Page 1


2

GETRAG

home of transmissions


home of transmissions

GETRAG

3


4

GETRAG

home of transmissions


Predslov

„Tvoríme históriu“

s

poločnosť GETRAG má pred sebou svetlú budúcnosť. Som o tom presvedčený, pretože v minulosti sme usilovne praco­ vali na tom, aby sa to stalo skutočnosťou. My, niekoľko generácií zamestnancov, od založenia spoločnosti mojím otcom v roku 1935. Ľudia, ktorí každý jeden deň prispievali svojimi myšlienkami, energiou a silami. Ľudia, ktorí vyvinuli stovky prevodoviek a vy­ robili ich milióny kusov. Ľudia, ktorí si zaslú­ žia obdiv a rešpekt našich zákazníkov. Ľudia, ktorí zo spoločnosti GETRAG urobili to, čo je dnes: spoľahlivého a často nepostráda­ teľného partnera priekopníckou technológiou pre výrobcov automobilov na celom svete. Tento úspech sme dosiahli najmä vďaka firemnej kultúre. Jej súčasťou je celkom určite aj neskrotná túžba niečo dosiahnuť. To je tá sila, ktorá umožnila vybudovať z náš­ ho rodinného podniku svetovú korporáciu. Je

to aj vďaka tomu, že niekedy musíte zabudnúť na zabehnuté štruktúry, aby ste mali oči otvorené pre inovácie. Keď som vo veku 22 rokov začal pracovať v spoločnosti GETRAG, môj otec ma povzbudzoval v tom, aby som si tento spôsob myslenia osvojil. A len mimoriadna prispôsobivosť nám umožnila nachádzať správne odpovede na rozvoj trhu a technologických revolúcií vo forme správnych produktov.

zamestnancov. Táto kniha je napokon aj poďakovaním našim zákazníkom a partne­ rom za ich úzku a dlhodobú spoluprácu. Spoluprácu, ktorá bude pokračovať a tvoriť históriu!

Tobias Hagenmeyer

Táto kniha rozpráva príbeh o spoločnosti GETRAG a o tom, ako naša spoločnosť, spo­ lu so zákazníkmi a partnermi, tvorí históriu. Je to spôsob poďakovania všetkým našim bývalým zamestnancom. Jej cieľom je udržať si v živej pamäti ich pracovitosť, ale aj ich zanietenie počas niekedy náročných období. Zároveň chce aj motivovať všetkých našich súčasných kolegov v Európe, Amerike a Ázii a slúži ako pozvánka pre budúcich

Tobias Hagenmeyer Prezident GETRAG Corporate Group Syn zakladateľa spoločnosti, Hermanna Hagenmeyera

6

GETRAG

home of transmissions


home of transmissions

GETRAG

7


Obsah

1935–1945 Od počiatkov nášho úspechu

12–13

Rozhodnutie v nočnom vlaku

14–15

16–17

1960–1982 Sebaistí inžinieri

30

Flexibilita je základ

52–55

Vitajte vo svete podnikania

31

Mlynčeky na mäso a zapaľovače

56–59  Výroba prevodoviek si vyžaduje partnerstvo

Produkty z počiatočných rokov

32

Zaradenie vyššieho stupňa

60–61  Automatická prevodovka a radenie

18–19

Štandard Gutbrod Feuergeist T 250

33

Vzostup na dvoch kolesách

62–63

Rast potrebuje pracovnú silu

 obias Hagenmeyer T „Spoločnost GETRAG formovali hodnoty môjho otca“

34–37

Rýchlosť na troch a štyroch kolesách

64–65

38–39

So strechou a spiatočkou

 erbert Roth H „Nikdy sme nemali dosť ľudí“

40–41

Radenie s predvoľbou

66–67

Poloautomatika v troch rýchlostiach

42–43

Starostlivosť o „rodinu“

68–71  Ropnou krízou so zmyslom pre zodpovednosť

44–45 Günter Rühle „Päťdesiate roky znamenali prelom“

72–73 Gunter Knödel „Bolo to naše veľkonočné vajíčko pre Mníchov“

46–47

74–75

Jazdite rýchlo a šetrite palivo

76–77

Zákazníci z Ďalekého východu

78

78–79

80–81 Walter Tschürtz „Vždy sa na nás dalo spoľahnúť“

82–83

20–21

22–23

24–25

8

1945–1960 Nové ČASY, nové produkty

GETRAG

Automobily boli luxusom Spoločnosť GETRAG v druhej svetovej vojne

home of transmissions

Zaostrené na trh

48  Dobre pripravení na cestu, aj do terénu

49

Modulárny systém pre priemysel

Nové technológie, noví zákazníci

Použité diely do prevodoviek traktorov Dvojité zalomenie

Muž, na ktorého slovo sa dalo spoľahnúť


1982–2000 OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015 GLOBÁLNA spoločnosť

86–89

Mladý muž, choď na západ!

116–117

90–91

Getrag ide do Ameriky

92–93

 ahman Hagshanas B „Tímová práca je jedinečná“

118–119 Bernd Eckl „Nadšenie v našich prevodovkách“ 120–121

Francúzska spojka Od manuálnych prevodoviek po automatické

Trhy sa spájajú

94–95

Americký sen

122–127

96–97

My to robíme lepšie

98–99 Claudia Rath „Pretože robíme viac než len prevody“

128–131 Spoločnou prácou prenesieme konské sily na cestu

100–101

Priečne, kompaktné, úspešné

102–103

 anfred Greiner M „Benzín prúdiaci v našej krvi a technologický priekopník“

104–105 106–109

Šesť prevodov pre BMW Dlhé noci pri Jadranskom mori

152–153 Iniciatíva sa oplatí 154–155 Gordon Spaulding „Spájame Východ a Západ“ 156–157

Vplyvná investícia

132–133 Frank Casimir „Výroba prevodoviek je špičkovou disciplínou“

158–159

Nevzdávať sa a pokračovať

160–161

Nové hodnoty pre novú éru

134–135

Flexibilita pre Ford

162–163

136–139

Nový domov

 ihir Kotecha M „Sme technologickou špičkou“

140–141

Inteligentné elektromobily

164–167

Nová generácia

142–144

Manažment značky a položenie základov

Poďakovanie a TIRÁŽ

Prísľub značky GETRAG

145

110–111 Franz Semmelbeck „Bez Bari by sme to nedokázali“

146–147

Bella Macchina

112–113

148–149

Ponorení v Ríši stredu

Automatizované manuálne prevodovky

150–151 Wang Xigao „Ak nechcete spadnúť, musíte sa naučiť chodiť“

168

home of transmissions

GETRAG

9


1935–1945 Od rodinného podniku po globálnu spoločnosť – počas 80-ročnej histórie formovali našu identitu zamestnanci, zákazníci a obchodní partneri spoločnosti GETRAG.


Zakladateľ spoločnosti Hermann Hagenmeyer vo svojej kancelárii v Ludwigsburgu

home of transmissions

GETRAG

11


12

GETRAG

home of transmissions


Rozhodnutie v nočnom vlaku História založenia spoločnosti GETRAG: Hermann Hagenmeyer sa rozhodoval spontánne a vždy si dokázal zachovať správny cit pre proporcie.

j

ar 1935. Už bola tma, keď Hermann Hagenmeyer stál na hlavnej stanici v Štuttgarte a čakal na vlak do Norimbergu. Mal 21 rokov a do Štuttgartu prišiel na obchodné stretnutie so svojím zamestnáva­ teľom DATAG Treuhand, sídlia­ cim v Norimbergu. V kaviarni v Königsbau v Štuttgarte sa pán Hagenmeyer stretol s prokurá­ torom Bogenriederom, ktorý sa v mene svojho priateľa snažil predať spoločnosť. Pán Bogen­ rieder počul, že pán Hagenmeyer pracuje pre účtovnícku firmu a opýtal sa, či mu firma nemôže pomôcť s predajom spoločnosti. Mladý pán Hagenmeyer si ako vždy pozrel údajne nepresvedčivú súvahu spoločnosti. Niekde medzi Štuttgartom a Norimbergom

urobil odvážne rozhodnutie: spoločnosť Pfeiffer-Getriebe­ werke v Ludwigsburgu kúpi sám. Aj s dedičstvom zlatých značiek. Keď Hermann porozprával rodine Hagenmeyerovcov, ktorá sa zo­ berala pivovarmi Schweinfurt, o svojich plánoch, ich reakcia bola spočiatku chladná. Odporučili mu, aby sa poradil so strýkom Georgom Schäferom, ktorý bol spolumajiteľom FAG Kugel­ fischer, spoločnosti špecializo­ vanej na guľôčkové ložiská. Jeho skeptická odpoveď Hermannovi znela: „Môj Bože, prevodovky v tvojom veku. Veď o nich nevieš vôbec nič.“ Mladý pán Hagen­ meyer promptne odpovedal: „Ale o guľôčkových ložiskách nevie­ te nič ani Vy.“ Georg Schäfer po tomto rozhovore požiadal

svojho priateľa, prezidenta cechu Gottlieb Eichele z Daimler-Benz, aby urobil dôkladnú prehliadku závodu Pfeiffer v Ludwigsburgu. Jeho deprimujúca správa hovorila o zastaranom strojnom zariade­ ní, špinavých pracovných halách a dokonca o potkanoch v jedálni.

rýchle rozhodovanie a prieboj­ nosť nezávisle tvarovať vzni­ kajúce príležitosti boli kvality, ktorými sa Hermann Hagenmeyer vyznačoval po celý život. Boli to aj motívy pre životne dôležitý krok založiť spoločnosť Getriebe­ Aktien-Gesellschaft, GETRAG.

Čo teda viedlo mladého muža, ktorý sa narodil v prosperujúcej pivovarníckej rodine, aby 21. júna 1913 kúpil túto spoločnosť? Bola to jednotvárnosť jeho zamest­ nania ako obchodníka v norim­ berskej fiduciárnej spoločnosti, ktoré sám charakterizoval ako „zaškrtávanie políčok“? Alebo to bolo úplne inak, bola to výzva na vytvorenie niečoho nového? Od­ poveď ľahko nájdeme listovaním v spomienkach jeho rovesníkov. Sledovanie obchodných nápadov,

Sústružňa v závode Ludwigsburg

home of transmissions

GETRAG

13


Sústruh (automatický stroj Böhringer) v Ludwigsburgu Učňovská dielňa v Ludwigsburgu

14

GETRAG

home of transmissions


Vitajte vo svete podnikania Prevodovky pre motocykle s tromi a neskôr štyrmi prevodmi: Hermann Hagenmeyer s veľkým zanietením upevnil pozíciu svojej spoločnosti na trhu prevodoviek pre dve kolesá, pritom však už myslel aj na trh automobilov.

n

apriek varovaniam rodiny a pria­ teľov sa jeho podnikaniu darilo. Mladý výrobca pán Hagenmeyer vtedy vyrábal prevodovky pre moto­cykle so 77 zamestnancami. Najskôr s tromi a neskôr so štyrmi prevodmi. Svoje úlohy zvládal s veľkým elánom a usilovnosťou. Aby vyformoval spoločnosť podľa svojich predstáv, v prvých rokoch často pracoval aj 18 hodín denne. Pán Hagenmeyer spočiatku dodával produkty len malej zákazníckej základni, ktorú získal od spoločnosti Pfeiffer. Ale už čoskoro dokázal získať nových zákazníkov a rozšíril výrobu. V roku 1935 zaznamenala spoločnosť GETRAG obrat 355 000 ríšskych mariek.

Prenajaté haly na Stuttgarter Strasse 35 v Ludwigsburgu sa rýchle zaplnili. Spoločnosť GETRAG sa už rok po založení musela sťaho­ vať. Novou adresou sa stala bývalá továreň na výrobu porcelánu na Solitudeallee v Ludwigs­ burgu. Odvtedy sa oddelenie výroby prevodo­ viek nachádzalo v takzvanom „Laborierbau“. Toto miesto zostalo centrálou GETRAG až do roku 2002. V tej dobe bola takáto zmena sídla náročnou logistickou výzvou. Všetko zariade­ nie fabriky vrátane strojného zariadenia sa prevážalo na vozoch ťahaných koňmi. Veľkú dielenskú vertikálnu vŕtačku, ktorá spadla na Stuttgarter Strasse, museli znovu naložiť rukami.

Pohľad na závod v Ludwigsburgu. Takto vyzeral v prvých rokoch.

home of transmissions

GETRAG

15


Produkty

PRODUKTY Z PRVÉHO OBDOBIA

Spoločnosť GETRAG sa špecializovala na výrobu prevodoviek pre motocykle, ktoré dodávala pre mnohé známe značky, napríklad Ardie-Nürnberg, Triumph a Viktoria. Do motocyklov sa vtedy montovali manuálne prevodovky.

ďaka neustálemu zlepšovaniu jazdných vlastností sa predaj motoriek s pedálom ovláda­ nanou prevodovkou nestále zvyšoval. Ale Hermann Hagenmeyer sa už od úplného začiatku pokúšal preniknúť do odvetvia prevodoviek pre automobily. K prvému pokusu došlo v roku 1936 a bola to trojkolka nazvaná „Rollfix-Eilwagen“, poháňaná dvojtaktným motorom s objemom 200 kubických centimetrov. Bola to prvá prevodovka so spiatočkou, ktorú vyvinula

a vyrobila spoločnosť GETRAG. Spoločnosť však až do začiatku druhej svetovej vojny ostala zameraná na prevodovky pre moto­ cykle. Takmer všetky prevodovky GETRAG z tohto obdobia boli samostatné jednotky v uzatvorenej skrini. Táto fáza všeobecnej prosperity Nemecka podporovala aj rast spoločnosti GETRAG. V roku 1939 mala spoločnosť už 230 zamestnancov, ktorí vygenerovali obrat viac ako 2,1 milión ríšskych mariek.

Prvá generácia 3-rýchlostnej prevodovky pre motocykle (vľavo a vpravo)


Cenník náhradných dielov pre 3-rýchlostnú prevodovku z roku 1938

home of transmissions

GETRAG

17


Produkty

gutbrod Standard Feuergeist T 250

Standard Feuergeist T 250 bol posledným motocyklom typového radu rôznych modelov, ktoré vyrobil Wilhelm Gutbrod vo svojej továrni Standard Fahrzeugfabrik GmbH v Ludwigsburgu a potom od roku 1926 v Plochingene.

ázov „Standard“ bol zvolený po zrelej úvahe, pretože označoval to, čo chcel Gutbrod nastaviť. Jeho motocykle dosiahli v tridsia­ tych rokoch mnoho národných a medzinárod­ ných víťazstiev na dráhových a vytrvalostných pretekoch vrátane Stuttgart Solitudering, „Schleizer Dreieck“, pretekoch na zamrznu­ tom jazere Titisee a na testovacom okruhu na kopci Fichtelberg. Feuergeist mal najmo­ dernejšiu teleskopickú vidlicu a špeciálnu 3-rýchlostnú prevodovku, namontovanú na motore so zdvojenou reťazou, ktorá sa pohy­ bovala v olejovom kúpeli v prachotesnom plášti. Diely prevodovky vyrábala spoločnosť GETRAG, ale samotnú prevodovku montovali v závode Standard, pretože motor a prevo­ dovka boli v jednom bloku. Gutbrod v tom období úspešne vyrábal aj trvanlivé dodávky, trojkolky a malý osobný automobil Standard Superior.

18

GETRAG

home of transmissions


Stručný prehľad

Gutbrod Standard Feuergeist T 250 Max. rýchlosť:

95 km/h

Zdvihový objem motora:

247 ccm

Výkon: 9,5 k (dvojtakt s kanálmi vo valci) Zapaľovanie: Batériové zapaľova­ nie Bosch so zotr­ vačníkom , 6 Voltov / 75 Wattov Špeciálne vlastnosti: Teleskopická vidlica, manuálne ovládaný hlavný stojan Špeciálne vybavenie: Spätné zrkadlo a tachometer

Gutbrod Standard Feuergeist T 250

home UNSERE of transmissions GESCHICHTE

GETRAG

19


Súčasníci

„Spoločnosť GETRAG formovali hodnoty môjho otca“

Tobias Hagenmeyer vstúpil do spoločnosti v roku 1977 ako jej oprávnený zástupca. V roku 1982 sa ako 27-ročný stal generálnym riaditeľom. Na túto úlohu ho pripravoval jeho otec a zakladateľ spoločnosti Hermann Hagenmeyer.

Tobias hagenmeyer

Tobias Hagenmeyer sa vyjadruje o svojom otcovi

yslím si, že kaž­ dý, kto vo veku 21 rokov založí spo­ ločnosť, musí mať podnikateľské gény. Môj otec pochádzal z pivovarníckej rodiny vo Schweinfurte. Padlo však rozhodnutie, že pivovar zdedí najstarší brat. Veľkou otázkou pre mladého Hermanna bolo, čo bude napokon robiť. To, že po obchodnom stretnutí v Štutgarte stretol niekoho, kto sa snažil predať spoločnosť, bola číra zhoda okolností. Po návrate do Schweinfurtu prebehla rodinná diskusia a padlo rozhodnutie: Dobre, umožníme mu kúpiť túto spoločnosť. Bol to závod Pfeiffer v Ludwigsburgu, z ktorého v roku 1935 vznikla spoločnosť GETRAG. Môj otec chcel uskutočniť svoje plány a mal veľmi silnú vôľu. Keď bol raz o niečom presved­ čený, nič ho nedokázalo zadr­ žať. Keď dostal možnosť kúpiť spoločnosť, vedel: MUSÍŠ to

20

GETRAG

home of transmissions

urobiť! Podnikateľská výzva bola neodolateľná. Neskôr v sebe objavil veľkú vášeň pre moto­ cykle a automobily, ale aj pre prevodovky. Spoločnosť Pfeiffer už podnikala v odvetví prevodo­ viek pre motocykle a v segmente ozubených kolies. Keď prišiel zákazník a potreboval prevodov­ ku pre nový motocykel, môj otec zavolal svojho kresliča a projek­ tanta a vysvetlil im situáciu. Na

Zákazníci a zamest­nanci poznali môjho otca ako človeka, na ktorého slovo sa dá spoľahnúť.

vypracovanie konceptu neostalo veľa času. I napriek tomu títo traja prišli presne s tým, čo chcel zákazník. Bol to dôleži­ tý míľnik, pretože na tú dobu prišla relatívne veľká objed­ návka. 18-hodinové dni a úplná oddanosť splneniu úlohy telom i srdcom – to bol môj otec. Ale bol aj starostlivý, čestný a spoľahlivý. Dozvedel som sa, ako sa správal k zákazníkom a ako sa ľudia obracali na neho: nerobil m medzi nimi žiadny rozdiel podľa toho, akú úlohu vo firme plnili. Vždy sa zameria­ val na jednotlivca. Toto je ďalší kľúčový dôvod, prečo takmer vždy dokázal preniesť svoje nadšenie na zamestnancov. Bolo to dôležité, pretože pre dodanie dobrého produktu musel každý vydať zo seba všetko. Bez ohľa­ du na to, či pracoval vo výrobe, v oddelení nákupu, alebo kdekoľ­ vek inde v spoločnosti. Potom nie je náhoda, že automobily a motocykle fascinujú takmer


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

Zakladateľ spoločnosti Hermann Hagenmeyer

každého. To platí tak teraz, ako aj vtedy. Uľahčuje to našu prácu a v automobilovom odvetví sa stále cítime ako doma. Ďalším základným kameňom nášho úspechu bola a je pres­ nosť. Vo výrobe prevodoviek máme najprísnejšie tolerancie v celom automobilovom priemys­ le. V geometrii ozubených kolies hovoríme o mikrometroch, čo je jedna tisícina milimetra. Ak sa táto tolerancia nedodrží, prevo­ dovka nie je funkčná, alebo je príliš hlučná. Môj otec to vedel a na kvalitu v každej fáze kládol mimoriadny dôraz. Táto kom­ binácia presnosti, nadšenia a tesného partnerstva zabezpečila komerčný úspech: zákazníci a zamestnanci vedeli, že môj otec je človek, na ktorého slovo sa môžu spoľahnúť.

generálneho riaditeľa som ich naďalej rozvíjal a začiatkom deväťdesiatych rokov sa preja­ vili vo vízii spoločnosti „My to robíme lepšie“. Do 21. storočia sme ich preniesli v roku 2013 v rámci projektu hodnôt a zásad správania. Tým sme zabezpečili, že jeho odkaz je v spoločnosti naďalej živý, a to aj 80 rokov po založení spoločnosti GETRAG.

23 zamestnancov od úplného začiatku oslávilo v roku 1960 svoje 25. Výročie

Ak sa obzriem späť, myslím si, že hodnoty môjho otca formujú našu spoločnosť dodnes. Počas mojej práce na pozícii

home of transmissions

GETRAG

21


AUTOMOBILY BOLI LUXUSOM

V roku 1935 zarábali zamestnanci spoločnosti GETRAG 200 ríšskych mariek mesačne. Kolegovia museli viac ako polovicu svojho príjmu minúť na stravu. Pre porovnanie: kilo tmavého ražného chleba vtedy v Bádensku-Württembersku stálo 31 ríšskych fenigov, čerstvé vajce stálo 5,5 ríšskych fenigov a liter plnotučného mlieka stál 26 ríšskych fenigov.

n

a vykurovanie sa vtedy používalo hlavne uhlie a palivové drevo. Najdôležitejším informačným médiom boli rôzne noviny a rozhlas, ktorý sa rozšíril prostredníctvom zariadení NS-era len nedávno.

Prestávka na desiatu a obed v závode v Ludwigsburgu

22

GETRAG

home of transmissions

V tridsiatych rokoch patrili automobily medzi luxusný tovar, a tak sa aj predávali. Medzi lacnejšie modely patril Opel Olympia, ktorý sa s veľkým úspechom predstavil v roku 1935 vo verzii s výkonom 24 k a cenou 2 500 ríšskych mariek. Projektantská kancelária Dr. Ing. h. c. F. Porsche GmbH, založená v Štutgarte v roku 1931, v tom období pra­ covala v mene národne socialistickej vlády na projekte „Volkswagen“., ktorý stál 990 ríšskych mariek a mal byť dostupný pre každého občana Nemecka.


Umelecké aranžovanie na fotografický papier Už v tridsiatych rokoch si Hermann Hagenmeyer uvedomoval vizuálnu silu svojich produktov. Umeleckým stvárnením poveril Huga Schmölza, fotografa z Kolína.


SPOLOČNOSŤ GETRAG V DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE Spoločnosť GETRAG vyrábala čerpadlá a komponenty do leteckých motorov. Zničenie a premiestnenie výrobných zariadení viedlo k zastaveniu výroby.

v

stup do automobilového odvetvia bol v týchto rokoch nedosiahnuteľný, hlavne po vypuknutí druhej svetovej vojny v roku 1939. Pre dodáva­ teľa pre automobilový priemysel tento vývoj už čoskoro znamenal nutnosť zmeniť výrobu pre potreby armády. Spoločnosť GETRAG spadala pod Ministerstvo pre letectvo a následne vyrábala veľké množstvá ozubených kolies a hnacích kolies pre zubové čerpadlá a niekedy dokonca aj kompletné čerpadlá pre letecké motory. Koncom vojny v roku 1945 za­ mestnávala spoločnosť 800 ľudí. Potrebovali sme druhý závod na výrobu leteckých motorov. Kvôli splneniu tejto úlohy bol v roku 1941 vo Viedni vybudovaný ďalší závod.

24

GETRAG

home of transmissions


Kontrola kvality v štyridsiatych rokoch

Zvýšenie výroby si vyžadovalo väčšie výrobné kapacity. Na­ vyše k Laborierbau na Solitudeallee v Ludwigsburgu bola vo vedľajšej Ruhrstrasse vybudovaná nová hala. V roku 1941 sa oslavovalo otvorenie tejto haly. Spoločnosť GETRAG o rok neskôr zmodernizovala závod na kalenie. Tento závod s karu­ selom bol najmodernejší svojho druhu v Južnom Nemecku a bol odrazom vysokého technického štandardu spoločnosti. Ludwigsburg bol potom v rámci zintenzívnenej leteckej vojny bombardovaný a prevádzkové zariadenia spoločnosti GETRAG boli zničené. Výroba v centrále bola možná len za veľmi zlo­ žitých podmienok. V niekoľkých prípadoch sa výroba musela presunúť do núdzových priestorov a kasární. Z bezpečnost­ ných dôvodov boli jednotlivé bunky výrobnej oblasti premiest­ nené na vidiek v okolí Ludwigsburgu, konkrétne do dedín Gaildorf, Güglingen a Markgröningen. Pred oficiálnym ukon­ čením vojny sa výroba v spoločnosti GETRAG zastavila. Závod v Ludwigsburgu bol zatvorený 20. apríla 1945. Francúzske okupačné sily potom demontovali veľké časti výrobných zariadení a odviezli ich do Francúzska. V máji 1945 prevzali kontrolu nad Ludwigsburgom USA a onedlho povo­ lili obnovenie podnikateľských činností. Výroba sa obnovila s približne 100 zamestnancami. Američania ustanovili správcu, ktorý túto funkciu zastával až do roku 1954.

home of transmissions

GETRAG

25


26

GETRAG

home of transmissions


GETRAG Ludwigsburg Pohľad z päťdesiatych rokov

home of transmissions

GETRAG

27


1945 –1960 Spoločnosť GETRAG rástla spolu s nemeckým „Wirtschaftswunder“ a zvy­ šujúcou sa motorizáciou. V tomto období boli spočiatku obľúbené vozidlá s dvomi kolesami, neskôr s tromi a štyrmi. Obnovená spoločnosť GETRAG po skončení vojny však bola založená na úplne iných produktoch.


Zamestnanci pred závodom v Ludwigsburgu

home of transmissions

GETRAG

29


FLEXIBILITA JE ZÁKLAD Materiály a trhy – Hermann Hagenmeyer pragmaticky vybudoval základ pre budúci rast. Presne tak, ako mnohí nemeckí podnikatelia z jeho generácie.

R

ok 1945 si vyžiadal nový začiatok. Nemecká infraštruktúra bola zničená, zdroje boli vzácne a kúpna sila prakticky neexistovala. Práce bolo mnoho, ale mladý podnikateľ Hermann Hagen­ meyer nemohol nájsť objednávky, ktoré by naplno využili jeho pracovné sily a zostávajúce výrobné kapacity. Výrobu obnovil v roku 1945 s približne stovkou starých a nových zamestnancov. Avšak v turbulentných rokoch pred menovou reformou v Ne­ mecku v roku 1948 nepripadala pravidelná výroba ozubených kolies alebo prevodoviek do úvahy. Spoločnosť GETRAG vtedy vyrábala čokoľvek, čo mohla. To znamená produkty, pre ktoré existovali materiály a kupujúci. Zapaľovače a bicyklové osky boli produkty, ktoré sa vyrábali niekoľko hodín. Prvým sériovo vyrábaným produktom po vojne bola napokon redukčná prevo­ dovka pre kuchynské zariadenie.

Sústruh vo výrobnej oblasti v Ludwigsburgu

30

GETRAG

home of transmissions


Produkty

Mlynčeky na mäso a zapaľovače V skladoch spoločnosti GETRAG sa stále nachádzali hliníkové tyče a leštená oceľ, ktoré spoločnosť použila na výrobu zapaľovačov a osiek do bicyklov. Hlavne zapaľovače vstúpili do histórie spoločnosti ako špeciálny jednorazový produkt, ktorý mal na celkovú výrobu kuriózne bočné vplyvy.

aždý, kto nezažil povojnové obdobie, sa bude čudovať, že kamienky do zapaľovačov boli mimoriadne cenné. Ťažko sa hľadali, takže sa s nimi narábalo s mimoriad­ nou opatrnosťou. Spoločnosť Prometheus každý deň dodávala doporučenou poštou 50 kamienkov, ktoré boli potom „bezpečne“ uložené v kancelárii. Týchto 50 kamienkov však zďaleka nestačilo pokryť celkovú výrobu približne 250 zapaľovačov denne. Znamená to, že väčšina zapaľovačov sa do veľkoskla­ dov distribuovala bez kamienkov, takže pri predaji neboli funkčné. To však neznamenalo utlmenie predaja. Zapaľovače boli vyhľadáva­ ným bartrovým produktom. Kompletné zapaľovače s kamienkom sa dodávali len vybraným zákazníkom, ktorí patrili k mimoriadne dôležitým obchodným partnerom. Tento pestrý a rozmanitý výrobný sortiment viedol k prvej skutočnej sériovej výrobe po vojne, ktorá bola pre spoločnosť

Bauknecht zo Štutgartu. Táto objednávka, ako naznačuje názov klienta, sa však netý­ kala prevodoviek do vozidiel, ale redukčnej prevodovky do malého kuchynského zaria­ denia s prídavným miešadlom a mlynčekom na mäso.

Zapaľovač (hore) a prevodovka pre kuchynské zariadenie Bauknecht

home of transmissions

GETRAG

31


ZARADENIE VYŠŠIEHO STUPŇA

m

enová reforma v roku 1948 v Nemecku sa skončila rozma­ chom ekonomiky čierneho trhu a bartrového obchodu. Regále sa zaplnili tovarom. Platy a mzdy v nasledu­ júcich rokoch rýchle rástli a s nimi aj zisky firiem a ochota investovať. Krajina sa znovu stala mobilnou. Po preru­ šení motorizácie svetovou vojnou spoločnosť GETRAG obnovila výrobu prevodoviek a dielov do prevodoviek pre konštrukciu vozidiel. Koniec-koncov, vozový park motocyklov a automobilov potreboval náhradné diely. Ozu­ bené kolesá boli mimoriadne potrebné pre približne 65 000 automobilov značky DKW „Reichswagen“ a „Meisterklassewagen“, ktoré zostali po skončení vojny. Spoločnosť GETRAG ich vyrábala pre materskú spoloč­ nosť DKW, Auto-Union, ktorá bola po rozde­ lení Nemecka znovu založená v Ingolstadte. Ale osobné automobily ešte stále nepatrili k obľúbeným dopravným prostriedkom. Osobný

Aj v povojnovom období ostala kvalita v hlavnom zornom poli

32

GETRAG

home of transmissions

WIRTSCHAFTSWUNDER z päťdesiatych rokov vrátil ľuďom v Nemecku sebadôveru. Spoločnosť GETRAG pokračovala vo svojich cieľoch z predvojnového obdobia a zamerala sa na motorizáciu, najprv na dvoch kolesách.

automobil si väčšina ľudí nemohla dovoliť, pretože bežné mzdy v Západnom Nemecku na začiatku päťdesiatych rokov boli okolo 300 nemeckých mariek (150 EUR). Motocyklový priemysel však zažíval prudký vzostup. Ľudia z toho obdobia jazdili na motocykloch značky Horex, Ardie a Victoria. Ale prišiel aj čas pre GETRAG: súpravy ozubených kolies pre mo­ tocykle vychádzali z rovnakého konštrukčné­ ho princípu ako pred vojnou. Znamenalo to, že spoločnosť GETRAG sa môže spoliehať na odborné skúsenosti spoločnosti a zákazní­ kom v motocyklovom odvetví dodávať overené a odskúšané produkty. Spoločnosť už čoskoro mala medzi svojimi zákazníkmi najväčšie značky v odvetví: Ardie-Nürnberg, Triumph a Victoria. V tomto období sa spoločnosť GETRAG stala aj vyhľadávaným partnerom v pretekoch motocyklov: Päť a šesťrýchlostné prevodovky z Ludwigsburgu sa používali v triede DKW 125 a 250.


Produkty

Veľký úspech dvoch kolies Po roku 1945 boli motocykle a skútre mimoriadne obľúbené. Spoločnosť GETRAG využila príležitosť a vyrábala pre mnohých zákazníkov a rôzne MOTORY. PREVODOVKY sa využívali aj pri pretekoch.

Motorová jednotka s kruhovou prevodovkou pre DKW RT 125 Malá nožná radiaca páka sa používa na radenie prevodovky vpred a do neutrálnej polohy. Nožný štartér ostal na rovnakom mieste ako pri pred­ chádzajúcej manuálnej prevodovke.

Kompletná súprava prevodovky DKW RT 125 Automatická štartovacia spojka je radiálna a nachádza sa priamo na hriadeli motora. Axiálne odstredivé spojky pre 2. a 3. prevod sa nachádzajú na hlavnom hriadeli. Ich zapnutie alebo vypnutie sa dá ovplyvňovať.

home of transmissions

GETRAG

33


34

GETRAG

home of transmissions


RÝCHLOSŤ NA TROCH A ŠTYROCH KOLESÁCH Spoločnosť GETRAG dokázala úspešne vstúpiť na trh prevodoviek pre automobily. Hermannovi Hagenmeyerovi to umožnilo dosiahnuť cieľ, O KTORÝ SA SNAŽIL UŽ OD tridsiatych rokov.

h

ermann Hagenmeyer veril, že prevodovky pre automobilový priemysel zabezpečia dlhodobý úspech jeho spoločnosti, hlavne ak sa zoberie do úvahy, že prevodovky sú okrem motora najzložitejšou zostavou v automobile. Jeho myšlienka bola, že požado­ vané inžinierske know-how zabezpečí silnú konkurenčnú pozíciu medzi dodávateľmi pre automobilový priemysel. Spoločnosť GETRAG urobila prvý pokus dostať sa na automobi­ lový trh už v roku 1936, keď sa primárne špecializovala na motocyklové prevodovky. V roku 1936 vyrábal závod v Ludwigsburgu prevodovku pre trojkolku nazývanú „Rollfix­ Eilwagen“, ktorú poháňal dvojtaktný motor s objemom 200 kubických centimetrov.

Objednávka v roku 1951 od spoločnosti Vidal & Sohn Tempo-Werk GmbH, so sídlom v Hamburgu, znamenala oficiálny vstup na trh automatických prevodoviek. Hamburg bol už pred vojnou strediskom výroby nemeckých trojkoliek. Vďaka manévrovacím schop­ nostiam boli trojkolky s plošinou už pred vojnou mimoriadne obľúbené ako dodávkové vozidlá pre malých dopravcov a obchodníkov. Spoločnosť GETRAG vybavila trojkolku Tempo 4-rýchlostnou prevodovkou. Prvým „skuto­ čným“ automobilom so štyrmi kolesami a zároveň prvým osobným automobilom s pre­ vodovkou od spoločnosti GETRAG bol Gutbrod Superior, vyrábaný v Calwe medzi rokmi 1950 až 1954. Tento malý automobil bol vybavený 3-rýchlostnou blokovou prevodovkou.

Bežný pracovný život v päťdesiatych rokoch Výroba (vľavo a v strede); Vývoj produktu (vpravo)

home of transmissions

GETRAG

35


1935–1945

1945–1960

OD počiatkov nášho úspechu

Nové ČASY, nové produkty

Hermann Hagenmeyer vedel, že kvôli zabez­ pečeniu dlhodobého úspechu spoločnosti musí mať víziu jej rozvoja. Kríza nemeckého motocyklového trhu sa začala v päťdesiatych rokoch, pretože zákazníci už vo zvýšenej miere požadovali strechu nad hlavou. Vstup na automobilový trh dal spoločnosti GETRAG jasný impulz rastu. Ročný obrat v roku 1951 vzrástol na 10,4 milióna nemeckých mariek, čo bol viac ako 60-percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Celkový počet 843 zamestnancov znamenal, že spoločnosť mala viac personálu GETRAG („GETRAGler“) ako kedykoľvek predtým. Pobočka v Ludwigs­ burgu sa zrenovovala a rozšírila.

Koláž z novinových výstrižkov Tlačový prehľad produktov GETRAG

Rok 1955 znamenal pre GETRAG ďalší míľnik z technologického a komerčného hľadiska. Výrobca poľnohospodárskych strojov Hans Glas GmbH z Dingolfingu v Bavorsku pred­ stavil pred štyrmi rokmi motorový skúter

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

„Goggo“, nazvaný podľa vnuka zakladateľa spoločnosti, Hansa Glasa. Tento trvanlivý skúter sa čoskoro stal najobľúbenejším skút­ rom v Nemecku a dodával sa tak s postran­ ným vozíkom, ako aj trojkolesový transportný skúter. Avšak bez strechy nad hlavou. Ako reakciu na meniaci sa trh začala spoločnosť Glass v roku 1955 vyrábať „Goggomobil“, malý automobil pre štyroch ľudí, z dnešného pohľadu s impozantnými rozmermi. Pri dĺžke 2,9 metra bol dvojdverový sedan široký 1,28 metra. Tento automobil s motorom o objeme 250 kubických centimetrov a výko­ ne 13,6 vážil 415 kilogramov a stačilo naň vodičské oprávnenie na motocykel. Cena: 3 500 nemeckých mariek. V Goggomobile TS so stupňovitou zadnou časťou prenášala výkon na motor špeciálna elektromagnetic­ ká 4-rýchlostná prevodovka GETRAG. Výkon motora sa čoskoro zvýšil na 20 k a objem na 400 kubických centimetrov. Glas – názov tohto výrobcu sa vracia k počiatkom, z kto­ rých sa udržal významný zákaznícky vzťah so spoločnosťou GETRAG. A komerčne? Spoloč­ nosť GETRAG v roku 1955 zaznamenala ročný obrat 14,7 milióna nemeckých mariek s 1013 zamestnancami.

Pohľad do oddelenia kontroly kvality

36

GETRAG

home of transmissions

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť


home of transmissions

GETRAG

37


SO STRECHOU A SPIATOČKOU Od motocyklov k automobilom s priehľadnou strechou a napokon k autám. Spoločnosť GETRAG podporuje túto technologickú evolúciu v konštrukcii vozidiel s prevodovkami.

Prevodovka GETRAG Selectromat s priamym radením a sférickými guľôčkami, ktorá bola namontovaná aj v slávnom Goggomobile

o

d roku 1955 vyrábala spoločnosť GETRAG prevodovky s priamym radením a sférickými guľôčkami. Patent na túto technológiu vlast­ nil Norbert Riedel. Riedel bol ešte pred vojnou slávny konštruktér motocyklov, ktorý skon­ štruoval ľahký motocykel Riedel R 100, od roku 1947 známejší pod názvom Riedel „Imme“. V päťdesiatych rokoch bol Riedel externým zamestnancom spoločnosti GETRAG. Špeciálne vlastnosti prevodovky s priamym radením so sférickými guľôčkami: Ozubené

38

GETRAG

home of transmissions

kolesá boli umiestnené priamo pri sebe, čo znamenalo, že medzi nimi neboli žiadne radiace prvky. Prevody sa menili a výkon sa prenášal prostredníctvom sférických gulôčiek. Tieto sú ovládané lineárnou vačkou, centrálne umiestnenou v hriadeli prevodovky, ktorá sa posúva pozdĺž tejto osi. Konštrukcia Riedela umožňovala veľmi ľahké a kompaktné prevo­ dovky. To bolo dôležité z hľadiska pretrváva­ júceho všeobecného nedostatku materiálov a nízkej kúpnej sily zákazníkov, ktorí preferovali mopedy a malé motocykle. Vývoj prevodovky s priamym radením a sférickými guľôčkami znamenal revolúciu v tomto segmente trhu a výrobcovia už mohli ponúknuť tri prevody namiesto dvoch. A za veľmi dobrú cenu. Prevodovka GETRAG s priamym radením a sférickými guľôčkami sa potom špeciálne vyrábala v poloautomatickej verzii s elektro­ magnetickým radením pod názvom „Selectro­ mat“, pre Goggomobil TS, model kupé malého autíčka, vyrábaného spoločnosťou Glas. Axiálny posuv lineárnej vačky sa vykonával elektromagnetmi, stlačením tlačidla. Glas bol za tento zvýšený komfort spolu s lepším vyba­ vením oproti sedanu dobre odmenený: kupu­ júci si za kupé museli priplatiť 700 mariek.

Erich Müller, bývalý konštruktér GETRAG si spomína: „V tom období sme skonštruovali prvú 3-rýchlostnú prevodovku pre moped DKW Hummel. Aj to bola prevodovka s priamym radením a sférickými guľôčkami. Pre legendárny Goggomobil sme potom skonštruovali elektromagneticky ovládanú prevodovku s priamym radením a sféric­ kými guľôčkami. Prvá jazda do pobočky zákazníka, závodu Glas v Dingolfingu, sa skončila predčasne v centre Štuttgartu – súčasne sa zaradili dva prevody. Prišiel nákladný automobil GETRAG, malý auto­ mobil sme naložili na neho, vrátili sme sa do Ludwigsburgu, namontovali sme chý­ bajúci poistný krúžok a znovu sme vyrazili do Dingolfingu. Teraz cesta dopadla dobre. Tento koncept prevodoviek sa však nemohol použiť pre väčší výkon. Potom sme pre Glas skonštruovali ešte niekoľko prevodoviek. Jedna z nich spô­ sobila rozruch medzi odborníkmi v našom odvetví. Vo výkone bola konštantná hnacia sila, radenie bolo na tú dobu mimoriadne plynulé. Cieľom takejto konštrukcie bolo namontovať podľa možností plne automa­ tickú prevodovku.


1945–1960

1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

Vyvinuli sme aj prevodovku s priamym radením a sférickými gulôčkami s elektromagnetickým radením prevodov pre Auto-Union NSU Prinz. Vtedy som nemal vodičské oprávnenie na osobné automobily, využil som teda príle­ žitosť naučiť sajazdiť na vnútropodnikovom okruhu NSU. Zatiaľčo my sme konštruovali prevodovky, vo vonkajších priestoroch NSU sa nastavovala testovacia lavica synchronizácie. Každú pol hodinu si na sedadlo vodiča sadol iný zamestnanec NSU , stláčal spojku a radil prevody. Zúčastňoval sa toho každý, od riadite­ ľa po mechanikov. Séria takýchto testov viedla neskôr k úspechu. Radenie našich prevodo­ viek bolo v poriadku, ale bolo dosť hlučné! A to napokon viedlo k jej neúspechu. Raz chvíľu po tom, ako sme pripojili elektromagnetické radenie prevodov, prišiel testovací inžinier NSU a ticho sa spýtal, či táto jednotka dokáže prijímať aj zahraničné rádiostanice. Vzkypela vo mne žlč.“ Glas Goggomobil TS

home of transmissions

GETRAG

39


Produkty

Radenie s predvoľbou

„Spoločnosť GETRAG predstavila elektronickú prevodovku s priamym radením a sférickými guľôčkami, s úžasnými vlastnosťami pre dvojkolesové vozidlá a malé automobily pod názvom Selectromat. Dala by sa nazvať kombináciou automatického radenia prevodov a bežnej prevodovky. Bola to kombinácia výhod oboch systémov. Skutočná zmena prevodu je automatická, vodič však určuje čas, kedy k nej dôjde.“ (Správa pre tlač od GETRAG pre ifma v roku 1956)

Stručný prehľad

Selectromat GETRAG Uvedenie na trh: 1957 Typ prevodovky: Prevodovka s priamym radením a sférickými guľôčkami (elektro­ magnetické radenie prevodov) Počet prevodov:

4

Krútiaci moment 19,82 Nm (max.): Namontovaná v: Goggomobil TS od spoločnosti Glas

40

GETRAG

home of transmissions


Selectromat od spoločnosti GETRAG Blokovacie zariadenie, dole vpravo

Dva hriadele pre zasúvacie vidlice

iešenie problémov je v podstate jednoduché. Malá páčka sa nachádza na rukoväti dvojkolesového vozidla alebo na volante, či prístrojovej doske automobilu. Používa sa na voľbu požadovaného prevodu v súlade s platnou schémou H.

vytiahnuť vozidlo zapadnuté v mäkkej pôde radením vpred a vzad. Selectromat GETRAG má dva susediace hriadele pre zasúvacie vidlice s jednou prevodovkou s priamym radením a sférickými guľôčkami. Kľúč je priamo ovládaný magnetickým jadrom spojeným s hriadeľom kľúča.

Stačí len jedno ťuknutie do spínača. Tým sa predvolí prevod a po stlačení spojky sa automaticky zaradí. Vďaka čiastočnej synchronizácii Selectromatu GETRAG sa to uskutoční takmer úplne potichu. Druhý, tretí a štvrtý prevod sa môžu predvoliť v akomkoľvek poradí. Ak sa predvolený prevod nepoužije, môže sa kedykoľvek zrušiť.

Magnetické jadrá sa nachádzajú v bezpečne fungujúcich vy­ pínacích cievkach. Mechanické blokovacie zariadenie s dvomi výstupkami a vyrovnávačom je umiestnené na opačnej strane týchto vypínacích cievok. Takéto usporiadanie zaručuje, že sa dá zaradiť len jeden prevod vpred. Predchádzajúci prevod sa automaticky vyradí.

Možné je aj bežné radenie bez predvoľby. Selectromat GETRAG prekonáva strach z radenia a zvyšuje bezpečnosť na cestách. Proces radenia sa ukončí v zlomku sekundy, a to dokonca aj medzi prvým prevodom a spiatočkou. To napríklad umožňuje

Neutrálna poloha sa zaradí volfrámovými kontaktmi, ktoré prepoja dvojitú vačku spojenú s vyrovnávačom.

Spínač predvoľby sa musí prispôsobiť prístrojovej doske

Spínač predvoľby na volante

Spiatočka sa zaradí elektromagnetickým posuvným kolesom.

home of transmissions

GETRAG

41


Starostlivosť o „RODINU“ Hermann Hagenmeyer bol prezieravý a rozhodný podnikateľ, ale aj duchaplný a hĺbavý generálny riaditeľ. OKREM TOHO PREVZAL ZODPOVEDNOSŤ aj za blaho svojich zamestnancov.

H

ermann Hagen­ meyer vedel, že kvôli zabezpečeniu dlhodobého úspechu spoločnosti na automobilovom trhu musí mať víziu jej rozvoja. Prvých 25 učňov spoločnosti ukončilo výcvik v roku 1937 a v roku 1950 vybudoval učňovskú dielňuv samostatnej budove. Nemecký hospodársky zázrak (Wirtschaftswunder) úspešne pokračoval a fyzická blízkosť spoločnosti k známym a veľkým zamestnávateľom, ako Daimler a Bosch, boli dva z dôvodov, prečo sa Hermann Hagenmeyer rozho­ dol interne vychovávať mladých zamestnancov. Jeho pohľad na rodinný podnik bol založený na dôvere, otvorenos­ ti a čestnosti. Jeho zamestnanci, ktorých všetkých poznal osobne, sa mu odvďačili mimoriadnou

lojalitou. Legendárne boli via­ nočné balíčky pre robotníkov vrátane vianočnej husi. Hermann Hagenmeyer raz povedal: „Žiadny zamestnanec sa nebude z oslavy Vianoc tešiť menej ako ja a moja rodina.“ Každý rok organizoval aj vianočný večierok pre deti. Spoločnosť GETRAG zaviedla prvé výhody sociálneho zabez­ pečenia v päťdesiatych rokoch. Povinné výročné zhromaždenia a osobné gratulácie k narode­ ninám umožňovali Hermannovi Hagenmeyerovi ostať v úzkom kontakte so svojimi zamestnan­ cami, ale vďaka nim vždy vedel aj o ich osobných problémoch a ťažkostiach. Od roku 1956 sa súčasťou týchto osobných stretnutí stali aj darčeky pre zamestnancov: postupom času to bola fľaša vína pre mužov a čokolády pre dámy.

Už onedlho, pri oslavách 25. výročia spoločnosti v roku 1960, zaviedla spoločnosť GETRAG schému sociálneho zabezpe­ čenia zamestnancov, ako aj zamestnanecký dobročinný fond, do ktorého sa mohli zapojiť aj príbuzní. O rok neskôr daroval Hermann Hagenmeyer mestu Ludwigsburg kompletné ihrisko.

Žiadny zamestnanec nebude mať pri oslavách Vianoc menšiu radosť ako ja a moja rodina.


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

Hermann hagenmeyer

Oficiálny prejav pri oslave 25. výročia spoločnosti 30. apríla 1960 „Dnes by som každému v spoločnosti GETRAG chcel vyjadriť svoju vďaku formou výročného darčeka. Darček dostanete v tejto miestnosti po skončení oslavy. V obálke nájdete spomienkovú publikáciu, ktorú som poslal obchodným partnerom spoločnosti GETRAG. Nachádza sa v nej aj schéma dôchodkového zabezpečenia spoločnosti GETRAG. Táto schéma potvrdzuje moju solidaritu s vami a dúfam, že som vám neposkytol len príjemné prekvapenie, ale aj určitú mieru zabezpečenia na dôchodok.“

Aj zamestnanci, ktorí v spoloč­ nosti odpracovali 15, 25 alebo dokonca 40 rokov, dostali odme­ nu vo výške jedno-, dvoj-, alebo trojmesačného platu. Pri narode­ ní dieťaťa, jeho prvom prijímaní a birmovaní sa poskytoval finančný príspevok. Jeho dobročinnosť voči zamestnancom spoločnosti GETRAG sa prejavila aj dovolen­ kovou schémou v povojnových a rozvojových rokoch.

home of transmissions

GETRAG

43


Súčasníci

„Päťdesiate roky boli prelomové“

Günter Rühle začal v spoločnosti GETRAG pracovať ako učeň-mechanik. Po práci v rôznych oddeleniach spoločnosti a vyštudovaní strojného inžinierstva teraz pracuje na ODDELENÍ VÝVOJA PRODUKTU.

günter rühle

ermann Hagenmeyer bol obchodník, ktorý vynikal podnikateľ­ ským vizionárstvom. Dokázal rozpoznať s kým môže obchodovať a aké produkty sú žiadané. Pri rozhodovaniach mu vždy pomáhala rozsiahla sieť, ktorú si v odvetví vybudoval a jeho dobrá intuícia. Hagenmeyer mal mimoriadne povedomie o sociálnej zodpoved­ nosti. Obzvlášť sa venoval mla­ dým ľuďom. Vo všetkých nových pobočkách zaviedol učňovské dielne a dbal na to, aby v spoloč­ nosti pracovalo vždy veľa mladých zamestnancov. Zo svojich učňovských čias si navždy zapamätám jednu vec: na Vianoce sa vždy stretol s učňami a diskutovali o aktuálnej situá­ cii. Možnosť diskutovať o svojich problémoch s majiteľom spoloč­ nosti bola pre učňa určitou cťou. Päťdesiate roky sa v spoločnosti

44

GETRAG

home of transmissions

GETRAG niesli v znamení moto­ cyklov a prevodoviek pre motocyk­ le, potom nasledovali prevodovky pre poľnohospodárske kombajny. V tomto období bola mechanizá­ cia poľnohospodárstva dôležitou témou a spoločnosť GETRAG vyrábala kompletné prevodovky pre motory poľnohospodárskych kombajnov. Pre prevodovky trakto­ rov sa vyrábali jednotlivé diely, napríklad ozubené kolesá, hriade­ le a synchronizátory. V tom čase

Hagenmeyer mal mimoriadne povedomie o sociálnej zodpovednosti

tvorili dôležitý pilier. Vyrábali sme aj prevodovky pre automobily, ale len pre menšie kategórie. Po ukončení rozmachu motocyk­ lov sme sa pokúšali rozšíriť podnikanie na väčšie vozidlá, napríklad pre BMW. Ale pre tieto väčšie vozidlá sme potrebovali synchronizované prevodovky. Hermann Hagenmeyer mal opäť správne tušenie. Jeho dobré kontakty s Porsche znamenali, že nám povolili licenčne vyrá­ bať ich synchronizačné krúžky s vymedzovacími podložkami. Skutočnosť, že sme trhu dokázali ponúknuť prevodovky so syn­ chronizáciou, bola prelomová pre získanie objednávok na prevo­ dovky pre väčšie vozidlá. Spoloč­ nosť GETRAG mohla konečne získať nových zákazníkov. Prevodovky sú zložitými kompo­ nentmi a sú na ne kladené veľmi náročné technické požiadavky. To znamená, že pre nás bola vždy mimoriadne dôležitá maximálna


precíznosť. Platí to pre technolo­ gickú aj rozmerovú presnosť. Ale aj pre procesy. Ak by napríklad skúšobné prevádzky neboli dô­ kladne zdokumentované a všetky komponenty presne vyhodno­ tené, mohli by sa prehliadnuť niečo, čo by počas jazdy mohlo spôsobiť vážnu poruchu. Pres­ nosť v spoločnosti GETRAG bola teda vždy aj záležitosťou prístupu zamestnancov. Ak na hrane ozu­ beného kolesa vznikne chyba dva mikrometre a spôsobí to rozdiel medzi hlučnejšou a tichšou pre­ vodovkou, je to prípad, keď po­ trebujete odborníkov. Zároveň to ukazuje, prečo je pre spoločnosť GETRAG taká dôležitá firemná kultúra s maximálnym povedo­ mím o kvalite, ale aj komplexné školenie mladých zamestnancov vo všetkých oddeleniach. Práve to zistil Hermann Hagenmeyer už v roku 1950, keď vybudoval našu prvú učňovskú dielňu v Ludwigsburgu.

home of transmissions

GETRAG

45


V POZORNOSTI TRHU Spoločnosť GETRAG v roku 1953 prvýkrát vystavovala na IAA vo Frankfurte. Táto výstava sa neskôr stala známa ako „Vojny zliav IAA“.

p

rvá nemecká výstava automo­ bilov sa uskutočnila v Berlíne v septembri 1897 a zúčastnilo sa jej osem motorových vozidiel“. Spoločnosť GETRAG sa prvýkrát predstavila na 36. medzinárodnom autosalóne (IAA) v roku 1953. V tridsiatych rokoch sa najdô­ ležitejšia výstava automobilov v Nemecku

Ludwig Erhard, spolkový minister hospodárstva a neskôr spolkový kancelár, navštívil stánok spoločnosti GETRAG na výstave IAA v roku 1953

46

GETRAG

home of transmissions

zmenila zo stretnutia niekoľkých bohatých jednotlivcov na masové stretnutie automobi­ lových fanúšikov. V roku 1953 sa na 36. ročníku IAA zišlo 750 000 návštevníkov, ktorí sa zaujímali hlav­ ne o finančne dostupné vozidlá. Hviezdami výstavy boli nový Messerschmitt s priehľad­ nou strechou a Llyod LP 400, prvý automobil z plechových dielov namiesto imitácie ko­ ženého poťahu. Katalógová cena bola 3 780 nemeckých mariek, ktorá o dva roky klesla na 3 350 nemeckých mariek. Prvé znaky toh­ to trendu sa prejavili už na IAA v roku 1953 a táto výstava sa neskôr stala známa ako „Vojny zliav IAA“: Volkswagen, Opel, Ford – všetci veľkí výrobcovia znížili na výstave svoje ceny. Na automobilovom trhu sa očakávala konsolidácia. Konkurencia medzi domácimi a medzinárodnými výrobcami rástla rýchlej­ ším krokom, ako sa dali nájsť nové skupiny kupujúcich.


Erich Müller, dlhoročný konštruktér v spoločnosti GETRAG, si spomína: „V tomto období sme urobili prvotné kontakty s BMW. Po modeli Isetta, pre ktorý sme vyvinuli elektromag­ netickú prevodovku s priamym radením a sférickými guľôč­ kami a predĺženom modeli Isetta s motocyklovým motorom 600 typu boxer a s nastupovaním spredu, sme nakoniec mali vyrábať naozajstný malý osobný automobil BMW. Dvojvalcový motor typu boxer, plne synchronizovaná prevodovka so štyrmi prevodmi a spiatočkou. Pôvodné synchronizácie nainštalované spoločnosťou BMW nedokázali zvládnuť silné vibrácie genero­ vané motorom typu boxer a koncové vačky synchronizačných MS krúžkov sa zbili k sebe. Spoločnosť GETRAG mala licen­ ciu na „synchronizáciu Porsche“ a dostali sme objednávku na montáž tohto systému do existujúcej prevodovky. Bolo to možné vyriešiť len zmenšením šírky všetkých zubov, a to v niektorých prípadoch dosť výrazne. Problém sme však vyrieši­ li. Písal sa rok 1959 a pre nás znamenal začiatok trvalej, úzkej spolupráce s BMW, jedným z našich najdôležitejších zákazní­ kov, pričom táto spolupráca pokračuje ešte aj v súčasnosti.“


SME DOBRE PRIPRAVENÍ NA CESTU AJ DO TERÉNU Spoločnosť GETRAG v správny čas rozširuje svoje know-how a sortiment produktov od motocyklov až po automobily. Od prevodoviek pre ľahké vozidlá očakávame, že spoločnosti prinesú ešte väčšiu ekonomickú stabilitu.

n

emecké poľnohos­ podárstvo bolo v päťdesiatych rokoch charakterizované rastúcou mechanizáciou a dopyt po prevodovkách pre náklad­ né automobily bol mimoriadne vysoký. V spoločnosti GETRAG sa vtedy vyrábali kompletné prevodovky, ale jednotlivé diely, napríklad ozubené kolesá, hria­ dele a synchronizátory, umožnili využívanie produktov oddelenia výroby aj na farmách. Aký je alebo bol v päťdesiatych rokoch rozdiel medzi prevodovkou

pre poľnohospodársky kom­ bajn a prevodovkou pre osobný automobil? Poľnohospodárske kombajny mali len tri prevody vpred a spiatočku. Ale pretože v teréne sa bežne používal len druhý prevod a na konci poľa sa museli robiť ostré zatáčky, spiatočka sa musela umiestniť na tú istú kulisu radenia ako druhý prevod. Okrem toho boli požiadavky na prevodovku pre poľnohospodársky kombajn jas­ né: Musí byť extrémne trvanlivá a v žiadnom prípade nesmie zlyhať pri náročnej dlhodobej prevádzke v období žatvy.

Brožúrka spoločnosti GETRAG pre traktory

48

GETRAG

home of transmissions


Produkty

Modulárny systém pre priemysel Výroba prevodoviek pre poľnohospodárstvo znamenala mimoriadne výzvy. Na rozšírenie výroby na doteraz nepoznané objemy sme využili modulárny princíp.

poločnosť GETRAG v roku 1955 predstavila prevodovku pre poľnohospodársky kombajn typ 511 s tromi prevodmi vpred a spiatočkou, s diferenciálom a radením s posuvnými kolesami, aby bolo možné jazdiť pri použití priečnych apli­ kácií. Na prevodovke bola namontovaná aj parkovacia brzda. Modulár­ ny systém typu 511 umožnil vysoký stupeň diverzifikácie. Požiadavky mnohých rôznych zákazníkov sme dokázali ľahko splniť. Typ 511 bola prvá prevodovka, ktorú spoločnosť GETRAG vyvážala do zahraničia. V šesťdesiatych rokoch sme ju vyvážali do fínskej spoločnosti Rosenlew.

Stručný prehľad

GETRAG TYP 511 Uvedenie na trh: 1955 Typ prevodovky: Prevodovka pre motory poľnohospodárskych kombajnov Konštrukcia: Priečna Počet prevodov: 3+R Namontovaná v: Poľnohospodárske kombajny pre Rosenlew Ködel&Böhm, KHD-Fahr, Hege u.a.

home of transmissions

GETRAG

49


1960 –1982 V nasledujúcich dvoch desaťročiach sa svet zmenil ako ešte nikdy – od pristátia na mesiac po Woodstock a prvú ropnú krízu. Spoločnosť GETRAG v tej dobe prechádzala veľkými zmenami. Otvárala nové závody a dosiahla prvý úspech pri vývoze do zahraničia.


TestovacĂ­ okruh Ludwigsburg v sedemdesiatych rokoch

home of transmissions

GETRAG

51


52

GETRAG

home of transmissions


Nové technológie, noví zákazníci Šesťdesiate roky sa niesli v znamení rastúcej prosperity, ale aj sociálnych nepokojov na východe a západe. Hermann Hagenmeyer vybudoval GETRAG ako kľúčového dodávateľa prevodoviek pre automobilové odvetvie a položil základy vzťahov so zákazníkmi, ktoré SA UDRŽALI AŽ DO DNEŠNÝCH DNÍ.

v

ďaka hospodárskemu zázraku si obyvatelia Nemecka už čoskoro mohli užívať určitý stupeň prosperity. Západonemecká ekonomika rástla v päťdesiatych rokoch každoročne o takmer osem percent. Ročný príjem priemerného zamestnanca v roku 1960 bol 6 100 nemeckých mariek. V tej dobe bolo vlastníctvo automobilu na vrchole zoznamu želaní takmer každej rodiny. Konfederácia nemeckých odborov začala v roku 1956 kampaň za zavedenie 5-dňového pracovného týždňa. Motív: „Môj otec v sobotu patrí mne.“ Väčšina zamestnancov v kovospracujú­ com odvetví pracovala od roku 1967 len v pracovných dňoch a platilo to aj pre spoločnosť GETRAG. Robotník pracujúci na zmeny v závode na výrobu prevodoviek v Ludwigsburgu mal vtedy nárok na 20 dní plateného voľna. V roku 1960 bolo v Západnom Nemecku registrovaných 8,9 milióna osobných automobilov. Zvýšená mobilita a voľný čas pochopiteľne viedli

medzi obyvateľmi Nemecka aj k nárastu zvedavosti a záľuby v cestovaní. Okrem pobrežia Severného a Baltického mora si už ľudia zvykli cestovať autom aj do Álp a na pobrežie Jadran­ ského mora v Taliansku, ktorému sa drzo zvyklo hovoriť aj „Germánsky gril“. V roku 1960 dokázal Hermann Hagenmeyer osláviť 25. výročie svojej spoločnosti GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG. Zakladateľ spoloč­ nosti mal 47 rokov. Jeho podnikateľská kariéra bola v rozkvete a stále mal veľké ambície. Závod Pfeiffer prevzal v roku 1935, druhýkrát začínal v roku 1945 a prvé objednávky z automo­ bilového odvetvia v päťdesiatych rokoch postavili spoločnosť GETRAG na solídne základy: Koncom desaťročia vygenerovalo 1123 zamestnancov ročný obrat 25,5 milióna nemeckých mariek (1959).

home of transmissions

GETRAG

53


Hermann Hagenmeyer mal teda oprávnené dôvody na oslavu a tešil sa zo strieborného výročia spoločnosti. Vo svojom oficiálnom príhovore venoval špeciálnu pozornosť 23 kolegom, ktorí sú v spoločnosti od jej úplného začiatku. Budova spoloč­ nosti na Solitudeallee v Ludwigsburgu sa musela viackrát reno­ vovať a rozširovať, aby boli zabezpečené dostatočné kapacity na vývoj a výrobu pri rýchlom raste spoločnosti a rastúcom sortimente jej produktov. Zoznam hostí pozvaných na oslavu výročia spoločnosti poskytuje dobrý náhľad na rôznorodé vzťa­ hy, ktoré si Hermann Hagenmeyer udržiaval medzi politikmi a podnikateľmi. Medzi pozvaných patril minister financií Dr. Karl Frank (FDP) z Bádenska-Württemberska, ako aj poprední manažéri z automobilového odvetvia vrátane Ferdinanda „Ferry“ Porsche, syna legendárneho konštruktéra osobných automobilov. Pri oslovení zamestnancov Hermann Hagenmeyer predstavil aj schému dôchodkového zabezpečenia spoločnosti GETRAG, ktorá bola v platnosti od decembra 1959. Zamestnanci ho odmenili veľkým potleskom.

54

GETRAG

home of transmissions


V roku 1960 mala spoločnosť GETRAG dva dôvody na oslavu. Pripomenutie si 25. výročia v Ludwigsburgu koncom apríla a krátko potom v meste Oberstenfeld, len pol hodiny jazdy na sever od miesta založenia spoločnosti. V rámci druhej oslavy Hermann Hagenmeyer slávnostne otvoril závod II, ktorý bol po krátkom výbere miesta vybudovaný v Oberstenfelde a nie je ďaleko od súčasného ústredia spoločnosti GETRAG v Untergruppenbachu. Slávnostné otvorenie závodu II súviselo s ďalším rozvojom, ktorý mal formovať Západné Nemecko: ekonomike sa darilo a vláda na žiadosť priemyslu podpísala niekoľko bilaterálnych dohôd o nábore pracovných síl s juhoe­ urópskymi krajinami. Takzvaní „zahraniční robotníci“ pomohli udržať nemecký Wirtschaftswunder na správnej ceste. Patril k nim aj mimoriadne veľký počet Talianov v Oberstenfelde, ktorých rodiny sa potom usadili v regióne.

home of transmissions

GETRAG

55


56

GETRAG

home ofGESCHICHTE UNSERE transmissions


Výroba prevodoviek si vyžaduje partnerstvo Prevodovky sú okrem motorov najzložitejšou zostavou v automobile. Vyžadujú si odborné znalosti z mechaniky, elektroniky, softvéru a servisu kvapalín (fluid manažment).

v

šesťdesiatych rokoch dokázali inžinieri spoločnosti GETRAG presvedčiť stále viac zákazníkov z automobilového odvetvia, že vo svojej oblasti patria k najlepším a že nimi skonštruované prevodovky sú špičkou na trhu. Niet pochybností, že výroba prevodoviek je pri výrobe osobných automobilov nadradenou disciplínou. O tom sú generácie inžinierov a výrobných špecialistov presvedčení. A Hermann Hagenmeyer od úplného začiatku vedel, kam má svoju spoločnosť smerovať: od výrobcu komponentov po dodávateľa pre­ vodoviek pre motocykle až po partnera

pri vývoji automobilového odvetvia, s dostatoč­ nou výrobnou kapacitou pre výrobu veľkých sérií. Začiatkom šesťdesiatych rokov už bolo zrej­ mé, že osobné automobily sa zmenia z luxus­ nej veci na komoditu dostupnú pre väčšinu Nemcov. Základy pre to položil už americký automobilový priekopník Henry Ford pomo­ cou metód masovej výroby, založených na pohybujúcej sa montážnej linke. Fordov model T schádzal z výrobnej linky v Berlíne až do roku 1927. Jeho nasledovník, Model A, sa potom od roku 1931 vyrábal v závode Kolín-Niehl, v pobočke, ktorá bude hrať úlohu aj v budúcnosti GETRAG.

Výroba v Ludwigsburgu v sedemdesiatych rokoch

home of transmissions

GETRAG

57


1935–1945

1945–1960

OD počiatkov nášho úspechu

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

Glas 1700 Športový sedan so 4-stupňovou radovou prevodovkou GETRAG

Začiatkom šesťdesiatych rokov boli za nemeckým automobilo­ vým trhom už dve veľké konsolidačné vlny. Počet značkových výrobcov sa zo 100 v roku 1930 znížil na 62. Zákazníci sa húfne odvracali od lacných mini a malých áut, ktoré len pred niekoľ­ kými rokmi nahradili motocykle ako jediné „rodinné vozidlo“. Dobrý a priateľský vzťah, ktorý mali medzi sebou Hermann Hagenmeyer a Ferdinand Porsche, otvoril dvere k zákazní­ kom ako Glas a BMW. Spoločnosť GETRAG dodávala pre Hans Glas GmbH elektromagnetické 4-rýchlostné prevodovky pre Goggomobil od roku 1955. Keď spoločnosť Glas na IAA v roku 1963 predstavila svoj 4,40 metra dlhý sedan 1700, spoločnosť GETRAG bola znovu na palube: Namontovaná 4-rýchlostná radová prevodovka, rovnako aj spojka, fungovali automaticky prostredníctvom elektromagnetického ovládania. Automobil bol rýchly, jeho maximálna rýchlosť bola 150 kilometrov za hodinu, nedosiahol však výrazný ekonomický úspech. Vo verzii s automatickou prevodovkou GETRAG sa ich vyrobilo len 300 kusov. Neskorší prísľub značky sa už začiatkom šesťdesiatych rokov prejavil v spolupráci spoločnosti so zákazníkmi: pres­ nosť a nadšenie, ako aj partnerstvo. V zložitej ekonomickej dobe odobral Hermann Hagenmeyer cieleným predbežným financovaním projektov prevodoviek finančný tlak zo spoloč­ ností Glas a BMW. Sprevádzalo to podanie rúk. Dokonca aj keď to znamenalo, že zakladateľ spoločnosti musel sám v kritickej dobe a niekedy aj cez víkendy obsluhovať stroj, aby sa dodržali termíny dohodnuté so zákazníkom.

58

GETRAG

home of transmissions

Avšak spoločnosť Glas, technologicky náročný zákazník, bol príliš malý na to, aby dlhodobo dokázal odolávať konkurencii. V novembri 1966 získala Glas so závodom v Dingolfingu spoločnosť BMW. Typový rad Glas 1700 sa čoskoro prestal vyrábať, pretože spoločnosť BMW mala vo svojom sortimente športové sedany s podobnou konštrukciou, modely 1800 a 2000. Spoločnosť GETRAG v tomto období preberala stále väčší objem výroby manuálnych a automatických prevodoviek pre tohto bavorského výrobcu. Bol to strategický krok pre pokračujúci rast spoločnosti. Vo výročnej správe za rok 1966 sa vykázal obrat 50,2 miliónov nemeckých mariek pri 1252 zamestnancoch.

Výroba prevodoviek je podnikanie, ktoré si vyžaduje vzájomnú dôveru medzi zákazníkmi a dodávateľmi.


home of transmissions

GETRAG

59


Produkty

AUTOMATICKÁ PREVODOVKA A RADENIE Spolu s Hans Glas GmbH urobila spoločnosť GETRAG krok smerom od konvenčných manuálnych prevodoviek k automatizovaným manuálnym prevodovkám.

Stručný prehľad

GETRAG TYP 244 Uvedenie na trh: 1966 Typ prevodovky: Kompletne hydrau­ licky ovládaná auto­ matizovaná manuál­ na prevodovka Konštrukcia:

Radová

Počet prevodov: 4+R Namontovaná v: Glas 1700

60

GETRAG

home of transmissions

roku 1961 začal výrobca Goggomobilu, spoloč­ nosť Hans Glas GmbH konštruovať prevodovku pre „veľký“ malý automobil Isar 700: ako auto­ matizovanú 4-rýchlostnú manuálnu prevodovku (AMT) s radovou konštrukciou. Vodič radil prevody prostred­ níctvom technológie s hydraulickým mechanizmom. Keď sa však prevodovka dostala do fázy sériovej výroby, výroba Isar 700 sa zastavila kvôli rozsiahlym problémom s kvalitou. AMT sa potom montovala do Glas 1700. V tej dobe boli na trhu k dispozícii len tri automatické pre­ vodovky navrhnuté v Nemecku: jednu vyrábala spoločnosť Daimler-Benz. Ďalšou bola prevodovka, ktorú spoločnosť BMW kúpila od Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF). A automa­ tizovaná manuálna prevodovka od Glas, nazývaná Dikmatik, ktorú navrhla spoločnosť GETRAG a ktorá bola najúčinnejšia zo všetkých troch, pretože spotrebovala najmenšie množstvo energie. Konštrukcia tejto prevodovky bola totožná s manuál­ nou prevodovkou, ale vypínanie spojky a radenie prevodov vy­ konávali namiesto vodiča elektronické a hydraulické systémy. Riadiaca jednotka od spoločnosti Bosch spracovávala signály od rozličných snímačov a päť hydraulických piestov radilo prí­ slušné prevody. Napriek tomu bola z bezpečnostných dôvodov použitá ešte aj mechanická radiaca páka, ktorá sa počas procesu

radenia pohybovala a ktorú mohol vodič ovládať manuálne. Páka na aktiváciu automatického systému a na prístup k horskému programu sa nachádzala pod pákou indikátora. Pred začiatkom predaja Glas 1700 s typom 244 AMT v Nemec­ ku sa automobil musel najprv otestovať na medzinárodných trhoch, ktoré už automatické prevodovky poznali. Najprv sa s veľkým úspechom predával v Škandinávii. Po akvizícii Glas spoločnosťou BMW v novembri 1966 bol Glas 1700 na jeseň 1967 nahradený BMW 1800 s automatickou prevodovkou 3HP12, ktorú vyrábala spoločnosť ZF.


1935–1945

Vedľajšia poznámka

OD počiatkov nášho úspechu

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

Čo je manuálna prevodovka? Manuálne prevodovky (MT) sú kvôli cenovej výhodnosti, trvanlivosti a vysokej účinnosti najbežnejším typom prevodoviek na celom svete. Vďaka tomu budú manuálne prevodovky hrať významnú úlohu na automobi­ lovom trhu aj v budúcnosti. Pri manuálnych prevodovkách vyko­ náva zmenu prevodu manuálne vodič presunutím radiacej páky. Pripojenie a odpojenie hnacieho ústrojenstva počas zmeny pre­ vodu vykonáva manuálne vodič ovládaním spojkového pedála chodidlom. Z hľadiska vývoja a výroby dosiahli manuálne prevodovky vysokú úroveň vyspelosti. Všetky ozubené kolesá sú obrábané

po zakalení, sily potrebné na radenie sú minimalizované kužeľovými synchronizačnými krúžkami a pri návrhu kom­ ponentov sa dbá na optimálne využitie materiálu. Manuálne prevodovky dnes poskytujú vysokú úroveň komfortu, výmeny prevodového oleja sú minima­ lizované a sú skonštruované na dlhú prevádzkovú životnosť. Kvôli optimalizácii účinnosti výrobcovia vo zvýšenej miere integrujú funkciu automatického vypínania a naštartovania spaľo­ vacieho motora. Na dosiahnutie budúcich cieľových emisií CO 2 je vývoj momentálne zameraný na zníženie brzdiaceho momentu motora a ďalšiu optimalizáciu účinnosti. home of transmissions

GETRAG

61


Rast potrebuje PRACOVNÚ SILU Napriek prebiehajúcej konsolidácii nemeckého automobilového priemyslu sa spoločnosť GETRAG stále udržiava na rastovej dráhe. Nová výrobná hala na Siegesstrasse v Ludwigsburgu bola slávnostne otvorená v roku 1966, o tri roky neskôr nasledovala výstavba novej haly na Solitudeallee. V roku 1970 bol slávnostne otvorený závod III v Rosenbergu, 50 kilometrov severne od súčasného ústredia spoločnosti v Untergruppenbachu.

i Ústredie spoločnosti Ludwigsburg I Dobová fotografia

nvestičný rozvoj v povojnových rokoch začal strácať na sile. Priemyselná kapacita krajiny bola znovu schopná uspoko­ jovať požiadavky. V roku 1970 bol ročný priemerný príjem zamestnancov vyše 13 300 nemeckých mariek. Každý štvrtý obyvateľ Nemecka vlastnil automobil. Bestsellerom roka bol VW K70. Automobily boli vždy

symbolom sociálneho postavenia, teraz sa však stávali vecou životného štýlu, ako by sme to nazvali dnes. V roku 1970 predstavil Opel kupé nazvané Manta, ako reakciu na Ford Capri, ktorý sa začal predávať o rok skôr. Bol to európsky brat automobilu Ford Mustang, ktorý žal úspech v USA už od roku 1964. Miera nezamestnanosti v Západnom Nemecku v roku 1970 bola 0,7 percenta, čo bola typická hodnota pre šesťdesiate roky, okrem miernej krízy v rokoch 1967/68.

62

GETRAG

home of transmissions

Závod III Rosenberg po prvom rozšírení

Závod II Oberstenfeld po prvom rozšírení


LUDWIGSBURG OBERSTENFELD rosenberg

Dobrá perspektíva automobilového odvetvia presvedčila Hermanna Hagenmeyera, aby sa obzrel po ďalšej pobočke. Uskutočnilo sa to v jeho typickom štýle, s podnikateľským duchom a rozhodnosťou. Bývalý generálny riaditeľ spoločnosti GETRAG, Dieter Schlen­ kermann, si na to zaspomínal v roku 2002: „Hermann Hagenmeyer hľadal nové priesto­ ry. Nezameral sa len na samotný pozemok, ale primárne myslel na kvalifikovaný per­ sonál. Rozhodnutie pre Rosenberg bolo odmenou za štrukturálne slabú oblasť a pre spoločnosť bolo prelomové. Dnes je závod v Rosenbergu hlavným závodom skupiny BMW. Keď sa dozvedel o Rosenbergu, preskúmal všetky možnosti na kúpu dostupných po­ zemkov. Hermann Hagenmeyer sa predstavil mladému primátorovi Arnovi Hagenbuchovi a obecnému zastupiteľstvu. V správe obec­ ného zastupiteľstva je uvedené, že potom sa naplánovalo stretnutie na budúci týždeň v

reštaurácii „Löwen“. Hermann Hagenmeyer však prehlásil, že na stretnutie príde len vtedy, ak vypracujú zoznam s najmenej 100 ľuďmi ochotných a schopných pracovať, ktorí sa vopred zaviažu pracovať pre spoločnosť GETRAG. Táto požiadavka bola splnená a ešte v ten večer, po malom občerstvení a dobrom víne z Bádenu a iste aj niekoľkých pivách, dostali prví zamestnanci zmluvu na dobu určitú.“

Letecký pohľad na ústredie spoločnosti Ludwigsburg I moderná fotografia

Závod III v Rosenbergu zvýšil počet zamest­ nancov v roku 1970 na 1 800. Ročný obrat vzrástol na 88 miliónov nemeckých mariek.

home of transmissions

GETRAG

63


Súčasníci

„Nikdy sme nemali dosť ľudí“

Herbert Roth začal svoju profesionálnu kariéru v spoločnosti GETRAG v roku 1957. Pracoval na oddelení obrábania skríň prevodoviek v Ludwigsburgu. Po získaní titulu zo strojného inžinierstva bol vedúcim organizácie zloženej z niekoľkých nových pobočiek a bol manažérom závodov v Ludwigsburgu, Oberstenfelde, Rosenbergu, Bad Windsheime a Bari.

Herbert Roth aším problémom bol chronický nedostatok ľudí. V tej dobe sme v Ludwigsburgu pracovali na tri zmeny, pričom niektoré spo­ ločnosti v okolí, zaoberajúce sa strojným inžinierstvom, stále pracovali len na jednu alebo dve smeny. Takže sme nedokázali nájsť žiadnych ľudí. Toto bolo dôvodom sťahovania spoločnosti GETRAG do Oberstenfeldu a Rosenbergu a následne aj do Bad Windsheimu. Kvalifikovaní pracovníci boli vždy problémom. Vždy, keď niekto prešiel popred bránu, zastavil ho vrátnik a ponúkol mu zamestnanie. Alebo to bolo trochu inak, myslím to, samozrejme, so žartom. Ako mladý inžinier som bol poverený pripraviť závod v Rosenbergu. Bolo to nesmierne zaujímavé. Vždy som bol priamo podriadený

64

GETRAG

home of transmissions

Hermannovi Hagenmeyerovi. Určitú dobu som býval v hoteli v Rosenbergu. Pán Hagenmeyer mi každé ráno zatelefonoval do závodu. Telefón sa nachádzal medzi viacvretenovými sústruh­ mi a bol tam veľký hluk. Vždy chcel vedieť, ako postupujú práce. Keď sme potrebovali tretiu

V roku 1992 nás dokonca zvolili za „FABRIKU ROKA“

pobočku, výber padol na Rosen­ berg kvôli veľkému počtu me­ chanikov poľnohospodárskych strojov. Okrem vlastnej poľno­ hospodárskej činnosti mnohí pracovali v malých opravov­ niach a mnohí boli dokonca bez zamestnania. Mimoriadne dobre dokázali zvárať plameňom a pracovať s nákovou, ale nevedeli nič o presnej mechanike, ktorou sa vyznačujú prevodovky. Museli sme ich teda vyškoliť. Veľmi dobre si to pamätám dodnes: Prevodovky majú určité zošik­ menie, funkčnú hranu. Niektorí zamestnanci v Rosenbergu opracovávali zošikmenia a veľmi sa im to vtedy nedarilo. Hovorili si: to nie je dôležité, hlavne, aby som si neporanil prsty. Museli sme vyhodiť stovky kolies, až pokiaľ každý nepochopil, o čom to vlastne je. Zo začiatku bolo parkovisko v Rosenbergu zapl­ nené len traktormi. Väčšina


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

našich zamestnancov boli roľníci na čiastočný úväzok, ktorí mali doma druhé remeslo. Do práce prichádzali na traktoroch a po skončení smeny odchádzali do ďalšej práce na poli. Práca na zmeny im nesmierne vyhovovala. Ale napokon sme z nich dokázali vybudovať veľmi dobrý tím. V roku 1992 nás dokonca zvolili za „Fabriku roka“. Bolo to ocenenie udeľované organizáciou A.T. Kearney management consul­ ting. Bol som naozaj dojatý.

home of transmissions

GETRAG

65


Produkty

Poloauto­ matika s tromi rýchlosťami ento typ motora je známejší ako Wankelov motor a je nazvaný podľa svojho vynálezcu Felixa Wankela (1902 – 1988). Spoločnosť GETRAG pre NSU Ro 80 pôvodne vyvinula bežnú manuálnu prevodovku ešte pred vývojom poloautomatickej 3-rýchlostnej prevodovky pre Stručný prehľad

GETRAG Typ 237 Výkres bez meniča

Uvedenie na trh: 1967 Typ prevodovky: Manuálna pre­ vodovka (polo­ automatizovaná) Konštrukcia:

Pozdĺžna

Počet prevodov: 3+R Krútiaci moment162 Nm (max.): Namontovaná v: NSU Ro 80

66

GETRAG

home of transmissions

„Automobilom roka“ a hviezdou IAA v roku 1967 bol NSU Ro 80, nositeľ dôležitých technológií, ktorý nebol poháňaný piestovým, ale rotačným motorom.

predozadnú montáž. Na naštar­ tovanie motora bol namontovaný menič momentu a za ním bola nainštalovaná suchá radiaca spojka. Táto počas radenia odde­ ľovala prevody od hnacieho ústro­ jenstva. Radenie sa vykonávalo manuálne radiacou pákou, ktorá prostredníctvom elektrického signálu ovládala mechanizmy. Nanešťastie technológia použitá v NSU Ro 80 ešte nebola dosta­ točne prepracovaná a neustále spôsobovala poškodenie motora. Spolu s vysokou cenou 14 150 nemeckých mariek to napokon spôsobilo, že výroba pôvodne vysoko ceneného automobilu, ktorý si zakladateľ spoločnosti GETRAG, Hermann Hagenmeyer, veľmi vážil, sa skončila v roku 1976. Vyrobených bolo len 37 406 kusov. Počas prejavu v roku 1975 povedal Hermann Hagenmeyer

svojim zamestnancom: „Prevo­ dovka Ro 80 má zvláštnu históriu. Potom, čo spoločnosť GETRAG vyrobila štandardnú manuálnu prevodovku pre Wankelov motor, ale táto nebola vhodná pre špeci­ álny motor, navrhli sme základné riešenie pre súčasnú prevodov­ ku Ro 80. Pochopiteľne som to urobil s cieľom získať objednávku na sériovú výrobu. Nanešťastie to nefungovalo. Ale teraz, akokoľvek smiešne to znie, sa kruh uzavrel. Zaujímavé je aj to, že konštrukciu prevodovky pre Audi 100 vyvinula spoločnosť GETRAG. Prvá prevodovka Ro 80, ktorú dokončíme v decembri 1975, bude špeciálne označená a pošleme ju do Neckarsulmu so žiadosťou, aby tento prvý produkt namontovali do auto­ mobilu Ro 80 a predali nám ho s maximálnou možnou zľavou.“


NSU Ro 80

home of transmissions

GETRAG

67


68

GETRAG

home of transmissions


Rozhodnutie v nočnom vlaku História založenia spoločnosti GETRAG: Hermann Hagenmeyer sa rozhodoval spontánne a vždy si dokázal zachovať správny cit pre proporcie.

j

ar 1935. Už bola tma, keď Hermann Hagenmeyer stál na hlavnej stanici v Štuttgarte a ča­ kal na vlak do Norimbergu. Mal 21 rokov a do Štuttgartu prišiel na obchodné stretnutie so svojím zamestnávateľom DATAG Treuhand, sídliacim v Norimbergu. V kaviarni v Königsbau v Štuttgarte sa pán Hagenmeyer stretol s prokurátorom Bogenriederom, ktorý sa v mene svojho priateľa snažil predať spoločnosť. Pán Bogenrieder počul, že pán Hagenmeyer pracuje pre účtovnícku firmu a opýtal sa, či mu firma nemôže pomôcť s pre­ dajom spoločnosti. Mladý pán Hagenmeyer si ako vždy pozrel údajne nepresvedčivú súvahu spoločnosti. Niekde medzi Štuttgartom a Norimbergom urobil odvážne rozhodnutie: spoločnosť Pfeiffer-Getriebewerke v Ludwigs­ burgu kúpi sám. Aj s dedičstvom zlatých značiek. Keď Hermann porozprával rodine Hagenmeyer­ ovcov, ktorá sa zoberala pivovarmi Schwein­ furt, o svojich plánoch, ich reakcia bola spoč­ iatku chladná. Odporučili mu, aby sa poradil

so strýkom Georgom Schäferom, ktorý bol spolumajiteľom FAG Kugelfischer, spoločnosti špecializovanej na guľôčkové ložiská. Jeho skeptická odpoveď Hermannovi znela: „Môj Bože, prevodovky v tvojom veku. Veď o nich nevieš vôbec nič.“ Mladý pán Hagenmeyer promptne odpovedal: „Ale o guľôčkových ložiskách neviete nič ani Vy.“ Georg Schäfer po tomto rozhovore požiadal svojho priateľa, prezidenta cechu Gottlieb Eichele z Daimler­ Benz, aby urobil dôkladnú prehliadku závodu Pfeiffer v Ludwigsburgu. Jeho deprimujúca správa hovorila o zastaranom strojnom zaria­ dení, špinavých pracovných halách a dokonca o potkanoch v jedálni.

rovesníkov. Sledovanie obchodných nápadov, rýchle rozhodovanie a priebojnosť nezávisle tvarovať vznikajúce príležitosti boli kvality, ktorými sa Hermann Hagenmeyer vyznačo­ val po celý život. Boli to aj motívy pre životne dôležitý krok založiť spoločnosť GetriebeAktien-Gesellschaft, GETRAG.

Čo teda viedlo mladého muža, ktorý sa narodil v prosperujúcej pivovarníckej rodine, aby 21. júna 1913 kúpil túto spoločnosť? Bola to jednotvárnosť jeho zamestnania ako obchod­ níka v norimberskej fiduciárnej spoločnosti, ktoré sám charakterizoval ako „zaškrtávanie políčok“? Alebo to bolo úplne inak, bola to výzva na vytvorenie niečoho nového? Odpoveď ľahko nájdeme listovaním v spomienkach jeho

home of transmissions

GETRAG

69


1945–1960

1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

Spoločnosť GETRAG až do tohto okamihu nikdy nemusela čeliť vážnej zamestnaneckej kríze. Dokonca aj v roku 1975, päť rokov po slávnostnom otvorení závodu III v Rosenbergu, spoločnosť znovu dosiahla svoje rastové limi­ ty. Príležitosť prevziať konkurenta s rozsiah­ lym know-how v oblasti prevodoviek a získať spoločnosť VW ako nového veľkého zákazníka bola lákavá. Záujem o závod na výrobu ozu­ bených kolies v Neuensteine mala aj spoloč­ nosť BMW. Mohla by si vybudovať vlastné oddelenie na výrobu prevodoviek. Ale oplatilo by sa prevziať finančné riziko uprostred priemyselnej krízy? Hermann Hagenmeyer na túto otázku odpovedal „Áno“. Rozhodol sa prevziať 468 zamestnancov NSU, „s úplným zachovaním sociálnych nárokov od skupiny VW“, s desaťročnou zárukou zamestnanosti, napriek tomu, že spoločnosť VW poskytla záruku využitia kapacity len na dva roky. Do záchrannej kampane sa zapojili aj spolková a krajinská vláda. Spoločnosť GETRAG prevzala závod v Neuensteine od NSU v roku 1975

Zmluva bola podpísaná 10. novembra 1975

70

GETRAG

home of transmissions

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

Hagenmeyer znovu prejavil firemnú víziu, guráž a veľkú dôveru v svojich zamestnancov – ako základ úspešného rozvoja firmy. Pravdou je, že očakávané dlhodobé objednávky od skupiny VW sa neuskutočnili. Pribudli však noví zákazníci: V roku 1978 došlo k spojeniu síl spoločností GETRAG a Opel a o dva roky neskôr bola podpísaná počiatočná zmluva s materskou spoločnosťou, americkým automobilovým gigantom General Motors. Napokon sa splnili aj dlhodobé sny zaklada­ teľa spoločnosti: Spoločnosť Daimler-Benz sa stala jeho zákazníkom. Sériová výroba päťrýchlostnej prevodovky 275 sa spustila v roku 1979. Onedlho sa závod musel znovu rozširovať: Závod III v Rosenbergu sa rozšíril v rokoch 1979/80. Rast sa naďalej zrýchľoval. Spoloč­ nosť GETRAG zaznamenala v roku 1979 ročný obrat 334 milióna nemeckých mariek s 1970 zamestnancami.


Hermann hagenmeyer

z jeho prejavu 10. novembra 1975 „Vážení budúci zamestnanci závodu na výrobu ozubených kolies v Neuensteine, vážení zástupcovia spoločnosti AUDI,

srdečne vás všetkých zdravím a pevne verím, že nás čaká dobrý nový začiatok. Ako všetci viete, nový závod na výrobu ozubených kolies prevezme 1. decembra 1975 závod Audi v Neuensteine. Práca 1. decembra 1975 sa začne ako zvyčajne... ... Sortiment produktov v miest­ nom závode je úplne iný ako sor­ timent spoločnosti GETRAG. Ako pridružený závod ste mali len jedného zákazníka. Okrem ob­ jednávok od VW a Audi, za ktoré som pochopiteľne vďačný, chcem pracovať aj pre iné spoločnosti v segmente osobných a náklad­ ných automobilov, traktorov atď. ... Kľúčom pre budúcnosť je vzá­ jomná dôvera. Len na jej základe

dokážeme úspešne spolupraco­ vať. So zamestnancami mojich prevádzok mám dobré vzťahy. Nie je možné splniť všetky priania, vždy však existuje kom­ promis, ktorý je prijateľný pre obe strany. Svoje podnikanie v Ludwigsburgu som začal pred 40 rokmi. Spoločnosť GETRAG má vyše 1900 zamestnancov. Kapa­ city v Ludwigsburgu, Obersten­ felde a Rosenbergu sú využívané dobre. Toto zložité obdobie sme prekonali bez skracovania pra­ covnej doby a prepúšťania. Som presvedčený, že mám pravdu, keď si myslím, že vy všetci sa vo svojom starom závode cítite dobre a že to tak ostane aj v novej ére ZWN. Uisťujem vás, že urobím všetko, čo môžem, aby sa to stalo skutočnosťou.“

home of transmissions

GETRAG

71


Súčasníci

„Bolo to naše veľkonočné vajíčko pre Mníchov“ gunter knödel

usí to byť remeslo! Také bolo rozhodnu­ tie rodiny, pretože následky poslednej vojny ešte stále doznievali v našich hlavách. Spoločnosť GETRAG mala dobrú reputáciu, pretože zabezpe­ čovala učňovský výcvik v regióne okolo Ludwigsburgu. Preto sme aj so starším bratom prišli do spoločnosti GETRAG. Naučili sme sa všetko o celom výrobnom zaria­ dení zhora nadol, o procesoch, komponentoch, hotových produk­ toch, jednoducho všetko. Spoločnosť GETRAG vtedy vyrábala množstvo prevodoviek pre ľahké vozidlá, traktory a poľnohospodárske kombajny. V Nemecku však bol jeden výrobca automobilov, ktorý si prevodovky nevyrábal sám. Bola to spoloč­ nosť BMW a obrátila sa na nás. Potrebovali štvorrýchlostnú prevodovku pre nový automobil strednej triedy. Bol to automobil BMW 1500, následne premeno­ vaný na 1800. Jeho motor mal slušný výkon a dobrý krútiaci

72

GETRAG

home of transmissions

Gunter Knödel začal pracovať pre spoločnosť GETRAG ako učeň-mechanik v máji 1955. Onedlho získal titul zo strojného inžinierstva. Ako dlhoročný manažér oddelenia vývoja v GETRAG bol v roku 2001 poverený vedením oddelenia VÝVOJA PRODUKTU pre spoločný podnik GETRAG FORD Transmissions.

moment. Keď sme sa riaditeľa BMW pýtali, čo ten motor doká­ že, povedal: Viete, keď naštartu­ jete motor a pridáte plyn, zatlačí vás to do sedadla. Na základe tejto informácie sme mali skonštruovať prevodovku. Bola to moja prvá úloha ako mladého inžiniera.

Sériová výroba našich prevodoviek sa začala s precíznosťou, s akou prišli z rysovacej dosky.

Aby sme pochopili, ako vyzerá prevodovka pre moderné auto, preštudovali sme množstvo prevodoviek od iných výrobcov automobilov. Ale väčšinou to boli neforemné skrine zo sivej liatiny, ktoré sme nemohli použiť ako model pre svoje potreby. Predstavoval som si hliníkový blok, ale technológia zlievania vtedy ešte nebola na dostatočnej úrovni. Napriek tomu sme na­ vrhli tento typ prevodovky. Bola kompletne vyrobená z ľahkého kovu, mala štyri prevody, voliteľ­ nú spiatočku, šikmé ozubenie a synchronizačné krúžky Porsche. Spoločnosť GETRAG na to pocho­ piteľne mala licenciu. V tej dobe ešte existovali auto­ mobily bez akejkoľvek synchro­ nizácie. Aby radenie nebolo príliš hlučné, musel sa vodič naučiť ra­ diť s dvojitým vypínaním spojky. Výsledkom nášho návrhu využiť synchronizačné krúžky Porsche bola objednávka prototypu. Spo­ ločnosť BMW vykonala dôkladné testy zaťaženia a trvanlivosti.


Napokon sme dostali schválenie a začali sme s výrobou minimál­ ne 120 kusov denne. Počet sa každý mesiac zvyšoval. O niekoľ­ ko rokov to bolo len pre tento typ 1500 prevodoviek denne. Auto­ mobil BMW sa predával fantas­ ticky dobre. Dbali sme na to, aby prevodovka bola extrémne pevná. Vytvorila základ pre mnohé ďalšie prevo­ dovky a na našej ceste stať sa skúseným partnerom pre veľkých výrobcov automobilov bola dôle­ žitým míľnikom. Aby sme zlepšili kvalitu radenia, následne sme vyvinuli vlastné synchronizačné krúžky. Začiatkom sedemde­ siatych rokov chcela spoloč­ nosť BMW už len 5-rýchlostné prevodovky, a to veľmi rýchle. Bolo to na jeseň na medzinárod­ nom autosalóne a prvé prototypy prevodoviek sme mali dodať na jar, pretože spoločnosť BMW ich chcela vziať do južného Talianska na rýchlostnú testovaciu dráhu Pista di Nard. V automobile 323i chceli najazdiť 50 000 kilomet­ rov pri plnej rýchlosti na piatom prevode.

Výzvy počas zimy boli obrovské: Veľa času sme strávili riešením problémov s prehrievaním a prevádzkovou životnosťou. Proto­ typy prevodoviek sme však na jar nasledujúceho roka dokázali dodať. Tobias Hagenmeyer ich zabalil do škatule, ktorá vyzerala ako veľko­ nočné vajíčko. Pretože sme ich v podstate dodali pred Veľkou nocou. Prevodovky boli ešte teplé z výrob­ nej linky, ale dodali sme ich včas. Naše prevodovky boli namon­ tované do dvoch automobilov BMW, do ďalších boli namonto­ vané konkurenčné prevodovky. O niekoľko týždňov sme sa od BMW dozvedeli, že prevodov­ ka za jedným z motorov 323i prestala fungovať každých 10 000 kilometrov. Nebola to však prevodovka spoločnosti GETRAG, ale konkurenčný produkt. Naše to dokázali až do konca. Okam­ žite po tejto testovacej jazde sme prevodovky dostali späť na kontrolu. Vyzerali ako zo škatuľ­ ky, žiadne poškodenie, vôbec nič. Potom sme začali s ich sériovou výrobou s precíznosťou, s akou prišli z rysovacej dosky.

home of transmissions

GETRAG

73


Produkty

Jazdite rýchlo a šetrite palivo Typ 245 vychádzal zo 4-rýchlostnej prevodovky typu 242, ktorá bola len s malými nákladmi vylepšená o piaty prevod.

erzia s prevodom do rýchla mala klasickú schému ako štvorrých­ lostná a kvôli šetreniu paliva bola technologickou reakciou na šok z cien ropy v roku 1973. Súkolesie pre prevodový pomer piateho prevodu bolo navrhnuté aj ako rýchlobeh, aj ako priamy prevod. Znamená to, že piaty prevod mal prevodový pomer 1,0 a bol priamo prepojený s hnacím a výstupným hriadeľom. Synchro­ nizačné krúžky boli systému BorgWarner a

zasúvacie vidlice sa vtedy ešte vyrábali z mo­ sadze. Prevodové systémy ešte neboli hladké a kvôli zlepšeniu kvality povrchu boli čias­ točne honované. Prvý prevod bol v schéme ponechaný vzadu kvôli športovému modelu prevodovky typu 245. Špecialisti to označovali ako „Talianske športové usporiadanie“.

Stručný prehľad

GETRAG Typ 245 Uvedenie na trh: Polovica sedemdesia­ tych rokov Typ prevodovky:

Manuálna prevodovka

Konštrukcia:

Radová

Počet prevodov:

5+R

Namontovaná v: BMW, prvé 3 typové rady (E21)


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

BMW 2002 Alpina

home of transmissions

GETRAG

75


ZÁKAZNÍCI Z ĎALEKÉHO VÝCHODU História spoločnosti GETRAG sa začala v tridsiatych rokoch prevodovkami pre motocykle. Prevodovka pre motocykle tiež začala novú kapitolu v roku 1976: prvý, iný než európsky zákazník, prišiel z Japonska. Cesta spoločnosti do novej éry bola poznačená novými trhmi, novým myslením a jednou novou pobočkou.

v

roku 1957 bolo v Západnom Nemecku viac motocyklov ako osobných automobilov, čo bol úplne naopak v porovnaní s USA alebo niektorými západoeurópskymi krajina­ mi. Ale v polovici sedemdesiatych rokov boli

Budova v Nagoji s  kanceláriou GETRAG

76

GETRAG

home of transmissions

časy jednostopových motorových vozidiel, ako lacnej alternatívy k automobilom, už dávno minulosťou. Začiatkom desaťročia bola spoločnosť BMW jediným zostávajúcim výrobcom strojov s veľkými motormi v Západ­ nom Nemecku. Predaj jej vozidiel sa udával v štvorciferných číslach. Naopak v Japonsku sa v roku 1972 vyrobilo viac ako 3,5 milióna motocyklov. Honda, Kawasaki a ďalší výrobcovia dokázali predávať motocykle ako „stroje pre šport, hobby a oddych“. Spoloč­ nosť GETRAG mala know-how pre motocyklové prevodovky vždy vo svojich génoch. Keď závod v Ludwigsburgu dostal v roku 1975 žiadosť z Ďalekého východu, pre Hermanna Hagenmeyera a skúsených konštruktérov to nebol len návrat ku koreňom: Pre spoločnosť GETRAG sa rysoval prvý obchodný vývoz za hranice Európy. Erich Müller začal pracovať pre spoločnosť GETRAG v roku 1953 ako projektant a od roku 1978 ako člen manažmentu (oprávnený zástupca) až do odchodu do dôchodku v roku 1988. Do roku 1991 však ešte pracoval ako konzultant. Spomína si:

„Spoločnosť Yamaha potrebovala kardanový hriadeľ pre svoj nový trojvalcový motocykel s objemom 750 kubických centimetrov a obrátila sa na nás. Výsledkom bola veľmi dobrá a úspešná spolupráca. My v spoločnosti GETRAG sme navrhli a skonštruovali proto­ typy a spoločnosť Porsche vykonala skúšky na testovacej lavici. Jedného dňa prišla do testovacieho oddelenia obrovská prepravka z Ďalekého východu, okolo ktorej sme sa s rešpektom zbehli všetci testovací mechanici a projektanti: Yamaha. Náš predák bol taký presvedčivý, že ľudia v TÜV Štutgart okamžite vydali schválenie pre tento exotický moto­ cykel. Najprv sa však na ich žiadosť musel podrobiť mimoriadne riskantnej testovacej jazde. O niekoľko mesiacov neskôr prebehli s Japoncami záverečné rozhovory. Takmer sme očakávali, že nám slušne poďakujú za dobre odvedenú prácu pri vývoji a vysvetlia nám, že sériovú výrobu prevodoviek spustia v Japon­ sku. Nebolo to tak! Jeden z Japoncov nám po­ ďakoval typickým spôsobom ich vyjadrovania a oznámil: Spoločnosť GETRAG týmto dostáva objednávku na sériovú výrobu prevodoviek.


V apríli 1976 sme sa dozvedeli: Spoločnosť Yamaha sa napokon rozhodla pozvať zástupcu spoločnosti GETRAG do Japonska, kde budú rozhovory pokračovať. Jeden z nás ešte počas fázy projektovania povedal: „Aj keď pri projek­ tovaní neurobíme žiadnu chybu, do Japonska sa nedostaneme!“ Ale teraz ten čas nastal. Po 34 hodinách cestovania bez akéhokoľ­ vek spánku som napokon sedel na podlahe reštaurácie s mojim japonským sprievodcom – a bez topánok. Vďaka Bohu som si stihol aspoň v rýchlosti umyť nohy a obuť čisté ponožky. Japonci pochopiteľne pripravili každý detail: stretnutia, návštevy, jedlá atď. Mimoriadne zaujímavé boli prehliadky závodov. Z montáž­ nej linky vtedy zišiel motocykel každých 23 sekúnd. Robotníci pracovali v bielych rukavi­ ciach a takmer v pokluse, posledným krokom boli pochrómované svetlomety. Objednávka od Yamahy nebola pre nás len komerčne lukratívna, v odborných kruhoch nám priniesla aj slušnú prestíž.“

home of transmissions

GETRAG

77


Použité diely do prevodoviek traktorov

d

iely prevodoviek spoločnosti GETRAG sa do traktorov KHD, Fendt, Steyr, Holder a John Deere montovali od polovice päťdesiatych rokov do roku 1990: hnacie hriadele, duté hriadele, ozubené kolesá, synchroni­ začné krúžky a kužeľové súkolesia. Už od sedemdesiatych rokov sa ozubené kolesá obrábali po zakalení. Dôvodom boli veľké rozdiely rýchlostí kvôli veľkému odstupňovaniu prevodových pomerov medzi najväčším a najmenším prevodom. Požiadavky na akustiku a život­ nosť boli vyššie ako u automobilových prevodoviek. Od šesťdesiatych rokov vyrábala spoločnosť GETRAG aj rozdeľovacie prevodovky pre ľahké vozidlá od spoločností Daimler a Magirus Deutz, ako aj uhlové prevody pre omnibusy. Potom koncom sedemdesiatych rokov nasle­ dovala skupina dvojrýchlostných prevodoviek s radením pod záťažou pre amerického výrobcu poľnohospodárskych strojov John Deere v Mannheime, ktorá bola ovládaná hydraulicky.

Dvojité zalomenie Spoločnosť GETRAG kombinuje dve uhlové prevodovky pre kardanový hriadeľ japonského výrobcu motocyklov, spoločnosť Yamaha.

Stručný prehľad

GETRAG Typ 411 Uvedenie na trh:

1976

Typ prevodovky: Uhlový prevod medzi motorom a zadným kolesom Konštrukcia:

Radová

Počet prevodov:

5

Krútiaci moment (max.):

69 Nm

Namontovaná v: YAMAHA XS 750 (E)


Produkty

Yamaha XS 750

sedemdesiatych rokoch začala Yamaha projektovať XS750, trojvalcový motocykel s karda­ novým pohonom pre americký a európsky trh. Yamaha sa tak zaradila medzi prvých výrobcov, ktorí montovali kardanový hriadeľ a kľukový hriadeľ priečne k smeru pohybu. Znamenalo to, že výkon motora sa musel dvakrát lomiť. Kvôli tomu riešili japonskí projektanti prvýkrát problém s nemeckými inžiniermi. Pre XS 750 vyvinula spoločnosť GETRAG typ 411, v ktorom sa

skombinovali dve uhlové prevodovky: jedna priamo na motor a druhá na zadnom kolese. Obe boli spojené kardanovým hriadeľom. S touto technickou požiadavkou Yamahy súvisel aj špeciálny vizuálny dojem: Uhlová prevodovka na motore musela byť natretá na čierno, ako všetky diely motora. Typ 411 bol kompletne vyrobený spoločnosťou GETRAG v Nemecku a prevodovka sa potom dodávala do Japonska na konečnú montáž. Táto prevodovka bola prvou, ktorú spoloč­ nosť GETRAG vyvážala za more.


Súčasníci

„Vždy sa na nás dalo spoľahnúť“

walter tschürtz

ojimi rukami prešli generácie prevo­ doviek. V tom čase sme boli výhradným dodávateľom pre BMW a Porsche, na čo sme pochopiteľne boli veľ­ mi hrdí. Vyrábali sme aj obrovské množstvo dielov v sériovej výrobe stredných objemov, napríklad komponenty pre odvetvie ľahkých vozidiel: ozubené kolesá, hria­ dele, spojky a vodiace puzdrá, synchronizačné krúžky. Bolo to 500 až 600 rozličných dielov pre aspoň 12 alebo 13 rôznych zákazníkov. Medzi nimi boli aj prevodovky pre traktory a poľ­ nohospodárske kombajny, ktoré mali obrovské rozmery. Najprv sme nemali žiadne zariadenie, ktoré by nám pomohlo pri balení. Prevodovky pre poľnohospodárske kombajny sa balili do debien ručne a vážili približne 60 kilogramov. Predstavovali veľkú logistickú výzvu. Všetko sa spracovávalo perom na papieri. Často sa na­ kladalo dlho do noci, po sobo­ tách a neraz aj v nedeľu. Niekedy som mal chuť rozbehnúť sa ku

80

GETRAG

home of transmissions

Walter Tschürtz začal učňovský odborný výcvik v spoločnosti GETRAG ako obchodný asistent v roku 1965 a potom nastúpil do oddelenia predaja. V roku 1970 prestúpil do logistickej oblasti na výstupe, kde pracoval až do odchodu do dôchodku v roku 2013.

kolegom za strojmi v oddelení výroby a popohnať ich v práci, aby sme diely dostali o niekoľko hodín skôr. Raz som však pocho­ pil, že oddelenie logistiky začína pracovať až vtedy, keď ostatní kolegovia skončia svoju prácu.

V tomto období sme sa stali omnoho profesionálnejšími aj v mnohých iných oblastiach.

Ale keď v roku 1982 Tobias Hagenmeyer nastúpil na pozíciu generálneho riaditeľa, urobil v spoločnosti niekoľko zmien. V prvom rade nechcel, aby sme sa zameriavali len na Európu. Mňa a niekoľko ďalších ľudí poslal na miesta ako je Japonsko a

povedal: „Pozrite sa na Toyotu a jej dodávateľov.“ Rýchle sme si uvedomili, že od ostatných sa v ničom neodlišujú. Len všetky ich kroky boli precízne opísané. My sme ešte stále mali celkom ležérny prístup a preskočili sme krok nejakého procesu, ak to vyhovovalo požiadavkám výroby. Doteraz to celkom fungovalo, ale ako sme sa rozrastali a stali sme sa medzinárodnou spoločnosťou, úlohy sa stávali zložitejšími. Neustále sme sa snažili op­ timalizovať zásielky. Jedným komponentom bolo vybudovanie centrálnej logistickej oblasti, ktorá zásobovala všetky naše ne­ mecké závody. Vďaka jednej veci sme ušetrili skutočne veľa času. Neustále sme pracovali aj na inováciách pre nákladné automo­ bily. Namiesto balenia prevodo­ viek do štandardných drevených debien ich teraz balíme do plastových prepraviek, ktoré sa aj ľahko stohujú. Ušetrilo nám to veľa priestoru a pohonných hmôt a v tomto období sme sa stali omnoho profesionálnejšími aj v


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

mnohých iných oblastiach. Bolo to možné hlavne vďaka tomu, že nám vedenie dosť dôverovalo a mohli sme si veci vyskúšať, ale takisto aj vďaka veľkým investíci­ ám spoločnosti do školení. Spoločnosť GETRAG – vždy som bol oddaný na 150 percent. Dokonca aj dnes, po 48 rokoch práce v spoločnosti, nedokážem úplne odísť. Niekoľko týždňov som strávil v Bari, kde som pre­ pravným konsolidátorom radil v oblasti logistických stratégií. Znamená to, že ešte stále som v kontakte s bývalými kolegami a so spoločnosťou GETRAG. A stále ma to baví!

home of transmissions

GETRAG

81


Muž, na ktorého slovo sa dalo spoľahnúť Hermann Hagenmeyer pokračoval začiatkom osemdesiatych rokov v budovaní ďalšieho rastu spoločnosti. Nanešťastie už nie je medzi nami, aby mohol osláviť slávnostné otvorenie piateho závodu v Bad Windsheime. Zakladateľ spoločnosti zomrel 19. apríla 1982 vo veku 68 rokov. Jeho pamiatku si uctili významní predstavitelia politického a podnikateľského života.

h

Závod v Bad Windsheime

82

GETRAG

home of transmissions

ermann Hagenmeyer sa však nezameral len na Ďaleký vý­ chod. Už čoskoro sa budú dať dobyť nové trhy na západe. Za­ kladateľ spoločnosti však chcel najprv vybu­ dovať dostatočné výrobné kapacity na ďalšiu expanziu a internacionalizáciu spoločnosti GETRAG. Človek narodený v Schweinfurte je už od roku 1935 občanom Ludwigsburgu. Ale k jeho frankofónnemu domu ho stále pútali pevné korene. V roku 1980 sa rozho­ dol vybudovať nový závod na komponenty v Bad Windsheime, budúci FZ Fränkisches Zahnradwerk. Dlhoročná miestna spoločnosť práve ohlásila bankrot. Spoločnosť GETRAG dostala príležitosť prevziať jej zamestnancov a zabezpečiť zachovanie pracovných miest. Základný kameň sa slávnostne poklepal v júni 1981 a zakladateľ spoločnosti často osobne sledoval postup stavebných prác. Hermann Hagenmeyer už mal však podlo­ mené zdravie a slávnostného otvorenia 8. júna 1982 sa nemohol zúčastniť.


V roku 2002 bol v novom ústredí v Untergruppenbachu odhalený kamenný pamätník na počesť 20. výročia úmrtia Hermanna Hagenmeyera

Hermann Hagenmeyer zomrel 19. apríla 1982 v Ludwigsburgu. Na pohrebe, ktorého sa o tri dni okrem zamestnancov zúčast­ nilo aj mnoho predstaviteľov politického a podnikateľského života, Ferdinand „Ferry“ Porsche povedal: „Hermann Hagenmeyer bol veľmi charizmatický človek a vďaka bystré­ mu úsudku si vždy vyslúžil veľký rešpekt od každého, s kým sa stretol. Bol mužom, na ktorého slovo sa dalo spoľahnúť“ Hagenmeyer senior pripravoval generačnú výmenu v manažmente spoločnosti GETRAG už dlho. Jeho syn Tobias Hagenmeyer na­ stúpil do spoločnosti v auguste 1977 ako jej oprávnený zástupca. Predtým mnoho rokov získaval „praktické“ skúsenosti na rôznych pozíciách v nemeckom priemysle.

home of transmissions

GETRAG

83


1982 –2000 Úsvit informačného veku. Kvôli preplneným centrám miest chytili kompaktné autá druhý dych. Stále viac nemeckých spoločností sa okrem úspešného vývozu do zahraničia venuje aj budovaniu výrobných závodov v zahraničí. Aj spoločnosť GETRAG si buduje globálnu pozíciu a pritom ostáva rodinným podnikom.


Tobias Hagenmeyer za pracovným stolom v Ludwigsburgu

home of transmissions

GETRAG

85


86

GETRAG

home of transmissions


Mladý muž, choď na západ! Spoločnosť GETRAG si DOKÁZALA udržať nezávislosť aj po smrti zakladateľa spoločnosti. Vďaka oddanosti mnohých zamestnancov. Napríklad ako pri vstupe na trh v USA.

„Lamont and GETRAG Gear Company“ USA, rok 1982

Tobias Hagenmeyer, Jay Sailer, Herbert Roth

k

eď Tobias Hagenmeyer prevzal v roku 1982 vedenie spoločnosti GETRAG, mal 27 rokov. Rodinný podnik, nemecký stredne veľký podnikateľský subjekt na ceste k medziná­ rodnej spoločnosti, dodávateľ prevodoviek pre BMW, Opel a Mercedes – všetky tieto atribúty spolu súviseli a pre spoločnosť z Ludwigsburgu otvárali vynikajúcu perspek­ tívu pre to, aby sa stala nepostrádateľnou súčasťou trhu dodávateľov pre automobilový priemysel. To bolo aspoň cieľom Tobiasa Hagen­meyera. Našli sa interní aj externí skeptici, ktorí pochybovali o tom, či Hagen­ meyer junior zvládne úlohu, ktorú mu zane­ chal jeho otec. Zakladateľ spoločnosti však na túto úlohu svojho syna strategicky pripra­ vil. Tobias Hagenmeyer svoje učňovské roky opisuje takto: „Môj otec poznal svoj zdra­ votný stav a vždy na mňa tlačil, aby som do spoločnosti nastúpil čím skôr. Znamenalo to,

že moje vysokoškolské vzdelanie neprichá­ dzalo do úvahy. Namiesto neho som získal čisto praktické vzdelanie: v Dresdner Bank, v audítorskej firme Schwäbische Treuhand, v spoločnostiach BMW a Mercedes, na každom mieste približne desať mesiacov. Študoval som technickú, ale aj komerčnú stránku. Môj otec hovoril: potrebuješ široké spektrum vedomostí. Nemusíš byť odborníkom, tých si zamestnáš. Ale o všetkom musíš vedieť aspoň niečo.“ Napokon som do spoločnosti nastúpil, keď som mal 22 rokov. Veci sa naozaj začali diať od augusta 1977. Otec mi dal od úplného začiatku veľa voľnosti. Povedal: keď príde nový zákazník, bude to tvoj zákazník. Môžeš sa ma pýtať na čokoľvek. Ale nepočítaj s tým, že ťa budem viesť za ruku. Za kladenie otázok si zodpovedný sám. Okamžite mi dôveroval, čo pre mňa ako pre syna bolo pochopiteľne fantastické.

home of transmissions

GETRAG

87


Prvou oficiálnou udalosťou bolo slávnostné otvorenie štvrtej nemeckej pobočky. Závod FZ Fränkische Zahnradfabrik v Bad Windsheime bol slávnostne otvorený v júni 1982. Hlavným dôvodom pre výber tohto miesta boli kvalifikovaní špecialisti, ktorých mohla spoločnosť GETRAG získať prakticky ihneď z nedávno zbankrotovanej spoločnosti Schmotzer, ktorá sa špecializovala na poľnohospodárske stroje. Nastavenie kurzu pre rast v zložitej ekonomickej situácii – s týmto druhom anticyklickej stratégie mal Hermann Hagenmeyer už dostatok úspešných skúseností. Teraz, po skončení nemeckého hospo­ dárskeho zázraku, aspoň z dvoch ropných kríz v rokoch 1973 a 1979. V Západnom Nemecku bolo v roku 1982 viac ako 1,8 milióna nezamestnaných a miera nezamestnanosti bola 7,5 percent. Na cestách medzi Severným morom a Alpami bolo 24 miliónov osobných automobilov. V USA ich bolo päťkrát viac a Hermann Hagenmeyer už v minulosti prejavil záujem o tento obrovský trh, spomína si jeho syn Tobias: „Keď môj otec ešte žil, povedal mi: musíme urobiť niečo v Amerike a je mi jedno, čo to bude. Odpovedal som: OK, ale skôr, než začneme plniť Coca-Colu, by sme sa možno mali zamerať na výrobu prevodoviek a ozubených kolies. Potom sme sa pokúsili posvietiť si na USA. V USA v podstate neexis­ tovali manuálne prevodovky, na ktoré sme boli zvyknutí a my sme zase nemali v sortimente žiadne automatické prevodovky. Výroba ozubených kolies sa zdala byť samozrejmosťou.“

88

GETRAG

home of transmissions


Tobias Hagenmeyer od roku 1980 aj s niekoľkými zamestnan­ cami neustále lietal cez Atlantik a navštevoval výrobné závody. „Výroba prevodoviek potrebuje partnerstvo“ – to bolo motto môjho otca. Je to dôležité, pretože prevodovky sa skladajú až z 250 samostatných komponentov a sú mimoriadne zložité. Aby mali tichý chod a dlhú prevádzkovú životnosť, musia sa vyrábať s čo najvyššou presnosťou. Tieto požiadavky sa dajú splniť len v úzkej spolupráci so zákazníkmi, teda s výrobcami motorov a automobilov. Tobias Hagenmeyer sa riadil filozofiou svojho otca: Partnerstvo by nám mohlo pomôcť dostať sa aj na neznámy trh v USA. Po mnohých pokusoch nájsť správneho partnera bol v júni neďaleko Filadelfie založený spoločný podnik pod názvom „Lamont and GETRAG Gear Company Inc.“. Na začiatku mal 27 zamestnancov. Spoločne kúpili prvé moderné stroje, objednávky však ešte nemali. Spoločný nemecko-americký podnik sa do svojho prvého projektu pustil v roku 1982: Spoločnosť v mene výrobcu naftových motorov CUMMINS vyrobila až 600 000 ozubených kolies pre riadiacu jednotku motora pre malý Cummins typového radu B a C.

home of transmissions

GETRAG

89


GETRAG IDE DO AMERIKY Partnerstvom so spoločnosťou Lamont sa vstup podaril. V roku 1983 bola založená aj nezávislá spoločnosť GETRAG Gears of North America Inc., GGONA, pôvodne s tromi zamestnancami.

t

áto pobočka sa nachádzala v Troy, predmestí Detroitu, v hlav­ nom meste automobilového priemyslu USA, známom aj ako Motown alebo Motor City. Spoločnosť GETRAG chcela byť v blízkosti potenciálnych zákaz­ níkov, pretože svoje centrály v Detroite majú všetci traja najväčší výrobcovia automobilov v krajine: General Motors, Chrysler a Ford. Spo­ ločnosť GGONA rýchle rástla, medzi jej pro­ dukty v tej dobe patrila prevodovka typu 290 pre GM, typ 282 pre Pontiac, typ 243 pre Ford Sierra a typ 360 pre Chrysler LCV. Spoločnosť GETRAG rýchle rozširovala svoje kapacity v Severnej Amerike, aby tento úspech zúročila. Vývojové stredisko GETRAG Engineering Center (GEC) bolo v októbri 1985 slávnostne uvedené do prevádzky v Sterling Heights, vo vzdialenosti len niekoľko kilometrov. O rok

Vývoj produktu v Sterling Heights

90

GETRAG

home of transmissions

neskôr nasledoval prvý výrobný závod spo­ ločnosti v USA, GETRAG Transmission Plant (GTP), v meste Newton v Severnej Karolíne, do ktorého sa už presťahovali kolegovia z „The Lamont and GETRAG Gear Company“. Za tento rast môžeme z veľkej časti ďakovať práci Friedemanna Strassera a jeho tímu. Do spoločnosti nastúpil v roku 1985 ako manažér pre export a predaj a vyše 20 rokov bol zodpo­ vedný za obchodovanie spoločnosti GETRAG v Amerike až do predaja podnikania s nápra­ vami v roku 2011. Na juhu USA potom spoloč­ nosť GETRAG podnikala so starými známymi z domu: Závod BMW v Spartanburgu je vzdia­ lený len hodinu a pol jazdy. Vďaka rastúcemu medzinárodnému obchodovaniu zaznamenala spoločnosť GETRAG v roku 1986 ročný obrat 615 miliónov nemeckých mariek, pričom mala takmer 3 700 zamestnancov.

Závod GETRAG na výrobu prevodoviek v meste Newton


home of transmissions

GETRAG

91


Súčasníci

„Tímová práca je jedinečná“ Bahman hagshanas

rvou objednávkou, ktorú spoločnosť GETRAG získala v USA, bola 5-rých­ lostná prevodovka pre Pontiac Fiero. Prevodovka bola vyvinutá v Ludwigsburgu a spoločnosť General Motors ju chcela otesto­ vať v USA. Takže ma tam poslali ako jedného z vývojárov, aby som sa zúčastnil na týchto testoch. S mojím kolegom v USA Harrym Reddingom sme zároveň hľadali malú kanceláriu. Začali sme tak, že Harry doniesol z domu sto­ ličky a telefón. Pán Hagenmeyer senior povedal svojmu synovi Tobiasovi: „Choď do USA. Choď do USA, to je skutočný trh!“ A bolo to tak, ale nie pre manuálne prevodovky. Nanešťastie. V USA má 95 percent všetkých osobných automobilov automa­ tickú prevodovku, len päť percent má manuálnu. V tej dobe boli General Motors a Chrysler jediné spoločnosti, ktoré pre osobné

92

GETRAG

home of transmissions

Bahman Hagshanas začal v roku 1973 montovať motocyklové prevodovky v Ludwigsburgu a v roku 1983 sa presunul do USA ako testovací inžinier. Následne pomáhal pri budovaní vývojového strediska GETRAG Engineering Center v Sterling Heights.

automobily ponúkali manuál­ ne prevodovky a obidve boli od konkurencie. Ale mohla by to byť naša príležitosť rásť ako výrob­ ca prevodoviek. Neskôr sme si uvedomili, že pre nás tam nee­ xistoval žiadny trh manuálnych prevodoviek. Horúčkovito sme hľadali uplatnenie s iným

produktom a príležitosť sme objavili v pohone zadnej nápravy. Prvou objednávkou, ktorú sme dokázali dotiahnuť do konca, bola zadná náprava pre Corvettu, 30 000 kusov ročne. Bolo to lepšie ako nič a začali sme vyrábať zadné nápravy a volanty. Potom nasle­ dovali objednávky od spoločnosti Cadillac a mnohých ďalších. Keď v roku 2011 spoločnosť GET­ RAG predala americkú pobočku GETRAG Corporation, z 30 000 zadných náprav pre Corvettu už bolo 1,6 milióna.

Choď do USA, to je skutočný trh! A bolo to tak, ale nie pre manuálne prevodovky. Nanešťastie.

Nemecké strojárenské knowhow bolo a stále je v USA veľmi oce­ ňované. Vôbec nebolo dôležité, že mnoho ľudí v spoločnosti GETRAG spočiatku nevedelo rozprávať po anglicky. Tímová práca v spoločnosti GETRAG bola vždy jedinečná. Fungovala dobre, dokonca aj cez Atlantik. Keď som niečo potreboval z Nemecka a telefonoval som tam večer, odpo­ veď som dostal nasledujúci deň.


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

home of transmissions

GETRAG

93


Produkty

AMERICKÝ SEN

94

GETRAG

home of transmissions

V polovici roka 1993 začala spoločnosť General Motors hľadať dodávateľa prevodoviek pre piatu generáciu športového auto­ mobilu Corvette (C5). Dodaný mal byť tento produkt: pohon nápravy s hnacím ústrojenstvom vo forme transaxle. Spoločnosť GETRAG získala súhlas na výrobu, keď jej koncept a návrh zvíťazili pred konkurenčnými. Objednávka na sériovú výrobu bola spečatená podaním rúk.

poločnosť GETRAG vyvinu­ la pohon nápravy typu 625 s krútiacim momentom 6 000 Nm na vencovom ozubenom kolese pre predozadnú montáž ako modul, ktorý sa prostredníctvom príruby môže namontovať na manuálnu alebo automatickú prevodovku. Mal extrémne ľahký mechanický samosvorný diferenciál. Dokázali sme to vďaka inovatív­ nemu bloku diferenciálu, vyrobenému z hliní­ kového materiálu, používaného v letectve.

Corvette C5 spôsobil, že spoločnosti GETRAG začali venovať pozornosť aj ďalšie americké automobilové spoločnosti. Typ 625 znamenal začiatok novej obchodnej jednotky v Spoje­ ných štátoch, zameranej na „pohon nápravy a komponenty pre všetky kolesá“.

Uvedenie na trh:

1996

Corvette C5 bola uvedená na trh koncom roka 1996 a médiá boli ohromené: Pohon nápravy Corvetty bol omnoho tichší ako predtým. Jeden z najpozitívnejších komentá­ rov bol: „Toto nemôže byť skutočná Corvetta, veď pohon nápravy vôbec nepiští!“ Úspech

Typ prevodovky:

Pohon nápravy

Konštrukcia:

Transaxle

Stručný prehľad

GETRAG Typ 625

Krútiaci moment 6 000 Nm na vencovom (max.):

ozubenom kolese 

Namontovaná v:

Corvette C5 a C6


Corvette C5


My to robíme lepšie Časy sa menia. Pre spoločnosť to znamená prispôsobiť sa, ale nestratiť svoj smer. Tobias Hagenmeyer v polovici osemdesiatych rokov zaviedol holistické riadenie organizácie. Spolu s generálnym riaditeľom Dieterom Schlenkermannom vypracoval víziu pre GETRAG.

s Spoločnosť GETRAG oslavuje 50. výročie

poločnosti, ktoré sa chcú dlho­ dobo venovať podnikaniu, musia neustále objavovať samé seba. Spoločnosť GETRAG sa stala veľkou spoločnosťou vďaka požiadavkám zákazníkov na mobilitu od roku 1935: najprv nemecké trhy, potom európske, ázijské a americké. Zakladateľ spoločnosti Hermann Hagenmeyer vždy dokázal promptne identifi­ kovať zmeny na trhoch a podľa toho smerovať

Tobias Hagenmeyer pri oficiálnom prejave (vľavo) a pri konverzácii s Dieterom Schlenkermannom (vpravo), ktorý začal pracovať pre spoločnosť v roku 1975. Od roku 1986 bol členom predstavenstva. V rokoch 2001 až 2009 zastával pozíciu generálneho riaditeľa GETRAGu.

96

GETRAG

home of transmissions

svoju spoločnosť. Jeho syn Tobias sa rozho­ dol vstúpiť na americký trh a čeliť mnohým konkurentom. Počas prvých 50 rokov stavala spoločnosť GETRAG na solídnych základoch hodnôt, ktoré boli výrazne formované podnikateľskou osobnosťou Hermanna Hagenmeyera: rýchle rozhodnutia, vysoké povedomie o kvalite, vysoká úroveň tímového ducha a partnerstvo.

Ale bola spoločnosť dobre pripravená na budúcnosť? Spoločnosť po jadrovej katastrofe v Černobyle stratila určitú časť viery v technológie. Do popredia sa pretláčala aj ochrana životného prostredia. Stručne: svet sa stal zložitejším. Tobias Hagenmeyer vyko­ nal reštrukturalizáciu spoločnosti GETRAG v roku 1988. Všetky spoločnosti skupiny a pobočky sa sústredili pod „organizáciu integ­ rovaného manažmentu“. Prvýkrát spočívali


manažérske zodpovednosti spoločnosti na mnohých pleciach. Tobias Hagenmeyer sa ujal vedenia ako predseda a bol zodpovedný za vývoj produktu a predaj. Norbert Velm bol teraz zodpovedný za financie a Dieter Schlenkermann sa spolu s Tobiasom Hagen­ meyerom stal zodpovednými za personalis­ tiku, controlling a výrobu. Pre Tobiasa tieto zmeny v spoločnosti GETRAG nepredstavo­ vali rozpor s dedičstvom jeho otca: „Niekoľko mesiacov pred smrťou mi otec povedal: nikdy netrvaj na veciach, ktoré som kedysi urobil zo sentimentálnych dôvodov. Veci sa časom menia a ty sa v každej situácii musíš rozhodovať z perspektívy aktuálneho stavu. Nemôžem rozhodovať o veciach po mojej smrti a vedieť že ostanú správnymi. Zmenia sa a ty musíš mať voľnosť príslušnej zmeny.“ Technologické zmeny v osemdesiatych rokoch vyrážali dych: Osobné počítače si našli cestu do konštruktérskych oddelení a kancelárií. Golf, Kadett atď. potvrdili, že kompaktné automobily si v Nemecku vybu­ dovali pevnú pozíciu. Prenosné telefóny do auta, ktoré vážili takmer sedem kilogramov, si vodiči brali na služobné cesty. S úsvitom informačného veku aj nový manažment pochopil, že musí aktívne komunikovať identitu spoločnosti. Cesta bola jasná: „Pre spoločnosť GETRAG potrebujeme víziu, ktorá zamestnancom, zákazníkom a

partnerom ukáže, kam naša spoločnosť smeruje.“ Táto vízia potom môže byť zákla­ dom pre budúce podnikateľské rozhodnutia a odzrkadľovať kultúru spoločnosti GETRAG a hodnoty zakladateľa spoločnosti. Novú víziu vypracovali Tobias Hagenmeyer a Dieter Schlenkermann, ktorý medzitým postúpil na pozíciu generálneho manažé­ ra, spolu s 250 manažérmi. Podporovala a dokumentovala spoločný rast personálu spoločností GETRAG, ZWN, FZ a GGONA. Po 16 mesiacoch vyčnievalo nad všetky názory a hlavné princípy jedno prehlásenie: My to robíme lepšie! Toto bol názov firemnej vízie spoločnosti GETRAG: „My“ znamená pocit súdržnosti, „to robíme“ znamená proaktívny charakter spoločnosti a „lepšie“ znamená záväzok každého zamestnanca zlepšovať spoločnosť a rozvíjať ju. Pretože „najvyš­ ší potenciál spoločnosti sú jej ľudia“, ako skonštatoval Dieter Schlenkermann v roku 1990 pri predstavovaní novej vízie.

Osem hlavných huslí symbolicky predstavovalo osem vedúcich princípov firemnej vízie

home of CORPORATE transmissions STORY

GETRAG

97


Súčasníci

„Pretože robíme viac než len prevody“

Claudia Rath, výkonná tajomníčka, práve nastúpila do spoločnosti GETRAG v júli 1990, keď bola zverejnená firemná vízia „My to robíme lepšie!“.

claudia rath

redstavenstvo časom pochopilo, že auto­ mobilový sektor a dodávateľský prie­ mysel sa musia transformovať. Požiadavky na kvalitu by sa zvýšili, cenový tlak by výrazne vzrás­ tol, ale rástla by aj spoločnosť GETRAG a jej rast by pokračoval. Potrebujeme spoločnú identitu, ktorú by sme mohli oznámiť každému a ktorá by odpovedala na otázku: čo pre vás spoločnosť GETRAG skutočne znamená? GETRAG je spoločnosť, ktorá sa vždy veľmi silno spoliehala na angažovanosť svojich zamest­ nancov. Na vývoji firemnej vízie vtedy spolupracovalo viac ako 250 manažérov. Potom bola predstavená všetkým zamest­ nancom, ktorých bolo viac ako tri a pol tisíc, na šiestich veľkých podujatiach v nemec­ kých pobočkách Ludwigsburg, Neuenstein, Bad Windsheim a Rosenberg. Tobias Hagen­ meyer a Dieter Schlenkermann presvedčivo vysvetľovali, prečo

98

GETRAG

home of transmissions

túto víziu potrebujeme a čo pre každého z nás znamená. Osem hlavných huslí predstavova­ lo osem hlavných princípov. Symbolizovali zamestnancov, dodávateľov, životné prostredie, rodinu, akcionárov, zákazníkov, spoločnosť a produkty. Husle sú cennou a základnou časťou or­ chestra. Tento motív vyjadroval,

Patrili ste k spoločnosti a boli ste súčasťou jej úspechu. Som presvedčená, že zamestnanci mali z týchto podujatí veľmi dobrý pocit.

že husle a spoločnosť GETRAG majú veľa spoločného: tradíciu, kultúru, kvalitu, precíznosť, harmóniu, know-how, dokona­ losť, perfektnú formu a mnoho ďalšieho. Súčasťou podujatí bola multimediálna prezentácia so zobrazením strhujúcich obráz­ kov zamestnancov vo všetkých závodoch, sprevádzaná hudbou. Podporný program vyvrcholil výstavou prevodoviek a auto­ mobilov. Prvýkrát v histórii spoločnosti GETRAG sme zamestnancov oboznámili s impozantným sor­ timentom produktov a kvalitnými produktmi, ktoré ponúkame zákazníkom. Predstavili sme im, kto patrí k našim zákazní­ kom a v ktorých automobiloch sa používajú naše prevodovky. Boli sme na to patrične hrdí: pozrite, toto sú výsledky práce nás všetkých! Nesmierne hrdá som bola dokonca aj ja, hoci som do GETRAGu nastúpila len pred tromi mesiacmi, ale pomyslela som si: Úžasné! Pozrite sa, čo


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

dokážeme. Omnoho viac než len prevody. Mnohí z nás prvýkrát skutočne zažili pocit, že „My“ presiahlo našu vlastnú pobočku. Po skončení dňa dostal každý zamestnanec balíček ako suve­ nír: malé husličky v husľovom puzdre, vedúce princípy a ich vysvetlenie a samolepku „My to dokážeme lepšie“. V balíčku bolo aj úplne prvé vydanie nášho zamestnaneckého časopisu „VISION“, v ktorom bol vysvetlený cieľ firemnej vízie a ktorý záro­ veň tvoril aj míľnik následných hĺbkových stretnutí tímov, ktoré sa konali pravidelne.

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

iné, nie je to v rozpore? V spoloč­ nosti GETRAG to podporovalo aj diskusiu a komunikáciu. Predstavenie firemnej vízie bolo v spoločnosti GETRAG záro­ veň začiatkom štruktúrovanej firemnej komunikácie. Som veľmi hrdá, že som potom mohla pokračovať vo vývoji zamest­ naneckého časopisu „VISION“, ktorý sme pravidelne vydávali vo všetkých jazykoch, ktorými sa v období 1994 - 2010 hovorilo vo všetkých pobočkách spoločnosti GETRAG. Neskôr bol nahradený časopisom „SHIFT“.

Zamestnanci sa v ten deň cítili mimoriadne poctení: patríte k spoločnosti a ste súčasťou jej úspechu. Mnohí z nás mali z tohto podujatia veľmi príjemný pocit a boli sme nesmierne motivovaní. Manažment bol po­ tom pochopiteľne často kriticky posudzovaný na základe firemnej vízie: Naša vízia hovorí toto a tamto. Ale teraz robíme niečo

GESCHICHTE homeUNSERE of transmissions

GETRAG

99


Produkty

Priečna, kompaktná, hydraulická

revodovka typu 815 bola navrhnutá spoločnosťou Audi (interné označenie VW: C90). Manuálna prevodovka v pozdĺžnom usporiadaní mala súkolesie s dvojitým hriadeľom a centrálnym diferenciálom (Torsen). Diferenciál prednej ná­ pravy bol integrovaný do bloku a spojka bola umiestnená vpredu. Prevodovka GETRAG typu 815 sa vyrábala vo veľkých množstvách. V roku 2002 prekročil počet pre­ vodoviek vyrobených v závode v Neuensteine 500 000 kusov.

100

GETRAG

home of transmissions

Stručný prehľad

GETRAG Typ 815 Uvedenie na trh: 1990 Typ prevodovky: Manuálna prevodovka Konštrukcia:

Pozdĺžna

Počet prevodov: 6+R Krútiaci moment 430 Nm (max.): Namontovaná v: Audi A4, A6, A8, S4, S6,RS4 a VW Passat

Prvé priečne manuálne prevodovky GETRAG sa do sériovej výroby veľkého rozsahu dostali v roku 1998. Kompaktný dizajn si vyžadoval nezvyčajné súkolesia a úplne prvýkrát sa použilo hydraulické CENTRÁLNE VYPÍNANIE.

rvým veľkosériovým projektom spoloč­ nosti GETRAG pre manuálne prevo­ dovky s priečnym usporiada­ ním bola prevodovka typu 287. Zároveň znamenala aj začiatok nášho závodu v meste Bari na juhu Talianska. Na jej vývoji úzko spolupracoval celý tím, zložený zo zástupcov vývoja, plánova­ nia výroby, nákupu a predaja. Aktivovala sa úzka a priama komunikácia medzi rôznymi oddeleniami. Súkolesie typu 287 bolo kvôli kompaktnému mon­ tážnemu priestoru rozdelené na troch hriadeľoch v nezvyčajnom usporiadaní. Prvý a druhý prevod boli namontované na krátkom hriadeli hnacieho hriadeľa s výstupom cez ovládací mecha­ nizmus tretieho prevodu. Tretí a štvrtý prevod sa nachádzali na hnacom hriadeli a piaty prevod

so spiatočkou boli na výstupnom hriadeli. Spojka bola ovládaná hydraulickým centrálnym vypí­ nacím mechanizmom, ktoré bolo v prevodovke GETRAG použité prvýkrát. Medzi ďalších zákazní­ kov patrila aj spoločnosť Rover, ktorú koncom deväťdesiatych rokov prevzala skupina BMW. Stručný prehľad

GETRAG Typ 287 Uvedenie na trh: 1998 Typ prevodovky: Manuálna prevodovka Konštrukcia:

Priečna

Počet prevodov: 5+R Krútiaci moment 230 Nm (max.): Namontovaná v: Opel Vectra, Zafira, Astra, ale aj v modeloch Saturn a Pontiac


Audi A4


Súčasníci

„Benzín prúdiaci v našej krvi a technologický priekopník“

Manfred Greiner po dokončení štúdia strojného inžinierstva v roku 1982 nastúpil do spoločnosti GETRAG ako testovací inžinier. Dnes je hlavným inžinierom pre prototypy a testovanie v ústredí spoločnosti v Untergruppenbachu.

Manfred greiner

eď som nastúpil do spoločnosti, vládol v nej skutočný opti­ mizmus. Zo začiatku sme sa oblasti testovania veno­ vali len dvaja. Riešili sme návrhy prevodov, hluk, radenie prevo­ dov, prevádzkovú životnosť ložísk a mnoho ďalších vecí. Spoloč­ nosť GETRAG mala nesmierne rozmanité portfólio produktov, od manuálnych prevodoviek po motocyklové prevodovky a rôzne produkty potrebné pre vysoko motorizované vozidlá. Našou silnou stránkou bolo, že sme ni­ kdy nevyvíjali prevodovky len pre jedného zákazníka alebo jeden segment vozidiel. Dnes dodávame prevodovky s krútiacim momentom medzi 100 a 800 Newton metrov. V roku 2004 sme pokročili od automa­ tizovaných manuálnych prevo­ doviek po úplne automatické dvojspojkové prevodovky. Pre nás to bolo nesmierne vzrušujúce

102

GETRAG

home of transmissions

obdobie, ktoré nám umožnilo dosiahnuť veľký technologický pokrok. Avšak bez ohľadu na to, či ide o automatickú alebo manuálnu prevodovku: Je vzru­ šujúce vidieť a zažiť, čo všetko prevodovka dokáže. V prevodovke sa celý krútiaci moment vyrobe­ ný motorom prenáša z jedného ozubeného kolesa na druhé cez dva alebo tri zuby, široké len niekoľko centimetrov. V priebehu rokov sme si vybudo­ vali silný vzťah k objednávkam. Vieme, čo chcú naši zákazníci a vždy sme sa snažili splniť ich priania a špeciálne požiadavky. Často sa to týkalo vlajkových lodí výrobcov automobilov, ako sú BMW M alebo Porsche Turbo. Niekoľko tisíc prevodoviek pre špičkové automobily znamená niečo úplne iné ako veľkosériová výroba miliónov kusov. Ale pre­ cíznosť a kvalita, aké si vyžaduje prémiový produkt, sú ešte dôle­ žitejšie pri veľkých množstvách,

Kľúčom k úspechu našich produktov je spôsob našej spolupráce.

kde by malá chyba mohla mať veľké následkya viesť k výrazným nákladom. Naša precíznosť a kvalita sú založené na včasnej a presnej koordinácii medzi kolegami z oddelení vývoja produktu a výroby. Výrobné podmienky sa berú do úvahy na začiatku vývoja prevodovky, takže v budúcnosti


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

nespôsobujú komplikácie. Je to jediný spôsob, ako si udržať „štíhlosť“ a efektívnosť. Kľúčom k úspechu našich produktov je kultúra spoločnosti GETRAG, spôsob našej spolupráce. Pre spoločnosť GETRAG je nes­ mierne dôležité vyvíjať a vyrábať najmodernejšie prevodovky. V súčasnosti to znamená znižova­ nie spotreby energie, emisií CO2 a vplyvu na životné prostredie. Prevodovky musia zohrávať svo­ ju úlohu. Ako hovorí porekadlo, mnoho ľudí v našej spoločnosti má „benzín v krvi“. Ja si však myslím, že v dnešných dňoch sa dynamika jazdy a príjemný pocit z jazdy dajú dosiahnuť aj s men­ šími motormi alebo hybridnými vozidlami so zodpovedajúcimi prevodovkami.

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

komponent alebo kábel, snáď okrem spínača spiatočky. Teraz sa v nich používa široká škála elektromechanických a elek­ tronických komponentov, ako aj riadiace jednotky a softvér. Vyžaduje si to úplne rozdielne chápanie systémov a dokonalú spoluprácu medzi rôznymi oddeleniami. A preto je naša práca rovnako vzrušujúca, ako v roku 1982.

Z technologickej perspektívy sme priekopníkmi. Pred 30 rokmi by vodič v prevodovke nena­ šiel prakticky žiadny elektrický

home of transmissions

GETRAG

103


Produkty

ŠESŤ PREVODOV PRE BMW

Typ 286 bol pre GETRAG prvou 6-rýchlostnou manuálnou prevodovkou a bola to technologická špička. Prevodový pomer 6. stupňa bol navrhnutý ako rýchlobeh. Typ 286 obsahuje celý rad inovácií: v prvom a druhom prevode boli prvýkrát nainštalované synchronizačné krúžky s trojitým kužeľom a v treťom a štvrtom prevode synchronizačné krúžky s dvojitým kužeľom. Stručný prehľad

GETRAG Typ 220 Stručný prehľad

Uvedenie na trh: 1990

GETRAG Typ 286 Uvedenie na trh: 1990

Typ prevodovky: Manuálna prevodovka

Typ prevodovky: Manuálna prevodovka

Konštrukcia:

Konštrukcia:

Počet prevodov: 5+R

Radová

Krútiaci moment 250 Nm (max.):

Počet prevodov: 6+R Krútiaci moment 560 Nm (max.):

Namontovaná v: BMW typového radu E36 (3 typové rady)

Namontovaná v: BMW 850i ko trecí povrch sa použil rozptýle­ ný slinok. Ďalšou inováciou v oblasti guľôčkových ložísk bola tech­ nológia čistých ložísk. Kvôli zníženiu hmotnosti boli výstup­ ný a predlohový hriadeľ duté. Špeciálne synchronizačné krúžky bránili vytvoreniu takzvaného

104

GETRAG

home of transmissions

„druhého tlakového bodu“ pri radení. Mimoriadnou výzvou pri vývoji bol návrh charakteristic­ kého priebehu síl v radení medzi jednotlivými kulisami radenia. Aby sa zabránilo nesprávnemu radeniu, musel byť vodič schop­ ný vycítiť, v ktorej kulise bola radiaca páka.

Radová

yp 220 bol nasle­ dovníkom typu 240 pre BMW. Pri tejto prevodovke použila spoločnosť GETRAG výrobnú stra­ tégiu, ktorá využila silné stránky nemeckých pobočiek: hriadele boli vyrobené v Neuensteine, ozubené kolesá v Rosenbergu, synchroni­ začné krúžky v Oberstenfelde a konštrukčné prvky radenia a blok v Bad Windsheime. Montáž prebie­ hala v Ludwigsburgu. Prevodové pomery súkolesia boli navrhnuté ako prevody s priamym pohonom. Piaty prevod znovu spájal hnací

hriadeľ priamo s výstupným hria­ deľom, prevodový pomer bol 1,0. Okrem toho boli v automobilových prevodovkách GETRAG prvýkrát nainštalované prvé a druhé prevo­ dy so synchronizačnými krúžkami s dvojitým kužeľom. Prevodovka sa vyznačovala tým, že ovládacie mechanizmy tretieho a štvrtého prevodu boli namontované na predlohovom hriadeli, čím sa zní­ žil hluk na voľnobehu. Bol to prvý projekt s veľkosériovou výrobou pre BMW. V rokoch 1990 – 2006 sme vyrobili viac, než 3,5 milióna prevodoviek tohto typu.


BMW E36


1935–1945

1945–1960

OD počiatkov nášho úspechu

106

GETRAG

Nové ČASY, nové produkty

home of transmissions

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť


Dlhé noci pri Jadranskom mori Spoločnosť GETRAG si vybudovala pozíciu v USA. Od roku 1991 má obchodné zastúpenie aj v meste Nagoja v Japonsku. A rastové plány teraz vedú do južného Talianska. Slávnostné otvorenie spoločnosti GETRAG S.p.A. Rok 1998 v Modugno / Bari Tobias Hagenmeyer víta talianskeho ministra hospodárstva, Azeglio Ciampiho (v strede).

o

bchodné vzťahy s americkým automobilových gigantom General Motors sa od začiatku osemdesiatych rokov vyvíjali dobre. Výsledkom blízkosti vývojového stre­ diska GETRAG Engineering Center v Sterling Heights/Michigan a ústredia GM v Detroite bolo množstvo objednávok. Spoločnosť GM bola ohromená technologickými skúsenos­ ťami inžinierov spoločnosti GETRAG. Spo­ ločnosť GM teraz potrebovala podporu pre svoje automobily strednej triedy, vyrábané v Európe pod značkou Opel a Holden, hlavne v Taliansku. V roku 1995 padlo v spoločnosti GETRAG rozhodnutie: Ideme do Talianska. Herbert Roth, v tej dobe manažér závodu v Bad Windsheime, vytvoril projektový tím, v ktorom po niekoľko mesiacov pracovalo viac ako 50 ľudí. Hľadanie vhodného miesta

napokon skončilo v na ďalekom juhu v Apúlii, na brehu Jadranského mora. Výber padol na Modugno, ležiace neďaleko viac ako 4000 rokov starého prístavného mesta Bari, v kto­ rom mal nemecký priemysel dobrú reputáciu vďaka výrobným zariadeniam pod taktovkou spoločností Bosch a Siemens. Spoločnosť GETRAG kúpila pozemky v tridsať rokov starej priemyselnej oblasti, s energia­ mi, ale bez telefónnej prípojky, ktorá sa mala vybudovať krátko pred otvorením závodu v novembri 1998. Všetko bolo naplánované v Nemecku, len výstavba na zelenej lúke sa uskutočnila v Bari. Objednané už boli aj stroje, chýbalo len približne 800 špecialistov. Herbert Roth, ktorý riadil výstavbu závodu GETRAG v Bari, si spomína na dlhé noci po­ čas fázy výstavby:

Dieter Schlenkermann a Tobias Hagenmeyer sa tešia na fantastický otvárací ceremoniál

home of transmissions

GETRAG

107


108

GETRAG

home of transmissions


„Zo začiatku sme mali len malú kanceláriu v administratívnej budove, skutočná pobočka nebola ničím iným než stavenis­ kom, z ktorého sme navštevovali ľudí. Miestne noviny uverejnili formulár žiadosti o prijatie do zamestnania a následne sme dostali 15 000 žiadostí na 800 pracovných miest. Najprv som musel zamestnať ľudí, ktorí by čítali tieto žiadosti. Dokázali sme si pozrieť 5000 žiadostí, zvyšných 10 000 sme už nezvlád­ li. V novinách sme vydali ospravedlnenie. Potom sme si z 5000 uchádzačov vybrali nových zamestnancov. Z nich sme vybrali 55 a poslali ich do Ludwigsburgu, Neuensteinu, Rosenbergu a Bad Windsheimu, kde sa zúčastnili ročného školenia.“ Títo zamestnanci z novej pobočky sa počas intenzívneho školenia oboznámili s technickým know-how, ale aj s hodnotami spo­ ločnosti GETRAG, aby ich dostali do života na juhu Talianska. Odviezli si dokonca aj slová: „Mahlzeit“ a „Stückliste“ sú aj dnes súčasťou miestneho slovníka. Po spustení výroby 5. augusta 1998 dosiahol ročný obrat spo­ ločnosti GETRAG 1,4 miliardy nemeckých mariek. Spoločnosť mala 5051 zamestnancov (1999).

V Bari sme vybudovali závod s najmodernejšími technológiami

home of transmissions

GETRAG

109


Súčasníci

„Bez Bari by sme to nedokázali“

Franz Semmelbeck

ajlepším obdobím môjho života bolo zakladanie spoloč­ ností a naše rozši­ rovanie. Začiatky v Taliansku. Ak sa spätne zamyslím, zaoberal som sa tromi alebo štyrmi sku­ točne vážnymi krízami. Najväč­ šou krízu v spoločnosti GETRAG bol podľa mňa totálny kolaps v rokoch 1993/94. Bojovali sme o prežitie a minuli sa nám takmer všetky peniaze. A Tobias Hagen­ meyer počas najväčšej krízy povedal: „Páni, musíme rásť! Keď sa objaví najbližšia príle­ žitosť, chcem aby ma prestali vnímať ako malú, ľahko nahradi­ teľnú spoločnosť. Chcem sa stať nepostrádateľným.“ Prvá príležitosť prišla čoskoro po tejto kríze a bola to objed­ návka od spoločnosti General Motors. Bola to nová prevodovka v mimoriadne veľkom objeme. Spoločnosť GM chcela, aby sme išli do Talianska a vyrábali tam.

110

GETRAG

home of transmissions

Franz Semmelbeck má obchodné vzdelanie a súčasťou spoločnosti GETRAG je od roku 1981. Ako manažér finančnej divízie bol dlhodobo zodpovedný za čísla spoločnosti. Podporoval medzinárodný rast spoločnosti a sám sa často aktívne zúčastňoval rokovaní.

Dôvod: V Taliansku predávali mnoho áut a zarábali veľa lír. A bolo nesmierne nepravdepodob­ né, že by sa Taliansko niekedy stalo súčasťou Eurozóny. Takže

Bol to odkaz automobilovému priemyslu. Spoločnosť GETRAG ukázala, že je pripravená vybočiť zo zabehaných koľají ako spoločnosť z Bádenska-Württem­ berska a robiť aj niečo nové.

spoločnosť GM chcela líry minúť v Taliansku na nákup prevodoviek, ktoré sme v krajine vyrobili. Prá­ ve sme prekonali krízu a presne v tom okamihu nás oslovil zákaz­ ník pre takýto typ produktu. Tobias Hagenmeyer mal gu­ ráž presunúť výrobu do Bari. A my všetci sme s tým súhlasili. Pretože sme vedeli, ako rýchlo sa spoločnosť môže dostať do krízy, ak je malá a podniká na obmedzenom trhu. Oceňujem túto guráž, s akou prijal riziko z hľadiska nového produktu, nového zákazníka, v novej krajine a s novým jazykom. Projekt však nebol jednoduchý. Mali sme problémy so zabezpečením kvality a veľkých objemov. A to aj napriek vynikajúcej príprave. Napokon sme však dokázali pre­ konať všetky problémy. Bol to odkaz automobilovému priemyslu. Spoločnosť GETRAG ukázala, že je pripravená vybočiť


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

zo zabehaných koľají ako spoloč­ nosť z Bádenska-Württemberska a robiť aj niečo nové. Bez Bari by sme neskôr nedokázali vytvoriť GETRAG FORD Transmissions, GFT. S Bari a GFT sme už rástli rýchle. Teraz podnikáme glo­ bálne, na celom svete. Sme najväčším nezávislým výrobcom prevodoviek na svete a svoju po­ zíciu chceme ešte rozširovať.

home of transmissions

GETRAG

111


Produkty

Automatizované manuálne prevodovky Projektanti nemuseli manuál­ nemu radeniu prevodov venovať pozornosť, pretože spoločnosť GETRAG dokázala vyvinúť vysoko integrovanú mechanickú a elek­ tronickú prevodovku s optima­ lizovanými nákladmi, cenou a účinnosťou.

poločnosť GETRAG vyvinula automa­ tizovanú šesťrých­ lostnú manuálnu prevodovku pre priečnu inštalá­ ciu do prvej generácie Smartu od spoločnosti Daimler. Prvý dvojsedadlový Smart bol dlhý len 2,50 metra, bol dokonca kratší ako sedan Goggomobil z päťde­ siatych rokov a dodával sa len s jedným prevodovým systémom.

112

GETRAG

home of transmissions

Súkolesie bolo navrhnuté v dvoch skupinách s 3-rýchlost­ nou základnou prevodovkou a 2-rýchlostnou skupinou rozsahov s geometrickými prevodovými pomermi. Radenie bolo elektro­ mechanické, prostredníctvom regulátora prevodov. Suchá spojka bola skonštruovaná ako modul s nastavovacím prvkom opotrebovania a ovládaná elek­ tromechanickým spojkovým me­ chanizmom. Ovládanie motora a prevodovky bolo skombinované

Automatizované manuálne prevodovky (AMT) kombinujú mechanickú účinnosť manuálnych prevodoviek a prevádzkový komfort automatických prevodoviek. AMT sú podobne ako manuálne prevodovky založené na overených a odskúšaných KOMPONENTOCH, na spojke a manuálnej prevodovke.

v riadiacej jednotke, ktorá bola integrovaná do modulu pohonu. Prevodovka typ 431 bola pre spo­ ločnosť GETRAG prvou veľkosé­ riovou výrobou AMT. Až do roku 2008 sa každý rok vyrobilo vyše 100 000 týchto prvých integrova­ ných elektromechanických AMT na svete. Stručný prehľad

GETRAG Typ 431 Uvedenie na trh: 1998 Typ prevodovky: Automatizovaná manuálna prevo­ dovka Konštrukcia: Priečna Počet prevodov: 6+R Krútiaci moment 85 Nm (max.): Namontovaná v: Smart Fortwo


Vedľajšia poznámka Smart Fortwo

Čo je AMT? V AMT sa už ovládanie spojky a radenie prevo­ dov nevykonáva činnosťou nohy a ruky vodiča, ale elektromechanicky alebo hydraulicky ovládanými mechanizmami. Všetky procesy sa monitorujú a ovládajú riadiacou jednotkou. Príslušný prevádzkový stav vozidla, t.j. rýchlosť jazdy a otáčky motora, zaradený prevod a po­ loha pedála akcelerátora sa nestále zazname­ návajú snímačmi. Tieto signály sa vyhodnocujú a prevádzajú do procesu radenia, ktorý sa prispôsobuje aktuálnej jazdnej situácii. Automatizácia umožňuje využitie koncep­ tov s inteligentným hnacím ústrojenstvom s malými a ľahkými manuálnymi prevodovkami a optimalizovanou účinnosťou vrátane nižšej spotreby paliva a menšieho obsahu emisií vo výfukových plynoch. Prevodovka radí v pravý čas, jazda s „nesprávnym“ prevodom je prak­ ticky nemožná. Jazda je uvoľnenejšia, vodič je menej zaťažený a môže sa plne sústrediť na premávku. V porovnaní s konvenčnými manu­ álnymi alebo automatickými prevodovkami je AMT relatívne lacnou alternatívou k znižovaniu spotreby a obsahu emisií. Fyzickou nevýhodou je prerušenie trakčnej sily počas procesu radenia. Preto neočakávame, že AMT budú mať veľkú budúcnosť, pretože vodiči kladú väčší dôraz na komfort pri radení, ktorý sa dá zvýšiť len systémami s radením prevodov pod záťažou.


2000 –2015 Precision. Passion. Partnership. Toto sú kvality, ktoré spoločnosti GETRAG umožnili, aby vyrástla zo svojich koreňov. Tieto kompetencie ostávajú základom nášho rozvoja aj v 21. storočí. Z malého švábskeho rodinného podniku po globálnu spoločnosť s vyhľadávanou techno­logickou expertízou a výrobnými kapacitami v desiatich krajinách na troch kontinentoch.


Stretnutie v ústredí v Untergruppenbachu pri oslavách roka 2002

home of transmissions

GETRAG

115


116

GETRAG

home of transmissions


Trhy sa spájajú Nové milénium je pre spoločnosť GETRAG začiatkom novej éry dôležitej spolupráce. Spoločnosť pracuje na strategickej príležitosti stať sa nepostrádateľnou pre automobilový sektor.

v

šade na svete vítali rok 2000 s veľkým očakávaním. Začal sa úsvit digitálneho veku, ktorý spájal ľudí na celom svete. Výrobné procesy sa v dôsledku digitalizácie rýchle menili takmer v každom sektore. Aj význam softvéru pri výrobe prevodoviek rástol a ovládol automatické prevodovky. Novinári z automobilového odvetvia zvolili Toyotu Yaris za automobil roka 2000 v Európe a v USA toto ocenenie získal Ford Focus. Rok predtým, v roku 1999, získal Focus toto oce­ nenie v Európe. Jedna vec bola jasná: stále viac automobilov sa navrhovalo pre globálny trh. Prečo? Svet sa stal globálnou dedinou. Preferencie spotrebiteľov sa zbiehali stále rýchlejšie. Aby boli bezpečnostné normy a ciele environmentálnej a klimatickej ochrany efektívne, museli byť koordinované medziná­ rodne. Aj automobilový sektor a jeho dodáva­ telia sa museli prispôsobiť tejto situácii. Napriek globalizácii sa vnútroštátne trhy pochopiteľne odlišujú kultúrne, geograficky,

ale aj z hľadiska infraštruktúry. Napríklad v Európe naďalej dominujú manuálne prevo­ dovky. V Severnej Amerike sú nesmierne obľúbené prevodovky s meničom krútiaceho momentu vďaka prebytku krútiaceho mo­ mentu pri štartovaní a príjemnej akcelerácii na diaľnici s dostatkom výkonu. V Japonsku zase vodiči preferujú prevodovky s plynu­ lou zmenou prevodového pomeru, ktoré im umožňujú mimoriadne pohodlnú jazdu vo veľkých mestách so silnou premávkou.

americkým dodávateľom pre automobilový priemysel, spoločnosťou DANA. Spoločnosť DANA vyrábala produkty ako sú kompletné systémy hnacieho ústrojenstva prevažne pre ľahké vozidlá a získala menšinový podiel v spoločnosti GETRAG a jej americkej poboč­ ke, GETRAG Corporation. Toto partnerstvo umožnilo spoločnosti GETRAG rozvíjať nové trhy, posilniť kapitálový základ a ostať pritom nezávislou.

Zvyšujúca sa globalizácia trhov otvorila spo­ ločnosti GETRAG široké možnosti pre nové produkty, nové objednávky, nových zákazní­ kov a nových partnerov, pomocou ktorých by mohla dosiahnuť ambiciózne rastové ciele. Spoločnosť GETRAG s ročným obratom vyše 1,4 miliardy nemeckých mariek (1999) však nedokáže sama uniesť požadované investí­ cie. Pretože automobilový sektor a jeho veľké výrobné zariadenia, často s tisíckami zamestnancov, je mimoriadne náročný na kapitál, v máji 2000 sa manažment roz­ hodol uzatvoriť strategické partnerstvo s

home of transmissions

GETRAG

117


Súčasníci

„Nadšenie v našich prevodovkách“ bernd eckl

odľa mňa sa spoloč­ nosť GETRAG vždy odlišovala od iných spoločností nadše­ ním. Toto nadšenie sme doká­ zali rozvíjať vďaka tomu, že sme načúvali ľuďom v spoločnosti a oni zase dokázali pomáhať pri formovaní spoločnosti. Myslím si, že by ste vždy dokázali rýchle povedať, či produkt bol vyrobený tímom, ktorý navzájom otvorene komunikuje, vášnivo diskutuje a nachádza mimoriadne riešenia. Na opačnej strane je produkt, ktorý prejde cez niekoľko odde­ lení a napokon nenesie žiadne náznaky emócií. Od môjho príchodu do spoločnosti GETRAG sme neustále usilovne pracovali na našej technológii a dokázali sme sa pretransformo­ vať z výrobcu manuálnych prevo­ doviek na výrobcu automatických prevodoviek.

118

GETRAG

home of transmissions

Bernd Eckl nastúpil do spoločnosti GETRAG v októbri 2000 ako manažér divízie nákupu a teraz je členom RADY MANAŽÉROV. Zodpovedá za predaj, marketing, rozvoj obchodu a Corporate Com­ munications.

Z technologického hľadiska je to Liga majstrov a my sme vo vedú­ cej skupine. Odkedy som začal pracovať v spoločnosti GETRAG, je to moja najlepšia skúsenosť a najväčší dosiahnutý úspech. Je to niečo, o čom sme všetci snívali!

Spoločnosť GETRAG sa od iných spoločností vždy odlišovala nadšením.

Teraz každý rok expedujeme viac ako milión dvojspojkových pre­ vodoviek. Odborná komunita vie,

že sme priekopnícki inovátori, hlavne v oblasti dvojspojkových prevodoviek. Viac pozornosti nám venuje dokonca už aj verejnosť. Značka GETRAG je stále známej­ šia nielen medzi odborníkmi a jej význam rastie. To je dôležité, pretože pochopiteľne aj v budúc­ nosti budeme chcieť byť atrak­ tívnym zamestnávateľom pre skúsených pracovníkov. Súťaž o kvalifikovaných zamestnancov rýchle naberá na obrátkach. Aby sme v konkurenčnom prostredí dosiahli úspech, musia vedieť, čím sa spoločnosť GETRAG v skutočnosti zaoberá a čo naša spoločnosť znamená. Dôkladne sme sa pozreli na to, aká architektúra prevodoviek na konkrétnych trhoch narastá na popularite a prečo tomu tak je. A zistili sme, že trhy na celom svete sú úplne odlišné. V Ame­ rike je na trhu len o niečo menej


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

ako 90 % automatických prevo­ doviek. V Ázii je to tesne pod 50 percent. A v Európe si aj naďalej kupuje automobily s manuálnou prevodovkou takmer 75 percent zákazníkov. Prečo je to tak? Eu­ rópania preferujú sebaurčenie, chcú v ruke držať radiacu páku, aby mali radenie pod kontrolou a mohli rozhodovať o tom, čo sa stane. Američania sú zvyknutí jazdiť po diaľnici rýchlosťou 96 km/h. Chcú sa cítiť pohodlne. Ázijský trh je charakterizovaný obrovskou premávkou a častým zastavovaním a rozbiehaním. Ale dnes je hustá premávka na kaž­ dom kontinente. Znamená to, že všetky trhy sa vyvíjajú smerom k automatickým prevodovkám, dokonca aj v Európe. Napokon bude úspešná technológia, ktorá najlepšie splní potreby vodiča a ktorá je najekonomickejšia. Sme presvedčení, že z tohto hľadiska majú dvojspojkové prevodovky

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

obrovský potenciál. Umožňujú športovú jazdu, ale môžete si užiť aj pohodlnú jazdu ustálenou rýchlosťou a ekonomickú jazdu v hustej premávke. Spoločnosť GETRAG neposkytuje len technológiu, ale aj globálne výrobné kapacity. Tak, ako aj naši zákazníci majú celosvetové výrobné zariadenia, aj my máme globálnu štruktúru a budeme po­ kračovať v rozvíjaní nových trhov. Naše prevodovky zabezpečia, že automobily aj naďalej ostanú vysoko emočnými produktmi. A preto pracujeme s nadšením!

home of transmissions

GETRAG

119


Produkty

Francúzska spojka sú zabudované v tejto jednotke. Spoločnosť GETRAG navrhla túto dvojspojkovú prevodovku pre globálny trh od úplného začiatku a schádza z výrobných liniek v Európe, Číne a Mexiku.

poločnosti Ford a Renault si takmer súčasne objednali túto prevodovku pre rôzne modely. Typ 250 pracuje so suchou dvojitou spojkou, upraveným elektromechanickým ovládaním spojky a prevodovky. Parkovacia uzávierka sa volí ma­ nuálne prostredníctvom voliacej páky prevodovky. Riadiaca jednot­ ka je umiestnená na prevodovke a elektromotory ovládajúce radenie

120

GETRAG

home of transmissions

Práce na vývoji tretej generácie automatizovaných manuálnych prevodoviek prebiehali v spoloč­ nosti GETRAG ešte pred ukon­ čením vývoja a sériovej výroby typu 250. V tejto tretej generácii sa malé množstvo krútiaceho momentu prenáša počas radenia na poháňanú nápravu prostred­ níctvom klznej spojky a aktívnych synchronizačných krúžkov. Týmto sa eliminuje prerušenie trakcie, ktoré spôsobovalo problémy a zlepšuje komfort pri radení. Veľkí výrobcovia automobilov sú však skeptickí. I keď táto automati­ zovaná manuálna prevodovka poskytovala pri radení najlepší komfort zo všetkých AMT,

Rekordérom v počte DVOJSPOJKOVÝCH PREVODOVIEK vyrobených v spoločnosti GETRAG je typ 250: Do konca roku 2014 sme zákazníkom v Európe, Severnej Amerike a Ázii dodali 3 053 200 prevodoviek tohto typu.

zákazníkom sme to nedokázali vysvetliť, ak poznali len automa­ tické a manuálne prevodovky. Spoločnosť GETRAG sa následne rozhodla vyvinúť prevodovku s radením prevodov pod záťažou, ktorá by sa pri jazde správala ako automatická prevodovka. Vývoj tretej generácie AMT bol pozastavený. Pripravená bola v

apríli 2006. Spoločnosť GETRAG predstavila manažmentu Renault dvojspojkovú prevodovku, ozna­ čenú ako 6DCT250, namontovanú v automobile Mini Cooper S od BMW. Ešte v teň deň spoločnosti Renault a GETRAG zintenzívnili rozhovory o jej vývoji a sériovej výrobe.

Stručný prehľad

GETRAG Typ 250 alebo 6DCT250 Uvedenie na trh:

2010

Typ prevodovky:

Dvojspojková prevodovka

Konštrukcia:

Priečna

Počet prevodov:

6+R

Krútiaci moment (max.): 250 Nm Namontovaná v: Ford B-Max, Ford EcoSport, Ford Fiesta, Ford Focus, Qoros 3 Hatch, Qoros 3 Sedan, Renault Captur, Renault Clio, Renault Clio R.S., Renault Mégane Coupé, Renault Mégane GT a Renault Scénic


VEDĽAJŠIA POZNÁMKA

NOMENKLATÚRA prevodoviek GETRAG Kvôli štandardizácii názvov produktov sme zadefinovali nové názvy pre GETRAG a GFT. Názvy nových prevodoviek dodržiavajú princíp rozpisu technických charakteristík prevodovky. Nová nomenklatúra nahradila staré názvy prevodoviek, napr. názov 6DCT250 nahradil typ 250.

6 DC T 250 Počet prevodov

Typ prevodovky

Uloženie vo vozidle

DC = Dvojspojková prevodovka MT = Manuálna prevodovka HD = Hybridný pohon eD = Elektrický pohon

T = Priečne L = Pozdĺžne I = Radové

Renault Clio RS

Maximálny krútiaci moment


122

GETRAG

home of transmissions


Od manuálnych prevodoviek po automatické SPOLOČNOSŤ GETRAG ZAČALA PRACOVAŤ NA DVOJSPOJKOVÝCH PREVODOVKÁCH (DCT) UŽ V OSEMDESIATYCH ROKOCH. INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA SA NEUSTÁLE VYVÍJALA VO VIACERÝCH PROJEKTOCH. DO SÉRIOVEJ VÝROBY PRE FORD SA DOSTALA VO ROKU 2007 A PRE BWM A FERRARI V ROKU 2008.

p

revodovka 6DCT450 pre Ford sa ako prvá dvojspoj­ ková prevodovka dostala do sériovej výroby v spo­ ločnosti GETRAG v roku 2007. Spoločnosť sa na túto udalosť pripravovala 25 rokov. Skok od výrobcu manuálnych prevodoviek po odborníka na vývoj a kompletného dodávateľa automatických prevodoviek bol úspešný. Koncept dvojspojkovej prevodovky prirodzene nebol nový. Francúzsky vynálezca Adolphe Kégresse a profesor Rudolf Franke z Darm­ stadtu si prvé patenty zaregistrovali už v rokoch 1939 a 1940. V tej dobe sa však dvojspojkové prevodovky nedokázali uchytiť, pretože nebola k dispozícii spoľahlivá riadiaca technológia.

automobilov množstvo diskusií o spoločnom vývoji tohto typu prevodoviek. V roku 1984 si spoločnosť Ford objednala u britského výrobcu spojok, spoločnosti AP, vývoj dvojspojkovej prevodovky pre malú dodávku. Spoločnosť AP navrhla takýto typ prevodovky a potom si u spoločnosti GETRAG objednala vývoj a výrobu súkolesí, synchronizačných krúžkov, prevodov a skrine. Bola to prevodovka typu 351, 6-rýchlostná prevodovka s radovou konštrukciou, suchou dvojitou spojkou v paralelnom usporiadaní a hydraulickým ovládaním. Po ukončení vývoja a predstavení spoločnosti Ford bol však tento projekt pozasta­ vený a nedošlo k sériovej výrobe.

Spoločnosť GETRAG sa dvojspojkovými prevodovkami začala zaoberať v osemdesiatych rokoch. Bolo to v dobe, keď spo­ ločnosť Porsche vyvinula takýto typ prevodovky pod názvom dvojspojková prevodovka Porsche (PDK) pre pretekárske a rely automobily. Ako päťrýchlostnú prevodovku so suchou dvojitou spojkou a hydraulickým ovládaním spojky a prevodov­ ky. Spoločnosť GETRAG sa už vtedy venovala vývoju a výrobe súkolesí a synchronizačných krúžkov pre prevodovky. Už vtedy boli inžinieri spoločnosti GETRAG presvedčení o udržateľnosti tohto konceptu prevodoviek a manažment viedol s výrobcami

Potom sme v roku 1986 diskutovali so spoločnosťou BMW Technik GmbH o prototype dvojspojkovej prevodovky. Návrh poslala spoločnosť GETRAG a jej konkurent, spoločnosť ZF. Objednávku napokon získala spoločnosť GETRAG a vývoj sa začal vo februári 1987. Táto prevodovka, typ 430, mala päť prevodov a mokrú dvojitú spojku v paralelnom uspo­ riadaní. Rozmerovo bola skonštruovaná pre BMW 750i s 12-valcovým motorom. V prototype sa ako riadiaca jednotka použil 19-palcový priemyselný PC . Zaberal celý priestor kufra BMW 750i.

Zlatá 6DCT250 znamenala míľnik: V roku 2012 prekročil počet vyrobených kusov číslo jeden milión

home of transmissions

GETRAG

123


1935–1945

1945–1960

OD počiatkov nášho úspechu

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

Prevodovka 6DCT250 sa montuje aj do Ford Fiesta

Softvér sme dostali zo St. Georgen, kde oddelenie vývoja softvéru spoločnosti GETRAG sídli dodnes pod názvom GAS (Gesellschaft für Automatisierungs- und Steuerungstechnik). Typ 430, vyvinutý pre BMW, tvoril základ pre všetok ďalší vývoj a funkčné testy až do roku 1989. Spoločnosť BMW sa rozhodla naďalej pokračovať v spolupráci s GETRAG. Druhá vývojová fáza DCT typu 430 sa začala v roku 1991 a bol v nej integrovaný pomocník pre rozjazd do kopca. V prevodovke už nebol voľnobeh, pretože riadiaca jednotka bola vyvinutá v takom rozsahu, že krútiaci moment mohol byť pohodlne pre­ nesený na aktívnu spojku bez voľnobehu. Avšak jej vývoj bol po úspešnej prezentácii spoločnosti BMW pozastavený, pretože v roku 1993 začala kríza automobilového priemyslu a rozpočty na vývoj sa dramaticky znížili. Pre vývojárov spoločnosti GETRAG mal tento projekt jasné posolstvo. Elektronika je teraz už nepostrádateľnou súčasťou budúcich konceptov prevodoviek.

124

GETRAG

home of transmissions

Pri relatívne nízkych nákladoch na vývoj definovali koncept, v ktorom uplatnili skúsenosti z vývoja DCT: Automatizovaná ma­ nuálna prevodovka (AMT), v ktorej bola plne funkčná manuál­ na prevodovka s príslušnou spojkou rozšírená o elektronicky ovládané mechanické ovládače. Tento typ AMT vyvinula v roku 1993 spoločnosť GETRAG spolu s Fichtel & Sachs pre BMW M3. Vzápätí nasledoval typ 431, ktorého sériová výroba pre prvý Smart sa začala v roku 1998. Vtedy už boli vývojári DCT presvedčení, že z hľadiska komfortu dokáže AMT poskytnúť len kompromis. Nikto, kto si vyskú­ šal hladké radenie DCT pod záťažou, už nebude spokojný s radením s prerušovanou trakciou. V roku 1998 kontaktovali spoločnosť GETRAG zástupcovia závodu Ford v Kolíne, ktorí sa dozvedeli, že spoločnosť GETRAG už v minulosti intenzív­ ne pracovala na DCT. Prototyp pre BMW 750i sa „oprášil“ a odoslal sa do Kolína. Predbežní vývojári v spoločnosti Ford si


Exkluzívny dodávateľ prevodoviek Od roku 2008 dodáva dvojspojkové prevodovky pre Ferrari jedine spoločnosť GETRAG.

pochopiteľne užívali testovacie jazdy s radením pod záťažou, ktoré odborníci predtým vždy hodnotili kriticky. V roku 1999 spoločnosť BMW znovu oslovila spoločnosť GETRAG a objednala si štúdiu konceptu 6-rýchlostnej dvojspojkovej prevo­ dovky typu 435. Súkolesie vychádzalo z konceptu konštantného pohonu s mokrou lamelovou spojkou v paralelnom usporiadaní, hydraulika a riadiaca jednotka boli prvýkrát skombinované v me­ chatronickom module a umiestnené v olejovej vani. Aj spoločnosť Volkswagen vtedy pracovala na vývoji DCT pre sériovú výrobu. O tri roky neskôr začali vývojári v spoločnosti GETRAG a spo­ ločnom podniku so spoločnosťou Ford, GETRAG Ford Trans­ missions (GFT), spoločne pracovať na DCT typu 488, šesťrých­ lostnej hybridnej prevodovke s pomocným elektromotorom pre vozidlá s pohonom všetkých kolies. Zákazníkom bola spoloč­ nosť General Motors (GM). Ku každej z dvoch podružných pre­ vodoviek bol pripojený elektromotor, ktorý pri zmene prevodu elektricky synchronizoval rýchlosti. Spoločnosť GM pozastavila projekt po prvej konštrukčnej fáze. Zároveň si však spoločnosť Porsche objednala od spoločnosti GETRAG dokončenie štúdie projektu DCT v pozdĺžnom usporiadaní, ako modul pre Carrera a Boxster. Vyvinutá DCT, typ 477, mala sedem prevodov a mokrú dvojitú spojku v súosovom usporiadaní. Po úspešnej prezentácii v roku 2004 dala spoločnosť Porsche prekvapivo objednávku na sériovú výrobu konkurentovi.

home of transmissions

GETRAG

125


126

GETRAG

home of transmissions


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

V roku 2003 sa začali prípravy na DCT v priečnom usporiadaní so suchou dvojitou spojkou. Táto dvojspojková prevodovka typu 250 mala šesť prevodov a súkolesie bolo skonštruované ako trojhriadeľový koncept. Tento projekt viedol v roku 2007 k vývoju a sériovej výrobe pre rôznych automobilových zákazní­ kov a až dodnes ostal najväčšou sériovou výrobou spoločnosti GETRAG. Okrem tohto projektu vyhlásila spoločnosť BMW ten­ der na konkurenčný koncept na 7-rýchlostnú DCT. Spoločnosť GETRAG urobila technickú revíziu DCT typu 435. Avšak po hĺbkovej analýze požiadaviek ďalších zákazníkov sa manaž­ ment spoločnosti a oddelenie vývoja produktu rozhodli pre radikálnu zmenu konceptu súkolesia. Vývoj vychádzal z konštantného výkonu, ktorý bol výhodný z hľadiska hustoty výkonu a flexibility v hnacom ústrojenstve. Krátko pred Vianocami 2004 dostala spoločnosť GETRAG fantas­ tickú správu z Maranella: Ferrari si chce objednať vývoj a sériovú výrobu DCT v usporiadaní transaxle. Typ 481, prvá objednávka

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

DCT! V tom istom mesiaci začala hľadať DCT s vyššími výko­ novými špecifikáciami aj spoločnosť BMW. Upravený koncept prevodovky s konštantným výkonom tieto požiadavky úplne uspokojil a spoločnosť GETRAG bola pripravená na montáž prvého prototypu. Spoločnosti BMW a GETRAG sa dohodli na prezentačnom stretnutí koncom januára 2005. O týždeň neskôr sa tento bavorský výrobca automobilov rozhodol pre sériovú výrobu. Nasledovala fáza vývoja pre sériovú výrobu, v ktorej spoločnosť GETRAG dobehla 16-mesačné meškanie spôsobe­ né oneskoreným zapojením spoločnosti GETRAG vzhľadom k pôvodnému plánu, ktorý vypracovala spoločnosť BMW. Oficiálne spustenie sériovej výroby prevodovky GETRAG POWERSHIFT 7DCI600, alebo typu 436, pre BMW M3 sa uskutočnilo 1. marca 2008. Tento dátum je pre spoločnosť GETRAG dôležitým míľnikom: zaznamenali sme skok od výrobcu manuálnych prevodoviek k automatickým a to aj v pozdĺžnom segmente.

Strategický partner pre BMW Ďalším základným kameňom úspešnej spolupráce je prevodovka 7DCI700 a jej model M5

home of transmissions

GETRAG

127


128

GETRAG

home ofGESCHICHTE UNSERE transmissions


Spoločnou prácou prenesieme konské sily na cestu Nové vývojové a výrobné kapacity potrebujú veľkosť. Následne, v roku 2001, buduje spoločnosť GETRAG spoločný podnik s Ford of Europe. Ústredie tohto spoločného podniku je v Kolíne.

F

ord Motor Company bol prvým výrobcom automobilov, ktorý v roku 1913 zaviedol výrobu na montážnych linkách. Táto ame­ rická spoločnosť dnes patrí medzi piatich najväčších výrobcov vozidiel na celom svete. Závody Ford majú v Kolíne bohatú tradíciu. Ústredie nemeckej pobočky sa v roku 1930 presťahovalo z Berlína do Kolína-Niehl. V roku 1933 boli nimi vyrobené vozidlá ozna­ čené ako „Deutsches Erzeugnis“ (Vyrobené v Nemecku).

Dôvod: Spoločnosť Ford chcela svoje finanč­ né a technologické zdroje zamerať viac na osobné automobily. Pretože prevodovky sú okrem motora najdôležitejším komponentom hnacieho ústrojenstva, v budúcnosti sa budú vo zvýšenej miere zverovať do rúk špecializo­ vaných dodávateľov. Po dvoch rokoch rokova­ ní bola vo februári 2001 spustená prevádzka spoločného podniku: GETRAG FORD Trans­ missions, GFT, so sídlom v Kolíne. Spoloč­ nosti GETRAG aj Ford mali v spoločnosti podiel po 50 percent.

Koncom deväťdesiatych rokov oslovila spo­ ločnosť Ford of Europe pri hľadaní partnera pre vývoj a výrobu prevodoviek spoločnosť GETRAG.

Spoločnosť Ford prispela do nového spoloč­ ného podniku tromi významnými výrobnými pobočkami: Kolín-Niehl v Nemecku, Bordeaux vo Francúzsku

Ústredie spoločnosti GETRAG FORD Transmissions bolo nadobudnuté v roku 2004 Architektonicky vychádza z rovnakých princípov ako dnešné ústredie spoločnosti v Untergruppenbachu

home of transmissions

GETRAG

129


130

GETRAG

UNSERE home ofGESCHICHTE transmissions


a Halewood na severozápade Anglicka. Tieto tri bývalé pobočky Ford boli v prvom desaťročí nového storočia zodpovedné za výrobu 1,6 milióna manuálnych prevodoviek pre vozidlá od malého Fordu Ka až po dodávku Ford Transit. Odvtedy spo­ ločnosť GFT vlastnila aj zariadenia na vývoj, konštrukciu a testovanie v závode Kolín-Merkenich. Spoločný podnik mal od začiatku 3 600 zamestnancov. Tobias Hagenmeyer prevzal funkciu generálneho riaditeľa, Mihir Kotecha bol zodpovedný za financie a Gunter Knödel riadil vývoj prevodoviek. Hlavným zákazníkom spoločnosti GETRAG FORD Transmis­ sions bola pochopiteľne spoločnosť Ford. Prvým vývojovým projektom bola celá generácia automatizovaných 6-rýchlost­ ných manuálnych prevodoviek. Znamenalo to, že GFT v Kolíne sa spolu s vývojovým úsilím spoločnosti GETRAG v Ludwigs­ burgu stali významným vývojovým jadrom pre následnú dvojspojkovú prevodovku - produkt, ktorý spoločnosti GETRAG umožnil expanziu od výrobcu manuálnych prevodoviek na dodávateľa automatických prevodoviek. S obratom 1,7 miliardy nemeckých mariek v prvom roku sa spoločnosť GFT stala takmer rovnako veľkou ako spoločnosť GETRAG s generova­ ným obratom 1,8 miliardy nemeckých mariek v roku 2001.

Pohľad do pobočky GETRAG FORD Transmissions v Kechneci (vľavo a vpravo)

home UNSERE of transmissions GESCHICHTE

GETRAG

131


Súčasníci

„Výroba prevodoviek je špičkovou disciplínou“ Frank Casimir

eď som prestúpil z Fordu do GFT, rýchlo som si uvedomil, že je to perfektné miesto pre inžiniera ako som ja. Spoločnosť GETRAG FORD Transmissions je dosť veľká na to, aby bola uznávaná a zároveň má potrebné zdroje na investície do veľkých vývojových projektov. Na druhej strane sa špecializujeme na riešenia pre hnacie ústrojen­ stvá a máme priamy vzťah s naši­ mi produktmi a kolegami v oblasti výroby. Práca tu pre mňa znamená niečo ako fontánu mladosti, pre­ tože mám väčšiu voľnosť ako vo veľkej korporácii. Pre väčšinu zamestnancov GFT by bolo dosť zložité, ak by sa mali vrátiť do Fordu. Je to preto, že identifikácia s novou spoloč­ nosťou, spoločným podnikom so spoločnosťou Ford, je už silne zakorenená. Zameriavame sa na prevodovky a žartovne by som povedal, že všetko ostatné hrá

132

GETRAG

home of transmissions

Frank Casimir nastúpil do spoločnosti Ford AG v Kolíne v roku 1989 ako inžinier pre vývoj prevodoviek. Potom nasledoval predĺžený pobyt v USA, kde pracoval na vývoji automatických prevodoviek. V roku 1999 sa vrátil do Kolína, kde riadil vývoj štvorvalcových benzínových motorov. V roku 2006 prestúpil do vývojového oddelenia spoločného podniku GETRAG FORD Transmissions (GFT).

druhé husle. V konštrukcii auto­ mobilov je okrem motora špičko­ vou disciplínou výroba prevodo­ viek. Naša úloha je v porovnaní s motormi rovnako zložitá. Pri vývoji motora sa špeciálny dôraz kladie na optimálny proces spaľo­ vania. Výroba prevodovky obsahu­ je viac mechaniky, viac fyziky. Ale prevodovka, a hlavne automatická prevodovka, nedokáže fungovať

A napokon, hnacie ústrojenstvo, zložené z prevodovky a motora, je srdcom automobilu.

bez interakcie s motorom. Preto je vývoj, hlavne riadiacej jednot­ ky, koordinácia a automatizácia jednotlivých funkcií nesmierne intenzívnym a časovo náročným procesom, kvôli ktorému musí­ me vedieť, ako konkrétny motor pracuje. Potom tu máme presnú mechaniku. V automobile je len niekoľko komponentov, ktoré musia byť vyrobené presnejšie než ozubené kolesá, hriadele a ložiská do prevodoviek. Je to jed­ noducho kvôli vysokým požiadav­ kám spôsobeným prenášaním síl, generovaním hluku a potreb­ nou hustotou výkonu. Znamená to, že pracujeme s toleranciami v rozsahu mikrometrov. A napo­ kon, hnacie ústrojenstvo, zložené z prevodovky a motora, je srdcom automobilu. V opačnom prípade by to nebol pohyblivý, ale stacio­ nárny predmet. Na hnacie ústrojenstvo sa z roka na rok zvyšujú požiadavky. Emisie, spotreba, generovaný hluk,


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

komfort. Všetko sú to v princípe protichodné ciele, ktoré musíme zladiť. Keď sme začali pracovať na dvoj­ spojkových prevodovkách, medzi vývojovými tímami GETRAG a GFT prebiehala takmer malá súťaž o to, kto dokáže vyrobiť prvý funkčný produkt. Dokonale zdravá konkurencia, pretože súťažné koncepty sa vyvíjali pre rozličné elementy, napríklad pre riadiacu jednotku. Vždy sme dokázali priamo porovnať fungo­ vanie konceptov a identifikovať slabé stránky.

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

50 wattov. To je obrovský skok. A napriek tomu sa každý deň po­ kúšame predstaviť si, ako bude automobilový svet vyzerať o 10 alebo 20 rokov. Koniec-koncov, prevodovka, ktorú sme namon­ tovali dnes, by mala bezchybne fungovať aj o 20 rokov. Z tohto hľadiska poskytuje spoločnosť GETRAG ideálne podmienky bez ohľadu na to, či dominujú spa­ ľovacie motory, elektromotory, alebo hybridné riešenia.

Ciele nášho vývoja sa nikdy ne­ riadili aktuálnym stavom techno­ lógií. Z hľadiska hustoty výkonu a minimalizácie energetických strát sme radšej pozerali päť až desať rokov dopredu. Priemerné energetické nároky prvej gene­ rácie dvojspojkových prevodoviek boli okolo 400 wattov. Najnovšia generácia si vyžaduje už len

home of transmissions

GETRAG

133


Ford Mondeo

134

GETRAG

home of transmissions


Flexibilita pre Ford

Stručný prehľad

GETRAG MPS6 alebo 6DCT450 Uvedenie na trh:

2008

Typ prevodovky: Dvojspojková prevodovka Konštrukcia:

Priečna

Počet prevodov:

6+R

Krútiaci moment (max.):

450 Nm

Namontovaná v:

 ord C-MAX, Focus, F Galaxy, Kuga, Mondeo, S-MAX, Transit Connect, Volvo S80 a V60

Spoločnosť GETRAG začala dvojspojkové prevodovky pre Ford vyrábať podľa konceptu flexibilnej výroby a potom nasledovali aj ďalší zákazníci.

poločnosť GETRAG na jeseň 2003 prvýkrát čelila rozhod­ nutiu vyrábať veľké množstvá dvojspojkových prevodoviek pre Ford a Mitsubishi. Rozdielne požiadavky však nebolo možné uspokojiť jednou prevodovkou. Odpoveďou na túto výzvu bol koncept flexi­ bilnej výroby. Dôležité moduly, ako je spojka a riadiaca jednotka, sa z hľadiska nákladov použili rovnaké. Flexibilný koncept umožnil montáž 6-stupňovej dvojspojkovej prevodovky do viacerých vozidiel s rôznymi priestorovými požiadavkami. Týmto sme položili základy pre MPS6 a 470 Nm verziu SPS6 (6DCT470). Rok 2007 bol charakterizovaný aj začiatkom výroby v novom závode na výrobu prevodoviek v Kechneci na Slovensku.

Vedľajšia poznámka

Produkty

Softvér pre prevodové systémy Spoločnosť GETRAG uviedla v roku 1996 na trh prvú sériovo vyrábanú, softvérom riadenú automatickú pre­ vodovku na svete. V týchto dňoch zohráva softvér kľú­ čovú úlohu, hlavne pri dvojspojkových prevodovkách. Softvér spolu s modernými procesormi a snímačmi pomáha zabezpečovať, aby automatické ovládanie spojky a radenie splnilo očakávanie vodiča. Vývojári museli zo začiatku písať všetky kódy pre softvér prevodoviek ručne, teraz však inžinieri „mo­ delujú“ spôsob radenia a činnosť spojky na základe požadovaných parametrov. Kód je potom automaticky generovaný pred odoslaním do riadiacej jednotky pre­ vodovky. Výhody sú zrejmé: Takéto vlastnosti, upravené podľa konkrétnych požiadaviek, umožňujú výrobcom automobilov ponúkať zákazníkom špecifické „jazdné programy“ alebo špecifický charakter radenia, charak­ teristický pre ich značku. Rovnako je možné dosiahnuť plynulý a nepostrehnuteľný, ale aj razantný proces radenia. Ďalší pozitívny vplyv inteligentného použitia softvéru: Pretože počítač, na rozdiel od vodiča, nikdy nezabudne preradiť na vyšší stupeň a nikdy v bežnej premávke bezdôvodne nevypína spojku, čo znižuje aj spotrebu paliva. Odstránené sú aj ďalšie drobné chyby, ku kto­ rým môže dochádzať počas bežnej premávky. Hlavným vývojovým strediskom spoločnosti GETRAG pre softvérové systémy v hnacom ústrojenstve je po­ bočka St. Georgen v Čiernom lese.

home of transmissions

GETRAG

135


136

GETRAG

home of transmissions


Nový domov Spoločnosť GETRAG sa pri vývoji inovatívnych techno­lógií pohonov musela vyrovnať aj s požiadavkami zajtrajška. Tento prístup stelesňuje aj presídlenie do nového ústredia v Untergruppenbachu.

s

olitudeallee v Ludwigsburgu bola primárnou adresou GETRAG takmer 70 rokov. Je to miesto, kde Hermann Hagenmeyer v roku 1935 založil svoju spoločnosť. Pod manažmentom jeho syna Tobiasa a oddaného a lojálneho tímu vedúcich pracovníkov pod vedením Dietera Schlenkermanna sa spoloč­ nosť stala jedným z najdôležitejších dodáva­ teľov technológie manuálnych prevodoviek na svete, so šiestimi pobočkami v Nemecku a ďalšími v USA a Taliansku. V Ludwigsburgu začalo byť trochu tesno. Okrem toho, aj keď sa historická priemyselná architektúra na Solitudeallee musela spolu s rastom spoločnosti neustále rozširovať, na prahu 21. storočia už nespĺňala požiadavky rastúcej spoločnosti.

home of transmissions

GETRAG

137


V marci 1999 bola teda vyhlásená architektonická súťaž. Nová budova musela umožňovať flexibilitu, transparentnosť, otvo­ renosť, musela mať krátke spojovacie cestičky a mala sa stať priestorom pre inovatívne myslenie. Napokon zvíťazil pôsobivý nákres architektonickej kancelárie zo Štuttgartu, Neugebauer +

138

GETRAG

home of transmissions

Rösch Architekten. Po krátkom, len 17-mesačnom období výstavby, sa začiatkom roka 2002 manažment, oddelenie vývoja produktu a mnoho ďalších dôležitých pozícií presunulo do nové­ ho inovačného strediska spoločnosti GETRAG v Untergruppen­ bachu. Nová pobočka ležala len 30 kilometrov severne od


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

Ludwigsburgu, pod stredovekým hradom Stettenfels. Adminis­ tratívna budova zhora vyzerá ako časť ozubeného kolesa. Nové ústredie je inovačnou fabrikou a high-tech centrom, ale aj miestom, kde sú ľudia stredobodom záujmu. Dielne pre

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

konštrukciu vzoriek a prototypov a testovacie priestory sú doplnené o rozľahlé administratívne priestory s veľkým poč­ tom open space kancelárií pre medzifunkčné porady. Firemná materská škôlka vo vstupnej hale zabezpečuje, že o výrobcov prevodoviek zajtrajška je postarané veľmi dobre.

home of transmissions

GETRAG

139


Produkty

OD HYBRIDU PO ČISTÚ ELEKTRIKU Automatizované prevodovky (AMT a DCT) sú ideálne v kombinácii s hybridnými pohonmi, pretože elektromotor sa dá pripojiť k prevodovke flexibilne. Spolu s jedným alebo dvomi elektromotormi zabezpečujú obidva typy prevodoviek dodatočnú úsporu paliva až do 25 percent. Spoločnosť GETRAG mala už v roku 1992 vlastnými silami vyvinuté systémy pohonu pre čisto elektricky poháňané vozidlo. Odvtedy sa preukázala výkonnosť týchto typov pohonov a výrazne vzrástlo know­ -how v oblasti integrácie vozidla a technológie pohonov. Spoločnosť GETRAG interne vyvinula všetky potrebné komponenty, ako sú pre­ vodníky, elektromotory, prevodovky a riadiace jednotky okrem baté­ rie, a vyrobila ich ako interné prototypy. Pri elektrických pohonoch sa spoločnosť GETRAG spolieha na vysokootáčkové elektromotory s dostatočne veľkými prevodovými pomermi, aby sa mohli využiť vý­ hody vyplývajúce z hmotnosti a účinnosti v porovnaní s konvenčnými elektromotormi so strednými otáčkami. Je to výhodné pre stúpanie a akceleráciu a dojazd je väčší asi o osem percent.

140

GETRAG

home of transmissions

Vedľajšia poznámka

Inteligentné elektro­ mobily

Typ 621 je prvou sériovo vyrábanou prevodovkou GETRAG pre elektromobil. Pretože otáčky elektromotorov používaných v automobiloch dosahujú až 12 000 ot/min, znamená to, že aj elektromobily potrebujú prevodovku.

yp 621 sa predáva aj pod názvom 1eDT130 a je skonštruovaný z dvoch dielov: Má dva zábery ozubených kolies, ale len jeden prevod. Takže nie je potrebné žiadne radenie. Všetky ozubenia sú opracované po zakalení. Pretože elektromotory sú omnoho tichšie ako spaľovacie motory, mimoriadne tiché musia byť pochopiteľne aj prevodovky elek­ tromobilov. Tieto náročné požiadavky týkajú­ ce sa akustiky viedli v spoločnosti GETRAG k adekvátne vysokým nákladom na doladenie geometrie ozubení.

Stručný prehľad

GETRAG Typ 621 alebo 1eDT130 Uvedenie na trh: 2012 Typ prevodovky:

 revodovka pre elektro­ P mobily s pohonom na ba­ tériu alebo palivové články

Konštrukcia:

Priečna

Počet prevodov:

1

Krútiaci moment 130 Nm (max.): Namontovaná v:

Smart Fortwo ED3


Smart Fortwo ED3

home of transmissions

GETRAG

141


142

GETRAG

home of transmissions


MANAŽMENT ZNAČKY A POLOŽENIE ZÁKLADOV Nové partnerstvo, nová výrobná pobočka a zmena vnímania tvaru značky. Nová kapitola rozvoja spoločnosti GETRAG. Spoločnosť cieľavedome rozširuje svoje postavenie na trhu.

P

o štyroch rokoch poklesu predaja nebol automobilový sektor v roku 2004 úplne v povznesenej nálade. Zároveň to bol čas na veľkú technologickú zmenu: Stále viac ľudí v rozvojových krajinách si chcelo realizovať svoj sen a vlastniť automobil. A zároveň zákonom stanovené normy o emisiách v západných priemyselných krajinách nútili sektor, aby ne­ ustále prinášal ďalšie inovácie. Vo verejných diskusiách o zodpovednom využívaní prírod­ ných zdrojov a klimatických zmenách sa stále väčšia pozornosť venovala elektromobilite. Spoločnosť GETRAG sa na ceste k ďalšie­ mu rastu naďalej zameriavala na stratégiu partnerstva. Cieľ, ktorý presadzoval Tobias Hagenmeyer, syn zakladateľa spoločnosti – stať sa nepostrádateľným pre automobilový sektor – bol stále aktuálny. Potom, v roku

2004, založila spoločnosť GETRAG ďalší spoločný podnik s americkým dodávateľom pre automobilový priemysel, spoločnosťou DANA a dlhoročnou švédskou spoločnosťou Volvo Car Corporation: GETRAG All Wheel Drive AB, s ústredím v Köpingu v strednom Švédsku. Ako vyplýva z názvu, táto spoloč­ nosť vyvíja a vyrába komponenty pohonov pre vozidlá s pohonom všetkých kolies, napríklad pre Volvo a Ford. Spoločnosť mala približne 1000 zamestnancov a v prvý rok vygenerovala obrat 200 miliónov EUR. Spoločnosť GETRAG FORD Transmissions, spoločný podnik medzi GETRAG a Ford of Europe, bola od roku 2004 zodpovedná za vývoj manuálnych prevodoviek pre Volvo, ktoré bolo vtedy pobočkou Ford Motor Company. Pre tento účel sa v Götebor­ gu vybudoval tím 30 vývojárov. Neskôr sa v GFT v Kolíne spustila výroba 120 000 prevo­ doviek ročne pre Volvo.

Spoločnosť GETRAG pracovala na technológii dvojspojkových prevodoviek už od osemdesia­ tych rokov, ale ešte stále nedostala objed­ návku na sériovú výrobu. Od zákazníkov však prichádzal rastúci počet pozitívnych signálov, že sa schyľuje k zásadnej zmene. Spoločnosť GETRAG prijala rozhodnutie o vybudovaní výrobného závodu v strednej Európe, aby sa pripravila na tento okamih: prvú objednávku sériovej výroby na automatizovanú dvojspoj­ kovú prevodovku. V pozadí tohto rozhodnutia bolo dobré využívanie kapacít v nemeckých a západoeurópskych závodoch prevádzkovaných GETRAG a GETRAG FORD Transmissions, ako aj cielené zlepšovanie štruktúry nákladov a konkurencieschopnosť celej spoločnosti. Rozhodnutie padlo na pobočku Kechnec, ktorý leží neďaleko východoslovenského priemysel­ ného mesta Košice. Základný kameň nového závodu bol položený v júli 2005.

Pobočka GETRAG v Kechneci na Slovensku

home of transmissions

GETRAG

143


1935

Päťdesiate roky

Osemdesiate roky

Na tomto mieste sa onedlho malo začať s výrobou dvojspojko­ vých prevodoviek pre automobily a motocyklové prevodovky pre BMW a Harley Davidson. Výrobné zariadenie pre motocyklové prevodovky a pre dvojspojkové prevodovky boli slávnostne uvedené do prevádzky v novembri 2006, respektíve v júni 2007. Spoločnosť GETRAG v roku 2006 prehodnotila aj koncept svojej značky. Prečo? Od založenia spoločného podniku GFT s Fordom sa spoločnosť výrazne zmenila. Od svojich švábskych koreňov v Ludwigsburgu sa stala omnoho viac medzinárod­ nou. Prejavilo sa to na zozname zamestnancov, ale aj zákazní­ kov. Materská spoločnosť vždy úzko spolupracovala s rôznymi dcérskymi spoločnosťami, napríklad pri vývoji a nákupe, ale aj pri spoločnom budovaní nových pobočiek a výrobných kapacít v Európe, USA a Ázii. Aj automobilový priemysel sa rýchle menil. Zvyšujúca sa globalizácia trhov a produktov viedla k neustálemu nárastu konkurenčného tlaku a stále vyšším investíciám do vývoja pro­ duktu a rozširovania výrobných kapacít. Najväčší výrobcovia

144

GETRAG

home of transmissions

2006

automobilov sa pri dosahovaní úspor z veľkovýroby spoliehajú na stratégie platforiem. Aj dodávatelia ako GETRAG s nimi musia držať krok. Preto bolo v Untergruppenbachu rozhodnuté, že všetky spoločnosti skupiny GETRAG Corporate Group budú mať v budúcnosti štandardnú prítomnosť značky. Názov GETRAG sa bude celosvetovo používať na komunikovanie automobilovému sektoru, že spoločnosť je prvou voľbou v hnacích ústrojen­ stvách. Najväčším dôvodom pre toto rozhodnutie je viac ako 70-ročná história značky a vynikajúca reputácia, ktorú má GETRAG od začiatku výroby prevodoviek pre motocykle, ľahké vozidlá a automobily. Značka GETRAG teraz odzrkadľuje tri hlavné kompetencie, ktoré sú založené na hodnotách zakladateľa spoločnosti Hermanna Hagenmeyera a ktoré od roku 1935 prispievali k rastu spoločnosti: Precision. Passion. Partnership. Tieto tri kompetencie teraz tvoria kľúčový odkaz značky GETRAG, prísľub značky.


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

Prísľub značky GETRAG Precision Presnosť sa dá merať. Spoločnosť GETRAG navrhla a vyrobila od roku 1935 celosvetovo najširší sortiment vysokopresných systé­ mov pohonov vozidiel. Sme úspešní, pretože v našich produktoch a v našej spoločnosti význam slova presnosť v našich produktoch posúvame ešte ďalej. Presnosť v našich produktoch znamená trvanlivosť a technologickú dokonalosť. Pres­ nosť v našej práci nám dáva prostriedky na prekonávanie a inovácie. Presnosť znamená, že dodávame najvyššiu kvalitu a vždy dodr­ žiavame naše sľuby.

Passion Nadšenie je možné cítiť. Naši zamestnanci sú našou identitou. Ich nadšenie je kľúčom k nášmu úspechu. Nadšenie ide ruka v ruke s hrdosťou a veríme, že naši zákazníci kupujú oboje v každom našom produkte.

nových zákazníkov. Naše vedúce postavenie, organizácia a výkonnosť sú motivované naším súťaživým duchom.

Partnership Na partnerstvo sa dá spoľahnúť. Ako rodinný podnik chápeme význam dlhodobých vzťahov a inkluzívnej kultúry. Mnoho našich zamest­ nancov, zákazníkov a dodávateľov s nami spolupracuje už po desaťročia. Ich integrita a dôvera nám pomohli vyrásť v spoločnosť s pobočkami na celom svete.

tíme, aby sme dokázali splniť budúce potreby našich zákazníkov. Nadšenie vytvára naše veľké produkty, dodá­ vané s najvyššou presnosťou a naše partner­ stvo nás spája pri dosahovaní úspechu.

Individuálna mobilita sa na celom svete stala základnou hodnotou, ale aj výzvou. Ako rozličné oblasti sveta spolu rastú v globálnu ekonomiku, túto rôznorodosť odzrkad­ ľujeme v našom

Nadšenie aktivuje a vylepšuje presnosť. Mnoho z najúspešnejších a najžiadanejších svetových automobilových značiek sa roz­ hodlo pre spoločnosť GETRAG. Nadšenie nás vedie, aby sme sa stali najlepšími a získavali

home of transmissions

GETRAG

145


Produkty

Bella Macchina bjednávka od Ferrari bola pre spoločnosť GETRAG prvou ob­ jednávkou pre vývoj a sériovú výrobu dvojspojkovej prevodovky. Pretože vývojoví inži­ nieri Ferrari vždy najprv defino­ vali hnacie ústrojenstvo, zložené z motora, prevodovky a náprav, a potom okolo tohto hnacieho

Stručný prehľad

GETRAG Typ 481 alebo 7DCL750 Uvedenie na trh: 2008 Typ prevodovky: Dvojspojková prevodovka Konštrukcia:

Pozdĺžna

Počet prevodov: 7+R Krútiaci moment 750 Nm (max.): Namontovaná v: Všetky modely Ferrari od roku 2008, Mercedes AMGSLS a GT

146

GETRAG

home of transmissions

ústrojenstva postavili automo­ bil, spolupráca medzi Ferrari a GETRAG bola mimoriadne úzka a poskytovala široký priestor na vývoj skutočne optimálneho systému. Typ 481 mal plne hydraulické radenie. Dve mokré spojky boli usporiadané paralelne. Boli v

Sedem prevodov, 750 Newton metrov. Tieto dve čísla charakterizujú prvú objednávku od talianskeho výrobcu športových automobilov Ferrari v decembri 2004. Model California, v ktorom sa ikona Michael Schumacher objavil prvýkrát na Nürburgringu v roku 2008, mala mať už od úplného začiatku dvojspojkovú prevodovku. ňom dva samostatné olejové obvody: jeden mazal a chladil súkolesia prevodovky prevodo­ vým olejom a druhý, určený pre spojky a hydrauliku, používal olej ATF (Automatic Transmission Fluid – olej pre automatické pre­ vodovky). Elektronická riadiaca jednotka nebola namontovaná na prevodovke, ale na karosérii.

Parkovacia uzávierka sa ovlá­ dala elektricky (Park by Wire). Po úspešnom vývoji pre sériovú výrobu v Kalifornii si spoločnosť Ferrari objednala od spoločnosti GETRAG výrobu dvojspojkových prevodoviek pre celý sortiment jej cestných športových automobilov.


Vedľajšia poznámka

Ferrari 458 Italia

Čo je dvojspojková prevodovka? Dvojspojkové prevodovky sú prevodovky s radením pod záťažou, ktoré sú založené na synchronizovanej predlohovej prevodovke. Majú hnací a výstupný hria­ deľ, ktoré sú prepojené selektívne spájanými pármi ozubených kolies s čelnými zubmi. Ako vyplýva z názvu, majú dve spojky, ktoré pracujú striedavo. Tok sily medzi hnacím a výstupným hriadeľom je potom prenášaný prvou spojkou a párom ozubených kolies alebo druhou spojkou a ďalším párom ozubených kolies. Spojky môžu byť suché, alebo mokré s mechanickým trením. Za každou z dvoch spojok sa

nachádza synchronizovaná podružná prevodovka: jedna pre párne prevody a jedna pre nepárne. Pred akoukoľvek zmenou prevodu je nasledujúci prevod v nezaťaženej vetve prevodovky synchronizovaný a spriahnutý s výstupným hriadeľom. Následne sa odpojí aktuálne zapnutá zaťažená spojka a pripojí sa nezaťažená spojka. Zmeny prevodov prebiehajú vzájomnou súhrou medzi dvomi spojkami. Pokiaľ sa jedna spojka vypína, druhá spojka sa musí čo najjemnejšie dostať do záberu, čím sa dosiahne požadované jazdné správanie: bleskurýchle zmeny

prevodov, ktoré v praxi ani nepostrehneme. V dvojspojko­ vých prevodovkách sú prevody a spojky ovládané elektro­ mechanickými alebo hydraulickými ovládačmi. Potrebná elektronická riadiaca jednotka sa môže na prevodovku pridať alebo do nej integrovať. Automobily s dvojspojko­ vými prevodovkami potrebujú parkovaciu uzávierku, pre­ tože spojky sa z bezpečnostných dôvodov vo všeobecnosti rozopnú, ak neprenášajú žiadnu energiu a nepôsobí na ne hydraulický tlak.

home of transmissions

GETRAG

147


148

GETRAG

home ofGESCHICHTE UNSERE transmissions


V Ríši stredu Liberalizácia a hospodársky rozmach Čínskej ľudovej republiky sú dôležitou témou pre celosvetový automobilový priemysel. Aj spoločnosť GETRAG zintenzívňuje svoje aktivity v krajine, ktorá bude najväčším automobilovým trhom na svete.

s

poločnosť GETRAG otvorila svoju prvú pobočku v Pekingu v roku 2003. Jej úlohou bolo nadviazať kontakt s čínskymi výrobcami automobilov, ale aj so zahraničnými výrob­ cami automobilov, ktorí už v Číne mali svoje výrobné zariadenia. Z dlhodobého hľadiska bolo všetko jasné: ak si chceme zabezpečiť komerčný úspech v Číne, výroba musí byť lokálna. Vyžadovala si to hospodárska politika čínskej vlády, ktorá na prevodovky vyrobené v Európe uvalila vysoké dovozné clá, ale aj veľká vzdialenosť existujúcich výrobných zariadení k potenciálnym zákazníkom v Číne, čo bolo pre logistiku veľkým problémom. Identifikácia trhových príležitostí a ich využitie rýchlymi rozhodnutiami boli schop­ nosti, ktoré spoločnosti GETRAG umožnili stať sa medzinárodnou spoločnosťou. Úplne v súlade s tradíciou zakladateľa spoločnosti Hermanna Hagenmeyera. Ázia ešte stále chýbala na mape pobočiek spoločnosti v no­ vom ústredí v Untergruppenbachu. Konkrétne Čína znamenala obrovský potenciál pre ďalší

rast. V roku 2002 sa v Čínskej ľudovej repub­ like predalo 2,9 milióna vozidiel. Toto číslo do roku 2010 vzrástlo na viac ako 18 miliónov. Následne sa v roku 2005 začali rokovania s jednou z najväčších čínskych automobilových skupín vo vlastníctve štátu, Jiangling Motors Company Group (JMCG), so sídlom v Nan­ changu. Spoločnosť Jiangling už vyrábala licenčné modely Ford, hlavne dodávky, pre ktoré už spoločnosť GETRAG vyrábala prevo­ dovky v Nemecku a od roku 2005 ich dovážala do Číny. Základom pre veľké budúce množ­ stvá bola lokálna výrobná pobočka v Číne. V januári 2006 založili spoločnosti GETRAG a Jiangling spoločný podnik GETRAG (Jiangxi) Transmission Co. Ltd. s tromi pobočkami v Nanchangu, Ganzhou a Yudu.

prevodoviek JMCG a komponentov, potom nasledovali prevodovky vyvinuté spoločnosťami GETRAG a GFT. Spoločnosť GETRAG sa už na­ chádza na troch kontinentoch a je skutočnou globálnou spoločnosťou.

Zmluva o spoločnom podniku s Jiangling Motor Company Group (JMCG) v Nanchangu bola oficiálne podpísaná 16. januára 2006. Po tradičnej čínskej slávnostnej ceremónii s levím tancom a ohňostrojom sa v dru­ hom štvrťroku spustila výroba existujúcich

home of transmissions

GETRAG

149


Súčasníci

„Ak nechcete spadnúť, musíte sa naučiť chodiť“

Wang Xigao 30 rokov pracoval v čínskej elektrárni a v odvetví výroby automobilov. Vo februári 2004 bol vymenovaný za predsedu čínskeho výrobcu ľahkých automobilov Jiangling Motors Co. Group, partnera GETRAG v spoločnom podniku GETRAG (Jiangxi) Transmission, GJT.

wang xigao

polupráca so spo­ ločnosťou GETRAG sa v skutočnosti začala v roku 1997. Vtedy už bola spoločnosť Ford partnerom a prevodovka MT75 pre jedno z vozidiel sa vyrábala v spoločnosti GETRAG. Neskôr sme na túto prevodovku získali licenciu a vyrábali sme ju sami v závode v Nanchangu. Odvtedy mnoho našich kolegov navštívilo pobočky spoločnosti GETRAG v Nemecku, kde sa oboznámi­ li s výrobnými procesmi. Táto spolupráca vniesla do podnika­ nia spoločnosti Jiangling vysokú úroveň stability a symbolizovala hospodárske reformy a liberali­ záciu čínskeho trhu. Som presvedčený, že náš spo­ ločný podnik, GETRAG (Jiangxi) Transmission, má dve kľúčové silné stránky: Po prvé, máme prístup k nemeckej technológii a prostredníctvom spoločnosti GETRAG potenciálny prístup na medzinárodné trhy. A po druhé, v Číne máme lokálny tím, ktorý

150

GETRAG

home of transmissions

má mimoriadnu snahu učiť sa a dokáže rýchle implementovať projekty. Spoločnosť GETRAG bola vždy partnerom s veľmi dobrou reputáciou. Zároveň to bol nezávislý výrobca prevodo­ viek. Takže sme sa nemuseli zaoberať politikou iných skupín. Ako štátom vlastnená spoločnosť sa Jiangling môže od spoloč­ nosti GETRAG veľa naučiť, aby dokázala prežiť v konkurenčnom

Spoločnosť GETRAG (Jiangxi) Transmission je teraz päťkrát väčšia ako pred ôsmymi rokmi.

prostredí. Napríklad presnosti, flexibilite a neustálym inováciám. V roku 2006 sme so spoločnosťou GETRAG rokovali už rok. Mimo­ riadne usilovne som pracoval na získaní podpory miestnej samo­ správy, provincie a našej vlády pre spoločný podnik vrátane všetkých schválení. Naraz sme sa z jedného miesta nedokázali pohnúť. Bol som taký netrpezlivý, že som si okamžite kúpil letenku do Nemecka, aby som si vyjasnil problémy. Potom sme polovicu noci strávili rokovaním. Napokon sa rokovania zúčastnil aj Tobias Hagenmeyer a po polhodine bolo všetko objasnené. Celkom určite sa to oplatilo: Spoločnosť GJT je teraz päťkrát väčšia ako pred ôsmymi rokmi. Vyrástli sme v každom ohľade. Na začiatok našich rokovaní so spoločnosťou GETRAG v roku 2005 si spomínam úplne pres­ ne. Na prvom stretnutí bol len Tobias Hagenmeyer a ja. Ukázal mi nemecké noviny s článkom o


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

jednom z našich vozidiel: Nespĺ­ ňali sme európske bezpečnostné normy. Nasledujúci deň sme sa chceli ísť pozrieť na výstavu au­ tomobilov, kde mal byť predsta­ vený tento automobil, vyrobený spoločnosťou Jiangling. Pán Ha­ genmeyer sa ma opýtal: „Naozaj sa výstavy chcete zúčastniť?“ A ja som mu odpovedal: „Samozrejme, ak nechcete spadnúť, musíte sa naučiť chodiť. Chyby sú len znakom, že ešte musíme dozrieť. Teraz spadneme, ale určite budeme skúšať znovu.“ Myslím si, že tento prístup dobre opisuje našu spoluprácu v GJT.

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

v Európe platí od roku 2014. Vďaka podpore našich zahranič­ ných partnerov GETRAG a Ford sme sa v Číne dokázali presadiť ako priekopník a som presvedče­ ný, že v budúcnosti to pozitívne ovplyvní náš rast.

Spoločnosť Jiangling má zo spo­ ločného podniku so spoločnos­ ťou GETRAG nesmierne výhody. Jeden príklad: V Číne sa zvyšujú environmentálne problémy a naša vláda chce zaviesť prísnej­ šie požiadavky na emisie. Mnoho našich konkurentov momentálne spĺňa „Normu 3“ a aj toto je niekedy veľmi lichotivé hodno­ tenie. Spoločnosť Jiangling je už pripravená na „Normu 6“, ktorá

home of transmissions

GETRAG

151


Produkty

Iniciatíva sa oplatí

Pri vývoji a VÝROBE MSB-5 sme na začiatku bojovali s nedostatkom strojov a zdrojov. Vďaka mimoriadnemu nasadeniu sme túto prevodovku AJ TAK DOKÁZALI uviesť na trh, a to s veľkým úspechom.

Stručný prehľad

GETRAG Typ MSB-5 alebo 5MTI280

Uvedenie na trh: 1993 Typ prevodovky: Manuálna prevodovka Konštrukcia:

Radová

Počet prevodov: 5+R Krútiaci moment 280 Nm (max.): Namontovaná v: JMC Kairui, Kaiyun, Shunda, Foton Aoling a Aumark ériovú prevodovku MSB-5 od roku 1991 vyvíjal čínsky part­ ner GETRAG v spo­ ločnom podniku JMC (Jiangling Motors Corporation) v Ganzou pre japonského výrobcu ľahkých automobilov Isuzu, konkrétne pre typový rad Isuzu N. Sériovú výrobu sme spustili o dva roky neskôr. Túto prevodovku sme odvtedy neustále optimalizovali

152

GETRAG

home of transmissions

z hľadiska krútiaceho momentu a odstupňovania prevodov. Vyvíjal sa aj výrobný proces. Výrobcovia Foton a Dongfeng Light Truck si onedlho objednali MSB-5 aj pre Foton AUMARK a ľahké vozidlá Dongfeng. Vyrábali sme 14 000 kusov mesačne a táto prevodov­ ka je teraz dostupná v širokej škále rôznych verzií. Všetky ozubené kolesá vrátane spia­ točky sú plne synchronizované

a všetky ložiská sú kompletne utesnené. Vývoj tejto prevodovky označujú čínski vývojári starým miestnym porekadlom „Bez nádoby na ryžu a bez zbraní pre vojakov“. Týka sa to skutočnosti, že sme nemali vhodnú výrobnú linku a finančné zdroje na nákup externe vyrobených dielov a na odmietnutie objednávky od Isuzu už bolo neskoro. Takže spoločnosť GETRAG nezávisle

vyvinula a skonštruovala väčšinu potrebných strojov. Vývojári a špecialisti na výrobu niekedy vo výrobných halách strávili celé noci. Vďaka tomuto nasadeniu dokázala spoločnosť JMC vyvinúť desať strojov, pomocou ktorých dokázala objednávku spracovať. Spoločnosť JMC si odvtedy vypra­ covala firemnú kultúru, ktorá je charakterizovaná fantastickým tí­ mom a podnikateľským duchom.


Foton Aumark


Súčasníci

„Spájame Východ a Západ“ gordon spaulding

ETRAG Jiangxi Transmission je už teraz úspešným príbehom. Pred založením spoločného podniku v Číne si tieto tri spoločnosti navzájom konkurovali. Teraz spolupracujeme na spoločnom koncepte a v roku 2014 sme vyrobili viac ako milión prevodo­ viek. V tejto spoločnosti spája­ me to najlepšie z východného a západného sveta. Na jednej strane je to znalosť trhu, vzťahy, zručnosť a schopnosť našich čínskych kolegov improvizovať, na druhej strane je to technolo­ gické know-how dodávané na­ šimi západnými kolegami. Toto všetko je pochopiteľne formova­ né švábskymi koreňmi spoloč­ nosti GETRAG. Inými slovami, našou silnou stránkou sú ľudia, ktorí tu pracujú. Naši ľudia to vidia úplne rovnako: fluktuácia zamestnancov je u nás menej ako štyri percentá ročne, pričom v mnohých iných spoločnos­ tiach v Číne je medzi desiatimi a dvadsiatimi percentami.

154

GETRAG

home of transmissions

Predtým, ako Gordon Spaulding v januári 2007 prevzal pozíciu generálneho riaditeľa v spoločnom podniku GETRAG (Jiangxi) Transmission Co. Ltd. (skrátene GJT) v Nanchangu, pracoval v spoločnosti Ford a Jiangling Motors Corporation. Spoločný podnik prevádzkuje v Číne štyri pobočky.

Spoločnosti v Európe alebo USA často pracujú v rámci prísnej štruktúry oddelení a zodpo­ vedností. Tu v Číne však často spájame tímy, aby pracovali medzifunkčne. Naši zákazníci požadujú najlepšiu technológiu a zároveň sú nesmierne citliví na cenu. A ak chcú nový produkt, chcú ho mať veľmi rýchlo a nie najskôr o dva alebo tri roky. Pre

V televíznej reklame na čínsky automobil bol uvedený priamy odkaz na technológiu dodávanú spoločnosťou GETRAG.

nás je to často obrovská výzva. V Číne sme momentálne dodá­ vateľom pre 30 výrobcov auto­ mobilov a každý z nich má svoje špecifické preferencie. Všetky z nich musíme poznať a pripraviť sa na ne. Jedna vec je pritom pre nás vytesaná do kameňa: kvalita. Nerobíme žiadne kompromisy, pretože kvalita určuje obraz zna­ čiek GETRAG a GJT. Myslím si, že v Číne sme vo výro­ be prevodoviek naozaj úspešným príbehom. Pri našom výročnom stretnutí so zákazníkmi prišiel ku mne jeden zákazník a s hr­ dosťou mi ukázal svoju televíznu reklamu. Súčasťou reklamného sloganu bola zmienka, že vo svo­ jom automobile má technológiu GETRAG. Inými slovami, názov nemeckej značky a nemecká technológia v automobiloch zna­ menajú pre čínskych zákazníkov to isté ako kvalita a presnosť. Napriek tomu je GJT lokálnou čínskou spoločnosťou. Naše prevodovky sú v každom prípade svetovou špičkou. Môžete tomu


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

veriť, pretože sa montujú do európskych, amerických, ale aj čínskych modelov automobilov a predávajú sa vo viac ako 150 krajinách. V priebehu niekoľ­ kých rokov sa do Číny presunulo obrovské množstvo výrobcov automobilov, pretože Čína je rýchlo rastúcim trhom a zároveň najdôležitejšou krajinou na svete pre automobilový priemysel. V spoločnosti GETRAG (Jiangxi) Transmission môžu naši zákazní­ ci nájsť lokálneho partnera, ktorý je už teraz schopný ponúknuť im overené a odskúšané technoló­ gie a normy kvality.

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

dobre pripravení. Hodnoty, ktoré vyznával zakladateľ spoločnosti Hermann Hagenmeyer, poskytujú dobré základy aj na trhoch, ktoré v skutočnosti sám nepoznal. Podľa mňa sú presne tým, čo viedlo k vytvoreniu silných strá­ nok spoločností GETRAG a GJT.

Spoločnosť GJT má hlboké kore­ ne v kultúre spoločnosti GETRAG. Precision, Passion, Partnership. – tento prísľub značky platí aj tu, v Číne. Samozrejme, niekedy má lokálny prízvuk. Ale kde na svete by zákazníci neocenili špičkovú kvalitu, vysoko motivovaného do­ dávateľa, ktorý sa chce neustále zlepšovať a snaží sa o dlhodobé a dôveryhodné vzťahy? Z tohto hľadiska sme na budúcnosť

home of transmissions

GETRAG

155


Vplyvná investícia Okrem východoázijských trhov sa výrobcovia automobilov aj naďalej zameriavali na Severnú Ameriku. Je to vďaka veľkosti trhu, dobrej perspektíve rastu a tradične silnej preferencii osobnej dopravy v každodennom živote. Spoločnosť GETRAG naďalej pokračovala v investovaní.

v

roku 2007 začala projekt pod názvom Tequila/Sombrero. Cieľom tohto projektu bol vývoj a výroba dvojspojkových prevo­ doviek pre severoamerický trh vo výrobných pobočkách v USA a Mexiku. Činnosti v USA boli zastrešené pod názvom GETRAG Trans­ missions Corporation v bývalom vývojovom stredisku pre USA, v Sterling Heights v štáte Michigan. V tom istom roku bola v Irapuato založená spoločnosť GETRAG Transmission Manufacturing de México S.A. de C.V. Irapu­ ato leží 1700 metrov nad morom, uprostred Mexickej vysočiny, dobrých 300 kilometrov na severozápad od Mexico City. Prvý tím pre bu­ dúci závod v priemyselnom parku Castro del Rio pracoval v kancelárskych kontajneroch. V prvom roku, od júna 2010, vyrobilo 600 nových zamestnancov 350 000 dvojspojko­ vých prevodoviek 6DCT250. Závod GETRAG v talianskom Bari mal plniť európske požia­ davky spoločnosti Ford a dodávať súkolesia do Mexika. Tento projekt sa začal úspechom. Druhým pilierom projektu bola okrem úzkeho partnerstva s Fordom a mexickou

156

GETRAG

home of transmissions

výrobnou pobočkou v Irapauto spoločná snaha s treťou najväčšou americkou spo­ ločnosťou na výrobu automobilov, Chrysler. V roku 2007 bola v meste Tipton v Indiane založená spoločnosť GETRAG Transmission Manufacturing LLC. V tej dobe sa ukázalo, že fúzia spoločností Chrysler a Daimler-Benz v roku 1998, ktorá sa najprv označovala prívlastkom „fúzia rovnocenných“’, nesplnila očakávania. Spoločnosť Daimler sa v máji 2007 čiastočne stiahla, spoločnosť Chrysler bola predaná finančným investorom, ktorí rozhodovali o všetkých finančných investíci­ ách spoločnosti Chrysler s cieľom dostať vý­ robcu automobilov, založeného v roku 1925, opäť do plusu. Súčasťou firemnej stratégie manažmentu Chrysler pre návrat do rýchleho jazdného pruhu bola výroba najmodernejších dvojspojkových prevodoviek so spoločnosťou GETRAG v Tiptone. Investovať bolo treba 530 miliónov amerických dolárov. Po plánovanom otvorení v roku 2009 malo 1400 zamestnan­ cov každoročne vyrábať 700 000 prevodoviek. Načasovanie týchto aktivít a partnerstvo so spoločnosťou Chrysler sa však nevyví­ jalo podľa očakávania. Hypotekárna kríza

v roku 2007 v USA viedla k celosvetovému ekonomickému kolapsu. Predaj automobi­ lov spoločnosti Chrysler v roku 2008 klesol takmer o tretinu, viac ako u ktoréhokoľvek iného severoamerického výrobcu automobi­ lov. Pod tlakom finančných investorov zrušila spoločnosť Chrysler spoločný projekt so spoločnosťou GETRAG v Tiptone ešte pretým, ako ju koncom roka 2008 zachránila vláda USA a následne v apríli 2009 vyhlásila ban­ krot. Viedlo to k insolventnosti spoločnosti GETRAG Transmission Manufacturing LLC. Projekt bol v tej dobe už slušne rozbehnu­ tý. Spoločnosť GETRAG veľa investovala do vývoja a testovania produktu, strojné zariade­ nia a nástroje boli pripravené a dodávatelia už takmer dokončili prípravy na výrobu. Aj kvôli tomu sa spoločnosť GETRAG dostala do značných ťažkostí. Pobočka v Irapuato však týmto vývojom ovplyvnená nebola a teraz zamestnáva zhruba 700 zamestnancov, ktorí každý rok vyrábajú približne 700 000 dvoj­ spojkových prevodoviek.


home of transmissions

GETRAG

157


Nevzdávať sa a pokračovať Spoločnosť GETRAG prekonala zložitú ekonomickú situáciu po finančnej kríze pomocou starých cností: KVALITA, NADŠENIE A PARTNERSTVO. Najväčšiemu nezávislému výrobcovi prevodoviek na svete umožnili nastaviť správny smer do budúcnosti.

p

rognóza pre rok 2009 bola mimo­ riadne pochmúrna. Svet stratil veľkú časť dôvery v technológie a fi­ nančne motivované scenáre ras­ tu. Po roku 2007 narástli hospo­ dárske problémy príliš rýchlo a v príliš mnohých krajinách. Médiá a politici požadovali väčší zmysel pre zodpovednosť a nové nápady pre riadenie rizikových postupov v globalizovanej ekonomike. Aj manažment spoločnosti GETRAG musel upraviť plány rastu, pretože v čase krízy je likvidita najdôležitejšia. Predaj automobilov v mnohých kraji­ nách klesol o 20 až 30 percent. Predaj ľahkých vozidiel klesol o viac ako 60 percent. Mihir Ko­ techa v novembri 2009 nahradil bývalého generálneho riadi­ teľa Dietera Schlenkermanna. Spoločnosť GETRAG sa pokúsila

158

GETRAG

home of transmissions

o výrazný nový začiatok. Dôvera zamestnancov bola po hospodár­ skej kríze otrasená a výsledkom zlyhania veľkého projektu so spoločnosťou Chrysler v USA bolo šetrenie a znižovanie platov. Súčasťou stratégie bol okrem šetrenia a obmedzenia rozpočtov na mnohé aktivity spoločnosti aj návrat k solídnym finančným základom vrátane zamerania sa na portfólio produktov. V dôsledku toho sa podnikanie s pohonmi náprav a komponentmi v sep­ tembri 2011 predalo britskej priemyselnej spoločnosti GKN. Spoločnosť GETRAG sa pritom vzdala kontroly nad spoločnosťou GETRAG Corporation v Sterling Heights v USA, GETRAG Trans­ mission Plant v Newton v USA, vybudovanou v roku 1986 a spoloč­ nosťou GETRAG All Wheel Drive AB vo švédskom Köpingu, ktorá sa špecializovala na komponenty

pre vozidlá s pohonom všetkých kolies. Spoločnosť GKN kúpila aj dočasné výhradné licencie na technológie elektrických pohonov. Vďaka týmto predajom sa spoloč­ nosť skonsolidovala, zjednodušila zložitú štruktúru akcionárov a ešte si dokázala vytvoriť podmienky pre budúce globálne zameranie na sľubnú technológiu prevodoviek: dvojspojkové prevodovky. Spoločnosť GETRAG o niečo neskôr znovu zamerala svoju pozornosť na Áziu. V apríli 2012 padlo rozhodnutie vybudovať novú pobočku v indickom meste Sanand, neďaleko svojho zákaz­ níka Ford. V októbri toho istého roku sa podpísala zmluva o vy­ tvorení nového spoločného pod­ niku so spoločnosťou Dongfeng Motor Group Co., Ltd. Spoločnosť Dongfeng bola založená v roku 1969 ako štátny podnik a teraz je druhým najväčším výrobcom


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

automobilov v Číne. Vďaka part­ nerstvu so spoločnosťami Nissan a Peugeot každý rok vyrába približne štyri milióny automo­ bilov. Úlohou novej spoločnosti Dongfeng GETRAG Transmission Co., Ltd. je vyvíjať a vyrábať pre­ vodovky pre automobily a ľahké vozidlá, od začiatku roku 2016 vyrábané spoločnosťou Dong­ feng. Vďaka týmto dvom stra­ tegickým partnerstvám v Číne bude spoločnosť GETRAG ešte konkurencieschopnejšia, čo po­ skytne spoločnosti lepšiu pozíciu na prekonanie takých turbulencií na trhu, aké sme zažili v roku 2008. Prvým produktom vyro­ beným spoločnosťou Dongfeng GETRAG Transmission Co., Ltd. bude úplne nová 6-rýchlostná dvojspojková prevodovka, nazva­ ná 6DCT150, ktorá je navrhnutá špeciálne pre ázijský trh.

home of transmissions

GETRAG

159


Nové hodnoty pre novú éru „Nikdy netrvaj na veciach, ktoré som kedysi urobil zo sentimentálnych dôvodov“, povedal zakladateľ spoločnosti Hermann Hagenmeyer svojmu synovi Tobiasovi. V roku 2013 bola spoločnosť GETRAG už zavedeným globálnym dodávateľom prevodových systémov.

s

poločnosť GETRAG bola po dve generácie riadená ako rodinný podnik a formovaná osobnosťou a hodnotami jej zakladateľa. Jeho syn Tobias potom tieto hodnoty naďalej rozvíjal. Prvá firemná vízia „My to robíme lepšie“ položila základy pre medzinárodný obchodný úspech v roku 1990 a vďaka nej sa do rozvoja spoločnosti zapojili všetci zamestnanci viac ako kedykoľvek predtým. Vízia „My to robíme lepšie“ opísala osem jednotlivých hodnôt, ktoré sa stali mierou spolupráce v spoločnosti GETRAG a zahŕňala aj zákazníkov a dodávateľov. Aj obchodné jednotky GETRAG FORD Transmissions a GETRAG Asia Pacific si zadefinovali samo­ statné hodnoty. Začiatkom 21. storočia sa svet pohol vpred: Vývoj automobilového trhu po finančnej kríze v roku 2008 bol charak­ terizovaný silným zameraním na stabilné

160

GETRAG

home of transmissions

globálne zásobovacie reťazce, stratégiami platforiem vo vývoji produktu a rozvojom partnerstiev kvôli rastúcim finančným nákla­ dom na technologické inovácie. Aj spoločnosť GETRAG sa výrazne rozrástla: v roku 2013 už spoločnosť mala vyše13 000 zamestnancov z rôznych kultúr na troch kontinentoch. Nový manažment spoločnosti GETRAG sa rozho­ dol prispôsobiť systém hodnôt požiadavkám tohto nového veku. Vyše 1000 zamestnancov v 21 pobočkách pracovalo v početných workshopoch na nových „hodnotách a zásadách správania“, ktoré v rozličných obchodných jednotkách na celom svete nahradili staré hodnoty. Výsled­ kom bolo šesť hodnôt:


Technologická a podnikateľská excelencia Zodpovednosť a iniciatíva na všetkých úrovniach Pozitívna energia Individualita a tímová práca Vzájomný rešpekt a dôvera Silná globálna komunita

Manažment sa rozhodol uskutočniť aj krok, ktorý by mnohým zamestnancom a hlavne bývalým kolegom určite pripadal sentimen­ tálny: Predal pobočku v Ludwigsburgu, v kto­ rej bola spoločnosť založená a ktorá sa teraz špecializuje na komponenty prevodoviek. Dlhoročný závod už vďaka svojej geografic­ kej polohe priamo v meste nedokázal spĺňať zvýšené požiadavky na výrobu a logistiku. „Home of Transmissions“ vystihuje vyhlá­ senie spoločnosti GETRAG bez spojitosti s konkrétnou pobočkou. V jazyku, v ktorom teraz na celom svete komunikuje takmer

Nové hodnoty a zásady správania schválili v septembri 2013 vybratí zástupcovia zo všetkých pobočiek na celom svete spolu s predstavenstvom

14 000 zamestnancov spoločnosti GETRAG. Home of Transmissions - toto je spoločnosť s bohatou tradíciou , ktorá sa neustále rozvíja a bude sa rozvíjať aj v budúcnosti, bez ohľadu na technológie pohonov, ktoré sa budú po­ žadovať.

home of transmissions

GETRAG

161


Súčasníci

„Sme technologickou špičkou“ mihir kotecha

s

poločnosť Ford zača­ la v roku 1999 roko­ vať so spoločnosťou GETRAG o možnosti vytvoriť niečo úplne nové. Spoloč­ nosť Ford chcela v budúcnosti viac investovať do svojich vozidiel a spoločnosť GETRAG chcela rozšíriť svoju zákaznícku a technologic­ kú základňu. Výsledkom bolo vytvorenie spoločného podniku Getrag FORD Transmissions (GFT) v roku 2001. Spoločnosť GFT cez noc zdvojnásobila obrat spoloč­ nosti GETRAG a odvtedy sa stala dôležitou a integrálnou súčasťou spoločnosti. O niekoľko rokov neskôr, v roku 2004, sme dospeli k názoru, že kvôli zabezpečeniu úspešnej dlhodobej budúcnosti spoločnosti sa musíme stať niečím viac než len európskou spoločnosťou na výrobu manuálnych prevodoviek. Spoločnosť GETRAG vykonala dve dôležité strategické rozhod­ nutia. Po prvé stať sa globálnou spoločnosťou a po druhé rozšíriť portfólio svojich produktov len

162

GETRAG

home of transmissions

Mihir Kotecha pracoval pre Ford Motor Company od roku 1995 do roku 2001, potom nastúpil do spoločnosti GETRAG ako finančný riaditeľ (CFO) v GETRAG FORD Transmissions (GFT). V roku 2005 sa stal generálny riaditeľom (CEO) spoločnosti GFT. Od decembra 2009 je globálny generálny riaditeľ (CEO) spoločnosti GETRAG.

z manuálnych prevodoviek o automatické prevodovky, pričom základom by bola technológia úsporných dvojspojkových pre­ vodoviek (DCT). Toto smerovanie bolo začiatkom desaťročného procesu podnikateľskej transfor­ mácie a technologickej inovácie.

Plníme výzvy budúcnosti a pritom ostávame verní nášmu dedičstvu ako inovátori a podnikatelia.

Teraz, v roku 2015, vykonávame prosperujúcu a úspešnú podni­ kateľskú činnosť v Ázii a Severnej Amerike. Vyše 5 000 z našich 14 000 zamestnancov pracuje mimo Európy a máme najširšie portfólio prevodoviek na svete. Každý rok vyrobíme na celom svete na troch kontinentoch vyše milióna DCT automatických pre­ vodoviek a tri milióny manuálnych prevodoviek. Naša spoločnosť zdvojnásobila svoju veľkosť. Oba tieto úspechy zabezpečujú našu dlhodobú budúcnosť a zároveň ukazujú podnikateľského ducha, stelesneného Hermannom a Tobiasom Hagenmeyerovcami. Prevodovky boli tradične súčas­ ťou hlavného odvetvia podnikania výrobcov automobilov (OEM). Je teda celkom kuriózne, že hoci vozidlá OEM sú už 60 rokov našimi zákazníkmi, zároveň boli aj našimi konkurentmi. Inžinieri našich zákazníkov špecializovaní na prevodovky, vždy vedeli o našich produktoch a ich požiadavkách,a­ ko aj o ich kritických bodoch toľko,


1935–1945

OD počiatkov nášho úspechu

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

čo my. Niečo vyvinuli a povedali: presne toto chceme. S technoló­ giou GETRAG sa dnes veci zmenili: sme uznávaným technologickým lídrom v kategórii našich produk­ tov a naše know-how v odvetví, na ktoré sa špecializujeme, je prvý­ krát v našej histórii rozsiahlejšie ako know-how našich zákazníkov. Toto know-how je základom perfektnej knihy objednávok, ktorú teraz máme a základom, na ktorom budujeme náš úspech do budúcnosti. Naši zákazníci budú požadovať inovácie a technológiu, ktorá spĺňa ekonomické, trhové a regulatórne výzvy budúcnosti. Potreba inovácií u podnikateľov nikdy nekončí. Koncom desaťročia sa naša veľkosť znovu zdvojnásobí. Pre dosiahnutie tohto cieľa pracujeme mimoriadne usilovne a každý v spoločnosti môže byť veľmi hrdý. Plníme výzvy budúcnosti a pritom ostávame verní nášmu dedičstvu ako inovátori a podnikatelia.

home of transmissions

GETRAG

163


Produkty

Nová generácia SPOLOČNOSŤ GETRAG SA PRIPRAVUJE NA NOVÚ GENERÁCIU PREVODOVIEK. Manuálne prevodovky a dvojspojkové prevodovky, hlavne pre malé motory, a hybridizácia pomáhajú chrániť životné prostredie. Modulárna konštrukcia znižuje náklady.

MX65 Prevodovka MX65 je míľnikom v segmente menších 5 a 6-rých­ lostných manuálnych prevo­ doviek. Kombinuje len 30 kg hmotnosť s vysokou hustotou vý­ konu a krútiaceho momentu. Jej prepracovaný jednoduchý dizajn znamená, že ju môžeme vyrábať

Stručný prehľad

GETRAG Typ MX65 Uvedenie na trh:

2017 (plánované)

Typ prevodovky: Manuálna prevodovka Konštrukcia:

Priečna

Počet prevodov:

5 alebo 6

Krútiaci moment 230 Nm (max.): Namontovaná v: Ford (rôzne modely)

164

GETRAG

home of transmissions

cenovo efektívne. Modulárna konštrukcia umožňuje veľkú mieru rozmanitosti. Radenie pre­ vodovky MX65 prebieha hladko a predovšetkým potichu. Všetky ozubené kolesá a syn­ chronizačné krúžky sa dajú vyberať z modulárnej súpravy, ich hmotnosť a optimalizá­ cia nákladov závisí od profilu požiadaviek. Vstupná verzia s piatimi prevodmi je navrhnutá pre krútiaci moment 150 Nm a jej hmotnosť je len 27 kg a 6-rýchlostná verzia až pre 230 Nm s hmotnosťou neprevyšu­ júcou 30 kg. To je o 30 percent menej ako predchádzajúci typový rad . Za zníženie hmotnosti je zodpovedný priamočiary dizajn a malá axiálna vzdialenosť prevodových hriadeľov: Axiálna vzdialenosť v prevodovke MX65 je 65 mm, na rozdiel od 71 mm v jej

predchodcovi. Náklady a hmot­ nosť sa znížili aj vďaka tomu, že vnútorná konštrukcia radenia je mechanicky taká jednoduchá, že zasúvacie vidlice už nepotrebujú zabudovanú oceľovú výstuž.

MTI novej generácie Oddelenie GETRAG Advanced Engineering vyvinulo inova­ tívnu 6-rýchlostnú manuálnu prevodovku pre radové hnacie ústrojenstvá s možnosťou pridať aj 7. prevod. Prevodovka MTI sa dodáva v dvoch verziách, s maximálnym krútiacim momen­ tom prevodovky do 550 Nm, či dokonca až 800 Nm. Faktor od­ stupňovania prevodov je približne osem, čo je primeraný konverzný rozsah pre optimálnu hodnotu spotreby a emisií pre akýkoľvek spaľovací motor. Jej hmotnosť je len okolo 45 kg. Sériová výroba sa môže začať v roku 2018.

Trh radových manuálnych pre­ vodoviek sa scvrkáva, pretože v tomto segmente trhu sú stále obľúbenejšie automatické prevo­ dovky, napríklad v automobiloch BMW alebo Mercedes. Avšak snaha výrobcov automobilov dodržať stále prísnejšie normy CO2 nedávno viedla k mnohým dopytom pre radové manuálne prevodovky s vysokým krútia­ cim momentom a dokonca so siedmimi prevodmi, umožňujú­ cimi veľký rozsah odstupňovania prevodov. Vývojári spoločnosti GETRAG vytvorili podrobný ka­ talóg požiadaviek a ukázalo sa, že tieto požiadavky sú pokryté základnými technickými údaj­ mi prevodovky 7DCI700, ktorú používa BMW vo svojich vysoko­ výkonných modeloch. K požia­ davkám boli bližšie, než navrhli pôvodné skúmania kvôli veľkému odstupňovaniu s veľkou axiálnou


vzdialenosťou 88 mm a konštant­ ným výkonom. Už čoskoro bolo jasné: Vyššia hodnota rýchlostí v prevodovke umožňuje znížiť záťaž v jednotlivých prevodoch do takej miery, že ozubené kolesá môžu byť extrémne úzke. V porovnaní s konvenčnou prevodovkou s porov­ nateľným krútiacim momentom

sa znížila hmotnosť, ale s krat­šou axiálnou vzdialenosťou. Problé­ mom nebol ani siedmy prevod. Zrodila sa MTI-NG (NG znamená „Next Generation“ – nová gene­ rácia). Táto prevodovka je ideálna pre prémiové sedany a športové

automobily, ale aj pre osobné a ľahké terénne dodávky. Prevo­ dovka MTI-NG je crossoverovým produktom pre globálny trh. Sedany a športové automobily získajú cenovú výhodu vďaka veľkosériovej výrobe, umožnenej verziami pre ľahké automobily. Výrobcovia dodávok zase ocenia

ľahkú konštrukciu, účinnosť a plynulé radenie, také dôležité pre automobil. MTI-NG, ako prevodovka s veľkým krútiacim momentom, využíva aj know-how prevodovky MT82 pre ľahké vozidlá, ktorú sme vyvinuli začiatkom nového tisícročia.

home of transmissions

GETRAG

165


Produkty

Stručný prehľad

GETRAG Typ 7DCT300/7HDT300 Uvedenie na trh: 2015 Typ prevodovky: (Hybridizovaná) dvojspojková prevodovka Konštrukcia:

Priečna

Počet prevodov: 7+R Krútiaci moment 300 Nm (max.):

7DCT300/7HDT300 Inžinieri spoločnosti GETRAG nastavili prevodovkou 7DCT300 nový štandard, ktorý namiesto suchých prevodoviek použí­ va mokré. Elektrohydraulické olejové čerpadlo, používané na chladenie spojky a mazanie sú­ kolesia prevodovky, je však v čin­ nosti len vtedy, keď je to nutné. Pomáha to znižovať energetické straty. So siedmym prevodom je odstupňovanie, t.j. pomer medzi najväčším a najmenším prevo­ dom, rovné hodnote 8,6. Vďaka optimalizovanému súkolesiu a novému prevodovému oleju s nízkou viskozitou sa s prevodov­ kou 7DCT300 dosiahla štvorper­ centná úspora paliva v porovnaní so šesťrýchlostnou prevodovkou typu 250 (6DCT250). 7DCT300 umožňuje ovládanie spojky a radenie prevodov aj vtedy, keď spaľovací motor nie je v činnosti.

Rez modelu 7HDT300

166

GETRAG

home of transmissions

Sú to ideálne požiadavky na inštaláciu systému štart-stopa­ lebo funkcie jazdy zotrvačnosťou. Jazda zotrvačnosťou sa týka odpojenia spaľovacieho motora od prevodovky, takže vozidlo môže pokračovať v jazde bez toho, aby bolo aktívne poháňané. Týmto sa šetrí palivo, napríklad pri dojazde na dlhšiu vzdialenosť k semaforu. Hybridné vozidlá majú pochopi­ teľne lepší dojazd zotrvačnosťou, lebo sa dokážu udržať v pohybe s podporou elektromotora. Tejto požiadavke najlepšie vyhovuje hybridná verzia novej prevodovky

7HDT300. Elektromotor namon­ tovaný paralelne k prevodovému hriadeľu zvyšuje rozmery prevo­ dovky len nepatrne a podľa potre­ by je chladený olejom pre spojky. Táto konštrukcia umožňuje použi­ tie elektromotorov naozaj rôznych veľkostí, či už to bude 15 kW výkon pre polohybrid alebo 80 kW pre hybrid typu plug-in. Elektromotor a spaľovací motor dokážu s prevo­ dovkou 7HCT300 fungovať úplne nezávisle od seba, dokonca môžu využívať rôzne prevody s cieľom vždy dosiahnuť optimálnu účinnosť celého hnacieho ústrojenstva a najnižšie možné emisie CO2. V tej­ to prevodovke spoločnosť GETRAG efektívne implementovala svoj koncept flexibilnej dvojspojkovej prevodovky.


OD počiatkov nášho úspechu

1945–1960

Nové ČASY, nové produkty

1960–1982

Sebaistí inžinieri

Typ 6DCT150/6DCT200

Stručný prehľad

GETRAG Typ 6DCT150/ 6DCT200 Uvedenie na trh: 2015 Typ prevodovky: Dvojspojková prevodovka Konštrukcia:

Priečna

Počet prevodov: 6+R Krútiaci moment 150 Nm alebo (max.): 200 Nm

S hmotnosťou len 57 kilogramov je 6DCT150 najľahšou dvojspoj­ kovou prevodovkou GETRAG. Jej koncept je odvodený od 8-rých­ lostnej prevodovky pre veľké krútiace momenty. Súkolesie sa odlišuje od všetkých ostatných prevodoviek GETRAG. Každý prevod si tradične vyžaduje pár ozubených kolies. 6DCT150 je prvou prevodovkou, ktorá má menej párov ozubených kolies ako prevodov. Kompenzuje to vir­ tuálnym prevodom, ktorý využíva ozubené kolesá iných prevodov.

1982–2000

OBJAVOVANIE nových horizontov

Vedľajšia poznámka

1935–1945

2000–2015

GLOBÁLNA spoločnosť

Vedeli ste, že prevodovky sa dajú recyklovať? Spoločnosť GETRAG dosiahla s niekoľkými zákaz­ níkmi uzatvorenie zmluvy o ich vrátení. V rámci pilotných projektov sa v roku 2011 renovovali diely z takmer 1500 automobilových a motocyklo­ vých prevodoviek. Spoločnosť GETRAG tieto diely renovovala interne, ale aj s podporou vybraných partnerov.

home of transmissions

GETRAG

167


Poďakovanie a TIRÁŽ

Poďakovanie Za prínos k tomuto projektu ďakujeme týmto ľuďom:

Projektový tím GETRAG

Širší projektový tím

Bernd Eckl Claudia Rath Günter Rühle Martin Günter

Frank Oberhardt Stephan Schuster Jürgen Kelm Hanne Marie Aabel

Súčasníci

Bez vás by sa tento projekt nestal tým, čím je.

(v zobrazenom poradí) Tobias Hagenmeyer Erich Müller (nebohý) Herbert Roth Gunter Knödel Walter Tschürtz Bahman Hagshanas Manfred Greiner Franz Semmelbeck Frank Casimir Wang Xigao Gordon Spaulding Mihir Kotecha

Ďakujem veľmi pekne! Silvio Sommer Vedúci projektu, GETRAG

TIRÁŽ © 2015 GETRAG International GmbH Hermann Hagenmeyer Straße, 74199 Untergruppenbach/Deutschland www.getrag.com Všetky práva vyhradené. Zodpovedný: Bernd Eckl, Executive Vice President Sales, Marketing, Business Development & Corporate Communications Koncept: Silvio Sommer, GETRAG International GmbH, Corporate Communications (zodpovedný) & Stefan Richter, Storymaker GmbH, Tübingen Vyhľadávanie a úprava: Stefan Richter (zodpovedný) & Benjamin Hagen, Storymaker GmbH, Tübingen Grafický návrh, úprava obrázkov, fotografie moderných automobilov: Marius Bauschen (zodpovedný) & Dennis Werner, CeWeBe AG, Leverkusen Svedecké fotografie: Ralf Bauer Fotografie, Kolín Ostatné fotografie: GETRAG Tlač: Heider Druck, Bergisch Gladbach Vytlačené v Nemecku. Táto kniha bola vytlačená na papieri z recyklovaného materiálu. 1. vydanie, 2015: Táto kniha je vrátane všetkých jej častí chránená autor­ ským právom. Akékoľvek jej použitie je bez súhlasu vlast­ níka autorského práva zakázané. Platí to aj pre digitálnu alebo inú reprodukciu, preklad, distribúciu alebo verejné vystavenie.


home of transmissions

GETRAG

169


170

GETRAG

home of transmissions


home of transmissions

GETRAG

171


sk., Home of Transmissions – Náš Príbeh 1935-2015  

Corporate Story Web Special: http://home.getrag.com

sk., Home of Transmissions – Náš Príbeh 1935-2015  

Corporate Story Web Special: http://home.getrag.com