Page 1

Gratis driemaandelijks infomagazine van de stad Vilvoorde • september 2010 - jaargang 13 nr. 3

Vilvoordse

Stadskrant

6

10

[ Autovrije zondag in Vilvoorde ]

[ Geboorteboom ]

16 [ Open Monumentendag ]


[ Voorkrant ]

[ Bestuur ] Coverfoto

Inhoud Voorkrant

2

Inrichting Kiss and Ride-stroken

3

Open Bedrijvendag 2010 Geboorteboomplantdag

4

Stad Vilvoorde verkoopt 15 woningen

5

Autovrije zondag, Jeugddag en Sponsorloop

6-7

Wegwijs

8-9

Geronimo Stilton in Vilvoorde

Vilvoorde neemt op 3 oktober 2010 deel aan Open Bedrijvendag. Kom zeker een kijkje nemen en ontdek de ware metamorfose van het Tuchthuiscomplex. Er staat echter nog veel meer te gebeuren de komende maanden. Blader snel verder en ontdek wat Vilvoorde allemaal te bieden heeft!

Laten we beginnen met een vaak voorkomend misverstand uit de wereld te helpen. Kiss and Ride is geen wettelijke term. In de verkeerswetgeving zal je hier dan ook geen enkele regel over terugvinden. De term werd overgenomen uit het Engels en doelt louter op het snel afzetten van personen met nog net tijd genoeg voor een vlugge afscheidszoen alvorens verder te rijden. Kiss and Ride is ook niet gebonden aan scholen. Het principe wordt eveneens toegepast op luchthavens, aan stations, aan ziekenhuizen,….

10-11

Cultuurmarkt Chimay kleinkunstenfestival Kunstraum Ennepetal 12-13

Terug naar school of voor het eerst naar school. Waar moet ik aan denken? Nieuwe start cursussen van het Huis van het Nederlands

In de praktijk komt een Kiss and Ridestrook eigenlijk overeen met een zone waar een parkeerverbod geldt, maar stilstaan voor laden en lossen is toe­ gestaan. Op deze manier kunnen een maximaal aantal personen binnen een zo klein mogelijke tijdspanne van de strook gebruik maken om andere personen te laten in- of uitstappen.

Chimay kleinkunstenfestival Cursussen voor Vilvoordse senioren Seniorenraad organiseert gespreksnamiddag over euthanasie Laat gratis je fiets graveren in de wijkcentra Cursus reanimatie met AED-toestel De vrijetijdspas Zilvermobiel UiT in Vilvoorde Beeldig

14-15

De Vilvoordse variant

16

Colofon Vilvoordse Stadskrant verschijnt viermaal per jaar op 16 600 ex. en is een uitgave van het Vilvoordse stadsbestuur. Dit magazine is gedrukt op chloorvij gerecycleerd papier. Redactieadres: Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde tel. 02 255 45 55, fax 02 255 47 80 Druk: Artoos Communicatiegroep, Kampenhout Verantwoordelijke uitgever: Marc Van Asch, burgemeester Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde

2

De voorbije jaren werd door de stad Vilvoorde regelmatig geïnvesteerd in de veiligheid rond de verschillende scholen die de stad rijk is. Zo werd er onder andere voor gezorgd dat elke schooluitgang zich binnen een wettelijke zone 30 bevindt. In samenwerking met de Vlaamse Overheid werd een Module 10 afgesloten voor de herinrichting van de schooluitgangen die zich in de onmiddellijke omgeving van een gewestweg bevinden. Een volgende stap in deze evolutie is de inrichting van een Kiss and Ride-strook bij diverse basisscholen om het in- en uitstappen van de kinderen te vergemakkelijken.

Wat is Kiss and Ride?

Open Monumentendag

Bibliotheekweek 2010: de Bib, vol onverwachte ontmoetingen

Inrichting Kiss and Ride-stroken in de omgeving van basisscholen

Vragen, reacties, voorstellen,… voor jouw Vilvoordse Stadskrant, bel of schrijf naar: dienst Communicatie, Evenementen en PR, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde tel. 02 255 45 55, fax 02 255 47 80

Om het principe van Kiss and Ride wettelijk afdwingbaar te maken, zullen alle zones afgebakend worden met de traditionele verkeersborden type E1, parkeerverbod. Om duidelijk te maken dat het om een Kiss and Ride-strook gaat, zal elke zone eveneens aangeduid worden met een pictogram dat speciaal hiervoor ontworpen werd door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. Waar mogelijk, heeft het stadsbestuur ervoor gekozen om de Kiss and Ride-zone (en dus het parkeerverbod) te beperken in tijd. Aangezien de schoolomgevingen het drukst bezocht worden ’s morgens vóór aanvang van de lessen en ’s namiddags na het beëindigen van de lessen, zal het parkeerverbod enkel van toepassing zijn tussen 7.30 uur en 9 uur en tussen 15 uur

en 17 uur. Wanneer geldig, zal deze tijdsbeperking uiteraard aangeduid staan op een onderbord. Het voordeel van deze tijdsbeperking is dat de rest van de dag de bewuste strook gebruikt kan worden als gewone parkeerplaatsen.

Waar? De Kiss and Ride-stroken worden in eerste instantie voorzien in de omgeving van de verschillende basisscholen, waar dit zonder al te grote ingrepen gerealiseerd kan worden. Dit is meer bepaald het geval in volgende straten: • Romeinsesteenweg; • Streekbaan; • Thaelstraat; • Vlierkensstraat; • Witherenstraat; • Van Helmontstraat; • Consciencestraat (Hendrik); • Ledeganckstraat (Karel); • Groenstraat ter hoogte van de stedelijke basisschool Groenstraat; • Groenstraat ter hoogte van de Sint-Jozefsschool; • Groenstraat ter hoogte van de stedelijke basisschool Groenstraat, vestigingsplaats Abeelstraat; • Perksestraat; • Kerkstraat; • Aarschotsestraat.

Wanneer? Alle voornoemde Kiss and Ride-stroken zullen ingevoerd zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar op 1 september 2010. n

3


[ Bestuur ]

[ Bestuur ]

Open Bedrijvendag – 3 oktober 2010: Stad Vilvoorde opent deuren Kanaalpark

Stad Vilvoorde verkoopt 15 woningen

Door de volledige metamorfose van het Tuchthuiscomplex en haar ruime omgeving ziet het hart van de stad er binnen enkele jaren ietwat anders uit. De historische kern van het Tuchthuiscomplex wordt in zijn oorspronkelijke glorie hersteld en er wordt een stuk bijgebouwd. Dit grote project kreeg de naam ‘Kanaalpark’ en creëert een nieuw stadsdeel aan het water dat aansluit bij de stadskern.

Net als in 2008 en 2009 verkoopt de stad ook dit jaar 15 woningen aan interessante prijzen. Ook deze keer krijgen leden van de lokale gemeenschap voorrang.

Over welke woningen gaat het en aan welke prijs worden zij verkocht? De stad verkoopt in totaal 15 woningen. In de tabel vind je per huis de verkoopprijs.

Geschiedenis van het Tuchthuis Het voormalige Tuchthuis dateert uit 1779 en werd op vraag van de Staten van Brabant gebouwd op de plaats van de oude hertogelijke Burcht. Het werd de tweede ‘moderne’ gevangenis van het land, na Gent. Hygiëne, gezondheid, luchtventilatie en de opdeling van mannen en vrouwen waren belangrijke uitgangspunten. De architect van het geheel was de neoclassicist Laurent-Benoît Dewez. In de loop van de vorige eeuw onderging het complex ingrijpende beschadigingen. Het had zwaar te lijden onder een ontploffing op 31 mei 1919 van de buskruitfabriek Favier waardoor grote delen werden afgebroken. Een tweede afbraakgolf vond plaats rond 1950 en halveerde nogmaals het reeds gehalveerde complex. In 1980

kocht de stad het Tuchthuis op en bracht er gedurende jaren haar stadsdiensten in onder. De nieuwe parkomgeving rond het historische Tuchthuis zal het decor vormen voor woningen, kantoren en voorzieningen.

Publiek-private samenwerkingsovereenkomst Voor de realisatie van dit stadsvernieuwingsproject werd een publiek–private samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de stad Vilvoorde, Waterwegen en Zeekanaal NV en TV Partnership Watersteen. Gezien de terreinen in dit gebied eigendom zijn van de stad Vilvoorde en Waterwegen en Zeekanaal NV is de overeenkomst gestoeld op verschillende erfpachtovereenkomsten met de private partner. Een specifieke financieringshuur-

overeenkomst tussen stad en TV Partnership Watersteen zorgt voor een sluitende financiële haalbaarheid van het project. De nv Zeekanaal zal haar aandeel in de infrastructuurkosten dragen voor het gedeelte langs de Steenkaai.

Blik achter de schermen

4

Leuvensesteenweg Gendarmeriestraat Havenstraat IZ Hoge Buizen Mechelsesteenweg Mechelsesteenweg Levisstraat (Gustaaf) Rondeweg Luchthavenlaan Olmstraat Mechelsesteenweg Radiatorenstraat & J. Monnetlaan

Nr Verkoopprijs 38 67 200 e 40 93 450 e 66 91 980 e 111 95 970 e 112 64 417 e 25 100 485 e 251 94 815 e 259 79 695 e 296 76 072 e 10 154 560 e 16 153 090 e 17 95 865 e 1 149 520 e 20 143 640 e 29 138 915 e

De mogelijkheid bestaat om zich kandidaat te stellen voor de aankoop van Hoveniersstraat 38 en Hoveniersstraat 40 tegelijk.

Heb je altijd al eens een kijkje willen nemen achter de schermen van het stadsvernieuwingsproject? Op zondag 3 oktober 2010 kan je tussen 10 en 17 uur de gerenoveerde vleugel bezoeken. U kunt de tentoonstelling over het Kanaalpark en andere deel­projecten van Watersite doorlopen.

Wie mag een woning kopen?

Parkeren kan die dag in de straten van Vilvoorde en is volledig gratis. n

Als alleenstaande mag je maximum 36 900 euro netto per jaar verdienen. Voor een gezin met twee personen is dat maximaal 52 280 euro netto per jaar. Per bijkomend gezinslid wordt de maximumgrens voor gezinnen verhoogd met 3 070 euro. We houden rekening met de inkomsten van 2008.

Deelnemende bedrijven uit het Vilvoordse AKZO NOBEL PAINTS BELGIUM AZ JAN PORTAELS VILVOORDE CARGILL R&D CENTRE EUROPE COULIDOOR BENELUX DE KRINGWINKEL TELEVIL DEKKER PACKAGING BELGIUM bv FENZI BELGIUM NV STAD VILVOORDE MAXON INTERNATIONAL MIVAVIL OPTITHERM YOUR MOVER

Straat Hoveniersstraat Hoveniersstraat Hoveniersstraat Hoveniersstraat Hoveniersstraat Maurits Duchéhof Olmstraat Olmstraat Olmstraat Lange Wandeling Lange Wandeling Minnemolenstraat Pikdorserspad Derde Schoofstraat Harmoniestraat

238 65 84 33 588 D 321 25 z/n 16 348 588A 1

1800 1800 1800 1980 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde Eppegem Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde

Om als kandidaat-koper in aanmerking te komen, moet je aan 3 criteria voldoen: inkomen, eigendom en taal. Voldoe je niet aan deze criteria, dan kan je niet opgenomen worden op de lijst van kandidaatkopers.

Inkomen

Eigendom Je mag op het ogenblik dat je je kandidaat stelt géén bebouwbaar of bebouwd goed in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben.

Taal Een derde criterium is de kennis van de Nederlandse taal. Bevoegde ambtenaren controleren deze voorwaarde. Het bezit

van een diploma van een Nederlandstalige onderwijsinstelling volstaat in elk geval als bewijs van kennis van de Nederlandse taal. Als je niet over zo’n diploma beschikt kan je een taaltest afleggen. Indien ook daaruit blijkt dat je een onvoldoende kennis hebt van de Nederlandse taal dien je aan te tonen dat je gedurende een jaar op regelmatige basis een cursus Nederlands gevolgd hebt. De taalverplichting geldt zowel voor de kandidaat-koper als zijn/haar partner (gehuwd of wettelijk samenwonend).

Hoe worden de woningen toegewezen? Indien je aan alle bovenvermelde voorwaarden voldoet, houdt de stad voor de effectieve toewijzing in dalende volgorde rekening met volgende criteria: verblijf in de stad en inkomen. De kandidaat-koper die het langst in de stad woont en er ook effectief verblijft, krijgt voorrang. Ben je jonger dan 36 jaar? Dan mag je het aantal jaren dat één van beide ouders in de stad woont, opgeven. Indien op basis van deze voorwaarde kandidaat-kopers gelijk gerangschikt worden, wordt de woning toegewezen aan de kandidaat-koper met het laagste netto belastbaar inkomen. Uitzonderlijk kan je Hoveniersstraat 38 en Hoveniersstraat 40 samen aankopen, daar het gaat om aaneensluitende woningen. Je betaalt dan het totaal voor beide woningen. Dit is echter allerminst een verplichting. BELANGRIJK: wanneer je in aanmerking komt om een huis te kopen, zal een voorschot op het te betalen bedrag gevraagd worden. Dit voorschot bedraagt 5% van de totale kostprijs en dient betaald te worden bij ondertekening van de verkoopsovereenkomst.

Kan je zo’n woning doorverkopen? Na de verkoop moet je een renovatieverplichting en een verplichting tot persoonlijke bewoning respecteren. Leef je deze niet na, dan krijg je een boete. Je moet

binnen de drie jaar na de aankoop een volledig renovatiedossier indienen bij de stad. Deze renovatie moet binnen de vijf jaar volledig voltooid zijn. Verder ben je verplicht het aangekochte pand persoonlijk te bewonen. Indien je binnen de eerste tien jaar het pand vervreemdt, verhuurt of op een andere manier ter beschikking stelt aan derden, moet je een boete betalen.

Hoe stelt je je kandidaat? Om je kandidaat te stellen, moet je een inlichtingenformulier invullen dat je kan bekomen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en op de website van de stad. Het ingevulde formulier stuur je samen met de nodige bijlagen aangetekend naar de stad of geef je onder gesloten omslag en tegen ontvangstbewijs af bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling. De uiterlijke datum voor het indienen van een aanvraag is vrijdag 29 oktober 2010. Na deze datum worden geen aanvragen meer aanvaard.

Data bezichtiging Wil je een woning ter plaatse bekijken? Dat kan na telefonische afspraak met het notariskantoor. Voor een afspraak kan je bellen naar het telefoonnummer 02 251 51 39, Notaris Abbeloos – Grote Markt 21. n

MEER INFORMATIE Dienst Stedelijke Ontwikkeling Administratief centrum Portaels Portaelsstraat 7, 1800 Vilvoorde Tel. 02 255 46 07 Notaris Abbeloos Grote Markt 21 1800 Vilvoorde Tel. 02 251 51 39

5


[ Ontspanning ]

[ Ontspanning ]

Zondag 19 september 2010:

Skeeleren Op de Franklin Rooseveltlaan kunnen geïnteresseerden ook terecht voor een initiatie skeeleren. Geïnteresseerden melden zich aan voor een sessie van telkens 1 uur om 13 of om 14 uur. Er is telkens plaats voor 10 personen. Er zullen skates ter plekke uitgeleend kunnen worden.

Autovrije Zondag en Jeugddag Niet alleen in Vlaanderen en Europa, maar ook in Vilvoorde is de Autovrije Zondag een klassieker geworden. Als bewoner of bezoeker kan je een hele dag genieten van de voordelen van autovrije straten en een autovrij centrum. Een echt feest voor voetgangers en fietsers! Bovendien doet Vilvoorde er nog een schepje bovenop, want ook de jongeren krijgen die dag een programma op maat!

Strapdag Op dinsdag 21 september 2010 nemen verschillende scholen deel aan de Strapdag. Strapdag staat voor Stap en trapdag. De deelnemende scholen sporen hun leerlingen aan om per fiets of te voet naar school te komen. De stad ondersteunt dit evenement door de schoolstraat die dag autovrij te maken. Zo krijgt de school de kans om ook activiteiten op straat te organiseren.

AUTOVRIJE ZONDAG Autovrije zones Alle straten tussen de Woluwelaan, de Luchthavenlaan, de Hanssenslaan, de Stationlei, het Heldenplein, de Vuurkruisenlaan en het Zeekanaal Brussel-Schelde zijn autovrij tussen 10 en 18 uur. De Lange Molensstraat, de Vlaanderenstraat, de Zennelaan en de Gendarmeriestraat blijven open voor autoverkeer naar AZ Jan Portaels en rusthuis Ter Linde. Doorgaand verkeer tussen Brussel en Mechelen wordt omgeleid via de Woluwe­ laan. Doorgaand verkeer via N211 blijft mogelijk. Alle toegangswegen tot de autoloze zone worden afgesloten met bakens. Om Electrabel en PB Gelatines bereikbaar te houden, worden bakens gezet in de Willemsstraat net voorbij de Radia­ torenstraat en in de Radiatorenstraa net voorbij de ingang van PB Gelatines. De bewoners van de autovrije zone kunnen geen gebruik maken van hun auto binnen de autovrije zone. Geparkeerde auto’s mogen blijven staan. De lokale politie controleert in de autovrije zone en op de invalswegen.

6

Uitzonderingen: Enkel personen met een doorgangspas mogen rijden in de autoloze zone. Gehandicapten, dokters en thuisverzorgers moeten deze pas ook aanvragen. Taxi’s, hulpdiensten en openbaar vervoer mogen wel zonder pasje in de zone rijden. Er geldt overal een snelheidbeperking van 30 km/uur. Een doorgangspas kan gevraagd worden voor speciale leveringen, verplaatsingen om medische redenen, verplaatsingen van gehandicapten en mindervaliden en marktkramers die na de markt naar huis moeten. Het aanvraagformulier voor een doorgangspas vind je op www.vilvoorde.be of in de wijkcentra, in het stadhuis, bij de dienst Leefomgeving in het administratief centrum Campion en bij de lokale politie. Stedelijke centra, schoolomgevingen en woonbuurten worden een pak aangenamer als er minder auto’s rijden. Autoluwe of autovrije

JEUGDDAG

plaatsen maken meer ruimte voor groen, rust, ontmoetingen en recreatie.

Start van de festiviteiten Het startschot wordt gegeven om 10.30 uur op de Nowélei ter hoogte van de Rooseveltlaan. Iedere Vilvoordenaar is van harte welkom om samen met de eigen fiets gedurende 1 uur op een volledig verkeersvrij parcours te rijden (Nowélei – Toekomst­­ straat – Nolet de Brauwerestraat – Mechelsestraat – Franklin Rooseveltlaan). Zo creëren we een fijn massamoment voor jong en oud die voor 1 keer op straat mogen rijden. Na dit uur fietsen, biedt de stad Vilvoorde een drankje aan op de Rooseveltlaan. Op hetzelfde moment om 10.30 uur start ook de sponsorloop. Daarna kan iedereen de verschillende standen op de Rooseveltlaan bezoeken en deelnemen aan de activiteiten.

Sponsorloop Na de vele positieve reacties en op vraag van de deelnemers van vorig jaar, organiseert de dienst Sociale Zaken voor de 4de maal een sponsorloop. De start wordt gegeven om 10.30 uur aan de Rooseveltlaan, voor een tochtje van ongeveer 5 of 8 km door de autoloze straten van Vilvoorde (er is mogelijkheid tot douchen in de sporthal op het Slachthuisplein).

Iedereen kan hieraan deelnemen (zowel jong en oud als getraind of ongetraind). Nieuw dit jaar is de kinderloop. Deze start om 10 uur en bedraagt ongeveer 500 meter. Deelnemen kan door de betaling van een bedrag van minimum 5 euro, maar je kan je ook laten sponsoren door je collega’s, familie, vrienden,…. Er is gratis kinder­ opvang voorzien voor de kinderen van de meelopende ouders. Deze opvang wordt verzorgd door de Gezinsbond van Vilvoorde. Voor de eerste 3 vrouwen en de eerste 3 mannen is er een prijs voorzien. Er is tevens een prijs voor diegene die het hoogste sponsorbedrag binnenbrengt en voor alle deelnemers aan de kinderloop. De opbrengst van deze sponsorloop is ten voordele van de organisatie van het kerstfeest voor alleenstaande Vilvoordse senioren op 25 december 2010. Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds contact opnemen met Tamara Vennix van de dienst Sociale Zaken, tel. 02 255 46 50 of e-mail: tamara.vennix@vilvoorde.be

Milieu en Mobiliteit Op de Rooseveltlaan (Franklin) vind je een interactieve stand van de Fietsersbond, een infobus van De Lijn en een stand van Fietsvoorde. Bij de stand van Fietsvoorde

kan je gratis je fiets laten graveren. Daarnaast kan je er een fiets huren om die dag in Vilvoorde te fietsen. Fietsvoorde verkoopt er ook veilige fietssloten en ander klein materiaal. Als er een aanbod beschikbaar is, verkopen ze ook tweedehandsfietsen.

Kijk ik fiets! Kinderen die nog met steunwieltjes fietsen, kunnen in aanwezigheid van de ouders een korte intensieve opleiding krijgen om zonder steunwieltjes te leren rijden. Deze opleiding vindt plaats op de Rooseveltlaan. Er zijn sessies van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Per sessie kunnen er 20 kinderen meedoen. Je betaalt 5 euro per kind per sessie. Inschrijven kan via de dienst Sport, administratief centrum Campion, Leuvensestraat 117, 1800 Vilvoorde, tel. 02 255 47 41.

“Fiets(je) vaardig” Kinderen houden van fietsen. Eenmaal de techniek onder de knie lonkt de vrijheid en de straat. De verkeersdrukte weerhoudt echter veel ouders om hun kinderen te laten fietsen. Ouders zitten met veel vragen: waar moeten we in het verkeer op letten? Hoe breng je de tips en regels op een goede manier over naar de kinderen? Wat moet je weten over een goede fiets? Welke oefeningen kan je doen? En hoe en wanneer rijden we samen het echte verkeer in? De Fietsersbond en de Gezinsbond willen met de workshop “Fiets(je) vaardig” een antwoord geven

op deze vragen. In een beschermde omgeving laten we ouders, samen met hun kinderen, oefeningen en spelletjes rond fietsvaardigheden uitvoeren. De spelletjes zijn eenvoudig, leuk om te doen en kunnen thuis gemakkelijk worden herhaald. Kinderen trainen zo fietsvaardigheden die ze in het echte verkeer goed zullen kunnen gebruiken. En natuurlijk beleeft elk gezin een gezellige en plezierige dag, want fietsen is gewoon plezant! De fiets is enorm belangrijk in de ontwikkeling van de zelfstandigheid, de mobiliteit en de motorische, sociale en emotionele vaardigheden van een kind. Voldoende redenen om erin te investeren! De workshops zijn bestemd voor kinderen (6 tot 12 jaar) én hun ouders, en vinden plaats op de Franklin Rooseveltaan aan de stand van de Vilvoordse Fietsersbond om 10.30 tot 13 uur en van 13.30 tot 16 uur. De plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is aangewezen. Dat kan via het inschrijvingsformulier op: www.aardig-op-weg-week.be

Ritjes met paard en kar

De ritjes vertrekken op de Rooseveltlaan (Franklin) ter hoogte van café Plaza om het half uur tussen 11 en 17.30 uur. Inschrijven gebeurt ter plekke. Deelname kost 0,50 euro per persoon.

KWB-wandeling KWB Sint-Jozef Far-West organiseert hun pjeirefretterwandeling van 8 km in het Vilvoordse. Inschrijven kan via de stand op de Rooseveltlaan, weer ze ook lekkere frietjes zullen bakken.

Op zondag 19 september is het weer feest aan de Rooseveltlaan. Tussen 13 uur en 17 uur vindt de 13de Jeugddag plaats. Er zijn activiteiten voor zowel 6- tot 12-jarigen, als jongeren boven de 12. Kom met je vrienden, met de jeugdbeweging of helemaal alleen: iedereen is welkom! Er staan heel wat fantastische en bovendien volledig gratis activiteiten op het programma: pannafoot, nageltje klop, mega kicker tafel, mega air hockey, armworstelen, bakklimmen, Spinning chairs (tip van het jaar), wipe-out run spider man, viskraam, springkussen, klimmuur, speleobox, go-carts, littekens schminken, schminken, toneel spelen, namaak tattoo’s, circustechnieken, human bowling bal, speed cage, rolstoel parcours, zwaard vechten,…. Deze jeugddag is een samenwerking tussen de stad, de stedelijke jeugdraad en de Vilvoordse jeugdverenigingen. n

Meer informatie

algemeen: website: www.vilvoorde.be Autovrije Zondag: dienst Communicatie, Evenementen en PR, stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, tel. 02 255 45 54, fax 02 255 47 80. Jeugddag: dienst Jeugd, administratief centrum Campion, Leuvensestraat 117, 1800 Vilvoorde, tel. 02 255 46 92.

7


[ Wegwijs ]

[ Wegwijs ]

Stadsdiensten www.vilvoorde.be

Stadhuis Grote Markt

02 255 45 11

burgemeester M. Van Asch & secretariaat burgemeester schepen C. Olbrechts schepen A. Absillis schepen G. Ceuppens schepen A. Simoens schepen K. Vaes schepen J. Claus schepen F. Lamarti schepen H. Bonte stadssecretaris V. Boudry dienst Communicatie, Evenementen, PR dienst Informatica dienst Personeel dienst Secretarie

02 255 45 01 02 255 45 02 02 255 45 03 02 255 45 04 02 255 45 05 02 255 45 06 02 255 45 07 02 255 45 08 02 257 98 00 02 255 45 10 02 255 45 53 02 255 45 70 02 255 45 60 02 255 45 30

Administratief centrum Campion Leuvensestraat 117

OCMW

Administratief centrum Portaels Portaelsstraat 7

stadsontvanger 02 255 45 20 G. Schoovaerts dienst Bevolking en Burgerlijke Stand sectie Bevolking 02 255 46 10 sectie Burgerlijke Stand 02 255 46 20 dienst Financiën 02 255 45 50 dienst Jeugd 02 255 46 92 dienst Leefomgeving 02 255 47 60 dienst Maatschappelijke Integratie 02 255 47 55 dienst Onderwijs 02 255 45 80 dienst Preventie 02 255 46 88 dienst Sociale Zaken 02 255 46 50 sectie Lokale Werkgelegenheid 02 255 46 53 dienst Sport 02 255 47 41 dienst Wijkwerking 02 255 46 88 Zitdagen: pensioendiensten: iedere tweede en vierde woensdag van de maand van 9 tot 12 uur voor werknemers en van 10 tot 12 uur voor zelfstandigen; gehandicapten: iedere tweede maan­dag van de maand van 9 tot 11 uur; huurdersbond: iedere tweede en vierde woensdag van de maand van 13.30 tot 16 uur (alleen na telefonische afspraak: 02 255 46 50); Vlaams Woningsfonds: iedere eerste en derde woensdag van de maand van 9 tot 11 uur.

dienst Beheer van de Gebouwen 02 255 46 40 dienst Beheer van de Wegen 02 255 46 41 dienst Stedelijke Ontwikkeling 02 255 46 00 sectie Huisvesting 02 255 46 06 sectie Lokale Handel en Economie 02 255 46 02 sectie Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw 02 255 46 01

Bibliotheek Grote Markt 9

Infopunt Vilvoorde Watersite Tuchthuisstraat 2 Vilvoorde Watersite

02 251 61 46

Uitvoeringsdiensten site Asiat

8

Buyssestraat (Cyriel) dienst Groenvoorziening 02 255 47 30 dienst Werken 02 255 47 00 in Eigen Beheer Hier kan je ook terecht bij de uitleendienst voor allerhande materiaal: ma, do, vrij: 9 - 12 uur di, wo: 9 - 12 uur 13.30 - 16 uur

Stedelijke begraafplaatsen Havendoklaan

02 251 08 85

Cultuurcentrum dienst Cultuur

02 255 46 90 02 255 46 91

Grote Markt 19

02 255 46 70

Filiaal Houtem Eggenpad 1

02 252 39 56 fax 02 255 47 88

Wijkcentrum Kassei - Vlierkensstraat 83a 02 253 49 86 - 0499 51 86 24 Wijkmanager: Els Bockstael (Leuvensestraat 117) of 02 255 45 75

Wijkcentrum Centrum - Parkstraat 115 02 253 60 25 - 0499 51 86 25 Wijkmanager: Pieter Geeroms (Leuvensestraat 117) of 02 255 45 76

Wijkcentrum Houtem - Eggenpad 1 02 253 73 69 - 0499 51 86 23 Wijkmanager: Mark Borremans (Leuvensestraat 117) 02 255 45 74

Dienstencentrum Faubourg - Tulpenstraat 2 Wijkmanager: Niki Steylemans (Leuvensestraat 117)

Diensten

Wijkcentrum Peutie - Aarschotsestraat 124 02 253 04 89 - 0499 51 86 23 Wijkmanager: Mark Borremans (Leuvensestraat 117) 02 255 45 74

> Inter-Vilvoordse Maatschappij

voor Huisvesting

www.intervilvoordse.be Parkstraat 115 02 257 11 50 Loketuren: ma: 8.30-12.00 en 14.00 - 18.00 uur di - vrij: 9.00-12.00 uur Telefonische bereikbaarheid: ma, di, do: 9.30-12.00 en 14.00 - 17.00 uur woe - vrij: 9.30-12.00 uur > INCOVO C. Buyssestraat 5 www.incovo.be 02 255 94 70 > Lokale Werkwinkel & PWA Schapulierenstraat 25 02 255 92 55

> Lokale Politie Vilvoorde - Machelen www.pzvima.be Zennelaan 76 02 255 72 11 noodnummer 101 Openingsuren balie: ma, do, vrij: 8 - 11.45 di: 8 - 11.45 13 - 18.15 uur wo: 8 - 11.45 13 - 16.15 uur

Kinderdagverblijf KaDeeke

Kursaalstraat 40 02 257 98 11 ma, wo, do: 9-12 uur 13.30-15.30 uur di: 9-12 uur 13.30-16.30 uur vrij: 9-12 uur

Rondeweg 32

Bolwerkstraat 17

Wijkcentrum Koningslo - Streekbaan 189a 02 270 11 57 - 0499 51 86 24 Wijkmanager: Els Bockstael (Leuvensestraat 117) 02 255 45 75

Wijkcentrum Far-West - Duchéhof (Maurits) 104a 02 253 93 30 - 0499 51 86 26 Wijkmanager: Niki Steylemans (Leuvensestraat 117) 02 255 46 27

> Brandweer www.brandweervilvoorde.be

cc Het Bolwerk

Veiligheid 02 255 46 60

Wijkcentra

administratie 02 251 77 78 en 02 251 93 94 Brand, ongevallen, ziekenwagen noodnummer 100 - 112

> Centraal meldpunt milieuklachten Dienst Leefomgeving 02 255 47 60 Buiten kantooruren: lokale politie: 02 255 72 11

0499 51 86 26 02 255 46 27

Openingsuren voor de stadsdiensten maandag, donderdag, vrijdag: van 9 tot 12 uur; dinsdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur (*); woensdag: van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Maandag- en donderdagnamiddag telefonisch bereikbaar tussen 13.30 en 16 uur. (*) Uitz.: diensten Groenvoorziening en Werken in Eigen Beheer zijn open tot 16 uur. Opgelet, van 5 juli tot en met 20 augustus 2010 zijn de stadsdiensten op dinsdag open tot 16 uur en is er geen telefonische bereikbaarheid op maandag- en donderdagnamiddag.

Voor jouw agenda De stadsdiensten zijn gesloten op 1, 2, 11 en 12 november 2010. De hulpdiensten blijven dag en nacht bereikbaar.

Het college van burgemeester en schepenen is als volgt samengesteld Marc Van Asch, burgemeester Corinne Olbrechts, schepen van Financiën Albert Absillis, schepen van Openbare Werken, Leefmilieu en Burgerlijke Stand Guy Ceuppens, schepen van Sport Anneliese Simoens, schepen van Cultuur Katrien Vaes, schepen van Preventie en Wijkzorg Johan Claus, schepen van Jeugd, Lokale Economie en Feestelijkheden Fatima Lamarti, schepen van Onderwijs en Maatschappelijke Integratie Hans Bonte, schepen van Sociale Zaken

Zij zetelen ook in de gemeenteraad samen met:

CD&V - N-VA Abdeslam Belahrir, Patrick Boone, Evelien Jacobs, Marijke Van Houdt, Kevin Vincke, Miet Gerarts sp.a + Onafhankelijken Jan Anciaux, Eddy Dewit, Youssef Khaila Open Vld Francisco Agredano-Martin, Jo De Ro, Vanessa Givello Sujar, Alain Van Hende GROEN! Magda Van Stevens Vlaams Belang Kay Crabbé, Filip De Man, Reinout Mechant, François Schatteman, Jurgen Van Duyse, Roland Van Goethem, Marie Verdoodt FDF - PS Eugène Messemaekers, Claude Servaty, Marie-Claire Van Immelen Onafhankelijk Daisy Vander Elst

Meer informatie vind je op www.vilvoorde.be

9


[ Bestuur ]

[ Leven ]

Aanpassingen aan het bestaande brandregime van de openbare verlichting en monumentverlichting Goede, kwaliteitsvolle openbare verlichting speelt een grote rol in het dagelijks leven. Licht bij nacht is er vooral voor de veiligheid van weggebruikers en inwoners, maar het is ook leuk voor de samenleving en het avondleven, dankzij sfeervol verlichte centra en gebouwen.

Bibliotheekweek 2010 De openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel plannen van 16 tot 24 oktober 2010 een publiekscampagne over wat de bib te bieden heeft. Extra aandacht zal naar jonge gezinnen gaan. De insteek van de campagne wordt ‘de Bib, vol onverwachte ontmoetingen’. De bibliotheek is de plaats waar het gebeurt, waar vele personages tot leven komen. Het beeld zet de veelzijdigheid van de bib in de kijker, de unieke en brede collectie met vele verwachte en nog meer onverwachte werken, personages, verhalen, ... Op zaterdag 16 oktober organiseert de bib van Vilvoorde een verwendag. Die dag worden de bestaande leden extra in de watten gelegd en nieuwe leden over de drempel gehaald. Voor kinderen van 3 tot 7 staat alvast om 11 uur een voorleesuurtje op het programma. n

vriendelijke lampen worden vervangen door aangepaste lampvermogens. Al deze ingrepen resulteren in een besparing van verbruikte kilowattuur (+- 20%). Niet alleen de kostprijs is de directe aanleiding voor meer aandacht voor het energieverbruik, maar evenzeer de CO2 -uitstoot. Het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen zal leiden tot een reductie van meer dan 200 ton CO2 per jaar. Daarmee tracht de stad ook haar bijdrage te leveren om de opwarming van de aarde af te remmen en de klimaatverandering tegen te gaan.

Een goede openbare verlichting is perfect combineerbaar met rationeel energie­ gebruik. Om klaar te zien bij nacht, kan het dus ook anders: minder overmatig, meer rationeel, minder verspillend – minder energieverbruik zonder aan kwaliteit in te boeten en zonder de veiligheid in het gedrang te brengen. Naast de groeiende maatschappelijke bezorgdheid rond minder en duurzamer energieverbruik, is er de aanzienlijke stijging van de jaarlijkse energiekosten. De kosten voor de openbare verlichting op jaarbasis bedragen meer dan 60% van de totale energiekosten. Samen met de verantwoordelijken van Sibelgas en Eandis

werden aanvaardbare oplossingen gezocht om de kosten te drukken. De volgende oplossing werd door het stadsbestuur weerhouden: • er wordt overgegaan van het huidige nachtregime (lampen blijven gedurende de ganse nacht branden) naar een avondregime (1 op de 2 lampen worden gedoofd om 23.00 uur en herontstoken om 6.00 uur); • het nachtregime blijft behouden op de belangrijkste doorgangswegen en in het handelscentrum; • in de parken wordt de verlichting volledig gedoofd; • de meest verouderde en verbruikson-

De aanpassing van het brandregime start in augustus. Vermits elk lichtpunt individueel dient behandeld te worden, zal deze operatie ettelijke maanden in beslag nemen en wijk per wijk uitgevoerd worden. Het einde van de werken is voorzien tegen eind oktober. Naar de toekomst toe zullen de grotere projecten waarbij de openbare verlichting wordt gemoderniseerd, worden uitgerust met dimbare energiezuinige armaturen met elektronische voorschakelapparatuur. Ook in deze projecten streeft het stads­ bestuur naar optimale energiewinst met behoud van het veiligheidsgevoel voor de burgers. n

Geboorteboomplantdag 27 november 2010 Bij de geboorte van een kindje kunnen ouders, naast een geboortepremie, kiezen om een geboorteboom te planten. De ouders krijgen een lintje om aan hun boompje te hangen waarop ze de naam en geboortedatum van hun kindje schrijven. Alle bomen vormen dan samen een geboortebos.

10

Op zaterdag 27 november 2010 om 10 uur wordt een nieuw geboortebos aangeplant (de plaats moet nog bepaald worden). Om de herinnering aan de geboorte van de kindjes bestaande te houden, wordt er ook een grote gegraveerde plaat met alle

namen en geboortedata van de kindjes aan de rand van het bos geplaatst. De aanwezigen krijgen een drankje aangeboden en een Vilvoordse groep zorgt voor de muzikale noot. Alle betrokken baby’s en hun familie worden persoonlijk uitgenodigd op dit feest. n

Meer informatie dienst Sociale Zaken, administratief centrum Campion, Leuvensestraat 117, tel. 02 255 46 50.

Meer informatie Bibliotheek Vilvoorde Grote Markt 9 1800 Vilvoorde tel. 02 255 46 60 fax 02 255 47 87 e-mail: vilvoorde@bibliotheek.be www.bibliotheek.vilvoorde.be

O peningsuren Maandag: 14 - 19 uur Dinsdag: 14 - 17 uur Woensdag: 10 - 19 uur Donderdag: 14 - 17 uur Vrijdag: 14 - 19 uur Zaterdag: 10 - 15 uur

Nieuwe start cursussen Nederlands Het einde van de zomervakantie is alweer in zicht. Eindelijk kunnen we terug naar school. Al zullen sommige leerlingen misschien iets minder enthousiast zijn en met spijt in het hart afscheid nemen van twee maanden welverdiende vakantie. Maar het is niet alleen een nieuw schooljaar voor de kinderen. Ook voor de volwassenen gaan de nieuwe cursussen van start. Vorig jaar volgden in Vilvoorde maar liefst 777 anderstaligen een cursus Nederlands bij Open School of bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs. In de loop van september gaan de nieuwe cursussen van start. Ben jij ook geïnteresseerd om Nederlandse lessen te volgen? Of ken je iemand die er interesse voor heeft?

Kom dan langs bij het Huis van het Nederlands. Het Huis van het Nederlands werkt samen met alle scholen die erkende cursussen Nederlands geven en helpt je doorheen het grote aanbod aan Nederlandse lessen. Wens je overdag of ‘s avonds les te volgen? Spreek je al een beetje Nederlands of niet? Heb je al een cursus gevolgd, maar wil je je Nederlands nog wat verder bijschaven? Het Huis van het Nederlands probeert in de mate van het mogelijke rekening te houden met al jouw wensen en behoeften.

Huis van het Nederlands Vilvoorde Administratief Centrum Campion Leuvensestraat 117 1800 Vilvoorde Tel. 0800 123 00 Maandag 09 - 12 uur Dinsdag 13.30 - 18.30 uur Woensdag 09 - 12 uur / 13.30 - 16 uur Donderdag 09 - 12 uur Vanaf dit schooljaar zullen we in de Stadskrant ook een groepje cursisten van nabij volgen, en dit van het begin tot het einde van het schooljaar. Hun verwachtingen, ervaringen en eventuele moeilijkheden met het leren van de Nederlandse taal zul je kunnen lezen in de volgende edities van de stadskrant. Wordt dus vervolgd! n

Cursus reanimatie door gebruik van AED-toestel In België worden elk jaar naar schatting 10 000 mensen getroffen door een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis. Nu overleeft slechts 5 tot 10% van hen. Hartveilig wil zoveel mogelijk mensen met een plotse hartstilstand helpen. Het project heeft maar nut als mensen op de hoogte zijn van het Hartveilig-project en opgeleid zijn in het gebruik

van de automatische externe defibrillator (AED). Het Rode Kruis geeft een 3 uur durende opleiding waardoor omstaanders de vaardigheden én het vertrouwen krijgen om in te grijpen bij een hartstilstand. De vorming gaat door op woensdag 22 september 2010 van 19 tot 22 uur in de ontmoetingsruimte van cc Het Bolwerk. n

Inschrijven is noodzakelijk en dient te gebeuren bij stad Vilvoorde, dienst Sociale Zaken, Leuvensestraat 117, tel. 02 255 46 50. Er wordt een in­ schrijvingsgeld van 5 euro gevraagd. Dit bedrag wordt u, bij deelname, aan het begin van de cursus terugbetaald.

11


[ Leven ]

[ Leven ]

Seniorenraad organiseert Gespreksnamiddag over euthanasie Op maandag 27 september 2010 om 14 uur in het Auditorium van cc Het Bolwerk zal een tweede informatienamiddag doorgaan over ‘euthanasie’. Iedereen wil een waardig levenseinde. Sinds 1 september 2008 kan je de ‘wils­ verklaring euthanasie’ laten registeren bij jouw gemeente. Maar wat houdt deze wilsverklaring in? Wat betekent euthanasie? Wat wil zeggen ‘op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf’? Mag een arts euthanasie weigeren? Op deze en andere vragen zal Yvon Bartelink van Het Centrum voor Morele Dienstverlening een antwoord geven. Er wordt voldoende tijd voorzien om zelf vragen te stellen. n De Vilvoordse Adviesraad voor Senioren­ beleid (VIAS) werd in 1995 opgericht. In deze raad zetelen zowel afgevaardigden van de seniorenbonden als van de rustoorden, dienstencentra en andere organisaties die werken voor en met senioren. Deze adviesraad wil niet alleen een spreekbuis zijn van de senioren naar het beleid toe, maar tevens een informatie­ kanaal zijn voor de Vilvoordse senioren.

De eerste doelstelling verwezenlijkt de raad door adviezen te geven aan het stedelijk beleid over thema’s die senioren aanbelangen. In het kader van het informatiekanaal werd een eerste stap gezet met een informatiemoment in samenwerking met de Intervilvoordse Maatschappij voor Huisvesting. Dit jaar organiseert VIAS voor de tweede maal een informatiemoment.

Meer informatie Alle Vilvoordse senioren zijn van harte welkom. De inkom is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via tel. 02 255 46 50 of via de dienst Sociale Zaken, Leuvensestraat 117.

Cursussen voor Vilvoordse senioren • Leer uw GSM gebruiken: op 22 en 29 oktober 2010 telkens van 9 – 12 uur in cc Het Bolwerk (eigen gsm meebrengen), deelnemers betalen 5 euro (de stad legt 6 euro bij). • Digitale fotografie: van 6 tot en met 9 december 2010 telkens van 9 – 12 uur in cc Het Bolwerk (eigen digitale fototoestel + verbindingskabel meebrengen), deelnemers betalen 40 euro (de stad legt 9 euro bij). • Mobi + (opfrissing verkeersreglement): datum wordt later bepaald. n

12

Meer informatie In het najaar worden er door de dienst Sociale Zaken een aantal cursussen voor senioren georganiseerd. Deze cursussen zijn bedoeld voor alle Vilvoordse 60-plussers.

• Initiatie PC: start op 13 september 2010, elke maandag en donderdag van 9 – 12 uur in het CVO, Lange Molensstraat, deelnemers betalen 40 euro (de stad legt 20 euro bij).

Bijkomende inlichtingen zijn steeds te verkrijgen op de dienst Sociale Zaken, Leuvensestraat 117, tel: 02 255 46 50 of mail: tamara.vennix@vilvoorde.be

Terug naar school! Of voor het eerst naar school!

Waar moet ik aan denken?

Inschrijving

Studietoelagen

Als ouder mag je zelf kiezen in welke school je je kind wenst in te schrijven. Voordat je kind wordt ingeschreven zal de school je haar pedagogisch project en schoolreglement uitleggen. Indien je hiermee akkoord gaat en deze documenten ondertekent, wordt je kind in de school ingeschreven. De school is verplicht de inschrijving chronologisch (met vermelding van datum en uur) te noteren in een inschrijvingsregister.

Elk schooljaar kan je voor kinderen van het kleuter tot het hoger onderwijs een studietoelage aanvragen. Afhankelijk van je inkomen, wordt bepaald of je hier al dan niet recht op hebt. Je kan je aanvraag tot 30 juni 2011 op papier of online (www.studietoelagen.be) invullen. Om ouders te helpen met het invullen van het aanvraagformulier voor een studie–­ toelage, organiseert de stad Vilvoorde een zitdag. Deze zal doorgaan op dinsdag 21 september 2010 van 14 tot 18 uur in cc Het Bolwerk (Bolwerkstraat 17) in Vilvoorde.

Het kan zijn dat een school geen plaats meer heeft in het leerjaar waarin je jouw kind wenst in te schrijven. De school moet je dan een weigeringsdocument meegeven of opsturen. Zo bekom je een plaatsje op de wachtlijst.

Inschrijvingsperiode Vilvoordse basisscholen schooljaar 2011-2012 Kinderen die geboren zijn in 2009, of vroeger, kunnen vanaf september 2010 ingeschreven worden in één van de Vilvoordse basisscholen. In september hebben broertjes en zusjes van kinderen die nu reeds schoollopen in diezelfde school voorrang om zich in te schrijven. Vanaf 1 oktober 2010 kan iedereen zich inschrijven.

Aanwezigheid op school Kleuters zijn niet leerplichtig. Toch is het zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het kind dat het tijdig en regelmatig naar de kleuterschool gaat. Voor kinderen van 5 jaar is er sinds vorig schooljaar een nieuwe regel ingevoerd door de Vlaamse Overheid. Zij moeten in schooljaar 2010-2011 voldoende kleuteronderwijs (minstens 220 halve dagen) gevolgd hebben, om in schooljaar 2011-2012 te kunnen starten in een Nederlandstalige lagere school. Als jouw kleuter niet voldoende dagen aanwezig is zal hij/zij een taalproef moeten afleggen bij het CLB of op school. Slaagt je kind, dan mag het alsnog overgaan naar een Nederlands­

talige lagere school. Slaagt je kind niet, dan moet hij/zij nog een jaartje Nederlands­talig kleuteronderwijs volgen. Vanaf 6 jaar is je kind leerplichtig en kan het niet zomaar thuisblijven. Kijk ook na in het schoolreglement wat je moet doen als je kind ziek is, zodat je steeds in orde bent. Ook voor de studietoelagen is voldoende aanwezigheid noodzakelijk. Als jouw kind niet genoeg aanwezig is op school, verlies je de studietoelage.

Opgelet! Dit artikel geeft een kort overzicht van enkele rechten en plichten voor ouders en school. Hou er rekening mee dat niet alle regelgeving over de inschrijving van een leerling in een school in dit artikel vermeld kan worden. Heb je vragen bij de inschrijving of de weigering van je kind in een basisschool of secundaire school in Vilvoorde, neem dan contact op met: • De Vlaamse Overheid, tel.: 1700 (gratis nummer) of www.ond.vlaanderen.be • Patrick Van Moorter Ondersteuner van het Platform gelijke onderwijskanen (LOP), e-mail: patrick.vanmoorter@ond.vlaanderen.be, tel. 0499 86 49 30 n

Laat gratis je fiets graveren aan de wijkcentra De stedelijke diensten Wijkwerking en Preventie organiseren samen met Fietsvoorde vzw in september en oktober afwisselend in elke wijk een gratis fietsgraveeractie aan de wijkcentra, telkens op woensdagnamiddag van 15.30 uur tot 17 uur. Bij het fietsgraveren wordt het rijksregisternummer van de eigenaar in de fiets gegraveerd. Op deze manier kan de eigenaar van een teruggevonden fiets snel achterhaald worden. Het graveren is dus geen garantie tegen diefstal, maar biedt mogelijk een afschrikwekkend effect en verhoogt de kans op identificatie bij het terugvinden van je fiets. Een goed slot blijft zeer belangrijk!

Je rijksregisternummer staat vermeld op je identiteitskaart en je SIS-kaart. Breng deze dus mee wanneer je je fiets wil laten graveren. Opgelet: aluminium fietsen worden niet gegraveerd. Het graveren kan immers de stevigheid van een aluminium frame verzwakken. Geïnteresseerd en benieuwd wanneer jouw wijk aan de beurt is? Kijk snel in het onderstaande overzicht: • Houtem (Eggenpad 1): 15 september 2010 • Peutie (Aarschotsestraat 124): 22 september 2010

• Centrum/Broek (Parkstraat 115): 29 september 2010 • Kassei (Vlierkensstraat 83a): 6 oktober 2010 • Koningslo (Streekbaan 189): 13 oktober 2010 • Faubourg (Tulpenstraat 2): 20 oktober 2010 • Far-West (Duchehof 104a): 27 oktober 2010 De graveeractie vindt telkens plaats van 15.30 uur tot 17 uur aan het wijkcentrum. Meer informatie bij je wijkmanager of de dienst Wijkwerking op 02 255 46 88. De gegevens van de wijkmanager vind je op www.vilvoorde.be in de rubriek Wijkwerking. n

13


[ Leven ]

[ Leven ]

Vrijetijdspas Iedereen heeft recht op ontspanning: er mag geen enkel talent verloren gaan! De vrijetijdspas is een kortingskaart van het stadsbestuur waarmee jongeren veel kunnen doen voor weinig geld.

•E  en vast tarief van 2,5 euro voor culturele voorstellingen (film, toneel, circus, …). Bovendien mag je twee volwassen begeleiders meebrengen. Ook zij betalen slechts 2,5 euro.

Jongeren van 0 tot en met 18 jaar waarvan de ouders een beperkt inkomen hebben, kunnen een vrijetijdspas aanvragen om korting te krijgen op vrijetijdsinitiatieven.

Wie •0  - tot 18-jarigen •W  oonachtig te Vilvoorde. • J e valt onder het OMNIO-statuut of het voorkeurstarief van de mutualiteit (d.w.z. dat je inkomen en dat van je ouders onder een bepaald bedrag vallen: vraag informatie bij je mutualiteit)

Wat Met je vrijetijdspas geniet je gedurende één jaar van een voordeeltarief voor heel wat activiteiten in Vilvoorde. • Maximum 5 euro lidgeld bij een aangesloten jeugdbeweging. • 1 euro per zwembeurt in het stedelijk zwembad ’t Zeepaardje. • Maximum 10 euro lidgeld per jaar bij aangesloten sportclubs. • Géén lidgeld in de bibliotheek.

WAAR EN HOE AANVRAGEN De vrijetijdspas vraag je aan bij één van deze vier organisaties: • s tad Vilvoorde, dienst Sociale Zaken, Leuvensestraat 117, tel. 02 255 46 50 •O  CMW-Vilvoorde, Kursaalstraat 40, tel. 02 257 98 38

• CAW, Nowélei (Jan-Baptist) 33, tel. 02 252 09 39 • Centrum Basiseducatie, Nolet de Brauwerestraat 14, tel. 02 252 51 50 Dit breng je mee • je identiteitskaart; • een recente pasfoto; • een klevertje van de mutualiteit. Dit klevertje bewijst je OMNIO-statuut of recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Procedure Je vult een aanvraagformulier in en krijgt een paar dagen later je pasje. Je kan dus direct van alle voordeeltarieven genieten. De pas dient jaarlijks aangevraagd te worden. De korting verkregen met de vrijetijdspas is niet cumuleerbaar met ander kortingen. n

Nieuw vanaf 1 september 2010: Zilvermobiel Bent u moeilijker te been en kan u zelf niet meer met de wagen rijden? Ook het openbaar vervoer nemen lukt niet meer zo goed? Vaak komt men dan in een moeilijke situatie terecht, waar men afhankelijk

wordt van anderen of meer thuis blijft. Zo komt men in een vicieuze cirkel terecht. Vanaf 1 september kan het Vilvoords Zilverpunt u daarbij helpen.

Het Vilvoords Zilverpunt lanceert daarom de minder­mobielencentrale, ‘Zilvermobiel’. Zilvermobiel zal open staan voor alle minder mobiele inwoners van Vilvoorde. Zilvermobiel kan uw vervoer verzorgen voor allerlei activiteiten: naar de kapper gaan, familiebezoek, consultatie bij de dokter, de winkel, het stadhuis,… Vrijwillige chauffeurs verzorgen het vervoer met de eigen wagen. Wat is de kostprijs? Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro tot eind december 2010. Per rit betaalt u een administratiekost van 1 euro. Daarnaast betaalt u per gereden km 0,30 euro. Het aantal kilometers wordt berekend vanaf het thuisadres van de chauffeur en terug. n

Meer informatie 14

Voor meer informatie kan u steeds terecht op 02 255 45 23 of mail naar zilvermobiel@zilverpunt.be (contactpersoon Anne Slowack). Samen zoeken we naar een oplossing voor uw vervoersprobleem..

Kunstraum Ennepetal stelt tentoon in Vilvoorde Officiële opening zaterdag 11 september Deze tentoonstelling bezegelt de officiële vriendschap tussen de Koninklijke Portaelskring Vilvoorde en Kunstraum Ennepetal, de kunstkring van onze zusterstad te Duitsland. De tentoonstelling loopt van zaterdag 11 september tot

zondag 3 oktober in cc Het Bolwerk, de Bibliotheek van Vilvoorde en Bobar. De werken vertegenwoordigen het beste van de kunsten uit Ennepetal. Op zaterdag 11 september is iedereen uitgenodigd om tijdens de openings­

receptie een kijkje te komen nemen in cc Het Bolwerk. Daarna kan je in de Bobar genieten van een streepje live muziek en een praatje slaan met onze Duitse kunstvrienden. n

Nieuwe Website toerisme Vlaams-Brabant Eventjes op vakantie in je eigen streek? Op de nieuwe website van toerisme Vlaams-Brabant www.toerismevlaamsbrabant.be kan je terecht voor alle leuke vrijetijds­activiteiten in de eigen regio. Fietsen, wandelen, bezienswaardigheden maar ook eten en drinken in de regio worden hier gepromoot. Laat je verrassen

door verborgen parels uit de eigen streek! Benieuwd wat Vilvoorde zoal te bieden heeft? Naast bekende monumenten zoals de basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Troost vind je hier bijvoorbeeld ook informatie over het Dorentwandelpad terug. Een minder bekend wandelpad in onze eigen stad! n

Films najaar 2010 Vanaf maandag 27 september kan u weer iedere maandagavond genieten van een film in cc Het Bolwerk. Binnen het aanbod vindt u zowel echte kaskrakers als ‘de betere film’. Onze filmticketprijzen bedragen: € 5: standaardprijs € 4,50: senioren (55+), jongeren (-26), lerarenkaart en groepen vanaf 15 personen. De filmtickets corresponderen met genummerde plaatsen. Bij reservatie vooraf kan u aanspraak maken op de best beschikbare zitjes. Voor meer informatie over de inhoud van de films kunt u altijd terecht op www.cchetbolwerk.be n

ma. 27 september 2010 ma. 04 oktober 2010 ma. 11 oktober 2010 ma. 18 oktober 2010 ma. 25 oktober 2010 wo. 03 november 2010 ma. 08 november 2010 ma. 22 november 2010 ma. 06 december 2010 ma. 13 december 2010

20u30 20u30 20u30 20u30 20u30 15u00 20u30 20u30 20u30 20u30

The Twilight Saga: Eclipse Inception Inferno Mammuth Yo, También Toy Story 3 La Tête en Friche The Killer Inside Me El Secreto de Sus Ojos Cosa Voglio di piu (What more do I want)

ma. 20 december 2010

20u30 Adem

15


[ Ontspanning ]

[ Kalender ]

Zondag 12 september: Open Monumenten dag,

Cultuurmarkt & Chimay kleinkunstenfestival

Reeds in de voormiddag start Open Monumentendag met zijn wandeling doorheen Vilvoorde. In deze wandeling wordt toegelicht hoe Vilvoorde door de eeuwen heen een nauwe band had met de Zenne. Belangrijkste blikvangers zijn onder andere de eerste waterput in Vilvoorde in het Monnikenhof, de overwelfde loop van de Zenne en de oude kapel van het ziekenhuis. De wandeling zal heel de dag doorlopend plaatsvinden en eindigt op de Grote Markt. Meer info vind je: op www.openmonumenten.be. In de kapel van het Onze-Lieve-VrouwGasthuis (nu de kapel van het OCMW) zal tevens een tentoonstelling plaats­ vinden van de Koninklijke Portaelskring. De wandelingen van Open Monumentendag zullen hier halt houden. Deze prach-

tige aquareltentoonstelling over het water en het landschap te Vilvoorde en Ennepetal (zusterstad) is tevens afzonderlijk te bezoeken. Meer info vind je op www.vilvoorde.be of www.uitinvilvoorde.be. Vanaf 13 uur kan je ook terecht op de Grote Markt van Vilvoorde (eindhalte van de Open Monumentendagwandeling) om te proeven van al wat Vilvoorde aan socio-cultureel verenigingsleven te bieden heeft. Tientallen verenigingen zullen een standje uitbaten en tonen wat zij te bieden hebben. Van balletworkshops tot het spelen van een reuzegezelschapspel, het verenigingsleven in Vilvoorde bloeit.

Geronimo Stilton in Vilvoorde

16 Van vrijdag 26 tot zondag 28 november is er hoog bezoek in Vilvoorde! Die dagen zal Geronimo Stilton met zijn gevolg namelijk een bezoek brengen aan de stad en alles vertellen over zijn avonturen in de zeven

werelden: de eerste muisical gebaseerd op het spannende boek Fantasia. Op zolder vindt Geronimo een mooi kristallen muziekdoosje. Het brengt hem via een gouden trap naar een gouden poort. Florina de feeënkoningin heeft Geronimo’s hulp nodig. Achter de gouden poort wacht Prulletje Prulschrijver hem op om samen door de zeven Rijken van Fantasia te reizen. Ze doorkruisen het rijk van de heksen, de zeemeerminnen, de draken, de aardmannetjes, de kaboutertjes, de reuzen en de feeën. Achter iedere

Nieuw cultureel seizoen cc Het Bolwerk

Daarnaast kan je er ook terecht voor korte optredens van enkele verenigingen en randanimatie. De dorstigen kunnen zich laven aan de drankstand van de cultuurraad. Tot 17 uur kan je aan deze standjes terecht. Meer info over de exacte activiteiten en deelnemende verenigingen vind je terug op www.vilvoorde.be of www.uitinvilvoorde.be. Vanaf 15.30 uur komt als klap op de vuurpeil het Chimay Klein Kunst Terras op de Grote Markt. Barbara Dex en Jelle Cleymans zullen hier het beste van zichzelf geven. Kortom een dag van cultureel spektakel dat aantoont dat Vilvoorde bruist en dat cultuur iedereen kan boeien. n

poort van kostbaar gesteente ligt een nieuw avontuur. Hij beleeft de spannendste momenten en zet zelf zijn leven op het spel, maar het muziekdoosje zorgt ervoor dat zijn reis net iets makkelijker wordt. Bereikt Geronimo zijn doel en kan hij Florina redden? Stof genoeg voor een spannend boek én een Muisical! Er zijn maar 5 shows gepland, dus op tijd je tickets reserveren is de boodschap! Er zullen immers heel wat mensen afzakken vanuit de hele provincie & Brussel om dit spektakel te komen zien. Voor meer info kan je terecht op www.gigagrotemuisical.be. n

Het seizoen wordt op vrijdag 24 september geopend door de Country Ladies met ‘A Tribute’. Als we het hebben over de legen­ darische countryzangeressen moeten we Dolly Parton vernoemen, maar zeker ook Emmylou Harris, Alison Krauss, Gillian Welch en vele anderen. De hits die dit vrouwelijk schoon bij elkaar zong, zijn ontelbaar. Ze staan gegrift in ons onderbewustzijn en geven ons het ultieme gevoel van nostalgie. Deze songs kunnen dus alleen maar gebracht worden door de grootste, fijnste, zwoelste en ruigste stemmen van het land.... Eva De Roovere, Tine Reymer en Nathalie Delcroix bestijgen het podium niet zonder hun cowboys: Roland, Björn Eriksson, Axl Peleman, Wigbert Van Lierde, Ron Reuman, Werner Lauscher en Marc De Boeck. Haal uw paard alvast van stal!

Bob Geldof is wellicht de grootste internationale ster die we tot nu toe in cc Het Bolwerk hebben mogen presenteren. Geldof legde een lange weg af van zanger van The Boomtown Rats (wie kent er niet ‘We don’t like mondays’) tot Live Aid en Band Aid wat hem de titel van Sir Bob opleverde. Hij speelt slechts sporadisch, maar brengt telkens een heel dynamische set. Geldof en band bouwen een feest op elk podium. Met zijn schitterende festivalband brengt hij een mix van bekend hitmateriaal en Ierse traditionals. Geldof zal komend seizoen maar op drie plaatsen in ons land concerteren. Zijn concert in cc Het Bolwerk is dus niet te missen! De grote nieuwigheid van komend seizoen is de komst van het cir-the+ luik. De vroegere circus+ reeks wordt uitgebreid met theatervoorstellingen met een grote knipoog naar ouders en hun kinderen. Het zijn voorstellingen met net een ietsje meer. In regel: absurd, gewaagd, ontroerend én grappig. En bovenal, geschikt voor alle leeftijden! n

17


[ Kalender ]

cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

PODIUM

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

[ Kalender ]

Theater

VR 29 OKT 20.30 UUR

Muziek

Croonenberghs, D. Bosiers, Mira, Lander & T. Van Landyt, Wim De Craene cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

VR 24 SEP 20.30 UUR

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

Music Hall Boeing Boeing cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

Country Ladies cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90 www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

Stan Van Samang feat. Eric Melaerts Simply Live cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

Maaike Cafmeyer & Nele Bauwens Wat heef u belet te komen? cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

ZA 30 OKT 20.00 UUR DO 30 SEP 20.30 UUR

Aranis RoqueForte cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

Wouter Deprez Je zal alles worden cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

Meuris cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

VR 1 OKT 20.30 UUR

Wouter Deprez Je zal alles worden cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90 www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

ZO 26 SEP 20.30 UUR

Kommil Foo de Luxe cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90 www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

VR 26 NOV 20.30 UUR

VR 2 OKT 20.30 UUR

Fantasia De Giga Grote Muisical Fabriekstraat tel. 070 69 68 69

Wouter Deprez Je zal alles worden cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

www.gigagrotemuisical.be

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

WOE 6 OKT 20.30 UUR

Ensemble Liederkreis Festival van Vlaanderenconcert cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

Stef Bos In een ander licht cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

Vernieuwd Gents Volkstoneel De Vis cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

VR 8 OKT 20.30 UUR

VR 26 NOV 20.30 UUR

ZA 27 NOV 15.00 en 19.00 UUR

Yevgueni We zijn hier nu toch cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

Fantasia De Giga Grote Muisical Fabriekstraat tel. 070 69 68 69

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

www.gigagrotemuisical.be

ZA 9 OKT 20.30 UUR

Bob Geldof cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90 www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

ZO 28 NOV 11.00 en 14.00 UUR

Fantasia De Giga Grote Muisical Fabriekstraat tel. 070 69 68 69 www.gigagrotemuisical.be

VR 15 OKT 20.30 UUR

Partick Riguelle, John Terra & band Songs from the Brill Building

Sport

Cursus ‘Leer uw gsm gebruiken’ cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90 www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

Sponsorloop Koemarkt, Franklin Rooseveltlaan tel. 02 255 46 50

WOE 17 NOV 8.30 UUR

Zelf houten constructies maken KTA Horteco De Bavaylei 116 tel. 02 251 04 48 www.prettiggeleerd.be

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

Cir-the+

Zap mama cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

ZO 19 SEP 10.00 UUR VR 25 NOV 20.30 UUR

Africapella We dream the dream cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

VR 13 NOV 20.30 UUR

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

WOE 10 NOV 20.30 UUR

ZA 25 SEP 20.30 UUR

VR 22 OKT 9.00 UUR

Cursus ‘Leer uw gsm gebruiken’ cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

VR 29 OKT 9.00 UUR

ZA 6 NOV 20.30 UUR

VR 12 NOV 20.30 UUR

ZA 14 NOV 14.00 en 16.30 UUR

Bronks Brooddoos (5+) cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

DO 28 OKT 20.30 UUR

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

18

DO 21 OKT 20.30 UUR

Janine Bischops & Saartje Vandendriessche Den Oorlog cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

DO 7 OKT 20.30 UUR

Compagnie Mandoble Mi Otro Yo cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90 www.cultuurcentrum.vilvoorde.be VR 5 NOV 20.00 UUR

Vorming WOE 8 SEP 13.00 UUR

Fit in 12 weken - Testdag Stedelijke sporthal, Slachthuisstraat tel. 02 255 47 44

Varia DI 5 OKT 14.00 UUR

Seniorenhappening cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90 www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

Theater Gnaffel De koning en de rest (8+) cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

www.fitin12weken.be

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

Kikvorscursus XL: Waterbeestjes cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

Seniorenhappening cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

Seniorenvoorstellingen DI 9 NOV 14.30 UUR

Steph Goossens Roekeloze Rita cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90 www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

Familievoorstellingen ZA 23 OKT 15.00 UUR

Bronks Brooddoos (5+) cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90

DO 9 SEP 19.30 UUR

WOE 6 OKT 14.00 UUR

MA 13 SEP 9.00 UUR

PC-intitiatiecursus voor senioren CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 tel. 02 255 46 90 DI 21 SEP 14.00 UUR

Infosessie ‘Wat is kanker?’ Liberale Mutualiteit van Vilvoorde, Lange Molensstraat tel. 02 209 49 75

Voor meer informatie over het nieuwe cultureel programma van cc Het Bolwerk kunt u altijd op de website www.cchetbolwerk.be terecht.

thuiszorg@mut403.be

DO 14 OKT 20.30 UUR

Crets & Van den Begin True West cc Het Bolwerk tel. 02 255 46 90 www.cultuurcentrum.vilvoorde.be

UiT in Vilvoorde in print De kalender wordt samengesteld met gegevens uit de UiTdatabank. Organisaties en verenigingen die hun activiteiten willen opgenomen zien in de december-editie van de Stadskrant, moeten de nodige informatie tijdig, d.i. 8 oktober 2010, in de UiTdatabank invoeren. De redactie behoudt zich het recht om bepaalde activiteiten niet op te nemen in UiT in Vilvoorde.

19


[ Beeldig ]

Krijg een unieke blik achter de schermen van het Tuchthuiscomplex op 3 oktober 2010 tijdens

Open Bedrijvendag!

Stadskrant september 2010  

stadskrant