua eta haren errepresentazioa zalantzan jartzera eta karikaturizatzera, eta entretenimenduaren zentzua desitxuratzera.

— La generación de los Millennials (los nacidos en los 90’s) hemos interiorizado las dinámicas de los mass media: nuestra identidad como sujetos se puede leer como una base de datos e información, nos comunicamos siguiendo la lógica mediática del entretenimiento (rapidez, superficialidad e impacto visual) y contamos nuestra vida basándonos en la auto-propaganda. Con la radio y la televisión existía un emisor/comunicador único y un receptor masivo: la audiencia. Con Internet, estos roles se empiezan a fusionar: la audiencia se convierte en los usuarios, que consumen y producen contenido a la vez. Nuestra práctica artística gira entorno a cómo Internet y los dispositivos tecnológicos conviven y afectan nuestra cotidianidad. Manteniendo un planteamiento irónico y lúdico, construimos relatos visuales que nos llevan a explorar la disolución de lo real con lo digital, a cuestionar y caricaturizar el medio y su representación y a tergiversar el sentido del entretenimiento.

41


42


43


Jennifer Custodio Vitoria - Gasteiz, 1990

(España). Asistente de dirección en el proyecto cultural DEAD AT HOME 2016, Salamanca. Prácticas como becaria y ayudante de la coordinadora de exposiciones en el Domus Artium 2002, DA2. Salamanca, 2015.

STATEMENT-A I STATEMENT 44

BIOA I BIO Arte Ederretan graduatua Salamancako Unibertsitatean (Espainia). Artearen Historiako ikasketa aurreratuetako masterra Salamancako Unibertsitatean. Doktore tesia egiten ari da Artearen Historian, Salamancako Unibertsitatean. DEAD AT HOME 2016 kultura-proiektuko zuzendaritza-laguntzailea, Salamancan. Bekadun gisa praktikak egin ditu eta erakusketetako koordinatzailearen laguntzailea izan da Domus Artium 2002, DA2 zentroan. Salamanca, 2015.

— Graduada en Bellas Artes, Universidad de Salamanca (España). Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte, Universidad de Salamanca (España). Doctorando en Historia del Arte, Universidad de Salamanca

Inoiz ez nabil bila, inoiz ez dut hausnartzen... Ez dut proiektu bat edo serie bat egitea ere pentsatzen; nire Polaroidak bakarrik irteten dira. Gustatzen zait elementu absurdoak sartzea, ezohikoak, niretzat groteskoak eta beldurgarriak direnak ere bai; gero pentsatzen dut horrek eskainiko didan estetika bisualean; ez dut estetika horren arrastorik izaten, makina baita nire argazkiei errebelatu eder eta ezustekoa ematen diona. Kamerari uzten diot erabakitzen, maitemintzen naiz, eta plazerezko hartzeen estasira eramaten nauen kiribil batean sartzen naiz, epifania horrek niri azken emaitza erakustea erabakitzen duen bitartean. Bat-batekoaren itzulpen berri bat bere euskarriari eta formatuari berriro esanahia emateko unean; eszenografia fotografiko hauek intentsifikatutako translazio bezala funtzionatuz.

— Nunca busco, nunca medito... Ni pienso en realizar un proyecto o una serie; mis Polaroids salen solas. Me apetece añadir elementos absurdos, inusuales e incluso grotescos y terroríficos para mí;


luego pienso en la estética visual que me proporcionará; la cual desconozco, ya que la máquina es la encargada de dar el revelado bellamente inesperado a mis fotografías. Dejo que la cámara decida, me enamoró y entro en un bucle que me conduce a un éxtasis de tomas placenteras mientras espero a que esta epifanía decida mostrarme el resultado final. Una nueva traducción de lo instantáneo en el momento de la resignificación de su soporte y formato; funcionando estas escenografías fotográficas como traslaciones intensificadas.

45


46


47


Alejandro Francisco Castillo León, 1995

BIOA I BIO 48

Alejandro de Francisco Castillo artista Leóngoa da, eta gaur egun Sormena eta Diseinua graduko azken ikasturtea egiten ari da Bilboko Arte Ederren fakultatean. Batetik, diseinu grafikoaren alorreko azterketa eta garapena interesatzen zaizkio, bereziki Estatuan azaltzen ari diren teknologia eta praktika berriak; bestetik, ikerketa artistiko bat egiten ari da, eta azken bi urte hauetan ikerketa horren ardatza izan da IKTek (Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek) gure bizitzetan duten zereginaz eta ondorioez hausnartzea. ERASMUS+ beka batekin hasi zen dena. Beka horri esker Ingalaterrako Ekialdeko Unibertsitatean (UWE) ikasi ahal izan zuen 6 hilabetez, Bristolen. Hiri horretan eta Londresera egindako joan-etorrietan ikusi ahal izan zuen zenbaterainoko zaintzamaila dagoen herrialde osoan, batez ere segurtasun-kamerei dagokienez. Horren ondorioz, haren praktika artistikoaren norabidea aldatzen hasi zen, eta hausnarketa bat egin beharra zegoela ikusi zuen, gaur egun dugun eta denok parte hartzen dugun hiperkonektibititate-egoeran informazioa trukatzeko dauden ohitura eta forma nagusiei buruz.

Alejandro de Francisco Castillo es un artista leonés, que actualmente está realizando su último año de grado en Creación y Diseño en la facultad de Bellas Artes de Bilbao. Por un lado está interesado en el estudio y desarrollo en el campo del diseño gráfico, con especial interés en las nuevas metodologías y prácticas que se están produciendo actualmente en el panorama nacional; y por otro lleva a cabo una investigación artística que en estos dos últimos años se ha ido centrando en la reflexión sobre el papel y las repercusiones que tienen las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en nuestras vidas. Esto comenzó a partir de una beca ERASMUS+ que le dio la oportunidad de estudiar durante 6 meses en la Universidad del Este de Inglaterra (UWE) en la localidad de Bristol, permitiéndole observar tanto en esta ciudad como en sus continuos viajes a Londres el nivel de vigilancia, sobre todo en lo que respecta a cámaras de seguridad, en el que está sumido todo el país. Así su práctica artística comenzó a cambiar de rumbo, por la necesidad que él veía de afrontar una actitud reflexiva acerca de los hábitos y formas predominantes de intercambio de información que hoy se dan en el estado de hiperconectividad generalizado en el cual vivimos y del que todos somos parte.


STATEMENT-A I STATEMENT Gizarte informazionala, espazio publikoa, gizabanakoak, pribazitatea, kokapena, sare sozialak, ikuspegia, ikusgarritasuna, begiradaren automatizazioa, birtualitatea, erregistroa, biral bihurtzea, berrerabiltzea, esternalizazioa, artxiboa, datu-basea, sailkapena, hashtagak, tagginga, kontraposizioa, errepikapena...dira nire praktika artistikoaren bidez artatzen ditudan kontzeptuak. IKTen (Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak) tresnak eta baliabideak erabiltzen ditut, hala nola bideoa, lokalizazio-sistemak, gordailu bisualak, sare sozialak... hausnartzeko gure mundua eta haren begirada nola ari diren aldatzen, Internetek gure esperientzia eta errealitatea zenbateraino birtualizatzen eta distortsionatzen dituen ikusi ahal izateko, denok, erabiltzaile gisa, amore ematen baitugu, gardentasunari eta irekitasunari bide emateko, eta ahaztu egiten baitugu Internet zerbitzuen sistema panoktiko bat sortzen ari dela informazioa bildu eta zaintzeko. Artea, hein batean, baliagarria da ikusten ez dugun baina egiaz ikusi nahi dugun hori erakusteko.

— Sociedad informacional, espacio público, individuo/s, privacidad, localización, redes sociales, visión, visibilidad, automatización de la mirada, virtualidad, registro, viralidad, reutilización, externalización, archivo, base de datos, clasificación, hashtags, tagging, contraposición, repetición…son una serie de conceptos que abordo actualmente a través de mi práctica artística, utilizando herramientas y recursos propios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), tales como el vídeo, los sistemas de localización, los repositorios visuales, las redes sociales…con el objetivo de llevar a cabo una reflexión de como nuestro mundo y su mirada está cambiando, intentando visibilizar hasta qué punto Internet virtualiza y distorsiona nuestra experiencia y realidad, que todos como usuarios

cedemos, con el objetivo de propiciar la transparencia y el aperturismo, pero olvidando que Internet está creando un sistema panóptico de servicios de recopilación de información y vigilancia. El arte sirve en parte, para mostrar aquello que no vemos, pero que realmente queremos ver.

49


50


51


Martín Del Busto Bilbao, 1999

Organica Magazine edo Broad Magazine. Sare sozialak erabiltzen ditu lana igortzeko eta beste artista batzuekin harremanak izateko. Gaur egun instalazioaren artea, ohiko argazkigintzako metodoak eta gizartearen askatasun materializatua ari da aztertzen.

— 52

BIOA I BIO Getxon bizi da eta Batxilergoko ikasketak amaitzen ari da. Arte Ederretan eta Argazkigintzan matrikulatuta dago, University Of The Arts London-en (UAL). Betidanik interesatu zaizkio artea eta edertasuna. Argazkigintzarekin izan zuen lehenengo harremana 7 urterekin izan zen, amak, eskolako ibilaldi baterako, erabili eta botatzen zen kamera bat erosi zionean. 11 urterekin blog bat hasi zuen bere argazkiak partekatzeko. Ordutik gaur egunera arte zenbait tokitan erakutsi du bere lana: Matadero, Madril (2014 eta 2016), TDI Kultura Aretoa, Getxo (2015), Casa das Artes, Vigo (2016) FOTOARTE, Gasteiz (2016) Torrent Jove, Valentzia (2016), etab. Plataforma hauetan argitaratu du: VSCO, VSCO Academy, Paradise Magazine,

Vive en Getxo y está acabando sus estudios de Bachillerato. Está matriculado en Bellas Artes y Fotografía, University Of The Arts London (UAL). Siempre le ha interesado el arte y la belleza. Su primera toma de contacto con la fotografía fue a los 7 años gracias a una cámara desechable que le regaló su madre para una excursión escolar. Con 11 años empezó un blog con para compartir sus fotografías. Desde ese momento hasta hoy, ha expuesto su obra en Matadero Madrid (2014 y 2016), TDI Aula Cultural Getxo (2015), Casa das Artes Vigo (2016) FOTOARTE Vitoria (2016) Torrent Jove Valencia (2016), etc. Ha sido publicado en plataformas como VSCO, VSCO Academy, Paradise Magazine, Organica Magazine o Broad Magazine. Utiliza las redes sociales para transmitir su trabajo y establecer círculos con otros artistas. Ahora está explorando el arte de la instalación, los métodos fotográficos tradicionales y la libertad materializada de la sociedad.


STATEMENT-A I STATEMENT Nire lanean gizakiak naturan duen presentzia eta haien arteko lotura aztertzen ditut. Hori adierazteko, argazki digitalak eta analogikoak erabiltzen ditut, paisaiak edo erretratuak. Jaio nintzenetik interesatu zaizkit artea eta edertasuna. Egunero margotzen nuen, eta 11 urte nituela argazkigintzaz bereziki interesatzen hasi nintzen. Urte hauetan zenbait erakusketatan hartu dut parte, eta argazkigintza ikasi dut Algortako irudi-tailerrean. Instalazioa asko interesatzen zait, baina inoiz ez dut nire lana bakarka erakusteko aukerarik izan. Gaur egun mundu analogikoa aztertzen ari naiz, askatasun artifizialari buruzko proiektu bat. Garrantzi handia ematen diet sare sozialei lana egiterakoan, miresten dudan jendearekin harremanak izaten baititut (argazkilari, margolari, musikariekin...). Gaur egun hauen obra dut inspirazio iturri: Michal Pudelka, Marisa Gonzalez, Juno Calypso eta Rosalía.

— Mi trabajo explora la presencia del ser humano en la naturaleza y su conexión. Suelo expresarlo mediante el medio fotográfico digital y analógico con escenas paisajísticas o retratos. Desde que nací siempre me he interesado por el arte y la belleza. Solía pintar todos los días y con 11 años me interesé especialmente por la fotografía. Durante estos años he participado en diversas exposiciones y he estudiado fotografía en el Taller de Imagen, Algorta. Me interesa en especial la instalación aunque nunca he tenido la oportunidad de exponer mi obra individualmente. En estos momentos estoy explorando el mundo analógico un proyecto de obra la libertad artificial Doy mucha importancia a las redes sociales a la hora de trabajar ya que establezco círculos de gente a la que admiro (fotógrafos, pintores, músicos, etc.) En este momento me siento inspirado por la obra de Michal Pudelka, Marisa Gonzalez, Juno Calypso y Rosalía.

53


54


55


Art al Quadrat Valencia, 1982

Villalart 2017 bigarren edizioan. Castellóko Coll Blanc galeria dute ordezkaria.

56

BIOA I BIO 2002an jaio zen Art al Quadrat talde artistikoa; Mónica eta Gema Del Rey Jordà (Valentzia, 1982ko abuztuak 2) dira taldeko kideak. Arte Ederretan lizentziatu ziren 2005ean, eta Ekoizpen Artistikoko masterra lortu zuten 2008an, Valentziako San Carlos Arte Ederretako Fakultatean (UPV). 2013az geroztik Mónica Arte Ederretako doktorea da; UPVren saria lortu zuen. Sormen artistikorako bi beka lortu dituzte: Hàbitat, Castellóko Udalarena, 2013 eta 2014an, eta Cátedra Arte y Enfermedad, UPVrena. Egonaldiak eta egoiliartzak ere egin dituzte Bartzelonan (Fabra i Coats), Vienan, Londresen, Kasselen eta Santiago de Compostelan (II Encontro de artistas novos 2012). Duela gutxi sari hauek lortu dituzte: Biennal de Arte de Mislata 2016, Arts Visuals Can Felipa 2016, XII. Convocatoria de Instalaciones de Mujer, CCHSN de La Cabrera (Madril) 2017, eta lehen saria

En el año 2002 nace el grupo artístico Art al Quadrat formado por Mónica y Gema Del Rey Jordà (Valencia, 2 de agosto de 1982). Son licenciadas en Bellas Artes en 2005 y tituladas en el Máster en Producción Artística en 2008 por la Fac. de BBAA San Carlos de Valencia (UPV). Desde 2013 Mònica es doctora en Bellas Artes obteniendo el premio extraordinario de la UPV. Han disfrutado de becas de creación artística como las Becas Hàbitat del Ayuntamiento de Castellón 2013 i 2014 o la Cátedra Arte y Enfermedad de la UPV. También han realizado estancias y residencias en Barcelona (Fabra i Coats), Viena, Londres, Kassel y Santiago de Compostela (II Encontro de artistas novos 2012). Recientemente han sido galardonadas con la Biennal de Arte de Mislata 2016, Arts Visuals Can Felipa 2016, Premio en la XII convocatoria de Instalaciones de Mujer en el CCHSN de La Cabrera (Madrid) 2017 y Primer premio en la segunda edición de Villalart 2017. Están representadas por la galería Coll Blanc de Castellón.


STATEMENT-A I STATEMENT Eskatu ahalako sortzaile dual feministatzat hartzen dugu geure burua. Sortzeko eta hazteko zeregina bizi-prozesu bat da, eta gure identitatea osatzen du. Gure obran, estutzen eta lotzen gaituzten egiturak ateratzen ditugu argitara; eta, horretarako, oso modu pertsonalean hartzen dugu jarrera eta engaiatzen gara. Galdera kritikoak egiten ditugu, egunerokotik dugun borroka aktiboan, artearen bidez ahaldundu ahal izateko. Artista gisa engaiatzea eta gure erantzukizuna hartzea erabaki genuen denon mesederako.

— Nos autodefinimos como creadoras duales feministas a demanda. La misión de crear y criar es un proceso vital que completa nuestra identidad. En nuestra obra sacamos a la luz las estructuras que nos oprimen y nos encorsetan, para ello, nos posicionamos y nos implicamos de una manera muy personal. Generamos preguntas críticas en una lucha activa desde lo cotidiano para empoderarnos a través del arte. Como artistas decidimos comprometernos y asumir nuestra responsabilidad a favor del procomún.

57


58


59


Arantza Elejabeitia Ezcaray, 1983

Nire azkenengo proiektua argazki-liburu bat da, AIA argitaletxearekin egin dut eta aurtengo ekainean aurkeztuko dut.

60

BIOA I BIO Artearen Errestaurazioa eta Zaharkinak ikasi nuen Madrilen, Alcaláko Unibertsitatean, eta, aldi berean, argazkigintzan trebatu nintzen Blank Paper eskolan. Teknikarekin zerikusia duten argazkigintzako hainbat proiektu egin ditut Vancouver, Lima eta New Yorken. Bosque eta Beautiful Ugliness fanzineak argitaratu ditut, eta Publications for Pleassure argitaletxeak aukeratu ninduen Brochures izeneko faksimile monografikoetarako, argazkilari gonbidatu gisa. Argazkigintzaren komisariotzan interesatua nago, Ezcaray Photo Club proiektua egiten ari naiz, eta elkarte aizun horren atzean mozorrotu, eta argazkiaz hausnartu dezaket, bitarteko bezala hartuta. Granadako Suma jaialdian hartu dut parte, Argider Apariciorekin batera, “Leku Bera” proposamenarekin; hor, fikzioko hiri berari argazkiak atera dizkiogu bi hiri desberdinetatik. Getxo Arte 2016 edizioan hartu nuen parte, “Flaneur Digital” proiektuarekin; proiektu horretan nire argazki-ekintzaren txikitasuna aztertu nuen, nire irudiak eta Google Street View-koak aurrez aurre jarriz.

Estudié Restauración de Arte Y Antigüedades en Madrid, en la Universidad de Alcalá y en paralelo me formé como fotógrafa en la Escuela Blank Paper. He llevado a cabo varios proyectos fotográficos relacionados con la técnica en Vancouver Lima y Nueva York. He publicado los fanzines Bosque y Beautiful Ugliness y fui seleccionada por la editorial Publications for Pleassure como fotógrafa invitada para Brochures, unos facsímiles monográficos. Interesada en el comisariado de fotografía llevo a cabo el proyecto Ezcaray Photo Club, que, disfrazado de falso club, me sirve para reflexionar sobre la foto como medio. He participado en el festival Suma de Granada junto a Argider Aparicio con la propuesta “Leku Bera” donde jugábamos a fotografiar la misma ciudad ficticia desde dos ciudades diferentes. Participé en Getxo Arte 2016 con mi proyecto “Flaneur Digital” en el que indagaba sobre la futilidad de mi acción fotográfica confrontando mis imágenes a las de Google Street View . Mi último proyecto es un fotolibro con la Editorial AIA que presento en Junio de este año.


STATEMENT-A I STATEMENT Tresna artistiko gisa hartutako paseoak blaitu du praktika azken hamarkadetan hainbat formatu eta ikerketatan. Zentzu horretan, noraezean ibiltzera jotzen dut, hirien konfigurazio berriarekiko: periferietan hazten diren espazio homogeneo berriak dira nire obraren katalizatzaileak; hor argazkigintza analogikoa eta hiriko eremu berri horiek dokumentatu eta artxibatu nahia bateratzen dira.

por las nuevas infraestructuras que dirigen y orientan nuestros desplazamientos hacia la normalidad escenificada de la ciudad turística y publicitada.

Espazio generikoak aurkitzean, nazioz gaindiko kartografia bat egin ahal izan dut, non hiriak desegin egiten diren beren arkitektura ikonikoan akatsak, asfaltoak eta kitsch den guztiak hartutako hiri bat aurkitzeko. Horretarako, noraezaren genealogia hartu dut berriro, flâneur eta citywalks delakoak, norabiderik gabe ibiltzeko, hau da, azpiegitura berriek egindako zirkuituetatik kanpo, horiek gure joan-etorriak hiri turistiko eta publizitatuaren normaltasun eszenifikatura bideratzen baitituzte.

— El paseo como herramienta artística ha inundado la práctica durante las últimas décadas en numerosos formatos e investigaciones. En este sentido, recurro al deambular en relación con la nueva configuración de las ciudades: los nuevos espacios homogéneos que crecen en las periferias son el catalizador de mi obra, que conjuga fotografía analógica con el ansia de documentación y archivo de estas nuevas zonas urbanas. El descubrimiento de los espacios genéricos me ha permitido trazar una cartografía transnacional, donde las ciudades se deshacen de su arquitectura icónica para encontrar una ciudad habitada por el error, el asfalto y lo kitsch. Para ello, retomo la genealogía de la deriva, el flâneur y los citywalks para sumergirme en un pasear no-dirigido, es decir, fuera de los circuitos trazados

61


62


63


Cristina Fernández Sevilla, 1993

eta testuingurukoari aplikatuta, Leila Landa kolektiboan. 2016an Iturfesten hartu du parte kolektibo horrekin, Historia geurea da lanarekin, eta Bilbao Artdistric Bizkaia Aretoan, 99 acciones y una palabra obrarekin.

64

BIOA I BIO Arte Ederretan graduatua eta arte garaikide, teknologiko eta performatiboan masterduna Euskal Herriko Unibertsitatean. Testuinguru garaikide zehatz bat ulertzeko estrategien bilaketaren bidez garatzen du bere lana; sareak erakusten digun paisaiarekin eta paisaiarentzako eremu soziala, hain zuzen ere. Bere prestakuntza zabaldu egin du mintegien, ikastaroen eta tailerren bidez; bideoarekin, teknologiarekin, entzuteko artearekin eta paisaiarekin lotutako eremu artistikoan. Zenbait aipamen eta sariak eta egoiliartzak jaso ditu; hauek nabarmendu daitezke: Sevillako Unibertsitateko Arte Plastikoen XXIII. Lehiaketa Nazionalerako aukeratua, BideOtik-en parte hartzea, Azkuna Zentroa, eta Renoko Unibertsitateko beka-egoiliartza (Nevada, AEB). Aldi berean, apropiazioa eta performatibitatea zeharkatzen duten proiektuak garatzen ditu, logika historikoari

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de y Máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo en la Universidad del País Vasco, Bilbao. Desarrolla su trabajo a través de la búsqueda de estrategias para entender un contexto concreto contemporáneo como es el ámbito social con y para el paisaje que nos muestra la red. Ha ampliado su formación con seminarios, cursos y talleres dentro del ámbito artístico relacionados con el vídeo, la tecnología, el arte sonoro y el paisaje. Ha recibido diferentes menciones, premios y residencias, entre las que se pueden destacar, seleccionada en el XXIII Certamen Nacional de Artes Plásticas de la Universidad de Sevilla, la participación en BideOtik, en Azkuna Zentroa o la beca-residencia en la Universidad de Reno, Nevada (EEUU). Paralelamente, desarrolla proyectos que atraviesan la apropiación y la performatividad aplicados a una lógica histórica y contextual formando parte del colectivo Leila Landa, con el que ha participado en 2016 en Iturfest, con Historia geurea da o en Bilbao Artdistric Bizkaia Aretoa con 99 acciones y una palabra.


STATEMENT-A I STATEMENT Baliabide digitalek gure bizitzan duten interakzioa gero eta nabarmenagoa da, zenbateko saturazioaz eta abiaduran bizi garen... ohartu gabe igarotzen dira, elkarrekintzan aritzeko ditugun gailu permisiboen bidez kontsumitzen ditugun irudiak bezala. Behin ikusitakoan ahazten ditugun irudi horiek interesatzen zaizkit, itxuraz baliorik ez dutenak, edo ikusi ditugunik ere ohartzen ez garenak eta gure ohiko eta eguneroko paisaiaren zati direnak. Begirada hori erabili nahi dut, esanahi berriak aurkitu, eta irudiak hitzak bezala eratzen direla ikusi; gaur egun sarearen barruan eratzen eta integratzen dira, hiztegi/imaginario bisual berri bat sortzen dute, eta hori neure egiten dut nire praktika artistikoa formulatzeko.

— La interacción de los medios digitales en nuestras vidas cada vez es más evidente, la saturación, la velocidad.. con/en la que vivimos pasan desapercibidas al igual que las imágenes que consumimos a través de los dispositivos permisivos con los que interactuamos. Me interesa pues, esas imágenes aparentemente si valor que olvidamos una vez visionadas, o que ni siquiera somos conscientes que las hemos visto y forman parte de nuestro paisaje cotidiano más frecuente. Esa mirada es la que pretendo poner en juego buscando nuevos significados y observando como las imágenes al igual que las palabras, actualmente se configuran y se integran dentro de la red creando un nuevo diccionario/imaginario visual del que me apropio para formular mi práctica artística.

65


66

ourtownreno resident encampement


67

habitats near

Terrific


Paco Chanivet Sevilla, 1984

miope (Arts Santa Mónica). Gaur egun iraupen luzeko arte-egonaldia du Hangar. org ekoizpen-zentroan.

68

BIOA I BIO Arte Ederretan lizentziaduna da, eta Gizarte eta Kultura Antropologiako eta zuzendaritza eta gidoigintza zinematografikoko ikasketak ditu. Hauek dira hemengo arlo artistikoan egin dituen ekarpenetako batzuk: Tràfic Jaialdia (CCCB), El lugar de los hechos (Sala d’Art Jove), ClaResil 2012mg (La Capella), Audio-deriva para el Archivo J.R Plaza (La Virreina Centre de la Imatge), Blue Seven Phenomena y 100% Desván (Sant Andreu Contemporani), F de Ficción (Can Felipa Arts Visuals), Constelaciones Familiares (Sala Muncunill EspaiDos), Ne Travaillez Jamais (ADN Platform, ADN Galería) eta Siga los rastros como si fuera

Es licenciado en Bellas Artes con estudios en Antropología Social y Cultural y en dirección y guión cinematográfico. Algunas de sus aportaciones en el ámbito artístico local han sido para Festival Tràfic (CCCB), El lugar de los hechos, (Sala d’Art Jove), ClaResil 2012mg (La Capella), Audio-deriva para el Archivo J.R Plaza (La Virreina Centre de la Imatge), Blue Seven Phenomena y 100% Desván (Sant Andreu Contemporani), F de Ficción (Can Felipa Arts Visuals), Constelaciones Familiares (Sala Muncunill EspaiDos), Ne Travaillez Jamais (ADN Platform, ADN Galería) y Siga los rastros como si fuera miope (Arts Santa Mónica). Actualmente reside como artista de larga duración en el centro de producción Hangar.org.

STATEMENT-A I STATEMENT “Bi munduren artean gaude, bata ez dugu onartzen eta bestea oraindik ez da” I.S Bi unibertso horien artean dago Chaniveten obra; jarrera sinesgabe eta trufariarekin arraro, eder eta sublime denaren artean dago kokatuta. Hezkuntza katoliko-kristauak eraginda, mendekotasuneko erlazioa du absolutuarekin, eta, horren ondorioz,


haren ekoizpen artistikoa formen eta gaien erakuspen bat da. Zatikako praktika du, eta sistematizazio orotatik ihes egiten du. Haren metodologia lotura kuantikoaren propietateak imitatzeko saiakera trauskila da; begiratu batera elkarrengandik urruti dauden puntuak lotzen ditu, azaleratzen ari diren errealitateen ereduak sortzeko, jada badagoenaren antzik izan ez dezaten eta guk horrekin dugun harremana gaiztotu dadin. Haren obsesioek zenbait gai ukitzen dituzte, esaterako, mito primigenioak gure eskutik errepikatzeko moduak, maitasuna existentziaren izaera tragikotik ihes egiteko modu gisa, teknologia errealitatera sartzeko ate gisa -babesten gaituen errealitatea ordezkatu nahi ez duena, eta errealitate hori balizko bakarra ote den zalantzan jartzen duena-, eta (zientzia fikzioaren eta kostunbrismoaren bidez) ezinezkoen bihotzetan sutan dauden aukerekin gogoeta egitea.

la que nos ampara, sino a cuestionarla como la única plausible, y especular (a través de la ciencia ficción y el costumbrismo) con las posibilidades que arden en el corazón de los imposibles.

— “Estamos entre dos mundos, uno no lo reconocemos y el otro todavía no existe” I.S Entre estos dos universos se encuentra la obra de Chanivet, que con una actitud descreída y socarrona deriva entre lo raro, lo bello y lo sublime. Influenciado por una educación católicocristiana, mantiene una relación de dependencia con lo absoluto que ha convertido su producción artística en una efusión de formas y temas. Su práctica es fragmentaria, y evita cualquier sistematización. Su metodología es un burdo intento por imitar las propiedades del entrelazamiento cuántico, conectando puntos que, a primera vista, están lejos unos de otros para crear modelos de realidad emergentes que no se parezcan a la ya existente sino que perviertan nuestra relación con la misma. Sus obsesiones abordan temas como la forma en que los mitos primigenios se repiten a través de nosotros, el amor como modo de evadir la naturaleza trágica de la existencia, la tecnología como la puerta de acceso a una realidad que no busca sustituir

69


70


71


Rafael Jiménez Córdoba, 1989

Madrilgo ARCOn. Nazioarteko azoketan ere hartu du parte, esate baterako, JUST MAD (Madril), ART & BREAKFAST (Málaga), edo ARCO2017 azoketan; eta banako erakusketak egin ditu Málaga, Madril, Gijón edo Kordoban. 2012az geroztik Z izeneko arte garaikideko jardunaldiak koordinatzen ditu, beste batzuekin batera, Montalbánen (Kordoban); hausnarketarako eta interakzio artistikorako landa-guneko espazio horretan, zenbait erakusketa eta interbentziotako komisarioa da.

72

— Licenciado en BBAA en la especialidad de grabado y diseño por la Universidad de Sevilla en 2012.

BIOA I BIO Arte Ederretan lizentziatua Sevillako Unibertsitatean 2012 urtean, grabatuaren eta diseinuaren espezialitatean. Graffitiaren eta hiriko artearen munduan hasi zuen bere ibilbidea; muralak egiten zituen, eta lengoaia desberdinak aztertu zituen pinturaren eta irudiaren distortsioaren inguruan. 2011z geroztik, beka hauek lortu ditu: Fundación para jóvenes creadores Antonio Gala (Kordoba), AlNorte (Asturias), PINEA AIR (Rota) eta EmergenT Torremolinos. Era berean, lana aurkezteko aukeratu zuten Hans Ulrich Obrist eta Simon Castestsek 2015ean, 89plus artista gazteen nazioarteko topaketan jartzeko,

Inicia u trayectoria en el mundo del graffiti y el arte urbano realizando murales y explorando diferentes lenguajes en torno a la pintura y la distorsión de la imagen. Desde el año 2011 ha sido becado por la Fundación para jóvenes creadores Antonio Gala (Córdoba) , AlNorte (Asturias) , PINEA AIR (Rota) o EmergenT Torremolinos, y seleccionado para presentar su trabajo en 89plus, encuentro internacional de jóvenes artistas en ARCO Madrid por Hans Ulrich Obrist y Simon Castests en 2015. Asimismo ha participado en ferias internacionales como JUST MAD (Madrid), ART & BREAKFAST (Málaga) , o ARCO2017 y expuesto individualmente en ciudades como Málaga, Madrid, Gijón o Córdoba.


Desde 2012 es uno de los coordinadores de Z, Jornadas de arte contemporáneo de Montalbán de Córdoba, espacio de reflexión e interacción artística en un medio rural donde comisaria diferentes proyectos expositivos e intervenciones.

STATEMENT-A I STATEMENT Praktika artistikoa eta pintura erabili denboraren iraganaz hausnartzeko; iragan, orain eta etorkizunaren arteko trantsizioa; historia eta memoriaren (pertsonal eta kolektiboaren) arteko aldeak irudi ikonikoak, historikoak eta ezagunak eskuratuz. Ikuspegien aniztasuna, gertakari objektibo baten, haren interpretazioaren eta irudiaren eta kontakizunaren deformazioaren artean, manipulatuz esanahi berriak sortzeko; horrek hartu du nire lan pertsonalaren zati handi bat azken bost urteetan. Ideiak zehazten du erabili beharreko bitartekoa. Pinturak, marrazkiak, instalazioak, proiektuak eta ekintzak lantzen ditut, eta arteaz dudan ikuspegiari erantzuten diote, munduan “egoteko” era eta nire testuingurua manipulatzeko modu bezala ikusten baitut artea.

— Utilizar la práctica artística y la pintura como medio de reflexión sobre el paso del tiempo; las transiciones entre pasado, presente y futuro; las diferencias entre historia y memoria (personal y colectiva) desde la apropiación de imágenes icónicas, históricas y populares. La multiplicidad de puntos de vista desde los que se sucede un hecho objetivo, su interpretación y la deformación de la imagen y el relato a través de su manipulación para generar nuevos significados ha ocupado gran parte de mi trabajo personal en los últimos cinco años. Desde una perspectiva en la que la idea marca el medio expresivo a utilizar desarrollo pinturas, dibujos, instalaciones, proyectos y acciones que responden a mi visión del arte como manera de “estar” en el mundo y como medio para manipular mi contexto.

73


74


75


Gala Knörr Vitoria - Gasteiz 1984

hautatua (Mall Galleries, Londres); egonaldi artistikoa Cité Internationale des Arts de Parisen 50. urtemugan (Frantzia); CREADORES 2016 nazioarteko beka, La Térmica Centro de Cultura Contemporánea, Málaga (Espainia); Bilbaoarte Fundazioaren ekoizpen eta egonaldi artistikoaren beka (Espainia), eta, duela gutxi, Premi Miquel Casablancas 2017ren finalista. Gaur egun Knörrek Londonen eta Espainian bizi eta lan egiten du.

76

BIOA I BIO Gala Knörr diziplina anitzeko artista da, pinturaren, argazkigintzaren eta bideoaren arloetan aritu dena. Haren jarduera artistikoak gizarte garaikide honetan teknologiak eta identitateak duten intersekzioa aztertzen du. MA Fine Arts-en graduatu zen Central Saint Martins-en, eta BFA Fine Arts-eko lizentziaduna da Parisko Parsons School of Design-etik. Galak nazioarteko bekak, egonaldiak eta aipamenak jaso ditu, besteak beste: Emergencias 2.0 La Casa Encendida, Madril (2010); Ohorezko aipamena, BEERS London Emerging Art Award (Erresuma Batua); The Columbia Threadneedle Prize 2014rako

Gala Knörr es una artista multidisciplinar que ha trabajado en los distintos campos de la pintura, fotografía y vídeo. Su práctica artística explora la intersección de la tecnología y la identidad dentro de la sociedad contemporánea. Se graduó con un MA Fine Arts en Central Saint Martíns y está licenciada con un BFA Fine Arts por la Parsons School of Design de París. Gala ha recibido becas, residencias y distinciones internacionalmente entre las que se incluyen Emergencias 2.0 La Casa Encendida en Madrid (2010); una Mención Honorable de BEERS London Emerging Art Award (Reino Unido); seleccionada para el The Columbia Threadneedle Prize en 2014 (Mall Galleries, Londres); una residencia artística en el 50ª aniversario de la Cité Internationale des Arts de París (Francia); la beca internacional CREADORES 2016 de La Térmica Centro de Cultura Contemporánea en


Málaga (España); la beca de producción y residencia artística de la Fundación Bilbaoarte Fundazioa en Bilbao (España), y recientemente, como finalista del Premi Miquel Casablancas 2017. Actualmente Knörr vive y trabaja entre Londres y España.

STATEMENT-A I STATEMENT Gizarte garaikidean pertsonen arteko erlazioak nola eratzen diren interesatzen zait. Oso gustukoa dut azken urteetan aurrerapen teknologikoaren eta identitatearen artean sortu den intrigazko harremana; nola hedatzen diren horri buruzko ideiak; nola sortzen dituen gizarteak arau berriak. Errealitate alternatibo bat sortu dugu, adierazteko aske izateko eta informazio infinitua eskura izateko. Txundigarria iruditzen zait Internet zein tresna boteretsu bihurtu den; gizabanakoak aztertu egin dezake eta bere errealitate sozialak eta kulturalak hedatzeko modu desberdinak sortu.

— Me interesa como se forjan las relaciones interpersonales en la sociedad contemporánea. Me apasiona la intrigante relación que se ha creado en los últimos años entre los avances tecnológicos y la identidad; cómo se expanden las diferentes ideas sobre la misma; cómo la sociedad crea nuevas normas. Hemos creado una realidad alternativa con el fin de ser libres para expresarnos y tener acceso a infinita información. Me fascina como Internet se ha convertido en una poderosa herramienta, en la que el individuo puede explorar y crear diferentes maneras de expandir sus realidades sociales y culturales.

77


78


79


Eztizen La Cruz Algorta, 1994

80

en la galería La Higuera de Bilbao en 2017, Amor Fati en la galería de Ernest Lluch de Donostia en 2016 o Moduak en la Sala Araba de Vitoria. Además, ha participado en Artista Liburuen Agerpena eta Erakusketa en el museo San Telmo y el especio Reflex en Donostia, y ha publicado grafica en Harrikadie, por HEA kultur elkartea; Gabriel Arestiren Etxea. Eako poesia eguna.

BIOA I BIO Bilbon jaio zen 1994an eta gaur egun Getxon bizi da. Arte Ederretan graduatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean. 2016an pintura-arloko masterra hasi zuen unibertsitate horretan bertan. Taldeko erakusketetan hartu du parte, hala nola Fragmentos eta Bilboko La Higuera galeriako 1. arte-azokan, 2017an, Amor Fati Donostiako Ernest Lluch galerian 2016an eta Moduak Gasteizko Araba Aretoan. Gainera, San Telmo Museoko Artista Liburuen Agerpena eta Erakusketan eta Donostiako Reflex espazioan hartu du parte; era berean, argitalpen grafikoa egin du Harrikadien, HEA kultur elkartea; Gabriel Arestiren Etxea. Eako poesia eguna.

— Nace en Bilbao en 1994 y actualmente vive en Getxo. Es graduada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. En 2016 inicia el master en pintura por la misma universidad. Ha participado en exposiciones colectivas como Fragmentos y 1ª feria de arte

STATEMENT-A I STATEMENT Arrosengatiko sentimentalismo tematia daramat begietan eta ez zait joaten. Ez da horrenbeste arrosak lorea den heinean erromantizismoagatik jasaten duen epai klasikoagatik, baizik eta haren forma eta hutsuneagatik, nire eskua zeharkatzen baitute. Perfekzioa eta erabateko edertasuna da. Erakarpena, begiratua izatea eskatzen ez duen arren, nire begien arreta higuinera arte erregutzen duen zerbaitekiko. Arrosaren bikaintasuna, motzean lotzen zaio nire larritasunari, nola desagertzen den ikustean; akatsik gabea egun bakar batez. Eta zer axola dio. Haren bizipenak harremanak ezarri ditu nire pinturan. Nire garunaren nukleoan ezarri da, logikarik eta izenik gabe. Hilezkor madarikatua.

— Llevo en los ojos un sentimentalismo obstinado por las rosas que no se me va. No tanto por la clásica sentencia al romanticismo que sufre la rosa por


flor, si no por su forma y hueco, que atraviesan mi mano. Es perfección y belleza absoluta. Atracción por algo que no pide ser mirado pero que suplica la atención de mis ojos hasta la repulsión. Lo sublime de una rosa, ata en corto a mi angustia al ver como desaparece; perfecta solo un día. Y qué importa. Su vivencia ya ha establecido relaciones en mi pintura. Se ha instalado en el núcleo de mi cerebro, sin lógica ni nombre. La maldita inmortal.

81


82


83


Rebeca Lar Vigo, 1993

Galerías IV (La Cárcel de Segovia Centro de Creación, Segovia, 2016), Eso sigue su curso (Pontevedrako Museoa, 2016). Saria eman diote Del lat. medicina. lanagatik Vigoko Álvaro Cunqueiro Ospitalerako obra artistikoak sortzeko Arte Eder Fakultatearen 25. urtemugako II. Lehiaketan (2015). Era berean, lehenengo saria lortu du Nire herria argazki -seriearekin Vigoko Unibertsitateko XI. Argazkigintza Lehiaketan (2014) eta Iniciativa Xove de la Xunta de Galicia programaren diru-laguntzarekin komisariatu du PALABRA DE ARTISTA proiektua (Pontevedra, Vigo, Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, 2016).

84

BIOA I BIO Arte Ederretan graduatua Vigoko Unibertsitatean (2015); Galiziako Autonomia Erkidegoko karrera amaierako saria (Galiziako Xunta, 2016) lortu zuen. Arte Garaikidea. Sormena eta Ikerketa masterra egin du (Vigoko Unibertsitatea, 2016), eta gaur egun doktoretza-programan dago Arte Garaikideko Sormena eta Ikerketa arloan (Vigoko Unibertsitatea). Ibilbide artistikoari dagokionez, taldeko zenbait erakusketatan hartu du parte, hala nola, Más allá de los géneros. Prácticas artísticas feministas en Galicia desde los noventa (MARCO, Vigoko Arte Garaikidearen Museoa eta Galiziako Auditorioa, Santiago de Compostela, 2017),

Es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo (2015) con premio fin de carrera de la Comunidad Autónoma de Galicia (Xunta de Galicia, 2016). Ha realizado el Máster en Arte Contemporáneo. Creación e Investigación (Universidad de Vigo, 2016) y actualmente se encuentra en el Programa de Doctorado en Creación e Investigación en Arte Contemporáneo (Universidad de Vigo). De su trayectoria artística se puede destacar la participación en diferentes exposiciones colectivas, como Más allá de los géneros. Prácticas artísticas feministas en Galicia desde los noventa (MARCO, Museo de Arte Contemporáneo de Vigo y Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, 2017), Galerías IV (La Cárcel de Segovia Centro de Creación, Segovia, 2016), Eso sigue su curso (Museo de Pontevedra,


2016). Ha sido premiada con la obra Del lat. medicina. en el II Concurso del 25 Aniversario de la Facultad de Bellas Artes para la creación de obras artísticas para el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (2015). También ha obtenido el primer premio con la serie fotográfica Mi pueblo en el XI Certamen de Fotografía de la Universidad de Vigo (2014) y ha comisariado, bajo subvención del programa Iniciativa Xove de la Xunta de Galicia, el proyecto PALABRA DE ARTISTA (Pontevedra, Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, 2016).

STATEMENT-A I STATEMENT Nire proiektu artistikoak diziplina anitzekoak dira, alderdi antropologikoz beteta daude, eta artxibo ideiara hurbiltzen dira. Batzuetan izaera iluna dute, baina erabat objektiboa, dokumentaletik gertukoa; beste batzuetan, aldiz, objektibotasun ez hain zorrotzak lekua egiten dio ironiari, eta literaturako elementuak edo elementu surrealistak sartzen dira. Errealitatea ikertzeari eta aztertzeari garrantzi handia ematen diot, eta asko interesatzen zait giza jokabidearen ezaugarri batzuez hausnartzea eta zalantzan jartzea, baita kultura-eraikin batzuk egotea ere, eta horiekin guztiekin lotuta dauden beste elementu batzuen azterketa egitea ere bai, hala nola espazioarena edo kokatzen diren testuinguruarena. Landu ditudan azkenengo proiektuak emakumearen eta haren errepresentazioen inguruko kezkatik datoz, eta sorginaren irudian oinarritu naiz haiek eraikitzeko.

— Mis proyectos artísticos, de carácter multidisciplinar, se encuentran cargados de aspectos antropológicos y, próximos a la idea de archivo, adquieren en ocasiones un carácter oscuro pero estrictamente objetivo, cercano a lo documental, mientras que en otros casos una objetividad menos

rigurosa da paso a la ironía e incluso a la introducción de elementos literarios o surrealistas. Otorgando una gran importancia a la investigación y al estudio de la realidad, me interesan muy especialmente la reflexión y el cuestionamiento de determinadas características de la conducta humana, así como la existencia de ciertas construcciones culturales, y el análisis de otros elementos relacionados con todo ello, como el espacio o el contexto en el que se sitúan. Los últimos proyectos en los que he trabajado surgen de una preocupación en torno a la mujer y sus representaciones, y para construirlos me he basado en la figura de la bruja.

85


86


87


Victoria Maldonado Málaga, 1989

Taldeko hainbat erakusketatan hartu du parte, besteak beste: Galería 6a (Mallorcako Palma, 2016) eta Málagako Arte Garaikidearen Zentroa, gazte sortzaileen MálagaCrea (2017) lehiaketa.

— Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga (2014) donde también hizo el Máster de Producción Interdisciplinar (2015-2016) y actualmente se encuentra realizando el Doctorado en Bellas Artes.

88

BIOA I BIO Victoria Maldonado (Málaga, 1989) Arte Ederretan graduatu zen Málagako Unibertsitatean (2014), eta han egin zuen Ekoizpen Interdisziplinarioko Masterra ere (20152016). Gaur egun Arte Ederretako doktoretesia egiten ari da. Egonaldi batzuetako bekaduna izan da, hala nola hauetan: La Térmica CREADORES 2017 (Málaga, 2017), II Bienal universitaria andaluza de creación plástica contemporánea (Sevilla, 2017). Fundación Viana beka (Kordoba), BilbaoArte Fundazioan ekoizteko (Bilbo, 2016), Inicarte beka (Andaluziako Junta, 2013 eta 2016) UMA-ROMA beka, (Real Academia de España en Roma, 2014).

Ha sido becada en diversas residencias como La Térmica CREADORES2017 (Málaga, 2017),
la II Bienal universitaria andaluza de creación plástica contemporánea (Sevilla, 2017). Beca Fundación Viana (Córdoba), para producir en la Fundación BilbaoArte (Bilbao, 2016), Beca Ini- carte (Junta de Andalucía, 2013 y 2016) o Beca UMA-ROMA, (Real Academia de España en Roma, 2014). Ha participado en diversas exposiciones colectivas en Galería 6a (Palma de Mallor- ca, 2016) o en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga en el certamen de jóvenes creadores MálagaCrea (2017) entre otras.

STATEMENT-A I STATEMENT Eskulturaren bidez heltzen diot dialektika honi: artea zerbait iragankorra izatea eta aztarna uztea. Eskulturaren prozesuan uzten den aztarna fisikoaren aurrez


aurre, oinez ibiltzearen esperientzia dago, aztarna iheskorra uzten baita. Era berean, lengoaia ez artistikoak geure egiten ditugu, arkeologia bezala, eta tailerreko prozesuan disekziorako tresna gisa erabiltzen ditugu. Eskulturaren tenporalitate bikoitzean ere sakondu nahi dut. Batetik, prozesuan sortzen diren zoria eta serendipia daude, eta, bestetik, ekintzan uzten diren aztarnen azterketako denbora hedatua.

— A través de la escultura abordo la dialéctica entre el arte como algo efímero y el dejar una impronta. La contraposición de la experiencia del caminar como huella fugaz enfrentada a la huella física que se deja en el proceso escultórico. Así como la apropiación de lenguajes no artís- ticos, como la arqueología, empleados como herramientas de disección del proceso en el taller. Me interesa, también, ahondar en la doble temporalidad de la escultura. Por un lado, el azar y la serendipia que surgen en el proceso y por otro, el tiempo dilatado del estudio de las huellas que se dejan en el acto.

89


90


91


Gabriele Muguruza Goenaga Donostia, 1992

92

BIOA I BIO

inspirazioaren eta transpirazioaren artean, errealitatearen eta abstrakzioaren artean, sakonaren eta azalekoaren artean, afektuen eta desafektuen artean, literalaren eta sinbolikoaren artean, zuzenaren eta zeharkakoaren artean, estetikaren eta poetikaren artean; horiek guztiek koordenada konplexuen sistema bat eratzen dute, eta egiazko artista grinaz eta ahaleginez mugitzen da hor, minez eta itxaropenez. Kamera iluna: ikusten ez dena.

Arte Ederrak ikasi nituen Bilbon, eta hiru hilabete egin nituen Londonen. 2015ean, Arteko Ikerketa eta Sormena masterrean eman nuen izena UPV/EHUn. Urte horretan Kalostran hartu nuen parte, arte-eskola esperimentalean. Gaur egun Donostian bizi naiz eta hor egiten dut lana.

— Estudié Bellas Artes en Bilbao y realicé una estancia de tres meses en Londres. En el 2015 me inscribí en el Máster de Investigación y Creación en Arte en la UPV. Ese año participé en Kalostra, escuela experimental de arte. Actualmente vivo y trabajo en Donostia.

STATEMENT-A I STATEMENT Sortzeko ekintza etengabeko borroka da, su-etenik ia ez duena, etengabeko tira-bira, norberaren buruan hasten dena, hortik inoiz ez zara kaltetugabe ateratzen. Dialektikak eta sinbiosiak eratzen dira formalaren eta kontzeptualaren artean,

Fernando Gómez de la Cuesta, Ana Laura Aláezi buruz.

— El acto creativo es una lucha constante donde apenas hay tregua, un pulso permanente que comienza en uno mismo y del que nunca se sale indemne. Las dialécticas y las simbiosis que se establecen entre lo formal y lo conceptual, entre la inspiración y la transpiración, entre la realidad y la abstracción, entre lo profundo y lo superficial, los afectos y los desafectos, lo literal y lo simbólico, lo directo y lo indirecto, la estética y la poética, configuran un sistema de coordenadas complejas en el que el verdadero artista se mueve con pasión y esfuerzo, con dolor y esperanza. La cámara oscura: lo que no se ve. Fernando Gómez de la Cuesta sobre Ana Laura Aláez.


93


94


95


María Muriedas Diez Mungia, 1994

96

BIOA I BIO Artean graduatua Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatean. Argazkiarekin eta bideorekin egiten dut lana batez ere. Taldeko erakusketa batean hartu dut parte, EREMUAK-ek antolatu zuen HARRIAK programaren barruan, Jon Otamendi komisarioa zela.

— Graduada en arte por la facultad de Bellas Artes de la Universidad del Pais Vasco. Trabajo sobre todo con la fotografía y el video. He participado en una exposición colectiva organizada por EREMUAK dentro del programa HARRIAK comisariada por Jon Otamendi.

STATEMENT-A I STATEMENT Erregistro performatibotik egiten dut lan, jarrerak edo egoteko moduak filmatzen ditut eta argazkiak egiten dizkiet, eta, horrela, bestearengana gerturatu naiteke, identitatea, alteritatea eta jarrera lantzen

dituzten gaietara. Argazkietan eta bideoetan atera daitekeenaren aukerak eta ezintasunak interesatzen zaizkit, erregistroko dispositibo modura, erlazioak markatutako ekintza gisa. Baina irudi objektuarekin lan egiteak ere erakartzen nau, irudikatutako objektuarekin, objektibitatea, errealismoa edo ezarritako diskurtsoen egiazkotasuna zalantzen jartzen dituenarekin. Horretarako, testuinguru bat aurkitzen dut, eta muga batzuk ezartzen ditut, prozesu-gertakariari ematen diodan garrantzi handituz. Batzuetan gertakaria espekulazio hutsa izaten da, ia irrazionala.

— Trabajo desde el registro performativo, filmando y fotografiando actitudes o maneras de estar y así poder acercarme al otro, a las cuestiones que tocan la identidad, la alteridad y la conducta. Me interesan las posibilidades e imposibilidades de lo fotográfico y videográfico como dispositivo de registro, un hecho marcado por la relación. Pero tambien me atrae trabajar con el objeto imagen, con el objeto representado, aquel que pone en cuestion la objetividad, el realismo o la veracidad del los discursos instaurados. Para ello localizo un contexto e impongo ciertas restricciones que hacen significativa la importancia que doy al hecho procesual. Un hecho que a veces se convierte en pura especulación casi irracional.


97


98


99


Kontrapuntua Mungia, 1994

Hasier Goikolea Revilla

100

BIOA I BIO Aitane Goñi Landa “Enaiz argazkilaria”, nioen. Agian nire benetako bokazioa Historia delako, zaila egiten zait oraindik nire burua horrela definitzea, argazkilari moduan. Historialaria naiz, eta nire historia dokumentatzeko erabiltzen dut argazkilaritza, edo kontserbatzeko, hobeto esanda. Tximini usaina erretratatzeko, ama sukaldean dagoeneko zaratak, Meñakako mendi-tarteko airearen soinua. Nire historia, oroitzapenak eta memoria dira nire lanerako materialak. “Enaiz argazkilaria”, nioen.

Ikus entzunezkoak Erandion ikasi ostean eta telebistan hilabete batzuk lan eginda, Arte Ederrak hasi nituen. Bertan, erritmoa hartzea kosta zitzaidan, eta bukatzear nengoela hasi nintzen marrazkia maitatzen. Egin ditudan erakusketa apurrak karrera garaian egin nituen, pare bat Sheffielden egon nintzenean Erasmus modura, eta beste bat Getxoarten karrera bukatzear nengoela. Gerora, irakasle izateko prestakuntza masterra egin nuen, eta hezkuntzaren esparruan lan egin dut. Masterrak egun binaka egiten ditugunez, Increarte ikerketa masterra ere egin nuen dokumental bat garatuz. Gauza horiek egiten nituen bitartean, Arriguri taldea osatu genuen, eta hor garatu dut nire sorkuntza, batez ere bideo edo argazkigintzan, betiere marrazteari utzi gabe. Asier eta Paularen proposamenak aukera polita eskaini digu, kajoietan dugun lanari hautsa kendu, eta Aitaneren eta nire arteko elkarlanaren bidez bion lanak beste dimentsio bat har dezan.

— Aitane Goñi Landa “No soy fotógrafa”, decía. Quizá porque
mi verdadera vocación sea la Historia, aún me cuesta definirme como tal, como fotógrafa. Soy Historiadora y utilizo la fotografía para documentar mi historia o, mejor dicho, para conservarla. Para retratar el olor de la chimenea, el ruido de mi madre en la cocina, el aire entre los montes de Meñaka. Mi historia, recuerdos y memoria son mi material de trabajo. “No soy fotógrafa”, decía.


Hasier Goikolea Revilla Después de completar los estudios de audiovisuales en Erandio y haber trabajado unos meses en televisión, estudié Bellas Artes. Me costó coger el ritmo y cuando estuve a punto de terminar empecé a amar el dibujo. Las pocas exposiciones que he presentado fueron en esta época. Un par de ellos las hice mientras estuve en Sheffield de Erasmus, y otra más en Getxoarte justo antes de terminar la Carrera. Más tarde, realicé el master para formarme como profesor y he trabajado en el sector de la enseñanza. Como hoy en día los masters se hacen de dos en dos, hice el master Increarte en investigación, el cual culminé con un documental. Mientras hacía estas cosas, creamos el colectivo Arriguri, y fue ahí donde desarrolle mi creatividad, sobre todo en video y fotografía, pero siempre sin dejar de lado el dibujo. La propuesta de Asier y Paula nos ha dado una oportunidad maravillosa de quitarle el polvo a las piezas apiladas en cajones y llevar mis trabajos junto con los de Aitane a otra dimensión.

STATEMENT-A I STATEMENT ‘... latinezko punctus contra punctum edo «nota notaren aurka» esaeratik dator, doinua doinuaren kontra, alegia. Musikagintzaren teknika, bi doinu edo gehiago elkarren gainka edo aurka jartzen dituena. Doinuak hasiera batean independenteak badira ere, kontrapuntua bien arteko oreka harmonikoa lortzea da. Lerro musikal independente horiek aldi berean jotzean soinu harmonikoak sortzea, hain zuzen.’ Kadentzia horretan sakonduz, ‘Kontrapuntua’-k Aitane Goñi Landaren argazki analogikoen eta Hasier Goikolearen marrazkien arteko erlazioa bilatzen du, artista baten eta bestearen piezen arteko elkarrizketaren bitartez

— ‘...del latín punctus contra punctum,

«nota contra nota», es una técnica de composición musical que evalúa

la relación existente entre dos o más voces independientes (polifonía) con la finalidad de obtener cierto equilibrio armónico. En su aspecto más general el contrapunto implica la escritura de líneas musicales que suenan muy diferentes y se mueven independientemente unas de otras pero suenan armoniosas cuando se tocan simultáneamente.’ Siguiendo esta cadencia, ‘Kontrapuntua’ pone en relación las fotografías analógicas de Aitane Goñi Landa y los dibujos de Hasier Goikolea, en la búsqueda de un diálogo estético y narrativo.

101


102


103


Saskia Rodríguez Gran Canaria, 1993

Estudió Bellas Artes en la Universidad de Salamanca donde se especializó en grabado y pintura. Posteriormente ha finalizado el Máster de Producción Artística en la Universidad Politécnica de Valencia dónde ha orientado su proyecto hacia la gráfica contemporánea y su contexto actual ampliando la idea de estampa aislada. Actualmente se encuentra cursando los módulos de litografía y serigrafía en la Fundación Ciec en Betanzos, A Coruña. Tras su finalización, dará comienzo a la beca de residencia y producción que le han concedido por la Fundación BilbaoArte para desarrollar un proyecto que cuestionará la originalidad de la imagen al ser reproducida y el empoderamiento de la copia a través de técnicas de estampación.

104

BIOA I BIO Arte Ederrak ikasi zituen Salamancako Unibertsitatean, eta grabatuan eta pinturan espezializatu zen. Ondoren, Ekoizpen Artistikoaren masterra egin du Valentziako Unibertsitate Politeknikoan, eta grafika garaikidera eta egungo testuingurura bideratu du bere proiektua, estanpa bakanduaren ideia zabalduz. Gaur egun, litografia eta serigrafiako moduluak egiten ari da Betanzoseko (A Coruña) Ciec Fundazioan. Horiek amaitutakoan, BilbaoArte Fundazioak eman dion egoiliar- eta ekoizpen-bekarekin hasiko da, proiektu bat garatzeko. Proiektu horretan, zalantzan jarriko du erreproduzitutako irudiaren originaltasuna eta kopiaren ahalduntzea estanpazio tekniken bidez.

STATEMENT-A I STATEMENT Letra irakurtezintasunaren tresna gisa (erre)presentatzeko bilatu ondoren, lengoaiarekin ez baitu zerikusirik, absentzia eta isiltasuna zentsuraren edo irudiaren desagerpenaren bidez ulertzea planteatu dut. Hori dela eta, eskutitzak edo idatziak simulatzen ditut, haietan ezer irakurri ezin dela, baina denetan ikusten da iritsezin iruditzen zaigun informazioa egon zela. John Berger-en esanetan, jatorrizko obraren estatus berri bat sortzen da komunikabideen ondorioz, eta horrek biderkatu eta zatitu egiten du esanahia izateko zuen gaitasuna. Hau da, kopiak artelanean duen boterea planteatzen du obra honek, eta bakarraren eta anitzaren arteko paradoxa sortzen du, errealitatearen


eta fikzioaren artekoa. Horrela, etengabe inbaditzen gaituen informazioa astindu nahi du, erreprodukzio teknikak erabiliz, haren zeregina absurdo bilakatzeko. Inork idatzi ez zuen mezu baten aurrean jartzen gaitu, eta isiltasunaz hitz egiten duten trazuez beterik dago, irakurketarik gabeko idazkera eta alderantziz, testuan isiltasuna sartu nahian, ikuslearentzat irakurtezina eta ulertezina den estrategia garbi batean.

— Tras la búsqueda de (re)presentar la letra como un instrumento de ilegibilidad, que nada tiene que ver con el lenguaje, planteo entender la ausencia y el silencio a través de la censura o la desaparición de la imagen. Por lo que simulo cartas o escritos en los cuales no se puede leer nada, pero en los que intuimos que hubo cierta información que nos presenta inalcanzable. Según John Berger se genera un nuevo estatus de la obra original en consecuencia de los medios de comunicación, lo que multiplica y fragmenta su capacidad de significación. Es decir, nos encontramos ante una obra que plantea el poder de la copia en la obra de arte, generando una paradoja entre lo único y lo múltiple, entre realidad y ficción. Así plantea agitar la información que de forma constante nos invade haciendo uso de técnicas de reproducción para transformar su cometido en un absurdo. Nos expone ante un mensaje que realmente nadie redactó, lleno de trazos que hablan de silencio, la escritura sin lectura y viceversa, en un intento de incorporar el silencio al texto dentro de una estrategia evidente de ilegibilidad e incomprensión para el espectador.

105


106


107


Solanas-Díaz Tolosa, 1977

108

BIOA I BIO Arte Ederretan lizentziatu zen Salamancako Unibertsitatean eta “karrera amaierako saria” lortu zuen han. Piano eta konposizioko musika-ikasketak ere egin ditu Salamancako Kontserbatorioan. Prestakuntza bikoitz hori nabarmena da haren lan artistikoan. Denboraren faktorea aztertzen du prozesu kulturalak oinarritzat hartuta, eta errealaren dimentsioa ere bai, diskurtsoaren bidez aldatu daitekeen sistema gisa. Beti interbentzio artistikoaren izaerarekin erakutsita, hau da, eszenografia eta hausnarketa publikorako espazio gisa. Solanas-Díazek zenbait erakunderen bekak lortu ditu: Casa de Velázquez (Madril), BilbaoArte Fundazioa (Bilbo) edo Salamancako Unibertsitatea. Arte plastikoetako ehun lehiaketatan baino gehiagotan aukeratu dute haren lana, eta arte garaikideko azoka nazionaletan hartu du parte, esate baterako, Arco, JustMad eta Room Art Fair azkoketan.

Es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca donde obtuvo el “Premio extraordinario fin de carrera”. Ha realizado también estudios musicales de Piano y Composición en el Conservatorio de Salamanca. Esta doble faceta formativa se hace evidente en su trabajo artístico, que fluctúa entre el análisis del factor temporal en relación con los procesos culturales y la dimensión de lo real como sistema modificable mediante el discurso, todo ello mostrado siempre con un carácter de intervención artística entendida como escenografía y espacio para la reflexión pública. Solanas-Díaz ha sido becado por instituciones como la Casa de Velázquez (Madrid), la Fundación BilbaoArte (Bilbao) o la Universidad de Salamanca. Su obra ha sido seleccionada en más de un centenar certámenes de artes plásticas y ha participado en ferias de arte contemporáneo a nivel nacional como Arco, JustMad y Room Art Fair.

STATEMENT-A I STATEMENT Out of Neither proiektuan, espazioan esku hartzen du zinta seinalizatzaile hori eta beltz batekin. Horrela, errealitate fisikoa eraldatzen duten efektu zinetiko batzuk lortzen ditu, eta, ondorioz, inguruko espazio arkitektonikoaz hausnartzera behartzen ditu ikusleak.


Out of Neither proiektuak badu berezitasun bat, izan ere, espazio bakoitzera egokitu daiteke, tokiaren arkitekturaren azterketatik, berrinterpretatuz eta horren mugen gainean lana eginez. Lerro diagonal hori eta beltzak dira obrako oinarrizko elementuak: forma sortzen dute, kolorea eta ehundura ere bai, eta sistema bitar xume baten bidez konbinatzen diren pixel gisa hartzen dira, baina sistema hori konplexu bihurtzen da, norabide bektorialak eta formula matematiko batzuk aplikatzen diren heinean, mugimenduzko edo distortsioko efektuak sortzeko. Efektu pixelatu horrek Op-art delakotik gertu dauden formak sortzen ditu, pertzepzioaren psikologiatik eratorritakoak. Hala, ikusleak etengabe ezarri beharko du harreman bisuala inguruarekin, perspektiba desberdinetatik, obra behar bezala ikusteko.

— El proyecto Out of Neither consiste en la intervención del espacio con cinta señalizadora amarilla y negra creando una serie de efectos cinéticos que transforman la realidad física obligando al espectador a reflexionar sobre el espacio arquitectónico que le rodea. Out of Neither tiene la particularidad de ser adaptable a cada espacio, siempre desde el análisis de la arquitectura del lugar, reinterpretándola y trabajando sobre los límites de la misma. Las franjas diagonales amarillas y negras son los elementos básicos de la obra: generan la forma, el color y la textura y son tomados como píxels que se combinan mediante un sistema binario sencillo que se torna complejo desde el momento en que se aplican direccionamientos vectoriales y distintas fórmulas matemáticas para crear efectos de movimiento o distorsión. Este efecto pixelado origina formas cercanas al Op-art derivadas de la psicología de la percepción, que obligan al espectador a establecer continuamente relación visual con el entorno desde diferentes perspectivas para la correcta apreciación de la obra.

109


110


111


Irati Urrestarazu Bilbao, 1989

Por otro lado, he participado en varias exposiciones en Navarra, Cuenca y Valencia. He montado mi última exposición en la NY Gallery de Manchester, junto con Oihane Iraguen.

STATEMENT-A I STATEMENT 112

BIOA I BIO 2013. urtetik, Okela Sormen Lantegiko koordinazio-lanarekin uztartzen dut nire praktika artistikoa, nire kideekin batera (Izaro Ieregi eta Nora Aurrekoetxearekin). Okelako lana eta nire praktika artistikoa elkar elikatzen dira, eta beharrezkoak bihurtu dira bata bestearekiko, nire garapen pertsonal eta artistikorako. Bestetik, hainbat erakusketatan parte hartu dut, Nafarroan, Cuencan eta Valentzian; azkenengo erakusketa Manchesterreko NY Gallery-n jarri dut, Oihane Iraguenekin batera.

— A partir del año 2013, estoy combinando mi propia práctica artística con la labor de coordinación de Okela Sormen Lantegia, junto con mis compañeras (Izaro Ieregi y Nora Aurrekoetxea). Tanto el trabajo que estoy desarrollando en Okela como mi práctica artística se van alimentando de forma recíproca, y se han vuelto respectivamente necesarias para mi propio desarrollo personal y artístico.

Nire praktika artistikoan kulturaren, identitatearen genealogia eta egungo gizarte hurbilaren arruntasunak kontrajartzen ditut. Herentzia horiek egungo begiradatik desbirtuatuz eta arrotz bilakatuz. Axioma horiek guztiak egun nola uler daitezkeen, edo egungo logikan zer forma eman al zaien da nire interes-lerroa, bide horretan sortzen diren kontraesanak eta desleialtasunak erabiliz. Modu horretan, teknika, materialitate eta objektualizazio ezberdinak planteatzen ditut nire praktikan, edukiaren arabera, prozesuaren arabera.

— En mi práctica artística, busco la contraposición de las cualidades de sencillez presentes, respectivamente, en la cultura, en la genealogía de la identidad y en la sociedad actual más próxima. Desde un punto de vista actual, trato de desvirtuar y convertir en ajenas esas herencias. Mi línea de interés se centra en cómo se pueden entender todos esos axiomas, o qué forma se les puede proporcionar en


la lógica de hoy en día, mediante el uso de las contradicciones y deslealtades que se generan durante dicho proceso. De esa manera, planteo diferentes técnicas, materialidades y objetualizaciones, según cada contenido, según cada proceso.

113


114


115


José Luis Valverde Málaga, 1987

116

BIOA I BIO Arte Ederretan graduatu zen Málagako Unibertsitatean (2013) eta han egin zuen diziplinarteko ekoizpen artistikoko masterra ere (2015-2016); gaur egun doktore-tesirako ikasketak egiten ari da. Era berean, Grafika Publizitarioan eta Ilustrazioan goi-mailako zikloak eginak ditu San Telmo Goi-mailako Arte Eskolan (Málaga, 2007-2011). Creadores La Térmica (Málaga, 2015) beka, Iniciarte beka (Andaluziako Junta, 2013-14) eta UMA beka (Real Academia de España en Roma, 2013) jaso ditu. Hainbat lehiaketa eta taldeko erakusketatan parte hartzeko aukeratu dute, besteak beste: Certamen de Artes Visuales MálagaCrea (Cacmálaga, 2015 eta 2014, urte honetan Aipamen Berezia jaso zuen), Imago Mundi proiektua. Made in Spain (Cacmálaga, ibiltaria Giorgio Cini Fundazioari, Venezia, 2015), Álbum familiar (La Caja Habitada, Sevilla, 2015), BIUNIC eta la Bienal Universitaria Andaluza.

Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Málaga (2013), donde también ha cursado
el Master en Producción Artística Interdisciplinar (2015-16) y actualmente cursa los estudios de doctorado. Asimismo cuenta con Ciclos Superiores en Gráfica Publicitaria y en Ilustración por la Escuela Superior de Arte San Telmo (Málaga, 2007-2011). Ha dis- frutado de la Beca Creadores La Térmica (Málaga, 2015), de la Beca Iniciarte (Junta de Andalucía, 2013-14) y de la Beca de la UMA para la Real Academia de España en Roma (2013). Ha sido seleccionado para participar en diversos certámenes y exposiciones colectivas, como el Certamen de Artes Visuales MálagaCrea (Cacmálaga, 2015 y 2014, obteniendo este año una Mención Especial), Proyecto Imago Mundi. Made in Spain (Cacmálaga, itinerante a la Fundación Giorgio Cini, Venecia, 2015), Álbum familiar (La Caja Habitada, Sevilla, 2015), BIUNIC o la Bienal Universitaria Andaluza.

STATEMENT-A I STATEMENT Fotograma filmikoen eta argazkien deskontestualizazioaren bidez, narrazio arloko loturak sortzen ditut margolanen artean, eta narratibotasun-mota bat sortzen dut haien artean, beren desberdintasunez baliatuz, eta beren kualitate formal, figural eta espazialen mende utzita.


Horrela, eszenak edo eszenen oihartzunak sortzen ditut koadro horietako bakoitzaren bidez. Multzoan hartuz gero, historia irekia dute, eta erakusketako espazioaren erabileran dago garrantzia, obra aurkezteko markoa den heinean; horrela haien kualitate paratestuala indartzen da, margolan bakoitzak ikusleari markatzen dion periplo moduko hori ikusi ahal izateaz gain.

— A través de la descontextualización de fotogramas fílmicos y de fotografías, genero víncu- los narrativos entre las distintas pinturas, produciendo un tipo de narratividad entre estas, valiéndome de sus diferencias, que pasa a depender de sus cualidades formales, figurales y espaciales. Con ello genero escenas o ecos de escenas a través de cada uno de esos cuadros, que contie- nen en su conjunto una historia abierta, cuya importancia reside además en la utilización del espacio expositivo como marco de presentación de la obra, potenciando así, la cualidad para- textual de estos, además de la posibilidad que el espectador tiene de vislumbrar esa especie de periplo que le va marcando cada una de las pinturas.

117


118


119


Jean Pierre Vargas Altamira - Colombia, 1995

Como estudiante de arte ha desarrollado diversos proyectos multidisciplinares, siendo los medios que ha trabajado la performance, la escultura e instalación; así como el dibujo de gran formato y el arte digital.

STATEMENT-A I STATEMENT Plvs Vltra

120

BIOA I BIO Gaur egun Arteko gradu-ikasketak egiten ari da UPV/EUHko Arte Ederren Fakultatean. 2015ean mugikortasun-trukea egin zuen Hasselt (Belgika) hiriko PXL Universityko MAD Faculty-n. Taldeko erakusketa batzuetan hartu du parte unibertsitatean bertan eta hortik kanpo. Arteko ikasle gisa diziplinarteko hainbat proiektu garatu ditu, eta performancea, eskultura eta instalazioa landu ditu, baita formatu handiko marrazkia eta arte digitala ere.

— Actualmente realiza estudios de Grado en Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. Durante el año año 2015 realizó un intercambió de movilidad en la MAD Faculty, de la PXL Universirty situada en la ciudad de Hasselt, Bélgica. Ha participado en diferentes exposiciónes colectivas tanto en el ámbito universitario como fuera de él.

Nire praktika artistikoaren bidez nortasun nazionalarekin eta etnikoarekin zerikusia duten gaiak lantzen ditut, XXI. mendean gai horiek duten garrantzia eta nabarmentasuna zalantzan jartzeko. Gai horrekiko dudan interesa nire izaera pertsonal eta biografikoaren ondorioa da: jatorriz kolonbiarra den migratzaile bat naiz, oso txikitan Espainiara joan zena, eta gero Euskal Herrira. Testuinguru-aldaketa eta kulturen talka horretan hasi nintzaion nire buruari galdezka, jatorriaren garrantzi identitarioaz.

Performancea, argazkia, bideoa eta formatu handiko marrazkia erabiltzen ditut, gai horri modu sinbolikoan eta kritikoan heltzeko.

— Plvs Vltra A través de mi práctica artística abordo temas relacionados con la identidad nacional y étnica, cuestionando su importancia y relevancia en el siglo XXI. Mi interés por este tema surge


de mi condición personal y biográfica, al ser una persona migrada de origen colombiano que a muy temprana edad se trasladó a España, y posteriormente al País Vasco. En este proceso de cambio de contexto y choque de culturas es donde me empiezo a hacer preguntas en torno a la importancia identitaria de su origen. Utilizando diversios medios medios como la performance, la fotografía, el video y el dibujo de gran formato busco abordar este tema de manera simbólica y crítica.

121


122


123


Irantzu eta Natalia Bilbao, 1994 // Gasteiz, 1994

Viven en Bilbao. Finalizaron el grado en Arte en la UPV/EHU en enero del 2017. La necesidad de trabajar fuera de la facultad les animó a crear un estudio en un bloque de viviendas vacío. Iniciaron ese proyecto en enero del 2016, y lo han llevado a cabo junto con otras tres personas. Gracias a ello, han logrado desarrollar una nueva metodología de trabajo individual, condicionada por las relaciones establecidas con el espacio y las personas del lugar. Con el paso del tiempo, empezaron a encontrar intereses comunes en sus procesos de creación, y lo convirtieron en motivación para trabajar juntas.

124

STATEMENT-A I STATEMENT SITUARSE ANTE

BIOA I BIO Bilbon bizi dira, eta Arte Gradua amaitu zuten 2017ko urtarrilean EHUn. Fakultatetik kanpo lan egiteko beharrak etxebizitza bloke huts batean estudio bat sortzera eraman zituen. Proiektu honi esker, 2016ko urtarrilean hasi zena, eta beste hiru pertsonekin aurrera eraman izan dutena, bakarkako lan metodologia berri bat garatzea lortu zuten, espazioarekiko eta bertako pertsonenganako sortutako harremanek baldintzatuta. Denborarekin, amankomuneko interesak topatzen hasi ziren beraien sorkuntza prozesuetan, elkarrekin lan egiteko motibazio bilakatu zirenak.

Lan egiteko orduan, gure interesak ez doaz gai, ideia edo diziplinetara bideratuta, baizik eta egiteko moduetara eta prozesuetara. Daukagun materialak gure erabakiak baldintzatzen ditu. Materiala mugitzea, elkarrizketak sortzea. Zubiak sortzea. Gelditzea. Kristalizatzea.

— SITUARSE ANTE A la hora de trabajar, nuestros intereses no están enfocados hacia temas, ideas o disciplinas, sino hacia modos y procesos de hacer. El material que tenemos condiciona nuestras decisiones. Mover el material, crear diálogo. Tender puentes. Detenerse. Cristalizar.


125


126


127


Justyna Dziabaszewska Poznan, Polonia, 1993

STATEMENT-A I STATEMENT Justyna Dziabaszewskaren lanaren ardatza XV, XVI eta XVII. mendeetako europar ikonografia berrinterpretatzea da, eta, horretarako, bereganatze subertsiboaren estrategia erabiltzen du, herri-kulturako gaiak eta adierazpenak erabiliz. Egungo testuinguru sozialaren hausnarketa kritikoa, irudiaren eta ikuskizunaren gizartearena.

128

BIOA I BIO Gaur egun arte grafikoetako masterra egiten ari da Poznan-eko Arte Unibertsitateko Arte eta Ikus-entzunezko Komunikazioaren Fakultatean. Duela gutxi erakusketak egin ditu Kyotoko Udal Museoan, Krakoviako ASP galerian eta Osteneko (Mazedonia) Marrazkiko Bienalean.

— Actualmente cursa el máster en artes gráficas de la Facultad de Arte y Comunicación Audiovisual de la Universidad de Arte de Poznan. Ha expuesto recientemente en el Museo Municipal de Kyoto, en la galeria ASP de Krakovia y en la Bienal de Dibujo de Osten, en Macedonia.

El trabajo de Justyna Dziabaszewska se centra en la reinterpretación de la iconografía europea de los siglos XV, XVI y XVII mediante una estrategia de apropiación subversiva que utiliza temas y representaciones de la cultura popular. Una reflexión crítica del contexto social actual, de la sociedad de la imagen y el espectáculo.


129


130


131


Xabi Hernando Bilbao, 1981

STATEMENT-A I STATEMENT SUPER-8 Teknologia zaharrak eta atxikitako aditzondo hori horien balizko zaharkitzeari erreferentzia eginaz. Proiektu honen proposamena da egungo musika-talde batentzako bideoklipa egitea, teknologia zaharrak deiturikoak erabiliz, hiru baldintzarekin:

132

BIOA I BIO Bilbon jaio zen, gaur egun ere bertan bizi da. Ikasteaz gain, lengoaia artistiko desberdinak darabiltzaten hainbat lanetan hartu du parte, adibidez, diseinu grafikoa (zinema- eta musika-jaialdietarako kartelak) edo zinema (argazki-zuzendaritza eta kamera zenbait film laburretan). Hau da praktika garaikideen barruan duen lehenengo esperientzia, ikuspegi artistikotik abiatuta eta ikuspegi profesional hutsetik harantzago.

— Estudia y participa en numerosos trabajos de diferentes lenguajes artísticos como diseño gráfico (cartelería para festivales de cine y música) o cine (dirección de fotografía y cámara en varios cortometrajes). Esta es su primera experiencia dentro las prácticas contemporáneas desde el punto de vista artístico y más allá del tan solo profesional.

- Super-8 izango da formatua. Kamerarekin errodatuko da eta Super-8 pelikularekin. - Bideokliparen gaiak bat etorri beharko du kantuaren letrekin, eta, era berean, Getxoarte 2017 aretoko gainerako erakusketek dituzten irudiak ere hartu beharko ditu. - Bandako kideek, ikusleak eta aretora etorritako artistak izango dira amaierako bideoko protagonistak. Kamera digitalik gabe, efektu bereziekiko eta lan askoko ediziorik gabe, unean dauden baliabideekin filmatuko da, eta bideoaren muntaketa ahalik eta modurik sinpleenean egingo da.

— SUPER-8 Las viejas tecnologías y ese adherido adverbio haciendo referencia a una supuesta obsolescencia de las mismas.


La propuesta de este proyecto será la creación de un videoclip para un grupo musical actual utilizando las llamadas viejas tecnologías bajo tres condiciones: - El formato será Super-8. Rodaje con cámara y película de Super-8. - La temática del videoclip deberá ser coherente con las letras de la canción y del mismo modo acogerá imágenes del resto de exposiciones que compongan el salón Getxoarte 2017. - Tanto los miembros de la banda como el público y artistas asistentes al salón tendrán un papel protagonista en el vídeo final. Sin cámaras digitales, sin ediciones laboriosas con efectos especiales, el rodaje se llevará a cabo con los recursos de los que se disponga en el momento y el montaje del vídeo se hará de la manera más simple posible. 133


134


135


(a)

Programa Hedatua artearen panoramara eta eszenara irekitzen da, merkatuarekin lotetsita ez dauden baina harekin lotura bat duten espazioek egiten duten lana erakusgai jarrita. HEDATUA barnean, komertzialak ez diren eta non profit diren espazioen proposamenak izango ditugu ikusgai, bai eta instituzio lagunetan gordetako beste programa eta agente batzuen lana ere..

… (b)

136

Programa Expandido proporciona una apertura al panorama y la escena del arte visibilizado el trabajo que llevan a cabo espacios no vinculados al mercado pero que tiene una conexión con él. Dentro de EXPANDIDO podremos ver las propuestas de espacios no comerciales, non profit, así como el trabajo de otros programas y agentes alojados en instituciones amigas.


programa hedatua programa expandido

(a)

(b)

BIdeOtik + Cuello Vuelto Erredakzioa + Gelen Jeleton #Extraescolar IES Artaza-Romo BHI La Cosmos Narata Salรณn

137


BIdeOtik + Cuello Vuelto

138

BIdeOtik, ikus-entzunezko bestelako narratibei begira: BideOtik Azkuna Zentroak antolatu eta Itxaso Diazek kudeatutako programa bat da. 2015. urtetik gaurdaino, espazio bat eskaintzen du, historia beste ikuspuntu batetik kontatzeko bideoa erabiltzen duten lanei eta artistei ikusgarritasuna emateko. Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan, aukera eskaintzen du Arte Ederren Fakultateko ikasleen lanak erakusteko. “Cuello Vuelo” Haritz Goñi, Macarena García, Estibaliz Gutierrez eta María Muriedasen lan bat. Arte Teknologiko Garaikide Performatiboko Masterraren programazioaren barnean egin zuten, eta Aretoaren testuinguruan instalazioko formatuan erakusgai ipintzeko hautatu da.

BIdeOtik, atendiendo a otras narrativas audiovisuales: Un programa organizado por Azkuna Zentroa y coordinado por Itxaso Díaz, que desde 2015 ofrece un espacio para dar visibilidad a obras y artistas que utilizan la herramienta vídeo para narrar y contar historia desde otra perspectiva. En colaboración con la Universidad del País Vasco ofrece la posibilidad de mostrar el trabajo de alumnos y alumnas de la Facultad de Bellas Artes. “Cuello Vuelto” es un trabajo de Haritz Goñi, Macarena García, Estibaliz Gutierrez y María Muriedas realizado dentro de la programación del Master de Arte Tecnológico Contemporáneo Performativo que ha sido seleccionado para mostrarse en su formato instalativo en el contexto del Salón.


STATEMENT-A I STATEMENT Emanda datorkigun hori, gure ingurunea, gure testuingurua, langai den material bilakatzen da. Dagoeneko eraikita dagoenetik abiatuta egitea, hura behatu, bizi eta eraldatzea... Iruditeria pertsonal bat sortzeko erabiltzen ditugun erritmo, agertoki eta egoera ezberdinak. Bideo-instalazio bat proposatzen dugu, modu ezberdinean eraikitako irudiz osatua, non mundu desberdinak elkarbizitzan dauden. Alde batetik, eszenografiara eramandako ekintzak, zeintzuk garatu aurretik hainbat jarraibide finkatu baitziren. Beste alde batetik, musika-genero eta giro oso ezberdineko bi kontzertutan grabatutako zenbait bideo, diskoteka berean, gau berean, Yung Beef eta Serpiente, hain justu. Giro ezberdinekin gozatzen ari diren gazteen irudi hedonistak, desinhibituta, dantzan,... Azken horiek irudi egonkorrekin tartekatzen dira, ustezko 0 adierazpenmaila batean. 0 mailak gure behaketarako une modura. Geratu, dagoeneko eginda dugun hori ikusi, eta horri buruz gogoeta egiteko, egungo erritmoen kontrara planteatuta, hala irudiari nola bizitzari dagokienez. Horrela ongi bereizitako hiru esfera agertzen dira: intimoa, pribatua eta publikoa; eta, edizioaren eta zenbait elementuren bidez -esaterako, argia, soinua eta erritmoaren bidez-, elkarren artean nahasten dira, inolako graduaziorik gabe, zenbaitetan pausatuta, beste zenbaitetan bizkor.

— Lo que nos viene dado, nuestro entorno, nuestro contexto se convierte en material sensible de ser trabajado. Hacer a partir de lo que ya hay construido, contemplarlo, vivirlo, transformarlo… Diferentes ritmos, escenarios, situaciones de las que nos valemos para generar un imaginario personal. Proponemos una videoinstalación compuesta por imágenes construidas de manera diferente en la que mundos dispares conviven. Por un lado, acciones

escenografiadas para las que se fijaron unas pautas previas a su desarrollo. Por otro, unos vídeos grabados en dos conciertos de géneros musicales y ambientes muy distintos, coincidiendo una noche en la misma discoteca, el de Yung Beef y el de Serpiente. Imágenes hedonistas de jóvenes disfrutando en diferentes ambientes, desinhibidos, bailando.... Estas últimas, se alternan con imágenes estáticas en un supuesto grado 0 de expresión. Grados 0 como momentos en los que nos paramos a mirar. Pararse para ver lo que llevamos hecho y reflexionar sobre ello, planteado en contraposición a los ritmos de hoy en día, tanto de imagen como de vida. Aparecen así tres esferas bien diferenciadas: lo íntimo, lo privado y lo público que a través de la edición, elementos como la luz, el sonido y el ritmo, a veces pausados, a veces frenéticos se van entremezclando sin ningún tipo de graduación. 139


Erredakzioa

Kazetaritza, artea eta inprentaren arteko elkargune esperimentalerako kultura-proiektua Proyecto cultural de intersección experimental entre periodismo, arte e imprenta.

Erredakzioa La Taller izeneko grabatuaren Galeria eta Tailerraren hedapena da. Proiektu horrek grafika garaikidearen esparrua jorratzen du Bilbon, 2010. urtetik gaurdaino. Inprentako teknologiak eta teknika grafikoak dira bi proiektuak elkarrekin lotzen duten lotunea. La Taller teknika grafikoen bidez eskuratutako irudiak sortu, ekoitzi, editatu eta dibulgatzeko espazio bat 140 da. Erredakzioa, aldiz, testuak ekoitzi eta dibulgatzeko bulego modura planteatu da. Testuak ekoizteko, besteak beste, inprentaren esparruan zaharkituta geratuz joan diren teknologiak erabili dira. Testu-mota ezberdinen aukera zabalaren artean, Erredakzioak kazetaritzako testuari heltzea hautatu du, proiektu partikular gisa. Tania Arriaga Azkarate kazetari eta doktorea da proiektua aurrera ateratzeaz arduratzen dena. Horrela, espazioa erredakzio xume modura hautematen da, hitzaren zentzu klasikoan. Praktikaren bidez, kazetaritza den lanbide espezializatuari buruz pentsatzeko aukera ematen du. Kazetaritza-proposamen zehatz modura, Erredakzioan erreportaje bakarra izango duen aldizkari ilustratu bat ekoitziko da, ospe handiko profesionalek idatzia eta irudiztatua. Kazetaria eta irudigilea artista edo sortzaile modura tratatzea, eta, gainera, sormen-testu horiek inprimatze tipografikoaren baliabideekin eta manufaktura artistikoarekin tratatzea da Erredakzioak aurrean duen erronka.

Ekimen honen ondoriozko aldizkari ilustratuak Minerva izena jasoko du. Ez du aldizkakotasun erregularrik izango; izan ere, parte-hartzaileen sormen-erritmoaren araberakoa izango da, eta hasieran idatzitako jatorrizko hizkuntzan editatuko da. Itzulpena La Taller-en webgunean izango da ikusgai.

— Erredakzioa es la ampliación de La Taller, Galería y Taller de grabado, un proyecto que desde el año 2010 dedica su quehacer a la gráfica contemporánea en Bilbao. Las técnicas gráficas y las tecnologías de la imprenta son el nexo que aúnan ambos proyectos. Así como La Taller es un espacio vinculado a la creación, producción, edición y divulgación de imágenes obtenidas mediante técnicas gráficas, Erredakzioa se plantea como una oficina de producción y divulgación de textos. Para la producción de textos se ha dotado, entre otras, de tecnologías que han ido quedando en desuso en el mundo de la imprenta. De entre el variado abanico de tipos de textos, Erredakzioa, ha elegido como proyecto particular ceñirse al texto periodístico. La encargada de llevar este proyecto adelante es la periodista y doctora Tania Arriaga Azkarate. Así, este espacio se concibe como una humilde redacción, en el sentido clásico del término, desde la que pensar, mediante la práctica, sobre el especializado oficio que es el periodismo.


Como propuesta periodística concreta, en Erredakzioa se producirá una revista ilustrada que contenga un solo reportaje, escrito e ilustrado por profesionales de reconocido prestigio. Tratar al periodista y al ilustrador/a como artistas o creadoras y, además, tratar estos textos de creación con los recursos de la impresión tipográfica y la manufactura artística es el reto de que se ha marcado Erredakzioa.

La revista ilustrada resultante de esta iniciativa se denominará Minerva. No tendrá una periodicidad regular, ya que estará sujeta al ritmo creativo de los y las participantes, y se editará en el idioma original de la escritura. La traducción estará disponible en la web de La Taller.

Gelen Jeleton

(María Ángeles Alcántara Sánchez)

141

BIOA I BIO 1999az geroztik, Jesús Arpal Moyarekin egiten du praktika artistikoa, “Equipo Jeleton”* delakoan. Arte Ederrak ikasi zituen Cuencan, UCLMn (Gaztela-Mantxako Unibertsitatean), eta UBko (Bartzelonako Unibertsitateko) Arte Ederren Fakultateko Marrazketa Sailean postgraduatu zen Sinbolismo errenazentista eta alkimia gaian. Ezagutza horiek doktore-tesiko proiektura eraman zituen: “DIYren artxiba: autoedizioa eta autokudeaketa fanzinoteka

feminista-queer batean” (2016), Murtziako Unibertsitateko (MU) Arte Ederren Fakultatean. 2014an, bere tesia zela eta, egonaldi bat egin zuen UNAMeko (Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoko) PUEGen (Genero Ikasketen Unibertsitate Programan). Horrela sartu zen “Mujeres en Espiral” proiektuan, eta bi fanzine editatu zituen: “Leelaty#1” eta “Leelatu#2” (20142016), Santa Martha Acatitlako emakumeen espetxean. Itzulpena ekintza performatzaile gisa interesatzen zaionez, autoedizioari eta autokudeaketari buruzko ikerketa-talde


bat sortu nahi izan zuen fanzine feministaqueeretan, Latinoamerika eta Espainiar estatua ardatz politiko gisa hartuta. Lan hori “Yo, la peor de todas” proiektuarekin gauzatu zuen, Iurhi Peñarekin batera, “Autoeditoras: hacemos femzines” (2015-2017) erakusketa ibiltarian.

eztabaidarako behin-behineko emaitzak argitaratzea proposatzeko. Egiletza esperientziarik gabeko, umoreko, apropiazioko egoeretara eramateko. Emaitzak espazioan, denboran eta banaketa-bideetan barreiatzeko, aurkezpenaren testuinguruak nekezago desaktiba ditzan.

Realiza su práctica artística junto con Jesús Arpal Moya en el “Equipo Jeleton”* desde 1999. Estudió Bellas Artes en Cuenca en la UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha) y se posgraduó en el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la UB (Universidad de Barcelona) en Simbolismo renacentista y Alquimia. Estos conocimientos los traslada a su proyecto de tesis doctoral “Una Archiva del DIY: autoedición y autogestión en una fanzinoteca feminista-queer” (2016) en la UM (Universidad de Murcia) en la Facultad de Bellas Artes. 142 En 2014 con motivo de su tesis realiza una estancia académica en el PUEG (Programa Universitario de Estudios de Género) en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). Allí se implica en el proyecto “Mujeres en Espiral” con la edición de dos fanzines: “Leelaty#1” y “Leelatu#2” (2014-2016) en el penal de mujeres de Santa Martha Acatitla. Interesada en la traducción como acto performativo su intención es crear un grupo de investigación sobre autoedición y autogestión en fanzines feministas-queer cuyo eje geopolítico comprenda Latinoamérica y Estado español. Este trabajo lo llevo a cabo con el proyecto “Yo, la peor de todas” junto con Iurhi Peña en la exposición itinerante “Autoeditoras: hacemos femzines” (2015-2017).

STATEMENT-A I STATEMENT Jeleton errepertorio ikonografikoetan, literarioetan eta musikaletan aritzen den talde bat da. Praktika autodidaktak eta

Jeleton es un equipo para operar en repertorios iconográficos, literarios, musicales. Para proponer prácticas autodidactas y la publicación de resultados provisionales para el debate. Para llevar la autoría a situaciones de inexperiencia, humor, apropiación. Para dispersar los resultados en el espacio, el tiempo y los canales de distribución, dificultando su desactivación por el contexto de presentación.


143


#Extraescolar IES Artaza-Romo BHI

144

Nerabeekin lan egiteko proiektu bat da, Eduardo Hurtadok zuzendua, Getxoarteren urteko programaren barnean. Duela hiru urtetik hona espazio bat zabaldu du, 17-19 urte bitarteko neska-mutikoen talde batek helburu askeko prozesu bat gauza dezan, jardun artistiko garaikideekin lotuta. Gorputza, ahotsa, keinua edo botereari lotutako kontrolaren forma sozialak izan dira gai ardatzetako batzuk. Proiektuak konpromiso irmoa eskatzen du parte hartzeko eta agertzeko, intentsitatetik gauzatzeko eta sekretua babesteko. EXTRAESCOLAR konfiantzazko eta gogoetarako leku modura egituratzen da, eta ekinaren bidez praktikara hurbiltzea du xede. Joan den edizioan egindako lanek testuinguruko bideoarekin eta erretratuarekin zuten zerikusia, eta ikuskaldi kolektibo gisa aurkeztu ziren. Aretoaren edizio honetan, ondokoen eginahal eta ariketa berrikusi batzuk erakutsiko dira:

Es un proyecto de trabajo con adolescentes guiado por Eduardo Hurtado dentro del marco de programa anuales de Getxoarte. Desde hace tres años abre un espacio para que un grupo de chicas y chicas de entre 17 y 19 años lleven a cabo un proceso libre de objetivos vinculado a las prácticas artísticas contemporáneas. El cuerpo, la voz, el gesto o las formas sociales de control vinculadas al poder han sido algunos de sus ejes temáticos. Este proyecto tiene como condicionante la exigencia de un compromiso fuerte de participación y presencia, la ejecución desde la intensidad y la protección del secreto. EXTRAESCOLAR se articula como lugar de confianza y de reflexión y pretende propiciar un acercamiento a la práctica desde el hacer. En la pasada edición los trabajos resultantes tenían que ver con el video y el retrato contextual y se presentaron en forma de visionado colectivo. En esta edición del Salón se muestran parte de los esfuerzos y ejercicios revisados de:


Julia de la Hera Bilbao, 1999

Joan den ikasturtean Batxilergo artistikoa amaitu zuen Artatza Erromoko Institutuan, eta gaur egun Arte Ederren Gradua ari da ikasten Madrileko Unibertsitate Konplutentsean.

El pasado curso terminó el Bachillerato artístico en el instituto Artaza Romo y actualmente cursa el Grado de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid.

— Miren Sáenz Bilbao, 1998

Batxilergoko bigarren maila ari da ikasten, eta Arte Ederrak ikasi nahi ditu Madrileko Unibertsitate Konplutentsean. Horren ondoren, zuzendaritza zinematografikoko ikastaro espezifiko bat egiteko asmoa du.

Cursando segundo de Bachillerato y quiere estudiar la carrera de Bellas Artes en la universidad Complutense de Madrid y posteriormente un curso específico de dirección cinematrográfica.

— Pello Serón Bilbao, 1999

Azken urtean Batxilergo Artistikoa ikasi du Artatza Erromoko Institutuan, eta gaur egun Ikus-entzunezko Komunikazio graduko lehen maila ari da egiten Euskal Herriko Unibertsitatean.

Este último año ha cursado el Bachillerato Artístico en el instituto Artaza Romo y actualmente está en el primer curso del grado Comunicación Audiovisual en la Universidad del País Vasco.

— Ana Ibáñez Bilbao, 1998

EIkasturte honetan Batxilergo artistikoko bigarren maila egin du, eta datorren urtean Arte Ederren Gradua egiten hasteko asmoa du Leioan.

Este curso realizó el eegundo curso de Bachillerato artístico y tiene previsto realizar el año que viene el Grado de Bellas Artes en Leioa.

— Inés Caro Madrid, 1999

Batxilergo artistikoa ikasi zuen Artatza Erromoko Institutuan, eta gaur egun Arte Gradua ari da ikasten Euskal Herriko Unibertsitatean.

Cursó bachillerato artístico en el instituto Artaza Romo y actualmente estudia el Grado de Arte en la Universidad Pública del País Vasco.

— Goiuri Ayala Bilbao, 1999

Batxilergo artistikoa ikasi du Artatza Erromoko Institutuan, eta gaur egun produktuen diseinuaren gradua ikasten ari da Errioxako Diseinu Eskolan (ESDIR).

Ha cursado el Bachillerato artístico en el instituto Artaza-Romo y actualmente estudia el grado en diseño de producto en la Escuela de Diseño de La Rioja (ESDIR).

— Liam Francis Bilbao, 1998

Hainbat zentrotan aritu zen, Artatza Erromoko Institutuan batxilergo artistikoa ikasi arte. Gaur egun artea ikasten jarraitzen du, eta bilaketan murgilduta dago.

Estuvo en varios centros hasta cursar bachillerato artístico en el instituto Artaza Romo. Actualmente sigue estudiando arte y está buscando.

145


La Cosmos

Cosmos, galeria fisiko modura, 2014ko uztailetik 2017ko martxora arte aritu da jardunean, eta orain online plataforma modura jarraitzen du. Arte garaikideari so, artista gazteen obra hartu du. Gaia edo teknika edozein delarik ere, beren ingurunean behaketan eta esperimentazioan aritzeko erakutsi duten gaitasunaren arabera hautatu dira artistak. Erakusketa honetara hiru artista gonbidatu nahi izan dira, elkarrekin sekula lan egin ez badute ere, sormen-ekintzara 146 hurbiltzeko modua partekatzen dutelako. Denek erabiltzen dituzte metodo gordin eta tradizionalak edo digitalak. Freak mitologiekin nahasten dute beren pop iruditeria, testuinguru garaikideaz kanpo, atenporaltasunetik gertuago. Ezinezko harremanak dira, beren sinergian zertzen direnak obra mamituz. Horrela, bakoitzak berezko lengoaia sortzen du. Une honetan espazio berean bildu nahi izan da beren obretan banaka erakusten duten lotura.

todos ellos practican tanto métodos crudos y tradicionales como digitales. Mezclan su imaginario Pop con mitologías freaks fuera del contexto contemporáneo, mas bien atemporales; relaciones imposibles que en su sinergia cristalizan dando cuerpo a su obra, creando así cada uno su propio lenguaje. Trata en este momento de recoger en un mismo espacio el vínculo que demuestran en su obra por separado.

— Cosmos como galería física ha funcionado desde julio de 2014 hasta marzo 2017. ahora continua como plataforma online. Dedicada al arte contemporáneo ha acogido la obra de jóvenes artistas. Indistintamente de la temática o técnica los artistas se han seleccionado por la capacidad que demuestran de exploración y experimentación en su medio. En esta muestra ha querido invitar a tres artistas que a pesar de no haber trabajado nunca juntos, les aúna su forma de acercamiento al acto creativo,

Malarko Hernandez Londres, 1984

Haren lanak kontzeptu elitistaren eta arte arruntaren artean dagoen zubia eraisten du. Absurdoarekin liluratuta eta inkoherentziak akuilatuta, etxean geratzen da zeramika moldekatuz, kalera irten eta horma-irudi erraldoiak margotzen ditu, GIF animatuak


sortzen ditu edo instalazioak eraikitzen ditu. Hernandezek artisautza-teknika tradizionalak eta kultura herrikoiaren estetika gutxietsi batzuk erabiltzen ditu inspirazioiturri modura. Haren praktikaren bidez, erreferentzia horiek haren lengoaia bisual garaikide bitxia bilakatzen dira.

Vive y trabaja en Bilbao. En los últimos años y después del master de Pintura su trabajo se ha decantado hacia el dibujo en crudo, el diseño gráfico y la mezcla de estos dos, en ocasiones diseñados directamente para carteles de la escena musical y artística de euskadi.

Su trabajo derrumba el puente entre el concepto elitista y el vulgar del arte, fascinado por lo absurdo y motivado por la incoherencia se queda en casa moldeando cerámica o sale a la calle y pinta enormes murales, crea GIFs animados o construye instalaciones. Hernandez se inspira por las técnicas artesanas tradicionales tanto como por algunas menospreciadas estéticas de la cultura popular. A través de su Práctica estas referencias se transforman en su contemporáneo, y peculiar, lenguaje visual.

147

Alazne Zubizarreta Arrasate, 1994

Normalean marrazki batetik abiatzen da, zenbaitetan aurretiaz aitzakia bat izanik, haren esperientziatik hartua; beste zenbaitetan modu esperimentalagoan lan egiten du. Hibridazioak egiten ditu horien artean, teknika ezberdinak erabiliz, esate baterako, grabatua, tindaketak, errotulagailuak edota gouacheak... Gero modu digitalean ukitzen ditu.

Julen Alberdi Pamplona, 1991

Bilbon bizi eta lan egiten du. Azken urteotan, eta Pintura masterra egin ondotik, marrazketa gordinera, diseinu grafikora eta horien arteko nahasketara bideratu du lana, eta zenbaitetan Euskadiko musikaeta arte-eszenako karteletarako zuzenean diseinatu.

Parte habitualmente de un dibujo, a veces con una excusa previa, sacada de su propia experiencia, otras de forma mas experimental. Hace hibridaciones entre ellos usando distintas técnicas como grabado, tintas, rotuladores o gouaches …Para luego intervenirlas digitalmente.


Narata

Narata arte eta diseinu garaikideari eskainitako espazio bat da. Latorritegi zahar batean kokatuta dago. Hor, sortu berri diren artisten erakusketak egiten dituzte, nazioarteko ospea duten tokiko diseinatzaile eta artisau gazteen lanen erakusketekin batera. June Crespo, Hello Bone, Elena Aitzkoa, Miren Arenzana, Manu Uranga, Jorge Peñagarikano eta Txabi Zabala, Iker Serrano, Amaia Gracia, Damaris Pan, Taxio 148 Ardanaz, Donna Wilson, String, HAY, Muuto, Menu, SCP, Jielde, Established and Sons edo Universo Positivo. Artea sustatzea eta hedatzea da Narataren premisetako bat, artea altzarien testuinguruan hurbiltzea, modu horretan erronka bat jarriz artistei, beren kubo zuritik edo galeriatik haragoko modu batean obra aurkezteko gonbita eginez. Narata Aretoan, arte- eta diseinu-praktiken arteko loturei buruzko gogoeta bat aurkezten da, Aristide Stornelliren lanetik abiatuz. Jorge Pedro Nuñezek zera idatzi du haren inguruan:

Stornelliren marrazkiak, collageak eta bideoak narraziorako berehalako premia baten emaitza dira, narrazio zinez ederra eta tragikoki komikoa, iturri ugaritatik edaten duena, esate baterako: zientzia fikziotik, kontrakulturarekin lotutako literaturatik, musika esperimentaletik, Italiako transabangoardiatik, Europako arte abstraktutik edo arte konkretutik eta Kolon aurreko Latinoamerikako artetik.

Baina haren ikerketaren objektu nagusia bizitzaren eta artearen arteko esperientzia eta gogoeta pertsonal baten ondorioa da. Stornelliren obraren dimentsio poetikoa haren trazadura askean lekutzen da. Trazadura horrek zentzu narratiboa eta objektiboa ematen dio erabakitzeko ezintasun bati, idazkeraren jatorrizko ekintza gisa azalera marruskatuz baino ezin baita adierazi... Irudi abstraktuak erreproduzituz; irudi, testu, zarata eta isiltasunen artean loturak sorraraziz.

— Narata es un espacio dedicado al arte y el diseño contemporáneo, ubicado en una antigua hojalatería, realiazan exposiciones de artistas emergentes en colisión con el trabajo de jóvenes diseñadores y artesanos locales y de prestigio internacional. June Crespo, Hello Bone, Elena Aitzkoa, Miren Arenzana, Manu Uranga, Jorge Peñagarikano y Txabi Zabala, Iker Serrano, Amaia Gracia, Damaris Pan, Taxio Ardanaz, Donna Wilson, String, HAY, Muuto, Menu, SCP, Jielde, Established and Sons o Universo Positivo Promocionar y difundir el arte es una de las premisas de Narata, acercar el arte en contexto con el mobiliario estableciendo así un reto para los artistas, invitándolos a presentar su obra de una forma diferente al cubo blanco o galería.En el contexto del Salón Narata presenta una reflexión sobre las conexiones entre práctica del arte y diseño, a partir del trabajo de Aristide Stornelli, sobre la que Jorge Pedro Nuñez escribe: Los dibujos, collages y videos de Stornelli se producen en una necesidad de narración inmediata, una narración terriblemente bella y trágicamente cómica que se alimenta de múltiples fuentes como: la ciencia ficción, la literatura asociada a la contracultura, la música experimental, la transvanguardia italiana, el arte abstracto europeo o el arte

concreto y precolombino en América Latina. Pero el objeto principal de su investigación es el resultado de una experiencia y reflexión personal entre la vida y el arte. La dimensión poética de la obra de Stornelli se encuentra enclavada en su trazo libre, que viene a dar sentido narrativo y objetivo de una indecidibilidad, que sólo puede ser expresada rasguñando la superficie, como el acto original de la escritura... reproduciendo figuras abstractas, generando enlaces entre imagen, texto, ruidos y silencios.

149


Salón

Salon proiektuen espazio bat da. Komisarioak noizbehinka gonbidatuz, site specific erako proposamenak ikusarazten dira, oso ingurune berezi baten barnean, hots, etxebizitza baten egongelan. Daisuke Kato eta Ángela Cuadra dira ekimenaren sortzaileak. Beren etxean inskribatu, eta egiaz independentea izango zen espazio 150 modura eratu zuten, arte garaikidearen inguruko ideiak sortzeko eta hedatzeko, oinarri diren eragileei protagonismo nagusia emanez: gaur egun bizileku duten hiriarekin, Madrilekin, lotuta dauden edo, besterik gabe, agertoki horretatik igarotzen diren artistei eta komisarioei. Hiru urteko ibilbidean, artista hauek egon dira espazioan, besteak beste: Pep Vidal (Bartzelona, 1980), José Luis Cortés Santander (Mexiko Hiria, 1980), Felipe Mujica (Santiago, Txile 1974), Elena Alonso (Madril, 1981), Armando Andrade Tudela (Lima 1975), Nicolás Lamas (Lima 1980) Antonio Ballester Moreno (Madril, 1974), Abdul Vas (Maracay 1981), Cristina Garrido (Madril 1986) Camille Tsvetoukhine (Angers 1987) eta Andrea Zucchini (Londres 1984). Era berean, komisario hauek izan dira: Bernardo Sopelana (La Paz 1981), Maja Ciric (Belgrad 1979), David Armengol (Bartzelona 1974), Carolina Castro Jorquera (Santiago, Txile 1982), Marta Ramos Izquierdo (Paris 1975) eta Martí Manen (Bartzelona 1976).

Salón es un espacio de proyectos en el que a través de la invitación puntual a comisarios se dan a ver propuestas site specific dentro de un entorno muy particular, como es el salón de una vivienda. Daisuke Kato y Ángela Cuadra son los fundadores de esta iniciativa, inscrita en su domicilio, que nació con el ánimo de crear un espacio verdaderamente independiente de creación y difusión de ideas en torno al arte contemporáneo, dando el principal protagonismo a sus agentes de base: artistas y comisarios que actualmente están vinculados o simplemente de paso por la escena de la ciudad en la que habitan, Madrid. A lo largo de sus tres años de andadura han pasado por este espacio artistas como Pep Vidal (Barcelona, 1980), José Luis Cortés Santander (Ciudad de México 1980), Felipe Mujica (Santiago de Chile 1974), Elena Alonso (Madrid, 1981), Armando Andrade Tudela (Lima 1975), Nicolás Lamas (Lima 1980) Antonio Ballester Moreno (Madrid 1974), Abdul Vas (Maracay 1981), Cristina Garrido (Madrid 1986) Camille Tsvetoukhine (Angers 1987) o Andrea Zucchini (Londres 1984) y comisarios como Bernardo Sopelana (La Paz 1981), Maja Ciric (Belgrado 1979), David Armengol (Barcelona 1974), Carolina Castro Jorquera (Santiago de Chile 1982), Marta Ramos Izquierdo (París 1975) o Martí Manen (Barcelona 1976).


151


(a)

Programa malgua eta irekia da. Haren bidez, ekoizpen artistikoaren eta beste diziplina eszeniko batzuen mugetan (performancea, musika esperimentala edo gorputz-praktikekin lotutako proiektuak) dabilen lanketari lotutako proposamenak hurbildu nahi ditugu Aretora. Edizio honetan, bi izango dira plazako zoruaren gainean zehazki lan egingo dutenak, Aretoa dantza-pista edo agertoki intimo bilakatuz.

… (b)

152

Este programa, flexible y abierto, pretende acercar al Salón propuestas vinculadas al trabajo que camina en los límites de la producción artística y otras disciplinas escénicas... performance, pero también música experimental o proyectos relacionados con prácticas corporales. En esta edición serán dos los artistas que trabajen específicamente sobre el suelo de la plaza, convirtiendo el Salón en una pista de baile o un escenario íntimo.


programa eszenikoa programa escĂŠnico

(a)

(b)

Fito Conesa Isaac Torres

153


Fito Conesa

adibidez, Zeitgeist: Variations & Repetitions (Save as… publications, 2010), Unique Window Display (Loft Publications, 2009) eta Suite for Ordinary Machinery (Save as… publications, 2008). Azken horri esker, Tate Modern-eko (Londres) liburutegiko, Reina Sofia Arte Garaikideko Museoko eta MACBA museoko funtsetan sartu zen. 2014. urtetik Habitació 1418 zuzentzen eta koordinatzen du, 14-18 urte bitarteko gazteei zuzenduta CCCBek eta MACBAk abiarazitako proiektua.

154

BIOA I BIO Arte Ederretan lizentziaduna Bartzelonako Unibertsitatetik. Tailerrak emanez eta eratuz egin du lan “La Caixa” Fundazioaren hezkuntza-sailarentzat. Santo Domingoko (Dominikar Errepublika) Udaleko «Santo Domingo Verde» kanpainako arte-arloko zuzendari modura egin zuen lan, eta Sala d’Art Jove aretoko tutore-taldeko partaidea izan zen (2012). Haren lanak museo eta jaialdi askotan izan dira ikusgai, esate baterako: Oslo Screen Festival 2010, Barcelona Loop Fair 20092012, Bartzelonako Poesiako Nazioarteko Jaialdia, Dominikar Errepublikako Kultura Zentro Espainiarra, Madrileko Matadero, CaixaForum (Lleida, Tarragona, Bartzelona). Argitalpen ugaritan hartu du parte,

Salón es un espacio de proyectos en el que a través de la invitación puntual a comisarios se dan a ver propuestas site specific dentro de un entorno muy particular, como es el salón de una vivienda. Daisuke Kato y Ángela Cuadra son los fundadores de esta iniciativa, inscrita en su domicilio, que nació con el ánimo de crear un espacio verdaderamente independiente de creación y difusión de ideas en torno al arte contemporáneo, dando el principal protagonismo a sus agentes de base: artistas y comisarios que actualmente están vinculados o simplemente de paso por la escena de la ciudad en la que habitan, Madrid. A lo largo de sus tres años de andadura han pasado por este espacio artistas como Pep Vidal (Barcelona, 1980), José Luis Cortés Santander (Ciudad de México 1980), Felipe Mujica (Santiago de Chile 1974), Elena Alonso (Madrid, 1981), Armando Andrade Tudela (Lima


1975), Nicolás Lamas (Lima 1980) Antonio Ballester Moreno (Madrid 1974), Abdul Vas (Maracay 1981), Cristina Garrido (Madrid 1986) Camille Tsvetoukhine (Angers 1987) o Andrea Zucchini (Londres 1984) y comisarios como Bernardo Sopelana (La Paz 1981), Maja Ciric (Belgrado 1979), David Armengol (Barcelona 1974), Carolina Castro Jorquera (Santiago de Chile 1982), Marta Ramos Izquierdo (París 1975) o Martí Manen (Barcelona 1976).

STATEMENT-A I STATEMENT Goateke Hitzetik urrun, mezutik urrun. Kodea, keinua edo konplizitatea ezin dira egitura jakin baten barnean inskribatu. Gorputza edukiontzi modura hautemateak haren funtzioak mugatzen ditu, eta bestearen diktaduraren mende ipintzen du. Getxorako Goateke topaketa bat da, abiadura eta jakinduria ezberdinen arteko saio bat. Tailer honen bidez, bestearen gorputzean norbera ezagutzea lortu nahi da. Hurbilketa bat da, musika attrezzo modura eta espazio publikoa agertoki gisa erabilita. Hor, artista/bitartekariaren irudia lausotu egiten da, konplizeen komunitate baten alde, koreografia-fase ezberdinen artean batasuna bilatuz Zinemarentzat gordetako espazio horien antzera, non bandak pantailaren alde banatan ipintzen diren, arerioaren begiradan norbera ezagutzeko edo kokatzeko zain. Ez da horma laurdena, baizik eta 360º ireki, malgu eta aske. Braille hizkuntzan hitz egin edo itsu-itsuka sentitu.

Goateke Lejos de la palabra, lejos del mensaje. El código, el gesto o la complicidad no pueden inscribirse dentro de una estructura concreta. Pensar el cuerpo como contenedor limita las funciones de éste y lo somete dictadura del otro. Goateke para Getxo, es un encuentro, un tanteo entre diferentes velocidades y saberes. Este taller plantea un conocerse en el cuerpo del otro. Un acercamiento con la música como atrezzo , el espacio público como escena y en el que se difumina la figura del artista/ mediador en pro de una comunidad de cómplices en busca de la unidad mediante diferentes frases coreográficas Como esos espacios reservados al cine en el que las bandas se colocan a ambos 155 lados de la pantalla a la espera de descubrirse o localizarse en la mirada del rival. No cuarta pared si no un 360º abierto, flexible y libre. Hablar en braille o sentírse a ciegas.


Isaac Torres

156

BIOA I BIO Sortzaile eszeniko honek antzerkiaren munduko pertsona ospetsuekin lan egiten du, besteak beste, Angelica Liddell, Fernando Renjifo, Aitana Cordero, Pablo Gisbert, Claudia Faci, Ximo Flores eta Chema Cardeñarekin. Hainbat produkzio egin ditu kolektibo eta instituzio askorekin: CDN, El Conde de Torrefiel, Teatres de la Generalitat Valenciana, Sleepwalk Collective, Festival VEO, Escena Contemporánea eta Fête du Slip (Suitza). Estatuko eta nazioarteko ikastaro ugarirekin osatu du bere prestakuntza; horien artean hauek nabarmentzen dira: Angélica Liddell, Los Torreznos, Minako Seki, Jorgé picó, Félix Ruckert. Antzerkigintzako eta erakusketaespazioetako teknikaria eta argiteria eta eszenografiako diseinatzailea da. “Teatro de los Manantiales” eta “Teatro Pradillo” espazioetan lan egin du. Hainbat testu argitaratu ditu “Tercer Acto” izeneko

aldizkarian, eta 2017. urtean antzerkitestuen lehen liburua argitaratuko du, “Trilogía Animal” izenekoa. Continta me tienes editorialarekin kaleratuko du espainierazko eta frantsesezko edizio elebiduna. Gaur egun, hainbat kultura ekitaldi antolatzen ditu Valentziako hirian, esate baterako, “La Sexplícita” eta “Cabaret Charivari.”

— Creador escénico que ha trabajado con personalidades del mundo del teatro como
Angélica Liddell, Fernando Renjifo, Aitana Cordero, Pablo Gisbert, Claudia Faci, Ximo Flores y Chema Cardeña, entre otros. Ha realizado producciones con diversos colectivos e instituciones como: CDN, El Conde de Torrefiel, Teatres de la Generalitat Valenciana, Sleepwalk Collective, Festival VEO, Escena Contemporánea o Fête du Slip (Suiza). Se ha formado en diversos cursos nacionales e internacionales


entre los que se destaca:
Angélica Liddell, Los Torreznos, Minako Seki, Jorgé picó, Félix Ruckert. Es técnico de teatro y espacios expositivos, diseñador de iluminación y escenografía, y ha trabajado en los espacios
“Teatro de los Manantiales y “Teatro Pradillo”. Cuenta con textos publicados en la revista “Tercer Acto” y en 2017 se publicará su primer libro de textos teatrales “Trilogía Animal”, una edición bilingüe español-francés con la editorial Continta Me tienes. Actualmente organiza varios eventos culturales en la ciudad de Valencia como “La Sexplícita” y el “Cabaret Charivari.”

STATEMENT-A I STATEMENT HE VENIDO AL DESIERTO He venido al desierto proiektu disidentea, paisajistikoa eta bisuala da. Zitalkeriaren edertasunean barna bidaiatzen du, eta heriotza erabiltzen du elementu diskurtsibo gisa eta asperdura ildo narratiboaren proposamen modura. “He venido al desierto” proiektuan uste dugu Gizakiak aspertzeko gaitasuna galdu duela behaketaren bidez, “sublimea” dena bidetik alboratuz. Eta sublimea alboratzen bada, gure gainetik dagoen osotasun baten onarpenaren zati gisa, jainko indibidual gisa jartzen gara, jainkotasun ahalguztidun modura. Eta ez dago huts egite handiagorik Gizakia egoera faltsu horretan jartzea baino. Gizakia lohietara jaitsi behar da berriro, arratoiaren, zuhaitzaren, anfibioaren garaierara. Gizakia animalia modura gutxietsi behar da ostera, eta mistikoa, sublimea, itzela den horrek berriro harrapa gaitzala. Horrela bakarrik konpondu ahal izango dugu zerbait gure ingurunearekin, azken finean, gure buruarekin zerbait konpontzea baita hori.

LA ACCIÓN Gorputz “ez-egile” eta aspergarri batzuk, ekintza “ez produktibo” eta aspergarriak, eta testu gordin eta proiektatu bat. Elemen-

tu horiekin ikusleek iragazkortasun- eta absortzio-egoerara bidaiatuko dute, eta beren psikeko leku guztiz interesgarri batzuetara iritsiko dira, barneko paisaia ahantzi horiek bisitatuz eta leuntzeke dauden gaiak azaleratuz.

— HE VENIDO AL DESIERTO He venido al desierto es un proyecto disidente, paisajístico, visual, que viaja por la belleza de lo abyecto,
usa la muerte como elemento discursivo
y el aburrimiento como propuesta de línea narrativa. En “He venido al desierto” pensamos que el Ser Humano ha perdido la capacidad de aburrirse observando, apartando lo “sublime” de su camino. Y si se deja de lado lo sublime como parte de la aceptación de un todo que está por encima de nosotros, ocurre que pasamos a posicionarnos como dioses individuales, como deidades todopoderosas. Y no hay nada más equívoco que el Ser Humano se posicione en ese falso estado.
Hay que volver a bajar al Ser Humano a la altura del barro, de la rata, del árbol, del anfibio. Hay que volver a menos preciar al Ser Humano como animal, y dejar que lo místico, lo sublime, lo vasto nos vuelva a inundar.
Sólo de esa manera podremos solucionar algo con nuestro entorno que es, a fin de cuentas, solucionar algo con nosotros mismos.

LA ACCIÓN Unos cuerpos “no-hacedores” y aburridos, unas acciones “no-productivas” y aburridas, y un texto crudo y proyectado, transportarán al público a un estado de permeabilidad, de absorción, y lo conducirá a lugares muy interesantes de su propia psique, visitando esos paisajes internos olvidados y sacando a la luz temas pendientes de pulir.

157


(a)

Programa honekin karrera ertaineko artista baten lana erakutsi nahi dugu, arte garaikidearen Estatuko eszenarekin lotuta dagoen batena. Hala, haren lana testuinguruan jarriko dugu ekoizpen berri baten bidez. Beren lana heldutasun formal eta diskurtsibo batean duten artistei so dagoen programa bat da. Edizio honetan IBON GARAGARZA Getxoko artistaren lan adierazgarrienetako batzuk erakutsiko ditugu, ibilaldia eginez, eta, hori osatzeko, ekoizpen eta ekintza zehatz ugari izango dira.

… (b)

158

Con este programa pretendemos mostrar el trabajo de un artista de mediana carrera, vinculado a la escena estatal del arte contemporáneo, contextualizando su trabajo mediante una nueva producción. Se trata de un programa que atiende a esos artistas cuyo trabajo está en un momento de madurez formal y discursiva. En esta edición se mostrará un recorrido por algunos de los trabajos más significativos del artista getxotarra IBON GARAGARZA que se completará con varias producciones y acciones específicas.


artista gonbidatua artista invitado

(a)

(b)

Ibon Garagarza

159


¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros se mencionan

Ibon Garagarza

160

Paisaia eta lurraldearen arteko aldean, gorputzaren esperientziak, politikak, sortutako tarteko espazioan, gainditzen duen harekiko harremanetan. Ertzeko begiradatik amildegia eraiki edo lurrarekin harremanetan planteatutako egoera batean subjektuek taldean elkarreragiteko duten modutik. Proiektu honek hausturaren harreman pertzeptiboa eta bizipenekoa planteatzen du; ibiltariaren genealogiarekin zuzeneko

harremana ezartzen du, flanêur delakoarenarekin eta proposamen situazionistetatik, denak ere estetika erlazionalaren dinamiketatik praktika artistiko postmodernoak aztertuak. Ibonen lanak, programa publiko honetan ikuspegi panoramikotik testuinguruan kokatuta, itzulerak, keinuak eta elkarrekintzak eskaintzen ditu, batzuetan artelanaren logikan bertan altxatzen diren memoriako tokiei buruz.

“Hedapen homogeneo eta infinituan, inolako markarik aurkitzeko aukerarik ez dagoenean, inolako orientaziorik egin ezin denean, hierofaniak “puntu finko” absolutu bat adierazten du, erdigune bat” Mircea Eliade

Babilonia, tantas veces destruida, ¿Quién la construyó otras tantas? ¿En


los nombres de los reyes.

¿Acaso los reyes acarrearon las piedras?

Y

IBILBIDE Hasiera markatzen du. Seinaleztatzeko eta ibilbidea egiteko planteamendua da. Erabat aldatutako paisaian ibiltzeko modua, hasiera batean posta-txartelaren izaera idilikoa izan dezakeen arren: garai batean artadiak zeuden mazeletan orain gertuko ospitale bat haragiz hornitzeko sortu diren zelaiak daude; edo muino naturalak diruditenak garai bateko bateria militarrak dira, landarediak topografia natural bihurtuta. Horrela behin eta berriro, gailurrera iritsi arte eta gailurretik zerumugara begiratuz gero ere, gure inguruak jasandako eraldaketaz ohartuko gara.

Gure ibilbidean ikusi dugun etxea zutik dago. Adierazten duen hark iraun egiten du. Egileak ikusten duen espazio sinboliko berria hautematen da. Hori dela eta, etxe goxo eta txiki hauetako balizko bizilagun bihurtzen den oro, kaos naturalean noraezean dabilen erromesa, instalazio honetako elementu berritzaile bihurtzen da. Bere zeregina da sortzaileak egindako proposamena onartzea eta ikurrean birsortzea, etxe txikiak eskaintzen digun babesean aterpetzea espazio naturaletik, erreferentziazko puntu hauek guztiek iradokitzen dioten guztiaz gozatu ahal izateko Harriet Garcia de Vicuña Gortazar

qué casa de Lima, la resplandeciente de oro, vivían los albañiles? ¿Adónde

161


fueron sus constructores la noche que terminaron la Muralla China? Roma Bide bat, ibilbide bat, borda forma batekin adierazia, 25 objektu, bidea markatuz. Harriet-en testuarekin batera mapa bat zegoen, eta ibilbidea egiteko aukerak zeuden bertan, baita jarri zituen 25 eskultura horien gutxi gorabeherako kokapena ere. Iradokizunezko ibilbideak, formaren arrozte-ariketaren bidez agertuak, bertako espazio kualitatiboko desberdinak agertzen ditu, eta gure joana orienta dezaketen “puntu finkoak” aurkitzera gonbidatzen gaitu. Espazio homogeneo naturala apurtzen du piezak, etxea gogorarazten duen

elementu bat sartuz; etxea gogorarazten du, bizi daitekeen espazio nagusia, kokapenaren metafora, espazioaren jabe egitearena. Etxeak adierazten digu bidea, natural den horretatik gidatzen gaitu, baina, aldi berean, aterpe bat iradokitzen digu, geraleku bat, babestu eta atseden hartzeko toki bat. Toki jakin batean kokatzean, bizitzeko inguru zehatz bat hautatzean, mundu bat sortzen dugu bertan.

SECTOR BAREÑO

“Belar txarrak” eta landare inbaditzaileak nagusi ziren lorategian, eta itxura arraroa hartzen zuen horrekin, aurri egoerakoa eta ekoizpenik gabekoa. Gaur egun ia dena eraikitzen ari dira, eta hiri-dinamikako egitura ekoizlean sartzen ari da. Toki honetan baterako paisaia, baterako lurraldea da kontsumorako produktu gisa islatuta ikusten dena. Saila sektoreetan banatu da, eremu bakoitzean elementuak banatu eta ahalik eta probetxurik handiena ateratzeko, eta horrek guztiak eraldatzen du paisaia.

15 urte geroago ibilbidea egingo du berriz.

162

Hiritartutako sail bat izan da, baina, hainbat arrazoiren ondorioz, urteetan ez da jarduerarik egon, ez da ezer ekoitzi. Terrain vague izan da denboraldi batez, etorkizunean aprobetxatu ahal zitekeen saila, itxaropen bat sortzen zuena. Horko kale urbanizatuak eta kale horien arteko espazioak, aurreko artadien arrastoekin, eta berriro ere basalandaredia hazita zutenak, lorategi handi bateko parterre gisa, jende askorentzako ibiltzeko toki periferiko bihurtuta zeuden.

vencieron los Césares? Bizancio, tan loada, ¿Acaso sólo tenía palacios para


la magna está llena de arcos de triunfo ¿Quién los construyó? ¿A quienes

IN SITU 71-17 Daniel Burenek New Yorkeko Guggenheim Museoan aurkeztutako In Situ obran, 20 x 10 metro inguruko lonazko bandera bat zegoen zintzilika, museo horretako biribilgunea zatituz, gune nagusia zatituz, goitik behera. Pieza horrekin arkitekturaren forma espiralaren funtzionamendua eraldatzea lortzen zuen. Ikusleek, museoko arrapalak jaistean, Buren-en pieza eta Wright-ek proposatutako espazioa agertzen eta desagertzen ikusten zituzten. Maniobra hori aipatuz, publizitate-hesi baten plano horizontalak tarteka ezku-

tatzen du Sector Bañeroko paisaia. Haren inguruan biratzean, hesiaren egitura espazioan marraztutako lerro izatetik margolan edo objektu eskultoriko bat bezala esperimentatua izatera igarotzen da, berriro ere lerro gisa ia desagertu, eta toki horretako etorkizuneko paisaiaren adierazpen bezala berriro agertzeko. Eraikuntza-enpresaren publizitate hesian, tokiaren etorkizuna ageri duen irudi bat dago, zer paisaia geratuko den eta han bizitzea lortzen dutenen bizimodua nolakoa izango den. Buren-en obra bezala, beste hau ere inguruko giroan oinarritzen da, horrek motibatu baitzuen, ez da independentea.

163

sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche que fue devorada


por el mar, Los que se que se ahogaban clamaban llamando a sus esclavos.

HIRIAN ORIENTATZEKO LASTERKETA Jean Luc Godard-en 1964ko –Bande à part- filmean, Jimmie Johnson pertsonaiari erronka bat proposatzen zaio, Louvre ikusteko abiadura-errekorra gainditzeko. 9 min 45 seg Bernardo Bertolucciren The dreamer (2003) lanean, protagonista marka hori hobetzen saiatuko da. - Ez dakit hemen zer gertatzen den inor ez dagoenean, baina norbait agertzean dena mugitzen hasten da. Amarru zaharrak desagertu, eta berriak azaleratzen dira. Garai batean seguruak ziren inguruak igaroezin bihurtzen dira. Orain zure bidea erraza da, gero zaila eta itxaropenik gabea izan daiteke. Horrelakoa da La Zona. Batzuetan apetatsua dirudi. Baina guk geuk egiten dugu, geure izaeraren 164 arabera.Stalker, Andrei Tarkovsky (1979) Giorgio Agamben-en Profanazioaren laudorioa lana ere horri buruzkoa da, sagaratua edo erlijiosoa izan ondoren, gizakien erabilerara eta jabetzara berriz igaro den horri buruzkoa. Banandutako mundu edo gune batetik, ohikora ekarri. Edwin Bernbaum-ek idatzia da -paisaiaren ebidentziarik altuenak eta dramatikoenak direnez, mendiek gaitasun harrigarria dute sagaratua gogora ekartzeko... Tokien edo objektuen erabilera-aldaketari buruz da.

EDUARDOREN ETA IBONEN ARTEKO ELKARRIZKETAKO OHARRAK, ORIENTAZIO LASTERKETARI BURUZ

lo acompañaba siquiera un cocinero?

Felipe de España lloró cuando se


El joven Alejandro conquistó la India. ¿El sólo? César venció a los galos; ¿no Igande goizerako planteatu da ekintza, eta Getxoarte Aretoko karpan hasi eta amaituko da. Hirian orientatzeko lasterketak Getxoko auzoetatik sakabanatuta dauden arte publikoaren adibide batzuk elkartu nahi ditu ibilbidean. Proiektuak hausnarketak planteatzen ditu hiriespazioaren konfigurazioaz eta espazio horretan dauden elementuez. Pertsonei eskainitako monumentuak, adibidez, ugari dira gure inguruan, lortutako garaipenez ari dira, historia nola gertatu zen eta zein pertsonaiak parte hartu zuen alde politikoa, soziala eta ekonomikoa barnean hartzen dituen begirada batetik.

Lasterketa honek beste erabilera bat eman nahi dio komunitatearen espazioari, egungo forma eman zioten gertaerez gehiago ikertu hobeto ulertzeko eta, ondorioz, gure errealitatea ere sakonago ulertzeko. Brecht-en poema -Langile baten galderak liburu baten aurrean- izango da jatorrizko enuntziatu faltsua ordezkatu, eta egiazkoa jarriko duena. Parte-hartzailearen esku dago, begiratzen duenaren esku, artistak irudikatu zuen erabilera ematea edo beste bat asmatzea.

PAISAJE MEJICANO Nortasunari buruz

- Bai, hau oso ederra da, baina ez dut dena ulertzea lortzen. Hemen txoriek ere ingelesez hitz egiten dute. Nola nahi duzu niri loreak gustatzea beren egiazko izena ez badakit, beren ingelesezko izena, kolore eta petaloekin bat egin duen izen hori, jada gauza bera den izena? Nik bugainbilea esaten badut, zure herrian ikusitakoez pentsatzen duzu, lizarrean gora joaten direla, moreak eta liturgikoak, edo horma baten gainetik, arratsalde batez, argi urdinxka nagusi dela. Eta bugainbilea zure izaeraren zatia da, zure kulturaren zatia, ahaztu ondoren gogoratzen duzun hori da. Hori oso ederra da, baina ez da nirea, aranondoak eta eukaliptoak esaten dutenak ez baitute niretzat esaten, eta eta ez baitidate niri ere esaten.“El laberinto de la soledad” de Octavio Paz, 1950.

hundió su flota, ¿Nadie más lloraría? Federico Segundo venció en la Guerra

165


de Siete años, ¿Quién más venció? Cada página una victoria ¿Quién

BIOA I BIO Arte Ederretan lizentziaduna Euskal Herriko Unibertsitatetik. Hainbat sari eta beka lortu ditu, besteak beste: Generaciones, Caja Madrid; Eskultura Saria, Caja Vital Kutxa; Ertibil Bizkaia; Bizkaiko Foru Aldundiaren ekoizpen-beka; Bilboarte, eta Sinergia, 2017. Bestalde, taldeko erakusketa hauek nabarmendu behar ditugu: “Norabide guztiak – Todas direcciones, Rekalde Aretoa, Bilbo 2002, Getxoarte 2001 eta 2002, ARCO 2003, eta “BilbaoArte-New Yorken” Fundación Gabarrón-Carriage House Center, Manhattan 2010. 2015ean Garrobirekin hartu zuen parte Castellóko Arte Garaikidearen Nazioarteko “Marte” Azokan. 2017an “Colectivo Garrobi” erakusketa jarri zuen Madrilgo Art Room-en. 2015az geroztik, Garrobi Arte-kultura Elkartekoa da. Banako erakusketak egin ditu Basauriko Ariz Dorrean eta Getxoko Torrene Aretoan 2013an, “GRAN JARDIN” proiektuarekin; horrek Algortako Getxoco espazioan izan 166 zuen jarraipena 2015ean. Heziketa artistikoan ere aritzen da, eta hezkuntza-arloko proposamenetan parte hartzen du aspalditik Bilboko Guggenheim eta Arte Ederren museoetan, esaterako. 2017an Trocóniz Santacoloma Fundazioaren Artifizioak proiektuan hartu zuen parte, Portugaleteko J.A. Zunzunegi BHIko Batxilergo Artistikoko ikasleekin. 2009az geroztik, Zirri-marra Arte Tailerra hezkuntza-proiektua gidatzen du, Miren Begoñe Bilbaorekin batera; eta, 2017ko urriaz geroztik, Bi Hormetara erakusketaespazioa ere bai, biak ere Getxon.

pagaba los gastos?

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, ha recibido numeros premios y becas entre los que destacan Generaciónes de Caja Madrid, el Premio de escultura Caja Vital Kutxa, Ertibil Bizkaia, la beca de producción de la Diputación Foral de Bizkaia, Bilbaoarte o Sinergika en 2017. Entre sus exposiciones colectivas destacar “Norabide guztiak – Todas direcciones” en la Sala Rekalde de Bilbao 2002, Getxoarte 2001 y 2002, ARCO 2003 y “BilbaoArte-New Yorken” Fundación Gabarrón-Carriage House Center de Manhattan 2010. En 2015 participa con Garrobi en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Castellón “Marte”. En 2017 la exposición “Colectivo Garrobi” en Art Room de Madrid. Desde 2015 forma parte de Garrobi Arte-kultura Elkartea. Ha expuesto de forma individual en Torre de Ariz, Basauri y en Torrene Aretoa de Getxo en 2013 con el proyecto “GRAN JARDÍN” que tuvo continuidad en el espacio Getxoco de Algorta en 2015. Tiene una faceta volcada en la educación artística y desde hace muchos años colabora en propuestas educativas de centros como Guggenheim Bilbao Museoa y Arte Ederren Museoa de Bilbao. En 2017 participó en el proyecto Artifizioak de la Fundación Trocóniz Santacoloma con alumnas y alumnos de Bachillerato Artístico del IES J.A.Zunzunegi de Portugalete. Desde 2009 codirige junto a Miren Begoñe Bilbao el proyecto educativo Zirri-marra Arte Tailerra y desde octubre de 2017 el espacio expositivo Bi Hormetara, ambos en Getxo.

A tantas historias, tantas preguntas.

Preguntas


guisó el banquete del triunfo? Cada década un gran personaje. ¿Quién

De la diferencia entre paisaje y territorio, en el espacio intermedio que es producido por la experiencia, política, del cuerpo en relación con aquello que lo trasciende. La construcción del abismo desde la mirada en el borde o la manera en que interactúan colectivamente los sujetos en una situación planteada en contacto con la tierra. Un proyecto, este que plantea esa relación perceptiva y vivencial de la fractura, que establece relación directa

con la genealogía del caminante, del flanêur y de las propuestas situacionistas que han sido revisadas por la práctica artística postmoderna desde las dinámicas de la estética relacional. El trabajo de Ibon, contextualizado en este programa público desde una visión panorámica, ofrece rebotes, guiños e interacciones sobre lugares de memoria que se levantan, a veces, en la propia lógica del trabajo del arte.

“En la extensión homogénea e infinita, donde no hay posibilidad de hallar demarcación alguna, en la que no se puede efectuar ninguna orientación, la hierofanía revela un “punto fijo” absoluto, un centro” Mircea Eliade

de un obrero que lee Bertolt Brecht.

Svendborger Gedichte,1935.

167


IBILBIDE Marca el inicio. Es un planteamiento de señalamiento y recorrido. Una forma de recorrer el paisaje completamente transformado pese al carácter idílico de tarjeta postal que pudiera parecer en un principio: en las laderas que antes poblaban encinares cantábricos ahora hay praderas creadas para abastecer

de carne al hospital cercano; o lo que parecen montículos naturales en verdad ocultan antiguas baterías militares convertidas en topografía natural por la vegetación. Así, una y otra vez, hasta llegar a la cima, y aún oteando el horizonte desde ella, nos damos cuenta de la transformación sufrida por lo que nos rodea.

La casa que nos encontramos en nuestro caminar, se mantiene. Aquello hacia lo que indica, permanece. El nuevo espacio simbólico vislumbrado por el autor, se percibe. Esta es la razón de que todo aquel que se convierte en potencial habitante de estas pequeñas pero acogedoras casas, el peregrino que deambula por el caos natural, se convierta en el elemento renovador de esta instalación. Es su labor asumir la propuesta hecha por el creador y recrearse en la señal y en lo que señala, guarecerse del espacio natural en el refugio que nos ofrece la minúscula casa, para así poder disfrutar de todo aquello que estos puntos de referencia le insinúan. Harriet Garcia de Vicuña Gortazar

168

Un camino, un recorrido, señalado con una forma de borda, 25 objetos, que anotan camino. El texto de Harriet acompañaba a un mapa en el que se podían ver las diferentes posibilidades de realizar el recorrido y la situación aproximada de esas 25 esculturas colocadas. Un recorrido de sugerencia que aparece mediante un ejercicio de extrañamiento con la forma, revela espacios cualitativamente distintos del mismo, invita a descubrir los “puntos fijos” que podrían orientar nuestra marcha. La pieza rompe el espacio homogéneo natural mediante la introducción de un

elemento que alude al hogar, la casa, el espacio habitable por excelencia, metáfora de asentamiento, de la apropiación del espacio. La casa nos indica el camino, nos guía por lo natural, pero de la misma manera, nos sugiere un refugio, una parada, un lugar en el que podemos cobijarnos y descansar. Al instalarnos en un determinado lugar, al elegir un determinado paraje para habitar en él, fundamos un mundo. 15 años después vuelve a hacer el recorrido.


SECTOR BAREÑO Ha sido un terreno urbanizado pero que por diferentes razones durante años se ha encontrado libre de actividad, improductivo. Ha sido durante un tiempo un terrain vague, un terreno potencialmente aprovechable en un futuro, que generaba una expectativa. Sus calles urbanizadas y los espacios entre esas calles en los que quedaban restos de encinares anteriores y en los que había vuelto a crecer vegetación silvestre a modo de parterres de un gran jardín, se habían convertido en un

lugar periférico de paseo para mucha gente. Un jardín en el que proliferaban “malas hierbas” y plantas invasoras dándole un aspecto extraño, de estado ruinoso e improductivo. Hoy en día está siendo edificado casi en su totalidad incorporándose a la estructura productiva de la dinámica urbana. En este lugar el paisaje común, el territorio común, es lo que se ve reflejado como producto de consumo. La división del terreno en sectores para distribuir en cada zona los elementos para sacar el mayor provecho posible, transforma el paisaje.

169

IN SITU 71-17 En la obra In Situ que Daniel Buren presentara en el Museo Guggenheim de Nueva York, una bandera de lona de unos 20 x 10 metros colgaba dividiendo la rotonda del museo Guggenheim de Nueva York, el espacio central, de arriba abajo. Con esta pieza conseguía transformar el funcionamiento de la forma espiral de la arquitectura. Los visitantes al bajar las rampas del museo veían aparecer y desaparecer tanto la pieza de Buren como el espacio propuesto por Wright. En alusión a esta maniobra un plano horizontal de una valla publicitaria

oculta intermitentemente el paisaje del Sector Bareño. Al girar alrededor de ella, la estructura de la valla pasa de ser una línea dibujada en el espacio a poder ser experimentada como una pintura o un objeto escultórico, para volver a casi desaparecer como línea y aparecer de nuevo con la representación del futuro paisaje. En la valla publicitaria de la constructora se puede ver una imagen que dibuja el futuro del lugar, qué paisaje quedará, además de cuál será el modo de vida de aquellos que consigan vivir ahí. Como en la obra de Buren la obra se sostiene sobre el ambiente que le rodea y que la motivó, no es independiente.


CARRERA DE ORIENTACIÓN URBANA En la película de Jean Luc Godard –Bande à part- de 1964 el personaje Jimmie Johnson es retado a batir el récord de velocidad en visitar el Louvre. 9min 45seg Bernardo Bertolucci en The dreamer (2003) hace que su protagonista intente mejorar esa marca. No sé qué pasa aquí cuando no hay nadie pero cuando alguien aparece, todo se pone en movimiento. Las viejas trampas desaparecen y unas nuevas emergen. Parajes, anteriormente seguros, se vuelven intransitables. Ahora tu camino es fácil, después puede ser complicado y sin esperanza. Así es La Zona. A veces puede incluso parecer caprichosa. Pero es que nosotros mismos la hacemos, según nuestra propia condición.En Stalker de Andrei Tarkovsky (1979) Elogio de la profanación, de Giorgio Agamben trata de eso, de aquello que habiendo sido sagrado o religioso, es restituido al uso y a la propiedad de los hombres. De una esfera separada llevarlo a 170 lo común. Edwin Bernbaum escribe al ser las más altas y dramáticas evidencias del paisaje, las montañas poseen un poder extraordinario para evocar lo sagrado... Es sobre el cambio de uso de los lugares o los objetos. NOTAS EN CONVERSACIÓN ENTRE EDUARDO E IBON AL RESPECTO DE LA CARRERA DE ORIENTACIÓN.

La acción se plantea para el domingo por la mañana y tendrá su salida y llegada en la carpa del Salón de Getxoarte. La Carrera de Orientación Urbana pretende aunar en su recorrido algunos de los ejemplos de arte público que se encuentran repartidos por los diferentes barrios que forman Getxo. El proyecto plantea reflexiones sobre la configuración del espacio urbano y los elementos que en él nos encontramos. Elementos como los monumentos dedicados a personalidades, abundantes en nuestro entorno, que nos hablan sobre victorias conseguidas, sobre cómo sucedió la historia y los personajes que en ella participaron desde una mirada

que abarca lo político, lo social y lo económico. La carrera quiere dar otro uso al espacio común profundizando en la investigación de los sucesos que le dieron su forma actual para comprenderlos mejor, de manera que también entendamos más profundamente nuestra realidad. El poema -Preguntas de un obrero que lee- de Brecht será el texto que sustituya el enunciado falso original por otro verdadero. Está en manos del participante, del que mira, darle el uso que el artista imaginó o inventarse otro.


PAISAJE MEJICANO Sobre la identidad.

-Sí, esto es muy hermoso, pero no logro comprenderlo todo. Aquí hasta los pájaros hablan en inglés. ¿Cómo quieres que me gusten las flores si no conozco su nombre verdadero, su nombre en inglés, un nombre que se ha fundido ya a los colores y a los pétalos, un nombre que ya es la cosa misma? Si yo digo buganvilla, tú piensas en las que has visto en tu pueblo, trepando un fresno, moradas y litúrgicas, o sobre un muro, cierta tarde, bajo una luz plateada. Y la buganvilia forma parte de tu ser, es una parte de tu cultura, es eso que recuerdas después de haberlo olvidado. Esto es muy hermoso, pero no es mío, porque lo que dicen el ciruelo y los eucaliptos no lo dicen para mí, ni a mí me lo dicen.“El laberinto de la soledad” de Octavio Paz, 1950.

171


(a)

Programa honen asmoa da ekoizpen teknikoko testuinguruak Aretora hurbiltzea, praktika artistiko garaikideen errealitatea eskuzko lanarekin, teknologiaren garapenarekin eta jakintza eta diskurtsorako espazioekin (besteak beste, artisautza-sorkuntza, diseinu, inprimaketa, moda edo idazketarekin) elkarlotuz eta lausotuz, esperimentaziotik abiatuz. ANOTHER PRESS Aretoaren edizio honetan, ekoizpen espezifikoen ikerketa- eta garapen-lana proposatzen da, grafikaren mundutik, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Grabatuaren Nazioarteko Jaialdiaren lankidetzarekin.

… (b)

172

Este nuevo programa trata de acerca contextos de producción técnica al Salón, conectando y difuminando la realidad de las prácticas artísticas contemporáneas con el trabajo manual, al desarrollo tecnológico y espacios de saber y discurso como son la creación artesanal, el diseño, la impresión, la moda o la escritura desde la experimentación. En esta edición del Salón ANOTHER PRESS propone un trabajo de investigación y desarrollo de producciones específicas dese el mundo de la gráfica, en colaboración con la Universidad del País Vasco y el Festival Internacional de Grabado.


laborategi programa programa laboratorio

(a)

(b)

Another Press

173


Another Press

Another Press hau guztia da: errisografia estudio bat, inprenta digitala, offset, ekoizpen grafikoko koordinatzaileak eta halabeharrezko editoreak. Proiektua 2016. urtean sortu zen Deustun; izan ere, badakigu badela itxaropenik material inprimatua maite duenarentzat. Arte grafikoen arloan zerbait gehiago eskaintzeko kezkaren ondorioz sortu zen, hainbat eta hainbat inkonformistak aspalditik eskatzen zutena entzun ondoren: erronka bati aurre egiteko 174 beldur ez den inprenta aliatu bat. A.P paper eta tinda artean urte ugariko esperientzia izatearen ondorioz sortu zen, teknika ezberdinak probatuz,akatsak eginez eta haietatik ikasiz. Diseinatzaileen eta inprentaren arteko topagunea izan nahi dugu, esperimentatzeko laborategia, ekoizpen grafikoari lotuta proposatzen dizkiguten premia, ideia, zirriborro eta erotasunei erantzun egokia eman arte.

Another Press es somos un estudio de risografía, imprenta digital, offset, coordinadores de producción gráfica y editores accidentales. El proyecto nace en 2016 en Deusto porque sabemos que hay esperanza para quien ama el material impreso; surge de la inquietud por ofrecer algo más en el sector de las artes gráficas, de haber escuchado lo que tantos y tantas inconformistas pedían desde hace tiempo: una imprenta aliada que no tema enfrentarse a un reto. A.P es el resultado de años de experiencia entre papel y tinta, de probar técnicas, cometer errores y aprender de ellos. Queremos ser un punto de encuentro entre diseñadoras y diseñadores e imprenta, un laboratorio en el que experimentar hasta dar con la solución adecuada a las necesidades, ideas, bocetos y locuras de producción gráfica que se nos propongan.


175


(a)

Programa honetan biltzen dira prestakuntzari eta hezkuntzari lotuta Aretoan ditugun lanei lotuta dauden jarduera guztiak, bi norabideko ikuspegitik, ahalegin partekatuko eta eraikuntza kolektiboko ideia batetik abiatuz. Horrenbestez, jarduera horietan ez da goitik beherako diskurtsorik egiten. Aitzitik, espazio tenporalak eta fisikoak dira, eta horietan pertsona batzuk beste pertsona batzuekin dauden ekinean.

… (b)

176

Este programa reúne todas las actividades vinculadas al trabajo de formación y educación que planteamos en el Salón, desde una idea de bidireccionalidad, de esfuerzo compartido y de construcción colectiva. No se trata, por tanto, de actividades en las que se produce discurso de arriba abajo, más bien se trata de espacios temporales y físicos en los que hay personas haciendo con otras personas.


bitartekaritza programa programa mediaciรณn

(a)

(b)

Antonio Ruiz Montesinos Laura Ruiz Teo Arkibiriak Roda TIPI

177


Antonio Ruiz Montesinos Anécdota

Antonio Ruiz Montesinosek proposatzen duen tailerrak taldeko lan-prozesu bat sortu nahi du; hor, istorioak ekoitziko dira eta istorio horietan egiazko kontakizunak eta fiktizioak nahastuko dira, tailerreko partaideek emandako objektuak abiapuntutzat hartuta. Objektu horiekin elkarretaratzeko ariketa batzuk egingo dira, eta ondoren argazkiak aterako zaizkie. Objektu horien istorioek (egiazkoek edo fikziokoek) ere bat egingo dute, eta narratiba berriak sortuko dira. Eduki guztia taldean sortuko 178 da eta ez da objektuei buruzko hierarkiarik ezarriko. Horren ordez, horien materialitatea eta elkarrekin izan ditzaketen erlazioak -elkarri lagun eginez- artatu nahi dira, eta narratiba berriak sortu. Azken xedea onlineko argitalpen bat egitea da, sortutako irudi eta kontakizunekin edo anekdotekin.

— Antonio Ruiz Montesinos propone un taller desde que generar un proceso de trabajo colectivo en el que se producirán historias que mezclen relatos reales y ficticios a partir de objetos aportados por los participantes en el taller. Con estos objetos se realizarán una serie de ejercicios de ensamblaje que después serán fotografiados. Las historias (reales o ficticias) que estos objetos encierren también se fusionarán, dando lugar a nuevas narrativas. Todo el contenido será generado de forma colectiva y sin establecer una jerarquía sobre los objetos. Se pretende más bien atender a la materialidad de estos y a las relaciones que puedan llegar a crear entre sí para – acompañándolos – generar nuevas narrativas. El objetivo final pretende realizar una publicación on-line con las imágenes y los relatos, o anécdotas, generados.

BIOA I BIO Antonio R. Montesinos Arte Ederretan lizentziaduna da Valentziako Unibertsitate Politeknikotik, eta Arte Digitaleko masterra du Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitatetik. Besteak beste, testuinguru hauetan aritu da lanean eta erakusketak egiten: La Centrale électrique (Brusela), EX-TERESA (Mexiko), Städtische Galerie (Bremen), Gdańsk City Gallery (Polonia), La Casa Encenda (Madril), Matadero (Madril), Residencia de Estudiantes (Madril) edo Hangar (Bartzelona). Azken urteetan, banakako erakusketa batzuk egin ditu, Scan Project Room-en, Isabel Hurely galerian eta Espacio Iniciarte-n. Era berean, talde-erakusketa askotan parte hartu du; hona hemen horietako zenbait: XXIV edición Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid, Who Makes Europe, Matadero (Madril) eta Paisajismo Craneoencefálico, Galería Valverde (Madril). Banakako ekoizpenez gain, elkarte eta kolektibo batzuekin aritu da lankidetzan, adibidez, D_forma kolektiboarekin eta Rampa ekoizpen independenteko espazioan ere bai. Lankidetzako prozesu batzuetako kidea ere bada, esate baterako, hauetan: Laboratorio de Pensamiento Lúdico, El Deseo de Andar, La Ciudad Demudada eta Correspondencias Desde Eyjafjallajokull.

— Antonio R. Montesinos es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster en Artes Digitales por la la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha trabajado y expuesto en contextos como: La Centrale électrique (Bruselas), EX-TERESA (México), Städtische Galerie (Bremen), Gdańsk City Gallery (Polonia), La Casa


Encenda (Madrid), Matadero (Madrid), Residencia de Estudiantes (Madrid) o Hangar (Barcelona). Durante los últimos años ha realizado varias exposiciones individuales en Scan Project Room en la galería Isabel Hurely o en el Espacio Iniciarte. También ha participado en exposiciones colectivas como: XXIV edición Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid, Who Makes Europe en Matadero (Madrid) o Paisajismo Craneoencefálico, en la Galería Valverde (Madrid). Aparte de su producción individual ha colaborado en diferentes asociaciones y colectivos como el colectivo D_forma y el espacio de producción independiente Rampa. Forma parte también de procesos colaborativos como Laboratorio de Pensamiento Lúdico, El Deseo de Andar, La Ciudad Demudada o Correspondencias Desde Eyjafjallajokull.

STATEMENT-A I STATEMENT Antonio R. Montesinosek bizileku ditugun espazioen ekoizpen mota zenbaitetan jartzen du interesa, baita azaleratzen ari diren eredu politiko-sozial (Bottom-Up) desberdinen eta kontrol hierarkikoko egituren (Top-Down) arteko gatazkan ere. Haren proposamenen xedea da espazioa ordenatzeko eta arautzeko egituren eta gure inguruaz egiaz dugun ekintzarako gaitasunaren -komunikazioa edo joanetorriak bezalako ohiko ekintzen bidez- arteko tentsioa aztertzea. Ohikoa du material pobreak, Low-Fi motako teknologia eta “Do it yourself” delakotik gertu dauden prozedurak erabiltzea.

— Antonio R. Montesinos centra su interés en las diferentes formas de producción de los espacios donde vivimos, así como en el enfrentamiento entre diferentes modelos de emergencia político-social (Bottom-Up) y las estructuras de control jerárquico (Top-Down). Sus propuestas pretenden analizar la tensión entre las estructuras de ordenación y reglamentación del espacio frente a la capacidad de acción real que tenemos sobre nuestro entorno -por medio de acciones cotidianas como la comunicación o los desplazamientos-. La utilización de materiales pobres, el uso de tecnología Low-Fi y de procedimientos cercanos al “Do it yourself” son constantes

179


Laura Ruiz

Daniel Txopitea ekoizpen-beka (2015) eta arte bisualak ekoizteko Bizkaiko Foru Aldundiaren beka (2016).

— VISITAS GUIADAS - CONVERSACIONES

180

BISITA GIDATUAK - ELKARRIZKETAK Artista plastikoa, eta Arte Ederretan lizentziaduna Euskal Herriko Unibertsitatetik. Unibertsitate horretan egin zuen Hezkuntza Artistikoko Irakasleen Prestakuntzako masterra. Subjektibitateen eraikuntza sozio-historikoekin lotutako lankidetzako arte-proiektuak garatzea eta taldeko ikaskuntzatik irakaskuntza artistikoa lantzea interesatzen zaio. Azken 7 urteetan Nora Aurrekoetxearekin batera garatu du bere praktika artistikoa; tandem moduan aritu dira lanean imaginario sozialaren azterketari lotutako proiektuetan. Berariazko testuinguruetan sortutako esanahi-egituren gai biografikoekin interesatuta daude, eta eskulturatik lantzen dituzte horien aldaketaprozesuak. Egin dituen banakako erakusketen artean hauek nabarmentzen dira: Strong need for security and sense of belonging, Rekalde Aretoa (2017), Katalepsis, BilbaoArte Fundazioa (2016), Stability, structure and support, Y Residency, Atenas (2016) eta Malevich-en Herria, Sanz Enea, Zarautz (2015). Hainbat beka jaso ditu, hala nola Bilbaoarte Fundazioaren beka (2015),

Artista plástica licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, cursó en la misma universidad el máster de Formación del Profesorado de Educación Artística. Interesada en el desarrollo de proyectos de arte colaborativos relacionados con la construcción socio-histórica de las subjetividades y la docencia artistica desde aprendizaje grupal. Durante los últimos 7 años ha desarrollado su práctica artística junto a Nora Aurrekoetxea, trabajando a modo de tándem en proyectos relacionados con el análisis del imaginario social. Interesadas por cuestiones biográficas en las estructuras de significado creadas en contextos específicos, trabajan desde la escultura los procesos de cambio de los mismos. Entre las exposiciones individuales realizadas se encuentran, Strong need for security and sense of belonging en la Sala Rekalde (2017), Katalepsis en la Fundación BilbaoArte (2016), Stability, structure and support en Y Residency en Atenas (2016) y Malevich-en Herria en Sanz Enea en Zarauz (2015). Ha recibido diferentes becas como Beca Fundación Bilbaoarte (2015), beca de producción Daniel Txopitea (2015), Beca para la producción artes visuales de la Diputación Foral de Bizkaia (2016).


Teo Arkibiriak

TEOARKIBIRAK-ek adin desberdinetako haurrei egokitutako arkitektura topaketak egiten ditu. Jolasen eta tailerren bidez, haurrak gonbidatu nahi ditugu bizi garen inguruneari buruz hausnartzera. Eskala txikienetik eta hurbilenetik hasita, handi eta abstraktueneraino, arkitektura beste diziplina artistiko batzuei lotuz. Horrela, haurren irudimena aktibatzen da, non eta nola bizi nahi duten amesteko.

Desarrollan encuentros de arquitectura para niños, adaptados a distintas edades. A través de juegos y talleres tratamos de incitar a los niños a reflexionar sobre el entorno en que vivimos. Desde la escala más pequeña y cercana hasta la más grande y abstracta, relacionando la arquitectura con otras disciplinas artísticas. De este modo se activa su imaginación para soñar dónde y cómo quieren vivir. 181


Roda

Ikus-entzunezko komunikazioko lizentzia eta Komunikaziora aplikatutako Diseinu Grafikoko graduondokoa ditu, 2013. urtearen hasieran Madrilera joan zen, eta pixkanaka marrazteko ohitura hartu zuen berriro, eta ogibide bihurtu ere bai. Haren obra ia erabat erretratuaren inguruko ariketa bat dela esan daiteke; forma eta trazu sinpleak, kolore primarioak eta tonu goxoa eta atsegina erabiltzen ditu. 182 Eskuz, digitalean, margoak, kartoi mehea, zura erabiliz... horrela islatzen ditu Rodak bere obrak, eta dibertsioa eta arintasuna nahi izaten ditu, dela prozesuan, dela amaierako lanean, dena delako teknika edo bitartekoak erabili arren. Obra pertsonalenaz gain, markentzako ere egin ditu marrazkiak: Arrels, Instagram, Campari, Estrella Damm, Coronita, Grupo Bacardi. Porton, Bartzelonan, Madrilen, Valentzian eta Mallorcan erakutsi du bere lana, eta bere pieza batzuk Espainia barruko eta kanpoko saltokietan merkaturatzen dira. Prestakuntza arloan ere aritu da Roda, klaseak (IED Madrid) eta zenbait tailer ematen. José Antoniok azoketan ere erakutsi du bere lana: Room Art Fair (Madril), Feria Estampa (Madril), Festivalet (Bartzelona), OutRambleta (Valentzia), Artnit Campos (Mallorca) etab. Bere obra ikus-entzunezko bitartekoetan agertu da (TV3 eta Canal Decasa), eta paperezko hedabideetan eta hedabide digitaletan ere aipatu da: AD, SModa, TimeOutBcn, Esquire, Interiores, Nuevo Estilo, La Vanguardia, Grazia, Metal Magazine, Tendencias Fashion Mag, Domestika etab.

Licenciado en Comunicación Audiovisual y posgraduado en Diseño Gráfico aplicado a la Comunicación, a principios del 2013 José A. se traslada Madrid, donde poco a poco retoma el hábito del dibujo hasta convertirlo en su trabajo. La simplicidad de formas y trazos, los colores primarios y el tono amable y simpático son los rasgos más distintivos de su obra, que gira en torno al ejercicio del retrato casi en su totalidad. A mano, en digital, utilizando pinturas, cartulinas, madera... es como Roda plasma sus creaciones, siempre procurando diversión y ligereza tanto en el proceso de trabajo como en el resultado final, independientemente de la técnica o los medios utilizados.

A parte de su obra más personal, también ha trabajado dibujando para marcas como Arrels, Instagram, Campari, Estrella Damm, Coronita, Grupo Bacardi… Expuesto su trabajo en Oporto, Barcelona, Madrid, Valencia y Mallorca y algunas de sus piezas se comercializan en varias tiendas del territorio nacional y también fuera de España. Además Roda ha trabajado dentro del ámbito de la formación dando clases (IED Madrid) y varios talleres. José Antonio también ha mostrado su trabajo en ferias como el Room Art Fair (Madrid), Feria Estampa (Madrid), Festivalet (Barcelona), OutRambleta (Valencia), Artnit Campos (Mallorca) etc. Su obra ha aparecido en medios audiovisuales como TV3 y Canal Decasa y también ha sido reseñada en medios impresos y digitales como AD, SModa, TimeOutBcn, Esquire, Interiores, Nuevo Estilo, La Vanguardia, Grazia, Metal Magazine, Tendencias Fashion Mag, Domestika etc.


183


TIPI

Diseinua soluzioak sortzeko tresna bezala ulertzen dugu, pertsonen bizimodua eta berauen ahalmenak eta gaitasunak hobetzeko erreminta bezala. Lurralde, erakunde eta pertsonekin egiten dugu lan, ohiko ereduak eta eskemak eraldatu nahi dituzten proiektuetan. Gure lanean diseinu prozesuak irekitzen saiatzen gara, ohiko rolak eta dikotomiak hackeatuz: diseinatzaile erabiltzaile, programatzaile - publiko, administrazio - herritar, hezitzaile - ikasle. 184 Hori dela-eta, sustatzen ditugun prozesuek eta zerbitzuek proiektuan zeresana duten pertsonen eta eragileen inplikazio zuzena bilatzen dute beti, bottom-up edo behetik gorako logikari jarraituz. Diseinu prozesuak eta diseinatzailearen irudia birplanteatzea proposatzen dugu, elkarlanerako eta proposamenerako jarrerak sustatuz. Beraien etorkizuna eratzeko gai izango diren komunitate sortzaileagoak eta autonomoagoak sortu nahi ditugu. Eraldaketarako diseinuan sinesten dugu, baita diseinuaren bidezko eraldaketan ere. Bitartekaritza gure lan ildo nagusia da, baterako sorkuntzarekin eta zerbitzuen diseinuarekin batera. Eragile eta testuinguru anitzen arteko harreman eta elkarrizketa berriak kudeatzen ditugu, prozesu kultural kritikoak sustatzen dituztenak, eta kolektiboen edo erakundeen baliabideekin eta lengoaiekin garatzen direnak. Ezagutzaren sorkuntza kolektiboan eragile ezberdinak elkarlanean jartzen dituzten bitartekaritza proiektuak dira sustatzen ditugunak. Sortzea, elkarrizketan jardutea eta uztartzea eragiten duten ikaskuntza testuinguruak abiatzen ditugu, partekatutako gune berrietara heltzeko.

Tailerra Ane Abarrategik eta Itsaso Larramendik emango dute, Maddi Texeiro eta Manuela Abasolorekin batera TIPI osatzen baitute.

— Entendemos el diseño como una herramienta para generar soluciones que mejoren las condiciones de vida de las personas y potencien sus capacidades y habilidades. Trabajamos con territorios, organizaciones y personas, en proyectos que buscan transformar los modelos y esquemas convencionales. En nuestros proyectos tratamos de abrir los procesos de diseño hackeando los roles y dicotomías tradicionales: diseñador/a - usuario/a, programador/a - público, administración - ciudadanía, educador/a - alumno/a. Es por esto que los procesos y servicios que impulsamos, buscan siempre la implicación directa y activa de las personas y agentes involucrados, desde una lógica bottomup o de abajo hacia arriba. Proponemos re-plantear los procesos de diseño y la figura del diseñador, promoviendo actitudes colaborativas y propositivas. Queremos crear comunidades más creativas y autónomas, capaces de configurar su propio futuro. Creemos en el diseño para la transformación y en la transformación a través del diseño. La mediación, junto con la co-creación y el diseño de servicios, es una de nuestras principales líneas de trabajo. Gestionamos nuevas relaciones y diálogos entre diversos agentes y


contextos, donde se fomentan procesos culturales críticos con los medios y lenguajes propios de cada colectivo u organización. Impulsamos proyectos de mediación donde distintos agentes colaboran en la creación colectiva de conocimiento. Promovemos contextos de aprendizaje donde se crea, se dialoga

y se enlaza, alcanzando nuevos lugares compartidos. Las encargadas de llevar a cabo el taller serán Ane Abarrategi e Itsaso Larramendi, que junto con Maddi Texeiro y Manuela Abasolo conforman TIPI.

185


antolakuntza organización

GETXOARTE ZUZENDARITZA | DIRECCION GETXOARTE Eduardo Hurtado PROGRAMA OROKORRA | PROGRAMA GENERAL Raquel Algaba Raquel Asensi Wakizashi Manu Blázquez Adrián Castañeda Paloma De la Cruz Ana Ciscar 186 Clàudia Del & Jaume Clotet Jennifer Custodio Alejandro Francisco Castillo Martín Del Busto Art al Quadrat Arantza Elejabeitia Cristina Fernández Paco Chanivet Rafael Jiménez Gala Knörr Eztizen La Cruz Rebeca Lar Victoria Maldonado Gabriele Muguruza Goenaga María Muriedas Diez Kontrapuntua Saskia Rodríguez Solanas-Díaz Irati Urrestarazu José Luis Valverde Jean Pierre Vargas Irantzu eta Natalia Justyna Dziabaszewska Xabi Hernando

PROGRAMA hedatua | PROGRAMA Expandido BIdeOtik + Cuello Vuelto Erredakzioa #Extraescolar IES Artaza-Romo BHI La Cosmos Narata Salón P ROGRAMA Eszenikoa | PROGRAMA Escénico Fito Conesa Isaac Torres ARTISTA GONBIDATUA | ARTISTA INVITADO Ibon Garagarza Laborategi Programa | PROGRAMA laboratorio Another Press Bitartekaritza Programa | PROGRAMA mediación Antonio Ruiz Montesinos Laura Ruiz Teo Arkibiriak Roda TIPI PROGRAMA OROKORREKO EPAIMAHAIA | JURADO PROGRAMA GENERAL Margarita González José Luis Pérez Pont David Arteagoitia GETXOARTE BILDUMAKO EPAIMAHAIA | JURADO COLECCIÓN GETXOARTE Daniel Castillejo Andrea Rodríguez Novoa Komisarioen arteko topaketa| ENCUENTRO COMISARIAL ANT-ESPACIO Andrea Fernández Novoa Marisol Salanova Semíramis González


katalogoa catálogo

ARGITARATZAILEA | EDITA Getxoko Kultur Etxea | Aula de Cultura de Getxo KOORDINAZIOA | COORDINACIÓN Eduardo Hurtado TESTUAK | TEXTOS Eduardo Hurtado EUSKERAZKO ITZULPENA | TRADUCCIÓN a euskera Hitzek - Itzulpen eta Hizkuntza Zerbitzua DISENUA eta EKOIZPENA | diseño y producción Mikel Rico - www.aktuart.com INPRIMAKETA | IMPRESIÓN Imprenta Arenas ISBN 978-84-939723-5-6 LEGE-GORDAILUA | DEPOSITO LEGAL BI-1626-2017

187


ANTOLATZAILEAK // ORGANIZADORES

BABESLEAK // PATROCINADORES

LAGUNTZAILEAK // COLABORADORES

Getxoarte 2017 - katalogoa / catálogo  

Catálogo de la edición de 2017 de Getxoarte, Salón de Prácticas Contemporáneas de Getxo Getxoarte 2017ko (Getxoko Praktika Garaikideen Aret...

Advertisement