Page 1

2020. Április

Van értelme a befektetett energiának Interjú Scherer Zsolttal, a MEKH szóvivőjével

MAGAZIN

A FENNTARTHATÓSÁGRÓL ÉLETMÓD ÉS társadalom

TECHNOLÓGIA ÉS környezet

ENERGIA ÉS gazdaság

Van értelme a befektetett energiának

Fordulópont az elektromos autózásban? (II. rész)

Digitális megoldások az e-mobilitás területén

Mit tanít nekünk a koronavírus a klímaváltozásról?

Energiahatékonysági beruházások technológiai úttérképezése

Mi köze Hollywoodnak a funkcionális analfabéta magyar gyerekekhez?

2020 mint a zöld évtized kezdete

Összefoglaló az ausztráliai tűzvészről

Az „almérős” jogszabály magyarázata gyakorlati példákkal

1


Tartalom IMPRESSZUM GoGreen kiadó: Get-Energy Kft. Ügyvezető igazgató: Tóth Zoltán

ÉLETMÓD ÉS társadalom

Kapcsolat: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.

3

Van értelme a befektetett energiának

7

Mit tanít nekünk a koronavírus a klímaváltozásról?

9

2020 mint a zöld évtized kezdete

Telefon: +36 70 977 9611 Szerkesztő: Green Edge Media Group Kft. Közreműködők: CauseArt Kelner Máté ELMŰ-ÉMÁSZ Wächter Roland Szabó Ádám Németh Kristóf Ráti József Zámbó Csaba Szentkirályi Gergely Kepka György Bíró Barbara Varga Szilárd Gazsó Ditta Lajtos Edina Tóth Zoltán Rácz Attila Zoltán Fénykörközösség Nonprofit Kft. Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Virtuális Erőmű Program

az elektromos 11 Fordulópont autózásban? (II. rész) Technológia és környezet

beruházások 13 Energiahatékonysági technológiai úttérképezése

15

Összefoglaló az ausztráliai tűzvészről

megoldások 17 Digitális az e-mobilitás területén energia és gazdaság

18

Mi köze Hollywoodnak a funkcionális analfabéta magyar gyerekekhez?

21

Az „almérős” jogszabály magyarázata gyakorlati példákkal

Van olyan téma, amiről szívesen olvasna? Írja meg nekünk a gogreen@getenergy.hu e-mail címre!

Borítókép: Green Edge reklámügynökség 2


A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) céljául tűzte ki, hogy az emberekhez közelebb hozza az energiatudatos gondolkodást, az energia hatékonyabb felhasználását. Ennek érdekében számos fejlesztést és kezdeményezést indított el, többek között összeállított egy, a maga nemében egyedülálló e-learning anyagot, illetve szervezi az Erőművek Éjszakája nevű eseményt is. Magazinunk áprilisi számában ezekről a fejlesztésekről és a jövőbeli tervekről beszéltünk Scherer Zsolttal, a MEKH szóvivőjével.

▶ Megújult a MEKH weboldala. Mi ösztönözte a változtatást? Törvény adta kötelezettségünk, hogy bizonyos információkat közzé kell tennünk egy önálló honlapon. Ennek eddig és ezután is eleget teszünk, ugyanakkor fontosnak érezzük azt, hogy a kötelezettségeink mellett beszéljünk az energiahatékonyságról is. Emiatt volt szükség arra, hogy a honlapunk előző változatát leporoljuk, jobban emészthetővé tegyük. Szeretnénk az emberekhez kicsit közelebb hozni az energiatu­­datos gondolkodást.

3

életmód és társadalom

Van értelme a befektetett energiának


▶ Jól sejtem, hogy az oldalon megtalálható

Amit mi tehetünk, az a szemléletváltás elősegítése, hogy

e-learning anyagokat ez a szándék ihlette?

az emberek érdekeltek legyenek a változtatásban. Ez nagyon fontos. Ha megnézzük például az elmúlt két

Csináltunk a saját munkatársaink között egy felmérést.

évet: a mostani fűtési szezonban a magasabb átlaghő-

Kiderült például az, hogy többnyire csak azok gyűjtik

mérséklet ellenére is közel annyi volt a fogyasztás, mint

szelektíven a szemetet a munkahelyen, akik otthon is sze-

az ezt megelőző évben, amikor hidegebb volt. Ez azt

lektálnak. Tehát fontos, hogy eljussunk az emberek min-

mutatja, hogy az emberek még kevéssé érdekeltek a

dennapjaihoz. Ha elmegy az irodából vagy otthonról pár

változtatásban. Végtére is minek ruházzanak be például

órára, akkor kapcsolja le maga után a lámpát, vagy vegye

egy alacsonyabb értékű ingatlan esetében a drága szi-

lejjebb a fűtést. Ezt a szemléletváltozást próbáljuk a ma-

getelésbe, miközben a fölgáz relatíve megfizethető.

gunk eszközeivel, jelen esetben egy könnyen használható weboldallal vagy épp az e-learning anyaggal támogatni. Nem gondolom azt, hogy ha kihúzzuk például a töltőt a konnektorból, akkor azt a MAVIR meg fogja érezni és felkiált, hogy „Háhá, mindenki kihúzta, milyen fantasztikus”, de ha egy kicsit következetesen használjuk az energiaforrásainkat, akkor azt igenis megérezhetjük akár a családi költségvetésben is. Ezt szeretnénk elérni az új honlappal, ezért kell emészthetőnek, könnyen használhatónak, logikailag jól felépíttetettnek lennie. Ha a felhasználó nem érzi jól magát az oldalon, nem találja meg azt, amit keres, akkor máshol fog utána nézni a dolgoknak és nem tér vissza.

A MEKH e-learning ide kattintva érhető el. Az inter­

▶ A jelenleg elérhető e-learning anyagok az

aktív játék célja gyakorlati példákkal bemutatni

otthoni okos megoldásokra fókuszálnak, a saját

azokat az egyszerű lépéseket, melyekkel bárki tehet

házunk/lakásunk energiafelhasználásának

a fenntarthatóbb életért. Érdemes rászánni pár

optimalizálásához adnak tanácsokat. Várhatóak

percet, meglepően sokat tanulhat belőle az ember.

további e-learning anyagok más témákban is? Tervben van az e-learning anyag bővítése, szeretnénk

▶ Mit várnak a fejlesztésektől?

folytatni a projektet. Ugyanakkor először meg kell nézni, milyen a fogadtatása a már elérhető anyagoknak, kell-e

Reményeink szerint nőni fog a látogatottságunk, egy-

valamin korrigálni, csak ezután lehet továbbmenni.

re több új visszatérő felhasználónk lesz, és sikerül az energiatudatosságot erősíteni. Persze ettől még nem

Szeretném továbbá, ha a többi weboldalunkat is idővel

kell számottevő megtakarítást vagy csodát várni. Ehhez

felfrissítenénk, illetve ezeket a felületeket és a saját

megkerülhetetlenek az olyan állami programok, ame-

kommunikációnkat is egy irányba rendeznénk, a felelős

lyek például az épületek külső szigetelését támogatják.

gondolkodás ösztönzésére. Lehet tüntetéseket szer-

Ha egy hőkamerával végig megyünk egy településen,

vezni, felvonulni, lehet hangosan kiabálni, hogy „Csak

az ember sírva fakad a látottaktól. Kellenek a támoga-

megújuló legyen”, de ha ma lekapcsolnánk Paksot vagy

tások, kell a jelenlegi helyzeten változtatni, mert ezáltal

Mátraalját, csak az import kitettségünk emelkedne az

az ország energiakitettségét és energiafogyasztását is

egekbe, miközben az ellátásunk biztonsága gyakorlati-

jelentősen csökkenteni lehet.

lag megszűnne.

4


▶ Térjünk át egy másik hasonlóan érdekes

Egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Ha meg-

témához, az Energiakövet-programhoz.

nézzük, hogy hány helyszínen voltak, hány gyerekhez

Ennek keretein belül ugyebár egyetemisták

értek el a követeink, az nagyszerű. Ugyanakkor érte-

tarthatnak órákat általános iskolásoknak

lemszerűen ez csak akkor számít értelmes befekte-

és gimnazistáknak, felhívva a figyelmüket

tésnek egy közhivatal számára, ha olyan közösségi

az energiatakarékosság fontosságára. Mi a

médiatámogatás van a háta mögött, amivel tényleg

véleménye a programról?

eljutunk a fiatalabb korosztályhoz. Az nem elég, hogy 5


Azért indult el ez az egész program, mert sok ember fejében az a kép él, hogy mindennapjainkban az energia természetes, bele sem tudunk gondolni, hogy a szegényebb világban sajnos hétköznapi áramkimaradások mit jelentenek. Nem teremt ellátásbiztonságot, ha a tetőre felszerelünk pár napelemet, hiszen áramra akkor is szükségünk van, ha a nap nem süt. Az Erőművek Éjszakájának célja, hogy közelebb hozzuk az erőműveket az emberekhez, évente legalább egyszer gondoljunk nagyrabecsüléssel azokra a szakemberekre, akik lehetővé teszik, hogy otthonainkban minden pillanatban legyen áram, fűtés, melegvíz. És persze azt is nézzek meg, hogyan és miből „gyártják” a villaegyszer elmegy egy nagyon jó fej egyetemista srác

mos energiát. Ez a maga nemében is nagyon izgalmas.

vagy lány egy iskolába, tart egy nagyon jó órát, aztán kész, ennyi volt.

Aki elmegy egy erőműbe, megismeri az ott folyó munkát, az nem biztos, hogy azt fogja gondolni,

Emiatt akarjuk a program médiatámogatását erősíteni a

hogy azonnal mindent be kell zárni, ami nem meg-

jövőben, és arra számítunk, hogy azok az egyetemisták,

újuló. Megismeri, hogy a robbanásszerűen terjedő

akik beszálltak és szívüket-lelküket beleadták, szintén

napelemparkok mellett ma még szükség van a hagyo-

kiveszik a részüket a dologból. Szeretnénk, ha például

mányos áram- és hőtermelő kapacitásokra. És lehet,

lennének olyan rövid videóink velük, amelyben egy-egy

hogy kap egy olyan impulzust, ami talán otthon is

konkrét problémára adnának rövid, könnyen emészt-

rábírja arra, hogy jobban megbecsülje a megtermelt

hető válaszokat. A gyerekeim folyton ilyeneket néznek.

energiát, energiatudatosabban cselekedjen. És ha az

Ez egy jó módszer lehet arra, hogy a fiatalok megértsék,

Erőművek Éjszakája üzenetét támogatni tudjuk egy

az energia tényleg kincs és lehet úgy takarékosan bánni

olyan e-learning alkalmazással, ami például – és most

vele, ami nem jelent igazából nagy lemondást.

egy hétköznapi példát mondok – megtanítja az embereket helyesen szellőztetni, akkor már volt értelme

▶ Feltételezem, hasonló okokból kerül ősszel

a befektetett energiának.

megrendezésre az Erőművek Éjszakája nevű esemény is.

A HÓNAP DÁTUMA

Ráti József

ápr. 22. A Föld napja A Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Az eseményeket az Earth Day Network koordinálja. A napot 175 országban tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik meg. 2009-ben Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az ENSZ április 22-ét a „Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította. Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/A_F%C3%B6ld_napja

6


A koronavírus megbénította az emberiséget, nagyon rég óta nem volt ehhez hasonló globális vészhelyzet. Több százezer ember fertőződött már meg, több ezer és tízezer ember vesztette életét világszerte – kihalt városok, megrohamozott boltok, szenvedő egészségügy, összeroppanó gazdaság, mintha eljött volna a világvége. Ízelítőt kapott az emberiség abból, mi várható egy globális klímakatasztrófától.

7

35 ezer igazolt beteg, 34 ezer

megnehezíteni az emberek életét.

egy későbbit. Ez a cikk erről szól:

halott – ez a koronavírus mér-

Ugyanakkor még mindezek ellenére

hogy mit tanít nekünk a koronavírus

lege jelenleg, és akkor még nem is

sem annyira rossz a helyzet, mint

a klímaváltozásról.

beszéltünk arról a több százezer

ahogy az apokaliptikus hangulat

és millió emberről, akinek veszély-

mutatja. Előbb-utóbb minden vis�-

be került a megélhetése, mert a

szaáll a régi kerékvágásba, a világ-

karantén miatt nem tud dolgozni,

végétől még messze vagyunk, az

nem tudja ellátni saját magát és a

emberiség feladata pedig az

A koronavírus megmutatta, hogy

családját. Nem beszéltünk a lassan

– a szakértők tanácsainak követése

rossz dolgok nem csak a tőlünk na-

összeroppanó világgazdaságról,

mellett –, hogy tanuljon a jelen ka-

gyon távoli helyeken történhetnek

ami a járvány lecsengése után fogja

tasztrófájából, hogy megelőzhessen

meg – ma már nincs az a határzár,

Nem számítanak a határok

7

életmód és társadalom

Mit tanít nekünk a koronavírus a klímaváltozásról?


amivel megelőzhető egy ehhez hasonló krízis. És ahogy a vírustól nem

A tudományra kell bízni magunkat

lehet elzárkózni, úgy a klímaváltozástól sem.

A társadalom annyira van biztonságban, mint a legveszélyeztetett tagja

zön világszerte. A következő 100 ezer ember megbetegítéséhez már csak 11 nap kellett a kórnak, az

Rengeteg mítosz kering a korona-

újabb 100 ezres „adaghoz” pedig

vírusról, melyek csak a pánikkel-

mindössze négy nap. Így működik a

tésre vagy épphogy az éberség

klímaváltozás is.

elaltatására való: nem mutatható ki nagy levegő benntartásával a

A karbonemisszió exponenciális

koronavírusfertőzés és vécépa-

növekedését ugyan nem kíséri több

A vírus elsősorban az idősekre

pírból sem kell 20 évre elegendőt

százezer beteg és több ezer halott

és a gyengébb immunrendszer-

bespájzolni a túléléshez. Hasonló a

ember, de ettől függetlenül a prob-

rel rendelkezőkre veszélyes, a

helyzet a klímaváltozással is: nem

léma valós. Ezt bizonyítja, hogy 1958

fiatal és egészséges emberek

Donald Trumpokra kell hallgatni, de

óta 31 százalékkal nőtt a légkör

többségére nem – a társadalom

még nem is feltétlenül a dühös klí-

széndioxid koncentrációja és már

viszont nem egyenlő az utóbbi-

maaktivistákra, hanem a tudósokra

most érezni lehet ennek hatását:

akkal. Olaszország megmutatta,

és a szakértőkre. A tudománynál

a legfrissebb kutatások szerint arra

hogy legyen bármilyen jó egy

nincs biztosabb alternatíva.

kell számítani, hogy a globális fel-

ország egészségügyi rendszere, nem képes kezelni egy ekkora vészhelyzetet – az összeomló egészségügy, az emiatt elren-

Megértjük, mit jelent az exponenciális növekedés – és ez nagyon fontos

delt korlátozások, az azok okoz-

melegedés miatt Európában is lesz hurrikánszezon, és akkor a vízszintemelkedésről (Velence katasztrófája) vagy a forrósodó időjárás okozta egészségügyi és gazdasági veszé-

ta munkahelymegszűnések és

A fogalom matematika óráról isme-

jövedelemkiesések, a recesszióba

rős lehet, de mivel nem része a min-

zuhanó gazdaság mindenkit érint.

dennapoknak, így nehéz elképzelni,

A klímaváltozás olyan, mint a ko-

A velencei árvízkatasztrófa sem

hogy mit is jelent és hogy kapcsoló-

ronavírus: agresszív és gyors meg-

csak az öregeket sújtotta, és a

dik ez a klímaváltozáshoz. A korona-

előző lépéseket kell tenni ellenne,

klímaváltozást sem lehet csak úgy

vírus-járvány megtanít rá.

különben nem lehet megállítani

lábon kihordani.

A megelőzés jobb, mint a gyógyítás

lyekről még nem is beszéltünk.

– a következmények pedig messze Ha a koronavírus terjedése lineáris

túlszárnyalják majd a koronavírus

lenne, akkor így nézne ki a folyamat:

által okozott károkat.

egy fertőzött ember találkozik hétfőn egy egészségessel és megfer-

Ráti József

Miért fontos a rendszeres egész-

tőzi, majd kedden egy másikkal és

ségügyi szűrés, az egészséges ét-

így tovább, a hét végére pedig lenne

A cikk a Politico és a Time anyagai

rend, a rendszeres testmozgás, a

nyolc fertőzött beteg. A valóságban

alapján készült el.

káros szokások mellőzése? – mert

viszont nem így működik a dolog.

sokkal egyszerűbb és olcsóbb

Az első nap még csak egy beteged

Cikk és kép forrása:

megelőzni a betegségeket, mint

van, a második nap kettő, a harma-

https://www.politico.com/news/

meggyógyítani azokat, ha egyál-

dik nap már négy, a hetedik nap

magazine/2020/03/26/what-the-

talán lehetséges. Mert bizonyos

után már több mint száz, pár nap-

coronavirus-curve-teaches-us-

betegségek nem kezelhetők –

pal később már több mint 10 ezer.

about-climate-change-148318

visszafagyaztani vagy az ózonréte-

A vírusnak 67 nap kellett ahhoz,

https://time.com/5808809/

get sem befoltozni.

hogy 100 ezer embert megfertőz-

coronavirus-climate-action/

ahogy a gleccsereket sem lehet

8


Új környezettechnológiai megoldások Minden változás elkezdődik valahol. A 2010-es években elindult egy folyamat a környezetvédelmi törekvések területén, egyre több hang szólalt fel a mértéktelen, Földet kizsákmányoló energiapolitika, gyártástechnológia ellen. Mindez 2019-ben érte el azt a kritikus pontot, amikor már széles tömegek is beálltak ezen mozgalmak mögé. De vajon milyen változásokat és technológiai újításokat hozhat mindez?

2

019-ben sok kezdeményezés

fenntarthatóság. A világ, amelyben

(amikor például egy márka egyetlen

indult, aminek hatására csök-

élünk, nem korlátlanul biztosítja

környezetbarát termékén keresztül

kenhetnek például az eldobható

számunkra az erőforrásokat, így,

hirdeti környezetvédelmi tevékeny-

műanyag termékek a boltok pol-

hogy a következő generáció szá-

ségét) megoldásait.

cain, de említhetnénk azt is, hogy

mára is rendelkezésre álljanak,

egyre inkább előtérbe került a

elengedhetetlen, hogy fenntartható

2019-re eljutottunk odáig, hogy már a

karbonkibocsátás visszaszorításá-

módon éljünk. Ehhez hatékony

politikusok is – nézetektől függetlenül

nak kérdésköre. Világszerte meg-

intézkedésekre és rendszerszintű

– egyre határozottabb fellépést sür-

erősödtek a „zöld hangok”, világ-

változásokra van szükség. Ahogy a

getnek. Maga a cikk címe is Monica

méretű mozgalmak indultak, mint

hétköznapokban is egyre jobban

Frassonitól, az Európai Parlament

például a Fridays for Future.

teret nyer magának a környezettu-

egyik frakciójának elnökétől származik.

datosság, a fogyasztók egyre jobban De a kérdés továbbra is az, hogy vajon

átlátják a környezetvédelemmel

Vajon az egyszer használatos mű-

beérnek-e ezek a törekvések a követ-

kapcsolatos összefüggéseket. Észre-

anyag zacskók mellőzésén túl mi-

kező években. Eljöhet az áttörés?

veszik, sőt büntetik a nagyvállalatok

lyen lépéseket lehet tenni? Milyen

sokszor álságos greenwashing (nem

környezettechnológiai újdon-

A mozgalmak egyik kulcsszava a

környezetbarát termékek zöldként

ságok várhatóak ebben a zöld

már évtizedek óta hangoztatott

feltüntetése) és drop-in-the-bucket

évtizedben?

9

életmód és társadalom

2020 mint a zöld évtized kezdete


Az energiaipar területén folyamatos

nek megvalósítása érdekében pedig

innovációs tevékenység zajlik, hiszen

több előremutató kezdeményezés is

az energiatermelés legtöbb hagyo-

elindult már. Kínában az IBM Green

mányos módszere nem fenntartható,

Horizons projektje mesterséges

illetve a környezetünkre is károsan

intelligencia segítségével előre jelzi

hat. A megújuló energiaforrások tér-

a légszennyezés szintjét, a kibocsá-

nyerése már a 2010-es években is

tás forrásait, majd kidolgoz rá egy

meghatározó volt, az utóbbi években

megelőzési módot az összegyűjtött

pedig robbanásszerűen megnőtt a

adatok alapján. Ezen kívül még ren-

megújuló energiát hasznosító megol-

geteg módja lehet a mesterséges

dások száma.

intelligencia ilyen célú használatának, hiszen képes az embernél sokkal

Az elmúlt évek egyik leglátványosabb

gyorsabban és pontosabban sokkal

innovációja volt az édesvíz felszí-

több adatot gyűjteni, majd ezekből

nén lebegő napelemfarm, amely

összetett konklúziókat levonni.

már több országban is megjelent.

Ez segíthet az óceánok védelmében,

Népszerűségének köszönhetően

veszélyeztetett állatok megfigye-

2019-ben megindult a sósvízi verzió

lésében, vagy akár a földművelés

fejlesztése, mely 2020-ra a kivitelezés

környezetbarátabbá tételében is.

fázisába kerülhet. Ezek a megoldások azért fontosak, mert segítségükkel

Az IoT (Internet of Things) meg-

a napelemek nem foglalnak el ér-

oldások hatalmas térnyerése is

tékes szárazföldi területeket, így a

minden bizonnyal folytatódni fog

nagyobb népsűrűségű országok szá-

a jövőben. Innovatív használata a

mára sem jelent akkora költséget a

környezetvédelemben is jelen van, a

napelemfarmok fenntartása.

következő évtizedben pedig valószínűleg még relevánsabb lesz. Ausztrá-

10

A nukleáris energia területén szintén

liában például a méhpopuláció visel-

folyamatos innováció van folyamatban,

kedésének követéséhez használnak

hiszen ez a hatalmas iparág rengeteg

IoT rádiófrekvencia szenzorokat.

fejlesztenivalót hordoz magában.

Az említett példák csak a legegysze-

A brit Moltex Energy például folyékony

rűbb felhasználási módjai mind a

sóolvadékos reaktorok fejlesztésével

mesterséges intelligenciának, mind

foglalkozik, melyek kisebb sugárzással

az IoT technológiának, a következő

járó megoldást jelenthetnek a nukleá-

évek valószínűsíthetően még sok új-

ris energiatermelés számára.

donságot tartogatnak számunkra.

Az IT a következő olyan innovatív te-

A fentieken kívül várhatóan a „zöld

rület, amelynek újításaira 2020-ban is

állások” száma is gyarapodni fog.

számíthatunk. A mesterséges intel-

Az Inovantage kiadvány szerint példá-

ligenciával kapcsolatos fejlesztések

ul zöld mérnök is lesz, aki a háztartási

egyre magasabb szintre lépnek, és

eszközök hatékony fogyasztásának

várhatóan a következő években még

megtervezése mellett az otthonok

inkább előretör majd a technológia.

számára áramfogyasztás tesztet is

A mesterséges intelligencia nagyban

végez majd. Számíthatunk vízláb-

segíthetné a környezetvédelmet, en-

nyom menedzserre is, aki a vállalat


vízfogyasztása mellett a termékek

Termékútvonal nyomonkövető me-

vagy szolgáltatások vízfelhasználás

nedzser is kell, mivel a fogyasztók

szempontjából hatékonyabb meg-

körében egyre nő az igény arra,

Ezen foglalkozások nagy része az

valósítását segíti.

hogy tisztában legyenek a megvá-

IoT-val és a mesterséges intelli-

sárolt termék előállításának körül-

genciával összekötve a jelenleginél

A virtuális egészségügyi munkatárs

ményeivel és a címkén található

sokkal tudatosabb döntésekre sar-

digitális technológia alkalmazásával

információk valódiságával. A szemét-

kallhatja az embereket, ami kulcs-

lehetővé teszi a betegek számára,

lerakó újrafeldolgozó azért kell, mert

fontosságú az éghajlatváltozás elleni

hogy otthonukban saját maguk

a kereslet növekedésével megnöve-

küzdelemben és az adaptációban.

nyomon kövessék egészségi állapo-

kedhet az igény a régi hulladéklera-

tukat, ezáltal kevesebbet kell utaz-

kókban található értékes alapanya-

A klímaváltozás tehát egyre nyilván-

niuk, gyorsabban felgyógyulhatnak,

gok feldolgozására. A mesterséges

valóbb, emiatt várhatóan a zöld in-

és az egészségügyi rendszer túlter-

hús tudós az őssejtből kifejlesztett

novációk a következő években még

heltsége is csökkenthető. Zöldtető

mesterséges hús előállítási lehe-

intenzívebben jelennek majd meg

és zöldfal kertészre is lesz igény,

tőségeit kutatja, melynek előnye,

az életünkben, a jelenlegi példák

aki karbantartja a városi élettere-

hogy a hús hagyományos előállítási

remélhetőleg csak a jéghegy csú-

ket, amelyek segítik a légszennye-

módjához képest jóval kevesebb

csát jelentik.

zettség csökkentését, az épületek

üvegházhatású gáz keletkezik. A tu-

beolvadását a környezetükbe, és

dósok azt remélik, hogy ezáltal egy

növelik a biodiverzitást.

boldogabb, egészségesebb, tisztább

és zöldebb környezet valósul meg.

Kelner Máté

A lítium-kén technológia, mint lehetséges megoldás a lítium-ion technológia korlátaira Az előző lapszámban, cikksorozatunk első részeként bemutattuk, hogy kifejlesztették a világ első lítium alapú újratölthető akkumulátorát, amely képes megduplázni a jelenleg használt járművek akkumulátorainak energiasűrűségét. Témakörünk második részében egy újabb nagyszabású kutatási eredményt, az elektromos autózást és a hálózati energiatárolást drasztikusan olcsóbbá tehető lítium-kén akkumulátorok helyzetét fogjuk vizsgálni.

M

ahdokht Shaibani - a melbourne-i Monash Egye-

mai napig a lítium-kén akkumulátorokkal kapcsolatos

tem kutatója -, és kollégái kifejlesztettek egy ak-

probléma az volt, hogy a kén-elektróda kapacitása

kumulátort, amelynek kapacitása ötször nagyobb, mint

olyan nagy, hogy az a töltési és kisütési ciklusokban

a lítium-ion akkumulátoroké. Az akkumulátor 99 száza-

széttöredezik, és emiatt az energia előnye gyorsan el-

lékos hatékonyságot képes megtartani több, mint 200

tűnik. Ez azért történik, mert a kén-elektróda bővül és

cikluson keresztül, és egy okostelefon méretű verzió öt

összehúzódik, körülbelül 78%-os térfogat-változással

napig képes a telefont tölteni.

jár a ciklusa. Ez a méretváltozás az elektromos autók és okostelefonok táplálására szolgáló lítium-ion akku-

"Az elektróda szét fog esni, majd az akkumulátor gyor-

mulátorok elektródáin is megtörténik, ám az körülbelül

san elhal." - mondja Shaibani. Véleménye szerint a

nyolcszor kisebb. 11

technológia és környezet

Fordulópont az elektromos autózásban? (II. rész)


Annak megakadályozása érdekében, hogy az elektróda

költséges, és a mennyiségük is csökken a piacon.

szétessen a lítium-kén elemben, a kutatók több helyet

Továbbá ehhez kapcsolódnak az etikai problémák is:

biztosítottak a kén részecskéknek a tágulásra és az

a kobalt jelentős része a konfliktusoktól terhelt Kongói

összehúzódásra. A lítium-kén akkumulátorok általában

Demokratikus Köztársaságban található bányákból

olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek a részecskéket

származik.

egymáshoz kötik, így az akkumulátor nem reped, amikor tágul. Shaibani és csapata kevesebb mennyiségű

"Ahhoz, hogy sokkal olcsóbb energiát és etikusabb

polimer kötőanyagot használt az elektródban, ezáltal

termelési láncból előállított elemeket szerezzünk, egy

szélesebb távú struktúrákat hoztak létre a kénré-

radikálisan új energiatároló rendszerre van szüksé-

szecskék között. Ez a polimer a sűrű hálózat helyett a

günk" - mondja Shaibani. A kutatók tovább tesztelik az

részecskék között hidakat hoz létre, amelyek kiegyen-

akkumulátor prototípusait azzal a céllal, hogy Ausztráli-

súlyozzák az akkumulátor repedésállóságát, és a nagy

ában az elkövetkező években kereskedelmi forgalomba

mennyiségű energia kisütését.

hozhassák azokat.

Shaibani szerint ez a lítium-kén akkumulátor draszti-

Németh Kristóf

kusan csökkentené az elektromos autók és a hálózat energiatárolásának költségeit, mivel a kén bőségesen

Forrás:

rendelkezésre áll, és kifejezetten olcsó anyag. A ku-

https://www.newscientist.com/article/2228681-a-

tatók azonban a lítium-kén elemek előállítása során

new-battery-could-keep-your-phone-charged-for-five-

hasonló etikai problémákkal nézhetnek szembe, mint a

days/#ixzz6E8972sm4

lítium-ion akkumulátorok esetében. A lítium-ion akkumulátorok fém-oxidjai tipikusan nikkelt-, kobaltot-, vagy

Kép forrása:

mangánt tartalmaznak, amelyek bányászása rendkívül

Pixabay - Creatvie Commons (PublicDomainPictures)

12


Technológiai tényezők Cikkünkben a technológiai úttérképezés módszerének stratégiai modelljét mutatjuk be a hazai energiahatékonysági beruházások elemzésének céljából. Kiindulási alapként a technológiai úttérképezés világszerte alkalmazott és kutatott módszere szolgált, amely a technológiamenedzsment területén alakult ki.

A

z úttérkép azt mutatja be, hogy 2050-ig az egyes

A világítástechnika területén a jelenleg legnagyobb

időszakokban előreláthatóan milyen trendekkel

ütemben terjedő LED technológia mellett új fejlesztési

lehetséges számolni, illetve azok milyen hatást gyakorol-

területként megjelentek az OLED-fényforrások, melyek

nak a hazai vállalati szféra szereplőire. Jellemzően a ter-

legnagyobb előnye, hogy nagy kiterjedésű világítási pa-

mészeti, gazdasági és társadalmi tényezők függvényé-

neleket képesek létrehozni, továbbá az OLED lágy, szórt

ben alakítják ki az államok az energiapolitikájukat, mely

fénye a legmegfelelőbb alternatíva a természetes világí-

hatással van a fejlesztendő technológiai területekre.

tás pótlására. A technológia nagyon ígéretes, de sajnos

Mivel a múltban a környezettudatosság nem bírt komoly

az előállítás magas költsége olyan kihívást jelent, ame-

befolyással, ezért a természeti tényezők fontossága alul-

lyet eddig senkinek sem sikerült megoldani. A jövőben

maradt a többivel szemben. Ennek gyors megváltozása

a napfény megfelelő tárolása elégítheti ki a világítási

növekvő bizonytalanságot okoz, és emiatt kell a jövőben

szükségleteket, azonban ehhez jelenleg nem áll rendel-

gyökeresen megújított klímastratégiát alkalmazni.

kezésre megfelelő technológiai háttér.

Az úttérképen látható, hogy a közelmúltban bekövetkezett nagyléptékű technológiai fejlődés várhatóan tovább

Hőtermelés tekintetében jelenleg a jó hatásfokkal

folytatódik, emiatt kiemelkedően fontos a hazai vállalati

rendelkező kondenzációs gázkazánok nyújtják a leg-

szféra környezetébe beültetni ezen technológiákat.

jobb ár-érték arányt a piacon, azonban a jövőben ez 13

technológia és környezet

Energiahatékonysági beruházások technológiai úttérképezése (I. rész)


megváltozhat a hőszivattyúk javára, ugyanis ezek már

infravörös sugárzás formájában hőt adnak le.

megújuló energiával és jóval magasabb hatásfokkal

Az épületszerkezeti beruházásoknál, felújításoknál a

képesek üzemelni, mely arány várhatóan a jövőben

homlokzati hőszigetelés és a műanyag profilú, többré-

tovább nő. Ne feledkezzünk meg továbbá a különféle

tegű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárók alkalmazása

hulladékhő-hasznosítási technológiákról, melyek ko-

a jelenlegi trend, míg a jövőben a hőtároló képességű

moly energiamegtakarítást eredményezhetnek, fajlago-

építőanyagok térnyerése prognosztizálható.

san alacsony beruházási költséggel. Mivel a Föld szén-dioxid kibocsátásának majdnem harA hűtés- és légtechnikai rendszerek technológiai alakulá-

madát a közlekedési eszközök okozzák, fontos ezeknek

sát vizsgálva megállapítható, hogy a jövőben már

a technológiáknak a vizsgálata. A fosszilis üzemanyaggal

EC-ventilátorral ellátott légkezelők, illetve magas haté-

üzemelő gépjárműveket a hazai támogatási rendsze-

konyságú VRV/VRF-rendszerekkel üzemelő hűtő-fűtő ka-

reknek köszönthetően már elkezdték felváltani a hibrid,

loriferes rendszerek elterjedése várható, melyek ma még

illetve teljesen elektromos üzemű gépjárművek.

magas bekerülési költségük miatt nem örvendnek nagy

A technológiai fejlesztések várhatóan hosszabb ható-

népszerűségnek. Ipari méreteknél, egész évben üzemben

távot és nagyobb hatékonyságot, míg a tömeggyártás

lévő folyadékhűtőknél a szabadhűtéses kialakítás is teret

alacsonyabb bekerülési költséget fog eredményezni,

nyer, ugyanis ezzel a téli időszakban a kompresszoros

melyeknek következtében az elektromos üzemű jármű-

üzemidő jelentősen lecsökkenthető. Az úttérképen látha-

vek elterjedése várható a jövőben.

tó, hogy 2030 után a környezet hűtési energiáját felhasználó, passzív sugárzáson alapuló hűtési rendszerek elter-

Cikkünk folytatását következő számunkban olvashatják.

jedése várható, melyeknek alapja, hogy a tárgyak/épületek természetes módon, külső energiaforrás bevonása nélkül, 14

Wächter Roland


Az ausztrál bozóttüzek ilyen, szokatlanul nagymértékű terjedése és pusztítása közvetve a klímaváltozásra vezethető vissza, következménye pedig számos, nemcsak Ausztráliát, hanem az egész bolygót érinti. Becslések szerint pedig a folyamat még nem ért véget.

A

klímaváltozás közvetlenül ugyan nem járul hozzá

A MIT Technology Review beszámolója szerint az Auszt-

a bozóttüzek kialakulásához, de az emelkedő

rália keleti partján tomboló bozóttüzek által szeptem-

hőmérséklet és a csökkenő csapadékmennyiség miatt

ber óta körülbelül 400 millió tonna szén-dioxid került a

a fák, a növényzet és a talaj is egyre szárazabb, ami

Föld légkörébe. A 2018-as kaliforniai tűzvészhez képest

elősegíti a tűz terjedését. A 2018-as ausztrál nemzeti

kilencszeres az ausztráliai tüzek eddigi szénlábnyoma,

klímajelentés szerint a kontinensen 1910 óta valami-

és Ausztrália teljes 2019-es kibocsátásának háromne-

vel több mint 1 Celsius-fokkal emelkedett az átlaghő-

gyedét teszi ki.2

mérséklet, így kijelenthető, hogy a klímaváltozás már hozzájárult ahhoz, hogy egyre nagyobb tűzkatasztrófák

A 2019-2020-as bozóttüzek eddig több mint 10 millió

sújtják az országot.

hektárt (100 ezer négyzetkilométert), azaz egy

1

Magyaror­szágnál is nagyobb területet érintettek a teljes kontinensen, így már jóval túllépték a tavalyi amazóniai tűzvész 7 millió hektáros pusztítását. A délkelet-ausztráliai tűzvészben eddig 20 millió négyzetkilométeren terjeng a füst.3 A perzselő hőség és a térséget uraló szárazság szokatlanul nagyszámú füstviharfelhőt idéztek elő. Ezek segítik a füst feljutását a sztratoszférába, több mint 16 kilométer magasságba, és ha oda eljut, a füst képes több ezer kilométert megtenni forráshelyétől. Éppen ezért a NASA szakemberei december óta végeztek kutatásokat a füst terjedéséről és megállapították, hogy január 8-áig a füst már félúton járt a Föld körül, elérte Dél-Amerikát, és Új-Zélandon is súlyos légszennyezést okozott.4 15

technológia és környezet

Összefoglaló az ausztráliai tűzvészről


Az állatvilágot is óriási csapás érte, a Sydney-i Egyetem

ban a szakértők optimista, 1,5 Celsius-fokos melege-

becslései szerint egymilliárd emlős, madár és hüllő

déssel számolva arra jutottak, hogy a 2100-ra Dél-Eu-

pusztulhatott el. Az ABC számolt be nem rég arról,

rópában 40-54 százalékkal több tűz fog keletkezni.6

hogy több ezer hal pusztult el Macleay-folyóban, miu-

Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.

tán az eső bemosta a hamut.5

Források: Ausztráliában egyáltalán nem számítanak ritkaságnak

1

http://www.bom.gov.au/state-of-the-climate/State-of-

a bozóttüzek, a mostani azonban a korábbiaknál jóval

the-Climate-2018.pdf

pusztítóbb. A 2019-es nyár az egész kontinensen külö-

2

https://www.bbc.com/news/world-australia-50999546

nösen száraz és meleg volt, ami kedvező körülménye-

3

https://www.technologyreview.com/s/615035/

ket teremtett a bozóttüzek kialakulásának, illetve ter-

australias-fires-have-pumped-out-more-emissions-

jedésének. Tavaly januárban több helyen példátlanul

than-100-nations-combined/

alacsony volt a csapadék mennyisége, decemberben

4

számos melegrekord dőlt meg, ráadásul a szél is fel-

animates-world-path-of-smoke-and-aerosols-from-

erősödött, ami elősegítette a lángok terjedését.

australian-fires 5

2018-ban két tanulmány is megjelent, amelyek a jövő-

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/nasa-

https://www.abc.net.au/news/2020-01-16/nsw-

bushfire-ash-leads-to-mass-fish-kill-in-macleay-

beni tüzeket igyekeztek felmérni. Az egyik szerint a szá-

river/11872372

zad végére Kaliforniában 1990-hez képest évente

6

77 százalékkal több terület fog leégni. A másik kutatás-

the-Climate-2018.pdf

http://www.bom.gov.au/state-of-the-climate/State-of-

Gyorsuló ütemben zöldül a hazai közlekedés Élénkül a verseny az elektromos/hibrid és a robbanómotoros meghajtás között. A MEKH adatai szerint két év alatt bő negyvenszeresére nőtt az e-töltések száma és a töltésre fordított energia. A töltőoszlopok száma egy év alatt megduplázódott, a zöld rendszámú autóké pedig hetvenöt százalékkal emelkedett. A közlekedés gyorsuló elektrifikációja rámutat arra is, hogy a növekvő igények mellett milyen fontos a hazai villamosenergia-rendszer fejlesztése. Az e-töltések száma két év alatt közel negyvenszeresére nőtt: 2017-ben alig haladta meg a 13 ezret, 2018-ban már 160 ezerre nőtt, 2019-ben pedig az 560 ezret is átlépte. A töltésre fordított energia volumene hasonló ütemben emelkedett: 2017-ben 123 ezer kWh volt, 2018-ban meghaladta a másfél millió kWh-t, tavaly pedig alig maradt el az öt és fél milliótól. A töltőoszlopok száma egy év alatt a duplájára nőtt, 672-ről 1362-re. 2019 végén a legtöbb töltőoszlop a közép-magyarországi régióban üzemelt (699 db), a Közép- (191 db) és Nyugat-Dunántúlt (126) megelőzve. Magyarországon közel 16 800 jármű rendelkezik zöldrendszámmal, a tisztán elektromos meghajtásúak száma meghaladja a 6500-at. A 2018 végi adatokhoz képest a növekedés mértéke közel 75 százalék. Forrás: https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Energia/2020_03_12/egy_ev_alatt_haromszorosara_ nott_a_hazai_etoltesek_szama/fb?fbclid=IwAR2gqPAAX2aQnJ4IzThIpyQIY7Ep1UtuuOzy8WYpY60Ub6 psS40wniSg-NM

16


2020. március 10-én a budapesti Corinthia Grand Hotel Royal szállodában került megrende-zésre a DigiTalk konferencia, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara szervezésében az ELMŰ-ÉMÁSZ támogatásával a digitalizációnak az e-mobilitás keretében betöltött szerepéről.

A

2019 februárjában létrehozott Netzwerk Digital

bilitás további fejlődéséhez - és ezzel a CO2-kibocsátás

(Hálózat a digitalizációrt) kezdeményezés azt

csökkentéséhez -,, illetve hogy milyen digitális megoldá-

a célt tűzte ki, hogy támogassa Magyarországot, va-

sok érhetőek el már ezen a területen Magyarországon.

lamint a Magyarországon letelepedett vállalatokat a digitalizáció felé vezető úton, üzleti modellek kidolgozá-

A rendezvényen Tóth Zoltán, a Get Energy Solutions

sában és a keretfeltételek kialakításában.

Kft. ügyvezető igazgatója bemutatta, hogy a GetFlow és iNTENS saját fejlesztésű szoftverek segítségével

A rendezvényt Dr. Marie-Theres Thiell asszony, az

nemcsak a teljes szerződéskötési folyamat, hanem az

ELMŰ-ÉMÁSZ Igazgatóságának elnöke és a Német-

energiamegtakarítások mérése is digitálisan valósítható

Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara alelnöke, vala-

meg és tökéletesen nyomon követhető. Ezen felül a

mint Reinhard Münster úr, a Mercedes-Benz Hungária

jelenlévők részletesen tájékozódhattak az elektromos

Kft. vezérigazgatója nyitotta meg.

és plug-in hybrid gépjárművek vásárlása esetén igénybe vehető energiahatékonysági adókedvezményekről.

A rendezvényen részvevő több, mint 100 vállalatvezető betekintést kapott az e-mobilitás területén elérhető

A rendezvény zárásaként a részvevők „Touch & see”

digitális és intelligens megoldásokról, az e-mobilitás

élményként a helyszínen kialakított mini kiállítás kere-

magyarországi fejlődéséről, a rendelkezésre álló elekt-

tében megtekinthették és kipróbálhatták az ELMŰ-

romos autókról, az e-flotta menedzsmentről és a töltési

ÉMÁSZ digitális e-mobilitási megoldásait és a vadonatúj,

technológiák fejlesztéséről.

teljesen elektromos Mercedes EQC modellt, valamint

Bemutatásra kerültek az elmúlt években az e-mobilitás

megismerkedhetnek az ELMŰ-ÉMÁSZ által kifejlesztett,

területén elért hazai eredmények, valamint az új évti-

e-töltővel ellátott okos oszlopokkal.

zedre vonatkozó várakozások. A résztvevők megtudhatták, hogyan járulhatnak hozzá a digitalizáció és az e-mo-

elmű-émász 17

energia és gazdaság

Digitális megoldások az e-mobilitás területén


energia és gazdaság

Mi köze Hollywoodnak a funkcionális analfabéta magyar gyerekekhez? Felkészülés a B tervre. Értékek mentén. Értékmarketing ügynökségként évek óta a következő alapkérdéseket tesszük fel partner vállalatainknak: ki vagy te a termékeiden és szolgáltatásaidon túl? A profiton túl? A növekedésen túl? Milyen értékeket képviselsz szűkebb és tágabb közösségedben, melyeknek nem az értékesítéshez vagy a marketinghez van köze, hanem a közösség jóllétéhez, amelynek része vagy?

A CAP alapítói Bondor Gabriella és Bombera Krisztina

E

leinte nem volt könnyű dolgunk, később kézről

szor pedig mindent megteszünk, hogy az értékmarke-

kézre adtak az ügyfelek. Annak ellenére, hogy a

ting kampányt indító cég jó példaként maradjon meg

közös munka legelején mindenhol leszögeztük: sem

az állampolgárok és a fogyasztók emlékezetében, köve-

terméket, sem szolgáltatást nem reklámozunk. Rejtett

tésre méltó üzleti szereplőként mások számára.

értékesítésben ügyes PR tevékenységgel nem veszünk

Amit teszünk, az CSR-on túli, jótékonyságon inneni

részt. Három dologban szeretnénk segíteni. Elsőként

munka, úgy, hogy a partner nevét mégis világgá kürtöljük:

abban, hogy ügyfeleink – önreflexió nyomán, a vállalat

de tisztán és félreérthetetlenül csakis egy-egy vállalat

munkájával, a belső értékekkel való valódi szembené-

belső és külső közösségi értékeit kommunikáljuk.

zés után – eldöntsék, mit tartanak olyan értéküknek, amire szeretnék mások figyelmét is ráirányítani.

Milyen értékeket?

Másodszor: a cég értékszemléletére olyan kampányt fejlesztünk, ami áttöri a kommunikációs zajt sztárok,

Szinte mindegy, számos ügy fontos, de csakis olyan ügy

interaktív játékok, médiaheck-ek segítségével. Harmad-

lehet, amit a vállalat hitelesen képviselhet. Kínálunk

18


Hollywoodban a The Chainsmokers DJ-kkel. A fiúk első USA-n kívüli kampánya a funkcionális analfabéta magyar gyerekek megsegítése a CauseArt Platformmal. ötleteket, de elfogadunk bármit, ami nem vállalati

influenszerek tucatjai, a Sound Fesztivál, tízezreket

imázs tisztára mosása, vagyis – például – nem csiná-

mozgatva meg játékosan, megismertetve a problémát,

lunk egészség-megőrzés kampányt dohányvállalatnak.

illetve ismertséget és forrást nyújtva a probléma ellen

Kampányoltunk pénzügyi szektorbeli támogatóval a

hatékonyan küzdő United Way Magyarországnak.

funkcionális analfabetizmus leküzdéséért. Mellénk

Kampányoltunk gyógyszer-nagykereskedelmi vállalat-

álltak ebben a munkában hollywoodi sztárok, magyar

nak azért, hogy ne feledjük idős rokonainkkal,

Iszak Eszti és Zséda a United Way Magyarország megsegítésére a Mastercard és a Sound Fesztivál együttműködésével 19


szeretteinkkel a minőségi kapcsolattartás jelentősé-

ha a piac szereplői felelős magatartást tanúsítanak,

gét. Munkánk, az „Így figyelek rád” Facebook kampány

valóban komolyan véve társadalmi felelősségüket, nem

2019-ben Online Video Award díjas lett.

pedig terméket vagy szolgáltatást „vonszolva” az érték-

Milyen módszerrel?

kommunikáció farvizén. A jó példa ragadós, a felelősségvállalás menő, az ebbe fektetett forrás és energia nem piaci hátrány, hanem versenyelőny.

Olyan – vállalatra szabott – eszközökkel dolgozunk, amelyek a legnagyobb láthatóságot és hatást eredményezik ügynek is, cégnek is. Mindig játszunk és szóra-

No de mégis: miért éri ez meg forintra fordítva?

koztatunk, megszólítunk számos generációt. Sztárokat inspirálunk arra, hogy maguktól csatlakozzanak hoz-

A morális válasz egyértelmű: a piac szereplőinek fele-

zánk – hiszen cégeket nem, csakis értékeket „reklámo-

lőssége nélkül óriási bajban lenne a bolygónk minden

zunk.” Üzeneteink, hack-jeink, videóink organikusan

elképzelhető szempontból. És az üzleti válasz?

terjednek a médiában. A lényeg, hogy közönségünk

Marketing elemzők évekkel ezelőtt megállapították,

hitelesnek, érdekesnek, fontosnak és őszintének találja

hogy az emberek telítettek a fogyasztói kultúra termé-

az üzeneteinket, hiszen nincs szó rejtett reklámról.

kei és szolgáltatásai „tukmálásának” zajával. Globális

Miért jó ez a vállalatnak?

vállalatok döntenek ezért évek óta úgy, hogy büdzséjük jelentős részét olyan narratívák elmesélésébe fektetik, amelyeknek kizárólag a vállalat értékeihez van alapvető

Mert nemhogy nem rejtjük véka alá, hogy ki áll a jóté-

köze: emberi jogokhoz, fenntarthatósághoz, oktatás-

konysági, érzékenyítő, figyelemfelhívó kampányaink

hoz, békéhez, egészséghez.

mögött, hanem minden fórumon, ahol lehetséges, hir-

Egyre több vezetőt győztünk meg kampányainkkal az

detjük, hogy a kampány értékei egybevágnak a szpon-

elmúlt években arról, hogy az igazán jó cégvezető a

zor értékrendjével. Ez a márkaépítés egy teljesen új

racionalitáson túl teret mer adni az intuícióinak, az ér-

megközelítési módszere.

zelmeinek, az értékrendjének. A fiatal generációk pedig

Hogyan mutatjuk ezt meg?

már el is várják, hogy munkaadóik értékek mentén navigáljanak, ne pusztán – például – a részvényesek anyagi érdekei szerint.

Összefüggésekre mutatunk rá, amelyek rávilágítanak, hogy az érték, ami cégérdek, egyben közérdek is. Interjúkat készítünk az iparág, a szektor, a vállalat hite-

S hogy miért érdekes ez a koronavírus idején?

les képviselőivel: a gyógyszer-nagykereskedelmi vállalat esetében például gyógyszerészekkel, akik nap, mint

Mindaz, amit az utóbbi években csináltunk, az elmúlt

nap küzdenek az idős – és sokszor demens – emberek

hetekben nyerte el igazán az értelmét. A koronavírus

magára hagyatottsága ellen. A bank esetében azokkal

okozta helyzet fő leckéje az egymás felé fordulás, a

a szakemberekkel beszélünk, akik megvilágítják, hogy

kooperáció és az értékmentés, minden elképzelhető

például a pénzügyi tudatosság hiánya egész életre szóló

szempontból. Empátia a munkavállalókkal, partnerek-

hátrány lehet. Megmutatják az oktatási hiányosságot ko-

kel, beszállítókkal, fogyasztókkal, az azonnali válasz a

moly társadalmi problémák gyökereként, amelyek bank-

társadalmi szükségletekre, tehervállalás, a szolgáltatá-

tól munkáltatóig mindenkit érintenek, aki funkcionális

sok átcsoportosítása a köz számára, új szolgáltatások

analfabétákkal kerül munka- vagy üzleti kapcsolatba.

fejlesztése, adaptálása, felajánlása a kritikus helyzetben

Máté evangéliuma azt tanítja: „ha adsz valamit a szegé-

lévők megsegítésére, a jó gyakorlatokkal kapcsolatos

nyeknek, ne fújj kürtöt, hogy figyeljenek rád.”

tudásmegosztás, cégen belül és kívül egyaránt.

Minden tiszteletünk ellenére a CauseArt Platform csa-

Nem azért, mintha mostantól nonprofit tevékenység-

pata ennek az ellenkezőjében hisz: kürtöljük világgá,

ből is meg lehetne élni. Hanem azért, mert nem lesz

20


profittermelő tevékenység közösségi kötelességeink

Hogyan csináljuk?

sürgős, valóban közös ellátása nélkül. Egy hajóban evezünk most igazán, a vírus nem válogat sikeres és siker-

Legfőképpen sürgősen. Szívesen próbálunk segíteni a

telen, jól vagy rosszul működő vállalatok között. Szekto-

jelen helyzetben. Együttműködésekben gondolkodunk

rok mehetnek évekre tönkre, míg más szektorok, akár

– MINDIG – sokszor olyan szektorok szereplői között is,

teljesen újak, megerősödve jönnek ki a válságból.

akiknek látszólag nincs dolguk egymással.

A felelőssége azonban veszteseknek és nyerteseknek is

Hadd meséljük el, hogyan.

azonos: az értékmentés, új értékek teremtése a közös túlélés és a továbblépés záloga.

CauseArt Platform: a CAPat

Cikkünkben a rendelet értelmezésében, alkalmazásában szeretnénk gyakorlati példákon keresztül segítséget nyújtani. Egyes kérdéses fogalmak tisztázásán túl sorra vesszük, milyen esetekben kell, és hol nem kell almérőt alkalmazni, valamint a berendezéssel kapcsolatos elvárásokat is ismertetjük.

2

020. január 16-án jelent meg az „1/2020. (I. 16.)

sítója. A javaslatok megvalósításáról a kötelezett cég dönt.

MEKH rendelet az energetikai szakreferens igény-

Az energetikai szakreferens feladata, hogy az almérők

bevételére köteles gazdálkodó szervezetek által te-

adatait nyilvántartsa, és azokat egy később meghatározott

lepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az

tartalmú riport formájában lejelentse a Magyar Energetikai

almérők alkalmazásával történő mérés minimális köve-

és Közmű-szabályozási Hivatal számára.

telményeinek meghatározásáról” jogszabály.

Miről szól a jogszabály?

Milyen energiahatékonysággal kapcsolatos jogszabályok a relevánsak Magyarországon?

A rendelet szerint kötelező minden energetikai szakreferens alkalmazására kötelezett cég számára almérési rendszert kiépíteni. Az almérők felszerelésére javaslatot tehet az energetikai szakreferens, energetikai auditor, illetve az ISO 50001 energiagazdálkodási rendszer auditora/tanú-

• EU Energiahatékonysági irányelv I. (2012.). • Hazai Energiahatékonyságról szóló törvény (2015.). • Energetikai audit kötelezettség nagyvállalatok számára.

21

energia és gazdaság

Az „almérős” jogszabály magyarázata gyakorlati példákkal


• Energiahatékonyságról szóló törvény módosítása.

• TAO törvény szerinti energiahatékonysági beruhá-

(2016-2017.).

zási támogatás igénybevétele esetén a beruházás-

• Nemzeti Energetikusi Hálózat kialakítása KKV-k és

sal érintett villamos energia felhasználási ponton

önkormányzatok számára.

szintén, ha a villamos energia felhasználás a beépí-

• Energetikai szakreferens kötelezettség nagyobb

tett teljesítmény és az üzemidő alapján nem hatá-

energia felhasználású vállalatoknak.

• Energiahatékonysági beruházások elszámolása

rozható meg.

• Azon berendezések esetében, amelyek üzemideje

TAO-ból (törvény és vhr.) (2017.).

• EU Energiahatékonysági irányelv II. (2019. nov.). • Nemzeti Energiastratégia bemutatása (2019. dec.). • 1/2020. MEKH-rendelet, Almérős jogszabály (2020. január).

Milyen gépeket, berendezések, üzemegységeket kell mérni almérővel?

a tárgyévet megelőző három év átlagában 1.000 üzemóra/év alatt van, nem kötelező az almérés kiépítése.

Milyen berendezéseket NEM kell almérővel ellátni? Nem szükséges almérővel ellátni olyan gépeket, amiknél a villamosenergia-felhasználás a beépített teljesítmény

• Melyek áram felhasználása a beépített teljesít-

és az üzemidő alapján meghatározható, többek között:

mény (kW) és az üzemidő (óra) alapján nem határozható meg, pl.:

• Kültéri világítás (időkapcsolóval vagy alkonykapcso-

▷ beépített teljesítménynél alacsonyabb teljesítményszinten is üzemszerűen tudnak működni, VAGY ▷ működésüket képesek leállítani, amit üzemóraszámláló nem rögzít.

• 50 kW feletti névleges teljesítményű berendezéseket (pl. kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések).

• 70 kW feletti névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezéseket (pl. klíma, légkezelő, hőlégbefúvó, hőszivattyú).

• 100 kW feletti egy betáplálási ponton keresztül meg-

lóval ellátott).

• • • •

Szivattyú (frekvenciaváltó nélküli és fix üzemidejű) Kompresszor (alábbi ritkán előforduló helyzetek). Állandó fordulatú és fix üzemidejű. Üzemidő-számlálóval rendelkező, ahol az üresjárati üzemidő is mérve van, valamint ismert az üresjárati teljesítmény.

• Légkezelők (szabályozatlan). • Ventilátorok (állandó fordulatú és fix üzemidejű). • Bármilyen ismert teljesítményű berendezés ismert üzemidővel, ha az ismert teljesítményszinttől eltérő szinten nem tud üzemelni, és működését minden

táplált és technológiai sorba állított berendezéseket

esetben üzemóra-számláló rögzíti, vagy ismert

(pl. gép/gyártósor, üzemcsarnok, illetve épület).

üzemidővel működik.

22


Mikortól lép hatályba a jogszabály?

Milyen almérő felel meg az elvárásoknak? • 3 %-os hibahatáron belüli pontossággal kell mérnie. • Legalább ¼ órás mérési adatokat kell rögzítenie. • Alkalmasnak kell lennie az adatok tárolására és továbbítására.

Mi a beépített legnagyobb egyidejű teljesítményigény fogalma? A beépített legnagyobb egyidejű teljesítményigény kiszámításához össze kell adni az egy kötésre vonatkozó berendezések névleges villamos (felvett) teljesítményét.

Kazánnál mi a névleges teljesítmény (gázégő, szivattyú, vezérlés, nyomástartó egyben vagy külön berendezésként értendő)? A jogszabály „hőtermelőről” beszél, így a gázégő és a vezérlés összetartozik, de például a vízkezelést vagy a szekunder rendszeri szivattyúkat külön szükséges figyelembe venni.

Hogyan kell értelmezni a névleges elektromos teljesítményt? A névleges elektromos teljesítmény gyakor-

Mi a betáplálási pont definíciója?

latilag más néven a „felvett névleges teljesítmény”. (Figyelni kell arra, hogy a felvett teljesítményt ne keverjék össze a legtöbbször ismert és használt leadott

A betáplálási pont az, ahol van olyan villamoskötés

teljesítménnyel, ugyanis az nagyságrendileg más érték,

a hálózaton (pl. elosztó, biztosíték), ahol ezen

mint a felvett teljesítmény!)

villamoskötés kábelei jól megfoghatók mérés szempontjából.

Szabó Ádám 23


ZÖLDHÍREK a nagyvilágból MÉG SZÉLSŐSÉGESEBB IDŐJÁRÁS VÁRHAT AUSZTRÁLIÁRA A klímaváltozás miatt valószínűleg súlyosbodni fog a következő években az Ausztráliát sújtó szélsőséges időjárásért felelős indiai-óceáni jelenség – állapították meg ausztrál kutatók a Nature című folyóiratban publikált tanulmányukban. Az Indiai-óceán felszíni vizeinek hőmérséklete hatással van az ausztráliai esőzésekre, illetve hőmérsékleti viszonyokra, és a jelenleg megfigyelhető „aggasztó változások” nyomán „egyre melegebb és szárazabb környezeti feltételekre” kell felkészülni a kontinens délkeleti részén – írja az Origo. Ausztrália ezen régióját súlyos szárazság és rekordmeleg sújtotta tavaly, amiért nagyrészt az indiai-óceáni dipólusként (IOD) ismertté vált hőmérséklet-ingadozási jelenség volt a felelős. Az indiai-óceáni dipólus az Indiai-óceán nyugati (afrikai oldal) és keleti (ausztráliai oldal) medencéjének tengerfelszíni hőmérsékletében bekövetkező szabálytalan ingadozás.

24

Pozitív állapotban akkor van, amikor az Afrika szarva térségében az átlagosnál melegebb a tengervíz felszíne, miközben Ausztrália partjai mentén hűvösebb, ami ott kevesebb csapadékot és magas hőmérsékleteket eredményez. A tanulmány készítői szerint tavaly kiderült, hogy az indiai-óceáni dipólusra a korábban véltnél jóval nagyobb hatással van a klímaváltozás, és a jelenség valószínűleg erősödni fog a jövőben. A szélsőségesen pozitív IOD – ami kevesebb esőzést eredményez Ausztráliában – a történelem során ritkán fordult elő, ám a 20. században jóval gyakoribbá és intenzívebbé vált. Forrás: https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/ Klimavedelem/2020_03_13/meg_szelsosegesebb_ idojaras_var_ausztraliara/fb?fbclid=IwAR3e8bkYUoZLUTYYAgE3LiI3Im2eQsUooRUK_ aWiBHhV8aoAWDcdvnpYz8 Fotó: Pexels


Néhány nap alatt eltűnt egy antarktiszi sziget hótakarójának ötöde Az Antarktiszi-félszigetnél tapasztalható extrém meleg miatt a közeli Eagle-sziget elvesztette a hótakarója 20 százalékát, és a felszínén szokatlanul gyorsan olvadéktavak alakultak ki – írja a Washington Post. A félsziget környékén február első két hetében szokatlanul meleg volt, a régióban többször is rekordhőmérsékletet mértek, legutóbb február 9-én, amikor a Seymour-szigeten található kutatóállomáson 20,75 Celsius-fokot rögzítettek – ha ezt más adatok is igazolják, ez lesz minden idők legmagasabb mért hőmérséklete a kontinensen. A hőhullám hatását jól mutatják a NASA által kiadott műholdképek, amelyek a félsziget csúcsánál található Eagle-sziget február 4-i és 13-i állapotát hasonlítják össze. Az adatok szerint 2,33 négyzetkilométernyi hótakarót borítottak el a hó olvadása nyomán keletkező olvadéktavak (a kép kékes foltjai), és a sziget ez idő alatt bő 10 centiméter vastag hóréteget vesztett el, ami a szezonális hótömeg 20 százaléka.

Az Eagle-sziget hótakarójának olvadása 2020. február 4. és 13. között. A képeket a Landsat 8 műhold Operational Land Imager (OLI) nevű műszere készítette. A kék foltok az olvadás miatt kialakult olvadéktavakat jelölik. Még nem láttam olvadéktavakat az Antarktikánál ilyen gyorsan kialakulni. Ilyen olvadási eseményekkel lehet találkozni Alaszkában vagy Grönlandon, de az Antarktikánál általában nem – mondta Mauri Pelto, a Nichols College gleccserkutatója. Pelto szerint nem is önmagában ez a februári hőhullám a durva, sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy az ilyen meleg időszakok milyen gyakorisággal jelentkeznek: a mostani ebben az évszakban már a harmadik volt egy tavaly novemberi és egy idén januári hasonló időszak után. Forrás: https://index.hu/techtud/2020/02/25/antarktisz_ eagle-sziget_rekord_meleg_olvadas_ho_hotakaro_ olvadekto_klimavaltozas/

ICONS

Fotó: NASA

Demjénbe, illetve egyéb kisebb napelemes rendszerek megtekintésére egyaránt. Új látogatható helyszínként szeretnénk figyelmükbe ajánlani az ország első önálló akkumulátoros energiatárolóját, melyről részletes bemutatást a 2019. augusztusi magazinunkban olvashattak. Az események ingyenesen látogathatók, de a létszámkorlát miatt regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni a GoGreen honlapján folyamatosan lehet a GoGreen Icons regisztrációs űrlap kitöltésével, a megtekinteni kívánt erőmű-

A GoGreen Icons sorozatunk

típus megjelölésével. A jelentkezőket a részletekkel kapcsolatban e-mailen

keretében folyamatosan le-

értesítjük. Tartsanak velünk!

hetőséget kívánunk biztosítani a különböző erőműtípusok megismerésére. is

invitáljuk

ezért

Továbbra Önöket

szél- és vízerőművek mellett, biogáz-

és

szalmatüzelésű

erőművekbe, az ország egyik legnagyobb napelemparkjába

25

Profile for getenergysolutions

GO GREEN - 2020. április  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded