Page 1

DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 1


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 2


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 3

Beste bewoners, familie en sympathisanten, “100 jaar Licht & Liefde”; dit klinkt erg bijzonder! Het was in augustus 1909 dat in Maastricht aan de Prins Bisschopsingel 20 in het Villapark een nieuw gebouw werd geopend: ”Inrichting voor ooglijders”. De Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus, die als verpleegsters en huishoudsters werkten voor ooglijders, hadden gezocht naar middelen om een kapitaal voor een nieuw gebouw bij elkaar te krijgen. De “ogenkliniek” heeft vooral zijn reputatie te danken aan een bekwame oogarts Dr. Van der Meer en later zijn zoon. Dank zij het harde labeur van de zusters en de voortzetting van verschillende generaties zusters kunnen we met fierheid terugkijken op 100 jaar Licht & Liefde. Het uitgebreide historische overzicht vindt u terug in dit programmaboekje. Ook berichten uit de “Limburger koerier” van september 1909 en het wereldnieuws zullen u niet onthouden worden. We hebben getracht om ons jubileum een beetje gespreid te vieren, zodat alle betrokkenen: bewoners, bezoekers van de dagverzorging, vrijwilligers, medewerkers en externe genodigden, ondanks de beperkte ruimte die we nu eenmaal hebben in onze locatie, toch kunnen deelnemen aan de verschillende feestelijkheden. Op woensdag 9 september 2009 zullen onze festiviteiten starten met een H. Mis waarbij het beeld van OLV. Sterre der Zee aanwezig zal zijn met een vertegenwoordiging van het Broederschap en van het Dragersgilde. 100 Jaar Licht en Liefde

3


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 4

Twee dagen later, op vrijdag 11 september, vindt een officieel samenzijn plaats waar ook externe genodigden aanwezig zullen zijn. Woensdag 16 september wordt een diner aangeboden in Fort St. Pieter aan alle cliĂŤnten, vrijwilligers en medewerkers van Licht & Liefde. Op vrijdag 18 september zullen we afsluiten met een activiteitendag voor alle bewoners en deelnemers van de dagverzorging. Er zal gezorgd worden voor een stevig programma, ingevuld door onze eigen activiteitendienst. In dit programmaboekje kunt u alles nog eens rustig doornemen. We denken dat we een programma hebben neergezet dat past binnen de cultuur van Licht & Liefde. Ik hoop dat we samen nog vele, mooie jaren mogen beleven. Licht en Liefde is en blijft een erg bijzonder huis, met cliĂŤnten met een specifieke handicap en medewerkers en vrijwilligers die zich op een bijzondere manier willen inzetten om het hier iedereen naar de zin te maken. Ik wens u allen een heel mooi, gezellig en feestelijk jubileum toe! Ron Nickmans Locatiemanager Licht & Liefde

4

100 Jaar Licht en Liefde


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 5

Inhoud programmaboekje

Felicitatie

6

Historisch overzicht 100 jaar Licht en Liefde

8

Stadsnieuws uit 1909

13

Wereldnieuws uit 1909

15

Geboren in 1909

17

Feestprogramma Licht en Liefde 100 jaar Woensdag 9 september 2009

20

Vrijdag 11 september 2009

21

Woensdag 16 september 2009

22

Vrijdag 18 september 2009

23

100 Jaar Licht en Liefde

5


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 6

Felicitatie

Licht en Liefde zijn voor alle mensen tijdloze en belangrijke begrippen. Ze hebben velen aangezet tot filosofische beschouwingen over de waarde van het leven en de persoonlijke strevingen. Paulus zei al tot de KorinthiĂŤrs "Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is liefde". Een prachtige grondslag voor het leven en voor ons werk, of je nu gelooft in God of in de mens. Voor Mosae Zorggroep hebben we als motto "mensen hebben mensen nodig". Maar evenzeer had ons motto Licht en Liefde kunnen zijn. Want is niet feitelijk de belangrijkste bestaansreden van een zorgorganisatie het bieden van verlichting van het dagelijkse leven, omzoomd met warmte en liefde? Vanaf mijn eerste kennismaking met zorgcentrum Licht en Liefde heb ik daar steeds warmte en liefde gevoeld. Misschien wel omdat het huis zo kleinschalig is en zo anders omdat het zich richt op blinde en slechtziende ouderen. Maar meer zal het zijn omdat het daar tussen de muren hangt, deel is van de cultuur van het huis. Door goede en menselijke zorg kan weliswaar niet het licht in de ogen worden gegeven, maar in overdrachtelijke zin wel licht in het leven. En dat gebeurt dan vooral door de liefde. De liefde voor de mens die afhankelijk is geworden van anderen, en de liefde voor het zorgvak. Liefde die ik aantref bij allen die zich persoonlijk inzetten voor de bewoners van dit huis dat nu een eeuw bestaat: de medewerkers, de vrijwilligers en mantelzorgers.

6

100 Jaar Licht en Liefde


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 7

En eigenlijk is dus niet de reden tot feest het feit dat op de locatie aan de Prins Bisschopsingel al honderd jaar een zorginstelling voor blinden en slechtzienden staat, maar dat mensen daar al honderd jaar voor mensen hebben gezorgd. Met dit feest eren we dus al diegenen die Licht en Liefde brachten in het leven van de patiĂŤnten en bewoners, van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus (Zusters onder de Bogen) tot de zusters van Mosae Zorggroep van vandaag. Proficiat, maar vooral ook: bedankt! Cees Bonnier Raad van Bestuur

100 Jaar Licht en Liefde

7


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 8

Historisch overzicht 100 jaar Licht en Liefde 1909

In augustus 1909 werd in Maastricht aan de Prins Bisschopsingel 20 in het Villapark de “Inrichting voor ooglijders” geopend. Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus, die als verpleegsters en huishoudsters werkten voor de ooglijders, hadden gezocht naar middelen om een kapitaal voor een nieuw gebouw bij elkaar te krijgen. De “Ogenkliniek” heeft zijn reputatie vooral te danken aan de bekwame oogarts Dr. Van der Meer en later zijn zoon. Door de oprichting van meerdere ziekenhuizen met de daaraan verbonden specialisten op oogheelkundig gebied in de regio, nam het aantal patiënten af en bleek het gebouw te groot voor de oorspronkelijke bestemming. Daarom werden vanaf dat moment ook patiënten behandeld met neus-, keel- en oorklachten. 1940

In 1942 werd Dr. Van Acker benoemd tot oogarts, geneesheer en later tot waarnemend directeur. 1950

In 1954 werd de “Ogenkliniek” overgeplaatst naar het Ziekenhuis Sint Annadal te Maastricht. Tijdens een bestuursvergadering van de vereniging

8

100 Jaar Licht en Liefde


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 9

“Licht en Liefde� werd besloten het gebouw te verkopen aan de Stichting Blindenzorg. Met de verkoop van het betreffende pand kwam geen einde aan haar bestemming als tehuis voor blindenzorg. De nieuwe eigenaar deed een beroep op de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus. Men zag in het gebouw niet alleen de mogelijkheid tot wonen en verzorgen van blinden en slechtzienden, maar ook ruimte voor aangepaste werkplaatsen. Tevens werd er een revalidatieafdeling voor jong blinden geopend. Op diverse plaatsen in Limburg waren blinde thuiswerkers werkzaam. Zij hadden in de werkplaats het borstelmaken en rietvlechten geleerd. Ze werden vanuit Maastricht begeleid en van materialen voorzien. 1960

In 1962 werd de blindenwerkplaats op verzoek van de overheid overgebracht naar de Stichting Werkplaatsen voor Aangepaste Arbeid Maastricht. In het gebouw aan de Prins Bisschopsingel kwam zo meer ruimte vrij voor de huisvesting en verzorging van blinden en slechtzienden. In 1963 werd besloten om voor de woonzorg ten behoeve van blinde en slechtziende ouderen een nieuwe stichting op te richten, de Adriaan Moonen Stichting, genoemd naar de eerste voorzitter van de Stichting Licht en Liefde, Adriaan Moonen, in het dagelijks leven voorzitter van de Raad van Arbeid te Maastricht. 100 Jaar Licht en Liefde

9


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 10

Samen met dhr. de Jong, voorzitter van de blindenbond �Sint Odilia�, en zelf blind, was hij de stuwende kracht van de nieuwe vereniging. Geleidelijk aan kwamen er meer ouderen wonen die blind of slechtziend waren en werd het hoe langer hoe meer een verzorgingshuis. 1970

De financiering van de Stichting geschiedde grotendeels uit rijkssubsidiegelden, waarbij met een door het Rijk jaarlijks vastgesteld budget de exploitatie gevoerd moest worden. Om aan de steeds veranderende eisen en aan de nieuwe voorschriften van de overheid te kunnen voldoen moest het gebouw, daterend uit 1909, ingrijpend aangepast worden. Tussen 1975 en 1977 werden daartoe een aantal verbouwingen en aanpassingen gerealiseerd. Wegens onvoldoende veiligheid van de kleine eet- en recreatiezaal op de eerste verdieping werd besloten een grotere recreatiezaal op de begane grond te bouwen. Deze zaal zou dan tevens dienst doen als ontmoetingscentrum voor thuiswonende blinde en slechtziende ouderen uit Zuid Limburg. 1980

In 1980 werd deze ruimte geopend en werd aan de recreatiezaal een overdekt terras gebouwd.

10

100 Jaar Licht en Liefde


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 11

Ondanks deze aanpassingen voldeed het gebouw eind jaren 80 niet meer aan de wettelijke eisen voor een verzorgingstehuis. Het gebouw was te oud, ondoelmatig en te vaak verbouwd. Nieuwbouw bleek de enige oplossing. In 1989 werd met de sloop van het pand begonnen. Gedurende een jaar werden de bewoners overgeplaatst naar de bovenste verdieping van verpleegkliniek Vijverdal te Maastricht, die voor dit doel ter beschikking werd gesteld. In augustus 1989 verliet met het vertrek van zuster Maria, directrice, de laatste religieuze in dienstverband de Adriaan Moonen Stichting. 1990

Na de krappe bouwperiode van ĂŠĂŠn jaar konden in maart 1990 de bewoners het nieuwe gebouw in gebruik nemen. Er waren 36 appartementen voor permanente bewoning, een aantal kamers voor tijdelijk verblijf, een algemene badkamer, keuken en een kapel. Reeds in 1994 bleken de recreatie- en eetruimten te klein te zijn. Daarom werden er nog 2 ruimten aangebouwd voor de activiteiten van de dag- en groepsverzorging. In 1997 werden deze officieel geopend. 2000

Op 1 januari 2005 is de Adriaan Moonen Stichting een fusie aangegaan met de Stichting Zorgcentra Maastricht West. 100 Jaar Licht en Liefde

11


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 12

Vanaf dat moment werd de naam van het zorgcentrum ook weer Licht en Liefde. Bestuurlijk vond er een onthechting plaats tussen de Stichting Licht en Liefde, eigenaar van het gebouw, en de Adriaan Moonen Stichting, gebruiker van het gebouw. Dhr. L. Schunck, die jarenlang het voorzitterschap heeft vervuld van deze beide stichtingen, is na deze fusie toegetreden tot de Raad van Toezicht. Vanaf mei dat jaar als voorzitter van de Stichting Zorgcentra Maastricht West, later Mosae Zorggroep. Ook dhr. A. Satijn die vele jaren bestuurslid en assistent van de cliëntenraad was bij de Adriaan Moonen Stichting is na de fusie lid gebleven van zowel de locale als de centrale cliëntenraad. Op 1 november 2007 heeft de Stichting Licht en Liefde het pand verkocht aan Mosae Zorggroep. 2009

Bronvermelding:

“Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan der Liefdezusters van den H. Carolus Borromeus “. Uitgegeven door de Zusters Onder de Bogen in Maastricht in 1937.

“Historisch en Sociaal verslag van de Stichting Licht en Liefde en de Adriaan Moonen Stichting 1996/1997”

12

100 Jaar Licht en Liefde


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 13

Stadsnieuws uit 1909

Enkele berichten uit de Limburger Koerier van september 1909. Aziatische Cholera maakt slachtoffers Tips: zorgt voor de grootst mogelijke reinheid in en rondom uwe woning en uwe werkplaats, ruimt mesthoopen en ander vuil geregeld op, reinigt zorgvuldig alle verborgen hoeken, waakt voor de zuiverheid van uw drinkwater, eet geen onrijpe vruchten, leeft matig, verontrust u niet onnoodig en spaart Uwe krachten. De Burgemeester van Maastricht, C. Bauduin.

Vermissing De politie stelt een onderzoek in naar aanleiding van de vermissing van een kluit boter, wegende 5 kg. Het onderzoek leverde geen gunstig resultaat op.

Diefstal In het politiebureau te Wijk zijn in verzekerde bewaring gesteld een tweetal spoorwegarbeiders, verdacht van diefstal van fruit. Majoor van Puyenbroek leidt het onderzoek. Ongeval Gistermiddag had hier een groot ongeluk kunnen gebeuren dat nogal betrekkelijk goed is afgeloopen. Een zekere G. reed in volle draf met zijn paard en kar door de straten, toen zich daar een kindermeisje bevond met haar wagen, waarin twee kinderen zaten. 100 Jaar Licht en Liefde

13


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 14

Daar het meisje geen tijd meer had om een veilig plaatsje te zoeken, werd de kinderwagen door de wielen van het voertuig gegrepen en de 2 kinderen eruit geslingerd. Beiden kregen zware kneuzingen aan hoofd en beentjes. Velddiefstallen Deze nemen hand over hand toe. Het is meer dan erg zo als er gestoolen wordt. De eigenaars zijn verplicht, willen ze nog iets van hun veldvruchten binnenhalen, deze reeds voor den tijd te oogsten. Komt er een eigenaar op zijn land en is een dief aan het stelen. Geen nood, dat de dief wegloopt. Kalm blijft hij aan het stelen: zo贸 brutaal is dat volkje ook nog. Waarschuwing We achten het noodig te waarschuwen, tegen de praktijken van een inwoner uit het naburige Limmel. Genoemde persoon schreef de laatste dagen aan verschillende ingezetenen hier en in den omtrek brieven, waarin hij zijn nood klaagt en ondersteuning verzoekt. In den regel biedt hij tevens een tafellaken te koop aan. Van het ontvangen geld maakt bedoelde persoon goede sier. Menigeen is reeds de dupe geworden van de vermeende ongelukken van den oplichter die zich ook niet ontziet groote bestellingen te doen, het gekochte thuis wenscht bezorgd te zien en dan... de leverancier naar de duiten laat fluiten!

14

100 Jaar Licht en Liefde


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 15

Wereldnieuws uit 1909

• Op 2 januari wordt de allereerste Elfstedentocht gereden. Van de 48 [!!]

deelnemers halen er slechts 9 de finish. Winnaar wordt de 24-jarige Minne Hoekstra uit Warga in 13 uur en 50 minuten.

• Op 16 januari bereikt een expeditie van Ernest Shackleton voor de eerste

keer de magnetische Zuidpool. Op 6 april van 1909 bereikt de Amerikaanse ontdekkingsreiziger Robert Peary de Noordpool.

• Tien christelijke vakbonden besluiten op 13 mei tot oprichting van het

Christelijk nationaal vakverbond [CNV]. Deze nieuwe vakbond vertegenwoordigt zowel protestantse als katholieke werknemers.

• Prinses Juliana [geboren op 30 april] wordt op 5 juni gedoopt in de

Willemskerk in Den Haag.

• Op 25 juni vliegt de Fransman Louis Blériot als eerste over Het Kanaal

tussen Groot Brittannië en Frankrijk.

• Het eerste “Las Vegas-huwelijk” wordt gesloten op 3 juli. • Op 23 september voltooit Sergej Rachmaninov het manuscript van zijn

beroemde Derde pianoconcert. Op 28 november vindt de Wereldpremière plaats in New York. Deze eerste uitvoering geschiedt door de New York Symphony Society o.l.v.Walter Damrosch met Sergej Rachmaninov zelf aan de piano. 100 Jaar Licht en Liefde

15


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 16

• In december 1909 verkrijgt de Belgisch|Amerikaanse chemicus Leo

Baekeland octrooi op de eerste kunststof, bakeliet. Dit nieuwe product laat zich gemakkelijk in allerlei vormen persen en is daarmee uitermate geschikt voor het maken van telefoons, radiokasten en fototoestellen.

• Op 17 december sterft Koning Leopold II van België op 74-jarige leeftijd.

Hij wordt opgevolgd door Koning Albert I.

16

100 Jaar Licht en Liefde


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 17

Geboren in 1909

03.01 08.01 22.01

Victor Borge, Deens pianist en entertainer Willy Millowitsch, Duits acteur Maha U Thant, Birmees secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 1961 tot 1971

15.02

Miep Gies, Nederlandse die in de Tweede Wereld oorlog hulp bood tijdens het onderduiken van Anne Frank en haar familie Gerard Walden, Nederlands theatermaker [Theater van de Lach]

21.02 10.03 24.03

Gerard Croiset, Nederlands paragnost Clyde Barrow. Amerikaans gangster, vormde samen met Bonnie Parker het duo Bonnie & Clyde

16.04 30.04

Bep Bakhuys, Nederlands voetballer Koningin Juliana

05.05 30.05

Wim Aalders, Nederlands theoloog Benny Goodman, Amerikaans jazzklarinettist en bandleider

12.06

Max Tailleur, Joods-Nederlands humorist. Werd vooral bekend dankzij zijn fameuze “Sam en Moos”-moppen “Colonel” Tom Parker, ofwel Andreas Cornelis Dries van Kuijk, Amerikaans|Nederlands manager van Elvis Presley

26.06

100 Jaar Licht en Liefde

17


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 18

05.07

Andrei Gromyko, President van de Sovjet-Unie

15.08 20.08

Daan Zonderland, Nederlands dichter Willy Ruys, Nederlands acteur, vooral bekend door zijn rol van Dikke Deur in de TV-serie Pipo de Clown.

04.09

Johannes Willebrands, Nederlands kardinaal, metropoliet en aartsbisschop Frits Thors, Nederlands nieuwslezer Jack Bulterman, Nederlands musicus, producer, arrangeur, componist en dirigent van de Ramblers

13.09 27.09 03.10

Wim Thomassen, Nederlands PvdA politicus; Burgemeester van Rotterdam [1965 tot 1974]

25.12

Joop LandrĂŠ, Nederlands omroepman [TROS]

18

100 Jaar Licht en Liefde


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 19

Feestprogramma 100 jaar

Licht en Liefde


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 20

Woensdag 9 september 2009

De eerste activiteit van ons feestprogramma. Om 10.00 uur wordt een plechtige Hoogmis voorgegaan door pastoor Kurris en diaken Delahaye. Het genadebeeld van O.L.V. "Sterre der Zee" zal hierbij aanwezig zijn samen met het Dragersgilde. In verband met de beperkte ruimte worden voor deze dienst met name onze bewoners en de deelnemers dagverzorging uitgenodigd. Voor de nodige assistentie is een beperkt aantal vrijwilligers en medewerkers aanwezig. De H. Mis wordt opgeluisterd door muziekensemble "Agimont". Na afloop van de H. Mis wordt er koffie geschonken met een gebakje. Tevens worden de cliënten in de gelegenheid gesteld persoonlijk hun devotie te tonen aan O.L.V "Sterre der Zee". Zij zal na de H. Mis in de kapel plaatsnemen. De koks van ons huis zullen de cliënten zeker voorzien van een lekkere maaltijd. Na de maaltijd is er voor onze cliënten mogelijkheid om even te rusten. Van 14.00 uur tot 16.00 uur zullen we de middag vervolgen met een leuk en mooi koor onder leiding van dirigente Ellie Schrijnemakers en met begeleiding van een accordeonist. De aankleding van de zaal wordt verzorgd door Gabi, Lucille en Marjo.

20

100 Jaar Licht en Liefde


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 21

Vrijdag 11 september 2009

Vanaf 15.00 uur is er een officieel samenzijn waarvoor wij naast de bewoners en medewerkers ook onze relaties uitnodigen. Tijdens een kort officieel gedeelte wordt een voor deze gelegenheid met de bewoners gemaakt kunstwerk onthuld. Daarna heffen wij samen het glas op deze mijlpaal. Muziekensemble "Viola Diverso" zal de middag opluisteren. Studenten van de Hoge Hotelschool komen ons team versterken en zullen iedereen voorzien van een hapje [uit eigen keuken] en een drankje. Tijdens de middag zal er een slide-show worden getoond over 100 jaar Licht en Liefde. N.B. De bewoners krijgen 's middags de koffie in hun kamer geserveerd. Deze dag is er gĂŠĂŠn dagverzorging.

100 Jaar Licht en Liefde

21


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 22

Woensdag 16 september 2009

Deze dag zal aan alle bewoners, deelnemers dagverzorging, vrijwilligers en medewerkers van Licht & Liefde een diner worden aangeboden op "Fort Sint Pieter". De aanvang van het diner is 13.00 uur.

Taxi Timmermans zal het vervoer voor de bewoners regelen tussen Licht en Liefde en Fort Sint Pieter v.v.. Alle overige genodigden kunnen op eigen gelegenheid naar het Fort. Met mooi weer is het een kleine wandeling [of een stevig fietstochtje naar boven], met slecht weer adviseren wij u zoveel mogelijk te car-poolen. Rond de klok van 16.00 uur beĂŤindigen we deze middag.

22

100 Jaar Licht en Liefde


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 23

Vrijdag 18 september 2009

Als afsluiting van het feestprogramma rondom ons 100-jarig bestaan organiseren we op deze vrijdag een gezellige activiteit voor onze bewoners en voor alle deelnemers van de dagverzorging. De deelnemers dagverzorging worden rond 10.00 uur verwacht. Het feestprogramma zelf start om 10.15 uur.

's Morgens starten we met een gezellige tombola. Het diner zal wederom verzorgd worden door de koks van Licht en Liefde Conny en Felix. Na het eten wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om even te rusten.

Om 14.00 uur vervolgen wij ons feest met koffie en vlaai met als klap op de vuurpijl: een optreden van Jef Diederen die met veel "egaar" zijn Limburgse liedjes ten gehore zal brengen. Tijdens de pauze zal de heer G. Petit een buut opvoeren. Om 16.00 uur sluiten we het programma af.

Deze dag zullen er ± 10 vrijwilligers aanwezig zijn om alle cliënten te voorzien van een natje en droogje. Na het gezamenlijk opruimen van de zalen is het feestprogramma "100 jaar Licht en Liefde" voor het huis afgerond en gaan we “aon de geng” met ons 101e jaar!!

100 Jaar Licht en Liefde

23


DEF binnenwerk:100 jaarv licht en liefde

08-07-2009

18:59

Pagina 24

yonk  

yonk yonk yonk yonk